Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: 123 Em Yêu Anh 123 我爱你

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Hát Tiếng Trung: Bất Nhiễm 不染 Bù Rǎn
 • Bất Nhiễm – Hương Mật Tựa Khói Sương
 • Tự Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Biệt Khúc Chờ Nhau
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Biệt Khúc Chờ Nhau (Tân Dòng Sông Ly Biệt)
 • Bài Hát Tiếng Trung: Quẻ Bói 卜卦 Bo Guà
 • 18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát 123 em yêu anh 123 我爱你 123 Wǒ ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

  123 em yêu anh 123 我爱你 – Giang Triều & Hạ Tử Linh 江潮 & 贺子玲

  Lời bài hát 123 em yêu anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

  轻轻贴近你的耳朵

  qīng qīng tiējìn nǐ de ěr·duo

  tring tring thia chin nỉ tơ ở tủa

  Nhẹ nhàng ghé sát tai anh

  莎朗嘿哟

  shā lǎng hēi yō

  sa lảng hây dô

  Em yêu anh

  情话永远不嫌太多对你说

  qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō

  trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua

  Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

  一全听你的二给你好的

  yī quán tīng nǐ de èr gěi nǐ hǎo de

  i troén thing nỉ tơ ơ cẩy nỉ hảo tơ

  Một là tất cả đều nghe theo anh, hai là cho anh những điều tốt đẹp nhất

  数到三永远爱你一个

  shǔ dào sān yǒngyuǎn ài nǐ yī gè

  sủ tao xan dủng doẻn ai nỉ i cưa

  Đếm đến ba là mãi mãi yêu mình anh

  四不会犯错五不会囉嗦

  sì bù huì fàn cuò wǔ bù huì luō suō

  xư pu huây phan trua ủ pu huây lua xua

  Bốn sẽ không phạm lỗi, năm sẽ không lải nhải

  每天为你打callCook也不错

  měi tiān wèi nǐ dǎ call cook yě bùcuò

  mẩy then uây nỉ tả call cook dể pu trua

  Ngày nào cũng đều gọi cho anh, nấu ăn cũng không tệ

  轻轻贴近你的耳朵

  qīng qīng tiējìn nǐ de ěr·duo

  tring tring thia chin nỉ tơ ở tủa

  Nhẹ nhàng ghé sát tai anh

  莎朗嘿哟

  shā lǎng hēi yō

  sa lảng hây dô

  Em yêu anh

  情话永远不嫌太多对你说

  qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō

  trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua

  Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

  打开你的爱情手册就在此刻

  dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè

  tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa

  Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

  为你唱的专属情歌要记得

  wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé

  uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa

  Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

  说你想说的做你想做的

  shuō nǐ xiǎng shuō de zuò nǐ xiǎng zuò de

  sua nỉ xẻng sua tơ chua nỉ xẻng chua tơ

  Nói những điều anh muốn nói, làm những điều anh muốn làm

  别怕失败因为你有我

  bié pà shībài yīnwèi nǐ yǒu wǒ

  pía p’a sư pai in uây nỉ dẩu ủa

  Đừng sợ thất bại vì anh có em đây rồi

  陪你看日落陪你等雨过

  péi nǐ kàn rì luò péi nǐ děng yǔ guò

  p’ấy nỉ khan rư lua p’ấy nỉ tẩng ủy cua

  Cùng anh xem mặt trời lặn, cùng anh chờ mưa qua

  陪你一起唱完我们爱的歌

  péi nǐ yīqǐ chàng wán wǒ·men ài de gē

  p’ấy nỉ i trỉ trang oán ủa mân ai tơ cưa

  Cùng anh hát bài hát của tình yêu hai ta

  轻轻贴近你的耳朵

  qīng qīng tiējìn nǐ de ěr·duo

  tring tring thia chin nỉ tơ ở tủa

  Nhẹ nhàng ghé sát tai anh

  莎朗嘿哟

  shā lǎng hēi yō

  sa lảng hây dô

  Em yêu anh

  情话永远不嫌太多对你说

  qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō

  trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua

  Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

  打开你的爱情手册就在此刻

  dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè

  tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa

  Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

  为你唱的专属情歌要记得

  wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé

  uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa

  Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

  我轻轻靠近你的耳朵说爱你不嫌太多

  wǒ qīng qīng kàojìn nǐ de ěr·duo shuō ài nǐ bù xián tài duō

  ủa tring tring khao chin nỉ tơ ở tủa sua ai nỉ pu xén thai tua

  Anh nhẹ nhàng ghé sát tai em, nói yêu em không ngại nói nhiều lần

  如果相遇的几率亿万分之一那么多

  rúguǒ xiāng yù de jīlǜ yìwàn fēn zhī yī nà·me duō

  rú của xeng uy tơ chi luy i oan phân chư i na mơ tua

  Nếu như tần suất gặp nhau là một phần một trăm tỉ 

  请相信我的真真真心

  qíng xiāngxìn wǒ dízhēn zhēn zhēnxīn

  trính xeng xin ủa tí chân chân chân xin

  Thì hãy cứ tin tưởng sự thật lòng của anh 

  比宇宙还辽阔我会牵着你的手

  bǐ yǔzhòu hái liáokuò wǒ huì qiān zhe nǐ de shǒu

  pỉ ủy châu hái léo khua ủa huây tren chưa nỉ tơ sẩu

  Rộng lớn hơn vũ trụ, anh sẽ luôn nắm lấy tay em 

  直到你全部接受

  zhídào nǐ quánbù jiēshòu

  chứ tao nỉ troén pu chia sâu

  Đến khi em có thể chấp nhận tất cả

  我靠近你的耳朵

  wǒ kàojìn nǐ de ěrduǒ

  Em lại sát gần tai anh

  莎朗嘿哟 hu~

  shā lǎng hēi yō hu~

  sa lảng hây dô hu~

  Em yêu anh

  情话永远不嫌太多对你说

  qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō

  trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua

  Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

  打开你的爱情手册就在此刻

  dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè

  tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa

  Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

  为你唱的专属情歌要记得

  wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé

  uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa

  Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

  我轻轻靠近你的耳朵说爱你不嫌太多

  wǒ qīng qīng kàojìn nǐ de ěr·duo shuō ài nǐ bù xián tài duō

  ủa tring tring khao chin nỉ tơ ở tủa sua ai nỉ pu xén thai tua

  Anh nhẹ nhàng ghé sát tai em, nói yêu em không ngại nói nhiều lần

  如果相遇的几率亿万分之一那么多

  rúguǒ xiāng yù de jīlǜ yìwàn fēn zhī yī nà·me duō

