Đề Xuất 3/2023 # Y Tế Dự Phòng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Y Tế Dự Phòng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Y Tế Dự Phòng Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trạm y tế này cung cấp dịch vụ y tế dự phòng cho nhóm người dễ bị tổn thương.

The facility provides preventive health services for vulnerable people.

worldbank.org

Đó là một thành công lớn về y tế dự phòng mà chúng ta có trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

It’s the one great preventive health success we have in our health care system.

ted2019

Chúng ta cần có đội y tế dự phòng: rất nhiều người đã được đào tạo và có nền tảng họ sẵn sàng lên đường với các chuyên gia.

We need a medical reserve corps: lots of people who’ve got the training and background who are ready to go, with the expertise.

ted2019

Cục Y tế Dự phòng và Môi trường đã khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống đợt bùng phát khác của dịch bệnh .

The Environment and Preventative Medicine Department has asked people to strictly observe the measures to prevent another outbreak of the epidemic .

EVBNews

Ngành y tế dự phòng sắp chuyển biến vì chúng ta bắt đầu có thể phân biệt được mọi yếu tố nguy hiểm mà mỗi cá nhân gặp phải.

There is going to be a big shift towards preventative medicine as we start to be able to identify all of the risk factors that we have as individuals.

QED

Dự án 70 triệu đô la Mỹ này cũng đầu tư trang thiết bị thiết yếu cho các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng tại 13 tỉnh trong vùng.

This $70-million project also invested in essential equipment for hospitals and preventive health centers in 13 provinces of the region.

worldbank.org

And this was somebody who had incredible potential to spread aspects of our message, whether it be with regards to wildlife conservation or health prevention.

QED

– 87 trung tâm y tế dự phòng cấp huyện tại 11 tỉnh được trang bị đầy đủ và có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Y tế về y tế dự phòng.

– 87 District Preventive Medicine Centers in 11 provinces fully equipped and have adequate capacity to implement their responsibilities and functions in compliance with MOH decisions on Preventive Medicine.

worldbank.org

Ví dụ: đầu tư trong sản xuất thị trường, cơ sở hạ tầng, giáo dục, và chăm sóc y tế dự phòng tất cả có thể tăng trưởng một nền kinh tế với số lượng lớn hơn chi tiêu đầu tư.

For example, investment in market production, infrastructure, education, and preventive health care can all grow an economy in greater amounts than the investment spending.

WikiMatrix

Cục Y tế Dự phòng và Môi trường đã dự báo nhiều dịch bệnh sẽ tiếp tục phát tán rộng khắp vào năm 2010 , đặc biệt là trong suốt mùa Đông và mùa Xuân , Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga , cục trưởng đã trao đổi .

The Department of Preventive Medicine and the Environment has forecast that many epidemics will continue to spread far and wide in 2010 , especially during winter and spring , Dr Nguyen Huy Nga , head of the agency said during an interview .

EVBNews

Bức tượng đồng của Tiến sĩ Wu Lien-teh được xây dựng tại Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân để ghi nhớ những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, y tế dự phòng và giáo dục y tế.

Bronze statues of Dr. Wu Lien-teh are built in Harbin Medical University to remember his contributions in promoting public health, preventive medicine and medical education.

WikiMatrix

Trong chẩn đoán y tế dự phòng thì độ nhạy cảm cao của máy đo OSL làm cho nó là lý tưởng cho việc giám sát liều chiếu cho nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ, đặc biệt là người lao động mang thai.

In diagnostic imaging the increased sensitivity of the OSL dosimeter makes it ideal for monitoring employees working in low-radiation environments and for pregnant workers.

WikiMatrix

Radio Mashaal says that it broadcasts local and international news with in-depth reports on terrorism, politics, women’s issues, and health care (with an emphasis on preventive medicine).

WikiMatrix

Vì trọng tâm của chăm sóc sức khỏe tiếp tục chuyển đổi từ mô hình dùng thuốc sang nâng cao sức khỏe và y tế dự phòng, tự tin vào năng lực bản thân ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi và tự chăm sóc sức khỏe đã được xem xét.

