Top 5 # Xem Nhiều Nhất Web Học Tiếng Anh Song Ngữ Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Đọc Báo Song Ngữ Anh

No wonder the Germans won half of the world’s Nobel prize, look at 0-6 years old to learn what! Children age 6 most suitable for preschool education how? What kind of education can kill the child’s natural precious things, what kind of education will make these precious things to bloom and benefit the whole life? In twentieth Century, Germany has more Nobel prizes than any other country, swept the world half of the Nobel prize. The Germans are well known for their rigorous education, and they have come from the practice of thinking over and over again. “Three years old look big, seven years old look old”, also is the case, the German children’s pre-school education is also the world’s attention, they in the end is how to cultivate so many excellent talents?

1. Home education The focus is on the mother to the child’s education. German social welfare is very good, so most of the German mother in the first few years after the birth of a child with a child,Germans believe that the role of the mother of the child’s growth has an important position, so the German full-time mother and even to their own as a mother proud. So when they make the effort to make the child, it also reveals the wisdom of everywhere: Self-reliance from the beginning of the meal

When the baby can hold tableware from their meals, can sit to children to eat their own meals in the stool, mothers are fully prepared to clean up the mess. By the age of 3, you can have dinner at the dinner table with the adults. The most important thing is that they do not feed, do not force children to eat, my mother decided to prepare what nutrition food, do not eat, how to eat decided by the child. And China’s adults are always worried about the child is too small to do sth over and over again, not enough to eat, people than our Chinese children grow stronger?

Cultivate perseverance character In the concept of many families in Germany, there is no failure, only temporarily without success, so the German baby even a little age will know the truth. Have seen a Chinese follow their parents to the 5 year old German boy, a running race in a school, the children ran a sprained foot, the teacher used to comfort said “although failure, but you have been brave” and so on, the German children quickly corrected teacher: “I have not failed, but there is no success, hear others feel really great German doll.

To encourage children to face challenges German parents won’t like Chinese as parents, feel the risk will help the child to take care of. For example, 2 year old baby trying to climb a 2 meter high parapet, they will tell the child, this task may be a bit difficult, but parents believe that through your efforts, you will succeed, encourage children to face challenges beyond the scope of. Sometimes see 1 year old baby left alone to climb the steep slope, even repeatedly rolled, mother just stand quietly beside. Perhaps it is this to encourage children to face the challenges of the spirit, to cultivate so much courage to break the normal procedure of Nobel prize winners.

In the face of difficult child The children of the world are the same, the German children will be in the supermarket to buy things. A German mother was told to buy a toy car removing children: “if you have the ability to buy a car for removing yourself, you can buy, if not, then you can only give up.” Children feel that they do not have the ability, do not quarrel with the mother did not trouble to follow her mother home.

From a small burden of responsibility I deeply feel the heart is a German mother, a 3 year old German girl pushing a doll out seriously to doll umbrella, sweat, baby. When a China girl asked if she could take her doll to play for a while, she resolutely refused: “I want to take care of Tom (doll), I was her mother, I can’t let anyone hurt him……” The German girl’s mother said, give children to buy the doll is objective, is to let the children take responsibility, know how to take care of others, but not always being taken care of.

2. Kindergarten Education“Play” is an important task Is not the same as China’s kindergarten is, Germany’s kindergarten is generally mixed age, there is no obvious class. Children from 2-3 years old into the kindergarten, every morning to the kindergarten,Find a favorite friends, choose a favorite subject to play chúng tôi can climb trees, ants can observe, playing house, also can play with toys. Sometimes the teacher will lead them to visit the bakery, factories, hospitals, fire department, police department, welfare and even the funeral home, the teacher will invite these people to the kindergarten Department told the children some basic common sense. Each kindergarten teaching objectives and programs are determined by the kindergarten teachers themselves, rather than the education sector unified decision.

The basic living skills training German children’s ability to live is very strong, which also benefited from the teacher’s education direction. In 3 years, the kindergarten will put some old old computer machine repair, even let the children contact with children in kindergarten play and rest to develop plan plan, teach children how to better organize their own things, dress collocation, also let the children practice difficulties to find their own police, firefighters found…… By the time the child was 6 years old, they had been a small master of self – care.

