Lời Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Lời Răn Trong Tiếng Tiếng Anh

Mẫu Tờ Rơi Quảng Cáo Trung Tâm Anh Ngữ ⋆ Vietadv.vn™

Tìm Giáo Viên Tiếng Anh Dạy 1 Kèm 1 Tại Nhà

Giáo Viên Tiếng Anh Job At Imap, Ho Chi Minh City (Closed)

* Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

* What is the moral or point of the story?

LDS

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

Giving and Receiving Reproof

jw2019

Nhưng lời răn dạy thứ 5 đã mang lại cho tôi một sự hiển linh:

But the fifth commandment gave me an epiphany:

QED

Bà có biết lời răn dạy thứ năm trong kinh thánh không?

Do you know what the fifth commandment is?

OpenSubtitles2018.v3

Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn dạy của Ngài

That soul, though all hell should endeavor to shake,

LDS

Câu hỏi là: “Lời răn dạy vĩ đại nhất là gì?”

The question was: “What is the greatest commandment?”

ted2019

15 Còn người nhận lời răn dạy thì phải cần có lòng khiêm tốn.

15 Receiving reproof requires humility.

jw2019

Những người theo đạo Hindu không hề có khái niệm về những lời răn dạy.

Hindus don’t have the concept of commandments.

ted2019

Tiếng sấm là các lời răn dạy.

Anger has the weapon of harsh statements.

WikiMatrix

Chỉ một lời răn dạy duy nhất:

There’s only one commandment:

OpenSubtitles2018.v3

o Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

o What is the moral or point of the story?

LDS

* Lời răn dạy hay cốt lõi của câu chuyện là gì?

* What is the moral or point of the story?

LDS

Việc ta làm là đẩy họ, kể cả tôi vào thế giới với lời răn dạy, phải hoàn hảo.

What we do though is we send each one of them, including myself, out into the world with the admonition, be perfect.

ted2019

Đừng bao giờ quên rằng những lời răn dạy của Đức Giê-hô-va sẽ là điều gìn giữ chúng ta.

Never forgetting what Jehovah has commanded will safeguard us.

jw2019

Nhưng lời răn dạy thứ 5 đã mang lại cho tôi một sự hiển linh: “Người sẽ tôn kính cha và mẹ.”

But the fifth commandment gave me an epiphany: “You shall honor your father and mother.”

ted2019

Nhận lời răn dạy cần phải có đức tính gì, và có lời khuyên thêm nào cho những người nhận sự sửa dạy?

What does receiving reproof require, and what additional counsel is given to those being reproved?

jw2019

Một số tín đồ trên danh nghĩa gạt bỏ lời răn dạy về sự tà dâm, ngoại tình, bất lương và say sưa.—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10.

Some who call themselves Christians blatantly ignore what the Bible says about fornication, adultery, dishonesty, and drunkenness. —1 Corinthians 6:9, 10.

jw2019

(b) Nếu nhất quyết không muốn trở thành kẻ nghe mau quên, chúng ta phải hành động ra sao trước những lời răn dạy của Đức Giê-hô-va?

(b) If we are determined not to become forgetful hearers, what will we do with regard to Jehovah’s commandments?

jw2019

Sách Châm-ngôn là bộ sưu tập những lời răn dạy được soi dẫn, phần lớn do vua Sa-lô-môn viết. Những câu châm ngôn này cho chúng ta sự hướng dẫn trong đời sống

The book of Proverbs is a compilation of inspired counsel —mostly by Solomon— that provides guidance for daily life

jw2019

Bây giờ là lời răn dạy và kết cục của câu chuyện tình này: Rê Be Ca được chuẩn bị và xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và trở thành một người vợ giao ước của Y Sác.

Now the moral and ending of this love story: Rebekah was ppared and worthy to make and keep sacred covenants and to become a covenant wife of Isaac.

LDS

Một học giả khi là một vị quan phải theo những lời răn dạy của Khổng giáo, nhưng những lúc thư nhàn hay khi đã về hưu thì có thể tìm kiếm sự hòa hợp với thiên nhiên như một người Đạo giáo ẩn dật.

A scholar serving as an official would usually follow Confucian teachings, but at leisure or in retirement might seek harmony with nature as a Taoist recluse.

WikiMatrix

Những đứa trẻ tiếp thu lời răn dạy của bố Atticus rằng không được đánh giá người khác cho đến khi chúng đặt mình vào vị trí người đó, tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc cho những động cơ và hành vi của mọi người.

The children internalize Atticus’ admonition not to judge someone until they have walked around in that person’s skin, gaining a greater understanding of people’s motives and behavior.

WikiMatrix

Các Trung Tâm Tiếng Anh Tại Quận 2

Đại Sứ Quán Và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Học Tiếng Anh Online 1 Kèm 1 Qua Zoom

Những Trò Chơi Hay Nhất Để Học Tiếng Anh

Các Trung Tâm Anh Ngữ Ở Quận 7

Lời Răn Dạy Của Khổng Tử

Lời Răn Dạy Của Đức Phật Về Cuộc Sống

Top 8 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm 2022

Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Trẻ Em Nổi Tiếng Tp Hồ Chí Minh

Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm 2022

Hàn Quốc Thí Điểm Dùng Robot Giảng Dạy Tiếng Anh

Trong

một dịp, Ðức Khổng Tử buông lời khen ngợi một trong những

đệ tử của ngài là Nhan Hồi, nói rằng: “Hay thay Hồi sinh!

Chỉ sống với một cái bát tre, một ngụm nước, ở trong

một ngõ hẻm chật hẹp. Những người khác chắc sẽ thấy

đời sống đó buồn chán không chịu nổi, nhưng Hồi lúc

nào cũng vẫn lạc quan, vẫn giữ vững tinh thần như thường.

Thật là đáng ca ngợi!”

Lúc

đó, Jan Yu, một đệ tử đang có mặt, đã nêu lên rằng:

“Không phải là con không tin vào Ðạo mà thầy và các vị

sư huynh tiền bối như Nhan Hồi đã thực hành. Nhưng có điều

là có những người trong chúng con không đủ khả năng để

làm được như vậy.”

Khổng

Tử khi ấy, thật khác với lúc thường, đã trách mắng Jan

Yu một cách nặng nề về sự giải đãi này, “Thiếu khả

năng là một cái cớ cho những người ít nhất đã từng thử

một lần, đã đi được một phần nào đường. Nhưng ngươi!

Ngay trước khi ngươi bắt đầu thử cái gì đã tự giới

hạn khả năng của mình rồi!”

Khổng

Tử đã răn dạy cho Jan Yu một bài học đích đáng.

bây giờ, tôi nhận ra rằng các đệ tử của tôi sẽ

có những hình ảnh thế nào về tôi. Có thể là họ không

ngưỡng vọng tôi như tôi đã ngưỡng vọng Zuigan đại sư,

nhưng họ dường như vẫn nghĩ rằng không thể nào họ có

khả năng sánh bằng với tôi được.

Nếu

thực là như vậy, từ đó tới giờ tôi đã hoàn thành được

những gì? Tôi không có hứng khởi muốn vào học trường

Ðại học Tokyo và tốt nghiệp ở đó ra như đại sư Zuigan.

Tôi cũng không trở thành Viện trưởng một thiền viện nào.

Ðiều tôi làm được chỉ là: khi đến lúc phải làm việc

trong bếp, tôi đã dùng hết sức mình để làm việc trong

bếp.

“Khi

cầm chổi lên, hãy trở thành cái chổi ; khi bưng bát cơm,

hãy trở thành bát cơm.” Ðó là những câu nói thông thường

ở trong Thiền, nhưng vấn đề là: làm sao thực hành được

trong đời sống hàng ngày đây?

10 Lời Răn Dạy Quý Hơn Vàng Của Đức Khổng Tử Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn

Gia Sư Tiếng Anh Quận 2 Chia Sẻ Phương Pháp Dạy Trẻ Học Hiệu Quả

Trường Dạy Đại Học Tiếng Anh Ở Quận 2

Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Quận 2

Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Quận 2

Lời Răn Trong Tiếng Tiếng Anh

Mẫu Tờ Rơi Quảng Cáo Trung Tâm Anh Ngữ ⋆ Vietadv.vn™

Tìm Giáo Viên Tiếng Anh Dạy 1 Kèm 1 Tại Nhà

Giáo Viên Tiếng Anh Job At Imap, Ho Chi Minh City (Closed)

Hà Nội: Chùa Đình Quán Khai Giảng Lớp Học Tiếng Anh – Tiếng Trung Miễn Phí

Trọn Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình Đầy Đủ Nhất

(Giô-suê 1:7, 8) Và ông đã làm theo lời răn bảo ấy.

(Joshua 1:7, 8) And so it proved to be.

jw2019

Từ đó dẫn đến sự ra đời 10 lời răn của Chúa: Đừng sát nhân.

We came up with something — the Ten Commandments: Thou shalt not kill.

ted2019

* Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

* What is the moral or point of the story?

LDS

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

Giving and Receiving Reproof

jw2019

Tắm trong sự thật và những lời thú tội với ánh sáng từ lời răn của Chúa.

Bathed in truth and blameless in light of my Lord.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy xem lời răn của sứ đồ Phi-e-rơ trong thế kỷ thứ nhất.

Consider the warning by the apostle Peter in the first century.

jw2019

Nhưng lời răn dạy thứ 5 đã mang lại cho tôi một sự hiển linh:

But the fifth commandment gave me an epiphany:

QED

Thí dụ Kinh-thánh có những lời răn thực tiễn về vệ sinh và các bệnh truyền nhiễm.

For example, the Bible gives very practical commands relating to hygiene and communicable diseases.

jw2019

Bạn sẽ tuân theo lời răn này: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn” (Khải-huyền 18:4).

You will heed the command: “Get out of her [Babylon the Great], my people.”

jw2019

Tại sao lời răn “hãy kiêng ăn huyết” áp dụng cho toàn thể nhân loại?

Why is the command to ‘abstain from blood’ binding on all mankind?

jw2019

“Hỡi con, hãy giữ lời răn-bảo của cha; chớ lìa-bỏ các phép-tắc của mẹ con.

“Observe, O my son, the commandment of your father, and do not forsake the law of your mother.

jw2019

Bà có biết lời răn dạy thứ năm trong kinh thánh không?

Do you know what the fifth commandment is?

OpenSubtitles2018.v3

Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn dạy của Ngài

That soul, though all hell should endeavor to shake,

LDS

Câu hỏi là: “Lời răn dạy vĩ đại nhất là gì?”

The question was: “What is the greatest commandment?”

ted2019

Anh biết và anh muốn làm đúng theo lời răn của Chúa.

I know we’re Christians and I want to do the correct thing in the eyes of the Lord.

OpenSubtitles2018.v3

Lời răn cho người giàu

A Warning for the Rich

jw2019

Lời răn bảo tốt nhưng có áp dụng được trong cuộc sống thực tế không?

jw2019

A-đam và Ê-va đã làm gì khi cãi lại lời răn của Đức Chúa Trời?

By disobeying God’s command, what did Adam and Eve do?

jw2019

15 Còn người nhận lời răn dạy thì phải cần có lòng khiêm tốn.

15 Receiving reproof requires humility.

jw2019

Những người theo đạo Hindu không hề có khái niệm về những lời răn dạy.

Hindus don’t have the concept of commandments.

ted2019

Giê-su cho lời răn gì để chống lại sự phân tâm?

What warning regarding distraction did Jesus give?

jw2019

Chị Monika nói: “Tôi cự tuyệt, quyết tâm vâng theo lời răn nơi I Cô-rinh-tô 7:39”.

Says Monika: “I refused, determined to obey the command at 1 Corinthians 7:39.”

jw2019

Tiếng sấm là các lời răn dạy.

Anger has the weapon of harsh statements.

WikiMatrix

Tôi muốn hoàn toàn tuân theo lời răn của Chúa.

I want to perfectly follow God’s Commandment.

OpenSubtitles2018.v3

Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Lời Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Các Trung Tâm Tiếng Anh Tại Quận 2

Đại Sứ Quán Và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Học Tiếng Anh Online 1 Kèm 1 Qua Zoom

Mười Điều Răn Của Đức Chúa Trời Là Gì?

Tổng Hợp Những Câu Răn Dạy Ý Nghĩa Của Phật Về Triết Lý Cuộc Sống

14 Điều Răn Của Cổ Nhân

Kế Toán Trưởng Tiếng Anh Là Gì? Khái Niệm Và Những Liên Quan

Ngành Sư Phạm Tiếng Anh Là Gì? Ra Trường Làm Gì?

Thử Nghiệm Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Theo Các Hoạt Động

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Tại sao có những danh sách khác nhau về Mười Điều Răn?

Mục đích của Mười Điều Răn là gì?

Mười Điều Răn là một phần của Luật pháp Môi-se. Luật pháp ấy bao gồm hơn 600 điều răn và là điều khoản của thỏa thuận, hay giao ước, giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên xưa ( Xuất Ai Cập 34:27). Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ được phước nếu vâng theo Luật pháp Môi-se ( Phục truyền luật lệ 28:1-14). Tuy nhiên, mục đích chính của Luật pháp là chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên chào đón Đấng Mê-si được hứa, hay Đấng Ki-tô.​- Ga-la-ti 3:24.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có phải giữ Mười Điều Răn không?

Không. Đức Chúa Trời chỉ ban Luật pháp, trong đó có Mười Điều Răn, cho nước Y-sơ-ra-ên xưa ( Phục truyền luật lệ 5:2, 3; Thi thiên 147:19, 20). Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không ở dưới Luật pháp Môi-se, và ngay cả tín đồ gốc Do Thái “không còn bị Luật pháp ràng buộc” ( Rô-ma 7:6).* Luật pháp Môi-se được thay bằng “luật pháp của Đấng Ki-tô”, là luật bao gồm tất cả các chỉ dẫn của Chúa Giê-su dành cho môn đồ ngài.​- Ga-la-ti 6:2; Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Mười Điều Răn có còn hợp thời không?

Có. Vì Mười Điều Răn tiết lộ lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời nên chúng ta nhận được lợi ích khi học về những điều răn ấy ( 2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Mười Điều Răn dựa trên các nguyên tắc đáng tin cậy không bao giờ lỗi thời ( Thi thiên 111:7, 8). Trên thực tế, nhiều nguyên tắc trong số đó là nền tảng của sự dạy dỗ trong phần Kinh Thánh thường được gọi là Tân ước.​-Xin xem ” Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước “.

Chúa Giê-su dạy rằng toàn bộ Luật pháp Môi-se, kể cả Mười Điều Răn, dựa trên hai điều răn căn bản. Ngài nói: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. Toàn bộ Luật pháp… đều dựa trên hai điều răn này” ( Ma-thi-ơ 22:34-40). Vậy, dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không phải vâng giữ Luật pháp Môi-se, nhưng họ được lệnh là phải yêu thương Đức Chúa Trời và người đồng loại.​- Giăng 13:34; 1 Giăng 4:20, 21.

Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước

Nguyên tắc Câu Kinh Thánh trong Tân ước

Tìm hiểu thêm

KINH THÁNH GIẢI ĐÁP

Nếu không, tại sao Kinh Thánh gọi luật ngày Sa-bát là giao ước đời đời?

TIN MỪNG TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI!

Chúa Giê-su cho biết tại sao chúng ta cần sự hướng dẫn và hai nguyên tắc Kinh Thánh nào là chính yếu.

Tài Liệu Học Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề Nấu Ăn

Những Cuốn Sách Dạy Nấu Ăn Nổi Tiếng Nhất Thế Giới

Một Số Từ Vựng Được Dùng Trong Dạy Nấu Ăn

5 Cuốn Sách Dạy Nấu Ăn Hay Thỏa Mãn Đam Mê Nấu Nướng Trong Bạn

3 Phương Pháp Học Tiếng Anh Thcs Hiệu Quả Nhất

Lời Răn Dạy Của Đức Phật Về Cuộc Sống

Top 8 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm 2022

Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Trẻ Em Nổi Tiếng Tp Hồ Chí Minh

Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm 2022

Hàn Quốc Thí Điểm Dùng Robot Giảng Dạy Tiếng Anh

Nhật Bản Dùng Robot Giảng Dạy Tiếng Anh Trong Toàn Bộ Các Trường Tiểu Học

Đức Phật khẳng định rằng: “Giữ sự tức giận giống như nắm than nóng trong tay với ý định muốn ném nó vào người khác. Và bạn là người duy nhất bị thiêu cháy”.

Kết quả của sự tức giận chỉ là làm tổn thương chính bản thân mình, đặc biệt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn mang sự tức giận ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. học nguyên lý kế toán ở đâu tốt

Sự tức giận có thể phá hoại rất nhiều thứ, đó là lý do tại sao sẽ tốt hơn nếu bạn biết cách giải thoát những tức giận trong mình.

Trong rất nhiều những lời dạy quý báu của đạo Phật thì những đúc kết về nội tâm con người thường rất sâu sắc khiến chúng ta phải suy nghĩ. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đức Phật đã nói: “Chúng ta được định hình bởi suy nghĩ của chúng ta; và chúng ta trở thành thứ mà chúng ta nghĩ. Khi tâm trí thanh tịnh, niềm vui sẽ như một cái bóng không bao giờ bỏ đi.”

Suy nghĩ của bạn luôn có nhiều sức mạnh hơn bạn nghĩ, tin tưởng vào bản thân và nuôi dưỡng những suy nghĩ tốt đẹp sẽ giúp bạn tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

Đấy là một trong những sự thật về cuộc sống mà chỉ có bạn mới làm được chính mình.

Tư tưởng Phật giáo đã giác ngộ điều này khi nói rằng: “Không ai cứu chính mình ngoài chính mình.

Không ai có khả năng, và cũng không ai được phép.

Chúng ta phải tự đi trên con đường của chính mình.” Nếu bạn muốn thay đổi thứ gì đấy trong cuộc đời thì bạn là người duy nhất có thể làm sự thay đổi ấy xảy ra.

Để đạt được những điều tốt đẹp bạn không thể trông chờ vào người khác.

Hãy thay đổi từ chính bên trong con người mình. lớp kế toán thực hành

Có một cụm từ như thế này, rằng: “Gậy và đá có thể làm gãy xương tôi nhưng những lời nói sẽ không bao giờ làm đau được tôi”.

Thật không may khi điều đó lại không phải sự thật.

Ngôn ngữ có thể làm chúng ta đau, đấy là điều mà Đức Phật muốn nhấn mạnh khi khẳng định: “Cái lưỡi giống như một con dao sắc có thể giết người mà không cần đổ máu”.

Hãy cẩn thận trong từng lời nói bởi vì những câu nói cay nghiệt, tàn nhẫn thực sự có thể làm đau ai đó.

Luôn suy nghĩ về những điều bạn định nói một cách cẩn trọng, trong đạo Phật có nhấn mạnh rằng: “Sự thông minh trong lời nói của mỗi người được thể hiện qua cách họ suy nghĩ, hãy sàng lọc nó như một hạt lúa được sàng qua cái sàng”.

Bất kể bạn muốn đến đâu, bạn cũng không thể rút lại những lời đã nói.

Vì lý do này, sẽ tốt hơn nếu nghĩ trước khi nó, đặc biệt là lúc bạn tức giận.

Thông thường, con người hay nói về những lời đáng ân hận khi tức giận, và bạn có thể tránh được điều đó nếu biết cách suy nghĩ kĩ trước khi nói.

Hầu hết mọi người đều có thể đã đọc ở đâu đó hay nghe ai đấy nói rằng: “Cuộc sống là một cuộc hành trình”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng từng nghe câu này của Đức Phật: “Sẽ tốt hơn là du lịch để đến đích”.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những mục đích.

Khi bạn cố đạt được một mục tiêu, hãy biết cách tận hưởng cả quá trình.

Đừng bao giờ chỉ cuốn vào kết quả cuối cùng.

Càng lớn lên, chúng ta càng nhận ra rằng cuộc sống này tràn ngập những điều hỗn loạn và rối rắm.

Đức Phật có giải thích sự thật này khi ông khẳng định “Sự hỗn loạn tồn tại sẵn trong mọi vấn đề. Hãy đấu tranh bằng sự siêng năng”. khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mặc dù cuộc sống phức tạp thế nào đi nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là phải tiếp tục cuộc sống bằng cách đạt được những mục tiêu mình mong muốn.

Đừng để sự hỗn loạn thay đổi đi điều đó.

Nguồn: Tiếp bước thành công

Lời Răn Dạy Của Khổng Tử

10 Lời Răn Dạy Quý Hơn Vàng Của Đức Khổng Tử Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn

Gia Sư Tiếng Anh Quận 2 Chia Sẻ Phương Pháp Dạy Trẻ Học Hiệu Quả

Trường Dạy Đại Học Tiếng Anh Ở Quận 2

Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Quận 2

Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Lời Răn Trong Tiếng Tiếng Anh

Mẫu Tờ Rơi Quảng Cáo Trung Tâm Anh Ngữ ⋆ Vietadv.vn™

Tìm Giáo Viên Tiếng Anh Dạy 1 Kèm 1 Tại Nhà

Giáo Viên Tiếng Anh Job At Imap, Ho Chi Minh City (Closed)

Hà Nội: Chùa Đình Quán Khai Giảng Lớp Học Tiếng Anh – Tiếng Trung Miễn Phí

Đây chính quá khứ, hiện tại, và tương lai mà đức Phật đã răn dạy.

This is the past, psent and future Buddhas’teaching.

QED

Khi răn dạy chúng ta nên tránh làm gì và nên răn dạy như thế nào?

What should we avoid in giving reproof, and how should it be given?

jw2019

Việc này có thể răn dạy chúng ta điều gì không?

(1 Chronicles 10:13) Can we learn something from this?

jw2019

Chúng từ chối làm theo những điều Chúa răn dạy!

They refuse to do the task God has set for them!

OpenSubtitles2018.v3

14 Nhưng có những lúc cần răn dạy thì sao?

14 But what about times when discipline is needed?

jw2019

* Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

* What is the moral or point of the story?

LDS

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

Giving and Receiving Reproof

jw2019

Hãy chậm rãi cân nhắc điều răn dạy.

Calmly evaluate what was said.

jw2019

Nhưng lời răn dạy thứ 5 đã mang lại cho tôi một sự hiển linh:

But the fifth commandment gave me an epiphany:

QED

Bà có biết lời răn dạy thứ năm trong kinh thánh không?

Do you know what the fifth commandment is?

OpenSubtitles2018.v3

□ Có lời khuyên gì giúp chúng ta dễ tiếp nhận sự răn dạy?

□ What counsel will help us to accept reproof?

jw2019

Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn dạy của Ngài

That soul, though all hell should endeavor to shake,

LDS

Đó là những điều Đức Chúa răn dạy chúng ta.

This is what the Lord teaches us.

OpenSubtitles2018.v3

Câu hỏi là: “Lời răn dạy vĩ đại nhất là gì?”

The question was: “What is the greatest commandment?”

ted2019

Thay đổi quan niệm về cách răn dạy

Changing Views of Discipline

jw2019

Một vài nguồn hy vọng: Chúng ta phải cố gắng răn dạy lại về đạo đức nghề nghiệp.

A few sources of hope: we ought to try to re-moralize work.

ted2019

15 Còn người nhận lời răn dạy thì phải cần có lòng khiêm tốn.

15 Receiving reproof requires humility.

jw2019

13 Dầu dưới mọi hình thức nào, không bao giờ nên răn dạy với sự giận dữ.

13 Whatever form the discipline may take, it should never be given in anger.

jw2019

Những người theo đạo Hindu không hề có khái niệm về những lời răn dạy.

Hindus don’t have the concept of commandments.

ted2019

Và ông sẽ chuyển ngày thờ phượng từ Chú Nhật sang thứ Bảy, như Điều răn dạy?

And will he change his day of worship from Sunday to Saturday, as the Commandment suggests?

OpenSubtitles2018.v3

Tiếng sấm là các lời răn dạy.

Anger has the weapon of harsh statements.

WikiMatrix

Chỉ một lời răn dạy duy nhất:

There’s only one commandment:

OpenSubtitles2018.v3

o Lời răn dạy hay điểm cốt yếu của câu chuyện là gì?

o What is the moral or point of the story?

LDS

Lời Răn Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Các Trung Tâm Tiếng Anh Tại Quận 2

Đại Sứ Quán Và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Học Tiếng Anh Online 1 Kèm 1 Qua Zoom

Những Trò Chơi Hay Nhất Để Học Tiếng Anh

Dạy Kèm Tiếng Anh Là Gì

Sách Tự Học Revit Architecture ⋆

Số Đếm Tiếng Anh: Cách Đọc, Viết Và Sử Dụng Đúng

Top 15 Ứng Dụng Tập Yoga Miễn Phí Tốt Nhất Trên Điện Thoại

Thầy Dạy Trong Tiếng Tiếng Anh

Làm Bù Trong Tiếng Tiếng Anh

+ Gia Sư dạy kèm là Học viên cao học chuyên tiếng Anh, hoặc những du học sinh đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn

+ Gia Sư dạy kèm là giáo viên tiếng Anh đứng lớp cấp 1, 2, 3 hoặc cao đẳng Đại học tại các trường trong Thành phố

+ Gia Sư dạy kèm là Sinh Viên sư phạm tiếng anh hoặc ngôn ngữ anh có quá trình học tập giỏi xuất sắc và có kinh nghiệm dạy kèm tại Hồ chí Minh. + Gia Sư dạy kèm là Học viên cao học chuyên tiếng Anh, hoặc những du học sinh đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn + Gia Sư dạy kèm là giáo viên tiếng Anh đứng lớp cấp 1, 2, 3 hoặc cao đẳng Đại học tại các trường trong Thành phố

2/ Dạy kèm tiếng Anh Lớp 1-12, Luyện thi

Gia Sư tiếng Anh từ lớp 1 -12

Khi nhận lớp dạy kèm môn tiếng anh TPHCM từ lớp 1 tới lớp 12 hoặc luyện thi cho học sinh phổ thông, tiếng anh cho người đi làm, anh văn giao tiếp, gia sư sẽ căn cứ vào sức học, mục tiêu học tập của học viên ở mỗi cấp học để soạn thảo giáo trình anh văn riêng cho phù hợp. Những giáo trình này nhằm lấy lại kiến thức tiếng anh cơ bản hay bồi dưỡng cho học sinh giỏi về các kỹ năng giáo tiếp, văn phạm. Tất cả giáo trình soạn riêng này không đi quá lan man lạc đề, phải được bám sát sách giáo khoa nhằm giúp các em không những đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà con nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh.

2.1 Khởi đầu ngôn ngữ Tiếng Anh cho các con tiểu học

* Những chủ điểm cơ bản của anh văn tiểu học

– Danh từ số ít và số nhiều

– Thì hiện tại đơn, động từ TO BE có tất cả 3 biến thể là AM, IS và ARE

– Cách phân biệt danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng Anh

– Động từ Khiếm khuyết (Modal Verbs) : Sau “Can” và “ Can’t”, động từ luôn nguyên mẫu không “to”

– Danh từ số ít và số nhiều – Thì hiện tại đơn, động từ TO BE có tất cả 3 biến thể là AM, IS và ARE – Cách phân biệt danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng Anh – Động từ Khiếm khuyết (Modal Verbs) : Sau “Can” và “ Can’t”, động từ luôn nguyên mẫu không “to”

* Với phương pháp dạy tiếng anh tích cực và hiệu quả đạt được:

– Làm cho các con trở nên vui nhộn bằng trò chơi để dạy từ vựng mới cho các em.

– Trò chơi ghi nhớ để dạy một cấu trúc ngữ pháp mới

– Sáng tạo trong việc xây dựng bài học và dạy học để không gây sự nhàm chán cho các em học sinh

– Không nên gây áp lực cho các em: vì đây là ngôn ngữ mới, rất cần thời gian để các em làm quen và tiếp thu

– Tự tin và thoải mái khi nói chuyện bằng tiếng anh

– Phát âm chuẩn các âm tiết cơ bản

– Trẻ phát triển toàn diện 4 kỹ năng Tiếng anh: Nghe- Nói- Đọc- Viết.

– Phát triển các kỹ năng học tập như tư duy độc lập, tự nghiên cứu

– Các kĩ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông…

– Dạy/Rèn kỹ năng Viết cho học sinh:Không chỉ đọc mà được rèn luyện cả kỹ năng Viết để thành thạo các cấu trúc ngữ pháp và các từ vựng đã học

– Dạy/Rèn kỹ năng Nghe hiểu cho học sinh:Thực hành, thực hành tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi có thể:xem phim tiếng anh, đọc báo tiếng anh…

– Kỹ thuật giới thiệu/dạy ngữ liệu mới: thông qua một bài hội thoại, những tình huống có sự hỗ trợ của giáo cụ trực quan

– Thiết kế giáo trình riêng một cách khoa học để giới thiệu ngữ liệu mới như dạy từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cho học sinh

– Soạn bài giảng với phương pháp đặc thù môn học để vừa giới thiệu, vừa gợi mở từ học sinh

– Kiểm tra học sinh trong tiến trình bài học: có thể cả kiến thức cũ và mới…nhằm giúp các em tập trung trong giờ học

– Giúp các em nắm chắc nội dung kiến thức trong bộ sách giáo khoa về đề mục ngữ pháp, từ vựng

– Phát triển kỹ năng đọc, vốn từ, sẽ là yếu tố quyết định để ghi điểm trong bài thi đọc

– Bí quyết và kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm…

– TOEIC 300 – 450 điểm: giao tiếp mức độ trung bình

– TOEIC 450 – 650 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá

– TOEIC 650 – 850 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

– TOEIC 850 – 990 điểm: Có khả năng giao tiếp thành thạo.

– TOEIC 100 – 300 điểm: Trình độ cơ bản – TOEIC 300 – 450 điểm: giao tiếp mức độ trung bình – TOEIC 450 – 650 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá – TOEIC 650 – 850 điểm: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. – TOEIC 850 – 990 điểm: Có khả năng giao tiếp thành thạo.

6/ Gia Sư IELTS

Gia Sư tiếng Anh IELTS

* Tín chỉ IELTS (International English Language Testing System ) .

– Tín chỉ IELTS được sáng lập bởi ESOL Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP (Úc) từ năm 1989

– Giá trị của IELTS : Dùng để đi du học hay định cư nước ngoài, điều kiện đầu vào của những trường tại nước ngoài, Chuyên nghiệp hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

– Mở rộng kiến thức rèn luyện toàn bộ tất cả các kỹ năng về tiếng Anh

– Tăng kết quả học tập: Miễn thi tốt nghiệp THPT với bằng 4.5 IELTS, Xét tuyển thẳng đại học với chứng chỉ 6.5 IELTS, chọn trường top,…

– Thành công trong sự nghiệp: Đáp ứng chuẩn ra trường hay xin việc lương cao, làm việc, định cư tại nước ngoài…

– Cấu trúc của bài thi IELTS gồm 4 phần : nghe (IELTS Listening) kéo dài trong 40 phút – nói (IELTS Speaking) khoảng 10 phút – đọc hiểu (IELTS Reading) 60 phút cho 40 câu hỏi – Viết (IELTS Writing) 60 phút

– Điểm bài thi IELTS: Điểm được chia theo thang điểm từ 1-9

+ IELTS 2.0 trình độ sơ cấp

+ IELTS 4.0 trình độ cấp II

+ IELTS 5.0 – 6.0 trình độ trung cấp có thể sử dụng ngôn ngữ và nắm được phần lớn các tình huống phức tạp

+ IELTS 6.5 trình độ tốt, có thể đáp ứng hầu hết các điều kiện du học và tuyển dụng

– Điện thoại: 0961 516 553

– Địa chỉ: Số 67 đường 3/2 Phường 11, Quận 10. Tp Hồ Chí Minh – Điện thoại: 0961 516 553

ILA VIETNAM

– Địa chỉ : Tầng 4, Giga Mall, 240 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức …

– Điện thoại: (028) 7303 4368

– Địa chỉ : Tầng 4, Giga Mall, 240 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức … – Điện thoại: (028) 7303 4368

VUS (Anh ngữ Việt Mỹ)

– Địa chỉ : : 78 Võ Thị Sáu Quận 1 & 243-245 Khánh Hội Quận 4 & 135 An Dương Vương Quận 5 & 61-63 Bà Hom Quận 6

– Điện thoại :(08) 7308 3333

– Địa chỉ : : 78 Võ Thị Sáu Quận 1 & 243-245 Khánh Hội Quận 4 & 135 An Dương Vương Quận 5 & 61-63 Bà Hom Quận 6 – Điện thoại :(08) 7308 3333

APOLLO

– Địa chỉ : Tầng 3, Vincom Lê Văn Việt 50 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9,…

– Điện Thoại: 1800-6655

– Gia sư đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh học phí từ 135.000 đ đến 250.000 đ / 1 buổi 90 phút

– Chọn giáo viên dạy tiếng anh tại các trường cấp 1,2,3 hoặc trung tâm anh ngữ mức giá khoảng từ 150.000 đ đến 350.000 đ

– Là sinh viên sư phạm anh, ngôn ngữ anh mức học phí từ 120.000 đ đến 160.000 đ / 1 buổi 90 phút – Gia sư đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh học phí từ 135.000 đ đến 250.000 đ / 1 buổi 90 phút – Chọn giáo viên dạy tiếng anh tại các trường cấp 1,2,3 hoặc trung tâm anh ngữ mức giá khoảng từ 150.000 đ đến 350.000 đ

1.4.2. Học phí học tiếng Anh TH Cơ Sở (lớp 6, 7, 8, 9):

– Sinh viên sư phạm hoặc ngôn ngữ anh : 120.000đ đến 220.000 đ / 1 buổi 90 phút

– Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên anh văn từ 135.000đ đến 250.000 đ / 1 buổi

– Giáo viên dạy tiếng Anh(đứng lớp cấp 2, 3) mức học phí từ 150.000đ đến 350.000 đ

– Sinh viên sư phạm hoặc ngôn ngữ anh : 120.000đ đến 220.000 đ / 1 buổi 90 phút – Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên anh văn từ 135.000đ đến 250.000 đ / 1 buổi – Giáo viên dạy tiếng Anh(đứng lớp cấp 2, 3) mức học phí từ 150.000đ đến 350.000 đ

1.4.3. Học phí gia sư tiếng Anh THPT Lớp 10, 11, 12:

– Sinh viên chuyên anh văn và có kinh nghiệm mức học phí từ 120.000đ đến 250.000 đ

– Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh học phí từ 140.000đ đến 270.000đ

– Giáo viên đứng lớp tại các trường cấp 3 mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đ

– Sinh viên chuyên anh văn và có kinh nghiệm mức học phí từ 120.000đ đến 250.000 đ – Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh học phí từ 140.000đ đến 270.000đ – Giáo viên đứng lớp tại các trường cấp 3 mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đ

1.4.4. Học phí dạy tiếng anh cho người đi làm, anh văn giao tiếp, IELTS, TOEIC, A1, B1, C1:

– Sinh viên có kinh nghiệm dạy anh văn giao tiếp mức học phí từ 150.000đ đến 250.000 đ

– Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành hoặc có các tín chỉ quốc tế học phí từ 160.000đ đến 300.000đ

– Từng là du học sinh hoặc dạy lâu năm tại các trung tâm anh ngữ quốc tế mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đ

Chuyên mục:

– Sinh viên có kinh nghiệm dạy anh văn giao tiếp mức học phí từ 150.000đ đến 250.000 đ – Giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành hoặc có các tín chỉ quốc tế học phí từ 160.000đ đến 300.000đ – Từng là du học sinh hoặc dạy lâu năm tại các trung tâm anh ngữ quốc tế mức học phí từ 200.000đ đến 360.000 đChuyên mục: Hỏi Đáp

Dạy Kèm Trong Tiếng Tiếng Anh

Giáo Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Giao Tiếp Ở Đà Nẵng

Học Lập Trình Java Cơ Bản Dễ Dàng Với 10+ Nguồn Giáo Trình Java Đầy Đủ Nhất

Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Lớp 1, Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới

Hội Thảo Chuyên Đề “Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 1 Và Đổi Mới Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học”

Despacito Là Gì? Lời Dịch Tiếng Việt Bài Hát Despacito (Lyrics)

Despacito Là Gì? Ý Nghĩa Của Bài Hát Despacito, Nguồn Gốc Ra Đời Và Lời Bài Hát Despacito

Học Tiếng Tây Ban Nha Liệu Có Khó Không?

Học Tiếng Tây Ban Nha Có Khó Không ?

Học Tiếng Tây Ban Nha Dễ Hay Khó ” Amec

Học Tiếng Tây Ban Nha Có Khó Khăn?

Ca sĩ Puerto Rico Daddy Yenkee đã mang một làn gió không thể nào đặc biệt hơn trong kỷ nguyên nhạc số của nhân loại. Tính đến thời điểm này, bài hát Despacito đang có lượng người xem cực khủng lên đến hơn 6.5 tỷ view trên Youtube.

Nghe nhiều là thế nhưng trên thực tế, rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc không biết từ Despacito là gì? Despacito có nghĩa là gì? Ý nghĩa thực sự ẩn sâu trong bài hát nổi tiếng lọt vào top đầu của bảng xếp hạng hơn 40 quốc gia là gì?

Despacito trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chậm lại, khẽ thôi, nhẹ nhàng thôi nào. Despacito cũng là một ca khúc được 2 nghệ sĩ nhạc pop xuất chúng là Puerto Rico và Luis Fonsi phát hành.

Despacito hiểu sang tiếng Việt là gì?

Despacito là tiếng Tây Ban Nha, khi dịch sang tiếng Việt sẽ tồn tại ở 2 dạng từ:

Tính từ: dịch là nhẹ nhàng

Động từ: dịch là khẽ thôi, chậm lại

Bản chất chính của từ này dùng để chỉ hành động rất nhẹ nhàng với cảm xúc lâng lâng và thăng hoa khó tả.

Vào tháng 1 năm 2022, những giai điệu đầu tiên của ca khúc Despacito được vang lên, với những câu từ giàu ý nghĩa, dồi dào chất pop, bài hát đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của hơn 40 quốc gia.

Ý nghĩa của bài hát Despacito

Nội dung chính của bài hát Despacito chính là miêu tả cuộc vui trong một quán bar. Với sự hòa mình vào điệu nhạc, nhảy múa vui cười bỏ qua hết mọi buồn vui của thế giới ngoài khia để tận hưởng sự mới mẻ và ma mị của cảm xúc thăng hoa trong men say tình ái.

Ca sĩ Puerto Rico Daddy Yankee đã đưa ca khúc Despacito đến với tất cả mọi người trên thế giới. Lời bài hát bay bổng, bốc lửa, mang đậm chất Mỹ Latin. Tác giả đã đưa âm nhạc của người Mỹ Latin lên tầm cao mới.

Sức hút của Despacito nằm ở đâu?

Despacito chính là một bài hát hội tụ rất nhiều yếu tố để thành công vang dội như ngày hôm nay. Trước hết thì Despacito là ca khúc với giai điệu khiến bạn không thể gạt ra khỏi đầu sau khi đã nghe vài lần. Despacito đang gây sốt này đã nhanh chóng có được 1 bản remix kết hợp với ngôi sao quốc tế – Justin Bieber.

Tại Mỹ thì cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha thuộc top đông đảo nhất so với các ngôn ngữ khác, nhưng vẫn sau tiếng Anh, và với khoảng 56.6 triệu người thì đã giúp Despacito nhanh chóng tăng nhiệt tại Mỹ và nhiều nước trên khắp thế giới.

1. Thứ nhất, về khía cạnh tâm lý và cảm xúc người nghe

Nếu như bạn không rành tiếng Tây Ban Nha nhưng khi nghe qua Despacito thì bạn sẽ rất dễ hiểu, dễ ghi nhớ và cũng phát âm chúng một cách dễ dàng. Và khi bài hát được phát lên thì giai điệu sẽ ngay lập tức hiện lên trong đầu họ. Chính điều này cũng góp phần giúp cho bài hát Despacito ngày càng trở nên phổ biến hơn.

2. Thứ hai, về khía cạnh giai điệu

Giai điệu là một phần quan trọng quyết định sự thành công của một bài hát. Ca khúc Despacito có nhịp điệu nhanh, giọng hát cao pha trộn với nhiều tình tiết bất ngờ nên được phát ở nhiều địa điểm khác nhau như siêu thị, nhà hàng, đường phố, cửa hàng cafe,…

Lời bài hát Despacito dịch sang tiếng Việt

Em yêu ưi, em có biết từ nãy đến giờ anh vẫn mải ngắm nhìn em

Anh đã thấy em nhìn anh như thể

Tựa như chỉ đường cho anh đến bên em.

Em là cục nam châm

Anh là kim loại

Anh đến gần, lên kế hoạch tấn công

Chỉ cần nghĩ thế thôi, đã thấy rộn ràng trong lòng.

Anh thấy thích em hơn bình thường rồi đấy

Các giác quan của anh căng lên như đang đòi hỏi

Nhưng anh biết điều này

Chẳng thể nào nên vội

Chậm thôi em à

Anh muốn hít hà cổ em thật chậm rãi

Hãy để anh ghé tai em thì thầm một điều gì đấy

Để cả khi anh vắng mặt

Em vẫn phải nhớ đến anh

Chậm thôi em à

Anh muốn cởi em ra và hôn chầm chậm

Như viết vào những bức tường ma trận mê hoặc

Để biến cơ thể em thành một bản viết tay

Lên đi, lên nà, lên đi, lên đi nà cưng à

Anh muốn thấy tóc em cũng nhảy

Bị cuốn theo nhịp điệu của anh

Hãy cho đôi môi của anh được biết

Những nơi nào em thích nhất …. cưng à

Hãy để anh mơn man những vùng nguy hiểm

Cho đến khi em thét lên vì sung sướng

Đến quên luôn bản thân mình là ai

Nếu anh có đòi hôn

Anh biết là em đang nghĩ

Từ lâu anh đã muốn rồi

Em ơi, cưng à

Cái này là trao, là cho

Và em có biết

Trái tim em bên anh sẽ nổ tung trời

Bum bùm

Hãy thử hôn anh xem mùi vị thế nào

Để em biết mình yêu được bao nhiêu.

Anh không vội đâu cưng à

Anh muốn hai ta bắt đầu chuyến đi chầm chậm

Rồi nhanh dần đến hoang dại em ơi

Từng bước một, từng bước một thôi em à

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thế

Em hôn anh mới khéo làm sao

Anh thấy em thật là ranh mãnh

Với sự tinh tế của mình

Từng bước thôi, khẽ thôi cưng à

Bởi vì cái đẹp của em thật là hóc búa

Nhưng để giải nó

Anh có miếng ghép này.

– Điệp khúc –

Chậm thôi cưng à

Và chúng ta sẽ làm điều đó

Ở một bãi biển của Puerto Rico

Cho đến khi sóng cũng phải thốt lên

Cưng ơi, lạy Chúa.

Để dấu ấn từ anh mãi mãi theo em.

( Điệp khúc) Khẽ thôi cưng à!

Lời bài hát này mang tính chủ quan và tự biên của bản thân. Nhưng chúng ta có thể thấy đây là một bài hát mô tả mối quan hệ của nam và nữ đang ở trong giai đoạn mê mị, mượt mà và lãng mạn nhất. Cùng với phong cách biểu diễn đậm chất Latin. Despacito đã đạt được những thành công rất lớn ở cả 2 mặt nghệ thuật và doanh thu kỷ lục trong ngành công nghiệp âm nhạc của làng nhạc thế giới.

Địa Chỉ Học Tiếng Pháp Ở Tp Biên Hòa

Học Tiếng Pháp Ở Tp Biên Hòa

Tác Dụng Của Việc Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Bài Hát Thiếu Nhi

Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Những Bài Hát Hay

Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Bài Hát Như Thế Nào?

10 Lời Răn Dạy Quý Hơn Vàng Của Đức Khổng Tử Sẽ Thay Đổi Cuộc Đời Bạn

Lời Răn Dạy Của Khổng Tử

Lời Răn Dạy Của Đức Phật Về Cuộc Sống

Top 8 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm 2022

Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Trẻ Em Nổi Tiếng Tp Hồ Chí Minh

Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm 2022

Những chân lý giản dị của Khổng Tử đi vào lòng người một cách tự nhiên như xuất phát từ chính tiếng gọi bên trong tâm tưởng mỗi người. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm, thế giới có biến chuyển thế nào, thì những giá trị tinh túy nhất của Khổng Tử vẫn luôn tồn tại theo năm tháng.

1. Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim.

Chỉ khi bạn mang theo hành trang là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu thương và sự chân thành, bạn mới có thể chinh phục được tất cả những nơi mà bạn đi qua. Đừng để mỗi chuyến đi chỉ đơn giản là một lần xê dịch, hãy coi đó là cả một cuộc hành trình.

2. Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó.

Hãy yêu thương họ, để những con người tội nghiệp ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng bị đánh bại. Đã đến lúc mà bạn nhận ra, trên đời này, tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới biết áp dụng chiến lược này mà thôi.

3. Không quan trọng chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bỏ cuộc.

Đừng quá nóng ruột và tự tạo áp lực cho chính mình. Hãy cứ đi con đường bạn muốn, chạm tới cái đích mà bạn mơ. Không cần để ý tới người khác, không cần phải so sánh với bất cứ ai. Miễn là bạn đừng bỏ cuộc.

4. Nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ.

Nhiều người trong chúng ta vẫn bực tức khi biết ai đó cố tình nói xấu sau lưng mình, hoặc bịa chuyện không đúng. Tuy nhiên, khi ai đó đã tình nguyện ở phía sau lưng bạn thì bạn cũng chẳng cần phải bận tâm. Cứ hồn nhiên và an yên mà đi về phía trước, mặc cho phía sau ồn ào!

5. Người tài đức nhìn bản thân, kẻ tiểu nhân nhìn người khác.

Những người ở đẳng cấp khác nhau thường có những cách hành động chẳng giống nhau. Hay nói cách khác, việc họ làm gì nói lên họ sẽ là ai trong cuộc đời này. Người có tài thường nhìn vào bản thân để tu dưỡng và phát triển, còn kẻ tiểu nhân chỉ chăm chú săm soi người khác để đố kỵ, ghen tuông. Nào, thử nói xem, bạn sẽ là ai?

6. Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu.

Đừng vội tin vào những gì bạn được nghe, bởi những gì bạn được nghe chỉ để quên đi thôi. Những gì bạn nhìn thấy mới là những điều nên ghi nhớ. Và những gì bạn làm được, nhất định tâm bạn phải hiểu rõ!

7. Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.

Khi bạn được làm những điều mình thực sự yêu thích, bạn sẽ sẵn sàng cống hiến đam mê cho công việc đó. Công việc trở thành hơi thở của bạn, bạn tiếp tục làm việc giống như bạn đang tận hưởng cuộc sống này.

8. Hiểu những gì mình cảm giác thấy và cả không cảm giác thấy, đó là tri thức thật sự.

Hãy học hỏi từ những người xung quanh, từ cuộc sống xung quanh. Hãy mở rộng tri thức của mình bằng những cảm nhận của bản thân và cả của người khác nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn hơn là ngồi trong cái giếng ngó lên vùng trời bình yên của mình.

9. Mất niềm tin vào bạn bè còn xấu hổ hơn bị chính họ lừa dối.

Đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin vào bạn bè thân thiết. Niềm tin đó chỉ nên được đánh mất đi khi mà bạn bị lừa đối thực sự. Không ai có thể chơi bền với ai nếu trong lòng tồn tại những hoài nghi và đố kỵ lẫn nhau.

10. Người tài đức làm rồi mới nói và nói theo những việc đã làm.

Khoa trương bản thân chưa bao giờ là một điều tốt và đúng đắn. Thay vì nói nhiều làm ít, hãy nói ít nhưng làm nhiều. Và sau khi có thành tựu mới bắt đầu nói về những thành tựu mình đã đạt được. Lúc bấy giờ, người khác không muốn tin tưởng và công nhận bạn thì cũng vẫn phải tin.

Gia Sư Tiếng Anh Quận 2 Chia Sẻ Phương Pháp Dạy Trẻ Học Hiệu Quả

Trường Dạy Đại Học Tiếng Anh Ở Quận 2

Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Quận 2

Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Quận 2

Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Quận 2 Uy Tín Tại Tp.hcm

Trưởng Phòng Tiếng Anh Là Gì? Đọc Ngay Để Có Câu Trả Lời

Học Sinh Nghèo Vượt Khó Học Giỏi

Vượt Qua Tiếng Anh Là Gì ? Những Cách Để Vượt Qua Thử Thách Trong Cuộc Sống

Học Vụ Trong Tiếng Anh Là Gì? Những Giá Trị Cốt Lõi Của Phòng Học Vụ

Tuyển Phụ Trách Chuyên Môn

Những Từ Vựng Tiếng Anh Về Giáo Dục

Trưởng phòng là người đứng đầu phòng ban, bộ phận nào đó trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trưởng phòng là người thực hiện các chức năng như điều hành, tổ chức, kiểm tra, … chính bộ phận mà mình quản lý và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Trưởng phòng tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng tiếng Anh là Head of department, về cơ bản trưởng phòng được được nghĩa bằng tiếng anh là the head of a department is the head of a department, a certain part of an agency, unit or enterprise, the head of a department is the person who performs the functions such as administration, organization, inspection, etc., which are the parts they manager and are responsible to the superior.

Một số chức danh khác tiếng Anh là gì?

Các bạn có thể tham khảo một số chức danh khác tiếng Anh, bên cạnh chức danh trưởng phòng, như sau:

– Managing Director: Tổng Giám đốc

– Deputy managing director: Phó Tổng Giám đốc

– Assistant general manager: Trợ lý Tổng giám đốc

– Chief Executive Officer: Giám đốc điều hành

– Chief Operating Officer: Giám đốc thông tin

– Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính

– Sales manager: Giám đốc kinh doanh

– Board of Directors: Hội đồng quản trị

– Executive: thành viên Ban quản trị

– Share holder: cổ đông

– Founder: Người sáng lập

– President: Chủ tịch

– Vice chairman: Phó chủ tịch

– Deputy of department: Phó trưởng phòng

– Supervisor: người giám sát

– Repsentative: Người đại diện

– Secterary: thư ký

– Employee: Nhân viên

Ngoài ra, có thể tham khảo một số chức danh bằng tiếng Anh thông dụng khác thường được sử dụng:

– Team Leader: Trưởng nhóm

– Receptionist: Nhân viên lễ tân

– Officer: Cán bộ, viên chức

– Labour: Người lao động (nói chung)

– Colleague: Đồng nghiệp

– Expert: Chuyên viên

– Collaborator: Cộng tác viên

– Trainee: Thực tập sinh

– Appntice: Người học việc.

Những cụm thường nhắc đến trưởng phòng trong tiếng Anh

Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong môi trường làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chúng ta sẽ có nhiều lúc nhắc đến trưởng phòng. Và chúng ta thưởng nhắc đến các cụm từ đi kèm với trưởng phòng trong tiếng Anh.

Khi muốn chỉ đích danh một vị trí trưởng phòng nào, chúng ta sẽ sử dụng những cụm từ ghép đi cùng, ví dụ:

– Personnel manager: Trưởng phòng nhân sự

– Finance manager: Trưởng phòng tài chính

– Accounting manager: Trưởng phòng kế toán

– Production manager: Trưởng phòng sản xuất

– Makerting manager: Trưởng phòng Makerting

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Xung Quanh Các Từ Tiếng Anh Chỉ Nghề Luật Sư

Nhân Viên Thời Vụ Tiếng Anh Là Gì? Bí Mật Về Công Việc Thời Vụ

Mẫu Hợp Đồng Học Việc Bằng Tiếng Anh, Hợp Đồng Học Việc Song Ngữ

Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì Mới Chuẩn?

Kinh Nghiệm Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ, Học Viên Học Tiếng Anh