As the focus of healthcare continues to transition from the medical model to health promotion and preventive healthcare, the role of self-efficacy as a potent influence on health behavior and self-care has come under review.

WikiMatrix

PGS.TS Nguyễn Huy Nga , Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường của Bộ Y tế cảnh báo dịch cúm A H1N1 trên người có nguy cơ bùng phát trở lại do ý thức hiểu biết của người dân đối với căn bệnh chết người này chưa cao .

Prof.Dr. Nguyen Huy Nga , head of the Health Ministry ‘s Environment and Preventative Medicine Department has warned that the A_H1N1 epidemic on humans is at high risk of recurence due to the public ‘s poor awareness of the fatal disease .

EVBNews

Dự án này sẽ tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo; trang bị những trang thiết bị cơ bản cho 30 bệnh viện tuyến huyện; xây dựng và trang bị cho các trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện ở khoảng 30 huyện nghèo nhất; tập huấn cho cán bộ y tế về các kỹ năng còn thiếu; và nâng cấp các cơ sở đào tạo ngành y tế hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương.

The project will work to increase health insurance coverage among the near poor population; equip 30 district hospitals with basic technologies; build and equip district preventive health centers in some 30 poorest districts; train the health care personnel to fill the shortage of skills; and upgrade medical educational institutions where they cannot meet the local demand.

worldbank.org

OHP cũng bao gồm các ngành khác, bao gồm cả xã hội học, kỹ thuật công nghiệp (industrial engineering), và kinh tế, cũng như y học dự phòng và sức khỏe cộng đồng.

OHP has also been informed by other disciplines including industrial sociology, industrial engineering, and economics, as well as preventive medicine and public health.

WikiMatrix

Chúng tôi nói về những thứ thực tiễn, những thứ mà không ai chuẩn bị cho bạn: giải quyết với cơ quan nhà nước, bệnh viện, viện dưỡng lão, những chỉ thị dự phòng y tế, quản lý nhà táng và những họ hàng xa.

ted2019

Vậy, Phao-lô nêu rõ những gì mà ngày nay người ta đang nhìn nhận, tức là những sự dự phòng về y tế và thể chất không bảo đảm cho một lối sống thật sự lành mạnh.

(1 Timothy 4:8) Thus, Paul was pointing out what people today are coming to acknowledge, namely, that medical or physical provisions do not guarantee a truly healthful way of life.

jw2019

Một số bệnh viện báo cáo các gián đoạn trong dịch vụ y tế, trong khi những nơi khác dựa vào máy phát điện dự phòng.

Several hospitals reported interruptions in health services, while others relied on back-up generators.

WikiMatrix

In name of their Namibian-born daughter, they have funded large-animal conservation projects as well as a free health clinic, housing, and a school for the San Bushmen community at Naankuse.

WikiMatrix

This makes it possible for state agencies to fast track public projects related to transportation, water management, public health, and prevention of public dangers.

WikiMatrix

Nhóm EDIG của các công ty đã ký hợp đồng dự án kỹ thuật với các tổ chức như Bộ Quốc phòng (Israel), El Al Israel Airlines, và cung cấp dịch vụ Y tế Quốc gia.

The EDIG group of companies has contracted engineering project with organizations such as Ministry of Defense (Israel), El Al Israel Airlines, and the National Health Service Provider.

WikiMatrix

Đào Tạo Y Học Dự Phòng

Y học dự phòng

Khái niệm Y học dự phòng

Y học dự phòng (preventive medicine, prophylaxis) là một khoa học về đào tạo, nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, các chiến lược, các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe để giảm bệnh tật hoặc phòng ngừa, kiểm soát, giám sát sự tiến triển các vấn đề sức khỏe; xác định nhu cầu sức khỏe và lập kế hoạch, quản lý, đánh giá các dịch vụ y tế, đặc biệt là các dịch vụ y tế dự phòng. Nói cách khác, Y học dự phòng là khoa học về bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn sự sinh sôi, phát triển, kiểm soát nguồn bệnh.

