“khai Chiến” 235 Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử

--- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Thiết Bị Và Điện Tử
 • Cách Học Tiếng Hàn Phát Âm Hiệu Quả
 • ​bí Kíp Học Tiếng Hàn Phát Âm Chuẩn
 • ​bí Quyết Giúp Bạn Học Tiếng Hàn Phát Âm Chuẩn
 • Học Tiếng Hàn Phát Âm
 • Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành điện tử

  235 từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành điện tử thông dụng

  1. 단극: đơn cực

  2. 낮은 전압: điện áp thấp

  3. 중성점: điểm trung lập

  4. 아크 발생 장소: điểm phát sinh hồ quang

  5. 3상 전압원의 접속 단자: điểm nối nguồn điện 3 pha

  6. 회전속도: tốc độ quay

  7. 직경/외경: đường kính

  8. 규약: các quy ước

  9. 전등: loại bóng đèn

  10. 형광등: loại đèn huỳnh quang

  11. 고압수은등: loại đèn cao áp thủy ngân

  12. 백연전구: loại đèn tròn dây tóc

  13. 고볼트선: loại dây cao thế

  14. 고압선: loại dây cao áp

  15. 절연 연선: dây cách điện bện

  16. 가요도선: dây cách điện

  17. 전열선: dây cách điện

  18. 대규모 투자: đầu tư quy mô lớn

  19. 원유: dầu thô

  20. 단락결선: đấu nối đoạn đoản mạch

  21. 그리스: dầu nhờn, dầu mỡ

  22. 절연유: dầu cách điện

  23. 해머 머리: đầu búa

  24. 절연파괴: đánh thủng lớp cách điện

  25. 등전위: đẳng thế

  26. 전파: tần số

  27. 전지: pin, ắc quy

  28. 전자: điện tử

  29. 전압: điện áp

  30. 특고압: điện cao áp

  31. 정격: định mức

  32. 정격 전압: điện áp định mức

  33. 정격 전류: dòng điện định mức

  34. 회전: vòng quay

  35. 절연: sự cách điện

  36. 절열 테이프: keo cách điện

  38. 출력: công xuất

  39. 용량: dung lượng

  40. 합선하다: chập điện

  41. 정전: mất điện

  42. 규정주파수유지: duy trì tần số quy định

  43. 규정전압 유지: duy trì điện áp quy định

  44. 직접 유지보수: duy trì bảo dưỡng trực tiếp

  45. 유지: duy trì

  46. 퓨즈가 끊어지다: đứt cầu chì

  47. 수직선: đường vuông góc

  48. 가스파이프라인: đường ống dẫn ga

  49. 가공 배전 선로: đường dây phân phối điện trên không

  50. 파형: dạng sóng

  51. 기계적 강도: cường độ máy/năng suất máy

  52. 전기강도: cường độ điện

  53. 대루프: cuộn/ mạch lớn

  54. 권선: cuộn dây

  55. 전기수급: cung cầu về điện

  56. 전력공급: cung cấp điện

  57. 전송제어장치: cụm thiết bị kiểm soát thông tin

  58. 단자: cực/ đầu nối

  59. PT 시험단자: cực thử nghiệm PT

  60. 통풍구: cửa thông gió

  61. 도전봉: cột dẫn/cột điện

  62. 한국전력공사: công ty điện lực Hàn Quốc

  63. 전력회사: công ty điện

  64. 공급회사: công ty cung cấp

  65. 전기계량기: công tơ điện

  66. 개폐기: công tắc điện

  67. 상대습도: độ ẩm tương đối

  68. 습기: độ ẩm

  69. 발광 다이오드: điot quang

  70. 나사: đinh ốc

  71. 디젤: đầu máy diezel

  72. 교류전압: điện áp xoay chiều

  73. 과전압: điện áp vượt quá

  74. 차단기: cầu dao

  75. 전동기: máy điện

  76. 전동차: xe điện

  77. 콘센트: ổ cắm điện

  78. 전류: dòng điện

  80. 허용 전류: dòng điện cho phép

  81. 전선의 허용 전류: dòng điện cho phép qua dây dẫn

  82. 극: cực (pole)

  83. 가공선로: đường dây điện trên không

  84. 포락선: đường cong bao

  85. 허용오차: dung sai

  86. 대용량: dung lượng lớn

  87. 자기 방향 지시기: dụng cụ báo điện từ

  88. 예열: đun nóng trước

  89. 정보: dữ liệu/dữ kiện

  90. 대규모 프로젝트: dự án quy mô lớn

  91. 프로젝트: dự án

  92. 황동: đồng thau

  93. 주파수계: đồng hồ tần số

  94. 레이저 도플러 속도계: đồng hồ đo tốc độ doppler lade

  95. 유면 지시계: đồng hồ báo mức dầu

  96. 동기폐로: đóng đồng bộ

  97. 교류전류: dòng điện xoay chiều

  98. 초기전류: dòng điện ban đầu

  99. …..볼트 전류: dòng điện …..V

  100. 직류전류: dòng điện 1 chiều

  101. 팬모터: động cơ quạt

  102. 기동기: động cơ khởi động

  103. 모터: động cơ điện

  104. 동기검정기: đồng bộ kế

  106. 정전신청서: đơn xin ngắt điện

  107. 운송단위: đơn vị truyền

  108. 회선 제어 유닛: đơn vị điều khiển đường dây

  109. 단자부: điểm nối dây điện

  110. 인출단자: điểm nối dây cầu chì

  111. 탭: điểm nối dây

  112. 고객서비스: dịch vụ khách hàng

  113. 신호등: đèn tín hiệu

  114. 형광등: đèn huỳnh quang

  115. 조명등: đèn chiếu sáng

  116. 백열등: đèn ánh sáng trắng

  118. 전등을 달다: (v) gắn, lắp bóng đèn

  119. 변압기: máy biến áp

  120. 스위치: công tắc điện

  121. 극한 스위치: công tắc hành trình

  122. 전선: dây dẫn điện

  125. 경보기: máy cảnh báo

  128. 발전기: máy phát điện

  130. 소음레벨의 측정: máy đo được mức độ âm thanh

  131. 고객만족도: máy đo được sự hài lòng của khách hàng

  132. 인입인출선: dây vào dây ra

  134. 중간볼트선: dây trung thế

  135. 나선: loại dây trần

  136. 접지선: loại dây nối đất

  137. 저볼트선: dây hạ thế

  138. 동선: dây bằng đồng

  139. 전선: dây điện (nói chung)

