Đề Xuất 1/2023 # Unit 10 Lớp 12: Listening # Top 4 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 1/2023 # Unit 10 Lớp 12: Listening # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Unit 10 Lớp 12: Listening mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 10: Endangered Species

C. Listening (Trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

Gợi ý:

– Listen and repeat.

gorilla: khỉ đột

sociable: hòa đồng, dễ gần

sub-adult: gần trưởng thành

nest: tổ, ổ

bared teeth: răng hở

silverback: lưng bạc

civil war: nội chiến

forest rangers: người bảo vệ rừng

While you listen ( Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. ( Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho từng câu hỏi.)

Bài nghe: Gợi ý:

After you listen ( Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the information and the answers in Tasks 1 and 2. ( Làm việc theo cặp. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn, dùng thông tin và câu trả lời trong Bài tập 1 và 2.)

Bài nghe: Gợi ý:

– For a long time people used to think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable.

– Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback.

– A silverback’s group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

– Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects and worms.

– They sleep in nests in trees, and in grasses. Babies sleep with their mothers.

– Gorilla’s life is not peaceful because they are endangered and threatened by civil war, hunting and the habitat destruction.

Tapescript – Nội dung bài nghe Hướng dẫn dịch:

Trong một thời gian dài, hình ảnh mà hầu hết mọi người đều có trong một con khỉ đột là một con vật nguy hiểm với những cái răng to. Nhưng các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu khỉ đột cho thấy một hình ảnh rất khác nhau về khỉ đột trên núi. Động vật này là những sinh vật yên bình, nhẹ nhàng, hòa đồng, và chủ yếu là thực vật ăn cỏ.

Khỉ đột sống trong các nhóm gia đình. Một nhóm điển hình được dẫn dắt bởi con khỉ đột lớn nhất và lớn nhất. Anh ta gọi là lưng bạc bởi vì tóc trên lưng của một người đàn ông trở lại từ màu đen sang bạc khi anh lớn lên. Điều này xảy ra khi anh từ 11 đến 13 tuổi. Một nhóm của nhóm bạc bạc thường bao gồm một hoặc hai con đực trưởng thành và một vài con cái và con của chúng.

Khỉ đột trên núi dành nhiều thời gian ăn uống. Thực phẩm của họ bao gồm một loạt các loại thực vật, cùng với một số loại côn trùng và sâu. Al ban đêm các loài động vật làm cho một tổ để ngủ vào. Nhiều khỉ đột nhẹ thực hiện trong cây. Những con vật nặng hơn có thể làm tổ trên cỏ dưới đất. Em bé ngủ cùng mẹ vào ban đêm.

unit-10-endangered-species.jsp

Unit 13 Lớp 12: Listening

Unit 13: The 22nd Sea Games

C. Listening (Trang 142-143 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Look at the picture and say what sport it is. Do you like it? Why/Why not? ()

2. Can you guess what jobs the players of Vietnam’s Women’s Football team did after the 22 nd SEA Games? ()

While you listen ( Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the first newspaper article about Amnat, the winner in the 22 nd Southeast Asian … . ( Lắng nghe bài báo đầu tiên về Amnat, nhà vô địch môn nhảy sào tại SEA Games 22, và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. How many gold medals did Amnat win in the Pole Vaulting competition? ( Amnat đã giành bao nhiêu huy chương vàng ở môn Nhảy sào?)

2. Where does he come from? ( Anh ấy là người nước nào?)

3. How many metres did he clear? ( Anh ấy nhảy cao bao nhiêu mét?)

4. Did he break the SEA Games record? ( Anh ấy có phá kỷ lục SEA Games không?)

Task 2. Listen to the second newspaper article about the players of Vietnam’s Women’s Football … . ( Lắng nghe bài báo thứ hai về các vận động viên đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe: Gợi ý:

After you listen ( Sau khi bạn nghe)

Bài nghe: Gợi ý:

A: Do you like football?

B: Yes. It’s my favourite sport.

A: Which Vietnamese footballer do you like best?

B: Well. I like Le Cong Vinh (Nguyen Cong Phuong) most. I think you also like him.

A: Why do you like him?

B: OK. In my opinion, he was a good foolballer. He played not only very skilfully but also fairly. In a game, he played in tile team-spirit. Rarely did he show his individual fame or victory. Due to his character, he has won every football enthusiats’ heart.