Hội đồng Y học dự phòng Mỹ (ABPM) định nghĩa: Y tế dự phòng là một chuyên ngành của y khoa thực hành tập trung vào sức khỏe của cá nhân, cộng đồng hay các nhóm dân số xác định. Mục tiêu của y học dự phòng là để bảo vệ, tăng cường và duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống, phong ngừa bệnh tật, tàn tật và tử vong.

Trong từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, “Y học dự phòng là lĩnh vực y học chuyên nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng tránh bệnh tật, tai nạn để giữ gìn và nâng cao sức khỏe cho mỗi người và cho cộng đồng xã hội, cải thiện môi trường”.

Y học dự phòng là khoa học liên ngành giữa y học lâm sàng và y tế công cộng. Trong khi y học lâm sàng quan tâm đến chẩn đoán và điều trị bệnh cho một người bệnh thì y tế công cộng quan tâm nhiều hơn đến phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Có nhiều biện pháp để phòng ngừa bệnh tật. Có các cấp độ dự phòng khác nhau tương ứng với mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển tự nhiên của bệnh. Chiến lược y học dự phòng thường được mô tả theo các cấp từ thấp lên cao bao gồm dự phòng ban đầu, dự phòng cấp I, dự phòng cấp II, dự phòng cấp III. Những năm 1940, Hugh R. Leavell công tác tại tại Trường Y tế công cộng, Đại học Harvard và E. Gurney Clark công tác tại Trường Y tế công cộng, Đại học Columbia đã đặt ra lý thuyết phòng ngừa ban đầu và sau đó được mở rộng ra các cấp dự phòng cao hơn. Các cấp dự phòng hiện nay cơ bản bao gồm:

(1) Dự phòng ban đầu và dự phòng cấp I là các cấp dự phòng tác động vào thời kì khỏe mạnh, nhằm làm giảm khả năng xuất hiện của bệnh, hay chính là giảm tỷ lệ mới mắc với các biện pháp nhằm tăng cường các yếu tố bảo vệ, loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Tăng cường sức khỏe nói chung bằng tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt ăn uống điều độ hợp vệ sinh… Chính là tăng cường các yếu tố bảo vệ không đặc hiệu, tiêm chủng vaccin phòng bệnh là tạo ra các yếu tố bảo vệ đặc hiệu. Không hút thuốc lá, bỏ hút thuốc lá chính là loại bỏ yếu tố nguy cơ của ung thư phổi, của các bệnh tim mạch…

(2) Dự phòng cấp II là phát hiện bệnh sớm, khi bệnh mới chỉ có các dấu hiệu sinh học, chưa có biểu hiện lâm sàng, khi phát hiện được bệnh thì tiến hành can thiệp kịp thời sẽ ngăn chặn sự diễn biến tiếp tục của bệnh; tùy theo mỗi bệnh và điều kiện y tế cho phép có thể thực hiện các chương trình phát hiện bệnh khác nhau ở những quần thể khác nhau… sẽ làm giảm tỷ lệ hiện mắc, giảm tỷ lệ tử vong… Ví dụ phát hiện sớm cao huyết áp (một yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh tim mạch), tầm soát ung thư…

(3) Dự phòng cấp III là điều trị bệnh hợp lý nhằm ngăn chặn những diễn biến xấu hay biến chứng của bệnh, hồi phục sức khỏe cho người bệnh. Với bệnh truyền nhiễm điều trị triệt để cho người bệnh là loại bỏ nguồn truyền nhiễm quan trọng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Y học dự phòng có các nhiệm vụ sau:

Đào tạo, nghiên cứu khoa học về y học dự phòng.

Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách về y học dự phòng.

Chẩn đoán và xác định các nguyên nhân gây bệnh cho cộng đồng. Có thể bắt nguồn từ các yếu tố như môi trường xung quanh, an toàn thực phẩm, môi trường nghề nghiệp…

Phân tích thông tin, dự đoán và kiểm soát được thời gian, nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh để đưa ra phương pháp xử lý.

Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình phòng chống các dịch bệnh không lây nhiễm như tai nạn giao thông, các chấn thương do tác nhân bên ngoài…

Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, các kế hoạch y tế dự phòng, tuyên truyền và cung cấp thông tin nhằm tăng hiểu biết cho cộng đồng về cách nhận biết và phòng chống các căn bệnh xã hội.

Tham gia vào các tổ chức chương trình cộng đồng, phi chính phủ chăm sóc người bệnh tại các địa phương, các cơ sở khó khăn…

Biết cách chữa trị và phát hiện một số trường hợp cấp cứu và các bệnh thường gặp.

Tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên nhiên như lũ lụt, động đất…

Đào tạo Y học dự phòng

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của ngành y học dự phòng là sự kết hợp của 3 chuyên ngành y học lâm sàng, y tế công cộng và y học gia đình để trang bị cho sinh viên một số kỹ năng về chẩn đoán và xử trí thành thạo các bệnh thường gặp; đánh giá các xét nghiệm, thăm dò chức năng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp; phát hiện và xử trí bệnh thường gặp theo quan điểm và phương pháp y học gia đình (chăm sóc toàn diện, tư vấn sức khỏe); thực hiện được một số kỹ thuật, xét nghiệm trong y học dự phòng; thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe cộng đồng; phát hiện và tổ chức phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình y tế quốc gia tại địa phương; phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tham gia công tác quản lý và đào tạo cán bộ y tế.

Ngành y học dự phòng gồm hai mảng chính là thực hiện các chương trình y tế công cộng, các chương trình y tế quốc gia, tham gia các tổ chức phi chính phủ về y tế, phát triển cộng đồng và tham gia quản lý, chăm sóc người bệnh tại cộng đồng với các bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp, bệnh xã hội và phục hồi chức năng; xử lý cấp cứu, điều trị các bệnh thường gặp ở các bệnh viện tuyến cơ sở… Chức năng chính của ngành này là phát hiện, xác định và giám sát các vấn đề về sức khỏe cộng đồng; dự báo kiểm soát và khống chế được các bệnh dịch nguy hiểm, các tác nhân truyền nhiễm gây dịch; xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn về phòng chống các bệnh xã hội, quản lý các chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

Bác sĩ y học dự phòng

Về khối kiến thức, bác sỹ y học dự phòng được đào tạo chẩn đoán, xử lý ban đầu các bệnh tương tự chương trình học của bác sĩ đa khoa nhưng không được học chuyên sâu phần điều trị. Sinh viên theo học ngành này cần tích lũy các kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân văn và y sinh học cơ sở làm nền tảng cho y học dự phòng; nắm được kiến thức tổng quát về y học dự phòng, về những bệnh thường gặp và các trường hợp cấp cứu; tiếp thu các phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học dự phòng và có hiểu biết về pháp luật, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Chương trình đào tạo y học dự phòng theo chuẩn đầu ra yêu cầu sinh viên phải đạt được các kỹ năng và một số kiến thức như:

Nhận biết, chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý thường gặp.

Nắm chắc được cách thực hiện, đánh giá xét nghiệm các bệnh thường gặp.

Thành thạo các kỹ năng, kiến thức của y học gia đình để chăm sóc toàn diện, tư vấn sức khỏe cho cộng đồng.

Biết thu thập, nâng cao khả năng phán đoán và phân tích các thông tin, biểu hiện bệnh lý của người bệnh.

Biết lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh ở các địa phương.

Tham gia các công trình nghiên cứu tìm ra các phương pháp phòng bệnh cho cộng đồng.

Tổ chức các chương trình giáo dục sức khỏe, nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về cách phòng tránh nhiễm bệnh. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hoạt động chẩn đoán và điều trị bệnh

Hiện nay, số lượng các bác sĩ ngành y học dự phòng vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội. Theo nghiên cứu nếu muốn thực hiện tốt công tác y tế dự phòng thì số lượng các bác sĩ dự phòng phải chiếm tỷ lệ từ 25% đến 30%. Nhưng theo thống kê số lượng bác sĩ y học dự phòng chỉ đạt 14% tổng nhân lực toàn ngành. Do đó, để bổ sung nguồn nhân lực cho ngành cần phải tập trung xây dựng và đầu tư các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành học này, đồng thời không ngừng bổ sung, cập nhật kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành cho các nhân viên y tế khối y học dự phòng thông qua đào tạo liên tục.