Kindergarten can not give the children the homework and reading and writing tasks The German kindergarten requirements can give children homework and reading and writing tasks, so you are in Germany kindergarten not to hear the sound of reading, don’t see home after school homework to accompany the mother baby in germany. The Germans think early intelligence development will damage the child’s enthusiasm for learning, rather than a few years later also don’t let the children tired of learning life, so even if the interest class, they also began to wait for the child after the age of 6.

How to adapt to the park The German kindergarten students had good experience: they will make new mothers, children in the park just the first 3~4 days with children, mothers chatting together, children playing in the side. On the fourth day of admission before school, the teachers will tell the child, from tomorrow, the mother can not always accompany me, let the children have a psychological preparation. To the fifth day, my mother will be accompanied by 1 hours to leave the return, sixth days to leave 2 hours to return…… A week later, the child will be adapted to the no mother in the side of the campus life, greatly reducing the child’s separation anxiety.

Người Đức nhận một nửa giải Nobel của thế giới, hãy nhìn cách trẻ dưới 6 tuổi học được những gì

Trẻ em trước 6 tuổi thích hợp với loại giáo dục mầm non ra sao? Loại giáo dục nào sẽ giết chết thứ quý giá bẩm sinh của trẻ em, loại giáo dục nào sẽ khiến những thứ quý giá đó được nở rộ và tạo hạnh phúc cho cả cuộc đời? Thế kỷ 20, giải thưởng Nobel của nước Đức nhiều hơn bất cứ nước nào, giành hết một nửa giải thưởng Nobel của thế giới. Người Đức nổi tiếng là cẩn trọng, họ rất coi trọng trẻ em. Cũng chính vì như vậy, giáo dục mầm non của trẻ em Đức cũng trở thành tiêu điểm của thế giới. Rốt cuộc họ làm sao bồi dưỡng được nhiều nhân tài xuất sắc như vậy?

1. Giáo dục gia đình Điều quan trọng là giáo dục của người mẹ đối với đứa con, phúc lợi xã hội của nước Đức rất tốt, vì vậy phần lớn các bà mẹ người Đức trong những năm đầu sau khi sinh con đều lựa chọn ở nhà trông con. Người Đức cho rằng, vai trò người mẹ có địa vị rất lớn đối với sự trưởng thành của con. Vì vậy những bà mẹ “làm toàn thời gian” thậm chí còn cảm thấy tự hào vì bản thân là một người mẹ.

Khả năng tự lập bắt đầu từ ăn cơm Khi các bé bắt đầu có thể cầm thìa ăn cơm, có thể ngồi vững, chúng đã phải tự mình ăn cơm ở trên ghế ăn. Các bà mẹ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để thu dọn mâm cơm lúc “tàn cuộc”. Đến khi trẻ lên 3 tuổi, chúng có thể ngồi cùng người lớn trên bàn ăn để ăn cơm. Quan trọng nhất là họ không bón cơm và không ép con ăn cơm. Mẹ sẽ là người chuẩn bị món ăn dinh dưỡng, nhưng việc ăn và cách ăn là tùy thuộc ở trẻ.

Bồi dưỡng phẩm chất ý chí bền vững Ở Đức có không ít gia đình quan niệm “không có thất bại, chỉ có tạm thời chưa thành công”, vì vậy các bé người Đức tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng đã hiểu được đạo lý này. Tôi từng gặp một cậu bé người Đức 5 tuổi trong một lần nhà trường tổ chức thi chạy bộ. Cậu bé chạy một lúc thì bị trật chân, thầy giáo chạy đến nói mấy câu như “tuy thất bại rồi, nhưng biểu hiện của em rất dũng cảm”. Cậu bé người Đức lập tức đính chính thầy giáo: “Em không thất bại, chỉ là tạm thời chưa thành công”. Những người đứng bên cạnh nghe thấy đều cảm thấy cậu bé người Đức thật tài giỏi.

Cổ vũ trẻ đối diện thách thức Cha mẹ người Đức không giống cha mẹ các nước Á Đông, khi họ thấy con cái đối mặt với rủi ro, họ sẽ giúp con giải quyết. Ví dụ, bé 2 tuổi thử trèo lan can cao 2 mét, họ sẽ nói với con rằng nhiệm vụ này tuy khó khăn, nhưng ba mẹ tin rằng con sẽ có thể thành công. Họ cổ vũ con đối diện với thử thách vượt quá năng lực. Đôi khi, nhìn thấy em bé 1 tuổi tự mình bò lên sườn dốc, dù ngã nhiều lần, người mẹ chỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn con. Có lẽ, tinh thần cổ vũ trẻ em đối diện với thử thách này đã đào tạo được nhiều người đoạt giải thưởng Nobel dũng cảm phá vỡ quy tắc bình thường như vậy.

