Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Tiếng Anh Lớp 3 Giữa Học Kì 1 Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Maytinhlongthanh.com

Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1 Có Đáp Án

Bài Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1 Dành Cho Các Bé

Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Năm 2022

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Chương Trình Mới Có Đáp Án

30 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Năm 2022

I. Circle A, B or C. (2 points)

1……….do you spell your name?

A. What B. How C. Who

2. My chúng tôi Tony.

A. name B. name’s C. are

3. What’s chúng tôi ?

A. you B. your C. I

4. chúng tôi friend Nam.

A. is B. it C. are

II. Look, read, and complete. (2 points)

thanks this name you

Nam: Hello, Mai.

Mai: Hi, Nam. How are ……………?

Nam: I’m fine , ………… And you?

Mai: I’m fine, too.

Nam: ……….. is Tony.

Mai: Hi, Tony. How do you spell your ………..?

Tony: T-O-N-Y.

1. is / name /What / your / ?

………………………………………………………………….

2. Peter / is / name / My /.

………………………………………………………………..

3. thanks / am / fine, / I / .

…………………………………………………………………

4. friend / is / This / my/ .

………………………………………………………………………

5. spell / you / name / How / your / do/ ?

………………………………………………………………………

IV. Match column A with B.( 2 points )

Answer: 1. 2. 3. 4. 5.

V. Answer the questions about you. ( 2 points )

1. What’s your name ?

………………………………………………

2. How are you ?

………………………………………….

3. How old are you ?

……………………………………..

4. How do you spell your name ?

…………………………………………………………

Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: Leisure Activities

Bộ Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Toàn Diện Lớp 3

Big 4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Nghe

Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12

Tổng Hợp Toàn Bộ Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 3 Toán, Tiếng Việt

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt Năm 2022

Ôn Tập Giữa Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 3: Tiết 3 + 4

Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2022

Giáo Án Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì I Phần 1

Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2022 Đề Số 10 Có Đáp Án

Doctailieu.com Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 Toán, Tiếng Việt- Tiểu học Gia Hòa năm 2012 – 2013, Sở GD ĐT Hải Dương bao gồm đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3, có đáp án đi kèm. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh tự luyện tập để củng cố kiến thức, ôn thi giữa học kì 1 hiệu quả.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 Toán, Tiếng Việt- Tiểu học Gia Hòa

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

A: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: ( …./5 điểm)

II. Đọc hiểu: (…./5 điểm) (20 phút) – Đọc thầm bài đọc sau:

Đường bờ ruộng sau đêm mưa

Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.

Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.

Bạn Hương cầm lấy tay cụ:

– Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.

Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:

– Cụ để cháu dắt em bé.

Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:

– Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.

Các em vội đáp:

– Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD – 1978)

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Hương và các bạn gặp bà cụ và em bé trong hoàn cảnh nào?

A. Hai bà cháu cùng đi trên con đường trơn như đổ mỡ.

B. Bà đi trên mặt đường trơn còn em bé đi ở bờ cỏ.

C. Hai bà cháu dắt nhau đi ở bờ cỏ.

Câu 2 (0,5 điểm): Hương và các bạn đã làm gì?

A. Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội.

B. Nhường đường cho hai bà cháu.

C. Không nhường đường cho hai bà cháu.

Câu 3 (1 điểm): Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

A. Phải chăm học, chăm làm.

B. Đi đến nơi, về đến chốn.

C. Biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

Câu 4 (1 điểm):

a) Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu: “Tay cụ dắt một em nhỏ.”

b) Từ chỉ đặc điểm trong câu “Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ.” là:

A. đổ. B. mỡ. C. trơn.

Câu 5 (1 điểm): Câu “Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ” được cấu tạo theo mẫu câu:

A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai thế nào?

Câu 6 (1 điểm): Ghi lại câu trong bài có hình ảnh so sánh.

B – KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả: (5 điểm) – 15 phút

Nghe – viết: Bài Vầng trăng quê em (Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 142)

2. Tập làm văn (5 điểm) – 25 phút.

Đề 1: Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1 (0,5 điểm): 1kg = … g? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 10 B. 100 C. 1000

Câu 2 (0,5 điểm): Cho số bé là 4, số lớn là 32. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 8 lần B. 28 lần C. 36 lần

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của hình vuông có cạnh 7cm là:

A. 28 B. 14cm C. 28cm

Câu 4 (0,5 điểm): Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100 B. 102 C. 123

Câu 5 (0,5 điểm): Có 15 con gà mái và 5 con gà trống. Hỏi số gà trống kém số gà mái mấy lần?

A. 3 lần B. 20 lần C. 5 lần

a. 28 – (15 – 7) ………. 28 – 15 + 7 b. 840 : (2 + 2) ………… 120

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 7 (3 điểm): Đặt tính rồi tính

532 + 128 728 – 245 171 x 4 784 : 7

Câu 8 (1,5 điểm): Tìm X biết:

a. 900 : X = 6 b. X : 9 = 73

Câu 9 (2 điểm):

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 96m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu vườn đó.