  140. 인출선: dây cầu chì

  142. 광학식 문자인식: công nhận ký hiệu quang học

  143. 전력산업, 전력공업: công nghiệp điện

  144. 육로운송: chuyển mạch ghi

  145. 방청: kỹ thuật chống ăn mòn

  148. 폐기물: loại chất thải

  149. 초전도체: loại chất siêu dẫn điện

  150. 경질 도체: chất rắn

  151. 전력품질: chất lượng điện

  152. 지연: chất làm chậm lại

  153. 부전도체: chất không dẫn điện

  154. 혼합물: chất hỗn hợp

  155. 대기오염물질: chất gây ô nhiễm không khí

  156. 고체 절연물: chất điện môi rắn

  157. 매질: chất điện môi

  158. 폭발물: chất dễ nổ

  159. 가요성 도체: chất dẫn điện dẻo

  160. 전기전도체: chất dẫn điện

  162. 침적 물: chất cặn, chất lắng đọng

  163. 자기 회복 외부절연: chất cách điện tự phục hồi bên ngoài

  164. 단락고장: bị chập mạch

  166. 단극 단투 개폐기: cầu dao một dây

  167. 고압 퓨즈: cầu chì cao áp

  169. 신호케이블: cáp tín hiệu

  170. 광섬유케이블: loại cáp sợi quang

  171. 광케이블: cáp quang

  172. 열전대: cặp nhiệt ngẫu

  173. 무부하 케이블: loại cáp không tải

  174. 동축 케이블: loại cáp đồng trục

  175. 오차계급: cấp độ hỏng hóc

  178. 실리콘 고무: cao su silicon

  180. 부하평형: cân bằng tải

  182. 전자유도: cảm ứng điện từ

  183. 콘덴서: cái tụ điện

  184. 전자 접촉기: cái tiếp xúc điện từ

  185. 고정 접촉자: cái tiếp xúc cố định

  186. 고압 교류 차단기: cái ngắt mạch cao áp

  187. 고속도 차단기: cái ngắt điện tốc độ cao

  188. 구간차단기: cái ngắt điện khu vực

  189. 차단기: cái ngắt điện

  192. 광복사: bức xạ quang

  193. 태양열의 방사: bức xạ nhiệt mặt trời

  195. …..와트 의 전구: bóng đèn …..W

  197. 증폭기: bộ khuếch đại

  198. 시험커넥터: bộ kết nối thử nghiệm

  199. 모뎀: bộ điều khiển

  200. 인버터: bộ đảo điện

  201. 실리콘 제어 스위치: bộ chuyển mạch kiểm soát bằng silic

  202. 광 : bộ chuyển mạch ánh sáng kích hoạt

  203. 실리콘 제어 정류기: bộ chỉnh lưu kiểm soát bằng silic

  204. 주파수 변환기: bộ biến đổi tần số

  205. 변성기: bộ biến thế

  206. 전압 오실로그램: biểu đồ dao động điện áp

  207. 자동 방위 측정기: bộ tìm phương hướng tự động

  208. 비휘발성 메머리칩: bộ nhớ chỉ đọc

  209. 자기 버블 기억장치: bộ nhớ Bubble điện từ

  210. 우회 차단기: bộ ngắt điện phân dòng

  211. 충전기: bộ nạp điện

  212. 빛에 민감한 탐지기: bộ mạch tách sóng nhạy với ánh sáng

  213. 능동 필터: bộ lọc tự động

  215. 가감 저항기: biến trở

  216. 펄스폭: biên độ xung

  219. 표시기: bảng tín hiệu

  220. 주 접촉자: bộ tiếp xúc chính

  221. 유압 축적기: bộ phận tích lũy nước

  222. 탐지기: bộ thử hở điện

  223. 입찰: bỏ thầu/ đấu thầu

  224. 방열기: bộ tản nhiệt

  225. 조립품: bộ phận lắp ráp

  226. 예비품: bộ phận dự phòng

  227. 고전압 부분: bộ phận điện áp cao

  228. 도전부: loại bộ phận dẫn

  229. 영구 기억: loại bộ nhớ vĩnh cửu

  231. 암페어 시: ampe/giờ

  232. 암페어: cái ampe (A)

  233. 전류계/암페어계: cái ampe kế

  Các bạn có đang đặt câu hỏi, liệu ngành kỹ thuật điện tử ở Hàn có tiềm năng để phát triển?

  Tiềm năng khi học ngành kỹ thuật điện tử tại Hàn

  Tiềm năng khi học ngành kỹ thuật điện tử tại Hàn Quốc?

  Chỉ cần nhắc đến hai cái tên SAMSUNG và LG là ai cũng có thể nhớ ngay đến Hàn Quốc. Càng về những năm gần đây, thể giới điện tử, điện thoại thông minh, công nghệ tiên tiến càng nhiều. Và Hàn Quốc đang là cái nôi đầu ngành ở Châu Á đang rất phát triển ngành công nghiệp điện tử.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Ngành Nông Nghiệp
 • Dịch Thuật Tài Liệu Tiếng Hàn
 • Học Tiếng Hàn Chuyên Ngành Hàn Quốc Học
 • Một Số Từ Tiếng Hàn Thông Dụng Cho Khách Du Lịch
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử – Tiếng Hàn Không Khó

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử Cần Thiết Và Cơ Bản Nhất
 • Tổng Hợp 53 Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Lớp Học Tiếng Hàn Ở Nha Trang, Khánh Hòa – Ưu Đãi Lớn Cho Học Viên Mới Nhanh Tay Đăng Ký
 • Các Cấp Độ Topik Trong Tiếng Hàn Và Các Bước Chinh Phục.
 • Muốn Xin Vào Công Ty Hàn Thì Nên Học Tiếng Hàn Online Hay Đến Trung Tâm
  1. Công đoạn lồng kính  – 클린 부스 공정

  2. Máy ép LCD  – LCD 압착기

  3. Quạt hút bụi p-filter – 프리-필터

  4. JIG –  지그

  5. Cồn –  알코

  6. Tray  – 쟁반, 트레이

  7. Thảm tĩnh điện 제전매트

  8. Tape 테이프

  9. Băng chuyền  – 컨베어(conveyor)

  10. Cảm biến ánh sáng  – 조도 센서(light sensor), 광센서

  11. Wrist strap  – 리스트 스트랩

  12. Máy đo wist strap continuous wirst strap monitor –  리스트 스트랩 모니터

  13. Công đoạn lắp ráp – 조립 공정(assembly)

  14. Bàn thao tác – 작업대

  15. Linh kiện – 부품

  16. Khay đựng linh kiện  – 부품 쟁반(트레이)

  17. Máy bắt vít bằng tay – 손으로 스크류 체결기

  18. Súng thổi bụi ion, súng khí  – 이온 노즐 (ion nozzle )

  19. Máy quét label – 라벨 스캔 설비

  20. Box, thùng  –  박스

  21. Nhíp  – 핀셋

  22. Ốc, vít 스크류

  23. Công đoạn cal  – Cal (칼) 공정

  24. Cổng auto test 자동 테스트 설비

  25. máy tính 컴퓨터

  26. máy bắt vít tự động 자동 스크류 체결기

  27. nguồn điện 전원 장치, power supply

  28. ổ điện 전기콘센트 (electric outlet, electric consents)

  29. magazine 매거진

  30. dép tĩnh điện 제전신발

  31. tem lỗi 불량 스티커

  32. công tắc 스위치 (switch)

  33. rack để pin 배터리 랙

  34. vinyl 비닐

  35. tờ hướng dẫn 작업 안내서

  36. bảng tên nhân viên 공정 담당 사원 성명 테이블

  37. máy in magazine 매거진 프린터기

  38. nhãn, mác, label 라벨

  39. front 프런트

  40. cáp LCD dài – 긴 LCD 케이블

  41. cáp LCD ngắn FPCB – 짧은 LCD 케이블

  42. speaker nhỏ + to – 큰/작은 스피커

  43. cam to + nhỏ – 큰/작은 카메라 (캄)

  44. board 보드

  45. phím nguồn side key 사이드 키

  46. earphone 이어폰

  47. earjack 이어 잭

  48. ăng ten ngắn + dài 긴/짧은 안테나

  49. shield can 쉴드캔

  50. lá đồng, chân đồng 동판

  Tiếp theo – Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử

  1. ROM 롬

  2. hook 훅

  3. mô tơ 모터

  4. cáp nguồn 소스 케이블 (source cable)

  5. đèn led led, 레드

  6. bracket 브래킷

  7. sim socket, chân sim 심 소켓

  8. pin 배터리

  9. home key 홈 키

  10. check list máy bắt vít tự động 자동 스크류 체결기 채크 리스트

  11. bảng plan, bảng theo dõi sản lượng 생산량 추적 테이블 (output tracking table)

