Top 7 # Xem Nhiều Nhất Video Học Tiếng Trung Nâng Cao Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Khóa Học Tiếng Trung Nâng Cao

Khóa học dành cho các bạn đã học qua Tiếng Trung cơ bản ( Hán Ngữ giao tiếp 1) và có nhu cầu học cao để nói và dịch chuyên sâu phục vụ công việc và mục đích kinh doanh.

Trong các buổi học, bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung. Khóa học sẽ giúp học viên nâng cao vốn từ vừng về kinh tế, văn hóa, xã hội,… giúp người học tự tin trong bất kì hoàn cảnh giao tiếp nào. Nội dung khóa học bao gồm:

* Giai đoạn 1: Cách viết chữ Hán (5-8 buổi đầu)

– Các cấu trúc ngữ pháp nâng cao và chuyên sâu trong giao tiếp tiếng Trung

– Hội thoại Mua sắm quần áo

哪儿卖中式衣服 Nǎr mài Zhōngshì yīfu? (Cậu ơi, mua quần áo kiểu Trung Quốc ở đâu nhỉ?)

你不知道吗?你来北京多长时间了 ?Nǐ bù zhīdào ma? Nǐ lái Běijīng duō cháng shíjiān le? (Cậu không biết à? Vậy cậu ở Bắc Kinh lâu chưa?)

我来北京半年了. 可是你在北京已经20年了,你是北京人,你当然比我知道的多 。 Wǒ lái Běijīng bàn nián le. Kěshì nǐ zài Běijīng yǐjīng 20 nián le, nǐ shì Běijīng rén, nǐ dāngrán bǐ wǒ zhīdào de duō. (Tớ đến Bắc Kinh nửa năm rồi. Nhưng cậu ở Bắc Kinh đã 20 năm rồi , cậu là người Bắc Kinh, tất nhiên biết nhiều hơn tớ rồi)

你说得对, 现在北京的商店和商场多级了. 大商场的东西比小商场的东西贵,可是小商场的东西不一定比大商场的差 。 Nǐ shuō de duì, xiànzài Běijīng de shāngdiàn hé shāngchǎng duō jí le. Dà shāngchǎng de dōngxi bǐ xiǎo shāngchǎng de dōngxi guì, kěshì xiǎo shāngchǎng de dōngxi bù yīdìng bǐ dà shāngchǎng de chà. (Cậu nói đúng, bây giờ các cửa hàng và trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh rất nhiều. Đồ ở các Trung tâm mua sắm lớn đắt hơn ở các cửa hàng nhỏ nhưng đồ ở các cửa hàng nhỏ chưa chắc đã kém hơn đồ ở các Trung tâm mua sắm lớn đâu)

✔️ Thực hành dịch những câu nói trong cuộc sống thường ngày

– Làm chủ 1000 từ vựng tiếng Trung trong giao tiếp

– Nắm chắc cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung trong quá trình nói và viết tiếng Trung

– Viết tiếng Trung thành thạo, diễn đạt lưu loát.

– Tự tin giao tiếp tiếng Trung với người bản địa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Học phí khóa học tiếng Trung Quốc nâng cao

Trong mỗi lớp học tiếng Trung Quốc nâng cao, số lượng học viên khoảng từ 8-10 người. Từ đó, người học sẽ nhận được sự quan tâm chỉ dạy tận tình từ phía giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng buổi học. Ngoài ra, tại Tiếng Trung Mr Giang tổ chức nhiều ca học linh hoạt phù hợp với tất cả đối tượng từ học sinh, sinh viên, người đi làm.

Khóa học tiếng Trung nâng cao được đầu tư bài bản đi kèm bộ giáo trình Hán ngũ đạt chuẩn, do Thạc sĩ Đào Trường Giang trực tiếp giảng dạy. Học phí khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi học viên:

