Tìm Hiểu Quỹ Khuyến Học Là Gì Và Hoạt Động Của Quỹ Khuyến Học Việt Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Trường Thpt Phan Châu Trinh (Tp Đà Nẵng)
 • Quỹ Khuyến Học Việt Nam Ra Đời Khi Nào, Hoạt Động Nhằm Mục Đích Gì?
 • Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh
 • Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh Có Những Ngành Gì?
 • Các Chương Trình Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh Chất Lượng
 • Quỹ khuyến học là các quỹ do tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích và giúp đỡ về tài chính cho người học, góp phần vào việc phát triển giáo dục.

  Quỹ được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

  Quỹ Khuyến học được hình thành và phát triển từ các nguồn nào?

  Quỹ được phát triển dựa trên các nguồn sau:

  • Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc Hội.
  • Thu lãi từ tài khoản Quỹ mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.
  • Thu từ sự đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.

  Quỹ được sử dụng vào các mục đích sau:

  • Trợ giúp các hoạt động giáo dục tại các địa bàn có khó khăn đặc biệt.
  • Trợ giúp học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả xuất sắc cũng như có năng khiếu đặc biệt trong học tập.
  • Chi giải thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
  • Hỗ trợ thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh học giỏi của các trường sư phạm gặp khó khăn đặc biệt trong sinh hoạt.
  • Quỹ sẽ chi với mức cao nhất không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý Quỹ theo các định mức chi do Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng.
  • Việc sử dụng quỹ sẽ theo quyết định của Giám đốc, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.
  • Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.
  • Hội đồng quản trị phải ban hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.
  • Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ.
  • Trường hợp quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các sáng lập viên mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • Sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc kế toán, tài chính theo Điều lệ Quỹ khuyến học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì? Làm Sao Để Quản Lý Tốt Nhân Viên
 • Thước Quang Học Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Thước Quang
 • Một Số Thuật Ngữ Chính Trong Quang Học Vật Lý (Nga
 • Hướng Nghiệp Chính Xác Ngành Đông Phương Học Ra Làm Gì?
 • Ngành Đông Phương Học Ra Trường Làm Gì, Ngành Hot Cho Giới Trẻ
 • Quỹ Khuyến Học Việt Nam Ra Đời Khi Nào, Hoạt Động Nhằm Mục Đích Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh
 • Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh Có Những Ngành Gì?
 • Các Chương Trình Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh Chất Lượng
 • Du Học Hàn Quốc Bằng Chương Trình Tiếng Anh: Nên Hay Không?
 • Có Nên Đi Du Học Hàn Quốc Ngành Tiếng Anh Không? Đi Bằng Cách Nào?
 • Qũy khuyến học Việt Nam ra đời khi nào?

  Quỹ khuyến học là quỹ do các tổ chức, cá nhân thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích và giúp đỡ về tài chính cho người học, góp phần vào việc phát triển giáo dục.

  Quỹ Khuyến học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.

  Quỹ Khuyến học Việt Nam được hình thành và phát triển từ các nguồn sau đây:

  • Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội.
  • Tiền thu lãi từ tài khoản Quỹ mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học.
  • Các khoản đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.

   Qũy được sử dụng vào các mục đích sau:

  • Giúp đỡ các hoạt động giáo dục tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.
  • Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả học tập xuất sắc.
  • Giúp đỡ các đối tượng có năng khiếu đặc biệt trong học tập.

  Việc thu chi của quỹ phải dựa trên những hoạt động sau:

  • Chi giải thưởng cho học sinh và sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
  • Giúp đỡ các thầy cô giáo dạy giỏi, sinh viên học giỏi của các trường sư phạm gặp khó khăn đặc biệt trong sinh hoạt.
  • Việc sử dụng quỹ sẽ theo quyết định của Giám đốc quỹ, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.
  • Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.
  • Hội đồng quản trị phải ban hành các quy định về quản lý, sử dụng, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.
  • Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ sẽ phải thông qua hội đồng quản trị.
  • Qũy phải sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các nguyên tắc kế toán, tài chính theo Điều lệ Quỹ khuyến học.
  • Trường hợp nếu quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các thành viên sáng lập mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • Quỹ sẽ chi với mức cao nhất không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ cho hoạt động quản lý Quỹ theo các định mức chi do Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Trường Thpt Phan Châu Trinh (Tp Đà Nẵng)
 • Tìm Hiểu Quỹ Khuyến Học Là Gì Và Hoạt Động Của Quỹ Khuyến Học Việt Nam
 • Quản Lý Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì? Làm Sao Để Quản Lý Tốt Nhân Viên
 • Thước Quang Học Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Thước Quang
 • Một Số Thuật Ngữ Chính Trong Quang Học Vật Lý (Nga
 • Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Hình Thức Đẩy Mạnh Khuyến Học Khuyến Tài
 • Dạy Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Bằng Tiếng Anh: Cần Có Chương Trình Chính Thức
 • Thuyết Trình Tiếng Anh Về Nhà Khoa Học Yêu Thích
 • Tên Các Tháng Bằng Tiếng Anh
 • Nội Quy Lớp Học Tiếng Anh Tại Trung Tâm Anh Ngữ Oxford English Uk Vietnam
 • Hội Khuyến học Việt Nam tiếng Anh là Vietnam Association for Promoting Education, viết tắt là VAPE. Đây là tổ chức xã hội ra đời với mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

  Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam:

  • Hoạt động của hội trên phạm vi cả nước với nhiều lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
  • Hội được là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội Khuyến học Việt Nam

  • Tuyên truyền sâu rộng tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội trong xã hội, đồng thời vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam tham gia thực hiện các công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.
  • Nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
  • Được giao lưu và hợp tác với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
  • Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao Hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.
  • Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước.
  • Tập hợp, đoàn kết hội viên và các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
  • Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.
  • Phát triển các hình thức dịch vụ học tập để hỗ trợ và khuyến khích việc học tập của thế hệ trẻ và người đã trưởng thành theo quy định của pháp luật.
  • Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạch định chính sách tạo động lực cho các hoạt động khuyến học của Hội.
  • Thúc đẩy quan hệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị, tham quan học tập, tư vấn và cung ứng dịch vụ đào tạo.
  • Tài chính của Hội được sử dụng đúng mục đích khuyến học, khuyến tài, nguyên tắc công khai, minh bạch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Các Bạn Muốn Thi Khối D
 • Xét Nghiệm Huyết Học Là Gì
 • Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học (Tp.hcm)
 • Hình Học Tiếng Anh Là Gì? Cơ Hội Nghề Nghiệp Tương Lai
 • ​hình Học Tiếng Anh Là Gì? Cơ Hội Việc Làm Cho Người Giỏi Toán
 • Chill Là Gì? Chill Phết Là Gì? Trong Tiếng Anh Có Nghĩa Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Dude Là Gì? Ý Nghĩa Từ Dude Trong Tiếng Anh
 • Ý Nghĩa Thật Sự Của Từ Ost Là Gì Trong Từ Điển Tiếng Anh
 • Du Học Đức Bằng Tiếng Anh 2022: Điều Kiện, Chi Phí Cần Thiết
 • Du Học Nhật Bản Bằng Tiếng Anh
 • 5 Lợi Ích Khi Du Học Hàn Quốc Bằng Tiếng Anh Với Top 5 Trường Đại Học Tốt Nhất
 • Buzzsumo là gì?

  Theo một số giải thích mà Ad được biết, thì Chill là một danh từ thể hiện sự thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm với một sự việc hay hiện tượng nào đó. Chill hiểu một cách đơn giản thì giống như là mặc kệ, “bơ đi mà sống”, dạng như vậy

  Chill out là gì ?

  Chill out là 1 từ lóng tiếng anh, nó là sự thể hiện sự yêu cầu giảm tính nóng nảy. hoặc yêu cầu bạn hãy giải trí, xả hơi vì bạn trông có vẻ mệt mỏi, stress rồi. Nói chung là từ bảo người khác hãy bình tĩnh, đừng nóng giận

  Chill phết trong bài hát của Đen Vâu trên Facebook hiện nay

  Gần đây anh Đen có ra bài mới, tên nghe cực mộc mạc: “Bài Này Chill Phết”. Mới được mấy hôm thôi nhưng hơn đã đạt vài triệu view rồi, từ Chill trong bài viết này có thể nói là lời kêu gọi nhân vật nữ hãy xả hơi, xả stress sau những chuỗi dài công việc vất vả, mệt mỏi!

  Giải thích Netflix and Chill là gì?

  Thông thường, chill có thể dùng như một danh từ, tính từ hoặc động từ với nghĩa lạnh nhạt, ớn lạnh, lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, chill thường được dùng với nghĩa lóng: “very relaxed or easygoing”, nghĩa là rất thư giãn, dễ chịu hoặc dễ tính. Nghĩa này có thể hợp với chill trong “Bài này chill phết” của Đen Vâu, sau khi hỏi han về những áp lực, bí bách mà cô gái trong bài hát đang gặp phải, Đen muốn có thể giúp cô ấy thư giãn một chút bằng cách nghe những giai điệu anh đang hát này. Chill phết chính là thư giãn phết, dễ chịu phết.

  Ruby on rails là gì?

  Chill trong tiếng anh có nghĩa là gì?

  1. Chill out = Calm down

  Chill out là một từ lóng trong tiếng Anh, nghĩa tương tự như calm down (hãy bình tĩnh, không nên kích động). Từ này thường được các game thủ sử dụng rất nhiều để khích lệ đồng đội trong khi đang chiến đấu, truyền cảm hứng để mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi đang ở thế yếu hơn địch.

  Ví dụ: Hey, chill out! Everything’s going to be fine. Nghĩa là: Bình tĩnh nào! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

  2. Let’s chill! = Let’s hang out.

  Ngày xưa, để rủ ai đó ra ngoài đi chơi thì giới trẻ thường nói là Let’s hang out!, bây giờ các bạn thường nói Guys! Let’s chill! (Đi xả stress đi, đi quẩy đi).