Đối mặt với các bé khó xử lý Trẻ em người Đức cũng giống như mọi trẻ em khác, thích nhõng nhẽo đòi mua đồ ở trong siêu thị. Để đối phó với tính cách này của con trẻ, một bà mẹ người Đức đã nói với đứa con đòi mua một chiếc xe đua đồ chơi loại lắp ráp: “Nếu như con có khả năng mua cho mình một chiếc xe đua lắp ráp, con có thể mua. Nếu như không có, vậy con chỉ có thể từ bỏ thôi”. Đứa bé cảm thấy mình không có khả năng nên không làm ồn nữa mà liền ngoan ngoãn theo mẹ về nhà.

Gánh vác trách nhiệm từ nhỏ Một bé gái người Đức 3 tuổi đẩy một búp bê vải ra khỏi nhà, che ô, lau mồ hôi, bón sữa cho búp bê vải như chăm sóc em bé. Khi một bé gái khác hỏi rằng có thể cho mượn búp bê vải chơi một lát không, cô bé 3 tuổi cương quyết từ chối: “Mình phải chăm sóc tốt cho Tôm (búp bê vải), mình là mẹ của nó, mình không thể để người khác làm hại nó…”. Mẹ của bé gái người Đức sau đó chia sẻ mua búp bê vải cho con là có mục đích, là hy vọng con từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm và biết chăm sóc người khác chứ không phải luôn được người khác chăm sóc.

Tôn trọng trẻ em, chủ trương “đến trước được trước” chứ không nhấn mạnh chia sẻ Bà mẹ Đức chủ trương: Ai đến trước người đó chơi trước, những bạn nhỏ khác phải học cách chờ đợi. Các bé đều cảm thấy thích điều này. Tôn trọng nhân cách độc lập của trẻ, tôn trọng quyền lợi ưu tiên của trẻ là rất quan trọng. Một mặt là bồi dưỡng lòng tự tôn và tự tin tốt đẹp cho con, mặt khác truyền thông điệp cho con rằng: Con cố gắng con có được trước thì là của con, người khác không giành lấy được. Vì vậy, điều đó làm cho trẻ em Đức phấn đấu vì mục tiêu của mình.

Đào tạo kỹ năng sống cơ bản Năng lực sống của trẻ em Đức rất mạnh, điều này có được từ phương hướng giáo dục của giáo viên. Trong thời gian 3 năm, trường mầm non sẽ bày một số máy tính cũ, máy móc cũ cho các bé tiếp xúc hoặc sửa chữa, cùng các bé thiết lập kế hoạch chơi và kế hoạch nghỉ ngơi của trường mầm non, dạy các bé biết làm sao phối quần áo đẹp hơn, tự mình thu dọn đồ dùng, còn để các bé gặp khó khăn tự mình tìm cảnh sát, tìm nhân viên chữa cháy… Đến khi các bé 6 tuổi tốt nghiệp trường mầm non, chúng đã là những đứa bé giỏi biết tự chăm sóc mình.

Trường mầm non không được bố trí nhiệm vụ đọc viết và làm bài tập cho các bé Trường mầm non của Đức quy định, không được bố trí nhiệm vụ đọc viết và làm bài tập cho các bé. Vì vậy khi bạn tới trường mầm non ở Đức sẽ không nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng, cũng không nhìn thấy trẻ em Đức tan học về nhà phải nhờ mẹ cùng làm bài tập. Người Đức cho rằng, khai phát trí lực quá sớm sẽ tổn hại đến sự nhiệt tình học tập của trẻ, thà rằng trễ vài năm cũng không muốn trẻ cả đời chán ngán việc học. Vì vậy cho dù là lớp học năng khiếu, họ cũng đợi cho đến sau khi con 6 tuổi mới bắt đầu học. Nghĩa là họ sẵn sàng chấp nhận cho con em mình khởi động chậm hơn, xuất phát chậm hơn, bù lại có thể đi được một quãng đường xa hơn.

