Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 (Đề Thi 2)

--- Bài mới hơn ---

 • Ôn Lý Thuyết Bài Tập Hki Tiếng Anh 6 (With Key).doc
 • Ôn Tập Ngữ Pháp Hki Anh 6 Mới
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe
 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề kiểm tra 2

  Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

  Bài 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống. ( 2 điểm)

  1. My apartment is .... the fifth floor. (at / from / in / on) 2. Is she .... grade seven? (in / at / to / behind) 3. Minh .... his face in the morning. (wash / washs / washes / watches) 4. Our class .... English on Wednesday. (have / is / has / does) 5. She does .... homework in the evening. (his / her / she / my) 6. Thu and Nga help .... mother after school. (her / she / their / they) 7. What .... do you go to school? (are / time / grade / city) At one o'clock. 8. .... is a lake near the hotel. (This/ There /That / He )

  Hiển thị đáp án

  1. on 2. in 3. washes 4. has 5. her 6. their 7. time 8. there

  Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau. ( 2 điểm)

  1. What do you do every morning? 2. Do you have literature on Friday? 3. When do you have math? 4. Where is your school?

  Hiển thị đáp án

  1. Every morning, I get up at half past five. I brush my teetn, wash my face, get dreesed have breakfast and go to school. 2. Yes, I do. / No, I don't. 3. I have math on Monday and Thursday. 4. My school is on Nguyen Du street.

  Bài 3: Chuyển câu sang dạng nghi vấn. ( 2 điểm)

  1. Their house is next to a store. 2. Lan has history on Tuesday. 3. Ba watches television in the evening. 4. Your school is big.

  Hiển thị đáp án

  1. Is their house next to a store? 2. Does Lan have history on Tuesday? 3. Does Ba watch television in the evening? 4. Is your school big?

  Bài 4: Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tương ứng. ( 2 điểm)

  1. What is behind her house? a.Thirty- six. 2. Does your friend listen to music? chúng tôi he does. 3. Do boys watch television? chúng tôi river. 4. How many classes are there in your school? d.No,they don't.

  Hiển thị đáp án

  Bài 5: Chọn từ đúng để hoàn tất bài hội thoại sau. ( 2 điểm)

  at to English What plays eats play do A: What does Minh .... after school? B: He .... his lunch. A: Does he .... games? B: Yes, he .... volleyball. A: .... does he do in the evening? B: He learns .... . A: What time does he go .... bed? B: He goes to bed .... ten o'clock.

  Hiển thị đáp án

  A: What does Minhdo after school? B: Heeats his lunch. A: Does heplay games? B: Yes, heplays volleyball. A:What does he do in the evening? B: He learnsEnglish. A: What time does he goto bed? B: He goes to bedat ten o'clock.

  Các

  --- Bài cũ hơn ---

 • Speaking Anh 6 Thi Diem Hki
 • Luyện Tập Với Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Kỳ 1 Kèm Đáp Án Chuẩn
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Năm 2022
 • Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Tổng Hợp Toàn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6
 • Anh 6 Đề Cương Ôn Tập Hk2 (Thuy1718)
 • Đề Cương Học Kì 2 Tiếng Anh 6
 • Tổng Hợp Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Tiếng Anh Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 5 Đề Cương, Đề Cương ôn Tập Học Kì 1 Tiếng Anh 9, Đề Cương Tiếng Anh Là Gì, Đề Cương ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 6, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 1, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Hk2, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 11 Lên Lớp 12, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6, Đề Cương Tiếng Anh 4, Đề Cương ôn Tập Môn Tiếng Việt Lớp 5, Đề Cương ôn Tập Olympic Tiếng Anh Lớp 5, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh 6 Thí Điểm, Đề Cương Từ Vựng Tiếng Anh, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm, Đề Cương ôn Tập Tiếng Việt Lớp 4 Học Kỳ 2, Đề Cương ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Từ Đề Cương Trong Tiếng Anh, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 9, Đề Cương Phần Tiếng Việt Lớp 8 Hk2, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 8 Hk1, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 8, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7 Hk2, Đề Cương Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7, Đề Cương Ngữ Pháp Tiếng Việt, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Tiếng Anh, Bản Thảo Cương Mục Tiếng Việt, Bản Thảo Cương Mục Tiếng Việt Pdf, Đề Cương Từ Vựng Học Tiếng Việt, Đề Cương Thực Tập Bằng Tiếng Anh, Đề Cương Môn Tiếng Việt Thực Hành, Đề Cương ôn Lịch Sử 1ý Thuyết Các Thì Trong Tiếng Anh, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh Kì 2 Lớp 6 Có Đáp Án, Bộ Tiêu Chí Tăng Cường Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Tăng Cường, Đề Cương Từ Vựng Ngữ Nghĩa Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Tăng Cường Lớp 6, Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt ở Tiểu Học, Củng Cố Và Tăng Cường Giáo Dục Tiếng Nhật, Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Vật Lý Đại Cương Vật Lý Đại Cương, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Cương Lĩnh Khác Luận Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Có Đáp án, Cương Lĩnh Và Luận Cương Là Gì, Đề Cương Trắc Nghiệm Môn Xã Hội Học Đại Cương, Cương Lĩnh Và Luận Cương, Đề Cương Vật Lý Đại Cương 3 Bách Khoa, Đề Cương Chi Tiết Giáo Dục Học Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Tmu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Neu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ftu, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Ajc, Đề Cương 37 Câu Hỏi ôn Tập Xã Hội Học Đại Cương Có Đáp án – Phần 2, Đề Cương Xã Hội Học Đại Cương Ussh, Đề Cương Môn Kinh Tế Học Đại Cương, Đề Cương Môn Nhân Học Đại Cương, Đề Cương Di Truyền Học Đại Cương, Cương Lĩnh 2011 So Với Cương Lĩnh 1991, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Viêt, Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Quốc Gia, Những Tương Đồng Và Khác Biệt Của Từ Láy Trong Tiếng Việt Và Tiếng Hàn, Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Đõ Thị Thu Thủy, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Nguyễn Huy Kỷ 2004 Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng Anh Luan An Tien Si Ngon Ngu, Cương Lĩnh Và Các Cương Lĩnh Của Đảng, Lợi Thế Trong Việc Học Tiếng Việt Của Người Biết Tiếng Hoa, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán -tiếng Anh – Tiếng Việt, Cam Nang Vanh Tri Thuc Toan Tieng Viet Tieng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh, Nguyễn Huy Kỷ 2004 Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng Anh, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Họ Và Tên Ncs: Nguyễn Huy Kỷ Tên Đề Tài Luận án: Ngữ Điệu Tiếng Anh Đối Với Người Việt Nói Tiếng An, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, So Sánh Trợ Động Từ Tiếng Việt Và Tiếng Trung, Tiếng Anh Lớp 5 Phát Triển Năng Lực Lớp 5 Tập 1 Tiếng Việt, Đáp án Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Tieng Anh 7 Thí Điểm Minh Phạmhoa, Lớp Từ Xưng Hô Trong Tiếng êĐê (Đối Chiếu Với Tiếng Việt), Một Số Kết Quả Đối Chiếu Ngữ âm Giữa Tiếng Hàn Và Tiếng Việt, Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Sach Giao Vien Tieng Tieng Anh Lop 10 Tap 2, Ngu Dieu Tieng Anh Doi Voi Nguoi Viet Noi Tieng Anh, So Sánh Ngữ âm Tiếng Hán Và Tiếng Việt, Từ Vựng Tiếng Hàn Thi Topik 3 Tieng Han, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tiếng Anh Là Gì, Dap An 121 Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Thi Diembai Tap Tieng Anh 7 Thi Diem, So Sánh Tiếng Việt Và Tiếng Hán,