  12. điều hòa 에어컨

  13. dây mạng 랜 (lan),

  14. bóng đèn 전등

  15. máy in 프린터, 인쇄기

  16. máy hủy 폐기기

  17. dây điện 전선

  18. thước dây 줄자

  19. loa 스피커

  20. bộ đàm 무전기

  21. kẹp file 바인더 (binder)

  22. bút laze 레이저 펜

  23. kính hiển vi 현미경, 돋보기

  24. bàn phím 키보드

  25. hộp đựng file 파일 상자/ 서류 상자

  26. tủ thuốc 약장

  27. bình cứu hỏa 소화기

  28. máy phô tô 복사기

  29. biểu đồ 도표

  30. giá đựng hàng, pallet 팔레트

  31. kẹp sắt 집게

  32. ghim 심

  33. dập ghim 호치키이스

  34. quạt 선풍기

  35. bảng thông báo 게시판

  36. giấy nhớ 메모지

  37. đồng phục 유니폼

  38. quạt thông gió 배기팬

  39. bảng trắng 화이트보드

  40. kéo 가위

  41. dao 칼

  42. bút nhớ 형광펜

  43. giấy than 카본지

  44. màn hình 화면

  45. máy chiếu 영상기

  46. cột 기동

  47. kem hàn 크림 솔더 (cream solder)

  48. máy nước nóng lạnh 정수기

  49. phòng thay đồ 탈의실

  50. bàn tròn 원형 테이블

  Tiếp theo – Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử

  1. phòng nghỉ 휴게실

  2. phòng họp 회의실

  3. kìm 펜치

  4. găng tay 장갑

  5. khẩu trang 마스크

  6. khăn lau 수건

  7. vách ngăn giữa các bàn làm việc 파티션(partition)

  8. tem lỗi 불량 스티커

  9. tem an ninh 보안 스티커

  10. sơ đồ tổ chức 조직도

  11. driver 구동

  12. đường vạch tiêu chuẩn 기준선

  13. công tắc 스위치

  14. băng dính một mặt 테이프

  15. băng dính hai mặt 양면테이프

  16. bút viết bảng 보드마커

  17. lịch để bàn 탁사용 달력

  18. giấy trắng 백지

  19. tháo set 포장해체

  20. tĩnh điện 제전

  21. dao tháo set 해체칼

  22. injection 사출

  23. tủ đựng tài liệu 서류함

  24. khu vực kitting 키팅 구역

  25. ngăn kéo 서랍

  26. máy scan 스캐너

  27. khóa laptop 노트북 잠금 장치

  28. sơn 페인트

  29. dây cao su 고무줄

  30. driver điện 전동 driver

  31. nam châm 자화기 (자석)

  32. máy cấp vít 스크류 공급기

  33. hàn 납땜하다 (솔더링)

  34. Chốt định vị 뽈대

  35. tape dẫn điện 도체 테이프

  36. băng tần 밴트 (band)

  37. máy đo 계측기

  38. thẻ nhớ 메모리 카드 (memory car)

  39. lá đồng 동판

  40. sạc máy tính 컴퓨터 충전기

  41. khu vực kho 창고 구역

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Hàn : Từ Vựng Theo Chủ Đề Trong Ngành Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Ngành Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Du Lịch
 • ​bỏ Túi Những Từ Vựng Tiếng Hàn Về Kế Toán
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Chuyên Ngành Kế Toán
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Thiết Bị Và Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Tiếng Hàn Phát Âm Hiệu Quả
 • ​bí Kíp Học Tiếng Hàn Phát Âm Chuẩn
 • ​bí Quyết Giúp Bạn Học Tiếng Hàn Phát Âm Chuẩn
 • Học Tiếng Hàn Phát Âm
 • Kĩ Năng Học Tiếng Hàn Siêu Nhanh
 • Trong khóa học đào tạo tiếng Hàn cho doanh nghiệp, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu từ các nhân viên, các nhà quản lý về những từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành kỹ thuật, tiếng Hàn về điện. Chính vì vậy SOFL đã cập nhật những từ vựng này để gửi tới các học viên. Đây tuy không phải là những từ được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày nhưng những bạn nào học chuyên ngành điện tử, chuyên ngành kỹ thuật máy móc, đi phiên dịch thì không thể không biết.

  Từ vựng tiếng Hàn về máy móc

  5. 고압수은등: Đèn cao áp thủy ngân

  9. 극한 스위치: Công tắc hành trình

  22. 허용 전류: Dòng điện cho phép

  23. 전선의 허용 전류: Dòng điện cho phép qua dây dẫn

  32. 정격 전류: Dòng điện định mức

  44. 규정주파수유지: Duy trì tần số quy định

  45. 규정전압 유지: Duy trì điện áp quy định

  46. 직접 유지보수: Duy trì bảo dưỡng trực tiếp

  50. 가스파이프라인: Đường ống dẫn ga

  51. 석유 파이프라인: Đường ống dẫn dầu

  5. 가공 배전 선로: Đường dây phân phối điện trên không

  57. 가공선로: Đường dây điện trên không

  61. 공급용량: Dung lượng cung cấp

  62. 기준 용량: Dung lượng chuẩn

  6. 자기 방향 지시기: Dụng cụ báo điện từ

  67. 대규모 프로젝트: Dự án quy mô lớn

  71. 레이저 도플러 속도계: Đồng hồ đo tốc độ doppler lade

  72. 유면 지시계: Đồng hồ báo mức dầu

  74. 장시간 충격전류: Dòng điện xung lượng thời gian dài

  75. 충격전류: Dòng điện xung lượng

  76. 교류전류: Dòng điện xoay chiều

  77. 인가전류: Dòng điện ứng dụng

  78. 전이전류: Dòng điện truyền

  79. 단시간전류: Dòng điện trong thời gian ngắn

  81. 표준전류: Dòng điện thường

  83. 과도전류: Dòng điện tạm thời

  84. 지락전류: Dòng điện nối đất

  86. 지속전류: Dòng điện liên tục

  87. 기동전류: Dòng điện khởi động

  88. 대류전류: Dòng điện đối lưu

  89. 3상 단락전류: Dòng điện đoản mạch 3 pha

  93. 유도 전류: Dòng điện cảm ứng.

  94. 초기전류: Dòng điện ban đầu

  95. 100볼트 전류: Dòng điện 100V

  96. 직류전류: Dòng điện 1 chiều

  99. 교류전동기: Động cơ điện xoay chiều

  100. 고효율 전동기: Động cơ điện hiệu suất cao.