  3. I’m chillin’ = I’m relaxing

  Bạn cũng có thể dùng Chill khi nói về trạng thái đang thư giãn, giải trí của mình, bằng cách dùng câu “I’m just chillin”.

  4. He is chill = He is cool

  Cuối cùng bạn cũng có thể dùng Chill để diễn tả phong cách của một ai đó.

  Ví dụ: He is chill!

  5. chill = ok, no worries

  Từ chill đôi khi được dùng để thể hiện một sự thoải mái trong suy nghĩ, không có gì phải làm nhặng xị lên, không có gì phải làm quá, làm lố lên, cứ thoải mái mà sống.

  Ví dụ: “Oh, I’m really sorry!” – “It’s chill.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mạo Từ Trong Tiếng Anh: Mạo Từ Là Gì Và Các Mạo Từ “a”,”an”,”the” Trong Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu
 • “tiến Sĩ” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ
 • N/a Là Gì? Từ N/a Xuất Hiện Trong Excel Có Nghĩa Là Gì?
 • Bài Luận Mẫu Tiếng Anh Về Trường Học Hay
 • Lớp Học Thêm Tiếng Anh Là Gì ? Học Bù Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bạ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Học Bổng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bơi Lội Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Học Chính Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chính Trị Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bí quyết tự học tiếng anh hiệu quả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

  Bí quyết tự học tiếng anh hiệu quả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết: Khi học tiếng Anh, điều đầu tiên cần xác định là học để làm gì, và mức độ nào là đạt yêu cầu để làm mốc phấn đấu. Ví dụ học để giao tiếp lưu loát với người nước ngoài, mục đích là để làm việc trong các công ty nước ngoài nâng cao thu nhập…

  10 Bí quyết học tập hiệu quả trong giai đoạn luyện thi cấp tốc

  10 Bí quyết học tập hiệu quả trong giai đoạn luyện thi cấp tốcCác bí quyết học tập hiệu quả này bạn cũng có thể áp dụng thường xuyên trong mọi thời điểm để có được hiệu quả học tập tối ưu. Bạn cần một không gian yên tĩnh, tránh ồn ào như vậy bạn sẽ dễ dàng tập trung hơn. Nên ngồi gần cửa sổ, càng tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và luồng không khí lưu thông đều trong phòng.

  Bí quyết ôn thi khối D hiệu quả nhất từ những sinh viên xuất sắc

  Họ là những sinh viên xuất sắc của Việt Nam lọt vào diễn đàn HYLI lần thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam.Cùng lắng nghe kinh nghiệm của các bạn: Nguyễn Trường Song Pha (Sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM), Nguyễn Ngọc Quỳnh (Sinh viên Học viện Ngoại Giao), Đào Lê Anh Trang (ĐH Kinh tế Quốc Dân), Hoàng Minh Thông (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM).

  LỚP HỌC THÊM Ở HÀ NỘI

  LỚP HỌC THÊM MÔN TOÁN Ở HÀ NỘI,LỚP HỌC THÊM MÔN TOÁN Ở HÀ NỘI,LỚP HỌC THÊM MÔN TOÁN Ở HÀ NỘI

  Lớp học tiếng anh dành cho người mất căn bản

  Lớp học tiếng Anh cho người mất căn bản, Khoá học tiếng anh dành cho người mất căn bản Bạn đã học tiếng anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng

  CS2:Phòng C1803 Tòa nhà Golden Palace Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội CS3: Số 16 Phố Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội

  CS4:Số 8 ngõ 49 Phố Linh Lang – Ba Đình – Hà Nội CS5:Số 15A ngõ 214Nguyễn Xiển- Thanh Xuân – Hà Nội CS6:Số 43A, Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội CS7:13B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân Bắc – Hà Nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Phí Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Violet
 • Trường Đại Học Ngân Hàng• Tin Tức
 • Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Có Nên Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Sư Phạm Mầm Non?
 • Khuyến Học Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • 29 Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Môn Học Bạn Cần Nhớ
 • Nhà Khoa Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thời Khóa Biểu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lớp Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lớp Học 1:1 Là Gì Và Lợi Ích Của Lớp Học 1:1
 • Tôi đang nghĩ có lẽ… một tổ chức khuyến học.

  I was thinking maybe an organization to encourage literacy.

  OpenSubtitles2018.v3

  Phỏng vấn bởi Băng Châu (Hội Khuyến học Việt Nam).

  Interviewed by Băng Châu.

  WikiMatrix

  Được Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình công nhận là “Làng Khuyến học” cùng nhiều bằng khen về phong trào khuyến học.

  We pfer characterizing learning organizations as “professional learning communities” for several vital reasons.

  WikiMatrix

  Giữa năm 1811 và 1813, ông đã hiến “phần đất Burnside” của mình, một vùng đất đồng quê rộng 19 hécta (47 mẫu Anh) và 10,000 pound cho Viện khuyến học Hoàng gia.

