Đề Xuất 12/2022 # Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Violet / 2023 # Top 20 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Violet / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Violet / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tuyển tập 100 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 6 có đáp án được tuyển chọn một cách cẩn thận để phù

Đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 6 violet

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 6 sau đây gồm 30 đề, mỗi đề thi có thời gian làm bài trong vòng 120

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 6 tài liệu đề thi chọn HSG cấp trường môn Toán 6 năm 2018-2019 có đáp

KỲ KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO MÔN TOÁN TỈNH KIÊN GIANG là một mã đề thi từ năm 2012

Xin gửi đến các em học sinh KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY LONG AN NĂM HỌC: 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 6,

Cùng tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 kèm đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 6 năm 2018-2019 có đáp án – Phòng GD&ĐT Bạch Thông

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 6 năm 2018-2019 có đáp án – Phòng GD&ĐT Bạch Thông Câu 5. (4,0 điểm)

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 6 năm 2018-2019 có đáp án – Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy Bài 4 ( 4 điểm)

Câu 3 (2đ): Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 15 số học

Câu 2: Quãng đường AB dài 270km. Một ôtô khởi hành từ A lúc 8 giờ và đến 11 giờ rưỡi thì nghỉ một lát.

Câu 3. Nếu x là số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số, y là số nguyên âm lớn nhất thì số đối của

Bài 3: Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm được 1/3 số bài, ngày thứ hai làm được 3/7

Tiếp tục gửi đến các em học sinh đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 của trường thcs trung kênh có đáp

Chia sẻ với các em Đề Thi HSG Toán lớp 6 trường Quảng Tiến có đáp án và lời giải chi tiết với thời gian làm

Game Mobile (23)Kiến thức hay (33)Luyện Thi (10)Lớp 6 (1956)Lớp 7 (2336)Lớp 8 (2141)Lớp 9 (1451)Lớp 10 (1788)Lớp 11 (1230)Lớp 12 (1314)Ngẫu hứng ZUii (224)Review Sách (222)Soạn văn lớp 9 (592)Soạn văn lớp 10 (568)Soạn văn lớp 11 (657)Soạn văn lớp 12 (563)Stackoverflow WordPress (7673)Tài liệu tổng hợp (41)Tìm Việc Làm (3024)Tóm Tắt Phim Hay (676)Tóm Tắt Sách (99)Xe Khách Các Tỉnh (865)Đề thi học kì 1 lớp 1 (8)Đề thi học kì 1 lớp 3 (16)Đề thi học kì 1 lớp 4 (22)Đề thi học kì 1 lớp 5 (24)Đề thi học kì 1 lớp 6 (33)Đề thi học kì 1 lớp 7 (33)Đề thi học kì 1 lớp 8 (32)Đề thi học kì 1 lớp 9 (36)Đề thi học kì 1 lớp 10 (35)Đề thi học kì 1 lớp 11 (35)Đề thi học kì 1 lớp 12 (39)Đề thi học kì 2 lớp 1 (20)Đề thi học kì 2 lớp 2 (20)Đề thi học kì 2 lớp 3 (28)Đề thi học kì 2 lớp 4 (41)Đề thi học kì 2 lớp 5 (40)Đề thi học kì 2 lớp 6 (50)Đề thi học kì 2 lớp 7 (58)Đề thi học kì 2 lớp 8 (53)Đề thi học kì 2 lớp 9 (63)Đề thi học kì 2 lớp 10 (53)Đề thi học kì 2 lớp 11 (51)Đề thi học kì 2 lớp 12 (59)

bocdau.com là website cung cấp tài liệu học tập hoàn toàn miễn phí dành cho các em học sinh và giáo viên. Chúng tôi luôn cập nhật những tài liệu hay thường xuyên giúp các em có thể tải về dễ dàng.

Tất cả các bài viết trên website này đều do chúng tôi biên soạn và tổng hợp. Hãy ghi nguồn website này khi copy bài viết.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Nâng Cao / 2023

Read the passage and then answer the following questions:

Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’clock. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes to work at 7 o’clock. He works from 7.30 A.M to 4.30 P.M. He watches T.V in the evening. He goes to bed at 10.45 P.M.