Dạy trẻ thích ứng với môi trường mầm non Trường mầm non của Đức có kinh nghiệm rất hay đối với học sinh mới: Họ sẽ yêu cầu các bà mẹ của học sinh mới ở cùng với con trong ba, bốn ngày đầu con nhập học. Các bà mẹ tụ tập lại trò chuyện, các bé ở một bên chơi đùa. Cho đến trước giờ tan học của ngày thứ 4, cô giáo sẽ nói với các bé, bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ không thể luôn ở bên cạnh các bé để các bé chuẩn bị tâm lý. Đến ngày thứ 5, trong lúc đang chơi cùng con, mẹ sẽ bỏ đi 1 tiếng rồi quay lại, trong ngày thứ 6 mẹ bỏ đi 2 tiếng rồi mới quay lại… Một tuần sau các bé sẽ thích ứng cuộc sống trong trường không có mẹ bên cạnh, giảm bớt rất nhiều căng thẳng cho các bé.

​Học Tiếng Anh Qua Báo Song Ngữ

For both parents and teachers, knowing whether computer-based media are improving or compromising education is a question of concern. With the surge in popularity of e-books, online learning and open educational resources, investigators have been trying to determine whether students do as well when reading an assigned text on a digital screen as on paper.

Reading in Print Versus Digitally

In a study which gathered data from 429 university students drawn from five countries (the U.S., Japan, Germany, Slovenia and India) between 2013-2015 showed that print was aesthetically more enjoyable, saying things such as “I like the smell of paper” or that reading in print is “real reading.” What’s more, print gave them a sense of where they were in the book-they could “see” and “feel” where they were in the text.

Print was also judged to be easier on the eyes and less likely to encourage multitasking. Almost half the participants complained about eyestrain from reading digitally (“my eyes burn”), and 67 percent indicated they were likely to multitask while reading digitally.

Measuring Learning

A number of researchers have sought to measure learning by asking people to read a passage of text, either in print or on a digital device, and then testing for comprehension.

Most studies have found that participants scored about the same when reading in each medium, though a few have indicated that students performed better on tests when they read in print.

Critical thinking and reading

There is much buzz today about wanting students to be good at critical thinking. To become proficient in critical thinking-at least in a literate society-students need to be able to handle text. The text may be long, complex or both. To make sense of it, students cannot skim, rush ahead or continually get distracted. So, does reading in print versus onscreen build critical thinking skills?

When asked on which medium students felt they concentrated best, 92 percent replied “print.” For long academic readings, 86 percent favored print. Participants also reported being more likely to reread academic materials if they were in print.

By contrast, in talking about digital screens, students noted “danger of distraction” and “no concentration.”

Digital is convenient and cheaper

At the same time, we cannot ignore other factors impacting students’ decisions about what reading platform to chose for school work.

Convenience is one big consideration: More than 40 percent of participants in my study mentioned convenience (including easy access to materials) as what they liked most about reading onscreen.

Money is another variable. Students were highly conscious about differential prices for print and digital versions of reading materials, with cost often driving choice.

When queried about which reading platform they would choose if cost were the same, 87 percent said “print” for academic work.

(Trích Do Students Lose Depth in Digital Reading? – The Epoch Times)

Đọc báo cũng giúp nâng cao khả năng tiếng Anh (Nguồn: istock)

Truyện Ngụ Ngôn Song Ngữ Anh

Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh – Việt hay

Tiếp theo trong bộ sưu tập truyện ngụ ngôn song ngữ là hai câu chuyện “The Wind and the Sun” và “The ass carrying the image” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời chúng ta sẽ học được nhiều từ vựng hay thông qua hai câu chuyện này.

The Wind and the Sun

The wind and the Sun were disputing which was the stronger. Suddenly they saw a traveller coming down the road, and the Sun said: “I see a way to decide our dispute. Whichever of us can cause that traveller to take off his cloak shall be regarded as the stronger You begin”. So the Sun retired behind a cloud, and the Wind began to blow as hard as it could upon the traveller. But the harder he blew the more closely did the traveller wrap his cloak round him, till at last the Wind had to give up in despair. Then the Sun came out and shone in all his glory upon the traveller, who soon found it too hot to walk with his cloak on.

