Tăng Cường Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Tăng Cường Tiếng Việt Cho Học Sinh Dân Tộc
 • 14 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Cho Học Sinh Lớp 1
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Lớp 1 Theo Chuẩn Của Bộ Gd&đt
 • Bản Mềm Vở Mẫu Tập Viết 29 Chữ Cái Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Cỡ 4 Ô Ly
 • Phòng GD&ĐT huyện Cưmgar

  Trường tiểu học Phạm Hồng Thái

  TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO

  HỌC SINH LỚP 1

  Trường công tác:

  Trường tiểu học Phạm Hồng Thái

  Chủ nhiệm lớp:

  1A

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong cuộc đời đi học của mỗi học sinh, có lẽ các em sẽ không bao giờ quên

  được những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa tiểu học. Khi đó, các em thực sự

  bước vào một trang mới của đời mình. Những con chữ đầu tiên đến với các em, bỡ

  ngỡ, rụt rè nhưng đầy hứng thú. Nó đong đếm tình thương của cha mẹ các em

  mong ngóng, của những người thầy dìu dắt các em trong những ngày tháng đầu

  tiên, tận tụy mong các em biết đọc biết viết. Để một ngày không xa trong tương lai,

  các em có thể năm bắt tri thức và nền văn mình của nhân loại.

  Và hơn hết, tôi thực hiện đề tài ” Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lớp 1″ ,

  trước hết bằng cái tâm của 1 giáo viên, mong cho các em học sinh của mình có khả

  năng đọc hiểu Tiếng Việt thông thạo, sau là góp phần nhỏ nào đó đóng góp cho

  nền giáo dục huyện nhà.

  I. PHẦN MỞ ĐẦU

  1.1. Lý do lựa chọn đề tài

  Đối với học sinh, tiếng Việt có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận

  thức và sự phát triển của bản thân các em. Hầu hết các môn học đều cần đọc hiểu.

  Nếu không thông thạo Tiếng Việt, quá trình nắm bắt tri thức của các em sẽ gặp trở

  ngại lớn, bởi các em không có đủ vốn từ vựng cần thiết để có thể hiểu được nội

  dung các môn học. Từ đó làm cho các em có tâm lý tự ti, nhút nhát, ngại đến lớp,

  dẫn đến làm giảm khả năng tiếp thu bài, chất lượng học tập giảm.

  Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu tại một khu vực đa dân tộc như

  CưMgar, tôi nhận thấy rằng: học sinh luôn thường trực thói quen nói tiếng mẹ đẻ

  và phát triển khả năng tư duy của mình cũng bằng chính ngôn ngữ đó; điều kiện sử

  dụng giao tiếp bằng tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày còn hạn chế; bản thân

  2

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  học sinh và phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học tiếng

  Việt… Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, tôi thực hiện đề tài này này một

  phần nào đó mong muốn được đóng góp cho nền giáo dục huyện nhà cũng như

  phát triển thế hệ học sinh tương lai của trường tiểu học Phạm Hồng Thái.

  1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

  1.2.1. Mục tiêu của việc nghiên cứu

  Quá trình nghiên cứu đề tài nhằm hướng đến những mục tiêu để có thể thực

  hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh của trường tiểu

  học Phạm Hồng Thái, trong đó chủ yếu đề cập đến những giải pháp tăng cường

  tiếng Việt cho học sinh lớp 1.

  1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Đề tài giới hạn nghiên cứu các phương pháp dạy và học, những thành tựu

  trong việc đổi mới phương pháp dạy học đối với học sinh lớp1, quá trình triển khai

  tăng cường chất lượng dạy và học bộ môn Tiếng Việt lớp 1 của trường Tiểu học

  Phạm Hồng Thái.

  1.5. Phương pháp nghiên cứu

  – Thống kê số liệu về khả năng tiếng Việt của học sinh lớp 1 tại trường Tiểu

  học Phạm Hồng Thái.

  – Phân tích, so sánh chất lượng, hiệu quả đào tạo trước khi chưa thực hiện

  giải pháp và sau khi áp dụng những giải pháp.

  – Phỏng vấn ban giám hiệu, giáo viên và học sinh về những thuận lợi, khó

  khăn; hiệu quả đạt được, những hạn chế khi thực hiện những giải pháp hỗ trợ, tăng

  cường tiếng Việt.

  1.6. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu

  Đề tài này đúc kết những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và chỉ đạo khối

  1 trường Tiểu học Phạm Hồng Thái nhằm đưa những giải pháp nhằm nâng cao

  chất lượng giáo dục học sinh lớp 1 trong đó chủ yếu đề cập đến những giải pháp

  tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

  Trước đó đã có những đề tài nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên chưa đảm bảo

  được các yếu tố truyền thống và yếu tố sáng tạo được áp dụng đồng thời,cũng như

  phù hợp với thực tiễn của địa bàn mà tôi đang giảng dạy. Đề tài này đã phối hợp

  những phương pháp giảng dạy truyền thống và sáng tạo cũng như bám sát tình

  hình thực tiễn của nhà trường và địa phương nhằm mang lại hiệu quả cao nhất khi

  áp dụng các giải pháp.

  I. PHẦN NỘI DUNG

  2.1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu

  2.1.1 Cơ sở lí luận khoa học

  Tiếng Việt cùng với lịch sử dân tộc Việt đã trải qua hàng ngàn năm tồn tại và

  phát triển. Nếu không có nó, sẽ không có phương tiện ghi lại Quốc âm thi tập của

  4

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  5

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  – Các em chưa quen với tiếp thu ngôn ngữ phổ thông, hầu hết các lỗi phát âm

  là do ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ

  c. Thành công, hạn chế

  – Thành công:

  + Khả năng tiếng việt của các em được cải thiện rõ rệt, các em có ý thức học tập

  hơn qua từng ngày.

  + Hầu hết các học sinh trong lớp do tôi giảng dạy không còn tự ti, rụt rè như

  ban đầu mà tham gia vào buổi học sôi nổi hơn.

  + Phụ huynh, cha mẹ học sinh quan tâm hơn tới việc học của con cái, tích cực

  sử dụng ngôn ngữ phổ thông tại gia đình để giúp các em từng bước hoàn thiện khả

  năng ngôn ngữ của mình.

  – Hạn chế:

  + Một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt chưa thực sự quan tâm đến con cái,

  khiến các em gặp nhiều trở ngại trong quá trình hòa nhập với bạn bè.

  + Khoảng cách địa lý giữa các phân hiệu làm rào cản trong quá trình những học

  sinh ở phân hiệu lẻ được tiếp cận với những đổi mới trong quá trình giảng dạy do

  điều kiện cơ sở vật chất của các phân hiệu lẻ còn nhiều thiếu thốn.

  d. Mặt mạnh, mặt yếu

  – Mặt mạnh:

  + Tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên cũng như kinh

  nghiệm giảng dạy chúng tôi góp phần đưa ra những giải pháp khả thi cho giảng

  dạy.

  + Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của nhà trường động viên tôi luôn cố gắng

  không ngừng để nâng cao chất lượng giảng dạy.

  + Phong trào thi đua của học sinh và niềm mong mỏi, tình yêu thương và sự

  hợp tác của phụ huynh cũng góp phần không nhỏ trong quá trình thực hiện các giải

  pháp.