1. Who is this? – This……………………………………………………………………….

2. What time does he get up? – He gets……………………………………………..

3. What does he do at 6.30? – He has…………………………………………………

4. What time does he go to work? – He goes………………………………………..

5. How many hours does he work a day? – He works…………….. hours a day.

6. What does he do in the evening? – He watches…………………………………..

7. What does he do at 10.45? – He…………………………………………………………

8. Where is he at 8.30 A.M? – He is…………………………………………………………

Circle the best answer A,B,C or D:

9. It’s time ………………………. breakfast.

A. to B. in C. for D. eat

10.What …………………………. is it? It’s seven o’clock.

A. day B. time C. year D. month

11. What time ……………………… it? It’s ten thirty.

A. are B. am C. be D. is

12.It’s time for………………………………?

A. lunch B. learn C. play D. dance

13. What time is it? It’s……………………….o’clock.

A. thirty B. fourty C. twenty D. fifty

14. Excuse me.

………………………..?

A. Thanks B. No C. Yes D. What

15. Mai ……………………… lunch at 12.30.

A. have B. has C. does D. plays

16. What time does Linda have…………………..?

A. fifteen B. subject C. dinner D. football

17. My mother ………………….. lunch at twelve o’clock.

A. have B. learns C. plays D. has

18. His brother ………………………….. to work at 6.45 A.M.

A. go B. speak C. play D. goes

19. Her mother ……………………….. T.V in the evening.

A. watches B. watch C. plays D. goes

20. His father goes to work …………………….. the morning.

A. on B. in C. at D. to

21. She goes to bed at ……………………. P.M.

A. 10.30 B. 25.30 C. 32.30 D. 40.45

22. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.

A. Do B. Does C. Play D. Don’t

23. …………………………… time do you have lunch? At 11.20

A. what B. where C. when D. who

24. My father doesn’t work …………………………. the evening.

A. on B. to C. from D. in

25. I don’t ……………………….. T.V in the morning.

A. watches B. watch C. play D. learn

26. He works from 7.30A.M ………………………… 4.30 P.M.

A. on B. to C. at D. in

Choose the underlined word or phrase A, B, C or D

27. Where time is it? – It’s ten o’clock.

A B C D

28. He go to work at seven o’clock in the morning.

A B C D

29. My mother watch T.V in the evening.

A B C D

30. Nam go to school at 6.20 A.M in the morning.

A B C D

31. LiLi have lunch at 11.30 in the morning.

A B C D

32. I go to school on 6.30 A.M in the morning.

A B C D

III. Circle the odd one out

33. A. eleven B. twelve C. twenty D. time

34. A. where B. what C. when D. o’clock

35. A. lunch B. breakfast C. ice-cream D. dinner

36. A. evening B. morning C. afternoon D. work

37. A. go B. watch C. have D. lunch

38. A. school B. work C. bed D. ten

39. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday

40. A. at B. from C. to D. T.V

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Nâng Cao / 2023

Trước khi đi vào phần bài tập tiếng anh cho trẻ lớp 5, các con cùng nhau ôn luyện lại những kiến thức ngữ pháp trọng tâm mà đã được các thầy cô dạy trên trường sau đây:

(Ngữ pháp tiếng Anh về các thì các bé lớp 5 được học gồm 3 thì cơ bản sau: Hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn)

– Dạng câu hỏi với từ để hỏi WH

– Cách sử dụng các giới từ: “On”, “In” & “At”

Một số bài tập tiếng Anh lớp 5 nâng cao cho bé 10 tuổi

1/ I (buy) chúng tôi red car in the next year.

2/ I often (have) …………..breakfast at 7.30 o’clock

3/ Her brother(not / like) …………………Orange Juice

4/ My father (driver)…………..to work daily

5/ My dog (can swim)…………very good

6/ Lan (forget)…………story at Phong’s home

7/ I (do)……………. It for you in the next day

8/ If it sunny, she (go) chúng tôi park

9/ I think she (come)……………back late in this evening

10/ My mother (call)……………..you in the 5 minutes.

Dạng bài chia động từ đúng trong ngoặc là một dạng bài tập phổ biến, hầu hết xuất hiện rất nhiều trong các đề thi, các bài kiểm tra tiếng Anh trên trường, lớp. Chỉ cần nắm vững được cấu trúc các thì đã được học, các con sẽ không cần giỏi từ vựng mà vẫn có thể hoàn thành đúng.