Kindness effects more than severity

 Dịch

Gió và mặt trời

Gió và Mặt trời đã tranh chấp dữ dội rằng ai mạnh hơn. Bỗng nhiên họ thấy một du khách bước xuống đường, và Mặt trời nói: “Tôi tìm ra một cách để giải quyết tranh chấp của chúng ta. Đứa nào trong chúng ta có thể làm cho khách du lịch cởi áo choàng của anh ta ra thì được coi là mạnh hơn. – Bạn bắt đầu đi “ Vì thế, Mặt trời đã ẩn nấp sau một đám mây, và Gió bắt đầu thổi hết sức có thể vào các du khách. Tuy nhiên, nó gặp khó khăn khi du khách càng quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình, cuối cùng Gió cũng từ bỏ trong tuyệt vọng. Mặt trời bước ra và chiếu tất cả ánh sáng chói lọi của a ấy lên người hành khách, anh ta nhanh chóng thấy trời quá nóng để đi bộ với chiếc áo choàng trên người.

Lòng tốt có tác dụng nhiều hơn tính nghiêm khắc

The ass carrying the image

A sacred Image was being carried to the temple. It was mounted on an Ass adorned with garlands and gorgeous trappings, and a grand procession of priests and pages followed it through the streets. With his head full of this foolish idea, he became so puffed up with pride and vanity that he halted and started to bray loudly. But in the midst of his song, his driver guessed what the Ass had got into his head, and began to beat him unmercifully with a stick. “Go along with you, you stupid Ass,” he cried. “The honor is not meant for you but for the image you are carrying.”

Do not try to take the credit to yourself that is due to others

 Dịch

Con lừa chở trên mình bức ảnh thiêng liêng

Một bức ảnh thiêng liêng đang được chở tới ngôi đền, nó được đặt trên lưng chú lừa được đeo những vòng hoa và bộ trang phục lộng lẫy. Theo sau đó là đám rước của thầy tu và các tiểu đồng trên phố Khi thấy con lừa tới, mọi người ai cũng cúi hoặc quỳ xuống chào một cách cung kính. Điều đó làm cho con lừa nghĩ rằng mọi người đang tôn vinh mình. Với những cái ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy, nó cảm thấy quá tự hào về bản thân mình. Nó bất chợt dừng lại, hát một bài hát bằng những tiếng kêu be be thật lớn. Đến khi nó hát được nửa bài, người lái lừa đoán được những gì chú lừa nghĩ nên cầm gậy đánh cho chú ta một trận tơi bời. “Con lừa ngu ngốc kia, hãy trở về với chính bản thân của mày đi” – Ông ta khóc. “Thứ người ta vinh danh là bức tranh mày đang trở chứ không phải là người ta vinh danh mày!”

Đừng cố gắng giành sự vẻ vang về cho bản thân khi sự vẻ vang ấy thuộc về  kẻ khác

>> Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn “Bán con chó”

Thúy Dung

Sách Điện Tử Tự Học Tiếng Anh Song Ngữ

– Đầu tiên trên thế giới Audio hỗ trợ bút học hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng mẹ đẻ để giúp học sinh bản xứ học và thực hành độc lập

– Nội dung trung lập dựa trên Giáo trình Giáo dục Singapore được thành lập

– Học sinh học ngoại ngữ theo một cách vui nhộn mà không sử dụng máy tính bảng nên tránh được việc nghiện máy tính bảng.

– Học sinh có thể thay đổi ngôn ngữ mẹ đẻ sang các ngôn ngữ khác một khi các ngôn ngữ khác có giá trị trong tương lai gần. Các ngôn ngữ chúng tôi lên kế hoạch trong tương lai gần bao gồm tiếng Thái, tiếng Malay và tiếng Miến Điện

Với cấu tạo thông minh cùng nhiều tính năng thân thiện với người dùng. Nó sẽ giúp bạn:

– Phát âm chuẩn mọi kiến thức đến từng “milimet” với chức năng chạm để đọc – Hứng thú với việc học ngoại ngữ bởi tìm được phương pháp rèn luyện phù hợp – Luôn luôn có một người bạn kèm cặp, hỗ trợ ở mọi lúc mọi nơi – Tài liệu ôn luyện thả ga với hơn 3000 bộ sách song ngữ đạt chuẩn Singapore.