  rú của xeng uy tơ chi luy i oan phân chư i na mơ tua

  Nếu như tần suất gặp nhau là một phần một trăm tỉ 

  请相信我的真真真心

  qíng xiāngxìn wǒ dízhēn zhēn zhēnxīn

  trính xeng xin ủa tí chân chân chân xin

  Thì hãy cứ tin tưởng sự thật lòng của anh 

  比宇宙还辽阔我会牵着你的手

  bǐ yǔzhòu hái liáokuò wǒ huì qiān zhe nǐ de shǒu

  pỉ ủy châu hái léo khua ủa huây tren chưa nỉ tơ sẩu

  Rộng lớn hơn vũ trụ, anh sẽ luôn nắm lấy tay em 

  直到你全部接受

  zhídào nǐ quánbù jiēshòu

  chứ tao nỉ troén pu chia sâu

  Đến khi em có thể chấp nhận tất cả

  打开你的爱情手册就在此刻

  dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè

  tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa

  Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

  为你唱的专属情歌要记得

  wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé

  uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa

  Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Love You And Love Me
 • Bài Hát Tây Du Ký: Xin Hỏi Đường Ở Đâu 敢问路在何方
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát : Thần Thoại
 • Website Luyện Thi Hsk Online Miễn Phí Của Hanban & Viện Khổng Tử Trung Quốc
 • Cách Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung Thật Ấn Tượng
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Chuột Yêu Gạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Hát Tiếng Trung Chuột Yêu Gạo
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát : Chúng Ta Không Giống Nhau
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát : Mang Chủng 芒种
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Có Thể Hay Không (可不可以) Cover Hắc Kỳ Tử ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Có Thật Sự Hiệu Quả Hay Không?
 • Lời dịch Tiếng Việt bài hát Chuột Yêu Gạo – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米

  Em nghe tiếng anh nói, lòng em lại chợt có những cảm giác thật đặc biệt, khiến em không thể thôi nghĩ về anh, không có đủ dũng khí để quên được anh.

  Em nhớ rằng đã có một người mãi mãi luôn ở trong lòng em, làm sao em có thể chỉ nhớ đến anh như vậy thôi?

  Nếu thật sự có một ngày tình cảm này thành sự thật, em nhất định sẽ luôn cố gắng đối với anh không bao giờ thay đổi.

  Bất kể là con đường có dài đến đâu, em cũng nhất định biến tất cả thành hiện thực.

  Và em sẽ nhẹ nhàng ở bên tai anh, nói với anh rằng…

  Em yêu anh, em yêu anh như chuột yêu gạo.

  Cho dù có bao nhiêu phong ba bão táp, em vẫn luôn ở bên anh.

  Em nhớ anh, em nhớ anh dù có bao nhiêu đau khổ đi nữa.

  Chỉ cần có thể khiến anh vui vẻ, thì cái gì đi nữa em cũng đều cam lòng, yêu anh như thế này mà thôi.

  Lời dịch bài hát Chuột Yêu Gạo tiếng Trung – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米

  老鼠爱大米

  我听见你的声音, 有种特别的感觉, 让我不断想, 不敢在忘记你, 我记得有一个人, 永远留在我心中,哪怕只能够这样的想你。

  如果真的有一天, 爱情理想会实现。

  我会加倍努力好好对你永远不改变, 不管路多么远, 一定会让它实现, 我会轻轻在你耳边对你说, 对你说:

  我爱你, 爱着你, 就像老鼠爱大米, 不管有多少风雨, 我都会依然陪着你。

  我想你, 想着你, 不管有多么的苦, 只要能让你开心, 我什么都愿意,

  这样爱你。

  Lời Phiên âm bài hát Chuột Yêu Gạo – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米

  老鼠爱大米

  lǎo shǔ ài dà mǐ

  我听见你的声音

  Wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn

  有种特别的感觉

  Yǒu zhǒng tè bié de gǎn jué

  让我不段想

  Rang wǒ bú duàn xiǎng

  不敢在忘记你

  Bù gǎng zài wàng jì nǐ

  我记的有一个人

  Wǒ jì de yǒu yí gè rén

  永远留在我心中

  Yǒng yuǎn liǘ zài wǒ xīn zhōng

  那怕只能够这样的想你

  Nǎ pà zhǐ néng gòu zhè yang de xiǎng nǐ

  如果真的有一天

  Rú guǒ zhēn de yǒu yì tiān

  爱情理想会实现

  Ài qíng lí xiǎng huì shí xiàn

  我会加倍努力好好对你

  Wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ

  永远不改变

  Yǒng yuǎn bù gǎi biàn

  不管路有多么远

  Bù guǎn lù yǒu duō me yuǎn

  一定会让它实现

  Yí ding huì rang tā shí xiàn

  我会轻轻在你耳边

  Wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān

  对你说 对你说

  Duì nǐ shuō duì nǐ shuō

  爱着你

  Ài zhe nǐ

  就象老鼠爱大米

  jiǜ xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ

  不管有多少风雨

  Bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ

  我都会依然陪着你

  Wǒ dōu huì yī rán péi zhe nǐ

  我想你

  Wǒ xiǎng nǐ

  想着你

  Xiǎng zhe nǐ

  不管有多么的苦

  Bù guǎn yǒu duō me de kǔ

  只要能让你开心,

  zhǐ yào néng rang nǐ kāi xīn

  我什么都愿意

  Wǒ shén me dōu yuàn yì

  这样爱你

  Zhè yang ài nǐ

  Nguồn: Lienminhchienthan.com Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese

  Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Cực Hiệu Quả
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát “tình Bạn” Châu Hoa Kiện ⋆ Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Trung Chinese
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Tình Bạn 朋友
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hương Lúa 稻香 (Dao Xiang)
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Quẻ Bói (卜卦)
 • Học Tiếng Nhật Qua Những Bài Hát Đáng Yêu Của Trẻ Em!

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Bài Hát Đáng Yêu Của Trẻ Em Giúp Bạn Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Nhất
 • Tuyệt Chiêu Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Đơn Giản Mà Lại Vui
 • Học Tiếng Nhật Đơn Giản Qua Bài Hát
 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Tiếng Nhật Hay No.1 Của 西野カナ
 • Học Tiếng Nhật Qua Lời Bài Hát “kém Duyên”
 • Một cách thú vị để học ngoại ngữ là thông qua các bài hát. Các bài hát hiện đại thường được tạo ra với nhiều từ và ngữ pháp khó, và cách tốt nhất để bắt đầu học là hát các bài hát cho trẻ em. Nhìn chung, những bài hát này ngắn hơn và dễ học hơn – hoàn hảo cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật! Nếu bạn có thể đọc Hiragana, hãy cố gắng tập trung vào việc đọc chúng, thay vì dựa vào romaji.