  Between 1811 and 1813, he drew up a will leaving his “Burnside estate”, a 19-hectare (47-acre) tract of rural land and 10,000 pounds to the Royal Institution for the Advancement of Learning.

  WikiMatrix

  Một loại quân cờ đặc biệt là loại quân cờ Ứng (Ing stones), được sản xuất bởi Tổ chức Khuyến học Cờ vây Ứng Xương Kì (Ing Chang-ki Wei-chi Education Foundation).

  One specific type of plastic stone is called the Ing stone, manufactured by the Ing Chang-ki Wei-chi Education Foundation.

  WikiMatrix

  Sách Sự hiểu biết nhiều lần khuyến khích học viên nên kết hợp tại những buổi họp.

  The Knowledge book repeatedly encourages the student to associate at meetings.

  jw2019

  Vì thế, chúng tôi được khuyến khích học tiếng Trung Hoa.

  Because of this, we were encouraged to learn the Chinese language.

  jw2019

  Hãy khuyến khích học viên đặt những mục tiêu thiêng liêng là dâng mình và làm báp-têm.

  Encourage your student to set dedication and baptism as spiritual goals.

  jw2019

  Khuyến khích học viên mau chóng thăm lại tất cả những người tỏ ra chú ý.

  Encourage the student to return promptly on all who show interest.

  jw2019

  Khuyến khích học viên trả lời bằng lời lẽ riêng.

  Have your student answer the questions in his own words.

  jw2019

  Ngay từ đầu, hãy khuyến khích học viên chuẩn bị trước cho cuộc học hỏi Kinh Thánh.

  jw2019

  Bằng cách nào tôi có thể khuyến khích học viên chia sẻ những kinh nghiệm của họ?

  How can I encourage learners to share their experiences?

  LDS

  Khuyến khích học viên đọc một phần Kinh Thánh mỗi ngày.

  Encourage your student to read a portion of God’s Word daily.

  jw2019

  Không thể khuyến khích học sinh của tôi.

  Can’t motivate my students.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhiều tín đồ trẻ được khuyến khích học ngôn ngữ ra dấu.

  Many Christian youths were encouraged to learn sign language.

  jw2019

  Hãy khuyến khích học viên đọc mỗi số Tháp Canh và Tỉnh Thức!.

  Encourage him to read every issue of The Watchtower and Awake!

  jw2019

  Người chồng nói: “Vì lý do đó, chúng tôi được khuyến khích học tiếng Trung Quốc”.

  “Because of this, we were encouraged to learn Chinese,” says the husband.

  jw2019

  Tại sao nên khuyến khích học viên tham dự các buổi nhóm họp?

  Why should you encourage your Bible student to attend Christian meetings?

  jw2019

  Khuyến khích học viên ôn lại những điểm chính trước khi kết thúc phần chuẩn bị.

  Encourage the student to review the main points at the conclusion of the pparation session.

  jw2019

  Khuyến khích học viên chuẩn bị bài.

  Encourage him to ppare.

  jw2019

  Encourage the student to take a sincere interest in those with whom he speaks.

  jw2019

  Khuyến khích học viên học thuộc lòng những phần tham khảo và các cụm từ chính yếu này.

  Encourage students to memorize these references and key phrases.

  LDS

  Tôi có thể làm gì để khuyến khích học viên tự học phúc âm?

  What can I do to encourage learners to study the gospel on their own?

  LDS

  Các giáo sĩ nhiệt tình khuyến khích học viên và người khác tham gia thánh chức tiên phong.

  The missionaries heartily encouraged their students and others to join the pioneer ministry.

  jw2019

  11 Chúng ta được khuyến khích học nhận ra những nguyên tắc khi đọc Kinh Thánh.

  11 We were encouraged to learn to identify principles as we read the Bible.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Khóa Học Tiếng Anh – Kle
 • Khóa Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thuật Ngữ Cơ Bản Tiếng Anh Chuyên Ngành Y
 • Huyết Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Huyền Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Học Lực Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Lệch Là Gì? Nên Và Không Nên Nếu Bạn Muốn Học Lệch
 • Học Lệch Là Như Thế Nào?
 • Học Lệch Có Phải Điều Đáng Lo Ngại Với Học Sinh Hiện Nay
 • Lãng Phí 12 Năm Phổ Thông Vì Học Tiếng Anh Lệch Chuẩn
 • Thủy Sản Tiếng Anh Là Gì
  1. Học tiếng anh online miễn phí
  2. Học tiếng anh theo phương pháp pimsleur