CHỈ SAU 1 TUẦN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CẢI THIỆN RÕ RỆT! Tích Hợp Nhiều Ưu Điểm Nổi Bật Phương Pháp Học Tập Sinh Động SAU 3 THÁNG CÓ THỂ GIAO TIẾP TỰ TIN VỚI NGƯỜI BẢN XỨ Thay Đổi Ngôn Ngữ Dễ Dàng

EtutorPen kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng. Bạn chỉ cần chạm nhẹ để đọc và học ở mọi lúc mọi nơi. Nhờ phương pháp phát âm chuẩn, người dùng chủ động phát âm tiếng Hoa và tiếng Anh cực kỳ tiện lợi.

Giá Rẻ – Chất Lượng Tốt

Bộ tài liệu cùng bút EtutorPen được thiết kế thông minh, vui nhộn. Thông qua hình thức giáo dục trực quan sinh động bạn hoàn toàn say mê với việc học. Đặc biệt, ghi nhớ kiến thức hiệu quả nhanh chóng.

Ngôn ngữ tiếng Anh – Hoa – Việt được tích hợp trong chiếc bút EtutorPen. Người dùng có thể điều khiến và thay đổi ngôn ngữ theo ý muốn của mình. Trong tương lai gần, bút còn tích hợp thêm một số ngoại ngữ khác như: Anh, Hoa, Pháp, Nhật,…. Xử lý khủng hoảng truyền thông

Nếu vậy thì xin chia buồn với bạn. Đích thị 99.9% bạn đã mất gốc Tiếng Anh rồi!

– Chỉ với một khoản chi phí nhỏ bỏ ra, bạn sẽ nhận lại được nhiều giá trị vô kể. Bút thần kỳ EtutorPen cùng bộ sách Easy Bilingual phân từng cấp độ, sẽ giúp bạn chinh phục ngôn ngữ như người bản xứ siêu đơn giản.

– TRỊ MẤT GỐC TIẾNG ANH BẰNG CÁCH NÀO? – PHÁT ÂM sai – “nữa đực nữa cái” – TỪ VỰNG Tây – ta lẫn lộn – NGỮ PHÁP chữ được chữ mất – NGHE Tiếng Anh như vịt nghe sấm – NÓI Tiếng Anh như tiếng Việt

– Dễ sử dụng – Phù hợp với trẻ từ 5 tuổi trở lên

– Tích hợp được 2 ngôn ngữ trong cùng một cây viết

– Tăng khả năng nghe – nói chuẩn giọng bản ngữ

– Tăng thêm hứng thú khi học cho con trẻ với những bài hát nước ngoài

– Tốc độ truyền nhanh cùng với dung lượng 8 GB cho phép tải nhạc 1 cách nhanh nhất

– Loa ngoài cùng với microphone cho phép học tập cùng bạn bè một cách riêng tư

– EtutorPen đọc được từ vựng, cụm từ, câu và đoạn hội thoại tùy theo nội dung sách.

CÂN BẰNG GIỮA VIỆC HỌC VÀ CHƠI

– Có cả chức năng ghi âm ngắn và dài được tích hợp trên nút chức năng

XÂY DỰNG THÓI QUEN

HỌC ĐÚNG – ĐỦ – ĐỀU (đúng cách, thời gian dạy hợp lý, học đều đặn)

– Đừng phân tâm nếu con của bạn chưa bắt đầu nói tiếng Anh ngay lập tức. Các bé sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để tiếp thu và tích luỹ ngôn ngữ và sẽ bắt đầu nói ra một cách tự nhiên khi chúng sẵn sàng.

– Hãy vạch ra khoảng thời gian cố định trong ngày chỉ dùng Tiếng Anh tại nhà cùng con. Ví dụ trước giờ đi ngủ bố mẹ cùng con đọc một cuốn sách hay nghe bài hát về Tiếng Anh. Thậm chí bố mẹ có thể tạo một góc không gian nhỏ tại nhà cho những hoạt động tiếng Anh cùng bé, nơi có sách, trò chơi, hay chiếc bút etutorpen có thể phát âm tiếng anh,… để bé cảm thấy sẵn sàng hơn trước mỗi giờ chơi cùng tiếng Anh và tự tin khi biết sắp sửa được chơi những gì.

– Bộ sách Easy Bilingual được biên soạn theo giáo trình giáo dục tại Singapore. Nổi bật là phương pháp dạy học trực quan sinh động, mọi kiến thức đều được xây dựng từ các tình huống thực tiễn. Ngoài ra còn kết hợp tiếng bản ngữ với phương pháp hỗ trợ giọng nói, giúp việc học song ngữ trở nên dễ dàng và hiệu quả. Chỉ trong 1 tuần, học viên sẽ cải thiện và nâng cao trình độ, kĩ năng tiếng Anh/tiếng Hoa vượt trội.