  かえるのうたが(Kaeru no uta ga)

  きこえてくるよ. (Kikoete Kuru yo)

  クヮクヮクヮクヮ, (kwa, kwa, kwa, kwa)

  ゲロゲロゲロゲロ(gero, gero, gero, gero)

  クヮクヮクヮ. ( Kwa, kwa, kwa)

  Lên Youtube, gõ từ khóa và hát thử đi nào!

  Từ vựng

  かえる- kaeru – ếch

  うた- uta – bài hát

  聞こえて- kikoete – nghe

  クヮ- kwa – “quack”

  ゲロ- gero – từ tượng thanh thể hiện tiếng kêu của một con ếch

  Một cậu bé hạt dẻ bị rơi xuống ao và không có cách nào để lên bờ được. Sau đó, một con cá chạch tiến tới và nhìn thấy, nhưng thay vì giúp cậu bé, nó lại rủ cậu cùng chơi với mình. Thật dễ thương phải không nào?

  どんぐりころころドンブリコ(Donguri korokoro donburiko)

  お池にはまってさあ大変(Oike ni hamatte saa taihen)

  どじょうが出て来て今日は(Dojou ga detekite konnichiwa)

  坊ちゃん一緒に遊びましょう(Bocchan isshoni asobimashou)

  Từ vựng

  どんぐり – donguri – hạt dẻ

  ころころ – koro moro – từ tượng thanh cho “lăn”

  池- ike – ao

  はまって- hamatte – bị mắc kẹt

  どじょう – dojou – cá chạch

  出てきて – detekite – xuất hiện

  坊ちゃん – bocchan – cậu bé

  一緒に – isshouni – cùng

  遊びましょう – Asobimashou – Hãy chơi!

  Oni no patsu

  Ma quỷ Nhật Bản là một nhân vật vui vẻ, đôi khi là bạn bè, đôi khi là kẻ thù. Lần này chúng ta sẽ hát về đồ lót của ma quỷ. Nó được làm bằng da hổ và bạn có thể mặc nó mãi mãi.

  鬼のパンツはいいパンツ(oni no Pantsu wa ii Pantsu)

  つよいぞつよいぞ(tsuyoizo tsuyoizo)

  トラの毛皮でできている(tora no kegawa de dekite iru)

  つよいぞつよいぞ(tsuyoizo tsuyoizo)

  5年はいてもやぶれない(Gonen haite mo yaburenai)

  つよいぞつよいぞ(tsuyoizo tsuyoizo)

  10年はいてもやぶれない(juu nen haite mo yaburenai)

  つよいぞつよいぞ(tsuyoizo tsuyoizo)

  はこうはこう鬼のパンツ(hakou hakou oni no Pantsu)

  はこうはこう鬼のパンツ(hakou hakou oni no Pantsu)

  あなたもあなたもあなたもあなたも(anata mo) (x4)

  みんなではこう鬼のパンツ(Minna de hakou oni no Pantsu)

  Từ vựng

  鬼- oni – ma quỷ

  パンツ- Pantsu – quần / quần lót (đồ lót)

  いい- ii – tốt

  つよい- tsuyoi – mạnh

  トラ- Tora – hổ

  毛皮- kegawa – động vật lấy lông

  できている- dekite iru – làm bằng

  5年Gonen – 5 năm

  は こ う hakou – hãy mặc nó

  あ な た も – anata mo – bạn cũng thế!

  Kéo, búa, bao – có lẽ không ai không biết trò chơi nổi tiếng này? Ở Nhật, trò chơi này thường được chơi để ra các quyết định ngẫu nhiên, tương tự với việc ném xu xấp hay ngửa của phương Tây. Bài hát này sử dụng hai tay và tạo thành một số thứ (ốc sên, cua, hành động đấm bốc …).

  ぐ ち ち ょ き ぱ ~ で (x2) (gu choki pa de) (x2)

  な に 作 ろ う ~ ♪ ~ (x2) (nani tsukurou) (x2)

  み ぎ て が ぐ ー で (migi te ga gu de)

  ひ だ り て がち ょ き で (hidari te ga choki de)

  か た つ む り (x2) (katatsumuri) (x2)

  みぎてがちょきで(migi te ga Choki de)

  ひだりてもちょきで(Hidari te mo Choki de)

  か~にさん(x2) (ka-ni san) (x2)

  み ぎ て が ぐ ー で (migi te ga gu de)

  ひ だ り て は ぱ ー で (hidari te ha pa de)

  ヘ リ コ プ タ ー (x2) (herikoputa-) (x2)

  み ぎ て が ぐ ー で (migi te ga gu de)

  ひ だ り て も ぐ ー で (hidari te mo gu de)

  ボ ク シ ン グ (x2) (bokushingu) (x2)

  Từ vựng

  ぐ- gu – “đá”

  ちょき- Choki – “kéo”

  ぱ- pa – “giấy”

  でde – với

  なに- nani – những gì

  作ろう- tsukurou – chúng ta sẽ làm cho

  みぎて – migite – tay phải

  ひだりて – hidarite – tay trái

  か た つ む り – catatsumuri – ốc sên

  ヘ リ コ プ タ ー – herikoputa – trực thăng

  ボ ク シ ン グ – bokushingu – đấm bốc

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Lợi Ích Của Cách Học Tiếng Nhật Cho Trẻ Em Qua Bài Hát.
 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát “nhật Ký Của Mẹ”
 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát 明日への手紙
 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Best Friend ( Kiroro)
 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát: Your Best Friend
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Em Yêu Anh 我爱你 / Wo Ai Ni ⇒By Tiếng Trung Chinese

  --- Bài mới hơn ---

 • Anh Yêu Em Tiếng Trung: Những Câu Tỏ Tình Độc Đáo Thay Wo Ai Ni
 • Những Cách Nói Anh Yêu Em Trong Tiếng Trung
 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Tình Yêu Và Valentine (Phần 1)
 • Trung Tâm Học Ngoại Ngữ Tiếng Anh Tốt Nhất Tại Hà Nội
 • Học Tiếng Trung Quốc Cơ Bản Online
 • Lời bài hát phiên âm Em Yêu Anh 我爱你 / Wo Ai Ni

  我爱你

  有个人可能会不回来, 有个人的心长夜地疼,

  Yǒu gèrén kěnéng huì bù huílái, yǒu gèrén de xīn chángyè de téng,

  没有我我在这里, 拥抱我和手牵手,

  Méiyǒu wǒ wǒ zài zhèlǐ, yǒngbào wǒ hé shǒu qiānshǒu,

  我瘦肩, 冰冷深夜更想你.

  Wǒ shòu jiān, bīnglěng shēnyè gèng xiǎng nǐ.

  要如何才能忘记怀念, 平安天有你轻轻陪伴,

  Yào rúhé cáinéng wàngjì huáiniàn, píng’ān tiān yǒu nǐ qīng qīng péibàn,

  要如何如何忘记, 满天星我们交吻, 我心中, 依然幸福与伤悲.