  101. 유도 전동기: Động cơ điện cảm ứng

  102. 직류전동기: Động cơ điện 1 chiều

  106. 정전신청서: Đơn xin ngắt điện

  108. 회선 제어 유닛: Đơn vị điều khiển đường dây

  114 고충실도: Độ trung thực cao

  118. 소음레벨의 측정: Đo mức độ âm thanh

  119. 고객만족도: Độ hài lòng của khách hàng

  123. 주입형 레이저 다이오드: Điốt phun la de

  124. 접지볼트: Đinh tán nối đất

  127. 운전조건: Điều kiện vận hành

  128. 환경조건: Điều kiện môi trường

  129. 설치조건: Điều kiện lắp đặt

  130. 리모트 컨트롤: Điều khiển từ xa

  131. 원격제어: Điều khiển từ xa

  132. 자동 주파수 제어: Điều khiển tần số tự động

  133. 습기제어: Điều khiển lượng ẩm

  134. 자동 이득 제어: Điều chỉnh nhận tự động

  135. 자동 세밀 조정: Điều chỉnh kỹ lưỡng tự động

  136. 부하시 전압조정기: Điều chỉnh điện áp thời gian tải

  137. 직접 수치 제어: Điều chỉnh điện áp

  138. 진폭 변조: Điều chỉnh biên độ

  141. 펄스 시간 변조: Điều biến xung thời gian

  142. 펄스 주파수 변조: Điều biến tần số xung

  143. 주파수 변조: Điều biến tần số

  14. 펄스 지속 변조: Điều biến độ dài xung

  146. 평균전력: Điện trung bình

  147. 보조 저항기: Điện trở phụ trợ

  148. 부하 저항기: Điện trở phụ tải

  149. 방전 저항기: Điện trở phóng điện

  150. 접지 저항기: Điện trở nối đất

  151. 접지계전기: Điện trở nối đất

  152. 임계 온도 저항기: Điện trở nhiệt độ tới hạn

  153. 기동 저항기: Điện trở khởi động

  154. 제동 저항기: Điện trở động lực

  155. 소비전력, 저항손: Điện tiêu dùng

  156. 영전위: Điện thế triệt tiêu

  164. 충전전압: Điện áp xung lượng

  16. 교류전압: Điện áp xoay chiều

  167. 인가전압: Điện áp ứng dụng

  168. 상용주파 시험전압: Điện áp thử nghiệm tần số công suất

  170. 과도전압: Điện áp tạm thời

  172. 임시과전압: Điện áp quá tức thời

  174. 불평형 전압: Điện áp không cân bằng

  175. 과도회복전압: Điện áp khôi phục tạm thời

  17. 상간 전압: Điện áp giữa hai pha

  178. 피크 역전압: Điện áp đỉnh ngược

  180. 섬락전압: Điện áp đánh thủng lớp cách điện

  18. 상용주파 내전압: Điện áp của tần số công suất

  183. 뇌충격 내전압: Điện áp chịu xung lượng điện sét

  184. 주수 내전압: Điện áp chịu ẩm

  186. 운전전압: Điện áp chạy máy

  188. 100볼트 의 전압: Điện áp 100 vôn

  190. 아크 발생 장소: Điểm phát sinh hồ quang

  191. 3상 전압원의 접속 단자: Điểm nối nguồn điện 3 pha

  192. 단자부: Điểm nối dây điện

  193. 인출단자: Điểm nối dây cầu chì

  195. 고객서비스: Dịch vụ khách hàng

  198. 직관 형광등: Đèn huỳnh quang trực quan

  201. 백열등: Đèn ánh sáng trắng

  215. 절연 연선: Dây cách điện bện

  218. 대규모 투자: Đầu tư quy mô lớn

  220. 단락결선: Đấu nối đoạn đoản mạch

  224. 절연파괴: Đánh thủng lớp cách điện

  227. 기계적 강도: Cường độ máy/năng suất máy

  233. 안정권선: Cuộn dây ổn định

  234. 직렬 권선: Cuộn dây nối tiếp

  235. 배선: Cuộn dây điện trong máy biến thế

  236. 저압권선: Cuộn dây điện áp thấp

  237. 고압권선: Cuộn dây cao áp

  238. 보조권선: Cuộn dây bổ trợ

  240. 전기수급: Cung cầu về điện

  242. 전송제어장치: Cụm thiết bị kiểm soát thông tin

  244. PT 시험단자: Cực thử nghiệm PT

  250. 한국전력공사: Công ty điện lực Hàn Quốc

  252. 공급회사: Công ty cung cấp

  255. 속도 스위치l: Công tắc tốc độ

  256. 접지개폐기: Công tắc tiếp đất

  257. 전동기부하 개폐기: Công tắc tải động cơ

  25. 제한된 용도의 개폐기: Công tắc tải chuyên dụng

  259. 유도부하 개폐: Công tắc tải cảm ứng

  260. 피시험 부하개폐기: Công tắc tải bị thử nghiệm

  261. 교류고압부하개폐기: Công tắc phụ tải cao áp

  262. 예비 보조스위치: Công tắc phụ dự bị

  263. PAD 스위치: Công tắc PAD

  264. 고속도 접지 스위치: Công tắc nối đất tốc độ cao

  265. 단로기: Công tắc ngắt điện

  266. 레벨 스위치: Công tắc mức độ

  268. 구간개폐기: Công tắc khu vực

  269. 비상 스위치: Công tắc khẩn cấp

  270. 리밋 스위치: Công tắc giới hạn

  271. 제한스위치: Công tắc giới hạn

  272. 선로개폐기: Công tắc đường dây.

  273. 부하개폐기: Công tắc đóng ngắt tải

  274. 전동기 개폐기: Công tắc động cơ

  276. 발 밟음 스위치: Công tắc đạp chân

  278. 주 개페기: Công tắc chính

  279. 파일럿 스위치: Công tắc chỉ thị

  280. 진공 스위치: Công tác chân không

  281. 전류계 전환스위치: Công tắc biến đổi điện kế

  283. 압력 스위치: Công tắc áp suất

  284. 3극 동작 개폐기: Công tắc 3 cực

  286. 피상 전력: Công suất biểu khiến

  287. 광학식 문자인식: Công nhận ký hiệu quang học

  288. 전력산업, 전력공업: Công nghiệp điện

  289. 핵 자기 공명: Cộng hưởng từ. hạt nhân

  290. 자석공진: Cộng hưởng sắt mangan

  29. 전력 인프라: Cơ sở hạ tầng điện lực

  292. 국제원자력 기관: Cơ quan nguyên tử quốc tế

  293. 국제 에너지기관: Cơ quan năng lượng quốc tế

  295. 직접구매제도: Cơ chế mua điện trực tiếp

  296. 육로운송: Chuyển mạch ghi

  297. 안전제품인증: Chứng nhận sản phẩm an toàn

  298. 품질관리인증: Chứng nhận quản lý chất lượng

  299. 신기술인증: Chứng nhận kỹ thuật mới

  300. 열사이클: Chu trình nhiệt

  --- Bài cũ hơn ---

 • “khai Chiến” 235 Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Ngành Nông Nghiệp
 • Dịch Thuật Tài Liệu Tiếng Hàn
 • Học Tiếng Hàn Chuyên Ngành Hàn Quốc Học
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Từ A
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện
 • Dịch Thuật Công Chứng Tiếng Cơ Ho
 • Tóm Tắt Luận Án Kỹ Năng Đọc Chữ Tiếng Việt Của Học Sinh Lớp 1 Người Dân Tộc Cơ Ho
 • 7 Bước Tự Học Tiếng Hoa Cơ Bản Đơn Giản, Hiệu Quả.
 • Kĩ năng mềm

  Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử

  Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện

  1.current /’kʌrənt/ : dòng điện

  direct current : dòng điện xoay chiều

  2. battery /’bætəri/ : bình điện , ác quy

  3. generator /’dʤenəreitə/ : máy phát điện

  4. intensity /in’tensiti/ : cường độ

  5. resistance /ri’zistəns/ : điện trở

  6. resistivity /,rizis’tiviti/ : điện trở suất

  7. impedance /im’pi:dəns/ : trở kháng

  8. conductance /kən’dʌktəns/ : độ dẫn (n)

  electrical conductivity : tính dẫn điện

  9. circuit /’sə:kit/ : mạch điện

  short circuit : ngắn mạch

  10. conduit /’kɔndit/ ống bọc (để đi dây)

  conduit box : hộp nối bọc

  11. fuse /fju:z/ : cầu chì

  cartridge fuse /’kɑ:tridʤ fju:z/ : cầu chì ống

  12. disconnector : cầu dao

  13. isolator switch : cầu dao lớn

  14. CB = circuit breaker : ngắt điện tự động

  15. DB = distribution board /,distri’bju:ʃn bɔ:d/ : tủ điện

  MDB = main distribution board /mein ,distri’bju:ʃn bɔ:d/ : tủ điện chính

  16. electricity meter : đồng hồ điện

  17. jack /dʤæk/ : đầu cắm theo từ điển oxford . theo từ điển xây dựng và từ điển webster thì nghĩa là ổ cắm

