Top 11 # Xem Nhiều Nhất Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 3 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Kế Hoạch Học Kì Ii Môn Tiếng Việt Lớp 3

I.MỤC TIÊU DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT : – Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt ( nghe, nói, đọc, viết ) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy học tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. – Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt; về tự nhiên, xã hội và con người; về văn hoá, văn học Việt Nam và nước ngoài. – Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho học sinh. II. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG ĐỐI VỚI HỌC SINH: Kiến thức: Nắm vững mẫu viết cái viết hoa; biết cách viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài ( phiên âm). Biết thêm các từ ngữ ( gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu ) về lao động sản xuất, văn hoá, xã hội, bảo vệ Tổ quốc, Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. Nắm vững mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn và đặt câu theo những mô hình này; biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, Bước đầu nhận biết biện pháp so sánh; bước đầu nhận biết đoạn văn, ý chính của đoạn văn và cấu tạo của một số loại văn bản thông thường. Kĩ năng: Đọc đúng và rành mạch đoạn văn ( khoảng 75- 85 tiếng/ phút) nắm được ý chính của bài. Viết đúng và khá nhanh các chữ thường, chữ hoa; viết đúng bài chính tả ( khoảng 65 – 75 TIẾNG /15 phút) ; biết viết bức thư ngắn theo mẫu, kể lại câu chuyện theo tranh, kể lại công việc đã làm( từ 7 đến 10 câu). Nghe hiểu ý chính lời nói của người đối thoại; thuật lại được câu chuyện đã nghe. Nói đúng và rõ ý, biết hỏi và nêu ý kiến cá nhân; kể được một đoạn truyện đã đọc đã nghe hay việc đã làm. PHÂN MÔN TẬP ĐỌC I. MỤC TIÊU PHÂN MÔN TẬP ĐỌC: Phân môn Tập đọc rèn cho HS kĩ năng đọc, nghe và nói. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống bài đọc theo 7 chủ điểm:” Bảo vệ Tổ quốc; Sáng tạo; Nghệ thuật; Lễ hội; Thể thao; Ngôi nhà chung; Bầu trời và mặt đất ” và những câu hỏi, những bài tập khai thác nội dung bài đọc, phân môn Tập đọc cung cấp cho HS những hiểu biết về thiên nhiên, xã hội và con người, cung cấp vốn từ, vốn diễn đạt, những hiểu biết về tác phẩm văn học và góp phần rèn nhân cách cho HS. II. PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH: – Cả HKII HS được học 30 tiết. Số lần kiểm tra thường xuyên: khoảng 10 lần/ HS. Số lần kiểm tra định kỳ:2 lần. – Các loại hình văn bản được đọc: nghệ thuật, hành chính, báo chí. Trong đó có 8 bài thơ, 22 bài văn xuôi. III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: CHỦ ĐIỂM THỜI GIAN YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ I. BẢO VỆ TỔ QUỐC II. SÁNG TẠO Từ tiết 1 đến tiết 4 (Tuần 19 – 20) Từ tiết 5 đến tiết 8 (Tuần 21 – 22) 1) Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản thuộc chủ điểm “Bảo vệ Tổ quốc”. Tốc độ tối thiểu 75 chữ/phút(HS đại trà); HS yếu khoảng 70 chữ/phút; HS giỏi: trên 75 chữ/ phút. – Đọc thầm: + HS yếu đọc khoảng: 90 chữ/ phút. + HS đại trà khoảng: 95 chữ/ phút. + HS giỏi khoảng:100 chữ/ phút. – HS biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và người dẫn chuyện. 2) Biết nghĩa của một số từ ngữ trọng tâm trong bài:giặc ngoại xâm, đô hộ, trẩy quân, báo cáo, thi đua, ngày TLQĐNDVN 22/12 , chiến khu, trung đoàn trưởng, Vệ quốc quân Trường Sơn, Trường Sa, Kon Tum, Đắk Lắk. Trả lời được câu hỏi của bài và nắm được ý chính của đoạn. Bước đầu nhận xét được một số hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc. 3) – Thuộc một bài thơ có độ dài 60 chữ . – Nắm được nội dung một bản báo cáo của tổ hoặc lớp. 1) Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản thuộc chủ điểm “Sáng tạo”. Tốc độ tối thiểu 75 tiếng/phút(HS đại trà); HS yếu khoảng 70 tiếng/phút; HS giỏi: trên 75 tiếng/ phút. – Đọc thầm: + HS yếu đọc khoảng: 90 tiếng/ phút. + HS đại trà khoảng: 95 tiếng/ phút. + HS giỏi khoảng:100 tiếng/ phút. – HS biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và người dẫn chuyện. 2) Biết nghĩa của một số từ ngữ trọng tâm trong bài: đi sứ, lọng, bức trướng, bình an vô sự, phô, dập dềnh, nhà bác học, xe điện, miệt mài, chum, ngòi, sông Mã. Trả lời được câu hỏi của bài và nắm được ý chính của đoạn. Bước đầu nhận xét được một số hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo. 3) -Thuộc một khổ thơ mà HS thích trong bài thơ. -Tăng thời gian ở các bài Tập đọc lên 5 – 7phút. . – Luyện đọc đúng các từ khó, câu dài. . . – Đưa ra một số câu hỏi gợi mở, tìm hiểu ý chính của đoạn. – Đưa ra nhiều hình thức luyện đọc(cá nhân, nhóm, nối tiếp, theo dãy, để giúp HS luyện đọc thuộc bài học thuộc lòng. -Tăng thời gian ở các bài Tập đọc lên 5 – 7phút. – Luyện đọc đúng các từ khó, câu dài. . – Đưa ra nhiều hình thức luyện đọc(cá nhân, nhóm, nối tiếp, theo dãy, để giúp HS luyện đọc và học thuộc lòng. – Đưa ra một số câu hỏi gợi mở, tìm hiểu ý chính của đoạn. – Hướng dẫn cách tra từ điển. – Giải nghĩa 1 số từ Hán Việt – Hướng dẫn đọc diễn cảm, đọc phân vai – Đối với HS đọc yếu, hướng dẫn lại cách phát âm những tiếng có âm, vần khó; sửa sai kịp thời cho HS – Hướng dẫn đọc diễn cảm, đọc phân vai. – Đối với HS đọc yếu, hướng dẫn lại cách phát âm những tiếng có âm, vần khó; sửa sai kịp thời cho HS III. NGHỆ THUẬT Từ tiết 9 đến tiết 12 (Tuần 23 – 24) 1) Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản thuộc chủ điểm “Nghệ thuật”. Tốc độ tối thiểu 75 chữ/phút(HS đại trà); HS yếu khoảng 70 chữ/phút; HS giỏi: trên 75 chữ/ phút. – Đọc thầm: + HS yếu đọc khoảng: 90 chữ/ phút. + HS đại trà khoảng: 95 chữ/ phút. + HS giỏi khoảng:100 chữ/ phút. – Đọc chính xác các chữ số, các tỉ lệ phần trăm và số điện thoại. – HS biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và người dẫn chuyện. 