Để có cơ sở cho thiết kế và tổ chức các lớp đào tạo liên tục về y học dự phòng, chúng tôi trình bày các yêu cầu chuẩn đầu ra của bác sỹ y học dự phòng với thời gian đào tạo 6 năm là:

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng có y đức và kỹ năng nghề nghiệp để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết các vấn đề cơ bản của sức khoẻ cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

Mục tiêu cụ thể

– Tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

– Tôn trọng và chân thành lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng;

– Có tinh thần hợp tác và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ;

– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên.

– Có kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân văn và y sinh học cơ sở làm nền tảng cho y học dự phòng;

– Có kiến thức tổng quát về y học dự phòng để xác định các yếu tố của môi trường tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp tác động đến sức khoẻ của cộng đồng;

– Có kiến thức cần thiết để phân tích và lập kế hoạch can thiệp các vấn đề sức khoẻ của cộng đồng;

– Có kiến thức về những bệnh thường gặp và một số bệnh cấp cứu;

– Có phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học dự phòng;

– Có hiểu biết về pháp luật, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

– Thu thập và phân tích thông tin về sức khoẻ cộng đồng và y tế công cộng;

– Phát hiện và giám sát các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của các vấn đề sức khoẻ cộng đồng và y tế công cộng;

– Phân tích các vấn đề và chọn ưu tiên;

– Lập kế hoạch can thiệp;

– Tổ chức thực hiện và giám sát;

– Thực hiện được một số kỹ thuật, xét nghiệm trong y học dự phòng;

– Đánh giá hiệu quả một số can thiệp y học dự phòng và y tế công cộng;

Kỹ năng của bác sĩ Y học dự phòng

Đào tạo liên tục về y học dự phòng

Khái quát chung

Đào tạo liên tục (còn gọi là đào tạo lại) là các khoá đào tạo ngắn hạn bao gồm đào tạo bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và những khoá đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống bằng cấp quốc gia. Đào tạo liên tục về y học dự phòng là đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực chuyên môn y học dự phòng và do các cơ sở đào tạo được cấp phép đào tạo liên tục đảm nhiệm.

Cơ sở đào tạo liên tục ngành y tế (gọi tắt là cơ sở đào tạo) bao gồm các trường/khoa Đại học, trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề y tế; các đơn vị/trung tâm đào tạo nhân viên y tế thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thuộc các bệnh viện, viện nghiên cứu; các cơ sở đào tạo nhân viên y tế khác sau khi được cấp có thẩm quyền thẩm định cho phép đào tạo.

Tất cả cán bộ, nhân viên y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải tham gia học tập và tích luỹ đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề. Thủ trưởng đơn vị y tế có trách nhiệm xem xét cho phép tiếp tục công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn với những người không tích luỹ đủ thời gian học trong 5 năm công tác.

Công tác đào tạo liên tục y tế, trong đó có lĩnh vực y học dự phòng được thực hiện theo Thông tư số: 07/2008/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế.

Bộ Y tế thống nhất quản lý về chương trình và tài liệu dạy- học liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ được sử dụng trong các cơ sở đào tạo ngành y tế. Chương trình và tài liệu dạy-học được các cơ sở đào tạo biên soạn, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho nhân viên y tế có nhu cầu. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện chương trình đào tạo liên tục về y học dự phòng như sau: Tên chương trình: Chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc gia Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh.

Mục tiêu đào tạo

Nâng cao năng lực cho cán bộ về y học dự phòng tuyến tỉnh nhằm giúp CDC tuyến tỉnh đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ theo Chuẩn Quốc gia.

Giúp cán bộ có đủ năng lực để:

– Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, đánh giá và giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động y tế dự phòng.

– Thực hiện được các xét nghiệm tối thiểu đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy.

– Chỉ đạo,đào tạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các tuyến trước.