  18.series circuit /’siəri:z ‘sə:kit/ : mạch nối tiếp

  parallel circuit /’pærəlel ‘sə:kit/ : mạch song song

  19. light /lait/ : ánh sáng , đèn

  20. lamp /læmp/ : đèn

  21. fixture /’fikstʃə/ : bộ đèn

  22. fluorescent light /fluorescent/ : đèn huỳnh quang ánh sáng trắng

  23. sodium light = sodium vapour lamp /’soudjəm ‘veipə/ : đèn natri cao áp , ánh sáng vàng cam

  24. recessed fixture /ri’ses/ : đèn âm trần

  25. emergency light /i’mə:dʤensi/ : đèn khẩn cấp , tự động sáng khi cúp điện

  26. halogen bulb /kwɔ:ts ‘hæloudʤen bʌlb/ : đèn halogen

  27. incandescent daylight lamb /incandescent/ : đèn có ánh sáng trắng ( loại dây tóc vì tỏa nhiệt rất nóng )

  28 . neon light /’ni:ən/ : đèn nê ông

  Punching: lá thép đã được dập định hình.

  3p cỉrcuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha. Nó là máy cắt 3 cực. 3p = 3 poles.

  Rơ le Mho: Rơ le tổng dẫn. Ngược lại với rơ le tổng trở, thường dùng để bảo vệ mất kích thích cho máy phát. Mho là viết ngược của… Ohm (hi hi, phải hông ta?)

  Winding: dây quấn (trong máy điện).

  Wiring: công việc đi dây.

  Bushing: sứ xuyên.

  Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai.

  Differential relay: rơ le so lệch.

  Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai.

  Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu.

  Varỉac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay.

  PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng dùng VT: voltage transformer.

  Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (2.2 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện. Còn cell phone là…

  Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch.

  Earth fault: sự cố chạm đất.

  Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng.

  Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố.

  Field: trong lý thuyết thì nó là trường. (như điện trường, từ trường…). Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích. Trong triết học nó là lĩnh vực. thông thường, nó là.. cánh đồng.

  Loss of field: mất kích từ.

  Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng. Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải (bơm chẳng hạn).

  Orifice: lỗ tiết lưu.

  Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín.

  Check valve: van một chiều???

  Air distribution system : Hệ thống điều phối khí

  Ammeter : Ampe kế

  Busbar : Thanh dẫn

  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô

  Circuit Breaker : Aptomat hoặc máy cắt

  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang

  Contactor : Công tắc tơ

  Current carrying capacity: Khả năng mang tải

  Dielectric insulation : Điện môi cách điện

  Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện

  Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn

  Earth conductor : Dây nối đất

  Earthing system : Hệ thống nối đất

  Equipotential bonding : Liên kết đẳng thế

  Fire retardant : Chất cản cháy

  Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm

  Impedance Earth : Điện trở kháng đất

  Instantaneous current : Dòng điện tức thời

  Light emitting diode : Điốt phát sáng

  Neutral bar : Thanh trung hoà

  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu

  Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện

  Relay : Rơ le

  Sensor / Detector : Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm

  Switching Panel : Bảng đóng ngắt mạch

  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang

  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn

  Voltage drop : Sụt áp

  accesssories : phụ kiện

  alarm bell : chuông báo tự động

  burglar alarm : chuông báo trộm

  cable :cáp điện

  conduit :ống bọc

  current :dòng điện

  Direct current :điện 1 chiều

  electric door opener : thiết bị mở cửa

  electrical appliances : thiết bị điện gia dụng

  electrical insulating material : vật liệu cách điện

  fixture :bộ đèn

  high voltage :cao thế

  illuminance : sự chiếu sáng

  jack :đầu cắm

  lamp :đèn

  leakage current : dòng rò

  live wire :dây nóng

  low voltage : hạ thế

  neutral wire :dây nguội

  photoelectric cell : tế bào quang điện

  relay : rơ-le

  smoke bell : chuông báo khói

  smoke detector : đầu dò khói

  wire :dây điện

  Capacitor : Tụ điện

  Compensate capacitor : Tụ bù

  Cooling fan : Quạt làm mát

  Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng

  Current transformer : Máy biến dòng

  Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng

  Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi

  Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng

  Lifting lug : Vấu cầu

  Magnetic contact : công tắc điện từ

  Magnetic Brake : bộ hãm từ

  Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực

  Phase reversal : Độ lệch pha

  Potential pulse : Điện áp xung

  Rated current : Dòng định mức

  Selector switch : Công tắc chuyển mạch

  Starting current : Dòng khởi động

  Vector group : Tổ đầu dây

  Trạm biến áp

  Power station ( Substation) : trạm điện.

  Bushing: sứ xuyên.

  Disconnecting switch: Dao cách ly.

  Circuit breaker: máy cắt.

  Power transformer: Biến áp lực.

  Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường.

  Current transformer: máy biến dòng đo lường.

  bushing type CT: Biến dòng chân sứ.

  Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn.

  Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.

  Limit switch: tiếp điểm giới hạn.

  Thermometer: đồng hồ nhiệt độ.

  Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt.

  pssure gause: đồng hồ áp suất.

  Pressure switch: công tắc áp suất.

  Sudden pssure relay: rơ le đột biến áp suất.

  Radiator, cooler: bộ giải nhiệt của máy biến áp.

  Auxiliary oil tank: bồn dầu phụ, thùng giãn dầu.

  Position switch: tiếp điểm vị trí.

  Control board: bảng điều khiển.

  Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay.

  control switch: cần điều khiển.

  selector switch: cần lựa chọn.

  Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ.

  Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện.

  Alarm: cảnh báo, báo động.

  Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi).

  Protective relay: rơ le bảo vệ.

  Differential relay: rơ le so lệch.

  Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy biến áp.

  Line Differential relay: rơ le so lệch đường dây.

  Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái.

  Distance relay: rơ le khoảng cách.

  Over current relay: Rơ le quá dòng.

  Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian.

  Time delay relay: rơ le thời gian.

  Directional time overcurrent relay: Rơ le quá dòng định hướng có thời gian.

  Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự nghịch có thời gian.

  Under voltage relay: rơ le thấp áp.

  Over voltage relay: rơ le quá áp.

  Earth fault relay: rơ le chạm đất.

  Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ.

  Synchro check relay: rơ le chống hòa sai.

  Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị.

  Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter… các dụng cụ đo lường V, A, W, cos phi…

  Phase shifting transformer: Biến thế dời pha.

  Và … nhà máy điện:

  Power plant: nhà máy điện.

  Generator: máy phát điện.

  Field: cuộn dây kích thích.

  Winding: dây quấn.

  Connector: dây nối.

  Lead: dây đo của đồng hồ.

  Wire: dây dẫn điện.

  Exciter: máy kích thích.

  Exciter field: kích thích của… máy kích thích.

  Field amp: dòng điện kích thích.

  Field volt: điện áp kích thích.

  Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo.

  Reactive power: Công suất phản kháng, công suất vô công, công suất ảo.

  Governor: bộ điều tốc.

  AVR : Automatic Voltage Regulator: bộ điều áp tự động.

  Armature: phần cảm.

  Hydrolic: thủy lực.

  Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn.

  AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.

  Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi.

  Condensat pump: Bơm nước ngưng.

  Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.

  Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…

  Ball bearing: vòng bi, bạc đạn.

  Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục.

  Brush: chổi than.