109 Video Học Jquery Cơ Bản Đến Nâng Cao ( Giáo Trình Tiếng Việt ).

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4 Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4 Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4 Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4 Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4 Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4 Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4 Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4 Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4 Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4 Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4 Bài số 12 One page website phần html.mp4 Bài số 13 One page website phần css.mp4 Bài số 14 One page website phần jQuery _ hàm chuyển động body.mp4 Bài số 15 One page website phần jQuery _ giới thiệu hàm offset.mp4 Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4 Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4 Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4 Bài số 19 Viết mã HTML.mp4 Bài số 20 Viết mã CSS.mp4 Bài số 21 Viết mã jQuery_ Phần xử lý cho nút.mp4 Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4 Bài số 23 Viết mã jQuery_ Phần xử lý tổng hợp.mp4 Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4 Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4 Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4 Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4 Bài số 28 Viết mã HTML.mp4 Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4 Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4 Bài số 31 Viết mã HTML.mp4 Bài số 32 Viết mã CSS.mp4 Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4 Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4 Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4 Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4 Bài số 37 Sử dụng animation.mp4 Bài số 38 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html.mp4 Bài số 39 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 2 CSS.mp4 Bài số 40 Project 4_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 41 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 1 html.mp4 Bài số 42 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 CSS.mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động(1).mp4 Bài số 43 Project 5_ Animation làm hiệu ứng load của website – Phần 3 chuyển động.mp4 Bài số 44 Tổng kết.mp4 Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4 Bài số 46 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 47 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 2_ CSS.mp4 Bài số 48 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 3_ jQuery.mp4 Bài số 49 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 4_ Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4 Bài số 50 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 5_ Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4 Bài số 51 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 6_ Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4 Bài số 52 Project 6_ Viết hiệu ứng modal box – Phần 7_ Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4 Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box – Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4 Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery – Phần 1 HTML và CSS.mp4 Bài số 55 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 2_ HTML.mp4 Bài số 56 Project 7_ Push menu sử dụng jQuery – Phần 3_ Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4 Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang chúng tôi và kiến thức cần áp dụng.mp4 Bài số 58 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 59 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 2 _ CSS.mp4 Bài số 60 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 3_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4 Bài số 61 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 4_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4 Bài số 62 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 5_ Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4 Bài số 63 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 6_ Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4 Bài số 64 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 7_ Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4 Bài số 65 Hiệu ứng chúng tôi – Phần 8_ Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4 Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4 Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide _ hiệu ứng ‘let me in’.mp4 Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide _ hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4 Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4 Bài số 70 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 1 – HTML.mp4 Bài số 71 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 2 – CSS.mp4 Bài số 72 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 3 – jQuery.mp4 Bài số 73 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4 Bài số 74 Project 8_ Hiệu ứng scroll thay đổi header – Phần 5 – Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4 Bài số 75 Project 9_ Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng_ Scroll, wow js, animate css.mp4 Bài số 76 Project 9_ Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4 Bài số 77 Project 9_ Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4 Bài số 78 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery.mp4 Bài số 79 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 1 HTML + CSS.mp4 Bài số 80 Project 9_ Sử dụng thư viện chúng tôi kết hợp jQuery – Phần 2 JQuery.mp4 Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4 Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4 Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4 Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4 Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 – Viết mã HTML.mp4 Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 – Viết mã jQuery.mp4 Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 – Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4 Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 – Filter bằng cách Quicksearch.mp4 Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4 Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4 Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4 Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4 Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4 Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4 Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4 Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy – Phần 1_ HTML.mp4 Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy – Phần 2_ Hiệu ứng scroll và animate.mp4 Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4 Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax – Phần 1.mp4 Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – Phần 2.mp4 Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4 Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4 Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4 Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 1.mp4 Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website – Phần 2.mp4 Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4 Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4 Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4 Tài liệu.rar

Đây là DATA nằm trong Box VIP.  Bạn có thể mua lẻ 1 giáo trình hoặc trả 1 lần để truy cập 6TB Video học tập theo Link ở dưới.

Tự Học Tiếng Trung Nâng Cao Giá Trị Bản Thân

Từ lâu, Anh ngữ là loại từ ngữ giao tiếp thông dụng toàn cầu. Rất nhiều khu vực coi tiếng Anh như từ ngữ thứ 2 của mình. Tuy nhiên, cách tự học tiếng Trung cũng đang nổi lên như một xu hướng mới. Khi học tiếng Trung để gia tăng cơ hội học và làm được nhiều bạn trẻ yêu thích, lựa chọn.

Trung Quốc với lượng dân số lớn nhất, nền văn hóa đa dạng, nền kinh tế hùng mạnh đứng đầu. Tiếng Trung là ngôn từ được sử dụng nhiều nhất. Bộ chữ Hán ngữ trong tiếng Trung có mặt ở hầu hết các nước Châu Á như chữ Kanji (tiếng Nhật), Chữ Hangeul (tiếng Hàn), và chữ Nôm (tiếng Việt). Không khó hiểu khi học Tiếng Trung thành vốn từ được giới trẻ lựa chọn học và theo đuổi.