  Naive little hick with good grades and big ideas… decides, ” Hey, look at me! OpenSubtitles2018. v3 Các thanh niên có thể vào trung tâm huấn luyện truyền giáo the missionary training center (MTC) after graduating from high school or its equivalent and reaching 18 years of age. LDS LDS Ở trường, Schwarzenegger học lực chỉ đứng trung bình, nhưng nổi bật về tính cách “vui vẻ, dễ vật lý cổ điển như là điện động lực học cổ điển hay nhiệt động lực học cổ điển, có một vài khó khăn đã with other “classical physics” theories such as classical electrodynamics and thermodynamics, some difficulties were discovered in the chùm tia phân tử (molecular beam scattering) và các kỹ thuật laser. He is primarily known for his researches in chemical kinetics and reaction dynamics by molecular beam scattering and laser techniques. WikiMatrix WikiMatrix Xăng sinh học này được làm ra với ý nó, nhưng với nồng độ octane cao hơn. This biogasoline is intended to match the chemical, kinetic, and combustion characteristics of its petroleum counterpart, but du hành không gian (space flight mechanics) và động lực học thiên thể (astrodynamics) và công nhận vai trò nổi bật của Dirk Brouwer trong cơ học thiên thể và ảnh hưởng rộng lớn của ông đối với các nhân viên về động lực học thiên thể và du hành không gian.

  vi Ông nổi tiếng chủ yếu về các công trình nghiên cứu động lực học hóa học (chemical kinetics) và động lực học phản ứng (reaction dynamics) bởi việc tán xạ chùm tia phân tử (molecular beam scattering) và các kỹ thuật laser. en He is primarily known for his researches in chemical kinetics and reaction dynamics by molecular beam scattering and laser techniques. vi Xăng sinh học này được làm ra với ý định tương xứng về các đặc tính hóa học, động lực học và đốt cháy với loại dầu hỏa giống nó, nhưng với nồng độ octane cao hơn. en This biogasoline is intended to match the chemical, kinetic, and combustion characteristics of its petroleum counterpart, but with much higher octane levels. vi Giải thưởng Dirk Brouwer (Dirk Brouwer Award) được Hội Du hành Không gian Mỹ thiết lập để vinh danh những đóng góp kỹ thuật nổi bật cho ngành cơ học du hành không gian (space flight mechanics) và động lực học thiên thể (astrodynamics) và công nhận vai trò nổi bật của Dirk Brouwer trong cơ học thiên thể và ảnh hưởng rộng lớn của ông đối với các nhân viên về động lực học thiên thể và du hành không gian.

  He completed his elementary education in Ravenna in 1886, and then spent three years at the Ginnasio Comunale in Ravenna where his performance in the final examinations of 1889 was average. WikiMatrix WikiMatrix Dù tuổi tác, học lực hay địa vị xã hội chúng ta như thế nào, “chúng ta hết thảy sẽ ứng-hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10). (Romans 14:10) So have we put Kingdom requirements into practice in our lives? jw2019 jw2019 Tuy nói rằng học lực không phải là tất cả… I admit that I might be childish, just like how Shen Chia -Yi described me. OpenSubtitles2018. v3 OpenSubtitles2018. v3 Điều này cho phép có được sự cân nhiên liệu và thiết bị. This allows a reasonable balance between aerodynamic performance, lift, and internal space for fuel and equipment. WikiMatrix WikiMatrix Có một thiếu nữ nhà quê với học lực tốt và ước mơ lớn quyết định:’Này, nhìn tôi able young men who have graduated from high school or its equivalent, regardless of where they live, thục Công giáo tại Quận 17, ở đây học lực của cậu là trung bình, dù vậy Sarkozy 17th arrondissement, where he was reportedly a mediocre student, but where he nonetheless obtained his baccalauréat in 1973. WikiMatrix WikiMatrix Trong khi Fidel Castro là một sinh viên xuất sắc, Raul chỉ đạt học lực trung bình. Whereas Fidel excelled as a student, Raúl turned in mostly mediocre performances. WikiMatrix WikiMatrix “Thầy cô luôn thúc các sinh […] viên lúc nào cũng phải học thật xuất sắc, đặc biệt là những bạn có học lực khá.

  en Academic confidence was higher for contact lens wearers who initially disliked wearing glasses. vi Vào năm 1886, ông đã hoàn thành giáo dục tiểu học ở Ravenna, và sau đó ông dành ba năm tại Ginnasio Comunale, nơi học lực của ông trong kỳ thi cuối kỳ là trung bình. en He completed his elementary education in Ravenna in 1886, and then spent three years at the Ginnasio Comunale in Ravenna where his performance in the final examinations of 1889 was average. vi Dù tuổi tác, học lực hay địa vị xã hội chúng ta như thế nào, “chúng ta hết thảy sẽ ứng-hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10). en (Romans 14:10) So have we put Kingdom requirements into practice in our lives? vi Tuy nói rằng học lực không phải là tất cả… en I admit that I might be childish, just like how Shen Chia -Yi described me. vi Điều này cho phép có được sự cân bằng hợp lý giữa tính năng khí động học, lực nâng, và chỗ chứa bên trong dành cho nhiên liệu và thiết bị. en This allows a reasonable balance between aerodynamic performance, lift, and internal space for fuel and equipment.