  Tachometer: tốc độ kế

  Tachogenerator: máy phát tốc.

  Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung.

  Coupling: khớp nối

  Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy).

  Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt.

  Ignition transformer: biến áp đánh lửa.

  Spark plug: nến lửa, Bu gi.

  Burner: vòi đốt.

  Solenoid valve: Van điện từ.

  Check valve: van một chiều.

  Control valve: van điều khiển được.

  Motor operated control valve: Van điều chỉnh bằng động cơ điện.

  Hydrolic control valve: vn điều khiển bằng thủy lực.

  Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.

  1 Introduction Nhập môn, giới thiệu

  2 Philosophy Triết lý

  3 Linear Tuyến tính

  4 Ideal Lý tưởng

  5 Voltage source Nguồn áp

  6 Current source Nguồn dòng

  7 Voltage pider Bộ/mạch phân áp

  8 Current pider Bộ/mạch phân dòng

  9 Superposition (Nguyên tắc) xếp chồng

  10 Ohm’s law Định luật Ôm

  11 Concept Khái niệm

  12 Signal source Nguồn tín hiệu

  13 Amplifier Bộ/mạch khuếch đại

  14 Load Tải

  15 Ground terminal Cực (nối) đất

  16 Input Ngõ vào

  17 Output Ngõ ra

  18 Open-circuit Hở mạch

  19 Gain Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi

  20 Voltage gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) điện áp

  21 Current gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện

  22 Power gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất

  23 Power supply Nguồn (năng lượng)

  24 Power conservation Bảo toàn công suất

  25 Efficiency Hiệu suất

  26 Cascade Nối tầng

  27 Notation Cách ký hiệu

  28 Specific Cụ thể

  29 Magnitude Độ lớn

  30 Phase Pha

  31 Model Mô hình

  32 Transconductance Điện dẫn truyền

  33 Transresistance Điện trở truyền

  34 Resistance Điện trở

  35 Uniqueness Tính độc nhất

  36 Response Đáp ứng

  37 Differential Vi sai (so lệch)

  38 Differential-mode Chế độ vi sai (so lệch)

  39 Common-mode Chế độ cách chung

  40 Rejection Ratio Tỷ số khử

  41 Operational amplifier Bộ khuếch đại thuật toán

  42 Operation Sự hoạt động

  43 Negative Âm

  44 Feedback Hồi tiếp

  45 Slew rate Tốc độ thay đổi

  46 Inverting Đảo (dấu)

  47 Noninverting Không đảo (dấu)

  48 Voltage follower Bộ/mạch theo điện áp

  49 Summer Bộ/mạch cộng

  50 Diffential amplifier Bộ/mạch khuếch đại vi sai

  51 Integrator Bộ/mạch tích phân

  52 Differentiator Bộ/mạch vi phân

  53 Tolerance Dung sai

  54 Simultaneous equations Hệ phương trình

  55 Diode Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)

  56 Load-line Đường tải (đặc tuyến tải)

  57 Analysis Phân tích

  58 Piecewise-linear Tuyến tính từng đoạn

  59 Application Ứng dụng

  60 Regulator Bộ/mạch ổn định

  61 Numerical analysis Phân tích bằng phương pháp số

  62 Loaded Có mang tải

  63 Half-wave Nửa sóng

  64 Rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu

  65 Charging Nạp (điện tích)

  66 Capacitance Điện dung

  67 Ripple Độ nhấp nhô

  68 Half-cycle Nửa chu kỳ

  69 Peak Đỉnh (của dạng sóng)

  70 Inverse voltage Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)

  71 Bridge rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu cầu

  72 Bipolar Lưỡng cực

  73 Junction Mối nối (bán dẫn)

  74 Transistor Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)

  75 Qualitative Định tính

  76 Description (Sự) mô tả

  77 Region Vùng/khu vực

  78 Active-region Vùng khuếch đại

  79 Quantitative Định lượng

  80 Emitter Cực phát

  81 Common-emitter Cực phát chung

  82 Characteristic Đặc tính

  83 Cutoff Ngắt (đối với BJT)

  84 Saturation Bão hòa

  85 Secondary Thứ cấp

  86 Effect Hiệu ứng

  87 n-Channel Kênh N

  88 Governing Chi phối

  89 Triode Linh kiện 3 cực

  90 Pinch-off Thắt (đối với FET)

  91 Boundary Biên

  92 Transfer (Sự) truyền (năng lượng, tín hiệu …)

  93 Comparison Sự so sánh

  94 Metal-Oxide-Semiconductor Bán dẫn ô-xít kim loại

  95 Depletion (Sự) suy giảm

  96 Enhancement (Sự) tăng cường

  97 Consideration Xem xét

  98 Gate Cổng

  99 Protection Bảo vệ

  100 Structure Cấu trúc

  101 Diagram Sơ đồ

  102 Distortion Méo dạng

  103 Biasing (Việc) phân cực

  104 Bias stability Độ ổn định phân cực

  105 Four-resistor Bốn-điện trở

  106 Fixed Cố định

  107 Bias circuit Mạch phân cực

  108 Constant base Dòng nền không đổi

  109 Self bias Tự phân cực

  110 Discrete Rời rạc

  111 Dual-supply Nguồn đôi

  112 Grounded-emitter Cực phát nối đất

  113 Diode-based (Phát triển) trên nền đi-ốt

  114 Current mirror Bộ/mạch gương dòng điện

  115 Reference Tham chiếu

  116 Compliance Tuân thủ

  117 Relationship Mối quan hệ

  118 Multiple Nhiều (đa)

  119 Small-signal Tín hiệu nhỏ

  120 Equivalent circuit Mạch tương đương

  121 Constructing Xây dựng

  122 Emitter follower Mạch theo điện áp (cực phát)

  123 Common collector Cực thu chung

  124 Bode plot Giản đồ (lược đồ) Bode

  125 Single-pole Đơn cực (chỉ có một cực)

  126 Low-pass Thông thấp

  127 High-pass Thông cao

  128 Coupling (Việc) ghép

  129 RC-coupled Ghép bằng RC

  130 Low-frequency Tần số thấp

  131 Mid-frequency Tần số trung

  132 Performance Hiệu năng

  133 Bypass Nối tắt

  134 Deriving (Việc) rút ra (công thức, mối quan hệ, …)

  135 Hybrid Lai

  136 High-frequency Tần số cao

  137 Nonideal Không lý tưởng

  138 Imperfection Không hoàn hảo

  139 Bandwidth Băng thông (dải thông)

  140 Nonlinear Phi tuyến

  141 Voltage swing Biên điện áp (dao động)

  142 Current limits Các giới hạn dòng điện

  143 Error model Mô hình sai số

  144 Worst-case Trường hợp xấu nhất

  145 Instrumentation amplifier Bộ/mạch khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)

  146 Simplified Đơn giản hóa

  147 Noise Nhiễu

  148 Johnson noise Nhiễu Johnson

  149 Shot noise Nhiễu Schottky

  151 Interference Sự nhiễu loạn

  152 Noise performance Hiệu năng nhiễu

  153 Term Thuật ngữ

  154 Definition Định nghĩa

  155 Convention Quy ước

  156 Signal-to-noise ratio Tỷ số tín hiệu-nhiễu

  157 Noise p Chỉ số nhiễu

  158 Noise temperature Nhiệt độ nhiễu

  159 Converting Chuyển đổi

  160 Adding Thêm vào

  161 Subtracting Bớt ra

  162 Uncorrelated Không tương quan

  163 Quantity Đại lượng

  164 Calculation (Việc) tính toán, phép tính

  165 Data Dữ liệu

  166 Logic gate Cổng luận lý

  167 Inverter Bộ/mạch đảo (luận lý)

  168 Ideal case Trường hợp lý tưởng

  169 Actual case Trường hợp thực tế

  170 Manufacturer Nhà sản xuất

  171 Specification Chỉ tiêu kỹ thuật

  172 Noise margin Biên chống nhiễu

  173 Fan-out Khả năng kéo tải

  174 Consumption Sự tiêu thụ

  175 Static Tĩnh

  176 Dynamic Động