– Bộ sách được thiết kế đặc biệt với chức năng mã hóa chạm-để-đọc khi sử dụng Bút Song ngữ Etutor-Pen. Với bút thông minh này, các bạn nhanh chóng đọc hiểu và ghi nhớ toàn bộ từ vựng và hội thoại từ cơ bản đến nâng cao. Dòng sản phẩm Song ngữ, Bút Song Ngữ được mệnh danh là “Gia Sư Công Nghệ ” dẫn dắt bạn chinh phục ngoại ngữ thành công

BẠN ĐANG Ở GIAI ĐOẠN NÀO CỦA CUỘC ĐỜI? Chướng ngại của bạn là gì?

Ở mọi lứa tuổi luôn có những vấn đề nhất định trong học tập. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua trở ngại đó một cách dễ dàng. Khi còn là trẻ nhỏ, chúng ta hay “mắc bệnh” thiếu tập Hoa. Đồng thời không xác định được tầm quan trọng thật sự của việc học.

Lớn lên một chút, nhận thức đã vững vàng hơn. Nhưng lại lười và dễ trì hoãn. Đến khi bước qua thời trẻ tuổi, con người ta lại gặp phải quan ngại về sức khỏe và thời gian.

VIỆC HỌC LÀ CẢ ĐỜI, CHỚ NÊN BỎ LỠ.

Tôi khuyên bạn hãy dành ra 20 phút cho mỗi ngày.

5 phút để xác định mình cần gì

5 phút lập ra kế hoạch cụ thể v à 10 phút để khoanh vùng kiến thức cần học

Sản phẩm được áp dụng kỹ thuật cảm ứng, tập hợp những ngữ âm chuẩn xác, giọng phát ra như người bản địa, những kỹ thuật học tập cao cấp khác. Ngoài ra EtutorPen được sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường, không độc hại với người sử dụng. Bút được chứng nhận các quốc gia bảo đảm cho sức khỏe cho trẻ và an toàn khi sử dụng. Đây là thiết bị giáo dục ứng dụng công nghệ mới có nhiều chức năng như: chấm đọc, phiên dịch, trò chơi, nghe nhạc MP3, học toán, nghe hát, nghe kể chuyện cổ tích, hỗ trợ cho nhu cầu học tập và giải trí của trẻ em.

Địa chỉ: 18A Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, chúng tôi Hotline: 0867126669 Email liên hệ: Sales@etutor-pen.com

– Học sinh có thể học cả tiếng anh và tiếng Hoa

– Đầu tiên trên thế giới Audio hỗ trợ bút học hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng mẹ đẻ để giúp học sinh bản xứ học và thực hành độc lập

– Nội dung Hoa lập dựa trên Giáo trình Giáo dục Singapore được thành lập

– Học sinh học ngoại ngữ theo một cách vui nhộn mà không sử dụng máy tính bảng nên tránh được việc nghiện máy tính bảng.

– Học sinh có thể thay đổi ngôn ngữ mẹ đẻ sang các ngôn ngữ khác một khi các ngôn ngữ khác có giá trị trong tương lai gần. Các ngôn ngữ chúng tôi lên kế hoạch trong tương lai gần bao gồm tiếng Thái, tiếng Malay và tiếng Miến Điện

– Thu thập tư liệu nội dung – Phân tích bài giảng chuẩn xác – Hướng dẫn sử dụng bút thông minh hiệu quả – Thiết lập quy trình học – Sử dụng giải pháp công nghệ làm hàng đầu – Mua ngay Bút Thông Minh EtutorPen

Loại bút này có tên gọi là bút chấm đọc hay bút phiên dịch được áp dụng kỹ thuật cảm ứng, tập hợp những ngữ âm tiên tiến và kỹ thuật hoàn nguyên, kỹ thuật OID ẩn hình, tập Hoa nhiều tiện năng như chấm đọc, dịch sang tiếng nước ngoài, khả năng lặp lại từ ngữ, trò chơi, nghe nhạc MP3 và sử dụng như USB lưu thông tin… biến những kỹ thuật học tập cao cấp thành máy học với thao tác đơn giản. Bút được sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường, không độc hại với người sử dụng, được chứng nhận 3C quốc gia nên bảo đảm cho sức khỏe cho trẻ và an toàn khi sử dụng. Với dung lượng thẻ nhớ 2GB, bút có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn, tải, chép được hàng trăm quyển sách đọc và các bài hát.