  – Mặt yếu:

  + Các em còn nhiều bỡ ngỡ, tư duy chưa thực sự phát triển

  + Mặc dù đã thành công bước đầu trong việc tăng cường khả năng Tiếng Việt

  cho các em, song chưa phát huy được tối đa hiệu quả của giải pháp để đào tạo 1

  lượng lớn học sinh giỏi cho bộ môn Tiếng Việt.

  7

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Các nguyên nhân và yếu tố tác động

  Điều kiện cơ sở vật chất khó khăn.

  Trình độ dân trí thấp.

  Giaó dục mầm non chưa được chú trọng.

  Sự quan tâm của phụ huynh chưa thực sự toàn diện và có hệ thống.

  2.3 Giải pháp , biện pháp

  2.3.1. Mục tiêu của giải pháp biện pháp

  – Đúc kết được những phương pháp dạy học mới, sang tạo, dễ hiểu, phù hợp

  với khả năng tiếp thu của học sinh lớp 1.

  – Tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1, giúp các em tiế p thu kiến thúc

  các môn học khác hiệu quả

  – Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy tinh thần tự học và tìm

  kiếm tri thức của những mầm non tương lai.

  2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

  a. Chú trọng vấn đề chuyên môn và cách giảng dạy truyền thống hiệu quả.

  – Tuân thủ các nguyên tắc dạy và học Tiếng Việt

  + Phát triển lời nói thông qua giao tiếp và thực hành

  Giáo viên phải xem xét các đơn vị cần nghiên cứu trong dạy, hoạt động chức

  năng tức là đưa chúng vào đơn vị lớp hơn như là âm, vần trong tiếng, trong từ. Từ

  hoạt động trong âm ntn? Câu ở trong đoạn, trong bài ra sao? Việc lựa chọn những

  sắp xếp nội dung dạy học phải lấy hoạt động giao tiếp làm mục đích tức là hướng

  vào việc hình thành các kỹ năng nghe, nói, đọc viết cho học sinh. phải sử dụng

  giao tiếp như là một phương pháp dạy học chủ đạo.

  + Thường trực phát triển tư duy ngôn ngữ cho học sinh

  Giaó viên phải tạo điều kiện tối đa cho học sinh rèn luyện các thao tác và phẩm

  chất tư duytrong giờ dạy học. Giúp học sinh nắm được nội dung các vấn đề cần nói

  và viết (định hướng giao tiếp, gợi ý cho học sinh quan sát tìm ý…) và biết thể hiện

  nội dung này bằng cácphương tiện ngôn ngữ.

  + Chú ý đến trình độ tiếng mẹ đẻ (bản ngữ) của học sinh

  Trước khi lên lớp 1, học sinh đã có một vốn Tiếng việt nhất định và song song

  với quá trình học Tiếng việt trong nhà trường là quá trình tích luỹ, học hỏi Tiếng

  8

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  việt thông qua môi trường gia đình, xã hội do đó các em đã có một vốn từ và quy

  tắc ngữ pháp nhất định. Do đó, giáo viên cần điều tra, nắm vững vốn Tiếng việt

  của học sinh theo từng vùng, từng lớp khác nhau để xác định nội dung, kế hoạch và

  phương pháp dạy học

  – Nắm rõ các phương pháp dạy học Tiếng Việt như

  + Phương pháp phân tích ngôn ngữ: Giáo viên cần nắm rõ và xem xét các mặt

  của ngôn ngữ, từ đó phân tích cho học sinh cách thức nắm bắt từ ngữ.

  + Phương pháp luyện tập theo mẫu: Giaó viên mô phỏng mẫu, tạo tiền đề cho

  học sinh áp dụng và luyện tập theo, hình thành cho học sinh thói quen đánh vần và

  đọc hiệu quả.

  + Phương pháp giao tiếp: Tạo cho học sinh có nhu cầu giao tiếp. tham gia giao

  tiếp cùng giáo viên và bạn bè, học sinh sẽ có nhiều hơn nhu cầu sử dụng ngôn ngữ.

  + Phương pháp rèn luyện song song cả nói và viết

  b. Áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy.

  Để nâng cao hiệu quả tiếp thu của các em, trong một số buổi học Tiếng Việt, tôi

  có soạn những bài giảng bằng giáo án điện tử để nâng cao chất lượng giảng dạy.

  Bài giảng điện tử chỉ nên áp dụng ở một số tiết học kể chuyện hoặc không quá

  khắt khe vể việc đánh vần. Khi đó, công nghệ thông tin sẽ góp phần cung cấp

  nhiều kiến thức bổ ích hơn cho các em. Việc chiếu slide sẽ giúp các em cảm thấy

  vui vẻ, có thêm nhiều kiến thức mới, hình ảnh phong phú giúp các em nhớ mặt chữ

  tốt hơn.

  c. Nâng cao tính sáng tạo trong quá trình truyền đạt và tiếp thu kiến thức.

  – Tạo không khí tiết học sôi nổi, nhẹ nhàng, hấp dẫn

  Các em là học sinh lớ p 1 nên nhiều khi còn rụt rè, lo lắng. Nhiều em khi thầy

  cô gọi đứng dậy trả lời chỉ đứng và im lặng vì hoặc là không hiểu được câu hỏi

  hoặc là không tự tin với những câu trả lời bằng tiếng phổ thông của mình do vốn

  tiếng Việt của các em còn hạn chế. Tiết học lại thường khô khan và thường diễn ra

  theo hướng một chiều. Vì vậy, muốn tiết dạy đạt hiệu quả cần tạo ra một không khí

  thật nhẹ nhàng, hấp dẫn.

  Nắm được tâm lý của học sinh, giáo viên khối 1 ở

  trường tiểu học Phạm Hồng Thái đã thử nghiệm một số phương pháp phù hợp vừa

  9

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  một số tiết dạy để giáo viên có thời gian đi sưu tầm, tìm tài liệu học tập. Nhiều giáo

  viên đã tự học tiếng dân tộc và nắm được những từ ngữ cơ bản phục phụ cho công

  tác giảng dạy.

  + Tạo thói quen sử dụng tiếng phổ thông ở gia đình và cộng đồng

  Phối hợp chặt chẽ với gia đình các em để phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của

  việc sử dụng ngôn ngữ phổ thông tại gia đình. Gia đình là trường học đầu tiên và

  vô cùng quan trọng đối với mỗi đứa trẻ đặc biệt là việc hình thành ngôn ngữ cho

  trẻ. Các em sống với gia đình, ít có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với bạn bè nên vốn

  tiếng Việt của các em rất hạn chế trong khi những người trong gia đình ít sử dụng

  tiếng phổ thông.

  Trong nhà trường, bản thân tôi đã xây dựng chuyên đề về việc tăng cường tiếng

  Việt cho học sinh lớp 1 ở gia đình để tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn

  của các trường mẫu giáo cùng góp ý xây dựng tìm ra những giải pháp nhằm nâng

  cao vốn tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp Một. Trong các cuộc họp Hội

  đồng, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề… bản thân tôi luôn nhắc nhở giáo viên

  phải thường xuyên xuống gia đình học sinh để phối hợp với phụ huynh quan tâm

  đến việc sử dụng tiếng phổ thông.

  2.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên

  cứu

  Trong gần 2 năm áp dụng giảng dạy và tổ chức truyển đạt cho khối giáo viên

  lớp 1 trường tiểu học Phạm Hồng Thái , áp dụng những giải pháp nêu trên vào quá

  trình giảng dạy nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1, góp phần nâng cao

  chất lượng dạy và học, giảm thiểu số lượng học sinh lưu ban, bỏ học.