Câu 10 (0,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt Được Tải Nhiều Nhất

Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3 Giữa Học Kì 2 Có Đáp Án (Đề 6).

Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3

Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 3

Top 10 Đề Thi Giữa Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2022

Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 3: Tiết 7 + 8

Tổng Hợp Bài Soạn Tiếng Việt Lớp 3 Cả Năm Học

Kế Hoạch Bài Học Tuần 20 Tiếng Việt Lớp 3

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt 2022 Đề Số 11 Có Đáp Án

Tổng Hợp Kiến Thức Tiếng Việt Lớp 3

Hướng Dẫn Cách Học Và Soạn Bài

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 72, 73

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7 + 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 trang 72, 73 tiết 7 + 8 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt phần Đọc, hiểu chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 72, 73:

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 72 câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 72 câu 2

Giải ô chữ

Gợi ý: Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

– Dòng 1: Cùng nghĩa với thiếu nhi :

– Dòng 2: Đáp lại câu hỏi của người khác:

– Dòng 3: Người làm việc trên tàu thủy:

– Dòng 4: Tên của một trong Hai Bà Trưng:

– Dòng 5: Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ):

– Dòng 6: Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối):

– Dòng 7: Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…):

– Dòng 8: Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp:

b) Từ mới xuất hiện trong ô chữ: Trung thu.

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 73

A. Đọc thầm bài Mùa hoa sấu SGK Tiếng Việt 3

Mùa hoa sấu

Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.

Từ những cành sấu non bật ra những chùm hao trắng muốt, nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại.

B. Dựa theo nội dung bài học, chọn câu trả lời đúng

Bài 1: Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào?

Hướng dẫn:

Cây sấu thay lá.

Bài 2: Hình dạng hoa sấu như thế nào?

Hướng dẫn:

Hoa sấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu.

Bài 3: Mùi vị hoa sấu thế nào?

Hướng dẫn:

Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua.

Bài 4: Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh?

Hướng dẫn:

Bài đọc có hai hình ảnh so sánh:

* Những chùm hoa trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông tí hon.

* Vị hoa chua … tưởng như vị nắng non của mùa hè.

Bài 5: Trong câu “Đi dưới rặng sấu, ta có thể gặp những chiếc lá nghịch ngợm” ta có thể thay thế từ nghịch ngợm bằng từ gì?

Hướng dẫn:

Trong câu “Đi dưới rặng sấu, ta có thể gặp những chiếc lá nghịch ngợm” ta có thể thay thế từ nghịch ngợm bằng từ tinh nghịch.

Đề Kiểm Tra Cuối Tuần 6 Tiếng Việt Lớp 3

Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3

Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Tiếng Việt 2: Tuần 6

Soạn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Chuẩn Chương Trình Sách Giáo Khoa

Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 3: Tiết 5 + 6

Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 5: Tiết 3 + 4

Ôn Tập Giữa Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 3: Tiết 1 + 2

Những Bằng Tiếng Anh Du Học Mỹ

Học Bổng Toàn Phần Du Học Mỹ

Phân Loại Học Bổng Du Học Mỹ Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 5 + 6

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 trang 71

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3

là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 trang 70 tiết 5 + 6 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng việt phần Luyện từ và câu chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 5 Tuần 9

Câu 2 (trang 71 sgk Tiếng Việt 3): Chọn từ thích hợp để bổ sung cho các từ in đậm trong đoạn văn SGK Tiếng Việt 3 trang 71.

Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế đến vậy.

Câu 3 (trang 71 sgk Tiếng Việt 3): Đặt 3 câu theo Mẫu Ai làm gì?

Trả lời:

– Chị Ba làm việc ở nhà máy dệt.

* Ai làm việc ờ nhà máy dệt?

* Chị Ba làm gì?

– Ông Sáu cuốc đất ở ngoài đồng.

* Ai cuốc đất ở ngoài đồng?

* Ông Sáu làm gì?

– Bà nội nấu cơm trong bếp.

* Ai nấu cơm trong bếp?

* Bà nội làm gì?

Soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 6 Tuần 9

Câu 2 (trang 71 sgk Tiếng Việt 3): Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm.

Xuân về, cây cỏ trải một màu…. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ…., chị hoa cúc…. chị hoa hồng …., bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai. Tất cả đã tạo nên một vườn xuân….

Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai. Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ.

Câu 3 (trang 71 sgk Tiếng Việt 3): Em có thể đặt dấu phẩy vào các câu sau:

a) Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy gặp bạn.

c) Đúng tám giờ trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

a) Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

c) Đúng tám giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

Ôn Tập Cuối Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 3: Tiết 4 + 5

Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt Năm 2022

Đề Cương Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 3 Học Kì 1 Năm 2022

Các Tỉnh, Thành Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 1 Nào Cho Năm Học Tới?

Những Điểm Mới Của Sách Giáo Khoa Môn Toán Lớp 1

🌟 Home
🌟 Top