  Yào rúhé rúhé wàngjì, mǎn tiān xīng wǒmen jiāo wen, wǒ xīnzhōng, yīrán xìngfú yǔ shāng bēi.

  我现在日受落空, 要克服多夜孤单, 我的眼泪默默地流下,

  Wǒ xiànzài rì shòu luòkōng, yào kèfú duō yè gūdān, wǒ de yǎnlèi mòmò de liúxià,

  因为我爱你爱你, 已存在多少乐悲, 只有在你身边才能微笑.

  Yīnwèi wǒ ài nǐ ài nǐ, yǐ cúnzài duōshǎo lè bēi, zhǐyǒu zài nǐ shēnbiān cáinéng wéixiào.

  是否你现在远方, 只要还有我爱你,

  Shìfǒu nǐ xiànzài yuǎnfāng, zhǐyào hái yǒu wǒ ài nǐ,

  是否我的过去也曾盲目, 会等你爱我爱我,

  Shìfǒu wǒ de guòqù yě céng mángmù, huì děng nǐ ài wǒ ài wǒ,

  虽然要多少时间, 会等候我爱你.

  Suīrán yào duōshǎo shíjiān, huì děnghòu wǒ ài nǐ.

  Lời bài hát Wo Ai Ni tiếng Việt

  Ngày đó khi ta yêu nhau cười vui

  Với bao nhiêu mộng say đắm

  Và bóng em yêu ngây thơ mong manh đẹp xinh

  Nụ cười em quá duyên dáng

  Làm anh ngẩn ngơ thẫn thờ, đắm say với người

  Và ta yêu mãi không rời

  Cầu mong ngày mai cùng nhau

  Cho tình ta về sau, bền lau

  Rồi trái tim em nay đã không như ngày xưa

  Đã ra đi về nơi khác

  Rồi trái tim anh nay phải cô đơn từng đêm

  Chờ em với bao nỗi nhớ

  Lòng anh vẫn yêu vẫn chờ, mãi mê ngóng chờ

  Chờ em sẽ quay về

  Về đây để ta cùng nhau, ta sẽ thôi buồn đau

  Người quay về đây

  Wo ai ni

  Tiếng nói yêu em lòng đã trao em tình đó hôm nào

  Wo ai ni

  Tình đã trao em lòng vẫn yêu em trọn kiếp không thôi

  Giờ đây mình anh chờ mong, mong về em mộng mơ

  Với những nỗi cay đắng trong lòng

  Ước chi em sẽ biết rằng, trái tim

  Với bao nhiêu nỗi đớn đau

  Nguồn: Lienminhchienthan.com Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese

  Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Thi Chứng Chỉ A2 Tiếng Trung Hsk
 • Khóa Học Tiếng Trung Sơ Cấp 2
 • Khóa Học Tiếng Trung Sơ Cấp A2 Tại Hải Phòng
 • Top 11 App Học Tiếng Trung Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Tiếng Trung Cấp Tốc Cùng Vua Tiếng Trung Youtube Dương Châu
 • Học Tiếng Anh Qua Các Bài Hát Tình Yêu

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Love Hurts
 • Bài Hát Học Tiếng Anh Hay Nhất Về Tình Yêu
 • Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Về Tình Yêu 2022
 • Top 22 Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ Về Tình Yêu Hay Nhất
 • Bốn Bước Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • Học tiếng anh qua các bài hát tình yêu – Bad Things

  Không có gì tệ như vậy đâu

  Nếu cảm thấy ổn

  Thì em hay quay lại

  Giống như anh biết em sẽ làm

  Và chúng ta đều hoang dại

  Và đêm còn dài

  Và em là liều thuốc của anh

  Breathe you in ’til my face numb

  Hơi thở của em làm anh tê dại

  Drop it down to that bass drum

  Từng nhịp trống gõ

  I got what you dream about

  Anh biết em mơ thấy điều gì

  Nails scratchin’ my back tatt

  Móng tay em cào xước hình xăm trên lưng anh

  Eyes closed while you scream out

  Đôi mắt nhắm trong khi em gào thét

  And you keep me in with those hips

  Và em giữ lấy anh

  While my teeth sink in those lips

  Trong khi cả hàm răng anh biến mất sau làn môi em

  While your body’s giving me life

  Trong khi cơ thể em đang giữ lấy cuộc sống của anh

  And you suffocate in my kiss

  Và em đắm chìm trong nụ hôn của anh

  Có phải em đang hóa điên?

  Có phải em đang mất lý trí

  If you only knew the bad things I like

  Nếu anh chỉ biết đến những điều xấu mà em thích

  Don’t think that I can explain it

  Đừng nghĩ rằng em có thể giải thích được chúng

  What can I say, it’s complicated

  Em có thể nói gì đây? Nó quá phức tạp

  Don’t matter what you say

  Không quan tâm anh nói gì

  Don’t matter what you do

  Không quan tâm anh làm gì

  I only wanna do bad things to you

  Em chỉ muốn làm điều tồi tệ cho anh

  So good, that you can’t explain it

  Quá tốt, em không thể giải thích nó

  What can I say, it’s complicated

  Em có thể nói gì, nó quá phức tạp

  Em muốn có anh mãi mãi

  Even when we’re not together

  Ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau

  Scars on my body so I can take you wherever

  Như những vết sẹo trên cơ thể mà anh có thể mang em đi bất cứ đâu,

  Anh muốn có em mãi mãi

  Even when we’re not together

  Thậm chí khi chúng ta không còn bên nhau

  Scars on my body I can look at you whenever

  Như vết sẹo trên cơ thể anh, anh có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào

  The way we love, is so unique

  Cách chúng ta yêu quá độc đáo

  And when we touch, I’m shivering

  Và khi chúng ta chạm vào, em run rẩy

  Và không ai khác hiểu được điều đó

  Chỉ anh và em

  Cause we’re just living

  Vì chúng ta đang cùng sống

  Có phải em đang hóa điên?