1/ I / my / homework / finished / last night / in / the

2/ help/ you / please/ me/ take / a photo

3/ She / have / fun / yesterday

4/ If/ she / exam / her/ mother / pass/ give / her / cake

5/ you/ hungry / so/ I/ bring / a / cake

Nâng cao hơn so với dạng bài thứ nhất. Bài tập sắp xếp lại thành một câu hoàn chỉnh nằm trong những bài tập dành cho các bạn khá hơn. Biết kết hợp ngữ pháp, từ vựng để hoàn thành tốt dạng bài kiểu này. Không chỉ vậy, các từ còn thiếu, các bé cũng phải tự chủ động thêm để hoàn thành một câu đúng có ý nghĩa.

Dạng bài tập đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi tương ứng là một phần gỡ điểm cho các bé. Vì nếu đọc hiểu được đoạn văn và câu hỏi thì tỷ lệ các con trả lời đúng lên tới 100%

Hanh and Hoa live in Ho Chi Minh city, Vietnam. They have a apartment on Pham Ngoc Thach road. There are 2 bedrooms, one bathroom and one kitchen room. Hanh and Hoa have two children: a boy and a girl. Hanh works in a hospital and his wife is a worker. They usually leave home at eight o’clock. Hanh drives to school with his two children. Then he drives to works at the hospital. In the evening, Hoa always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

Q4. What kind of traffic dose Hanh go to?

Q5. Who cooks for Hanh’s family?

I live in ..(1)… house near the park. It is a….(2)… house, about 200 years old and very…(3)….. There are . (4)… livingroom, three bedrooms, one kitchen and one bathroom. Everyday, our family ….(5).. dinner together. My mother is a very good cook. She often changes dishes for family.

Khi hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh bằng cách điền vào chỗ trống các từ hợp lý. Dạng bài tập này yêu cầu bé cần tập trung tư duy cao độ, biết cả vốn từ vựng, ngữ pháp mới có thể vượt qua dạng bài tập này. Hoàn thành tốt các bài tập điền từ vào một đoạn văn, các con sẽ cần trang bị cho mình cả những kiến thức về từ vựng và ngữ pháp.

Để làm tốt được dạng bài tập chọn từ phát âm khác với những từ còn lại, yêu cầu các bé cần phải nắm rõ được cách phát âm của các âm. Dạng bài tập nâng cao này sẽ bắt đầu cho các bé lớp 5 làm quen. Sang tới cấp trung học thì các bé sẽ được gặp nhiều dạng bài tập nà hơn nữa.

I from Hanoi, Vietnam? → …………………………………………?

I can bring a umbrella for you → ……………………………………..?

I live in Ho Chi Minh city→ ……………………………………………?

I like playing football & badminton → ……………………………………….?

I like Math and English → …………………………………?

Yes, I do→ ………………………………….?

No, I can’t→ …………………………………?

Bài Tập Tiếng Anh Nâng Cao Lớp 3 / 2023

Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3

1…….name is Peter.

My mother is thirty ………old.

Mai is …… Vietnam.

……….you want a banana?

How many crayons chúng tôi have?

The weather is often chúng tôi summer.

We go to school ……….bike.

There chúng tôi books on the table.

This is a schoolbag chúng tôi is a table.

Hello, my name chúng tôi I …..years old.

Khoanh vào từ khác loại

A. Globe B. Map C. Desk D. These

A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

A. Teddy B. Kite C. cake D. Puzzle

A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

6 A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

A. I B. She C. His D. It

A. His B. She C. My D. Its

A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

III. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

What’s ……..name? Her name is Hoa.

my B. his C. her

How is she? She’s ………….

five B. nice C. ok

How old is your grandmother? She is eighty …..old.

years B. year C. yes

………to meet you.

nine B. nice C. good

Bye. See you……

late B. nice C. later

What’s it?It’s ………inkpot.

an B. a C. some

How many chúng tôi there ? There is a desk.

desk B. a desk C. desks

The weather is ………today.

cold B. ok C. too

……is Nam from? He’s from Hai phong.

what B. who C. where

Who is he? chúng tôi my friend

he B. I C. she

Sắp xếp các từ sau thành câu

friend /is / my / Hien/ new.

is /That / classroom / her.

your / Write / please / name.

down / your / Put / pencil/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Violet / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!