  Tiếng Anh Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 5 Đề Cương, Đề Cương ôn Tập Học Kì 1 Tiếng Anh 9, Đề Cương Tiếng Anh Là Gì, Đề Cương ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 6, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 1, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Hk2, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 11 Lên Lớp 12, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6, Đề Cương Tiếng Anh 4, Đề Cương ôn Tập Môn Tiếng Việt Lớp 5, Đề Cương ôn Tập Olympic Tiếng Anh Lớp 5, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh 6 Thí Điểm, Đề Cương Từ Vựng Tiếng Anh, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm, Đề Cương ôn Tập Tiếng Việt Lớp 4 Học Kỳ 2, Đề Cương ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Từ Đề Cương Trong Tiếng Anh, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 9, Đề Cương Phần Tiếng Việt Lớp 8 Hk2, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 8 Hk1, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 8, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7 Hk2, Đề Cương Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới, Đề Cương ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 7, Đề Cương Ngữ Pháp Tiếng Việt, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Tiếng Anh, Bản Thảo Cương Mục Tiếng Việt, Bản Thảo Cương Mục Tiếng Việt Pdf, Đề Cương Từ Vựng Học Tiếng Việt, Đề Cương Thực Tập Bằng Tiếng Anh, Đề Cương Môn Tiếng Việt Thực Hành, Đề Cương ôn Lịch Sử 1ý Thuyết Các Thì Trong Tiếng Anh, Đề Cương ôn Tập Tiếng Anh Kì 2 Lớp 6 Có Đáp Án, Bộ Tiêu Chí Tăng Cường Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Tăng Cường, Đề Cương Từ Vựng Ngữ Nghĩa Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Tăng Cường Lớp 6, Đề Cương Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt ở Tiểu Học, Củng Cố Và Tăng Cường Giáo Dục Tiếng Nhật, Đề Cương Chi Tiết Học Phần: Vật Lý Đại Cương Vật Lý Đại Cương, Đề Cương ôn Thi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Đại Cương, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Đề Cương ôn Tập Pháp Luật Đại Cương 2022, Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thi Nói Lớp 6 (Thí Điểm)
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 6 Tại Nhà Nha Trang
 • Cách Dạy Toán Lớp 6 Dể Dàng
 • Gia Sư Dạy Anh Văn Lớp 6 Tại Nhà Giỏi Chuyên Môn Uy Tín Tại Tp.hcm.
 • Phương Pháp Học Tập Môn Anh Văn Lớp 6
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Topics Speaking Ta6 Thi Diem
 • Speaking English 6 For The First
 • Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Có File Nghe + Đáp Án
 • Top 40 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tin Học Lớp 6 Có Đáp Án
 • Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Quá Khứ Tiếng Hàn, Tiếng Pháp 12, Sgk Tiếng Pháp 6, Ngữ Pháp Để Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Tiếng ê Đê, Sgk Tieng Phap Lop 1, Tiếng Anh Lớp 6 Ngữ Pháp, Tiếng Anh Lớp 7 Ngữ Pháp, Tiếng Phap, Ngữ Pháp ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6, Tieng Phap Lop 6, Tiếng Pháp Cơ Bản, Tiếng Pháp 6 Pdf, Tiếng Pháp 6, Tiếng Pháp 10 – Sgv, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 8 Pdf, Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Sơ Cấp Tiếng Hàn, Tiếng Pháp 10, Ngữ Pháp Tiếng Anh 7 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh 9, Ngữ Pháp Tiếng Anh Cấp 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cơ Bản, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4, Ngữ Pháp Để Nói Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh 7, Ngữ Pháp 12 Thì Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh 6, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8, Ngữ Pháp Bài 16 Tiếng Anh 11, Tiếng Anh 8 Ngữ Pháp, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5, Sgk Tiếng Pháp Lớp 12, Ngu Phap Can Ban Tieng Anh, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6, ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Cơ Bản Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Cao Cấp Tiếng Hàn, Bai Tap Tieng Phap 6, Sgk Tiếng Pháp 12, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn Pdf, ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9, Ngữ Pháp Lớp 8 Tiếng Anh, Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Ngữ Pháp ôn Thi Đại Học Tiếng Anh, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7, Xem Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sgk Tiếng Pháp Lớp 6, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh, ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, On Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sach Ngu Phap Tieng Anh 7, Tả Nhà Bằng Tiếng Pháp, Mẫu Thư Cảm ơn Bằng Tiếng Pháp, Toan Tieng Phap, Mẫu Cv Bằng Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Tiếng Anh Của Xuân Bá, Tài Liệu ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Văn Bản Pháp Luật Tiếng Anh Là Gì, Tài Liệu ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp N4 Tiếng Việt, Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Nhật, Bài Kiểm Tra Ngữ Pháp Tiếng Anh, Tài Liệu Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Bài 1 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 11 Tiếng Nhật, Mẫu Thư Bằng Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Bài 14 Tiếng Nhật, Bài Thi Delf B2 Tiếng Pháp, Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Anh Bùi Văn Vinh Pdf, Sách Tiếng Pháp Lớp 5, Mẫu Thư Mời Bằng Tiếng Pháp, Văn Bản Pháp Luật Tiếng Anh, Toan Tieng Phap Lop 6, Văn Phạm Tiếng Pháp Pdf, Sách Tiếng Pháp Lớp 6 Pdf, Sách Tiếng Pháp Lớp 6 , ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi Toeic, Xem Ngữ Pháp Tiếng Nhật, Ngữ Pháp ôn Thi Tốt Nghiệp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Phát âm Tiếng Anh, Bài Luận Mẫu Tiếng Pháp,

  Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Quá Khứ Tiếng Hàn, Tiếng Pháp 12, Sgk Tiếng Pháp 6, Ngữ Pháp Để Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Tiếng ê Đê, Sgk Tieng Phap Lop 1, Tiếng Anh Lớp 6 Ngữ Pháp, Tiếng Anh Lớp 7 Ngữ Pháp, Tiếng Phap, Ngữ Pháp ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6, Tieng Phap Lop 6, Tiếng Pháp Cơ Bản, Tiếng Pháp 6 Pdf, Tiếng Pháp 6, Tiếng Pháp 10 – Sgv, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 8 Pdf, Sổ Tay Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Sơ Cấp Tiếng Hàn, Tiếng Pháp 10, Ngữ Pháp Tiếng Anh 7 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh 9, Ngữ Pháp Tiếng Anh Cấp 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cơ Bản, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4, Ngữ Pháp Để Nói Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh 7, Ngữ Pháp 12 Thì Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Anh 6, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8, Ngữ Pháp Bài 16 Tiếng Anh 11, Tiếng Anh 8 Ngữ Pháp, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5, Sgk Tiếng Pháp Lớp 12, Ngu Phap Can Ban Tieng Anh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án
 • Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Hk2
 • Đề Kiểm Tra Giữa Hk2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm
 • Đề Giữa Học Kì 2 Môn Anh 6 Của Phòng Gd & Đt Bình Giang 2022 Có Đáp Án
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Thống Hóa Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Cho Học Sinh Lớp 6 Sang Kien Kinh Nghiem Doc
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Gia Sư Tiếng Pháp Cho Học Sinh Tiểu Học Các Lớp 1,2,3,4,5 Tại Nhà Ở Hà Nội Cam Kết Chất Lượng Tốt
 • Điểm Tên Những Trường Tiểu Học Tư Thục “hot” Nhất Ở Hà Nội Lại Có Mức Học Phí Vừa Phải, Phụ Huynh Tranh Nhau Suất Học Cho Con
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới là tài liệu ôn thi học kì 2 hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6.

  Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2022 được tải nhiều nhất

  Ôn thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 6

  I. Choose the correct answer to each of the following.

  1. At the weekend we can play a…… of badminton or join in a football match.

  A. sport B. game C. match

  2. Football is an…………. game.

  A. outdoor B. indoor C. inpidual

  3. Kien is not very…………… He never plays games.

  A. sport B. sporting C. sporty

  4. Thanh likes………. weather because he can go swimming.

  A. hot B. cold C. rainy

  5. Vietnamese students play different sports and games…… the break time.

  A. in B. on C. during

  6. As it doesn’t snow in Viet Nam, we can not……….. skiing.

  A. play B. go C. do

  7. Many girls and women…… aerobics to keep fit.

  A. play B. go C. do

  8. It’s very…………… to swim there. The water is healthy polluted

  A. safe B. unsafe C. unpopular

  9…………….do you to the gym? – By bus.

  A. What B. How C. Why

  10. What is your favorite…………? I like swimming.

  A. subject B. game C. sport

  II. Choose the correct answer to each of the following.

  1. My brother likes watching TV……….. I like going out.

  A. and B. but C. or D. so

  2. I want to work in television industry,… I am working hard.

  A because B. although C. so D. and

  3. They cancelled their picnic……….. the weather was bad.

  A. because B. when C. but D. or

  4………… the programme is late, we will wait to watch it.

  A. because B. although C. when D. so

  5. You can watch Harry Potter on chúng tôi can read it.

  A. So B. when C. but D. or

  V. Rewrite the sentences below, using the psent perfect.

  1. They (never eat)…………………. Mexican food.

  2. Hoa (walk)…………… in the rain many times. She loves it.

  3. I (never see)…………….. such a big flower.

  4. we (not visit)……………….. Nha Trang.

  5. I (read)……………… that novel three times.

  6. He (never meet)……………… her before.

  7. The zoo isn’t far from here. I (walk)………. there three times.

  8/ If we (not economise)…………………….on electricity there will be power cuts.

  9. I hope he (finish)……..his homework before we (get)…………………back.

  10/ If we sit too far away from the screen I (no be)………….able to see the film.

  11/ Listen to those people! What language they (speak)……………….?

  12/ Where you (come)…………………….from in Finland?

  -I (come)………….from Helinki. But I (not live)………………………there since I was ten years old.

  13/ Look at the sky!. It (rain)……………………………………….

  VII. Put the verbs in brackets in the correct tense form

  So you ask me if (1. see)…………….. that movie about Ha Noi, I (2. see)…………… it many times. In face I (3. visit)………………………. Ha Noi three times. I like it so much that I always want to go back. I (4. meet)…………………….many amazing people there. Some of them (5. become)…………………… my good friends. I (6. eat)…………………. Ha Noi pho, (7. drink)………………. Ha Noi coffee and (8. walk)………….. on those streets soakes with hoa sua.

  I (9.do)………… some shopping in its lively old Quarter, and (10. watch)……………. the sun setting on beautiful West lake.

  VIII. Put the verbs in brackets in the correct form

  1. The olympic Games (be)………… held once every four years.

  2. The first olympic games (take)……….. place in Greece in 776

  3. People (start)…………. to use computer about 50 years ago.

  4. What ‘s that noise?

  – The children (play)…………… tug of war.

  5. What………. you (do)………….. last weekend?

  – I (cycle)……………… round the lake with my friends.. Then I (watch)………..TV in the afternoon.

  X. Choose A, B, or C to fill in the passage.

  Most children love (1)… activities. They play football, go skateboarding or go (2) in countries with snow like (3)…children go to the mountains with their parents to go skiing. They can make a (4). in the playground in front of their house. When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting (5)……… on TV.

  1. A. outdoor B. indoor C. school D. at home

  2. A. tennis B. swimming C. karate D. judo

  3. A. Sweden B. Paris C. Bangkok D. England

  4. A. snowman B. postman C. sportsman D. swimmer

  5. A. channels B. viewers C. programmes D.weatherman

  Q: rewite:

  1. Our sources of energy will soon end if we don’t try to save them.

  Unless………………………………………………………………………………………………………..

  2. Barbare plays chess better than Mike.

  Mike doesn’t……………………………………………………………………………………………..

  1, Despite the silly story, many people enjoyed the film (although)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  2, Although the ticket price was high, many people went to see that film. (However)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  3, He performs very well, although he is young (Despite)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  4, It was a comedy, but I didn’t find it funny at all. (In spite of)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  1, The film was so boring. However, Jack saw it from beginning to end. (but)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  2, In spite of having a happy ending, the film begins with a terrible disaster.(although)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  3, Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it. (Despite)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  4, He is young, but he performs very well. (In spite of)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  XI. Read and complete. Use the worlds in the box

  Her often from favorite French likes

  I have two friends. They are Mary and Paul.

  Mary is……… England. She is English. Paul is from France. He is…………. They are both eleven.

  Mary………… studying mathematics. She often listen to music in……… free time.

  Paul likes studying English. He does not like listening to music. He……….. plays sports in his free time. His………… sport is football.

  XII. Put a word in each gap in the following postcard.

  Judy 20 Hi Nick,

  Hue is great city. The (1)…………… is fine. It’s sunny all time. The food is cheap and (2)………..

  The (3)………………. here are friendly and hospitable. The hotel where we’re staying is small (4)…………… comfortable. Yesterday we visted the historic moments. Tomorrow we are…(5)………on a trip along the Huong river.

  You must visit city someday. You ‘ll love it. Bye for now!. Cheers, Mi

  XIII. Read the postcard and answer the questions

  September 6th

  Dear grandpa and grand ma,

  Stockholm is fantastic! The weather has been perfect. It is sunny! The hotel and the food are ok. We had “fika” in a cafe in the Old Town. The Royal Palace is too beautiful for words! Swedish art and design is amazing! Phuc loves it! Mum and Dad have rented bikes. Tomorrow we’re cycling around to discover the city,

  Wish you were here!

  Love, Hanh Mai

  1.What city is Mai in?…………………………………………………………………………………….

  2.Who is with her?…………………………………………………………………………………..

  3.What has the weather been like?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giảm Tải Tiếng Anh 6: Học Sinh Cần Học Và Ôn Tập Học Kì Ii Như Thế Nào?
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022
 • Đề Ôn Tập Thi Giữa Kì 2 Môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Nhiều Từ Mới Tiếng Anh Lớp 6 Unit Hai Cho Trẻ Học Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Giữa Học Kì 2 Môn Anh 6 Của Phòng Gd & Đt Bình Giang 2022 Có Đáp Án
 • Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm
 • Đề Kiểm Tra Giữa Hk2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Hk2
 • Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

  ĐỀ 1

  I. Fill a word into each gap, using the words in the box. (2 ms)

  II. Choose one word that has different sound in underlined part from others. (1 m)

  III. Match a phrase word in column A with a suitable word in column B. (1 m)

  IV. Choose the best answer. (2 ms)

  V. Read the passage, then answer the following questions. (2 ms)

  Miss Hoa is a singer. She is twenty-six years old. She is very beautiful. She has an oval face with round eyes and full lips. She has long black hair and a small nose. Her favorite food is fish and her favorite drink is orange juice.

  1. What does she do?

  …………………………………………………

  2. How old is she?

  …………………………………………………

  3. Is she very beautiful?

  …………………………………………………

  4. Does she have a round face or an oval face?

  …………………………………………………….

  5. What color is her hair?

  …………………………………………………

  6. Does she have a big nose?

  ………………………………………………

  7. What is her favorite food?

  …………………………………………………

  8. What is her favorite drink?

  …………………………………………………

  VI. Make questions for the underlined parts in the sentences. (2 ms)

  1. He would like some coffee.

  ……………………………………………………………………………………………..?

  2. They feel hungry now.

  ………………………………………………………………………………………………?

  3. I want five kilos of rice.

  ………………………………………………………………………………………………?

  4. An ice-cream is two thousand dong.

  ………………………………………………………………………………………………….?

  ĐỀ 2 I. Which one is different II. Multiple choice

  1. Nam doesn’t want ……coffee . (a/ some/ any)

  2. His father is waiting …..a bus . (on/ to/ for)

  3. …….I help you? (Do/ Can/ Have)

  4. She needs chúng tôi beef . (200 grams/ a tube/ a dozen)

  5. ……color is your hair? (Which/ What/ Where)

  6. How ……water do you want? (often/ much/ many)

  7. What about chúng tôi bike? (travelling/ to travel/ travel)

  8. What’s your favorite …., Mai? – I like fish . (drinks/ food/ meat)

  III . Supply the correct form of the verbs

  1. Mai (go) chúng tôi bed at 10 pm every night .

  2. They (not watch) chúng tôi now .

  C. READING I. Read the passage carefully and fill in the missing words:

  Miss Trinh is a singer . She is small (1)…………… thin. She has long black hair and (2) ……….. oval face. She (2)………… black eyes , a small nose and full lips . She (4) ………….. young and beautiful.

  II. Read the passage carefully and do as directed:

  Today is Sunday. Mrs. Brown goes to the market in the morning. She needs many things. First, wants some meat, one kilo of fish and five hundred grams of beef. Then, she wants some vegetables. She needs three cans of peas and one kilo of tomatoes. Finally, she wants two cans of beer and four bottles of mineral water. She goes home by taxi.

  Chọn đúng (T) hay sai (F): (1.0m)

  1. She wants some meat and some vegetables.

  2. She wants a half of kilo of beef.

  Trả lời những câu hỏi sau: (1.0m)

  1. How much fish does she want? …………………………………………………………….

  2. Does she need one kilo of tomatoes? ………………………………………………………

  D. WRITING Rewrite the following sentences as directed

  1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water. (Sắp xếp lại câu hoàn chỉnh)

  2. A cake is 5.000d. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

  3. My sister has long hair . (Đổi sang câu phủ định)

  4. They go to school ……………….Monday. (Điền giới từ thích hợp)

  5. Her chair is old . (Đổi sang dạng số nhiều)

  6. Do you like English? (Trả lời câu hỏi về chính bản thân mình)

  7. Strong #……………………… (Viết từ trái nghĩa)

  8. Tôi thích ăn bánh mỳ và uống sữa vào bữa sáng . (Dịch sang Tiếng Anh)

  Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Học Kì 2 Tiếng Anh 6
 • Anh 6 Đề Cương Ôn Tập Hk2 (Thuy1718)
 • Tổng Hợp Toàn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2
 • Đề Ôn Tập Thi Giữa Kì 2 Môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022
 • Giảm Tải Tiếng Anh 6: Học Sinh Cần Học Và Ôn Tập Học Kì Ii Như Thế Nào?
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới
 • Hệ Thống Hóa Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Cho Học Sinh Lớp 6 Sang Kien Kinh Nghiem Doc
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Anh lớp 6 năm 2022

  Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán Tin, Tiếng Anh lớp 6 năm học 2022-2016 trường THCS Lê Lợi – Bình Thuận.

  Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 Môn Toán 6

  TRƯỜNG THCS – THPT LÊ LỢI

  ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ II

  Tổ Toán Tin

  NĂM HỌC 2022 – 2022

  MÔN: TOÁN LỚP 6

  Thời gian làm bài 90 phút

  Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể )

  a) -419-(2016 – 419) b) -17-(-37).4

  c) -47.69 +31.(-47) d) (-13)+(-14).(-5)

  Bài 2 (2.5 điểm) Tìm x, biết:

  a) 3x + 40 = 4 b) 15- (x-10) = -22

  Lập tất cả các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 3.15 = 5.9

  Bài 4 (1 điểm) Rút gọn các phân số sau đến tối giản:

  Bài 5 (1 điểm) Vẽ góc xOy và yOz là hai góc kề nhau (nhưng không bù nhau).Vẽ góc xOz’ kề bù với góc xOy ở hình vẽ trên.

  Bài 6 (2.5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 80 0, góc xOz = 130 0.

  a) Tính số đo góc zOy?

  b) Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. So sánh số đo hai góc x’Oz và zOy.

  c) Hãy chứng tỏ rằng tia Oz nằm giữa 2 tia Ox’ và tia Oy.

  Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 Môn Tiếng Anh lớp 6

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII – MÔN TIẾNG ANH 6

  NĂM HỌC 2022 – 2022

  1. How do you feel ?/ What the matter ? ( I’m…)
  2. – What would you like? (I’d like …)

  – What do you want ? (I want…)

  1. Would you like …? ( Yes, I would/ No, I wouldn’t)
  2. – Is there any …? (Yes. There is some …/ No. There isn’t any …)

  – Are there any …? (Yes. There are some …/ No. There aren’t any …)

   What is there to drink/ eat ? ( There is some …)
  1. Can I help you ? ( I would like / I need / I want …)
  2. – How much (…) do you want ? I want …

  – How many (…) do you want ?

  – How much is … ? (It is…)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Nhiều Từ Mới Tiếng Anh Lớp 6 Unit Hai Cho Trẻ Học Tiếng Anh
 • Top 40 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tin Học Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Có File Nghe + Đáp Án
 • Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe
 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án Cho Trẻ Em
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới có đáp án

  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 mới nhất do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 6 kì 1 được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 6 mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiểm tra tiếng Anh 6 học kì 1 hiệu quả.

  Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022

  A. jacket.

  B. shirt.

  C. shorts.

  A. $ 12.

  B. $ 16.

  C. $ 18.

  A. chicken pasta.

  B. cake.

  C. salad.

  A. spaghetti.

  B. pizza.

  C. a hamburger.

  A. bean.

  B. fries.

  C. soup.

  A. orange juice.

  B. soda.

  C. water.

  Question 2: You will listen twice about Peter is buying some clothes in the store then write “True” or “False” (0.75m).

  1. Peter wants a red sweater.

  2. Peter wants the sweater in medium.

  3. Peter tries on some large dark blue jeans.

  4. The jeans are twenty-five dollar.

  II. USEFUL LANGAUGE (2.0marks) Question 3: You will fill the blanks. The words in the box will help you. (1.5ms)

  seafood – movie – friendly – sweater – battle – Vietnamese

  1. Nguyen Hue was a famous………………………………..king

  2. The ……………………………….. is a fight between two armies.

  3. What kind of……………………………….. do you want to watch? I like cartoon.

  4. I want to buy a ……………………………….. in blue in medium.

  5. She is going to the restaurant at the weekend to enjoy…………………………………

  6. He is chúng tôi very funny.

  Question 4: You will unscramble the sentences. (0.5m)

  1. watch / we / Night Fright? / don’t / Why /

  ………………………………………………………………………………………………..

  2. don’t / I / really / horrors. / like /

  …………………………………………………………………………………………………

  III. READ (2.0marks) Question 5: You will read carefully and write Yes or No.(1.0m)

  Jazz is a popular kind of music all around the world. It started from the late 19 th to early 20 th century in New Orleans, USA. At first, jazz was a mix of European classical music, American blues, and South American music. Its style changed over the years. Now, people can hear jazz in clubs, concert halls and at large festivals around the world.

  1. Jazz started in the USA.

  3. Jazz was a mix of European classical music and American blues only.

  4. Nowadays, people can hear jazz in clubs.

  Question 6: You will read the article carefully and answer the questions. (1m)

  Alex Woods, July 27

  Stephenie Meyer is an American writer who is famous for the Twilight book series. She was born 1973 in Connecticut, USA. She studied English Literature at Brigham Young University. Stephenie started writing the Twilight series after a dream about a young girl falling in love with a vampire. She spent three months writing the first book – Twilight. The book was successful and she becomes a popular name all over the world.

  IV. WRITE (2.0marks) Question 7: You will read An’s email to his friend about going to the movies then you will use your ideas to write a correct email. (1.0m)

  1. Hi, Nam. Thanks for asking me to the movies.

  Hi, Nam.

  Thanks for asking me to the movies.

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  3. Sorry, I don’t want to watch Mix It Up.

  I don’t really musicals.

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  4. It’s a comedy. I love comedies and this one seems really funny.

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  5. I think they’re really boring. Why don’t we watch High Rise Teens?