– Tham gia thực hiện các điều tra nghiên cứu và giáo dục truyền thông sức khỏe trong lĩnh vực y tế dự phòng.

– Áp dụng được các tiêu chuẩn về an toàn hóa học, an toàn sinh học và môi trường trong dịch vụ y tế dự phòng.

– Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ theo Chuẩn Quốc gia.

Đối tượng, hình thức đào tạo

– Đối tượng đào tạo: Cán bộ công tác tại CDC tỉnh.

– Chuyên ngành đào tạo: Y học dự phòng

– Thời gian đào tạo: 1 tuần – 2 tháng

– Hình thức đào tạo: Tập trung tại trung ương hoặc địa phương

– Bằng cấp: Giấy chứng nhận của các cơ sở đào tạo cho mỗi chứng chỉ đã học.

Nội dung đào tạo theo từng chuẩn

Chuẩn I: Tổ chức bộ máy và nhân lực Chuẩn II: Cơ sở hạ tầng Chuẩn III: Trang thiết bị Chuẩn IV: Kế hoạch, tài chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến Chuẩn V: Hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Tùy từng khóa học ngắn hạn với các chuẩn khác nhau có đội ngũ giảng viên phù hợp.

Chịu trách nhiệm chung và điều phối chương trình gồm:

– chúng tôi Đào Văn Dũng;

– chúng tôi Nguyễn Thị Thùy Dương;

– chúng tôi Phạm Ngọc Châu;

– chúng tôi Nguyễn Huy Nga và một số cán bộ giảng dạy khác.

Dịch Thuật Tài Liệu Y Học, Y Khoa, Y Tế Tiếng Anh Uy Tín

Dịch tiếng Anh Việt lĩnh vực y khoa, y tế, y học hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ dịch giả là bác sỹ, giảng viên các trường Y, Dược trên khắp cả nước

Các khách hàng đã tin tưởng hợp tác với Dịch thuật Châu Á để dịch thuật tài liệu y khoa, y tế, y học từ tiếng Anh sang tiếng Việt bao gồm:

Các công ty công nghệ sinh học

Các công ty dược phẩm đa quốc gia

Các nhà sản xuất dược phẩm

Các công ty sản xuất thiết bị y tế

Các tổ chức nghiên cứu lâm sàng (CRO)

Với tỷ lệ khách hàng đã dịch lần thứ nhất và tiếp tục sử dụng dịch vụ dịch thuật tài liệu y khoa, y tế là rất cao, thậm chí đã trở thành đối tác thường niên của Dịch thuật châu Á. Điều đó có nghĩa rằng Quý khách có thể đặt niềm tin vào độ chính xác và chất lượng của dịch vụ dịch thuật của DỊCH THUẬT CHÂU Á

Hãy nhanh chóng gửi tài liệu để chúng tôi cung cấp báo giá dịch tài liệu y khoa cho bạn!

Tài liệu nội soi

Tài liệu nội tiết

Tài liệu tim mạch

Tài liệu răng hàm mặt

Tài liệu chẩn đoán

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Do tính chất bảo mật thông tin của nhiều tài liệu y tế, y khoa, y học mà Công ty Dịch Thuật Châu Á nhận chuyển ngữ, chúng tôi luôn đặc biệt coi trọng việc bảo mật đối với tài liệu dịch thuật. Chúng tôi sẵn sàng ký cam kết bảo mật thông tin trước khi nhận bất kỳ tài liệu nào từ Quý khách là cá nhân hay công ty, kể cả trước khi báo giá. Tương tự như vậy, tất cả các biên dịch viên cộng tác với chúng tôi đều phải ký cam kết bảo mật thông tin trước khi tiếp cận các tài liệu dịch thuật. Nếu tài liệu được phân loại vào dạng cực kỳ bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện phương án đảm bảo an toàn, an ninh ở mức tối đa đối với địa điểm làm việc, phương tiện làm việc và thực hiện các tiêu chuẩn dành riêng cho tài liệu tuyệt mật.