  Có phải em đang mất lý trí

  If you only knew the bad things I like

  Nếu anh chỉ biết đến những điều xấu mà em thích

  Don’t think that I can explain it

  Đừng nghĩ rằng em có thể giải thích được chúng

  What can I say, it’s complicated

  Em có thể nói gì đây? Nó quá phức tạp

  Don’t matter what you say

  Không quan tâm anh nói gì

  Don’t matter what you do

  Không quan tâm anh làm gì

  I only wanna do bad things to you

  Em chỉ muốn làm điều tồi tệ cho anh

  So good, that you can’t explain it

  Quá tốt, em không thể giải thích nó

  Em có thể nói gì, nó quá phức tạp

  Ca từ đơn giản cùng tiết tấu nhịp nhàng sẽ đem lại cho bạn sự khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng. Học tiếng anh qua các bài hát tình yêu – Bad Things và rất nhiều các bài hát có ý nghĩa khác sẽ đem lại cho bạn thêm hứng khởi học tiếng anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Quen Với Cách Học Tiếng Anh Mới Mẻ Và Hiệu Quả Trong “sing To Learn”
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Water Under The Bridge (Adele)
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Until You Của Shayne Ward
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Until You
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát See You Again
 • ​học Tiếng Hàn Qua Bài Hát Chuột Yêu Gạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát 엑소 (Exo) – Lucky
 • Tiếng Hàn Qua Bài Hát: Teayang – Eyes,nose,lips
 • Eyes, Nose, Lips – Taeyang (From Bigbang)
 • Lời Bài Hát Em Gái Mưa Tiếng Hàn
 • Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát 3 Con Gấu
 • Thời gian đăng: 01/02/2016 15:19

  Học tiếng Hàn qua bài hát là cách học vừa đơn giản mà lại rất hiệu quả .Chính vì vậy mà rất nhiều thế hệ học tiếng Hàn thường áp dụng cách học này để nâng cao trình độ tiếng Hàn của mình.

  Link mp3 : http://mp3.zing.vn/bai-hat/mouse-love-rice-lee-so-eun/zwzdc7ca.html

  Lời bài hát tiếng Hàn và phiên âm : 

  고마워요 닿을듯 그대 옆에 있기에

  Gô ma wuơ yô ta ưl đưt gư đe yo phê it ki ê

  더는 내일이 나 두렵지 않죠

  To nưn ne i ri na tu ryop ji an chyô

  사랑땜에 힘든 건 이별땜에 아픈건

  Sa rang tte mê him đưn gon i byol tte mê a phưn gon

  영화 속에만 있었으면해

  Yong hoa sô gê man i sso ssư myon he

  언제나 난 믿었죠 내 반쪽 그대라고

  On jê na nan mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô

  너무나 익숙해서 늘 불안 했었던 나를

  No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl

  너무나 행복해서 많이 울었던 나를

  No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl

  말없이 안아주었죠 이제는 하나죠

  Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn ha na jyô

  보여요 그대맘 바라보기만 해도

  Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he tô

  사랑해 사랑해요 말로는 다 못할 만큼

  Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm

  알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도

  A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he tô

  사랑해 사랑해요 눈물을 잊을만큼 사랑해요

  Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưm sa rang he yô

  빗물조차 예뻐요 혼자가 아니기에

  Bin mul jô cha ye ppo yô hôn ja ga a ni gi ê

  더는 어두움도 난 무섭지 않죠

  To nưn o đu um đô nan mu sop ji an chyô

  스쳐가는 연인은 가슴시린 얘기는

  Sư chyo ga nưn yo ni nưn ga sưm si rin ye gi nưn

  소설 속에만 있었으면 해

  Sô sol sô gê man i sso ssư myon he

  Bài hát chuột yêu gạo có hay không?

  언제나 날 믿었죠 내 반쪽 그대라고

  On jê na nal mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô

  너무나 익숙해서 늘 불안했었던 나를

  No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl

  너무나 행복해서 많이 울었던 나를

  No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl

  말없이 안아주었죠 이제는 ha na jyô

  * 보여요 그대맘 바라보기만 해도

  Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he đô

  사랑해 사랑해요 말로는 다 못할 만큼

  Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm

  알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도

  A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he đô

  사랑해 사랑해요 눈물을 잊을만큼

  Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưm

  사랑해요

  Sa rang he yô

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Hàn Qua Bài Hát Because I’M Stupid
 • Top 10 Phần Mềm Giúp Việc Học Tiếng Hàn Hiệu Quả
 • Into The New World – Girls’ Generation
 • Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát “into New World
 • Lời Bài Hát ‘the Truth Untold’ (Feat. Steve Aoki)
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Trẻ Em

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Forever (Stratovarius)
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát I Don’t Wanna Live Forever
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Graduation (Friends Forever)
 • 4 Bước Đơn Giản Giúp Bạn Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Dễ Như Ăn Bánh
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Safe And Sound
 • Trẻ con tiếp thu các nguồn tri thức rất nhanh, đặc biệt là những âm thanh, hình ảnh. Cũng chính bởi vậy mà học tiếng Anh qua bài hát là một trong những phương pháp giúp trẻ nâng cao khả năng ngoại ngữ vô cùng hiệu quả

  Trẻ con tiếp thu các nguồn tri thức rất nhanh, đặc biệt là những âm thanh, hình ảnh. Cũng chính bởi vậy mà học tiếng Anh qua bài hát là một trong những phương pháp giúp trẻ nâng cao khả năng ngoại ngữ vô cùng hiệu quả. Mỗi bài hát với giai điệu, tiết tấu được thể hiện qua giọng hát của em bé bản xứ sẽ giúp trẻ nghe và cảm âm chuẩn xác nhất. Lâu dần, nó trở thành thói quen phát âm.

  Chọn những bài hát bé yêu thích

  Học những thứ mình thích bao giờ các con cũng sẽ tiếp thu nhanh hơn rất nhiều.

  Ba mẹ nên chọn những bài hát tiếng Anh bé thích

  Cho con nghe bài hát tiếng Anh mỗi ngày

  Phụ huynh nên cho con nghe bài hát tiếng Anh mỗi ngày

  Việc học tiếng Anh là cả một quá trình liên tục. Vì vậy, bố mẹ phải cho con nghe những bài hát tiếng Anh mỗi ngày để hình thành thói quen cho trẻ bằng nhiều cách khác nhau. Vào mỗi tối trước khi đi ngủ, bố mẹ bật video bài hát tiếng Anh cho con nghe. Sáng sớm thức dậy, phụ huynh cũng có thể bật những âm thanh vui nhộn của các bài hát tiếng Anh để trẻ có những động tác thể dục đơn giản mà khỏe khắn,….. Việc nghe tiếng Anh bằng phương pháp thụ động như vậy tuy không giúp bé giỏi tiếng Anh ngay lập tức nhưng sẽ giúp trẻ quen dần với việc nghe tiếng Anh hàng ngày cũng như việc tiếp cận ngôn ngữ đối với trẻ trở nên dễ dàng hơn.

  Tuy nhiên, nếu như con không thích việc chỉ ngồi nghe hay xem những video các bài hát tiếng anh thì phụ huynh cũng không nên ép con, không nên tạo áp lực cho trẻ nhỏ. Hãy để các con được tiếp cận với những bài hát tiếng Anh một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất.