  …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

  Question 8: You will unscramble the sentences. (1m)

  1. Cai Luong / a traditional / kind of music / is / Vietnam. / from southern /

  ………………………………………………………………………………………………………

  2. Young people / listening / to pop / like / Korea. / music / from /

  ………………………………………………………………………………………………………

  3. Tam Cam / a story / is / about / characters. / two sisters / with different /

  ………………………………………………………………………………………………………

  4. children / wear / and / get / new clothes / lucky money. / During Tet, /

  ………………………………………………………………………………………………………

  I. LISTEN (2.0 marks) Question 1: You will hear to Matt and Amy talking in a restaurant. You will hear the conversation twice then circle the correct answer.(1.25m) Question 2: You will listen twice about Peter is buying some clothes in the store then write “True” or “False” (0.75m).

  1. Mark’s going to watch TV with Lisa.

  2. Lisa’s going to Mark’s party.

  3. Mark’s going to make pizza with Lisa.

  4. Lisa’s going fishing with Mark.

  II. USEFUL LANGAUGE (2.0marks) Question 3: You will fill the blanks. The words in the box will help you. (1.5ms) Question 4: You will unscramble the sentences. (0.5m)

  1. Why don’t we watch Night Fright?

  2. I don’t really like horrors.

  II. READ (2.0 marks) Question 5: You will read carefully and write Yes or No.(1.0m) Question 6: You will read the article carefully and answer the questions. (1m)

  1. Stephenie Meyer is an American writer

  2. She was born 1973 in Connecticut, USA.

  3. She studied English Literature at Brigham Young University.

  4. Her dream was about a young girl falling in love with a vampire.

  IV. WRITE (2.0 marks) Question 7: You will read An’s email to his friend about going to the movies then you will use your ideas to write a similar email. (1.0m)

  Hi, Nam.

  Thanks for asking me to the movies.

  Sorry, I don’t want to watch Mix It Up. I don’t really musicals. I think they’re really boring.

  Why don’t we watch High Rise Teens? It’s a comedy. I love comedies and this one seems really funny.

  Your friend,

  An

  Question 8: You will unscramble the sentences. (1m)

  1. Cai Luong is a traditional kind of music from southern Vietnam.

  2.Young people like listening to pop music from Korea.

  3. Tam Cam is a story about two sisters with different characters.

  4. During Tet, children wear new clothes and get lucky money.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập Ngữ Pháp Hki Anh 6 Mới
 • Ôn Lý Thuyết Bài Tập Hki Tiếng Anh 6 (With Key).doc
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 (Đề Thi 2)
 • Speaking Anh 6 Thi Diem Hki
 • Luyện Tập Với Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Kỳ 1 Kèm Đáp Án Chuẩn
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Có File Nghe + Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 40 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tin Học Lớp 6 Có Đáp Án
 • Nhiều Từ Mới Tiếng Anh Lớp 6 Unit Hai Cho Trẻ Học Tiếng Anh
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Đề Ôn Tập Thi Giữa Kì 2 Môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2022 – 2022

  Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án

  Part II. Listen and write (2,5 points)

  New Street school library

  0. Full name: Sarah Tanner

  1. Age: ………………………………

  2. Teacher’s name: ………………………………

  3. Favourite books: ………………………………

  4. Hobbies: ………………………………

  5. How many books: ………………………………

  Part III. Listen and write the answer to correct heading . What did Ben do last week? (5 points)

  SECTION B. LANGUAGE FOCUS – READING- WRITING I. Choose the best answer A, B, c, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions (1point) II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence below (2points) (10 points)

  1. Super car will …………. water in the future.

  A. go by

  B. run at

  C. run on

  D. travel by

  2. ……… draw on the walls and tables, please.

  A. Do

  B. Don’t

  C. Should

  D. Shouldn’t

  3. Don’t phone Ann now. She ……….. be having lunch.

  A. might

  B. can

  C. must

  D. has to

  4. I………. to Singapore three times.

  A. have gone

  B. have been

  C.went

  D.visited

  5. I first … Melbourne in 2003.

  A. went

  B. have seen

  C. have gone

  D.visited

  6. My brother can’t swim ………he’s afraid of water .

  A. because

  B. but

  C. and

  D. so

  7. There aren’t ……… good films on TV at the moment.

  A. some

  B. any

  C. much

  D. a lot

  8. They have been in love with each other ………. they were young.

  A. while

  B. until

  C. for

  D. since

  9. The Nile River is the …………. River in the world.

  A. high

  B. longest

  C. longer

  D. highest

  10……….. the film is late, I will wait to watch it.

  A. Because

  III. Write the correct form of each verb in brackets to complete the following sentences (1point)

  B. Although

  C. When

  D. But

  1. I (1. buy) ……….. a ticket for the football match yesterday.

  2. I’m thirsty. What about (2. have)……………….. a glass of orange juice?

  3. If it is sunny next week, we (3. go)………… to Ha Long Bay.

  4. Nam rides his bike to school everyday, but today he (4. walk)……. to school.

  5. In the year 2030, robots will be able (5. do)……..all the housework instead of us.

  Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm
 • Speaking English 6 For The First
 • Topics Speaking Ta6 Thi Diem
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2
 • Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2
 • Topics Speaking Ta6 Thi Diem
 • Speaking English 6 For The First
 • Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Có File Nghe + Đáp Án
 • Để học tốt môn văn lớp 6!

  Khi lên cấp trung học cơ sở, chương trình so với cấp 1 sẽ có nhiều sự thay đổi. Và môn Tiếng Việt sẽ được gọi là môn Ngữ Văn. Đồng thời, học sinh cũng được học nhiều kiến thức mới, lạ, thú vị hơn. Đồng nghĩa với đó là kiến thức trong đề thi văn lớp 6 học kì 2 cũng khó hơn.

  Để học tốt môn văn lớp 6, học sinh cần chuẩn bị thật tốt về mặt lý thuyết. Nếu như môn Toán lớp 6 thiện về tư duy logic thì môn Ngữ văn 6 lại yêu cầu về mặt lý thuyết và cảm nhận nhiều hơn. Nắm vững những định nghĩa, khái niệm đóng khung cuối bài. Phân biệt được đặc điểm, tính chất các phân loại kiến thức.

  Đồng thời bổ sung kiến thức thực tế quan sát cũng là một cách làm phong phú cảm nhận môn Ngữ văn 6. Quan sát để làm bài văn miêu tả, bài văn biểu cảm,… cần có những quan sát và cảm nhận để có được những dòng chân thực nhất.

  Bộ đề thi học kì môn Ngữ Văn 6

  Đến giai đoạn ôn tập cuối kì 2 Ngữ Văn 6, học sinh có nhu cầu tìm kiếm những đề thi thử. Mục đích là để phục vụ ôn luyện, tổng hợp. Để hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất trong giai đoạn này, chúng tôi xin gửi đến bộ đề thi văn lớp 6 học kì 2.

  Bộ đề thi gồm 2 phần: Luyện từ và câu; tập làm văn. Luyện từ và câu sẽ chiếm 4 điểm. Còn phần tập làm văn chiếm 6 điểm. Đề thi sẽ không có phần tập đọc hay chép chính tả như Tiếng Việt tiểu học nữa.

  Các bạn nên làm nhiều đề thi thử bởi đây là cấu trúc và dạng bài tập chung. Bởi các dạng bài tập Ngữ văn 6 không quá đa dạng như các môn học khác. Do đó, nếu ôn tập chăm chỉ, các bạn sẽ thấy những dạng bài này quá quen thuộc rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Hk2
 • Đề Kiểm Tra Giữa Hk2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm
 • Đề Giữa Học Kì 2 Môn Anh 6 Của Phòng Gd & Đt Bình Giang 2022 Có Đáp Án
 • Tổng Hợp Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Thi Nói Môn Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm Học 2022
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Có File Nghe
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 6 Có File Nghe Và Đáp Án
 • Đề Thi Tiếng Anh 6 Học Kì I ( Theo Chương Trình Thí Điểm Mới)
 • 3 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 có đáp án

  • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách i-Learn Smart Start có đáp án
  • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án – Đề số 1
  • Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án – Đề số 2
  • Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án – Đề số 3

  Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách i-Learn Smart Start có đáp án

  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án – Đề số 1

  II. Match the questions with tIII. IV. Rearrange the words to make a sentence. Complete the sentence he responses.

  Example: a/ this/ What/ is/? What is this?

  A/ pen /is/ This. This is a pen.

  b/ is/ that/ What/? ………………………………………….

  is/ that/ a/ ruler/. …………………………………………

  c/ it/ Is/ pencil case/ a/? ……………………………………….

  Yes/ is/ it. à…………………………………………………….

  d/ book/ Is/ it/ a? ………………………………………………

  isn’t/ No/ it. à……………………………………………….

  e/ Is/ this/ rubber/ a?……………………………………………….

  ĐÁP ÁN I. Write a or an

  No/ isn’t/ it. ……………………………………………….

  f/ this/ Is/ an/ umbrella? ……………………………………………….

  is/ it/ Yes. ……………………………………………….

  1 – D; 2 – C; 3 – B; 4 – E; 5 – A;

  b – Yes, it is.

  c – Yes, it is.

  d – Is it a notebook?

  b – What is that?

  That is a ruler.

  c – Is it a pencil case?

  Yes, it is.

  d – Is it a book?

  Bài 1. Nối Bài 2. Điền từ thích hợp Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau: Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh: Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác: ĐÁP ÁN Bài 1. Nối Bài 2. Điền từ thích hợp

  No, it isn’t.

  e – Is this a rubber?

  No, it isn’t.

  f – Is this an umbrella?

  Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau

  Yes, it is.

  Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 có đáp án – Đề số 2

  1 – teeth

  2 – train

  3 – swan

  Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

  4 – crown

  1 – flower

  2 – house

  3 – tractor

  Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

  4 – sing

  5 – grapes

  1 – I like chocolate.

  2 – This is my father.

  3 – My mother is a good cook.

  4 – I can see a star.

  I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ) III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ) IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ) ĐÁP ÁN I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

  1 – star

  II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ) III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

  2 – park

  IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

  3 – swim

  4 – train

  5 – climb

  Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án – Đề số 3

  1 – sing; 2 – chips; 3 – grapes; 4 – clean

  1 – rain; 2 – dress; 3 – ball; 4 – grapes

  1 – I like chicken

  2 – She has a new dress.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 1 Cho Bé
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Lời Giải Đề Thi Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Kì 1
 • Cách Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Bé Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×