  13

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Kết quả, bản thân tôi cùng nhiều giáo viên đã thấy được hiệu quả của việc tăng

  cường tiếng Việt trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục nên đã hưởng ứng

  nhiệt tình và đang tìm thêm những giải pháp mới có hiệu quả để áp dụng vào giảng

  dạy. Nhiều gia đình cũng đã có ý thức sử dụng một phần tiếng Việt trong giao tiếp

  hàng ngày với trẻ nên đã có nhiều em có được vốn tiếng Việt tương đối khi vào

  lớp; chất lượng học sinh đã tăng từ 5 đến 10 % mỗi năm.

  III . PHẦN KẾT LUẬN

  3.1. Kết luận

  Trong quá trình giảng dạy, việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là một

  yếu tố hết sức quan trọng. Tuy nhiên, việc tăng cường tiếng Việt không được phép

  nóng vội mà phải kiên trì để tìm và kết hợp những phương pháp, giải pháp phù hợp

  với điều kiện của học sinh thì mới đem lại hiệu quả như mong muốn.

  Để các em có được điều kiện học tập và nâng cao vốn tiếng Việt ở trường, ở gia

  đình và cộng đồng thì trước hết Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, tổ khối phải

  có kế hoạch hoạt động cụ thể; đội ngũ giáo viên phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết,

  có tinh thần tự học, thiết kế những tiết học sôi nổi, hấp dẫn, thường xuyên tổ chức

  các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm giúp đỡ, tạo

  điều kiện thuận lợi cho các em học ở nhà và thường xuyên sử dụng tiếng phổ thông

  trong việc giao tiếp ở nhà và ở cộng đồng.

  Gia đình và các tổ chức đoàn thể ở thôn (buôn) luôn là môi trường thuận lợi

  trong việc làm quen và bồi dưỡng vốn tiếng Việt cho trẻ trong thời gian ở nhà và

  sinh hoạt ở cộng đồng. Đặc biệt trong dịp hè, tổ chức Đoàn nên thường xuyên tạo

  cho các em những sân chơi giúp cho các em có được những ngày hè vui tươi, bổ

  ích và tạo điều kiện nâng cao vốn tiếng Việt.

  3.2. Bài học kinh nghiệm

  14

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  Bài học lớn nhất trong quá trình nghiên cứu mà bản thân tôi rút ra đó là không

  nên thực hiện các giải pháp một cách nóng vội. Qúa trình áp dụng theo quy trình

  hợp lý, kiên nhẫn mới mang lại hiệu quả cao nhất trong việc giúp học sinh học tốt

  môn Tiếng Việt.

  Việc luôn luôn tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ các giáo viên đứng lớp khác cũng

  như chính học trò của mình cũng là một điều hết sức quan trọng. Từ đó bản thân

  tôi đã có cái nhìn khách quan hơn trong những giải pháp mình đưa ra và tiến hành

  phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả.

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  cho học sinh khối 1 và đã đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên đây

  chỉ là những kinh nghiệm thực tế của bản thân áp dụng ở một đơn vị, vì vậy chắc

  chắn còn nhiều giải pháp chưa phù hợp để áp dụng rộng rãi ở các đơn vị khác; quá

  trình thực hiện ghi chép lại còn nhiều thiếu sót, chưa thực sự đầy đủ và khoa học.

  Kính mong Hội đồng khoa học các cấp góp ý.

  Xin chân thành cảm ơn!

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Lê Bá Miên – Bài giảng Đại cương ngôn ngữ, từ vựng học – Trường

  ĐHSPHN2.

  2. Lê Phương Nga – Phương pháp dạy học Tiếng việt ở tiểu học –

  NXBĐHQGHN 1999

  3. Phạm Thị Hoà – Bài giảng phương pháp dạy học Tiếng việt – Trường

  ĐHSPHN2.

  4. Bộ sách Tiếng việt tiểu học nâng cao – NXB giáo dục.

  Cùng một số tài liệu tham khảo khác…

  16

  Tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1

  Giáo viên thực hiện: Đậu Thị Vành Khuyên

  MỤC LỤC

  Lời mở đầu…………………………………………………………………………………………………..2

  2.2. Thực trạng………………………………………………………………………………………6

  2.3 Giải pháp , biện pháp ……………………………………………………………………….8

  2.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên

  cứu…………………………………………………………………………………………………….13

  17

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đắk Lắk: Tăng Cường Dạy Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1 Người Dân Tộc Thiểu Số
 • Sách Tiếng Việt Lớp 1 Của Gs Hồ Ngọc Đại Dạy Học Sinh Những Gì?
 • Những Bài Học Gây Tranh Cãi Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1
 • Skkn Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Tải Về Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2)
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 2
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 5 (Tập 2)
 • Những Trang Web Học WordPress Tiếng Việt Hay Nhất 2022
 • Ở lứa tuổi tiểu học, cơ thể trẻ em đang trong thời kì phát triển. Teo các chuyên gia, các hệ cơ quan ở lứa tuổi này chưa hoàn thiện nên các em nghe giảng dễ hiểu nhưng cũng rất dễ quên khi không tập trung cao độ. Vì vậy, việc thay đổi hình thức học tập theo phương châm chơi mà học sẽ tạo ra hứng thú cho trẻ, khiến trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực hơn, đồng thời phát triển tư duy nhanh nhạy, óc sáng tạo, xử lí nhanh các tình huống khi tham gia các trò chơi. Bên cạnh đó, các trò chơi trong học tập cũng nhằm vận dụng, củng cố các nội dung kiến thức, kĩ năng vừa được hình thành, đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm mà các em tích lũy được thông qua hoạt động chơi.

  Xuất phát từ mục đích trên, chúng tôi biên soạn bộ sách Vui học Tiếng Việt (từ lớp 1 đến lớp 5) bao gồm các bài tập được biên soạn với nội dung bám sát văn bản Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành), cập nhật Hướng dẫn điều chỉnh nội dung giảm tải của Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo; được trình bày dưới dạng các trò chơi như: Tô màu hình và chữ; Ong tìm hoa; Nối hình (lá, hoa, quả, cây,…) thích hợp để tạo thành từ, câu có nghĩa; Giải ô chữ; Ô chữ bí mật; Tìm từ ngữ trong ma trận; Sơ đồ tư duy; Giải câu đố;… nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức, kĩ năng một cách có hệ thống, đem lại hứng thú và đạt hiệu quả cao nhất.

  Hi vọng bộ sách sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh tiểu học ôn luyện kiến thức, kĩ năng hiệu quả hơn.

  Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các em học sinh, các bậc phụ huynh và quý thầy cô để cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 4
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1
 • Bộ Tranh Giải Nghĩa Tường Tận Về Cách Dạy Đọc “vuông, Tròn, Tam Giác” Cho Những Ai Còn Đang Còn Mơ Hồ!
 • Hàng Loạt Clip Học Sinh Đọc Bằng Hình Tròn, Hình Vuông, Hình Tam Giác Được Chia Sẻ Gây ‘bão’
 • Lý Do Sách Có Cách Đánh Vần “vuông Tròn Tam Giác” Bị Đánh Giá Không Đạt
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 4
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1)
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2)
 • Vui Học Tiếng Việt Lớp 2
 • Ở lứa tuổi tiểu học, cơ thể trẻ em đang trong thời kì phát triển. Teo các chuyên gia, các hệ cơ quan ở lứa tuổi này chưa hoàn thiện nên các em nghe giảng dễ hiểu nhưng cũng rất dễ quên khi không tập trung cao độ. Vì vậy, việc thay đổi hình thức học tập theo phương châm chơi mà học sẽ tạo ra hứng thú cho trẻ, khiến trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực hơn, đồng thời phát triển tư duy nhanh nhạy, óc sáng tạo, xử lí nhanh các tình huống khi tham gia các trò chơi. Bên cạnh đó, các trò chơi trong học tập cũng nhằm vận dụng, củng cố các nội dung kiến thức, kĩ năng vừa được hình thành, đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm mà các em tích lũy được thông qua hoạt động chơi.

  Xuất phát từ mục đích trên, bộ sách Vui học Tiếng Việt (từ lớp 1 đến lớp 5) được biên soạn bao gồm các bài tập với nội dung bám sát văn bản Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành), cập nhật Hướng dẫn điều chỉnh nội dung giảm tải của Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục và Đào tạo; được trình bày dưới dạng các trò chơi như: Tô màu hình và chữ; Ong tìm hoa; Nối hình (lá, hoa, quả, cây,…) thích hợp để tạo thành từ, câu có nghĩa; Giải ô chữ; Ô chữ bí mật; Tìm từ ngữ trong ma trận; Sơ đồ tư duy; Giải câu đố;… nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức, kĩ năng một cách có hệ thống, đem lại hứng thú và đạt hiệu quả cao nhất.

  Giá Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1-2) mới nhất

  1. Fahasa – Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 – Tập 1 bán tại Lazada giá 23.400₫
  2. Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1) bán tại Tiki giá 24.000₫
  3. Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 – Tập 1 bán tại FAHASA giá 17.420₫
  4. Vui Học Tiếng Việt Lớp 1 – Tập 2 bán tại Vinabook giá 23.000₫

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Tranh Giải Nghĩa Tường Tận Về Cách Dạy Đọc “vuông, Tròn, Tam Giác” Cho Những Ai Còn Đang Còn Mơ Hồ!
 • Hàng Loạt Clip Học Sinh Đọc Bằng Hình Tròn, Hình Vuông, Hình Tam Giác Được Chia Sẻ Gây ‘bão’
 • Lý Do Sách Có Cách Đánh Vần “vuông Tròn Tam Giác” Bị Đánh Giá Không Đạt
 • Thế Hệ Học Sinh Từng Được Dạy Phương Pháp ‘vuông Tròn’ Cách Đây Hơn 20 Năm Lên Tiếng Trước Cơn Bão Tranh Cãi Của Dân Mạng
 • Bộ Tranh Giải Nghĩa Tường Tận Về Cách Dạy Đọc ‘vuông, Tròn, Tam Giác’ Cho Những Ai Còn Đang Còn Mơ Hồ!
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Cho Học Sinh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Lớp 1 Theo Chuẩn Của Bộ Gd&đt
 • Bản Mềm Vở Mẫu Tập Viết 29 Chữ Cái Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Cỡ 4 Ô Ly
 • Luyện Viết Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2022
 • Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn cho học sinh lớp 1

  Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn đầy đủ

  Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn của bộ Giáo dục và Đào tạo thì bảng chữ cái mới nhất bao gồm 29 chữ cái.

  • Chữ in hoa: A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
  • Chữ in thường: a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

  Cách viết chữ hoa và chữ thường của 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn của bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Các chữ số trong tiếng Việt

  Chữ số bao gồm các số từ 0-9: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Các thanh điệu trong tiếng Việt

  Trong tiếng Việt có 6 thanh điệu: thanh Ngang (là thanh không có dấu); thanh Sắc (ký hiệu ´); thanh Huyền (ký hiệu `); thanh Hỏi (ký hiệu ?); thanh Ngã (ký hiệu ~); thanh Nặng (ký hiệu .).

  Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn

  • Ttrong tiếng Việt chữ Q(q) không bao giờ đứng riêng một mình mà luôn đi đôi với chữ U(u) thành phụ âm QU(qu), đọc là “quờ”.
  • Các bạn cũng cần phân biệt rõ tên chữ và tên âm để dạy các bé học sinh lớp 1 không nhầm lẫn giữa hai cách đọc, tên chữ là tên để gọi các chữ cái còn tên âm là tên dùng để đánh vần chữ cái.

  Nguyên âm, phụ âm trong tiếng Việt

  * Nguyên âm:

  • Có 11 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y.
  • Có thể tính thêm nguyên âm dài oo (ví dụ từ xoong).
  • Có 3 nguyên âm đôi cùng với nhiều cách viết: ia-yê-iê; ua-uô; ưa-ươ.

  * Phụ âm:

  • Các chữ cái còn lại là phụ âm đơn ví dụ: b, t, v, s, r, n, m, h…
  • Có 9 phụ âm được ghi bằng hai chữ ghép: ph, th, tr, gi, ch, nh, ng, kh, gh.
  • Có 1 phụ âm được ghép bằng ba chữ: ngh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 14 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Một Số Biện Pháp Tăng Cường Tiếng Việt Cho Học Sinh Dân Tộc
 • Tăng Cường Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1
 • Đắk Lắk: Tăng Cường Dạy Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1 Người Dân Tộc Thiểu Số
 • Sách Tiếng Việt Lớp 1 Của Gs Hồ Ngọc Đại Dạy Học Sinh Những Gì?
 • Dạy Tiếng Việt Trên Truyền Hình Cho Học Sinh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Ở Tiểu Học Học Phần 1
 • Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Ở Tiểu Học
 • Nơi Chỉ Có Tình Yêu Dành Cho Tiếng Việt
 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Bế Giảng Khóa Học Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • GD&TĐ – Bộ GD&ĐT phối hợp với Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 đã xây dựng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1”; phát sóng lúc 9h hàng ngày trên VTV7, bắt đầu từ ngày 25/4/2020.

  Để hỗ trợ học sinh lớp 1 tiếp thu kiến thức môn Tiếng Việt tại nhà – môn học công cụ, tạo nền tảng cho các em theo học tiếp lớp trên; đồng thời để giúp giáo viên có thêm phương tiện giảng dạy và truyền tải kiến thức môn tiếng Việt trong và sau mùa dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT phối hợp với Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 đã xây dựng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1”.

  Chương trình được phát sóng lúc 9h hàng ngày trên VTV7, bắt đầu từ ngày 25/4/2020. và được đăng tải lại trên Facebook https://www.facebook.com/vtv7kids/, kênh Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCLxaUpKb2qYs6_uKqvaWv-w).

  “Dạy tiếng Việt lớp 1” gồm 12 số, cung cấp nội dung kiến thức của toàn bộ học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1, theo chương trình đã được Bộ GDĐT tinh giản. Mỗi số (dài khoảng 25 phút) giới thiệu kiến thức cốt lõi của một số bài học trong sách giáo khoa; trong đó chủ yếu hướng dẫn việc tập đọc và kỹ thuật viết các chữ cái, các vần mới.

  Cùng với sự “đứng lớp” giảng dạy của giáo viên, các bài học được thiết kế sử dụng nhiều hình họa sinh động, hình ảnh trực quan, các trò chơi ôn luyện… để tạo hứng thú học tập và giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả.