2) Biết nghĩa của một số từ ngữ trọng tâm trong bài: Aûo thuật, thán phục, đại tài, xiếc, tiết mục, Cao Bá Quát, Minh Mạng, đối, đàn vi-ô-lông, lên dây, ắc- sê. Trả lời được câu hỏi của bài và nắm được ý chính của đoạn. Bước đầu nhận xét được một số hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật. – Luyện đọc đúng các từ khó, câu dài. – Đưa ra nhiều hình thức luyện đọc(cá nhân, nhóm, ) để giúp HS luyện đọc. – Đưa ra một số câu hỏi gợi mở, tìm hiểu ý chính của đoạn. . – Hướng dẫn đọc diễn cảm, đọc phân vai. – Đối với HS đọc yếu, hướng dẫn lại cách phát âm những tiếng có âm, vần khó; sửa sai kịp thời cho HS. – Hướng dẫn cách tra từ điển. IV. LỄ HỘI Từ tiết 13 đến tiết 16 (Tuần 25 – 26) 1)-Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản thuộc chủ điểm “Lễ hội”. Tốc độ tối thiểu 75 tiếng/phút(HS đại trà); HS yếu khoảng 70 chữ/phút; HS giỏi: trên 75 tiếng/ phút. – Đọc thầm: + HS yếu đọc khoảng: 90 tiếng/ phút. + HS đại trà khoảng: 95 tiếng/ phút. + HS giỏi khoảng:100 tiếng/ phút. – HS biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và người dẫn chuyện. 2) Biết nghĩa của một số từ ngữ trọng tâm trong bài: Sới vật, keo vật, trường đua, man-gát, chiêng, cổ vũ, lễ hội Chử Đồng Tử, du ngoạn, hiển linh, duyên trời, Tết Trung thu .Trả lời được câu hỏi của bài và nắm được ý chính của đoạn. Bước đầu nhận xét được một số hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội. -Tăng thời gian ở bài Tập đọc Hội vật lên 5 – 7phút. . . – Luyện đọc đúng các từ khó, câu dài. – Hướng dẫn đọc diễn cảm, đọc phân vai. – Đối với HS đọc yếu, hướng dẫn lại cách phát âm những tiếng có âm, vần khó; sửa sai kịp thời cho HS. – Đưa ra nhiều hình thức luyện đọc(cá nhân, nhóm, ) để giúp HS luyện đọc. – Đưa ra một số câu hỏi gợi mở, tìm hiểu ý chính của đoạn. – Giải nghĩa 1 số từ Hán Việt Tuần 27 ÔÂN TẬP GIỮA HKII V. THỂ THAO Từ tiết 25 đến tiết 28 (Tuần28 -29) 1)-Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản thuộc chủ điểm “Thể thao”. Tốc độ tối thiểu 80 tiếng/phút(HS đại trà); HS yếu khoảng 75 tiếng/phút; HS giỏi: trên 80 tiếng/ phút. – Đọc thầm: + HS yếu đọc khoảng trên : 90 tiếng/ phút. + HS đại trà khoảng trên : 95 tiếng/ phút. + HS giỏi khoảng trên : 100 tiếng/ phút. – HS biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và người dẫn chuyện. 2) Biết nghĩa của một số từ ngữ trọng tâm trong bài: Nguyệt quế, móng, vận động viên, tự tin, quả cầu giấy, gà tây, bò mộng, chật vật. Trả lời được câu hỏi của bài và nắm được ý chính của đoạn. Bước đầu nhận xét được một số hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thể thao. 3) – Thuộc một bài thơ có độ dài 80 chữ . – Luyện đọc đúng ca … g Việt GV cần dành thời gian thích đáng để HD học sinh làm tốt các bài tập vừa sức, cố gắng đạt được yêu cầu tối thiểu. -Đối với các bài tập đồng dạng GV có thể chọn cho HS làm tại lớp một phần trong số các bài tập ấy. -Đối với một số bài tập có thể thực hiện bằng cách nói hoặc viết. GV được chuyển Yêu cầu viết thành nói. . SÁNG TẠO Tuần 21,22 -Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?.(1 tiết ) -Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi. (1 tiết ) NGHỆ THỤÂT Tuần 23,24 -Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? (1 tiết ) -Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy. (1 tiết ) LỄ HỘI Tuần 25,26 -Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?(1 tiết ) -Từ ngữ về lễ hội, dấu phẩy. ÔN TẬP Tuần 27 THỂ THAO Tuần 28,29 – Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?. Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than. (1 tiết ) -Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy. (1 tiết ) NGÔI NHÀ CHUNG Tuần 30,31,32 -Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm. (1 tiết ) -Từ ngữ về các nước. Dấu phẩy. (1 tiết ) – Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm. (1 tiết ) BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT Tuần 33,34 -Nhân hoá. (1 tiết ) -Từ ngữ về thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy. (1 tiết ) Tuần 35 ÔN TẬP PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN I. MỤC TIÊU PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN. – Biết dùng lời nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp trong sinh hoạt gia đình, trong sinh hoạt tập thể. – Biết giới thiệu các hoạt động của tổ của lớp.Kể về một vị anh hùng mà em biết. – Biết nghe và kể lại được nội dung và các mẩu chuyện ngắn, biết nhận xét về một nhân vật trong các câu chuyện. – Biết viết đơn , tờ khai theo mẫu, viết một bức thư ngắn để báo tin tức, để hỏi thăm sức khoẻ người thân hoặc viết thư cho bạn ở nước ngoài .Kể lại một việc đã làm. – Biết kể lại nội dung một bức tranh đã xem, một văn bản đã học. -Biết viết một bản tin ngắn. -Biết kể về hội , buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. -Biết ghi chép sổ tay. II. YÊU CẦU CỦA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN : Phân môn Tập làm văn rèn cho các em cả các kĩ năng nghe, nói, viết . Các em được trang bị một số hiểu biết và kĩ năng phục vụ học tập và đời sống hằng ngày như: điền vào giấy tờ in sặn, viết thư, làm đơn, tổ chức cuộc họp và phát biểu trong cuộc họp, giới thiệu hoạt động của tổ, và trường. Rèn kĩ năng kể chuyện và miêu tả : kể một sự việc đơn giản, tả sơ lược về người, vật xung quanh theo gợi ý của GV bằng tranh, bằng câu hỏi. Rèn kĩ năng nghe thông qua các bài tập nghe- kể và các hoạt động học tập trên lớp. III. PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH: Trong HKII, học sinh học khoảng 