  Học cùng với con

  Học tiếng Anh qua bài hát trẻ em là một phương pháp trau dồi ngoại ngữ cho trẻ vô cùng hiệu quả và gần gũi. Hãy thử áp dụng cách học tiếng Anh này cho bé và PEC nghĩ kết quả nó mang lại sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Qua Những Bài Hát Tiếng Anh Cho Trẻ Em
 • Bài Hát Tiếng Anh Cho Bé 3, 4 Tuổi Theo Chủ Đề
 • Vượt Qua Sự Lười Biếng Khi Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà
 • Bài Hát Học Tiếng Anh Everyday I Love You
 • Học Tiếng Anh Qua Ca Khúc Endless Love
 • Bài Hát Tiếng Trung Chuột Yêu Gạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát : Chúng Ta Không Giống Nhau
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát : Mang Chủng 芒种
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Có Thể Hay Không (可不可以) Cover Hắc Kỳ Tử ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Có Thật Sự Hiệu Quả Hay Không?
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Không Chỉ Là Thích
 • (

  Học tiếng trung từ đầu ) – Học tiếng trung với những bài hát tiếng trung bất hủ cùng trung tâm tiếng trung

  老鼠爱大米

  作词:杨臣刚

  作曲:杨臣刚

  我听见你的声音 有种特别的感觉 让我不断想 不敢再忘记你

  我记得有一个人 永远留在我心中 哪怕只能够 这样的想你

  如果真的有一天 爱情理想会实现 我会加倍努力好好对你 永远不改变

  不管路有多么远 一定会让他实现

  我会轻轻在你耳边对你说 对你说 对你说

  我爱你 爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你

  我想你 想着你 不管有多么的苦

  只要能让你开心 我什么都愿意 这样爱你

  我听见你的声音 有种特别的感觉 让我不断想 不敢再忘记你

  更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网

  我记得有一个人 永远留在我心中 哪怕只能够 这样的想你

  如果真的有一天 爱情理想会实现 我会加倍努力好好对你 永远不改变

  不管路有多么远 一定会让他实现

  我会轻轻在你耳边对你说 对你说

  我爱你 爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你

  我想你 想着你 不管有多么的苦

  只要能让你开心 我什么都愿意 这样爱你

  我爱你 爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你

  我想你 想着你 不管有多么的苦

  只要能让你开心 我什么都愿意 这样爱你

  Pinyin

  wǒ tīngjiàn nǐ de shēngyīn yǒu zhǒng tèbié de gǎnjué ràng wǒ bùduàn xiǎng bù gǎn zài wàngjì nǐ

  wǒ jìdé yǒuyī gèrén yǒngyuǎn liú zài wǒ xīnzhōng nǎpà zhǐ nénggòu zhèyàng de xiǎng nǐ

  rúguǒ zhēn de yǒuyītiān àiqíng lǐxiǎng huì shíxiàn wǒ huì jiābèi nǔlì hǎohǎo duì nǐ yǒngyuǎn bù gǎibiàn

  bùguǎn lù yǒu duōme yuǎn yīdìng huì ràng tā shíxiàn

  wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ shuō duì nǐ shuō

  wǒ ài nǐ àizhe nǐ jiù xiàng lǎoshǔ ài dàmǐ bùguǎn yǒu duōshǎo fēngyǔ wǒ dūhuì yīrán péizhe nǐ

  wǒ xiǎng nǐ xiǎngzhe nǐ bùguǎn yǒu duōme de kǔ

  zhǐyào néng ràng nǐ kāixīn wǒ shénme dōu yuànyì zhèyàng ài nǐ

  wǒ tīngjiàn nǐ de shēngyīn yǒu zhǒng tèbié de gǎnjué ràng wǒ bùduàn xiǎng bù gǎn zài wàngjì nǐ

  gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài※ chúng tôi mó jìng gēcí wǎng

  wǒ jìdé yǒu yī gèrén yǒngyuǎn liú zài wǒ xīnzhōng nǎpà zhǐ nénggòu zhèyàng de xiǎng nǐ

  rúguǒ zhēn de yǒu yītiān àiqíng lǐxiǎng huì shíxiàn wǒ huì jiābèi nǔlì hǎohǎo duì nǐ yǒngyuǎn bù gǎibiàn

  bùguǎn lù yǒu duōme yuǎn yīdìng huì ràng tā shíxiàn

  wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ shuō

  wǒ ài nǐ àizhe nǐ jiù xiàng lǎoshǔ ài dàmǐ bùguǎn yǒu duōshǎo fēngyǔ wǒ dūhuì yīrán péizhe nǐ

  wǒ xiǎng nǐ xiǎngzhe nǐ bùguǎn yǒu duōme de kǔ

  zhǐyào néng ràng nǐ kāixīn wǒ shénme dōu yuànyì zhèyàng ài nǐ

  wǒ ài nǐ àizhe nǐ jiù xiàng lǎoshǔ ài dàmǐ bùguǎn yǒu duōshǎo fēngyǔ wǒ dūhuì yīrán péizhe nǐ

  wǒ xiǎng nǐ xiǎngzhe nǐ bùguǎn yǒu duōme de kǔ

  zhǐyào néng ràng nǐ kāixīn wǒ shénme dōu yuànyì zhèyàng ài nǐ

  Dịch

  Em nghe thấy tiếng nói của anh

  Thấy có một cảm giác đặc biệt

  Để cho em không ngừng

  Và không quên nhớ anh

  Em nhớ rằng đã có một người

  Vĩnh viễn lưu lại trong tim em

  Và có lẽ cũng chỉ có cách này

  Để cho em mãi vẫn nhớ về anh

  Nếu như thật sự có một ngày

  Lý tưởng tình yêu thành hiện thực

  Em tự mình sẽ cố gắng bội phần

  Luôn đối tốt với anh không thay đổi

  Chẳng quản ngại dù đường có bao xa

  Em nhất định biến nó thành hiện thực

  Em sẽ tới, nói nhẹ bên tai anh

  Em yêu anh luôn vẫn yêu anh

  Giống như là bầy chuột yêu thóc gạo

  Chẳng quản ngại dù có bao mưa nắng

  Em vẫn luôn kề cận bên cạnh anh

  Em nhớ anh vẫn luôn nhớ anh

  Chẳng quản ngại dù có bao đau khổ

  Chỉ cần anh mãi luôn luôn vui vẻ

  Em nguyện ý làm tất cả mọi điều

  Em yêu anh, yêu như thế đó

  Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc ngay bây giờ để nâng tầm tiếng trung của bạn lên tầm cao hơn, phục vụ tốt trong học tập cũng như trong cuộc sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Chuột Yêu Gạo
 • Phương Pháp Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Cực Hiệu Quả
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát “tình Bạn” Châu Hoa Kiện ⋆ Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Trung Chinese
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Tình Bạn 朋友
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hương Lúa 稻香 (Dao Xiang)
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Trẻ Em Qua Bài Hát

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Chủ Đề Bệnh Viện Có Lời Dịch
 • 20 Bài Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 4 Trong Sách Giáo Khoa
 • Bút Thông Minh, Bút Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em
 • Máy Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em
 • Bút Chấm Đọc Học Tiếng Anh Thông Minh Smart
 • Các bài hát là một nguồn tư liệu tuyệt vời về cuộc sống quanh ta để học và rèn luyện các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Học Tiếng Anh qua bài hát là phương pháp vô cùng thú vị giúp các bé học Tiếng Anh dễ dàng hơn.