  Giáo viên tham gia giảng dạy trong chương trình được tuyển lựa kỹ lưỡng, là các thầy cô vừa giỏi chuyên môn, vừa có kỹ năng dạy học trên truyền hình.

  Cung cấp thêm một kênh học tập trên truyền hình, Bộ GDĐT kỳ sẽ giúp học sinh lớp 1, đặc biệt các em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có điều kiện hoặc gặp khó khăn trong việc học online, dễ dàng tiếp cận và học tập tại nhà. Mục tiêu là không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bị bỏ lại phía sau.

  “Việc tự học qua truyền hình hay internet với học sinh lớp 1 là rất khó khăn. Tuy nhiên, trong điều kiện các em đã nghỉ học ở trường dài ngày vì dịch Covid-19, để đảm bảo không có tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2, ngành GD&ĐT rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh học sinh, các lực lượng xã hội khác, để việc học tại nhà của các em đạt hiệu quả, học sinh hoàn thành chương trình theo các yêu cầu của chuẩn đầu ra”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – TS. Thái Văn Tài nói.

  Ngoài dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1, Bộ GD&ĐT đang tiếp tục cùng VTV7 thực hiện chương trình dạy Toán lớp 1, dạy Tiếng Việt và Toán cho học sinh lớp 2. Những chương trình này sẽ được Sở GDĐT các tỉnh giới thiệu tới các nhà trường để học sinh, giáo viên tham khảo, học tập.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Giáo Dục Dạy Tiếng Việt Trên Truyền Hình Cho Học Sinh Lớp 1
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Hàn Quận Thủ Đức
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Đà Nẵng
 • Trung Tâm Chuyên Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Đài Loan
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc
 • Dạy Tiếng Việt Cho Trẻ Chuẩn Bị Vào Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp Dạy Trẻ Luyện Chữ Chuẩn Bị Vào Lớp 1
 • Giáo Án Mầm Non Giúp Trẻ Tăng Cường Tiếng Việt
 • Giáo Án Lớp Lá Tăng Cường Tiếng Việt Làm Quen Với Từ Đồ Dùng, Cái Bàn, Cái Ghế
 • Giáo Án Mầm Non Giúp Trẻ Tăng Cường Tiếng Việt 2022
 • Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tiếng Anh
 • Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ

  1. Cho con quan sát và nhận biết mặt chữ

  Việc đầu tiên cần làm khi muốn dạy tiếng Việt cho trẻ là cho con nhận biết mặt chữ. Cha mẹ nên có bảng chữ cái lớn treo ở góc học tập hoặc vị trí trẻ dễ dàng quan sát.

  2. Để trẻ phát âm từng chữ cái

  Cha mẹ đọc từng chữ cái và để con phát âm theo. Trẻ còn nhỏ nên việc phát âm có thể chưa được chuẩn như người lớn. Nhưng cha mẹ không cần quá lo lắng về điều này.

  3. Để trẻ vừa đọc vừa viết chữ

  Cha mẹ để trẻ vừa đọc và viết chữ cái thường. Ban đầu, cha mẹ có thể viết mẫu để trẻ quan sát, sau đó cầm tay để trẻ viết và cuối cùng để trẻ tự viết chữ cái.

  4. Có ví dụ, hình ảnh sinh động đi kèm

  Cha mẹ có thể cho trẻ quan sát một bức tranh đồ vật/ con vật, trên đó có ghi tên đồ vật/ con vật và bảo trẻ tìm ra chữ cái mà cha mẹ muốn. Ngoài ra cũng có thể để trẻ đọc từng chữ cái có trên hình.

  5. Dạy trẻ ghép vần

  Sau khi trẻ học thuộc bảng chữ cái, biết cách đọc viết chữ cái, cha mẹ hãy dạy trẻ cách ghép những vần từ đơn giản (2 chữ cái) đến phức tạp (trên 2 chữ cái).

  6. Đọc sách cho trẻ nghe

  Cha mẹ nên đọc sách truyện tranh cho trẻ nghe. Tuy nhiên, hãy bảo trẻ quan sát vào từng chữ mà cha mẹ đọc chứ không chỉ nghe không.

  7. Học đi học lại

  Để ghi nhớ tốt, việc học đi học lại là rất quan trọng. Sau khi học được một lượng kiến thức vừa đủ, hãy có một bài ôn tập để ôn lại tất cả những gì đã học để trẻ nhớ lâu hơn.

  Những lưu ý khi dạy trẻ học tiếng Việt

  Chú ý về thời gian học

  Độ tuổi 5-6 tuổi thường khó có thể tập trung trong thời gian dài. Chính vì vậy cha mẹ không nên bắt con học quá lâu. Thời gian hợp lý khoảng 45 phút đến 1 giờ. Trong quá trình học, cha mẹ có thể cho bé giải lao ngắn.

  Tạo không gian học thoải mái

  Góc học tập dễ thương sẽ giúp trẻ có hứng thú ngồi học hơn. Cũng không nên quá khắt khe khi bé học bởi nếu không có tư tưởng thoải mái, trẻ khó có thể tiếp thu.

  Tham khảo bài viết Mẹo trang trí góc học tập giúp con học hiệu quả

  Hãy kiên nhẫn

  Việc dạy trẻ học nói chung đều cần đến sự kiên nhẫn của cha mẹ. Trẻ chưa thể tiếp thu nhanh, đọc đúng hay viết đúng chữ ngay tức khắc được. Do đó, hãy để trẻ học từ từ và kiên nhẫn chờ trẻ viết từng nét chữ một. Nếu trẻ đọc sai, hãy kiên nhẫn nhắc lại chứ đừng tỏ thái độ khó chịu với bé.

  Không bắt trẻ học quá nhiều một lúc

  Trẻ rất dễ quên, do đó, đừng bắt trẻ học nhiều chữ cái một lúc. Mỗi ngày chỉ nên để trẻ học từ 1 đến 2 chữ cái. Việc phải học quá nhiều khiến trẻ mệt mỏi và sợ.

  Việc học của trẻ cần cả một quá trình dài rèn luyện. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn cho con và lựa chọn cách dạy, học phù hợp nhất. Nếu không có đủ thời gian và kiên nhẫn, cha mẹ cũng có thể nhờ gia sư dạy tại nhà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Trẻ Lớp 1 Tập Đọc Dễ Dàng Dành Cho Các Bậc Phụ Huynh
 • Việc Làm Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 6
 • Chương Trình Dạy Tiếng Việt Trực Tuyến
 • Trường Việt Ngữ Cộng Đồng – Vca
 • Sáng Tạo Trong Cách Dạy Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giảng Dạy Chương Trình Lớp 1: Không Còn Áp Lực, Căng Thẳng
 • Trường Việt Ngữ Cộng Đồng – Vca
 • Chương Trình Dạy Tiếng Việt Trực Tuyến
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 6
 • Việc Làm Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • 09:36 28-10-2020

  :1080

  Laocaitv.vn – Ngay trong học kì 1 của năm học 2022 – 2022, năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều vấn đề của chương trình mới được dư luận quan tâm. Tại Lào Cai, không ít phụ huynh học sinh cũng khá lo lắng về vấn đề này. Từ thực tế đó, ngành Giáo dục đã có những giải pháp, những sáng tạo để tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1.

  Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai, theo lời mời của nhà trường, chị Hà Minh Phương, ở xã Đồng Tuyển cùng hơn 100 phụ huynh khác đã tham dự 1 tiết học đặc biệt với các con. Giờ học tiếng Việt của các em học sinh lớp 1 diễn ra sôi nổi, nhẹ nhàng và có sự phối hợp tốt giữa giáo viên và học sinh. Không khí lớp học vui tươi giúp chị Phương cũng như các bậc phụ huynh khác bớt đi phần nào nỗi lo lắng.

  Phụ huynh tham gia 1 tiết học cùng con để hiểu hơn phương pháp dạy và học ở trường.

  Năm học 2022 – 2022, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 3 lớp 1, tổng số hơn 100 em học sinh. Ngay từ những tuần đầu của năm học, nhà trường đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bậc phụ huynh về việc phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục, rèn luyện con em mình. Và chuyên đề cha mẹ cùng học tiếng Việt với con như vừa đề cập ở trên là một trong những giải pháp hữu hiệu đang được nhà trường triển khai, mới chỉ thời gian đầu nhưng đã có hiệu quả rất tích cực. “Thông qua hoạt động này nhằm hướng dẫn các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường cách dạy con ở nhà, cũng như giải tỏa phần nào những băn khoăn, lo lắng về chương trình giáo dục phổ thông mới cho phụ huynh”, cô giáo Hoàng Thị Hào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết thêm.

  Phương pháp dạy trực quan, sinh động giúp học sinh lớp 1 dễ tiếp thu kiến thức hơn.

  Đối với SGK lớp 1, theo lựa chọn, các trường học trên địa bàn thành phố sử dụng 1 bộ sách Cùng học và phát triển năng lực của NXB Giáo dục. Tới thời điểm này, ngành Giáo dục thành phố đã tổ chức 3 hội thảo và các buổi tiếp xúc đối thoại với phụ huynh học sinh. Không ít người cho rằng chương trình tiếng Việt khá nặng so với năng lực của các em học sinh lớp 1. Vì vậy, ngành Giáo dục thành phố đã chỉ đạo các nhà trường có sự linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giảng dạy để tháo gỡ tồn tại này.

  Bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết thêm: “Các giáo viên sẽ bám sát vào đối tượng học sinh để đưa ra thiết kế bài giảng phù hợp chứ không chạy theo tài liệu. Ví dụ với cùng một bài, ở vùng trung tâm dạy trong 1 tiết nhưng ở vùng khó khăn có thể dạy trong 2 tiết thậm chí hơn; chấp nhận sự khác nhau về tiến độ học của các lớp trong cùng một trường hoặc các trường trên cùng một địa bàn. Chính vì vậy, việc dạy học theo tiến độ, nhịp độ sẽ giúp cho học sinh có thể nắm chắc kiến thức hơn”.

  Trên tinh thần sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, toàn ngành Giáo dục nói chung, mỗi thầy cô giáo nói riêng đang nỗ lực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới, giúp các em học sinh tiếp thu hiệu quả nhất các kiến thức theo mục tiêu giáo dục đã đề ra.

  Thu Hường – Nông Quý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Linh Hoạt Các Phương Pháp Dạy Học Chương Trình Lớp 1
 • Thực Hư Chuyện Tiếng Việt Trở Thành Một Môn Học Ở Đài Loan
 • Lớp Dạy Kèm Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Giáo Viên Tiếng Việt: Họ Là Ai?
 • Dạy, Học Tiếng Việt Tại Úc – Một Kinh Nghiệm Tốt – Hội Người Việt Nam Tại Vương Quốc Anh
 • Tổng Hợp Kiến Thức Tiếng Việt Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Và Đang Học Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Mỹ Sẽ Cử Tình Nguyện Viên Dạy Tiếng Anh Cho Các Trường Trung Học Việt Nam
 • Tiếng Anh Hay Tiếng Việt
 • Học Phí Tại Trung Tâm Anh Ngữ Hội Việt Mỹ (Vus) Là Bao Nhiêu?
 • Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Tốt Nhất Hà Nội
 • Du Học Úc Ngành Thạc Sĩ Giảng Dạy Tiếng Anh (Master Of Tesol)
 • Những tranh cãi về cách đánh vần tiếng Việt gần đây khiến nhiều bậc phụ huynh có con sắp vào lớp 1 hoang mang lo lắng. Đa phần những lo lắng này đến từ việc bố mẹ có thể không biết cùng con học thế nào và con sẽ bị “loạn” khi học tiếng Việt. Nếu bạn cũng đang lo lắng về việc học tiếng Việt của con, có thể tham khảo bài chia sẻ tổng hợp kiến thức tiếng Việt cho bé chuẩn bị vào lớp 1 và đang học lớp 1 của chị Phan Hồ Điệp – mẹ Nhật Nam sau đây.

  Những tranh cãi về cách đánh vần tiếng Việt những ngày gần đây khiến nhiều phụ huynh lo lắng. (Ảnh: VTV)

  Xác định được bối cảnh (thời gian, địa điểm), các nhân vật chính trong truyện (từ 1-2 nhân vật), xác định các sự kiện (diễn biến chính) trong câu chuyện: Câu chuyện bắt đầu là… Tiếp theo là…/ Kết thúc là. Một số bạn có thể nói được chi tiết mà mình thích nhất trong truyện.

  Có thể kể lại một số câu chuyện đơn giản. Có thể dùng tranh để nói một vài chi tiết: Tranh vẽ ai? Có màu gì? Nét mặt của nhân vật trong tranh như thế nào?

  Hiểu về kĩ thuật đọc cơ bản: Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đọc lần lượt trang này sang trang khác.

  Có thể nhận ra một số tên gọi và chữ cái in hoa.

  Hiểu rằng, câu được tạo nên bởi các tiếng (nhờ trò chơi vỗ tay theo từng nhịp ngắt tiếng, ví dụ Con/ yêu/ mẹ.

  Biết rằng có những tiếng cùng vần với nhau (nhờ trò chơi làm thơ kiểu buồn cười: Tôi là mèo/ Giỏi leo trèo/ Kêu meo meo/ Hay ưỡn ẹo/ Không thích kẹo…)

  Hiểu một chút về từ ghép (nhờ trò chơi ghép từ, cụm từ, ví dụ: con chim/ chim chích/ chích bông/ bông ngoáy tai/ tai thỏ…)

  Nhận biết bảng chữ cái và biết đọc bảng chữ cái theo tên âm (a, bờ, cờ, dờ…). Như vậy có sự khác biệt giữa tên chữ và tên âm: Chữ “bê” đọc là “bờ”. Chữ “xê” đọc là “cờ”.

  Bết đánh vần những tiếng đơn giản. (cách đánh vần có thể theo thứ tự từ âm đầu- vần- tiếng, ví dụ: bờ- ô- bô- sắc-bố. Một số bạn đánh vần kiểu: bờ- bố; mờ- mẹ, cũng không sao).

  Nhận ra chữ viết tên của mình.

  Nhận ra một số chữ đơn giản, trong những cuốn sách quen thuộc.

  Những kiến thức tiếng Việt bố mẹ cần chuẩn bị cho con bao gồm kỹ năng đọc, viết/ vẽ, nói và nghe. (Ảnh: Parenting)

  Về kỹ năng viết/ vẽ

  Vẽ một nhân vật nào đó trong cuốn sách.

  Biết sắp xếp các bức tranh theo thứ tự diễn biến của một câu chuyện đơn giản.

  Về kỹ năng nói và nghe

  Biết lắng nghe người khác, không cắt ngang khi bạn đang phát biểu.