Tapescript – Nội dung bài nghe Hướng dẫn dịch:

Chỉ có Amnat đã giành được một huy chương vàng tại Thế Vận hội Đông Nam Á nội dung nhảy sào ngày hôm qua. Không ai có thể bay qua được xà ngang. Trong khi anh là người duy nhất đứng một mình trên bục vinh quang. Amnat là một trong những vận động viên Thái Lan giành được 10 huy chương vàng trong các sự kiện trước đó ngày hôm qua. Anh đã giành được huy chương vàng trong trận chung kết nhảy sào sau khi bay qua 4,80m. Trong khi đó, bốn vận động viên nhảy sào khác đã lỡ mất nỗ lực của họ ở các độ cao từ 4,44 m đến 4,80 m. Amnat đã chứng tỏ là một người chiến thắng duy nhất trong sự kiện này, nhưng điểm của anh vẫn dưới kỷ lục của SEA Games 5,05 m.

unit-13-the-22nd-sea-games.jsp

Unit 2 Lớp 10: Listening

Unit 2: School talks

C. Listening (Trang 26-27 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

Read and match a question in A with a response in B. ( Đọc và ghép câu hỏi ở A với câu trả lời ở B.)

While you listen ( Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversations and match them with the pictures. ( Nghe các cuộc hội thoại và ghép chúng với các bức tranh.)

Bài nghe:

Conversation 1: Picture b

Conversation 2: Picture c

Conversation 3: Picture d

Conversation 4: Picture a

Task 2. Listen again and answer the questions. ( Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What subject is Lan taking this semester? ( Học kì này Lan đang theo học môn học nào?)

2. Whose class is Lan in? ( Lan ở trong lớp của ai?)

3. Where is Nam now? ( Bây giờ Nam đang ở đâu?)

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? ( Sơn có kế hoạch ở Nha Trang bao lâu?)

5. Does Hoa travel with her friends? ( Có phải Hoa đi du lịch với bạn bè cô ấy không?)

Task 3. Listen to the last conversation again and write in the missing words. ( Nghe lại cuộc hội thoại cuối cùng và điền từ còn thiếu.)

A: Hoa. How do you like (1) it here?

B: It’s (2) very nice. The hotel is (3) big and my room is (4) comfortable.

A: Are you (5) traveling with your friends?

A: Would you like to go somewhere (8) for a drink?

B: That’s great.

After you listen ( Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. ( Làm việc theo nhóm. Hãy nói về những khó khăn em đã trải qua ở trường.)

Gợi ý: Đoạn hội thoại sau sẽ gợi ý 2 vấn đề khó khăn, các bạn có thể chọn một trong hai hoặc cả hai.

Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?

Nga: Yes. Certainly I have.

Hoa: What difficulties?

Nga: What can I say is learning English?.

Hoa: What’s that? Can you tell me?

Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. And what’s more the equipment for learning such as cassettes, television … is very little, too. And at home, I don’t have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I can’t practise and have a good preparation before classes.

Hoa: Do you have any other difficulty?

Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends’ houses. So, it’s hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe Conversation 1

A: So, what are you taking this semester, Lan?

B: Well. I’m taking English.

A: Me, too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong’s.

A: How do you like the class?

B: I really enjoy it.

Conversation 2

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you like me to get you something to drink?

B: Not right now. thank.

Conversation 3

A: Son, how do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it’s great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: Do you want to go for a swim?

B: Sure.

Conversation 4

A: Hoa. How do you like it here?

B: It’s very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you travelling with your friends?

B: No. I’m travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That’s great.

Hướng dẫn dịch: Cuộc hội thoại 1:

A: Vậy, bạn đang học gì trong học kỳ này, Lan?

B: Tôi đang học tiếng Anh.

A: Tôi cũng thế. Bạn học lớp của ai?

B: Lớp cô Lan Phương.

A: Mức độ bạn thích lớp học là như thế nào?

B: Tôi thực sự thích nó.

Cuộc hội thoại 2:

A: Bạn có đang tận hưởng không, Nam?

B: Có.

A: Bạn có muốn tôi đưa cho bạn thứ gì đó để uống không?

B: Không phải bây giờ, cảm ơn.

Cuộc hội thoại 3:

A: Sơn. Bạn thích thời tiết ở Nha Trang không?

B: Ồ, thật tuyệt.

A: Vậy, khi nào bạn đến đây?

B: Tôi đến hôm qua.

A: Bạn sẽ ở lại bao lâu?

B: Trong một tuần.

A: Bạn có muốn đi bơi không?

B: Chắc chắn rồi.

Cuộc hội thoại 4:

A: Hoa. Bạn thích ở đây không?

B: Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất thoải mái.

A: Bạn đang đi du lịch với bạn bè?

B: Không, tôi đang đi một mình.

A: Bạn có muốn đi đâu đó để uống không?

B: Thật tuyệt.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 3 Lớp 10: Listening

Unit 3: People’s background

C. Listening (Trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Can you name any Olympic champions? ( Bạn có thể kể tên bất kì nhà vô địch Thế vận hội nào không?)

2. What would you like to know about these people? ( Bạn muốn biết điều gì về những người này?)

While you listen ( Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversation between Bob and Sally. Decide whether the statements are true (T) or false (F). ( Nghe cuộc hội thoại giữa Bob và Sally. Xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

3. F (I don’t have much free time.)

5. F (I want to be a sports teacher.)

Task 2. Listen to the conversation again, and fill in the blanks. ( Nghe lại và điền vào chỗ trống.)

Bài nghe:

1. Sally got a general education at local schools.

2. She lives in Manchester with her family.

3. She likes different sports – basketball and swimming, for example.

4. She likes to read love stories – romantic books.

5. She wants to get her teacher’s diploma.

After you listen ( Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer questions about Sally. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và đáp về Sally.)

You: Hello, Sally. Can I ask you some questions?

Sally: OK. No problem. What do you want to know?

You: Do you mind telling me about your family?

Sally: Of course not. My parents have three children – my two brothers and me. My brothers both go to work, one is an engineer and the other is a high school teacher.

You: When did you start your sports practice?

Sally: When I was 15.

You: What other sports do you like playing?

Sally: I like swimming and baseball.

You: Whal do you do in your free time?

Sally: I just sit at home and reading.

You: What kind of books do you like reading?

Sally: Love stories – I love romatic books.

You: Sally, can you tell me what you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. Now, I’m a college student and I want to get my teacher’s diploma.

You: Thanks a lot for all the answers.

Sally: My pleasure.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe

Bob: Congratulations! You are now the Olympic champion.

Sally: Thanks. Yes. I’m very happy.

Bob: Our readers want to know all about you.

Sally: That’s nice! Well, ask me your questions.

Bob: First of all, tell me something about yourself.

Sally: Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools and when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.

Bob: Where is your home?

Sally: In Manchester.

Bob: I see. And do you live alone?

Sally: No. I live with my family, my parents and two brothers.

Bob: What do you like to do in your free time?

Sally: Well, I don’t have much free time, but I like different sports – baseball and swimming, for example, and just sitting at home and reading.

Bob: What sorts of books do you like?

Sally: Oh, love stories – romantic books.

Bob: And what do you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to get my teacher’s diploma.

Bob: I see. Now tell me …

Hướng dẫn dịch:

Bob: Xin chúc mừng! Bạn hiện là nhà vô địch Olympic.

Sally: Cảm ơn. Đúng. Tôi rất hạnh phúc.

Bob: Độc giả của chúng tôi muốn biết tất cả về bạn.

Sally: Thật tuyệt! Vậy, hãy hỏi tôi câu hỏi của bạn.

Bob: Trước tiên, hãy kể cho tôi nghe về bản thân bạn.

Sally: Vâng, tôi sinh năm 1980. Tôi học giáo dục phổ thông tại trường học địa phương và khi tôi 15 tuổi, tôi đã tham gia Câu lạc bộ Thể thao Ngôi sao gần nhà tôi.

Bob: Nhà của bạn ở đâu?

Sally: Ở Manchester.

Bob: Tôi hiểu rồi. Và bạn sống một mình?

Sally: Không. Tôi sống với gia đình, bố mẹ và hai anh em.

Bob: Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

Sally: Ừm, tôi không có nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi thích các môn thể thao khác nhau – bóng chày và bơi lội, chẳng hạn, và chỉ ngồi ở nhà và đọc sách.

Bob: Bạn thích loại sách nào?

Sally: Ồ, những câu chuyện tình yêu – những cuốn sách lãng mạn.

Bob: Và bạn muốn làm gì trong tương lai?

Sally: Tôi muốn trở thành một giáo viên thể thao. Tôi là sinh viên đại học. Tôi muốn lấy bằng tốt nghiệp sư phạm.

Bob: Tôi hiểu rồi. Bây giờ hãy nói cho tôi biết …

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-3-peoples-background.jsp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Unit 10 Lớp 12: Listening trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!