  Bé sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn khi vừa học vừa chơi. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lựa chọn những bài hát mà con trẻ thích. Một bài hát Tiếng Anh phù hợp để các bé học thường là:

  • Không quá dài (1 – 3 đoạn)
  • Không quá nhanh (Dễ hát theo)
  • Từ vựng gần gũi với cuộc sống hàng ngày (Không quá nhiều từ mới hoặc khó)
  • Rõ ràng (Dễ dàng nghe được tất cả các từ)

  Mẹo học tập cho bé từ 5 – 12 tuổi

  Chọn một bài hát với nhiều từ và vần điệu lặp lại. Điều này sẽ giúp các bé dễ dàng học từ mới hơn và bắt đầu hát theo.

  Để học ở nhà hiệu quả hơn, các bậc phụ huynh có thể tham khảo phần “Sing and Learn” từ Cambridge Assessment English. Đó sẽ là một nguồn tài liệu lý tưởng giúp các bé học tập, ghi nhớ và sử dụng Tiếng Anh tốt hơn.

  Đối với các bé tuổi teen thì học Tiếng Anh qua bài hát là một cơ hội tuyệt vời giúp các bé vừa học vừa chơi. Khi các em nghe bài hát yêu thích, các em sẽ cố gắng hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài hát đó. Điều này giúp kích thích sự ham học hỏi và giúp các em nhớ từ vựng theo ngữ cảnh tốt hơn.

  Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhắc nhở các em rằng, đôi khi ngôn ngữ sử dụng trong các bài nhạc sẽ không phù hợp với ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. Bởi vì, Tiếng Anh được sử dụng khác nhau trong các tình huống khác nhau. Ví dụ như đa phần ca từ Tiếng Anh sẽ không phù hợp khi sử dụng trong văn bản hành chính văn.

  Ca hát là một cách tuyệt vời để giúp chúng ta học nhịp điệu của một ngôn ngữ. Nó giúp chúng ta tìm hiểu làm thế nào các từ được liên kết với nhau trong những lời hát.

  Hát theo một bài hát Tiếng Anh có thể khá khó khăn, ngay cả đối với những người bản ngữ. Vì vậy, các bậc cha mẹ có thể giúp các bé qua những bước đơn giản sau:

  • Tìm lời bài hát trực tuyến hoặc một video bài nhạc có phụ đề, ví dụ như những bài hát và video trên ” Sing and Learn ” từ Cambridge Assessment English.
  • Đọc lời bài hát thành tiếng và sử dụng từ điển để tra cứu bất cứ từ nào chưa biết nghĩa.
  • Nghe bài hát và đọc lời bài hát cùng lúc, khuyến khích các bé hát theo.
  • Khi các bé đã sẵn sàng, hãy thử cho bé hát theo mà không cần nhìn theo lời bài hát.
  • Chúng ta cần nhớ rằng, các bé sẽ không thể hát theo hay ghi nhớ bài hát một cách hoàn hảo ngay lập tức. Điều này cần thời gian và sẽ hiệu quả hơn khi các bé được thực hiện lặp lại thường xuyên.

  Một số trẻ sẽ cảm thấy Tiếng Anh rất khó học, có thể vì các bé nhút nhát hoặc thiếu tự tin. Do đó, khi bé học Tiếng Anh, cha mẹ và các thành viên trong gia đình nên cùng tham gia để tạo môi trường giúp trẻ thực hành và thể hiện bản thân. Bé sẽ tự tin nói/hát hơn nếu có sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong gia đình.

  Khi học một ngôn ngữ mới, sẽ có rất nhiều từ vựng “lạ” mà miệng chúng ta không quen phát âm. Học Tiếng Anh qua bài hát sẽ giúp miệng hình thành những khẩu hình phù hợp và làm cho những âm thanh phát ra được to và rõ ràng hơn. Qua ca hát sẽ giúp bé biết cách phát âm các từ khác nhau trong Tiếng Anh.

  Mẹo học tập cho bé từ 5 – 12 tuổi

  Hát theo các bài hát ABC. Đây là một cách hiệu quả giúp bé nghe các âm thanh khác nhau của Tiếng Anh.

  • Thực hành phát âm các từ đơn âm (ví dụ a, b, c). Chúng ta có thể truy cập Youtube và tìm kiếm: bài hát Tiếng Anh ngữ âm .( phonic songs english language . )
  • Thực hành phát âm các nguyên âm và phụ âm hai chữ cái (ví dụ ou, ue, ch, th). Chúng ta cũng truy cập Youtube và tìm kiếm: phase 3 phonics digraphs .
  • Mẹo học tập cho trẻ từ 13 – 18 tuổi

  Các bậc phụ huynh có thể in lời bài hát mà con trẻ thích, gạch chân một số từ và để các bé đoán số lượng âm tiết trong mỗi từ được gạch chân (ví dụ: country chúng tôi có 2 âm tiết). Để trẻ nghe bài hát và kiểm tra xem đúng bao nhiêu từ và xác định những âm tiết phát âm mạnh hơn. Sau đó hãy thử hát theo bài hát một lần nữa.

  Đối với những bài hát khó hơn, cha mẹ nên yêu cầu các bé vỗ tay vào những âm tiết có phát âm mạnh hơn.

  Càng nghe tiếng Anh nhiều sẽ càng giúp phát triển kỹ năng nghe của các em tốt hơn. Ngay cả khi bật nhạc Tiếng Anh trong giờ ăn, giờ chơi hoặc khi gia đình đi du lịch. Nhưng để thực sự cải thiện Tiếng Anh, chúng ta nên tập cho trẻ thói quen lắng nghe cẩn thận, dành thời gian để tìm hiểu lời bài hát và suy nghĩ ý nghĩa của chúng.

  Hoạt động viết

   Những bài hát có thể là một nguồn cảm hứng tuyệt vời để viết nên một bài văn sáng tạo, xúc cảm. Chúng ta có thể cho con trẻ nghe một bài hát và tạm dừng sau 10 – 20 giây đầu tiên. Hãy yêu cầu các bé vẽ bất cứ điều gì đi vào đầu chúng. Sau đó tiếp tục phát 10 – 20 giây, tạm dừng và vẽ lại. Tiếp tục làm điều này cho đến khi bài hát kết thúc. Các bé sẽ có một bản vẽ cho riêng mình. Sau đó hãy nói bé viết một câu chuyện ngắn về các bức vẽ này.

  Hoạt động đọc

  • Chúng ta có thể in lời bài hát ra giấy và cắt chúng thành những dòng hoặc câu riêng biệt. Hãy yêu cầu các bé đoán đúng thứ tự và nghe bài hát để kiểm tra.
  • Để chuẩn bị cho bài thi Tiếng Anh Cambridge, chúng ta nên khuyến khích trẻ thực hành suy nghĩ về các nội dung và thông điệp của một đoạn hay bài hát. Lời bài hát sẽ giúp các bé rèn luyện kỹ năng đọc. Hãy khuyến khích các bé nghĩ về nội dung và cảm xúc của một bài hát. Phụ huynh nên quay phim lại khi các bé hát, sau đó cùng xem lại video của con và bài hát để xem giống hay khác nhau thế nào.

  Hoạt động nghe

  • Ngoài ra học tiếng Anh qua bài hát giúp cho việc luyện nghe trở nên thú vị hơn, chúng ta nên cùng trẻ chơi các trò chơi luyện nghe. Ví dụ: chọn 10 từ trong bài hát và 2 – 3 từ bên ngoài, ghi tất cả chúng vào một tờ giấy theo thứ tự ngẫu nhiên. Tiếp theo hãy bật bài hát cho các em nghe và yêu cầu bé đánh dấu vào các từ bé nghe được.
  • In lời bài hát ra, chọn 5 – 10 từ trong bài và đổi thành 5-10 từ đồng nghĩa. Sau đó bật bài hát cho trẻ nghe và yêu cầu trẻ tìm sự khác biệt. Ví dụ trong bài hát của Cambridge English “Going into town” (Phần 1) chúng ta có thể thay đổi một số danh từ (‘town’ thành ‘village’, ‘bus’ thành ‘train’, ‘friends’ thành ‘family’, ‘film’ thành ‘movie’, ‘pool’ thành ‘sea’).
  • Chúng ta có thể cho bé nghe một bài hát và sau đó yêu cầu bé nhảy theo từ câu hoặc theo lời 1, lời 2. Sau đó nói bé biểu diễn lại cho cả gia đình và cùng tham gia với bé. Nghiên cứu cho thấy phương pháp học dựa trên sự phối hợp ngôn ngữ và vận động cơ thể giúp tăng trí nhớ, sự tập trung và cách sử dụng ngôn ngữ ở mọi lứa tuổi – vì vậy bố mẹ hãy tham gia cùng con!
  • Trẻ nhỏ hơn cũng có thể thử thực hiện các hoạt động đơn giản hơn theo các bài hát sau: ” Sing and Learn ”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 6 Ứng Dụng Học Tiếng Anh Miễn Phí Trên Android Thú Vị Nhất Cho Trẻ Em 2022
 • Các Ứng Dụng Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Trên Android Box Tv
 • Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em Cấp 1, Học Sinh Tiểu Học
 • Địa Chỉ Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em
 • Dạy Học Tiếng Anh Online Cho Trẻ Em Lớp 1 Hiệu Quả
 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát “em Gái Mưa”

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Yume To Hazakura 夢と葉桜
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Rap: Toy Soldiers – Chuckie Akenz
 • Bỏ Túi Tiếng Anh Giao Tiếp Rạp Chiếu Phim Thông Dụng Nhất
 • Lớp Học Tiếng Arap Tại Hà Nội
 • Phiên Dịch Tiếng Ả Rập Tại Hà Nội
 • Bài hát đang trở thành “Hit” mới trong cộng đồng nghe nhạc hiện nay, còn gì hay hơn khi vừa có thể học tiếng Nhật vừa ngân nga theo giai điệu sâu lắng du dương của bài hát.

  AmaImouto (Em Gái Mưa) - version of Japanees

  雨が日差し消したころ (Ame ga hizashi keshita koro)

  Mưa trôi cả bầu trời nắng.

  流れ涙希望無くし (Nagare namida kibou nakushi)

  Nước mắt lăn dài mà hi vọng cũng tan biến.

  始め瞳心引かれた (Hajime hitomi kokoro hikareta)

  Lần đầu gặp nhau trái tim em đã rung động.

  雨が降りました日 (Ame ga furima shita hi)

  Ngày mưa rơi

  合うと言っても恋じゃないよ (Au to itte mo koi jyanai yo)

  Mình hợp nhau, đó cũng không phải là tình yêu.

  関係は何二人とは (Kankei wa nani futari to wa)

  Đã nghĩ rằng

  ただ妹思われたか (Tada imouto omowareta ka)

  Mối quan hệ chưa hai chúng ta là gì vậy?

  好きだった君は無常 (Sukidatta kimi wa mujou)

  Tình cảm của em chỉ là vô vọng,

  もういいよ (Mou ii yo)

  Cũng đúng anh nhỉ.

  心が痛くても (Kokoro ga itakute mo)

  Dù trái tim em rất đau,

  あたし気にされなくていいの (Atashi ki ni sarenakute ii no)

  Đừng lo lắng gì về em.

  すべて捨てないと (Subete sutenai to)

  Em nghĩ rằng mình phải vứt bỏ tất cả đi.

  微笑みだけ (Hohoemi dake)

  Chỉ bằng một nụ cười

  君温もり眠るわたし (Kimi nukumori nemuru watashi)

  Dù mơ cũng cảm thấy sự ấm áp của anh.

  空に向かって恋探す (Sora ni mukatte koi sagasu)

  Ngước nhìn bầu trời tìm kiếm tình yêu ấy.

  花のように雨に待ってる (Hana no you ni ame ni matteru)

  Chờ đợi cơn mưa giống như những cánh hoa rơi.

  同じの昔わたしだった (Onaji no mukashi watashi datta)

  Em của ngày xưa giống như vậy.

  冷たい雨、夢の中(Tsumetai ame yume no naka)

  Trong giấc mơ, cơn mưa lạnh giá.

  Không những thế app còn tính năng luyện nghe ,từ vựng và tổng hợp đề thi từ cấp độ N5 đến N1 với nhiều bài khiến người học không cảm thấy nhàm chán. Mỗi video bài học là một trải nghiệm mới lạ, giúp cho bạn hứng thú với công việc học tiếng Nhật . Tất cả đã tạo nên một ứng dụng JPNET rất tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.

  – Link tải cho iOS:

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bài Hát Tiếng Nhật Hay
 • Học Tiếng Pháp Cơ Bản Với 50 Động Từ
 • Trường Dạy Tiếng Phần Lan Wifly Finland
 • Du Học Phần Lan 2022: Học Bổng, Chi Phí, Điều Kiện Là Gì?
 • Du Học Bậc Cử Nhân Tại Phần Lan
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100