  Biết thay phiên nhau nói khi ở trong nhóm.

  Biết làm theo hướng dẫn bằng lời (thông thường bao gồm ba chỉ dẫn: Con mở cửa, lấy cho mẹ cốc nước rồi đem cho mẹ).

  Biết đặt và trả lời câu hỏi.

  Biết tả một chút về một người hoặc một đồ vật, con vật nào đó. Ví dụ: Bác ấy có tóc đen/ Bác ấy cao/ Con mèo màu trắng/ Quyển sách dày…

  Với các bé đang học lớp 1

  Vào lớp 1, các bé sẽ làm quen với khái niệm TIẾNG- TỪ- CHỮ- ÂM- CHỮ CÁI. Nhưng đều là theo cách rất tự nhiên: cô nhắc nhiều lần và các bé nhớ.

  Các bé sẽ hiểu về tiếng qua việc đọc, ví dụ câu “con yêu mẹ có 3 tiếng”. Nhưng những tiếng đó khi viết được gọi là chữ (câu trên có ba chữ).

  Các chữ được tạo bởi chữ cái. Ví dụ: Chữ “mẹ” có hai chữ cái là “m” và “e”.

  Các bé cũng sẽ biết cách đánh vần một cách chính thống (từ âm đầu ghép với phần vần – thanh điệu – thành tiếng, ví dụ tiếng “thiện”: thờ- iên- thiên- nặng- thiện

  Trong tiếng Việt có một số trường hợp bất quy tắc đó là một âm ghi bằng hai hoặc ba con chữ (chữ cái). Trường hợp c, k, q mà mọi người tranh luận nhiều trong thời gian qua là một trong số những bất quy tắc đó vì một âm (cờ) ghi bằng ba con chữ.

  Để giải quyết bất hợp lý này, chương trình đại trà chủ trương phân biệt chính tả cho học sinh nhờ đánh vần/ đọc.

  Tiếng có âm đầu “c” thì đánh vần là “cờ”.

  Tiếng có âm đầu “k” thì đánh vần là “ka”

  Tiếng có âm đầu “q”thì ghép luôn với âm đệm “u” để thành tổ hợp “quờ”.

  Ví dụ: Cờ- a- ca- sắc cá; ka- iêm- kiêm- sắc- kiếm; quờ- yên- quyên.

  Chỉ duy nhất có tiếng “quốc” là đặc biệt do âm đệm (u) và âm đứng đằng sau (ô) đều là tròn môi nên khi đánh vần, thêm cho phần vần một âm u ( cho dễ phát âm) nên thành vần “uốc”: quờ- uốc- quốc- sắc- quốc. (phân biệt với “cuốc” trong từ “cái cuốc”, đánh vần là cờ- uốc- cuốc- sắc- cuốc). Việc bỏ đi một âm u này cũng giống như việc bỏ đi một âm i trong tiếng “gì”- giờ- i- gii- huyền- gì.

  Việc dạy học vần theo cách trả về đúng bản chất ngữ âm m “cờ” cho cả ba chữ) của bộ sách giáo khoa thực nghiệm cũng không gây khó khăn cho các bé đâu, mình nghĩ là như thế.

  Có một số những vấn đề khác nảy sinh trong quá trình học vần. Ví dụ, hôm trước có một phụ huynh kể chuyện con đi học về thắc mắc, “tại sao không viết là Ă giời ơi mà viết là Á giời ơi”. Nguyên nhân là: “ă” chỉ là chữ cái còn “á” là tiếng bao gồm âm chính và thanh. Khi muốn xuất hiện trong một tổ hợp các tiếng tạo thành câu, đương nhiên mình phải viết dưới dạng là “á”.

  Vào lớp 1, các bé sẽ qua giai đoạn học vần (kéo dài đến qua học kì 1). Bé sẽ đọc ê a, vừa đọc vừa ghép. (Ảnh: Parenting)

  Vào lớp 1, các bé sẽ qua giai đoạn học vần (kéo dài đến qua học kì 1). Bé sẽ đọc ê a, vừa đọc vừa ghép.

  Nhưng khi con đã học khoảng 3,4 tuần, bạn cố gắng khuyến khích con bên cạnh đọc thành tiếng còn “đọc bằng mắt” có nghĩa là quá trình đánh vần diễn ra trong đầu.

  Sẽ có hiện tượng “đọc vẹt” do chỉ ghi nhớ cách đọc của cô mà nhắc lại nên bạn có thể kiểm tra bằng cách để con chỉ tay vào các con chữ hoặc đánh vần.

  Bạn tiếp tục chơi những trò chơi về ngôn ngữ như khi con chưa đi học nhưng tăng dần độ khó, ví dụ tìm một câu mà toàn tiếng bắt đầu bằng âm “B”, kiểu: Bà béo bán bánh bèo bên bờ biển.

  Quan trọng nhất, bạn nên cùng con đọc sách. Trẻ sẽ học được rất nhiều điều qua việc đọc sách: viết đúng chính tả, cách viết hoa, cách dùng dấu câu, cách viết câu… có lợi vô cùng.

  Các cô giáo trong các buổi họp phụ huynh cũng đừng “bỏ ngỏ” rằng, học khó lắm, phụ huynh đừng dạy rồi sai. Chỉ cần hướng dẫn phụ huynh những việc có thể thực hành cùng con như cùng con đọc sách, cùng con làm thiệp, cùng con chơi trò chơi ngôn ngữ… như thế tâm lý hoang mang cũng bớt đi, phụ huynh cũng sẽ vì thế mà hợp tác hơn.

  XEM THÊM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quảng Ninh: Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Trẻ Em Người Dân Tộc Thiểu Số
 • 5 Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em
 • Top 5 Phần Mềm Tốt Nhất Cho Trẻ Mẫu Giáo
 • 61 Bài Tập Đọc Cho Học Sinh Lớp 1 Hay Chọn Lọc
 • Dạy Con Đánh Vần Trước Khi Vào Lớp 1
 • Tiếng Việt Lớp 1 Có Khó Không? Cách Dạy Và Học Tiếng Việt Cho Trẻ Nhanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Gs Nguyễn Minh Thuyết: Dạy Tiếng Việt Cho Trẻ Lớp 1 Không Thể Nóng Vội
 • 6 Bước Chuẩn Bị Cho Bé Vào Lớp 1
 • Chuẩn Bị Vào Lớp 1: Cách Dạy Đọc
 • Cách Dạy Trẻ Lớp 1 Đánh Vần Hiệu Quả Tại Nhà
 • Dạy Bé Học Chữ Cái Tiếng Việt Hiệu Quả, Nhớ Lâu
 • Học ngôn ngữ tiếng Việt là một quá trình phức tạp và kéo dài cả đời. Trẻ biết bập trẻ nói khi được 1 tuổi và nhận mặt chữ cái khi được 3 tuổi rưỡi. Còn khi lên 5 tuổi, hầu hết các trẻ sẽ có thể thực hiện những điều sau:

  • Biết lắng nghe và hiểu được lời mọi người xung quanh nói.
  • Biết nghe và nói chuyện về sách truyện khi được bố mẹ đọc.
  • Thích giả vờ đọc sách, biết nói ra những câu từ như thể trẻ đang đọc thực sự.
  • Ghi nhớ và kể lại câu chuyện đơn giản.
  • Ghi nhớ được rất nhiều từ, một số câu ngắn và hiểu ý nghĩa của nó.
  • Biết giải thích và đặt câu hỏi ngắn gọn.
  • Biết viết các chữ cái và một số từ ngắn.
  • Biết nói các câu xã giao mà không cần bố mẹ nhắc, ví như cảm ơn, ạ, chào,…

  Tiếp đó, khi lên 6 tuổi, trẻ sẽ được đi học lớp 1 và được dạy về chữ số và bảng chữ cái.