18 tiết, trong đó có khoảng 4 tiết ôn tập . Phân bố ở các thể loại: * Bài tập nghe: nghe và kể lại một mẩu chuyện ngắn. * Bài tập nói: Tổ chức, điều khiển cuộc họp, phát biểu trong cuộc họp. Kể về anh hùng dân tộc, người lao động trí óc,hoặc kể buổi biểu diễn nghệ thuật, thể thao, kể về bảo bệ môi trường. * Bài tập viết: Điền vào giấy tờ in sẵn Viết một số giấy tờ theo mẫu. Viết thư Kể về anh hùng dân tộc, người lao động trí óc,hoặc kể buổi biểu diễn nghệ thuật, thể thao, kể về bảo bệ môi trường. Lấy điểm thường xuyên khoảng 5 lần. Kiểm tra định kì 2 lần. IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ : CHỦ ĐIỂM THỜI GIAN NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ BẢO VỆ TỔ QUỐC Tuần 19 Tiết 19 Tuần 20 tiết 20 -Nghe-kể :Chàng trai làng Phù Ủng – Báo cáo hoạt động. – Biết nghe và kể lại câu chuyện : Chàng trai làng Phù ủng. -Hiểu được nội dung câu chuyện để kể lại đúng và tự nhiên. -Nghe và nhận xét được lời kể của bạn. – Biết báo cáo trước các bạn trong tổ về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua – lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng, tự tin. – Biết viết báo cáo ngắn gọn, rõ ràng gửi cô giáo (thầy giáo) theo mẫu đãcho. Tăng thời gian 5-7 phút NGHỆ THUẬT – Biết nhận xét được lời kể của bạn. – Kể , phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, cử chỉ một cách tự nhiên. LỄ HỘI Tuần 25 Tiết 25 Tuần 26 Tiết 26 Kể về Lễ hội. Kể về một ngày hội. -Biết chọn, kể lại một cách tự nhiên, sáng tạo , rõ ràng, mạch lạc sinh động quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội . -Biết kể về một ngày hội theo các gợi ý, lời kể rõ ràng, tự nhiên, giúp người nghe hình dung được quang cảnh và hoạt động trong ngày hội. – Biết viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn gọn, mạch lạc khoảng 5 câu. Tăng 5 phút Tăng 5 phút -Cho HS xem và giải thích thêm một số lễ hội Tuần 27 ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II ( 2 bài: 1 bài viết báo cáo vào mẫu in sẵn .Viết một đoạn văn ngắn kể về một anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết. SÁNG TẠO Tuần 21 Tiết 21 Tuần 22 Tiết 22 Tuần23 Tiết 23 Tuần24 Tiết 24 -Nói về trí thức Nghe- Kể: nâng niu từng hạt giống. Nói, viết về một người lao động trí óc. Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật. -Nghe- kể: Người bán quạt may mắn. -Biết quan sát tranh , nói đúng về những trí thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm . -Nghe và kể lại nội dung câu chuyện” Nâng niu từng hạt giống”. Giọng kể tự tin, tự nhiên. -Nghe và nhận xét được lời kể của bạn. -Biết kể lại một vài điều về một người lao động trí óc mà em biết . – Biết viết lại được những điều em vừa kể thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu , diễn đạt thành câu. -Biết kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. Giọng kể rõ ràng, tự nhiên. -Biết dựa vào những điều vừa kể, viết được một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu) kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật, diễn đạt thành câu. Tăng thời gian 5-7 phút Tăng thời gian 5-7 phút Tăng thời gian 5-7 phút ý. THỂ THAO Tuần 28 Tiết 30 Tuần 29 Tiết 31 Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài. Viết về một trận thi đấu thể thao. – Biết kể được một số nét chính của một trận thi đấu thể thao đã được xem , được nghe tường thuật ( theo các câu hỏi gợi ý ) , giúp người nghe hình dung được trận đấu . -Biết dựa vào bài để viết lại được một tin thể thao mới đọc được ( hoặc nghe được , xem được trong các buổi phát thanh , truyền hình ) . – Biết dựa vào bài tập làm văn miệng của tuần trước, viết được một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.- Biết viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu giúp người nghe hình dung ra được trận đấu. Tăng 5 phút Tăng 7 phút NGÔI NHÀ CHUNG Tuần 30 Tiết 32 Tuần 31 Tiết 33 Tuần 32 Tiết 34 Viết thư Nói ,viết về bảo vệ môi trường. -Biết viết một bức thư ngắn cho một bạn nhỏ nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. -Biết trình bày đúng thể thức, đủ ý, dùng từ đặt câu đúng, thể hiện tình cảm với người nhận thư . -Biết viết thành câu, dùng từ đúng, sinh động, thể hiện được tình cảm cùng lứa tuổi nhưng chưa thật quen nhau. – Biết viết được một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường . -Biết kể lại một việc làm để bảo vệ môi trường theo trình tự hợp lí. Lời kể tự nhiên. -Biết viết được một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể lại việc làm trên. Bài viết hợp lí, diễn đạt rõ ràng. Tăng 10 phút Tăng 5 phút Tăng 5 – 7 phút BẦU TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT Tuần33 Tiết 35 Tuần 34 Tiết 36 Ghi chép sổ tay. Nghe -kể : Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay. -Biết đọc bài báo: A lô, Đô- rê-mon Thần thông đây!, hiểu nội dung, nắm được ý chính trong các câu trả lời của Đô- rê- mon (về sách đỏ; các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng). – Biết ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon. -Biết được công dụng cuốn sổ tay. – Biết nghe đọc từng mục trong bài Vươn tới các vì sao , nhớ được nội dung ,nói lại (kể ) được thông tin về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ , người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng , người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ . – Biết cách ghi vào sổ tay những ý cơ bản nhất của bài vừa nghe Tăng 5 phút Tăng 5 phút . Tuần 35 ÔN TẬP CUỐI HKII( 1 bài Nghe và kể lại câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng ; 1 bài văn kể về một người lao động, kể về một ngày lễ hội ở quê em; kể về một cuộc thi đấu thể thao .) DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG

Dạy Học Tiếng Việt Lớp 2, 3 Theo Kế Hoạch Dạy Học Cả Ngày

Dạy học tiếng Việt lớp 2, 3 theo kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày để đảm bảo Chuẩn kiến thức, kĩ nangNgười biên soạn : chúng tôi Nguyễn Thị Hạnh

2Phần A : Mục tiêu, nội dung dạy họcMục tiêu môn Tiếng Việt ở lớp 2, 3Hinh thành và phát triển các kĩ nang đọc, viết, nghe, nói tiếng Việt – Có một số kiến thức sơ giản về tiếng Việt; – Phát triển tư duy; – Có nhưng kiến thức sơ giản về tự nhiên, xã hội, con người, van hóa, van học Việt Nam, có thái độ tôn trọng và giư gin sự trong sáng của tiếng Việt.–3Nội dung tổng quátmôn Tiếng Việt lớp 2, 3 – Kĩ nang đọc – Kĩ nang viết – Kĩ nang nghe – Kĩ nang nói – Nhưng kiến thức sơ giản về Tiếng Việt, van học

Nội dung trọng tâm : kĩ nang đọc, kĩ nang viết4Nội dung cụ thểKĩ nang đọc – đọc đúng – đọc hiểu – vận dụng đọc2. Kĩ nang viết – viết chư hoa – viết chính tả – viết van bản53. Kĩ nang nghe – Nghe hiểu – Nghe ghi (nghe chính xác)4. Kĩ nang nói – Nói theo nghi thức lời nói – Hỏi – đáp – Kể chuyện – Phát biểu, thuyết trinh6Kiến thức sơ giản về tiếng Việt, van học – Ngư âm và chư viết – Từ – Câu – Van bản – Câu chuyện, nhân vật, lời kể, lời nhân vật

* Phân tích từng mạch nội dung trong chương trinh7Các loại bài học trong SGK Tiếng Việt 2, 31. Tập đọc ? kĩ nang đọc2. Tập viết ? kĩ nang viết chính xác3. Chính tả ? kĩ nang viết chính xác4. Tập làm van ? kĩ nang viết van bản, kĩ nang nói theo nghi thức, kien thức van bản5. Kể chuyện ? kĩ nang kể chuyện6. Luyện từ và câu? kiến thức từ và câu8Chuẩn KT, KN môn Tiếng Việt lớp 2, 3Chu?n KTKN môn Ti?ng Vi?t ? l?p 2, 3 là nh?ng m?c d? v? KT, KN ti?ng Vi?t mà HS h?c xong l?p 2, 3 c?n ph?i d?t du?c theo chuong trinh và cung là nh?ng KT, KN ti?ng Vi?t mà h?u h?t HS có th? d?t du?c.Chuẩn này là chuẩn tối thiểuCần vận dụng chuẩn vào từng thời điểm của nam học để dạy học và đánh giá kết quả cho phù hợp. * Thực hành phân tích vận dụng chuẩn KTKN9Phần B : Phương pháp dạy học

Cơ sở chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học – Lí thuyết dạy học hiện đại : HS là trung tâm của quá trinh dạy học, HS phát triển là do hoạt động. Dạy học bằng tổ chức các hoạt động học tập để HS phát triển tư duy, có kĩ nang môn học và nhưng kĩ nang sống – Lí thuyết sư phạm tương tác : 4 loại hoạt động tương tác trong học tập (HS-HS, HS-GV, HS-tài liệu, HS-cộng đồng). Dạy học

Phần C : Hướng dẫn luyện tập củng cố tiếng Việt để đạt Chuẩn KT, KN

1. Cấu trúc nội dung luyện tậpa) Luyện tập củng cố kĩ nang đọc : đọc đúng và đọc hiểu – BT phát âm đúng để nhận diện từ ngư – BT ngắt nghỉ hơi đúng – BT phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật – BT hiểu nghĩa của từ ngư và nghĩa của câu trong van bản. – BT nhắc lại chi tiết quan trọng trong bài đọc – BT nhận biết ý nghĩa của các chi tiết quan trọng – BT nhận biết đoạn và ý của đoạn trong bài đọc – BT liên hệ nội dung bài với cuộc sống* Phân tích ví dụ BT nhận biết ý của đoạn, BT liên hệ20b) Luyện tập củng cố kĩ nang viết : viết chính xác và viết van bản – BT viết chính xác : viết hoa các chư cái, viết đúng quy tắc chính tả cá từ ngư, viết tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài theo mẫu, chép lại một đoạn van (tập chép, nghe-viết) – BT viết van bản : viết đoạn van theo gợi ý, viet van bản thông thường theo mẫu (thư, đơn, tin nhắn, bưu thiếp .)* Phân tích một số ví dụ về viết van bản

Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tiếng Anh

Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh – Lớp 11

I. ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY

Được phân công giảng dạy lớp 11A2, là một lớp có phong trào học tiếng anh cũng khá sôi nổi. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể:

· Thuận lợi:

– Đa số các em đều là học sinh ngoan hiền, dễ bảo, năng nổ, tích cực trong học tập cũng như trong việc tham gia phát biểu xây dựng bài.

– Học sinh đã tiếp xúc với môn Tiếng Anh, đặc biêt. là chương trình tiếng anh cải cách ở cấp hai và ở chương trình lớp 10 nên các em đã có một số kiến thức, từ vựng cơ bản, phần lớn học sinh cảm thấy hứng thú, say mê học tập

– Các em học sinh khá giỏi ở các lớp không ngừng cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho mình, bên cạnh đó còn giúp đỡ các bạn yếu kém trong học tập cũng như khi hoạt động pairwork, groupwork.

– Các em y thức được tầm quan trọng của môn Tiếng Anh nên nhiều em đã có sự cố gắng, đặc biệt là những em hoc sinh khá, giỏi

· Khó khăn:

– Phần lớn các em học sinh không có sách tham khảo, ngoại trừ sách giáo khoa

– Trong một lớp học, sự chênh lệch về trình độ kiến thức giữa các em học sinh là rất lớn. Số lượng học sinh yếu kém còn rất cao, nhiều em thiếu khả năng lĩnh hội tri thức mới

– Lớp học đông học sinh nên việc sử dụng phương pháp giảng dạy mới ,việc tổ chức hoạt động pairwork, groupwork chưa thật sự hiệu quả.

– Một số học sinh chưa nắm được phương pháp học tập, học sau quên trước, đặc biệt rất lười học từ vựng, sử dụng sách học tốt tuỳ tiện, thiếu khoa học.

Được phân cơng giảng dạy lớp 11A2, là một lớp cĩ phong trào học tiếng anh cũng khá sơi nổi. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đĩ vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể: Thuận lợi: – Đa số các em đều là học sinh ngoan hiền, dễ bảo, năng nổ, tích cực trong học tập cũng như trong việc tham gia phát biểu xây dựng bài. – Học sinh đã tiếp xúc với môn Tiếng Anh, đặc biêt. là chương trình tiếng anh cải cách ở cấp hai và ở chương trình lớp 10 nên các em đã có một số kiến thức, từ vựng cơ bản, phần lớn học sinh cảm thấy hứng thú, say mê học tập – Các em học sinh khá giỏi ở các lớp không ngừng cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho mình, bên cạnh đó còn giúp đỡ các bạn yếu kém trong học tập cũng như khi hoạt động pairwork, groupwork. – Các em yÙ thức được tầm quan trọng của môn Tiếng Anh nên nhiều em đã có sự cố gắng, đặc biệt là những em hoc sinh khá, giỏi Khó khăn: – Phần lớn các em học sinh không có sách tham khảo, ngoại trừ sách giáo khoa – Trong một lớp học, sự chênh lệch về trình độ kiến thức giữa các em học sinh là rất lớn. Số lượng học sinh yếu kém còn rất cao, nhiều em thiếu khả năng lĩnh hội tri thức mới – Lớp học đông học sinh nên việc sử dụng phương pháp giảng dạy mới ,việc tổ chức hoạt động pairwork, groupwork chưa thật sự hiệu quả. – Một số học sinh chưa nắêm được phương pháp học tập, học sau quên trước, đặc biệt rất lười học từ vựng, sử dụng sách học tốt tuỳ tiện, thiếu khoa học. THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Sĩ số lớp Đầu năm Chỉ tiêu phấn đấu Ghi chú Giỏi% Khá% T.B% Yếu% Kém% Giỏi% Khá%ù T.B% Yếu% Kém% 42 11a2 0 0 1 2.38 4 9.52 32 76.20 5 11.90 1 2.38 3 7.14 20 47.62 18 42.86 0 0 BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG – Khuyến khích học sinh thành lập nhóm học tập ở nhà để các em học khá có thể giúp đỡ các em yếu kém – Tăng cường tổ chức hoạt động pairwork, groupwork trong các tiết học để những em nhút nhát có điều kiện nói Tiếng Anh nhiều hơn. – Thường xuyên kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, cho bài tập thêm ở nhà và kiểm tra vở bài tập cuối mỗi tiết học. Kiểm tra 15 phút, 45 phút theo đề chẵn-lẻ nhằm đánh giá trình độ thực sự của học sinh. – Sử dụng đồ dùng dạy học, phương pháp giảng dạy mới gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội bài giảng dễ dàng và có hiệu quả – Khuyến khích học sinh sử dụng Tiếng Anh giao tiếp trong những tình huống có thể ở lớp học – Có biện pháp nghiêm khắc đối với những học sinh lười học, thường xuyên không thuộc bài – Đặc biệt chú ý đối tượng học sinh yếu kém, có biện pháp phù hợp khơi dậy lòng say mê học tập ở các em – Cĩ kế hoạch dự giờ nhằm học hỏi những kinh nghiệm của các giáo viên đồng môn. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (SO VỚI CHỈ TIÊU ĐỀ RA) Sĩ số lớp Cuối học kỳ I Cuối năm Ghi chú Giỏi% Khá% T.B% Yếu% Kém% Giỏi% Khá%ù T.B% Yếu% Kém% 42 11a2 UNIT /TITLE PERIOD AIMS AND OBJECTIVES TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES TIME REVISION 2 To help Ss revise some basic knowledge of English 10 -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -do the exercises 8/2010 1 FRIEND SHIP 05 At the end of the lesson, Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about physical characteristics and personalities Discuss qualities for true friendship Talk about a close friend Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write about a friend based on suggested word cues or idea prompts Language focus Pronunciation: / / – / / Grammar and vocabulary: -Inf with to -Inf without to -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 8/2010 2 PERSONAL EXPERIEN-CES 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about past experiences and how they affected one’s life Listening Listen to a dialogue for general or specific information Writing Write a personal letter to describe a past experience using idea prompts Language focus Pronunciation: / m / – / n / – / / Grammar: -Present simple indicating past time -Tense revision: past pimple, past progress and past perfect -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 9/2010 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 1 and 2 -prepares the test -do the test 9/2010 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 9/2010 3 A PARTY 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about parties and know how to plan parties Listening Listen to a dialogue for general or specific information Writing Write an informal letter of invitation to a party using idea prompts Language focus Pronunciation: / l / – / r / – / h / Grammar: – Inf and Gerund – Passive Inf and Gerund -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 9/2010 TEST YOURSELFE A 01 -to review all the language skills: reading , listening , grammar, writing of unit 1,2,3 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects exercises -guides the Ss to do the exercises -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 10/2019 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 3 and 4 -prepares the test -do the test 10/2010 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 10/2010 4 VOLUNTEER WORK 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about types of volunteer work Listening Listen to a monologue general or specific information Writing Write a formal letter expressing gratitude using model and idea prompts Language focus Pronunciation: / w / – / j / Grammar: – Gerund and present participle – Perfect Gerund and perfect participle -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 10/2010 5 ILLITERACY 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about literacy problems and offer solutions Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Describe information in a table based on a suggested outline and word cues Language focus Pronunciation: / pl / – /bl / – / pr / – / br / Grammar and vocabulary: – Reported speech with Infinitives -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 11/2010 6 COMPETI- TIONS 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Ask for and give information about type of competitions Describe a recent competition or contest Listening Listen to a monologue general or specific information Writing Write a letter of reply Language focus Pronunciation: / tr / – /dr / – / tw / Grammar: -Reported speech with Gerund -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 11/2010 TEST YOURSELF B 01 -to review all the language skills: reading ,listening , grammar, writing of unit 4,5,6 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 11/2010 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 5 and 6 -prepares the test -do the test 12/2010 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 12/2010 7 WORLD POPULATION 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about causes to population explosion Talk about problems of overpopulation and offer solution Listening Listening to a monologue for general or specific information Writing Describe population development based on chart Language focus Pronunciation: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr / – /kw/ Grammar: -Conditional sentences type 1, 2, 3(revision) -Conditional in reported speech -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 12/2010 8 CELEBRA TIONS 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about the celebration of Tet and other popular holidays/ festivals Listening Listening to a dialogue for general or specific information Writing Write about celebration activities based on a suggested outline and word cues Language focus Pronunciation: / fl / – / fr /- / r / Grammar: -Pronouns one(s), someone, no one, anyone, everyone Vocabulary: Vocabulary about holidays and celebrations -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 12/2010 REVIEW 05 To help Ss revise all the main points from unit 1 to unit 8 to prepare for the first semester examination -retell the main points -selects the exercises -guides the Ss to do the exercises -revise unit 1 to unit 8 -do the exercises 01/2011 THE FIRST SEMESTER EXAMINA- TION 01 To check Ss’ basic knowledge from unit 1 to unit 8 prepares an appropriate test do the first semester examination 01/2011 9 THE POST OFFICE 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about different postal and telecommunication services Express satisfactions or dissatisfaction toward postal services Listening Listening to a monologue for general or specific information Writing Write a letter to express satisfactions or dissatisfaction toward postal services using suggested ideas Language focus Pronunciation: /sp / – /st / – / sk / Grammar: -Non –defining; defining relative Cls (revision) -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 02/2011 TEST YOURSELF C 01 -to review all the language skills: reading ,listening , grammar, writing of unit 9 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 02/2011 10 NATURE IN DANGER 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about endangered nature Talk about measures for protecting endangered nature Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Describe a location based on facts and figures Language focus Pronunciation: / sl /- /sm / – / sn / – / sw / Grammar: Relative pronouns with prepositions -prepares the lesson plan -consults the grammar books -Selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 02/2011 11 SOURCE OF ENERGY 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about types and sources of energy Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Interpret and describe information from a chart based on idea prompts Language focus Pronunciation: / r / – /spl / – / spr / Grammar: Relative cls replaced by participles and To inf (revision) -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 02/2011 TEST YOURSELF D 01 -to review all the language skills: reading ,listening , grammar , writing of unit 9,10, 11 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 02/2011 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 9 ,10 and 11 -prepares the test -do the test 03/2011 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 03/2011 12 THE ASIAN GAME 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about the Asian Games Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write about the preparations for the coming Asian Games based on the idea prompts Language focus Pronunciation: /str / – /skr / – / skw / Grammar: Relative Cls (revision) Omission of relative pronouns -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 03/2011 13 HOBBIES 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about preferred hobbies Talk about collections Listening Listen to a dialogue for general or specific information Writing Write about a collection Language focus Pronunciation: / pt / – /bd / – / ps / – / bz / Grammar and Cleft sentences: Subject focus Object focus Adverbial focus -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 04/2011 14 RECREA TION 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Express agreement and disagreement and explain reasons Listening Listen to a for general or specific information Writing Write about holiday activities Language focus Pronunciation: / ts /- / dz / – / t t / – / d d / Grammar: -Conjunctions: both and; not only but also; either or; neither nor – Cleft sentences in the passive -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 04/2011 TEST YOURSELF E 01 -to review all the language skills: reading , listening , grammar , writing of unit 12, 13, 14 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 04/2011 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 12 ,13 and 14 -prepares the test -do the test 04/2011 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 04/2011 15 SPACE CONQUEST 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about historical events in the space conquest Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write a biography based on suggested words Language focus Pronunciation: /nt /- /nd /- /n /-/ns /- / nz/ Grammar and vocabulary: -Could / be able to -Tag questions -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 05/2011 16 THE WONDERS OF THE WORLD 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Distinguish facts and opinions Talk about features of man- made places Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write a report on a visit to a man- made / popular place based on suggested words Language focus Pronunciation: / ft / – / vd / – / fs / – / vz / Grammar: -It is said that -People said that -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 05/2011 TEST YOURSELF F 01 -to review all the language skills: reading , listening , grammar, writing of unit15, 16 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -guides the Ss to do the exercises -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 05/2011 REVIEW 02 To help Ss revise all the main points from unit 9 to unit 16 to prepare for the second semester examination -retells the main points -selects exercises -guides the Ss to do the exercises -revise unit 9 to unit 16 -do the exercises 05/2011 THE SECOND SEMESTER EXAMINA TION 01 To check Ss’ basic knowledge from unit 9 to unit 16 prepares an appropriate test do the second semester examination 05/2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Hữu Hồng Năm Học: 2010- 2011

Tài liệu đính kèm:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY.doc

Kế Hoạch Dạy Học Lớp 1

Trong các hoạt động của giáo viên, xây dựng kế hoạch dạy học cho từng bài học cụ thể có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng và hiệu quả dạy học nói chung. Để giúp giáo viên chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học khi sử dụng sách giáo khoa Chân trời sáng tạo cho năm học 2020 – 2021 (năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1.

Bộ sách do các tác giả sách giáo khoa, kết hợp cùng với các cán bộ quản lí giáo dục và các giáo viên giỏi biên soạn. Thông qua những hướng dẫn cụ thể, bộ sách sẽ giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo bổ ích trong việc thiết kế kế hoạch dạy học các bộ môn ở lớp 1, đặc biệt là các giáo viên bắt đầu giảng dạy bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo; góp phần phát triển kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học ở những lớp tiếp theo.

VỀ CẤU TRÚC

Mỗi quyển trong bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1 được biên soạn cho từng môn học cụ thể, với bố cục chính gồm 2 phần như sau :

Phần một – Những vấn đề chung: giới thiệu về phương pháp thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tập trung vào nguyên tắc thiết kế, cấu trúc và các bước thiết kế kế hoạch dạy học.

Phần hai – Thiết kế kế hoạch dạy học cụ thể cho toàn bộ các bài học trong sách giáo khoa lớp 1 (bộ sách Chân trời sáng tạo); tập trung vào cách xác định mục tiêu dạy học trên cơ sở cụ thể hoá yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, năng lực đặc thù của mỗi bài học; gợi ý tiến trình, phương pháp dạy học; tiêu chí và phương pháp, hình thức đánh giá sản phẩm của học sinh; các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường theo từng nội dung bài học.

VỀ HỆ THỐNG

Công ty đã hoàn thiện và hân hạnh được giới thiệu đến với quý Thầy / Cô các quyển sau :

Bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1 có thể được sử dụng như giáo án cá nhân, phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy bộ môn. Sách có thiết kế một cột “phát triển” để giáo viên có thể ghi chú, rút kinh nghiệm, ghi nhận các phương án điều chỉnh sau tiết dạy.

Bộ sách đang tiếp tục được hoàn thiện (bổ sung thêm những môn học còn thiếu) và nhóm tác giả, biên tập viên luôn luôn lắng nghe các đóng góp từ phía giáo viên, các nhà quản lí giáo dục, một mặt góp phần hoàn chỉnh bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, bộ sách giáo viên, mặt khác góp phần hoàn chỉnh bộ sách Kế hoạch dạy học, hỗ trợ trực tiếp cho việc giảng dạy của quý Thầy / Cô.

Công ty CPDV XBGD Gia Định chúng tôi