2.Lý do nên học tiếng Trung

Tiếng Trung được sử dụng tại 33 quốc gia và là thứ tiếng có số người chọn học nhiều thứ 3. Trong các cuộc khảo sát về việc “Vì sao bạn học tiếng Hoa”, hơn 60% người trả lời họ muốn trang bị những cơ hội cho tương lai.

Hơn ⅕ dân số Trái Đất này dùng tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ, tiếng Trung có thể nói là có tốc độ phát triển nhanh nhất, nó được giảng dạy nhiều nhất trong các trường học tại Mỹ. Làm một phép thử nhỏ, trong một cuộc tuyển dụng nhân viên, bạn sẽ chọn người bằng tiếng Trung và tiếng Anh hay người chỉ tiếng Anh? (Thực trạng ngày nay ai cũng nói được tiếng Anh cả mà).

Thị trưởng Daly (Mỹ) từng khẳng định rằng “Chúng tôi muốn trao cho các bạn trẻ những cơ hội để thăng tiến và tiếng Trung là cơ hội tuyệt vời để tồn tại trong nền kinh tế ngày nay”.

Tự học Hán ngữ là bạn đã nâng cấp mình lên một tầm cao mới, kết nạp cho mình nhiều thông tin bổ ích, mới mẻ. Không chỉ là biết thêm một từ mới, khi học tiếng Trung đồng nghĩa với việc bạn cần phải có thêm nhiều nguồn dữ liệu, không ngừng nâng cao giá trị.

Trung Quốc – đất nước sở hữu một lịch sử lâu đời, được công nhận và bảo tồn. Ẩm thực của người Trung Quốc được cho là cái nôi của Châu Á, nổi bật với các món ăn không thể lẫn đi đâu được. Các công trình xây dựng khổng lồ, kỳ quan thiên nhiên thế giới được dựng trên mảnh đất truyền thống Trung Quốc: Vạn Lý Trường Thành, Cung Thần Thủy Hoàng … Nói tiếng Trung sẽ có cơ hội khám phá, thưởng thức văn hóa nơi đây.

Không hẳn vậy, Trung Quốc một cường quốc hùng mạnh nhất sở hữu một tập đoàn Thương Mại Điện Tử – Alibaba có sức ảnh hưởng và nhiều công trình công nghệ có giá trị hàng tỉ đô la. Khi bạn hiểu tiếng Trung thì bạn cần được tiếp cận, mở mang hiểu biết và nhiều dữ liệu bổ ích làm lên giá trị.

Không chỉ Trung Quốc mà khu vực Đài Loan, Hồng Kông, Macau và một vài vùng địa lý Singapore … sử dụng tiếng Trung là ngôn từ giao tiếp chính. Học tiếng Hoa, bạn có thể biết thêm được nhiều điều hay ho, mới mẻ và khám phá nhiều nguồn thông tin.

2.3.Dễ dàng học các ngôn ngữ khác

Đại đa số các ngôn ngữ trong Châu Á có sự giao thoa, ảnh hưởng, học hỏi lẫn nhau. Bởi vậy nên khi bạn học tiếng Trung thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tiếp xúc và học hỏi các ngôn ngữ khác.

4 bộ chữ tiếng Nhật là Hiragana, Katakana, Romaji, Kanji. Trong đó Kanji chính là từ ngữ, ký tự được hình thành dựa trên bộ Hán ngữ trong học tiếng Hán. Từ ngữ trong bộ Kanji có nghĩa tương đồng và cách viết giống với Hán ngữ. Khi đã có hiểu biết về tiếng Trung có thể dễ dàng học được tiếng Nhật.

Thời cổ xưa, Trung – Hàn có sự giao thoa, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau về ẩm thực, kiến trúc và cả về ngôn ngữ. Tiếng Hàn được dựng dựa trên 3 nguồn: tiếng nước ngoài, tiếng Hán , Hàn và tiếng thuần Hàn. Tiếng Hán Hàn chính là Hán ngữ, có cách đọc và nghĩa tương tự như học tiếng Trung. Biết được học tiếng Trung là bạn đã lắm được một phần ba từ vựng tiếng Hàn rồi. Công việc học tiếng Hán cũng trở lên dễ dàng hơn.

2.4.Nâng cao khả năng nghề nghiệp

Biết tiếng Trung học sinh, dinh viên có thể đọc được các tài liệu về chuyên ngành học tiếng Trung, tăng cơ hội cạnh tranh để việc chuẩn bị bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp đại học.

Việc biết thêm một ngôn ngữ thứ 2 – học tiếng Hán ngữ tạo ra ưu thế và nhiều hơn cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp đặc thù như: phiên dịch, giáo viên tiếng Trung, phiên âm tiếng trung …

Văn hóa Việt và Trung có nhiều sự đồng điệu, việc các tập đoàn, công ty Trung Quốc đầu tư vào nước ta trên nhiều mặt trận, mô hình kinh doanh đã không còn xa lạ gì. Trang bị vốn tiếng Trung là bạn đã đặt một vé ứng cử cho mình vào cơ hội hợp tác, làm việc tại các tập đoàn ngoài nước, chế độ đãi ngộ tốt, lương cao.

Quyết định tham gia vào các tổ chức thế giới WTO, ASEAN … Việt Nam tự tin trên con đường hội nhập. Các chính sách mở cửa nền kinh tế, đẩy mạnh giáo dục, du lịch, âm nhạc, truyền hình nhằm quảng bá hình ảnh một đất nước Việt tươi đẹp, giàu mạnh. Các tập đoàn nước bạn cần đầu tư vào nước ta ngày càng nhiều, cơ hội giao thương trở thành đối tác nhiều hơn. Lúc này trở lên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

Nếu ở các nước phương Tây, Châu Âu, Châu Mỹ … Anh ngữ là ngôn ngữ phổ thông giao tiếp. Thì ở các nước Châu Á, với Tiếng Trung là ưu tiên cho ngôn ngữ thông dụng thứ hai sau tiếng mẹ đẻ.

Học tiếng Trung đảm bảo bạn có được một nhận thức sâu rộng, cơ hội nghề nghiệp tươi sáng và không bị thụt lùi so với bạn bè đồng chăng lứa, với xã hội.

Mục tiêu nên phân ra dài hạn và ngắn hạn để dễ dàng đạt được. Mục tiêu dài hạn được chia nhỏ thành nhiều mục tiêu ngắn hạn sẽ dễ dàng và tạo ra cảm giác Học tiếng hán sẽ thuận lợi hơn. Chính những thành tựu mà sau mỗi lần hoàn thành mục đích sẽ là kết quả để bạn phấn đấu hàng ngày.

Có tiêu chí rõ ràng sẽ xây dựng được chiến lược học hiệu quả, phù hợp. Có thành quả phấn đấu, định hướng tương lai chinh phục tiếng Trung nhanh tới đích hơn.

Luyện tập ở đây bao hàm vận dụng kỹ năng học được đem ra vận dụng vào đời sống. Khi tập luyện một cách chủ động, thành tựu sẽ là của bạn, từ ngữ, ngữ pháp nhớ lâu hơn.

Có những học từ vựng trong văn nói và văn viết, các đoạn hội thoại tùy từng ngữ cảnh mang ý nghĩa khác nhau, dễ ghi nhớ, học theo, nghe nói đơn giản tốt nhất mà không gặp khó khăn. Tìm một người bạn muốn luyện nói hàng ngày với mục đích tiếng trung không phải khó, kết hợp giao lưu. Việc học không ngừng sẽ giúp cho việc mở rộng vốn từ vựng tiếng Trung.

Để tránh nhàm chán trong quá trình học, bạn cũng có thể chọn lựa nhiều loại luyện tiếng trung tiếp theo như xem phim không sub, nghe nhạc…

3.3. Học tiếng Trung theo nhóm

Vào một nhóm học vừa cải thiện giao tiếp, hội thoại, bạn vừa có thêm mạnh mẽ để học. Lỗi ngữ pháp, giao tiếp mà bạn cũng mắc phải sẽ được bạn bè giới thiệu, chỉ ra và sửa cho bạn. Bạn bè chính là một nguồn nên học hỏi, giúp bạn cải thiện vốn tiếng Trung của mình đó.

3.4.Tham gia một khóa tiếng Trung

Bạn loay hoay với hàng mớ dữ kiện trôi trên mạng, video chia sẻ … Có quá nhiều ý kiến cho học tiếng Trung mà bạn không biết nên chọn sao cho đúng. Lúc này một khóa tiếng Trung là quyết định sáng suốt giải quyết được vấn đề của bạn

Dù học là online hay offline sẽ cho bạn cảm thấy một phương pháp học bài bản, có giáo trình hán ngữ. Tính chuyên nghiệp được dàn dựng bởi chính các chuyên gia, các giáo viên có kinh nghiệm. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm học tập, tin tưởng vào nguồn uy tín này.

Khi có được nền tảng, bạn hoàn toàn có thể phát triển việc học tiếng Trung.

4.Các hình thức khi học tiếng Trung

Trong thời buổi công nghệ số, học tiếng Trung trở lên dễ hơn bao giờ hết. Nhu cầu phát triển, có rất nhiều nguồn hỗ trợ bạn tự học tiếng trung cơ bản cho người mới bắt đầu.

4.1. Học tiếng Trung thông qua khóa học online

Học tiếng trung online có lợi thế không giới hạn về không gian, thời gian học nên được nhiều bạn chọn. Lộ trình học bài bản được thiết kế phù hợp cho mọi đối tượng phổ biến và theo level khác nhau. Hướng dẫn từ cơ bản, giao tiếp đến nâng cao. Giao diện học tập mới mẻ trên môi trường mạng thu hút với người học, gây thích thú. Phí học khóa thấp hơn nhiều so với học offline, đi lại được tối giản.

Hiện có 2 cách học tiếng trung online phổ biến là: học video và học 1-1. Với khóa video, các bài học, kiến thức được dàn dựng sẵn dưới dạng các video ngắn lặp lại. Trong video là lý thuyết và bài tập thực hành do người dạy sắp xếp giảng dạy. Ưu điểm của học video là bạn chỉ phải mất một khoản phí duy nhất cho khóa học.

Với học 1 thầy – 1 trò: học viên được học tập trung, giao tiếp với giáo viên. Học thông qua phần mềm học trực tuyến, mọi thắc mắc được giải đáp như lúc học offline. Ưu điểm của khóa học 1-1 là không giới hạn về không gian, thời gian học linh hoạt.

Tìm hiểu giới thiệu chi tiết tài liệu, Giáo trình Hán ngữ, giáo trình boya có thể tham khảo cho người mới bắt đầu.

4.2. Học tiếng Trung cho App

Là biện pháp học phù hợp với đối tượng người học đã có kiến thức nền tảng về tiếng Trung. Học trên App đa dạng, giao diện đẹp thu hút, kích thích việc học. Các bài học trên App thể hiện dưới nhiều cách thức như trò chơi, từ điển …

Ưu điểm của học trên App trên điện thoại bao gồm: phí free, học một cách học cuốn hút, dễ học với người mới.

4.3.Học tiếng Trung cho mạng

Tiếng trung online 1-1 bằng điện thoại có rất nhiều lợi thế. Bạn có thể học vào bất kì thời gian nào, linh động giờ học bằng cách tranh thủ mọi thời gian rảnh trong ngày để học . Bên cạnh đó thời gian học tập tự do, đồng thời bạn vẫn có người hướng dẫn 1 kèm 1 những kiến thức cần thiết như vậy. Ngoài ra, bạn có thể chủ động trao đổi những thắc mắc đối với những thầy cô về những kiến thức bạn còn lăn tăn hay chưa rõ ràng nhanh chóng mỗi ngày.

Bạn sẽ được thực hành tiếng trung trực tiếp với thầy luôn trong suốt buổi học, giúp khả năng nghe và nói, tập viết tiến bộ theo từng ngày. Không những thế, giáo viên sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết và học phát âm tiếng trung đúng từ thanh mẫu, thanh điệu và cả vận mẫu trong tiếng trung một cách chính xác.

“FAQs”

Xu hướng tự học tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung là quốc ngữ của đất nước Trung Quốc được sáng lập theo ngữ hệ chữ Hán-Tạng gồm tập hợp nhóm các ngôn ngữ và phương ngữ đi theo bộ. Tiếng Trung còn có tên gọi khác là chữ Hán, tiếng Hoa theo từng khu vực địa lý. Hiện 16% dân số toàn cầu nói tiếng Trung làm ngôn ngữ thông dụng, cho thấy được độ phủ sóng rộng và tầm quan trọng của tiếng Trung làm thế nào.

Lý do bạn nên học tiếng Trung là gì?

Hơn ⅕ dân số thế giới dùng tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ, tiếng Trung có thể nói là ngôn ngữ có tốc độ học phát triển nhanh nhất, nó được giảng dạy nhiều nhất tại các trường học tại Mỹ. Làm một phép thử nhỏ, trong 1 cuộc tuyển dụng nhân viên, bạn sẽ chọn người bằng tiếng Trung và tiếng Anh hay người chỉ biết về tiếng Anh?

Cần chuẩn bị những gì để tự học tiếng Trung?

Mục tiêu bạn nên phân ra dài hạn và ngắn hạn để dễ dàng chinh phục. Mục tiêu dài hạn được chia nhỏ thành nhiều mục tiêu ngắn hạn sẽ dễ dàng và tạo ra cảm giác tự học tiếng Trung sẽ thuận lợi hơn. Chính những thành tựu mà sau mỗi lần hoàn thành sẽ là động lực cho bạn phấn đấu.

Học Tiếng Trung Quốc Nâng Cao Chất Lượng Uy Tín

Học tiếng trung quốc nâng cao với đội ngũ giảng viên giỏi và giao tiếp như người bản địa. Chúng ta học tiếng ngoại ngữ cũng thế thôi, học từ cái dễ đến cái khó. Những bài ngữ pháp đầu tiên là những mẫu câu tiếng Trung phổ thông, được dùng nhiều và hay gặp trong khẩu ngữ giao tiếp tiếng Trung.

– Học ngữ pháp tiếng Trung, cần nhất là nắm vững cấu trúc câu, các thành phần câu và vị trí các thành phần đó trong câu.

– Khi học mẫu câu mới. Bạn đừng dịch to lên mà hãy dịch tiếng Trung thầm trong đầu và đọc to cách nói đó. Cố gắng học cách tư duy tiếng Trung qua luyện dịch tiếng Trung tạo phản xạ khi nói.

– Với mỗi mẫu câu mới, hãy kết hợp với việc học từ mới, đặt câu với những từ đã biết để tạo thành câu có ý nghĩa.

– Đặt được câu mới nào, hãy viết lại câu đó 10 lần bằng tiếng Trung và tiếng Việt.

– Muôn dịch tiếng Trung tốt bạn cần : Học ngữ pháp tiếng Trung là phải tạo trong đầu một con đường mòn về kết cấu câu, phải cố gắng đạt đến mức độ: Nói ra câu nào là trong đầu hiện ngay lên sẽ dùng mẫu câu nào!

– Ngoài giờ học tiếng Trung trên lớp ra, hãy tập tư duy bằng tiếng Trung, luyện dịch tiếng Trung theo kết cấu câu nào đã biết thì nghĩ theo kết cấu đó.

– Khi đọc một câu mới, hãy đọc kỹ cả câu, xác định các thành phần câu để tìm ra kết cấu mẫu câu.

– Tự dịch tiếng Trung một câu nào đó sang tiếng Việt, ngày hôm sau dịch ngược câu đó sang tiếng Trung, so sánh kết quả, nếu có lỗi sai thì đó là điểm cần phải chú ý.

– Bất chợt nghĩ đến điều gì, định nói về vấn đề gì, hãy lấy giấy bút ra, dịch viết bằng tiếng Trung, chỗ nào vướng mắc thì để trống, đừng vội hoàn thành câu đó, hãy tra từ điển, ghép câu và từ theo ý của bạn, đọc kỹ lại rồi sửa dần.

Học tiếng trung quốc nâng cao không thể vừa mới học đã thạo ngay được. Cùng một ý nhưng có nhiều cách diễn đạt. Hãy tìm cho mình cách diễn đạt đơn giản nhất bằng kết cấu câu đơn giản nhất.

Đối với những câu phức, câu nhiều thành phần, hãy bình tĩnh phân tích các thành phần câu để sắp xếp cách diễn đạt.

Ngữ pháp tiếng Trung là nền tảng của ngôn ngữ.

Nắm vững ngữ pháp tiếng Trung, bạn sẽ làm chủ được ngôn ngữ!

Số 28 ngách 40/60 ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu – Đồng Tâm – Hà Nội

Phone: 0969.497.585 (Mr.Giang)

Email: tiengtrungmrgiang@gmail.com

Website: http://daytiengtrung.edu.vn