  Dạy tiếng Việt lớp 1 có khó không?

  Cách dạy và học tiếng Việt cho trẻ nhanh nhất hiện nay

  Học thuộc bảng chữ cái tiếng Việt

  Để có thể giúp trẻ học nhanh tiếng Việt ban đầu là một chữ cái mỗi ngày, về sau là 2 chữ cái/ ngày. Dần dần tăng lên bao gồm chữ cái đã học với chữ cái mới. Bạn hãy dạy cho trẻ cả bảng chữ cái hoàn chỉnh bao gồm chữ cái thường lẫn chữ cái in hoa. Thường các trẻ 5-6 tuổi sẽ nhớ mặt chữ cái rất tốt và nhanh, nhưng ngữ âm lại chưa chuẩn. Điều này là bình thường và khá phổ biến, bạn hãy kiên trì nhắc trẻ đọc lại sao cho chuẩn.

  Ngay từ ban đầu, hãy tạo một một góc học tập nhỏ cho trẻ. Bao gồm sách vở, bút giấy,…để trẻ có thể học chữ cái tiếng việt bằng nhiều hình thức khác nhau. Đa số trẻ em sẽ hứng thú học hơn với những dụng cụ học tập dễ thương và thú vị. Khi học, tốt nhất nên tránh các hoạt động hoặc thiết bị sẽ làm phiền đến giờ học của trẻ, chẳng hạn như điện thoại, ti vi,…

  Hãy để trẻ nhận biết được rằng khi ngồi học thì chỉ có học, tuy nhiên với trẻ nhỏ giờ học không nên kéo dài quá 30 phút và không khí giờ học phải vui vẻ.

  Tập viết các chữ cái trong sách tiếng việt lớp 1

  Trẻ em ghi nhớ các chữ cái tiếng việt tốt hơn nếu như tự mình viết ra các chữ cái. Ngoài ra, viết cũng là một hoạt động bắt buộc khi học bất kì ngôn ngữ nào. Ban đầu hãy cứ cho trẻ viết tự do trên giấy, nên dùng các bút màu, bút to để trẻ dễ cầm.

  Cách học tiếng Việt nhanh qua những câu truyện kể

  Cách dạy tiếng Việt cho trẻ nhanh hiệu quả thông qua các trò chơi

  Trẻ nhỏ học chủ yếu qua các trò chơi, nếu không được chơi trẻ sẽ dễ mau chán. Có nhiều trò chơi giúp ích trong việc học chữ, chẳng hạn như: Hát bài hát về bảng chữ cái, trò domino với chữ cái, trò lắp chữ cái vào bảng, trò đưa thư chữ cái….

  Trẻ em sẽ rất thích thú khi các chữ cái tiếng Việt với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau được dán khắp nơi trong nhà. Dùng bút viết để viết hoặc tô các chữ cái, rồi dán chúng ở nhiều nơi. Sau đó hỏi trẻ đi tìm, hoặc đơn giản là khi gặp một chữ cái nào đó, bạn hãy hỏi trẻ đó là chữ gì.

  Thực hành trong môi trường xung quanh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Dạy Tiếng Việt Cho Trẻ Em Dân Tộc Thiểu Số Trước Khi Vào Lớp 1
 • Cần Tìm Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Online Cho 3 Bé Đang Ở Mỹ
 • Giáo Viên Dạy Kèm Online Tiếng Việt Cho Người Đức
 • Học Trực Tuyến Lớp 4 Ngày 23/12/2020
 • Học Tiếng Việt Lớp 1 Trực Tuyến
 • Phần Mềm Học Tiếng Việt Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Trò Chơi Học Tập Tiếng Việt Lớp 1. Bai Viet Doc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Một Số Biện Pháp Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Học Tiếng Anh 1 Kèm 1
 • Nên Học Tiếng Anh 1 Thầy 1 Trò Hay Học Theo Lớp?
 • Download phần mềm Học tiếng Việt 1 Demo

  Ngày gửi bài: 25/04/2009

  Số lượt đọc: 32176

  Một số chức năng của phần mềm Học tiếng Việt 1:

  HỌC TIẾNG VIỆT 1 là phần mềm đầu tiên của Việt Nam mô phỏng toàn bộ chương trình phần học vần trong sách giáo khoa TIẾNG VIỆT lớp 1. Điểm đặc biệt nhất của phần mềm này là việc mô phỏng đã được tiến hành gần như chính xác đến từng nội dung, bài học của sách giáo khoa. Do vậy HỌC TIẾNG VIỆT 1 có thể nói là phần mềm đầu tiên của Việt Nam được thiết kế nhằm thay thế hoàn toàn sách giáo khoa khi giảng dạy.

  – Phần mềm đã mô phỏng toàn bộ 103 bài học chính phần học vần của chương trình Tiếng Việt lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 173âm vần, 519 từ khóa và 445 bài luyện viết chữ mẫu tiếng Việt theo đúng chương trình sách giáo khoa TIẾNG VIỆT 1 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.

  – Tất cả các âm vần, từ khóa, tập đọc, tập nói trong chương trình đều được ghi âm giọng Hà Nội chuẩn.

  – Hơn 1000 bức tranh lớn đã được sưu tầm từ Internet hỗ trợ cho việc học tất cả các từ khóa chính của các bài học.

  – Toàn bộ phần tập viết trong chương trình sách giáo khoa bao gồm gần 500 mẫu đã được mô phỏng chính xác trên máy tính hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học phần kiến thức tập viết này.

  Học Tiếng Việt 1 bản dùng thử hạn chế một số chức năng so với bản đầy đủ như sau:

  – Chức năng Học bảng chữ cái Tiếng Việt / Học viết chữ và số: chỉ cho phép nháy chuột để xem mô phỏng cách viết chữ cái a.

  – Chức năng Học âm vần Tiếng Việt: mô phỏng đầy đủ các phần: âm vần, đọc từ khóa, tập viết, tập đọc, luyện nói, kể chuyện của các bài học từ bài 7 đến bài 11.

  – Không hỗ trợ chức năng Nhập và điều chỉnh thông tin bài học.

  HocTiengViet1Demo_Setup-1.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-2.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-3.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-4.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-5.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-6.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-7.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-8.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-9.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-10.bin

  HocTiengViet1Demo_Setup-11.bin

  Microsoft .NET Framework Version 2.0

  – Để biết máy tính đang sử dụng hệ điều hành nào, người dùng kích phải chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop, chọn Properties. Trong tab General, trong mục System sẽ ghi rõ hệ điều hành và phiên bản Service Pack máy đang sử dụng

  nguon http://www.schoolnet.vn

  Link tai phan mem

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Tuần 3 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 11, 12
 • Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Lớp 5(Hoa)
 • Giáo Án Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
 • 4 Phương Pháp Dạy Trẻ Lớp 1 Tập Đọc Khoa Học Và Hiệu Quả
 • Ký Hiệu Và Biểu Tượng Trong “chiêm Tinh Học” (Phần 1/2)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100