Bút thông minh còn có chức năng nghe nhạc với loa stereo âm thanh trong trẻo, kèm những trò chơi thú vị, thu hút và giúp trẻ có hứng thú tự học; đồng thời tạo được thói quen, tư duy tốt cho các em. Đặc biệt, cách sử dụng rất đơn giản, cha mẹ có thể dễ dàng hướng dẫn các em bằng cách chấm nhẹ nhàng đầu bút trên chữ cần đọc, bút sẽ phát ra âm thanh với Ngoại Ngữ, tiếng Việt chuẩn, giống như một người bạn đang chơi cùng. Ngoài ra, lượng sách sử dụng đi kèm “Bút thông minh” rất phong phú như: Sách Ngoại ngữ từ điển bằng hình ảnh, truyện cổ tích, lịch sử, nhạc thiếu nhi… và các môn học tự nhiên. Mỗi quyển sách đều có minh họa sinh động bằng màu sắc, hình ảnh của các con vật và những con thú nuôi gần gũi với các em. Điều đó cũng bổ trợ thêm kiến thức về thế giới động vật xung quanh, đồng thời kích thích tinh thần học tập với các em

Phụ huynh nên nhớ giai đoạn trẻ từ 0 – 6 tuổi là thời điểm vàng não bộ của con hoạt động mạnh nhất. Do vậy mà chúng ta hãy tận dụng để dung nạp cho trẻ nhiều kiến thức và tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên bộ mẹ hãy ghi nhớ một số nguyên tắc sau:

– Không bắt con học. Đây là điều cấm kị, bởi nó sẽ tạo cho trẻ một tâm lý sợ hãi, mệt mỏi và học không hiệu quả. Hãy chọn thời gian trẻ cảm thấy thoải mái nhất để sẵn sàng với mọi kiến thức.

Quy Trình Học

– Bạn có thể thay đổi tiếng Việt – Anh – Hoa theo nhu cầu sử dụng của mình – Chạm để đọc, ghi nhớ, nắm bắt kiến thức nhanh chóng – Ghi âm – Nghe nhạc – Truyền tải dữ liệu – Sử dụng tại nghe để học…

Học sinh học ngoại ngữ theo một cách vui nhộn mà không sử dụng máy tính bảng nên tránh được việc nghiện máy tính bảng.

Nội dung trung lập dựa trên Giáo trình Giáo dục Singapore được thành lập

Học sinh có thể thay đổi ngôn ngữ mẹ đẻ sang các ngôn ngữ khác một khi các ngôn ngữ khác có giá trị trong tương lai gần.

Tiếng Anh và tiếng Hoa là 2 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Có lợi thế về ngoại ngữ này giúp ta dễ dàng tiếp cận cả hai nền văn hóa châu Âu và châu Á. Dù ở trong bối cảnh xã hội nào cũng không bị “đào thải”.

Nhờ có ngoại ngữ, bạn dễ dàng học hỏi và nắm bắt được nhiều kiến thức cả trong và ngoài nước. Một tầm nhìn rộng mở và tư tưởng hiện đại chính là chìa khóa để không ngừng phát triển bản thân.

Phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng chất xám sẽ tỷ lệ thuận với hoạt động não bộ. Do đó, những người biết từ 2 ngôn ngữ trở lên thường “thông minh” hơn.

Học ngoại ngữ cũng là cách giúp khám phá và phát huy mọi thế mạnh, tài năng của mình.

Tự tin về giá trị của bản thân, trở thành một “con người hiện đại”

Mở rộng nhiều mối quan hệ trong học tập, công việc, cuộc sống

Có nhiều cơ hội sự nghiệp đáng mơ ước…

Không phải bố mẹ nào cũng tự tin với trình độ tiếng Anh của mình. Nếu dạy con phát âm sai ngay những từ đầu tiên sẽ rất nguy hiểm. Để ngăn ngừa thảm họa này, bố mẹ hãy dùng bút song ngữ Etutorpen dạy con phát âm đúng chuẩn nhất. Ngoài ra, bút còn chế độ ghi âm giọng nói, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu…