Top 6 # Xem Nhiều Nhất Trung Tam Day Tieng Han Eps Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Giáo An Day Them Tieng Anh

SEPTEMBERTeaching date:

REVISION- Unit 1: Back to school (buổi 1)

I-Objectives:-Help students understand the use of indefinite quantifier ” much , many , a lot of , lots of “– Introduce names and addressesII-Teaching aids:– Teaching plan, workbook ,chalk ,miniboard , pictures

Teacher – students’ activitiesContents

– help students understand how to use indefinite quantifiers

– guide sts to do this exercise

– go round to control the whole class.

– check and help the weak students to do

– correct the mistakes then write them in notebooks

– How to ask and answer about names and addresses.

– guide sts to write them in notebooks.

– How to arrange these sentences into correct sentences /

– guide sts to arrange

– Write them in the notebooks

-How to make questions with ” how far “

-guide sts to write them on the board.

– Check and correct the mistakes.EXERCISE I Hoàn thành các câu sau với “much, many, a lot of và lots of”.1. My father never drinks ……………coffee for breakfast.2. I don’t chúng tôi to read.3. Her new school has……………students.4. There are………orange juice in the jar.5. This hotel doesn’t have………rooms.6. He has ……….money in his pocket.7. There are too…….pictures on the wall.8. She drinks…………..tea.9. Nga has………….. friends.10. I don’t have chúng tôi time now.11. My new class doesn’t have…….boys.12. Do you have……….English book?13. She doesn’t chúng tôi time.14. You should drink chúng tôi every day.15. How………….pencils do you buy?16. I want to buy a new house but I don’t have……………money.17. There aren’t…. students in my class.18. Does your school library have…….books?19. I often go to bed early. Today, I must stay up late because I have too………homework to do.EXERCISE IIGiới thiệu tên và quê quán :EX: Her name is chúng tôi is from Hanoi.1.Tuan/ Hue ………………………..2.Mai/ Nha trang ……………………..3.Michele/Paris ……………………….4.Susan/Newyork . …………………….5.Phong/HCM city ……………………6.Yoko/Tokyo ………………………..EXERCISE III Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh1. see/ you/ again/ nice/ to2. our/ classmate/ is/ this/ new3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi4. new/ has/ students/ her school/ a lot of5. with/ her/ lives/ Hoa / in/ uncle/ and aunt/ Ha NoiEXERCISE IVĐặt câu hỏi với how far và trả lời theo gợi ý:1.school/her house

Teaching date:

REVISION-Unit 2: Personal information (

Ke Hoach Day Phu Dao Tieng Anh 8 Ky I, Ii

KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMMÔN TIẾNG ANH 8- NĂM HỌC 2009-2010

A. KẾ HOẠCH CHUNG I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch Tiếng anh là một trong những môn học chính, quan trọng ở bậc THCS . Hiện nay chất lượng bộ môn còn nhiều yếu kém do phần lớn học sinh chưa nắm vững kiến thức của bộ môn mà thời lượng giảng day ngữ pháp trên lớp là rất ít.Vậy để nâng cao chất lượng học tập của bộ môn tôi xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém môn tiếng anh lớp 8 dựa vào các số liệu sau :1. Kết quả học tập bộ môn năm học trước :

8

2.Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm .

6

23

3. Căn cứ vào tình hình chất lượng của học sinh trên lớp II. Mục tiêu của công tác phụ đạo 1. Knowledge : – help ss to review and master the old knowledges which ss have learned and do some exercises in order to improve ss ` english 2.Skill : communicative , practice , speaking , reading , writing , listening 3. Education : Ss work hard , love the subject and use english fluently III. Nội dung , thời lượng và hình thức tổ chức thực hiện 1. Thời lượng : Kế hoạch phụ đạo học kỳ I gồm 12 cả tiết kiểm tra đánh giá sau mỗi tháng . Mỗi tuần dạy 1 tiết 2. Hình thức tổ chức thực hiện Giảng dạy vào tiết chính khoá theo thời khoá biểu hoặc các tiết giảm tải 3. Nội dung:ThángTiếtNội dung phụ đạoGhi chú

101The past tense with “ Tobe “

2“ Be going to “

3Modal verbs

4Written test ( kiểm tra )

115prepositions of time .

7Question words

8Written test ( kiểm tra )

10Superlative

11The present perfect tense

12Written test ( kiểm tra )

IV.Danh sách học sinh yếu kém lớp 8

Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Chuyên môn duyệt Tổ c/m duyệt Tú nang, ngày 4/10/2009

Đặng Thị Hoà Hoàng Thị Luyện

B. KẾ HOẠCH CHI TIẾT ( Soạn và dạy theo kế hoạch )Preparing date………………… Teaching date :………………….

Preriod 1 .THE PAST TENSE WITH “ TO BE “I. Ojectives By the end of the lesson , ss will be able to : – Knowledge : Ss understand and master the past tense with the verb “ Tobe“ , the kinds of “ tobe “ in the past

5 Cách Thú Vị Để Day Tieng Anh Về Phương Diện Ngữ Pháp (P1)

Thì quá khứ hoàn thành hiếm khi được sử dụng không chỉ bởi người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai mà còn bởi chính người nói tiếng Anh bản xứ. Dù thế nào thì người day tieng anh cũng phải dạy học sinh của mình điều này để giúp họ sử dụng tiếng Anh lưu loát và đưa trình độ họ lên một nấc mới. Vậy chúng ta nên dạy thì quá khứ hoàn thành như thế nào? Thử làm theo những bước sau:

– Đăng nhập vào trang web chúng tôi nơi tạo ra dòng thời gian cá nhân và tìm hiểu xem những sự kiện lịch sử đã diễn ra vào lúc nào trong cuộc đời của bạn. Ví dụ, nếu bạn sinh năm 1971 thì bạn sẽ thấy rằng Internet được phát minh khi bạn được 2 tuổi.

– Cho học sinh xem dòng thời gian của bạn hay bất kì ai và tạo ra những mẫu câu về thì quá khứ hoàn thành như: “Sam, the Vietnam War ended in 1975. I was born in 1971. You were born in 1995. So, when you were born, the Vietnam War had ended 20 years earlier. When I was born it hadn’t ended yet.”

– Đưa thêm những ví dụ mà bạn thích, chỉ cho học sinh thấy cách cấu tạo thì và đảm bảo rằng họ hiểu bạn đang nói về 2 sự kiện diễn ra trong quá khứ nhưng một sự kiện diễn ra trước sự kiện kia. Sau đó, yêu cầu học sinh đưa ra những ví dụ dựa trên dòng thời gian của họ.

– Một khi người học đã có thể sử dụng khá thành thạo thì quá khứ hoàn thành trong câu khẳng định hay phủ định, hãy chuyển qua dạng câu hỏi. Hãy hỏi họ những câu hỏi như: “Laura, when you started primary school, had terrorists attacked the World Trade Center?”

Lưu giữ dòng thời gian vì bạn sẽ còn sử dụng chúng để luyện tập thì quá khứ hoàn thành trong câu bị động. Thật ra, bạn có thể sử dụng dòng thời gian cho các thì như quá khứ đơn hay câu bị động.

Không gì khiến người học thoải mái hơn là việc kéo họ ra khỏi chỗ ngồi. Khi day tieng anh và bạn nhận ra người học đang ngủ ngồi, không tập trung hay cảm thấy nhàm chán, đánh thức họ và tạo thành một vòng tròn. Bài tập đơn giản này mang lại hiệu quả cao khi dạy nhiều điểm ngữ pháp nhưng đây là một ví dụ:

Nói với người học rằng bạn muốn họ luyện tập thì quá khứ đơn của những động từ có quy tắc và bất quy tắc. Chụp lấy một trái banh nhỏ và nói to một động từ, thảy trái banh cho một người học bất kỳ và họ phải nói thì quá khứ của động từ đó. Người đó sau khi nói xong sẽ thảy trái banh lại cho bạn và bạn sẽ tiếp tục với một người học khác. Bất cứ khi nào người học phạm lỗi, người đó phải rời khỏi vòng tròn. Người học còn ở lại đến cuối cùng sẽ được một phần thưởng nào đó. Bạn có thể nói một câu trần thuật và yêu cầu người học đặt câu hỏi tương ứng hoặc ngược lại. Như đã nói, cách dạy này có thể áp dụng với nhiều điểm ngữ pháp

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Lạnh Lẽo (凉凉) Nhạc Phim Tam Sinh Tam Thế ⇒By Tiếng Trung Chinese

Cùng tiếng Trung Chinese học tiếng Trung qua bài hát Lạnh lẽo nhạc phim Tam sinh tam thế với video có phiên âm và lời dịch.

Lời bài hát Lạnh Lẽo (凉凉) tiếng Trung, phiên âm và lời dịch.

Học tiếng Trung qua lời bài hát 凉凉/ Lạnh lẽo – Dương Tông Vỹ và Trương Bích Thần

入夜渐微凉 繁花落地成霜 rùyè jiàn wēi liáng fánhuā luòdì chéng shuāng Đêm đến trời dần lạnh, hoa rực rỡ rụng xuống thành sương

你在远方眺望 耗尽所有暮光 nǐ zài yuǎnfāng tiàowàng hào jìn suǒyǒu mù guāng Người tại phương xa ngóng trông tới khi ráng chiều tắt hết

不思量 自难相忘 bù sīliang zì nàn xiāng wàng Không cần nghĩ suy nữa, là khó quên được nhau

夭夭桃花凉 前世你怎舍下 yāo yāo táohuā liáng qiánshì nǐ zěn shèxià Hoa đào xinh đẹp đã lạnh, kiếp trước sao người có thể bỏ được

这一海心茫茫 还故作不痛不痒不牵强 zhè yī hǎi xīn mángmáng hái gù zuò bù tòng bù yǎng bù qiānqiǎng Tấm lòng mênh mông như biển ấy, vẫn cố tỏ ra không sao cả, không trái với lòng

都是假象 dōu shì jiǎxiàng Đều là giả dối

凉凉夜色 为你思念成河 liáng liáng yèsè wèi nǐ sīniàn chénghé Bóng đêm lạnh lẽo, vì người nỗi nhớ thành sông

化作春泥 呵护着我 huà zuò chūnní hēhùzhe wǒ Cánh hoa đã hóa thành bùn chăm sóc cho ta

浅浅岁月 拂满爱人袖 qiǎn qiǎn suìyuè fú mǎn àirén xiù Năm tháng ngắn ngủi đã lướt qua ái nhân đủ nhiều

片片芳菲 入水流 piàn piàn fāngfēi rù shuǐliú Từng mảnh tươi đẹp đều trôi theo dòng nước

凉凉天意 潋灩一身花色 liáng liáng tiānyì liàn yàn yīshēn huāsè Ý trời lạnh lẽo, thấm đẫm một thân sắc hoa

落入凡尘 伤情着我 luò rù fánchén shāng qíngzhe wǒ Rơi xuống trần gian làm tổn thương ta

生劫易渡 情劫难了 shēng jié yì dù qíng jiénànle Sinh kiếp dễ vượt qua, tình kiếp lại khó

折旧的心 还有几分前生的恨 zhéjiù de xīn hái yǒu jǐ fēn qián shēng de hèn Trái tim đã bỏ đi chuyện cũ vẫn mang mấy phần hận thù từ kiếp trước

还有几分前生的恨 hái yǒu jǐ fēn qián shēng de hèn Vẫn mang mấy phần hận thù từ kiếp trước

也曾鬓微霜 也曾因你回光 yě céng bìn wēi shuāng yě céng yīn nǐ huí guāng Tóc mai đã dần bạc, đã vì người xanh lại

悠悠岁月漫长 怎能浪费时光 yōuyōu suìyuè màncháng zěn néng làngfèi shíguāng Tháng năm dài đằng đẵng, sao có thể lãng phí thời gian

去流浪 去换成长 qù liúlàng qù huàn chéng zhǎng Đi lang thang, đi để đổi lấy sự trưởng thành

灼灼桃花凉 今生愈渐滚烫 zhuózhuó táohuā liáng jīnshēng yù jiàn gǔntàng Hoa đào rực rỡ đã lạnh, đời này dần dần nóng bỏng

一朵已放心上 足够三生三世背影成双 yī duo yǐ fàngxīn shàng zúgòu sān shēng sānshì bèiyǐng chéng shuāng Một đóa đã yên lòng, đủ để ba đời ba kiếp được bên nhau

在水一方 zài shuǐ yīfāng Ở bên dòng nước

凉凉夜色 为你思念成河 liáng liáng yèsè wèi nǐ sīniàn chénghé Bóng đêm lạnh lẽo, vì người nỗi nhớ thành sông

化作春泥 呵护着我 huà zuò chūnní hēhùzhe wǒ Cánh hoa đã hóa thành bùn chăm sóc cho ta

浅浅岁月 拂满爱人袖 qiǎn qiǎn suìyuè fú mǎn àirén xiù Năm tháng ngắn ngủi đã lướt qua ái nhân đủ nhiều

片片芳菲 入水流 piàn piàn fāngfēi rù shuǐliú Từng mảnh tươi đẹp đều trôi theo dòng nước

凉凉天意 潋灩一身花色 liáng liáng tiānyì liàn yàn yīshēn huāsè Ý trời lạnh lẽo, thấm đẫm một thân sắc hoa

落入凡尘 伤情着我 luò rù fánchén shāng qíngzhe wǒ Rơi xuống trần gian làm tổn thương ta

生劫易渡 情劫难了 shēng jié yì dù qíng jiénànle Sinh kiếp dễ vượt qua, tình kiếp lại khó

折旧的心 还有几分前生的恨 zhéjiù de xīn hái yǒu jǐ fēn qián shēng de hèn Trái tim đã bỏ đi chuyện cũ vẫn mang mấy phần hận thù từ kiếp trước

凉凉三生三世 恍然如梦 liáng liáng sān shēng sānshì huǎngrán rú mèng Ba đời ba kiếp lạnh lẽo bỗng nhiên như giấc mộng

须臾的年 风干泪痕 xūyú de nián fēnggān lèihén Năm tháng ấy dù ngắn ngủi, gió đã làm khô vệt nước mắt

若是回忆不能再相认 ruòshì huíyì bùnéng zài xiāng rèn Nếu như hồi ức không thể cùng lặp lại

就让情分 落九尘 jiù ràng qíng fèn luò jiǔ chén Đành để phần tình cảm này lưu lạc khắp trần gian

凉凉十里 何时还会春盛 liáng liáng shílǐ hé shí hái huì chūn shèng Mười dặm lạnh lẽo, đến lúc nào mới có thể tràn ngập mùa xuân

又见树下 一盏风存 yòu jiàn shù xià yī zhǎn fēng cún Lại thấy dưới gốc cây, một làn gió còn lưu lại

落花有意 流水无情 luòhuā yǒuyì liúshuǐ wúqíng Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

别让恩怨爱恨 凉透那花的纯 bié ràng ēnyuàn ài hèn liáng tòu nà huā de chún Biệt nhượng ân oán ái hận lương thấu na hoa đích thuần

吾生愿 牵尘 wúshēng yuàn qiān chén Đời ta nguyện vướng bụi trần

Lạnh Lẽo lời Việt

Đêm đến trời dần lạnh, hoa rực rỡ rụng xuống thành sương Người tại phương xa ngóng trông tới khi ráng chiều tắt hết Không cần nghĩ suy nữa, là khó quên được nhau Hoa đào xinh đẹp đã lạnh, kiếp trước sao người có thể bỏ được Tấm lòng mênh mông như biển ấy, vẫn cố tỏ ra không sao cả, không trái với lòng Đều là giả dối Bóng đêm lạnh lẽo, vì người nỗi nhớ thành sông Cánh hoa đã hóa thành bùn chăm sóc cho ta Năm tháng ngắn ngủi đã lướt qua ái nhân đủ nhiều Từng mảnh tươi đẹp đều trôi theo dòng nước Ý trời lạnh lẽo, thấm đẫm một thân sắc hoa Rơi xuống trần gian làm tổn thương ta Sinh kiếp dễ vượt qua, tình kiếp lại khó Trái tim đã bỏ đi chuyện cũ vẫn mang mấy phần hận thù từ kiếp trước Vẫn mang mấy phần hận thù từ kiếp trước Tóc mai đã dần bạc, đã vì người xanh lại Tháng năm dài đằng đẵng, sao có thể lãng phí thời gian Đi lang thang, đi để đổi lấy sự trưởng thành Hoa đào rực rỡ đã lạnh, đời này dần dần nóng bỏng Một đóa đã yên lòng, đủ để ba đời ba kiếp được bên nhau Ở bên dòng nước Bóng đêm lạnh lẽo, vì người nỗi nhớ thành sông Cánh hoa đã hóa thành bùn chăm sóc cho ta Năm tháng ngắn ngủi đã lướt qua ái nhân đủ nhiều Từng mảnh tươi đẹp đều trôi theo dòng nước Ý trời lạnh lẽo, thấm đẫm một thân sắc hoa Rơi xuống trần gian làm tổn thương ta Sinh kiếp dễ vượt qua, tình kiếp lại khó Trái tim đã bỏ đi chuyện cũ vẫn mang mấy phần hận thù từ kiếp trước Ba đời ba kiếp lạnh lẽo bỗng nhiên như giấc mộng Năm tháng ấy dù ngắn ngủi, gió đã làm khô vệt nước mắt Nếu như hồi ức không thể cùng lặp lại Đành để phần tình cảm này lưu lạc khắp trần gian Mười dặm lạnh lẽo, đến lúc nào mới có thể tràn ngập mùa xuân Lại thấy dưới gốc cây, một làn gió còn lưu lại Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình Biệt nhượng ân oán ái hận lương thấu na hoa đích thuần Đời ta nguyện vướng bụi trần

Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.