Liên lạc với các chuyên viên của chúng tôi để trao đổi với chúng tôi về tài liệu y dược cần chuyển ngữ của bạn. Quý khách chỉ cần đơn giản gửi email cho chúng tôi, hoặc gửi tài liệu cần dịch để được báo giá dịch tài liệu y khoa trực tuyến. Chúng tôi sẵn sàng dịch thử miễn phí nếu Quý Khách sử dụng dịch vụ lần đầu tiên.

Sở y tế tp.hồ chí minh, Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Đà Nẵng Bệnh viện đại học y dược tp.Hồ Chí Minh, Bệnh viện thống Nhất Tphcm, Bệnh viện Nhi Đồng Công ty cổ phần dược hậu giang Công ty cổ phần Traphaco Bệnh viện Từ Dũ Bệnh viện tai mũi họng trung ương Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Công ty cp dược vật tư y tế Hải Dương Hdpharma Bệnh viên đa khoa hà nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh Viện Đống Đa Công ty cổ phần dược phẩm nam hà Namha Pharma Công ty dược phẩm Takeda Văn phòng đại diện Abbott tại tphcm

1.Đội ngũ Biên Phiên dịch đều qua tuyển chọn và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực dịch thuật.2.Báo giá linh hoạt và ưu đãi cho khách hàng lâu năm và với số lượng lớn3.Cam kết hoàn tiền 100% nếu sai sót dịch lớn hơn 9%4.Bảo mật tuyệt đối với thông tin của khách hàng5.Đảm bảo về thời gian và tiến độ dịch thuật, hiệu đính bằng các Bộ Quy trình kiểm soát chất lượng hàng đầu EN 15038: 2006, ISO 9001: 2008 được các tổ chức quốc tế công nhận như BVQI, APAVE..6.Bảo hành sản phẩm vĩnh viễn, lưu trữ hồ sơ cho khách hàng trong vòng 10 năm7.Hỗ trợ dịch thuật 24/24 đối với tất cả các dịch vụ Biên Phiên dịch8. Tư vấn miễn phí các dịch vụ với đội ngũ tư vấn nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong công việc

Hãy liên hệ chúng tôi – Công ty Dịch thuật Châu Á để được báo giá dịch tài liệu y khoa nhanh chóng nhất!

Phần Mềm Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế

Tổng quan

Module 1: General Comunication

Module 2: Talking a Patient’s History

Module 3: Examination and Diagnosis

Module 4:  Procedures and Treatments

Tài nguyên trong khóa học English for Health

– Tài liệu học trực tuyến: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động, học tập trực tuyến thông qua một loạt các bài tập tương tác. Chương trình cũng cung cấp một môi trường học mô phỏng để giúp sinh viên tập trung vào mục đích cải thiện kết quả học tập, tạo cho họ có động lực và trách nhiệm hơn trong việc học tập của mình.

– Học liệu trên lớp: Cung cấp cho giáo viên các tài liệu hỗ trợ và ý tưởng để giúp họ thành công hơn trong việc giảng dạy với mô hình học kết hợp. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết như: các file video, audio, student worksheet, lesson plan, …

English Level

Intermediate to High Advanced

Mục tiêu của khóa học

Module 1

At the end of this level, learners are expected to have the knowledge and confidence to:

• introduce  themselves  and a 3rd person

• use the telephone

• ask for and give directions

• express  likes and dislikes

• ask for personal  information.

Module 2

At the end of this level, learners are expected to have the knowledge  and confidence to:

• express  certainty and ask for clarification

• ask questions to find out about  a patient’s complaint

• ask about  pain and discuss  the type and intensity  of it

• ask about  family and social behaviours.

Module 3

At the end of this level, learners  are expected  to have the knowledge  and confidence  to:

• give reassurance

• explain the consequence of an action

• express  degree  of possibility

• give instructions

• use language  and abbreviations associated with prescribing medication.

Module 4

At the end of this level, learners  are expected  to have the knowledge  and confidence to:

• ask for and give an opinion

• discuss  an opinion to make a decision

• ask for more detailed  information.

Số giờ học

100 giờ học

Đối tượng tham gia

Bạn đang đọc nội dung bài viết Y Tế Dự Phòng Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!