  1. Tin tuc thể thao
  2. Video: Nhóm thanh niên đi xe Mercedes… bắt trộm mèo – Tuổi Trẻ Video Online
  3. Hợp âm bao giờ lấy chồng
  4. Học tiếng anh online miễn phí
  5. Học tiếng anh trên duolingo
  6. Lan quế phường tập 23 season 1 tập 24

  Wed, 21 Oct 2022 18:02:14 +0000

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xếp Loại Bằng Cấp Tại Anh
 • Rèn Học Sinh Yếu Kém Tiếng Anh
 • 7 Cách Để Học Kém Tiếng Anh Suốt Đời
 • Nguyên Nhân Học Kém Tiếng Anh Của Học Sinh Ngày Nay
 • Những Nguyên Nhân Làm Bạn Học Kém Tiếng Anh
 • Ham Học Hỏi Tiếng Anh Là Gì ? Người Ham Học Hỏi Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Đi Du Học Tiếng Anh Là Gì?cuộc Sống Và Văn Hóa Tại Vương Quốc Anh
 • Tại Sao Nên Học Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày?
 • Làm Thế Nào Để Học Tiếng Anh Mỗi Ngày Chỉ Với 10 Phút?
 • 30 Phút Mỗi Ngày Để Nghe Tiếng Anh Thành Thục Bất Ngờ Trong Vòng 3 Tháng
 • Học Tiếng Anh Ở Bậc Mầm Non: Trẻ Được Gì, Mất Gì?

  Ham học hỏi tiếng Anh là gì ? Người ham học hỏi tiếng anh là gì

  Đã bao giờ bạn tự hỏi chình mình “tại sao ngày bé bố mẹ luôn bắt ta học thật chăm chỉ và cố gắng học hỏi không ?” Câu nói cửa miệng của bao bậc phụ huynh có làm mỗi chúng ta trăn trở ?

  Là một sinh viên hay học sinh chưa bao giờ khiến chúng ta ngừng học hỏi được, đặc biệt là học hỏi tiếng anh. Giữa thời đại phát triển của thế giới nói chung, đất nước ta nói riêng việc cố gắng học hỏi tiếng anh chưa bao giờ là dư thừa cả.

  Có phải là học thuộc lòng chép được đã là giỏi không ? Câu trả lời sẽ chẳng phải là “bí kíp” hay cách thức gì đó xa vời. Mà chính là tự bản thân mỗi người trong ta biết cố gắng và trao dồi kiến thức và kĩ năng mỗi ngày. Ham học hỏi ở đây chình là sự tìm tòi, cố gắng và khám phá… biết được đâu là đúng, đâu là điều nên làm. Đặc biệt, đối với tiếng anh việc ham học hỏi chính là yếu tố giúp bạn học tốt hơn về mọi mặt và cải thiện chính bản thân mình.

  Ham học hỏi còn có nghĩa là siêng học, chăm học. Ham học hỏi tiếng Anh có nghĩa là studious. Khi ham học hỏi tiếng anh, chính bạn chính là người biết xác định lối đi đúng đắn cho mình. Biết mình cần học những kĩ năng nào, bắt đầu từ đâu và luôn cố gắng nỗ lực hết mình.

  Có 1 thực trạng đáng buồn hiện nay của các bạn sinh viên chính là mắc bệnh “ảo tưởng” về học lực của mình. Một số bạn luôn muốn nhanh gọn nên bỏ qua căn bản bỏ qua bước nền. Chỉ biết đóng tiền mà không chịu nổ lực học hỏi chỉ biết dựa vào trung tâm. Hậu quả là tiền mất tật mang và không mang lại hiệu quả học tiếng anh cho mình. Vì thế, ham học hỏi luôn là điều kiện trong sự thành công mỗi người.

  Vậy tại sao ta phải ham học hỏi tiếng anh

  Chỉ là đi học cho qua để đối phó tấm bằng ra trường? Ai đang có suy nghĩ như vậy chính là lạc hậu và suy nghĩ đi ngược thời đại ngày nay. Cuộc sống hiện đại luôn muốn mỗi người chúng ta phải cố gắng và hội nhập.

  Trong Thời đại 4.0 chính là thời kì mở mang, nếu như ta chỉ biết an phận không biết phấn đấu nỗ lực đặc biệt là học hỏi tiếng anh thì thật khó cho chúng ta phát triển theo nền kinh tế. Vì thế hãy làm một người hiện đại không phải là người đại loại và lạc hậu. Nếu chỉ nói để chứng minh tầm quan trọng của việc ham học tiếng thì chưa đủ để bạn cố gắng, thì minh chứng sống sau đây sẽ giúp ta hiểu rõ hơn.

  Chắc hẳn bạn sẽ nhớ cô gái gây xốt mạng xã hội năm 2005, Lò Thị Mai trở thành hiện tượng khi xuất hiện trong clip của một vị khách du lịch tại Sapa. Cách đây hơn 10 năm việc học tiếng anh rất khó khăn, đặc biệt đối với cô gái miền núi xa xôi chỉ học hết lớp 9. Chính vì điều kiện không có, gia đình lại khó khăn khăn cô gái nỗ lực học tiếng anh thông qua các lần bán hàng được tiếp xúc với khách ngoại quốc.

  Chính sự ham học hỏi tiếng anh đã giúp cô bé miền núi xa xôi có điều kiện phát triển bản thân. Từ cô gái nghèo vùng cao lại có kinh phí đi học tại singapore và làm việc tại nước ngoài. Hơn thế cô còn có điều kiện giúp đỡ chính gia đình, quê hương mình.

  Ham học hỏi tiếng Anh gọi là gì

  Có thể nói ham học hỏi chính là điều kiện cho chúng ta nhất là việc trao dồi ngoại ngữ cho bản thân. Vì thế trước khi quá trễ hãy làm tăng giá trị bản thân bằng việc học hỏi tiếng anh. Trao dồi các kĩ năng kết hợp như nghe, nói, đọc, viết. Vì khi ta biết kết hợp giữa các kĩ năng sẽ giúp mình học tốt hơn và nâng cao trình độ. Thêm vào đó chính là lượng sức mình, biết lựa chọn phương pháp phù hợp. Cũng như các trung tâm uy tín và cố gắng nỗ lực học hỏi.

  Bởi lẽ ta đủ các yếu tố ngoại cảnh giúp ta trao dồi tiếng anh. Nhưng bản thân không phấn đấu siêng năng và ham học học cũng sẽ giảm sút chất lượng học tập. Hơn nữa, việc ham học học tiếng anh không ép buộc phải là tuổi trẻ mà mỗi người trong chúng ta. Khi có chí hướng và lòng ham học luôn sẵn lòng chào đón mọi lứa tuổi chúng ta, từ trẻ cho đến khi trưởng thành và già đi.

  Đặc biệt tuổi trẻ chúng ta đây chính là thời điểm cố gắng ta đạt cực độ để đạt kết quả tốt nhất. Đừng vì ăn chơi hay tự ti bản thân mà không biết cố gắng từng ngày. Mỗi một ngày trôi qua chính là ngày bố mẹ mình không còn nhiều thời gian bên mình. Không còn đủ sức nhìn ta sống tốt và thành công. Cũng chưa ngừng con cái có thể thay đổ và phát triển chính mình. Bởi lẽ, chúng ta chưa từng được chọn lựa nơi mình sinh ra nhưng bản thân ta sẽ được quyết định số phận và tương lai mình.

  Đừng vội đổ thừa số phận trong khi bản thân bạn chưa thật sự nỗ lực và cố gắng học hỏi tiếng Anh. Hãy để từng cố gắng mỗi ngày tạo nên trái ngọt tương lai. Giống tôi từng nghe Lão Tử nói rằng:”gieo suy nghĩ, gặt lời nói. Gieo lời nói gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Gieo tính cách gặt số phận”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Hiệu Quả: Những Điều Bạn Chưa Biết
 • 111 Từ Vựng Tiếng Anh Thương Mại (Business English) Thông Dụng
 • Học Ngay Tiếng Anh Giao Tiếp Kinh Doanh Cơ Bản Nhất
 • Khoá Học Giao Tiếp Kinh Doanh 1 Kèm 1
 • Giáo Viên Tây Lý Giải Vì Sao Người Việt Khó Học Tiếng Anh
 • Những Hình Thức Đẩy Mạnh Khuyến Học Khuyến Tài

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Bằng Tiếng Anh: Cần Có Chương Trình Chính Thức
 • Thuyết Trình Tiếng Anh Về Nhà Khoa Học Yêu Thích
 • Tên Các Tháng Bằng Tiếng Anh
 • Nội Quy Lớp Học Tiếng Anh Tại Trung Tâm Anh Ngữ Oxford English Uk Vietnam
 • Ngôn Ngữ Lớp Học Bằng Tiếng Anh Thường Dùng
 • Khuyến học khuyến tài là gì?

  Trả lời cho câu hỏi khuyến học khuyến tài là gì thì đây chính là Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chương trình, những phương án để giúp hỗ trợ truyền thống hiếu học của mỗi người dân. Bởi lẽ từ ngàn xưa thì dân tộc ta đã biết rằng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” chính vì thế các hình thức khuyến học khuyến tài luôn được coi trọng hơn cả. Học để kế thừa cũng như có thể phát huy những truyền thống tốt đẹp, học để biết nhiều các mới cái hay từ đó góp phần phát triển xã hội, đất nước và vươn xa hơn nữa là trên toàn thế giới.

  Các hình thức đẩy mạnh khuyến học khuyến tài

  Hiện nay Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng công cuộc khuyến học khuyến tài và đưa ra rất nhiều những chủ trương cho nội dung này như:

  Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Chính phủ Nhà nước ta đẩy mạnh mục tiêu học tập của toàn bộ người dân thông qua những công tác vận động và tuyên truyền giúp cho người dân có thể nhận thức rõ sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của việc học tập.

  Thứ hai: Tăng cường xây dựng các hội, các trung tâm, tổ chức khuyến học một cách vững mạnh và hiệu quả. Cần phải thực hiện khuyến học ở mọi địa điểm đơn vị với mục đích có thể giúp cho mọi người thấy rõ được tầm quan trọng của việc học đối với sự phát triển của mỗi người, của toàn xã hội. Bên cạnh đó cần phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh để có thể liên kết với ngành giáo dục đào tạo các cấp các ngành để mang đến sự phát triển toàn diện nhất cho công tác khuyến học.

  Ưu điểm của hình thức khuyến học Việt Nam

  Khuyến học Việt Nam đóng vai trò cực kì quan trọng đối với sự phát triển nghề giáo dục, sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó nó còn chính là bí quyết cực kì quan trọng giúp tăng cường sự thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của đất nước ta. Việc xây dựng những phong trào thi đua khuyến học sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bền vững đối với sự phát triển của nước nhà.

  Bởi lẽ trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa thì đòi hỏi đất nước ta cần có nguồn lao động không chỉ giỏi về tay nghề mà còn giỏi về trình độ chuyên môn mới có thể phát huy cao hiệu quả công việc. Thế nên công tác khuyến học khuyến tài hiện nay đang được xem trọng và được đông đảo người dân nhiệt liệt đồng thuận tham gia.

  Bài viết hy vọng rằng đã cung cấp thêm cho bạn nhiều thông tin quan trọng đối với hình thức khuyến học của đất nước ta. Trong tương lai chắc chắn rằng nhà nước cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh khuyến học khuyến tài, tất cả đều góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp và vững mạnh hơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Lệ Hoạt Động Của Hội Khuyến Học Việt Nam Là Gì?
 • 7 Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Các Bạn Muốn Thi Khối D
 • Xét Nghiệm Huyết Học Là Gì
 • Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học (Tp.hcm)
 • Hình Học Tiếng Anh Là Gì? Cơ Hội Nghề Nghiệp Tương Lai
 • Lười Học Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Mẹo Tâm Lý Hay Nhất Cải Thiện Bệnh “Lười” Học Tiếng Anh
 • Mô Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhập Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Năm Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhân Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lười học là gì

  Bệnh lười học là không chăm chỉ, cần cù, không chịu suy nghĩ trong học tập. Luôn nghĩ nó khó đối với mình hay quá dễ nên không chịu học. Lười học là tình trạng khá phổ biến của học sinh trong nhà trường. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc không có hứng thú và động lực trong học tập, không tập trung nghe giảng khi ở trên lớp, xem thường việc học.

  Lười học tiếng anh là gì

  Lười học tiếng anh là “Study lazily”

  EX;

  Because I was lazy to study, I got bad grades

  • Vì tôi lười học nên tôi bị điểm kém

  Các mẹo giúp bạn bớt lười học

  Bắt đầu chỉ với một bước tiến nhỏ

  Hãy làm điều đó dễ dàng nhất có thể để giảm lực cản bên trong và thực sự hành động. Bắt đầu chỉ với một bước nhỏ về phía trước:

  • Đi ra ngoài chạy chỉ trong 3 phút.

  • Làm các món ăn trong 5 phút.

  • Viết báo cáo mà bạn đã trì hoãn trong 10 phút.

  • Tôi sử dụng thói quen này hầu như hàng ngày theo một cách nào đó.

  Liệt kê những nhược điểm và nhược điểm để có động lực đổi mới

  Tự hỏi bản thân những câu hỏi tốt hơn có xu hướng đưa ra câu trả lời tốt hơn. Hai câu hỏi mà tôi đã ngồi xuống và tự hỏi mình khi nhắm mắt và đã tiếp thêm động lực cho tôi nhiều lần là:

  • Cuộc sống của tôi sẽ ra sao trong 5 năm nữa nếu tôi cứ tiếp tục đi trên con đường như bây giờ?

  • Làm thế nào cuộc sống có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với tôi và thậm chí có thể đối với những người xung quanh tôi?

  Chắc chắn bạn chưa xem:

  Điều này không giống như đánh bại bản thân mà là một cuộc kiểm tra tỉnh táo xem bạn đang hướng đến đâu là thực tế. Và nó có thể không thoải mái nhưng hãy cố gắng nhìn thấy những hậu quả tiêu cực một cách sống động nhất có thể trong tâm trí của bạn để khơi dậy động lực của bạn để bắt đầu thay đổi tích cực đó.

  Hãy tự hỏi bản thân

  • Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào trong 1 năm nếu tôi bắt đầu, gắn bó với nó và tiếp tục với sự thay đổi này?

  • Cuộc sống sẽ cải thiện như thế nào không chỉ cho tôi mà cho những người tôi yêu thương nếu tôi gắn bó với nó?

  nguồn: https://hellosuckhoe.org/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ
 • Lớp Học 1:1 Là Gì Và Lợi Ích Của Lớp Học 1:1
 • Lớp Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thời Khóa Biểu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Khoa Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100