  177 Rise time Thời gian tăng

  178 Fall time Thời gian giảm

  179 Propagation delay Trễ lan truyền

  180 Logic family Họ (vi mạch) luận lý

  181 Pull-up Kéo lên

  182 Drawback Nhược điểm

  183 Large-signal Tín hiệu lớn

  184 Half-circuit Nửa mạch (vi sai)

  185 Visualize Trực quan hóa

  186 Node Nút

  187 Mesh Lưới

  188 Closed loop Vòng kín

  189 Microphone Đầu thu âm

  190 Sensor Cảm biến

  191 Loudspeaker Loa

  192 Microwave Vi ba

  193 Oven Lò

  194 Loading effect Hiệu ứng đặt tải

  195 rms value Giá trị hiệu dụng

  196 p of merit Chỉ số (không thứ nguyên)

  197 Visualization Sự trực quan hóa

  198 Short-circuit Ngắn mạch

  199 Voltmeter Vôn kế

  200 Ammeter Ampe kế

  201 Scale Thang đo

  202 Fundamental Cơ bản

  203 Product Tích

  204 Derivation Sự rút ra

  205 Level Mức

  206 Simplicity Sự đơn giản

  207 Conceptualize Khái niệm hóa

  208 Phasor Vectơ

  209 Terminology Thuật ngữ

  210 Common-Mode Rejection Ratio Tỷ số khử (tín hiệu) cách chung

  211 Voltage-dependent Phụ thuộc điện áp

  212 Current-dependent Phụ thuộc dòng điện

  213 Fraction Một phần

  214 Quadrant Góc phần tư

  215 Breakdown Đánh thủng

  216 Avalanche Thác lũ

  217 Graphical analysis Phân tích bằng đồ thị

  218 Emission Sự phát xạ

  219 Thermal (Thuộc về) nhiệt

  220 Approximation Sự xấp xỉ

  221 Generalization Sự khái quát hóa

  222 Topology Sơ đồ

  223 Topologically Theo sơ đồ

  224 w.r.t So với

  225 Threshold Ngưỡng

  226 Quiescent Tĩnh (điểm làm việc)

  227 Swing Biên dao động

  228 Power dissipation Tiêu tán công suất

  229 Transcendental Siêu việt

  230 Numerator Tử số

  231 Denominator Mẫu số

  232 Asymptote Tiệm cận

  233 Leakage Rò (rỉ)

  Low Voltage (LV) :…………. Hạ thế

  Medium Voltage (MV) :…………. Trung thế

  High Voltage (HV) :…………. Cao thế

  Extremely High Voltage (EHV) :…………. Siêu cao thế

  Điện áp danh định của hệ thống điện…………. Nominal voltage of a system)

  Giá trị định mức…………. Rated value)

  Điện áp vận hành hệ thống điện ( Operating voltage in a system)

  Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống ( Highest (lowest) voltage of a system)

  Điện áp cao nhất đối với thiết bị ( Highest voltage for equipment)

  Cấp điện áp ( Voltage level)

  Độ lệch điện áp ( Voltage deviation)

  Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)

  Dao động điện áp ( Voltage fluctuation)

  Quá điện áp (trong hệ thống) ( Overvoltage (in a system))

  Quá điện áp tạm thời ( Temporary overvoltag e)

  Quá điện áp quá độ ( Transient overvoltage)

  Dâng điện áp ( Voltage surge)

  Phục hồi điện áp ( Voltage recovery)

  Sự không cân bằng điện áp ( Voltage unbalance)

  Quá điện áp thao tác ( Switching overvoltage)

  Quá điện áp sét ( Lightning overvoltage)

  Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)

  Hệ số không cân bằng ( Unbalance factor)

  Cấp cách điện ( Insulation level)

  Cách điện ngoài ( External insulation)

  Cách điện trong ( Internal insulation)

  Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)

  Cách điện không tự phục hồi ( Non-self-restoring insulation)

  Cách điện chính ( Main insulation)

  Cách điện phụ ( Auxiliary insulation)

  Cách điện kép ( Double insulation)

  Phối hợp cách điện ( Insulation co-ordination)

  Truyền tải điện ( Transmission of electricity)

  Phân phối điện ( Distribution of electricity)

  Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)

  Điểm đấu nối ( Connection point)

  Sơ đồ hệ thống điện ( System diagram)

  Sơ đồ vận hành hệ thống điện ( System operational diagram)

  Quy hoạch hệ thống điện ( Power system planning)

  Độ ổn định của hệ thống điện ( Power system stability)

  Độ ổn định của tải (Load stability)

  Ổn định tĩnh của hệ thống điện ( Steady state stability of a power system)

  Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện ( Transient stability of a power system)

  Ổn định có điều kiện của hệ thống điện ( Conditional stability of a power system)

  Vận hành đồng bộ hệ thống điện ( Synchronous operation of a system)

  Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia ( National load dispatch center)

  Hệ thống SCADA ( Supervisory control and data acquisition system)

  Tiêu chuẩn vận hành ( Operation regulation)

  Quản lý nhu cầu hệ thống ( System demand control)

  Dự báo quản lý hệ thống điện ( Management forecast of a system)

  Tăng cường hệ thống điện ( Reinforcement of a system)

  Khoảng cách làm việc tối thiểu ( Minimum working distance)

  Khoảng trống cách điện tối thiểu ( Minimum insulation clearance)

  Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện ( Cold start-up thermal generating set)

  Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện ( Hot start-up thermal generating set)

  Khả năng quá tải ( Overload capacity)

  Sa thải phụ tải ( Load shedding)

  Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) ( Available capacity of a it (of a power station)

  Công suất dự phòng của một hệ thống điện ( Reserve power of a system)

  Dự phòng nóng ( Hot stand-by)

  Dự phòng nguội ( Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố ( Outage reserve)

  Dự báo phụ tải ( Load forecast)

  Dự báo cấu trúc phát điện ( Generation mix forecast)

  Chế độ xác lập của hệ thống điện ( Steady state of a power system)

  Chế độ quá độ của hệ thống điện ( Transient state of a power system)

  Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha ( Balanced state of a polyphase network)

  Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha ( Unbalanced state of a polyphase network)

  Độ tin cậy cung cấp điện ( Service reliability)

  Độ an toàn cung cấp điện ( Service security)

  Phân phối kinh tế phụ tải ( Economic loading schedule)

  Sự cân bằng của lưới phân phối ( Balancing of a distribution network)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Và Cơ Điện Tử
 • 15 Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Thông Dụng
 • Khóa Học Topik Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Tổng Hợp Tài Liệu Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Học Tiếng Trung Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Những Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử Cần Thiết Và Cơ Bản Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 53 Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Lớp Học Tiếng Hàn Ở Nha Trang, Khánh Hòa – Ưu Đãi Lớn Cho Học Viên Mới Nhanh Tay Đăng Ký
 • Các Cấp Độ Topik Trong Tiếng Hàn Và Các Bước Chinh Phục.
 • Muốn Xin Vào Công Ty Hàn Thì Nên Học Tiếng Hàn Online Hay Đến Trung Tâm
 • Lịch Khai Giảng Khóa Đào Tạo 9
 •  

  Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành điện tử

  Từ vựng tiếng Hàn lĩnh vực điện tử

  • 전등: bóng đèn

  • 형광등: đèn huỳnh quang

  • 고압수은등: đèn cao áp thủy ngân

  • 백연전구: đèn tròn dây tóc

  • 전등을 달다: gắn, lắp bóng đèn

  • 변압기: máy biến áp

  • 스위치: công tắc

  • 극한 스위치: công tắc hành trình

  • 전선: dây dẫn điện

  • 케이블: cable

  • 모터: động cơ

  • 경보기: máy cảnh báo

  • 퓨즈: cầu chì

  • 센서: cảm biến

  • 발전기: máy phát điện

  • 차단기: cầu dao

  • 전동기: máy điện

  • 전동차: xe điện

  • 콘센트: ổ cắm điện

  • 전류: dòng điện

  • 전류계: kế

  • 허용 전류: dòng điện cho phép

  • 전선의 허용 전류: dòng điện cho phép qua dây dẫn

  • 극: cực (pole)

  • 전파: tần số

  • 전지: pin, ắc qui

  • 전자: điện tử

  • 전압: điện áp

  • 특고압: điện cao áp

  • 정격: định mức

  • 정격 전압: điện áp định mức

  • 정격 전류: dòng điện định mức

  • 회전: vòng quay

  • 회전속도: tốc độ quay

  • 직경/외경: đường kính

  • 규약: quy ước

  • 절연: sự cách điện

  • 절열 테이프: keo cách điện

  • 부하: tải

  • 출력: công xuất

  • 용량: dung lượng

  • 합선하다: chập điện

  • 정전: mất điện

  • 규정주파수유지: duy trì tần số quy định

  • 규정전압 유지: duy trì điện áp quy định

  • 직접 유지보수: duy trì bảo dưỡng trực tiếp

  • 유지: duy trì

  • 퓨즈가 끊어지다: đứt cầu chì

  • 수직선: đường vuông góc

  • 가스파이프라인: đường ống dẫn ga

  • 가공 배전 선로: đường dây phân phối điện trên không

  • 가공선로: đường dây điện trên không

  • 포락선: đường cong bao

  • 허용오차: dung sai

  • 대용량: dung lượng lớn

  • 자기 방향 지시기: dụng cụ báo điện từ

  • 예열: đun nóng trước

  • 정보: dữ liệu/dữ kiện

  • 대규모 프로젝트: dự án quy mô lớn

  • 황동: đồng thau

  • 주파수계: đồng hồ tần số

  • 레이저 도플러 속도계: đồng hồ đo tốc độ doppler lade

  • 유면 지시계: đồng hồ báo mức dầu

  • 동기폐로: đóng đồng bộ

  • 교류전류: dòng điện xoay chiều

  • 초기전류: dòng điện ban đầu

  • 100볼트 전류: dòng điện 100V

  • 직류전류: dòng điện 1 chiều

  • 팬모터: động cơ quạt

  • 기동기: động cơ khởi động

  • 모터: động cơ điện

  • 동기검정기: đồng bộ kế

  • 동도체: đồng

  • 정전신청서: đơn xin ngắt điện

  • 운송단위: đơn vị truyền

  • 회선 제어 유닛: đơn vị điều khiển đường dây

  • 단극: đơn cực

  • 신뢰도: độ tin cậy

  • 감도: độ nhạy

  • 민감도: độ nhạy

  • 소음레벨의 측정: đo mức độ âm thanh

  • 고객만족도: độ hài lòng của khách hàng

  • 상대습도: độ ẩm tương đối

  • 습기: độ ẩm

  • 발광 다이오드: điốt quang

  • 나사: đinh ốc

  • 디젤: diezen

  • 교류전압: điện áp xoay chiều

  • 과전압: điện áp vượt quá

  • 낮은 전압: điện áp thấp

  • 중성점: điểm trung lập

  • 아크 발생 장소: điểm phát sinh hồ quang

  • 3상 전압원의 접속 단자: điểm nối nguồn điện 3 pha

  • 단자부: điểm nối dây điện

  • 인출단자: điểm nối dây cầu chì

  • 탭: điểm nối dây

  • 신호등: đèn tín hiệu

  • 형광등: đèn huỳnh quang

  • 조명등: đèn chiếu sáng

  • 백열등: đèn ánh sáng trắng

  • 데시벨: đề xi ben

  • 인입인출선: dây vào dây ra

  • 인입선: dây vào

  • 중간볼트선: dây trung thế

  • 나선: dây trần

  • 접지선: dây nối đất

  • 저볼트선: dây hạ thế

  • 동선: dây đồng

  • 전선: dây điện

  • 인출선: dây cầu chì

  • 케이블: dây cáp

  • 고볼트선: dây cao thế

  • 고압선: dây cao áp

  • 절연 연선: dây cách điện bện

  • 가요도선: dây cách điện

  • 전열선: dây cách điện

  • 대규모 투자: đầu tư quy mô lớn

  • 원유: dầu thô

  • 단락결선: đấu nối đoạn đoản mạch

  • 그리스: dầu nhờn, dầu mỡ

  • 절연유: dầu cách điện

  • 해머 머리: đầu búa

  • 절연파괴: đánh thủng lớp cách điện

  • 등전위: đẳng thế

  • 파형: dạng sóng

  • 기계적 강도: cường độ máy/năng suất máy

  • 전기강도: cường độ điện

  • 대루프: cuộn/ mạch lớn

  • 권선: cuộn dây

  • 전기수급: cung cầu về điện

  • 전력공급: cung cấp điện

  • 전송제어장치: cụm thiết bị kiểm soát thông tin

  • 단자: cực/ đầu nối

  • PT 시험단자: cực thử nghiệm PT

  • 통풍구: cửa thông gió

  • 도전봉: cột dẫn/cột điện

  • 한국전력공사: công ty điện lực Hàn Quốc

  • 전력회사: công ty điện

  • 공급회사: công ty cung cấp

  • 전기계량기: công tơ điện

  • 개폐기: công tắc điện

  • 광학식 문자인식: công nhận ký hiệu quang học

  • 전력산업, 전력공업: công nghiệp điện

  • 육로운송: chuyển mạch ghi

  • 방청: chống ăn mòn

  • 납: chì

  • 화상: cháy

  • 폐기물: chất thải

  • 초전도체: chất siêu dẫn điện

  • 경질 도체: chất rắn

  • 전력품질: chất lượng điện

  • 지연: chất làm chậm lại

  • 부전도체: chất không dẫn điện

  • 혼합물: chất hỗn hợp

  • 대기오염물질: chất gây ô nhiễm không khí

  • 고체 절연물: chất điện môi rắn

  • 매질: chất điện môi

  • 폭발물: chất dễ nổ

  • 가요성 도체: chất dẫn điện dẻo

  • 전기전도체: chất dẫn điện

  • 도체: chất dẫn

  • 침적 물: chất cặn, chất lắng đọng

  • 자기 회복 외부절연: chất cách điện tự phục hồi bên ngoài

  • 단락고장: chập mạch

  • 소켓: chân đèn

  • 단극 단투 개폐기: cầu dao một đầu một dây

  • 고압 퓨즈: cầu chì cao áp

  • 전력퓨즈: cầu chì

  • 신호케이블: cáp tín hiệu

  • 광섬유케이블: cáp sợi quang

  • 광케이블: cáp quang

  • 열전대: cặp nhiệt ngẫu

  • 무부하 케이블: cáp không tải

  • 동축 케이블: cáp đồng trục

  • 오차계급: cấp độ hỏng hóc

  • 짝권선: cặp dây

  • 고주파: cao tần

  • 실리콘 고무: cao su silicon

  • 경보: cảnh báo

  • 부하평형: cân bằng tải

  • 평형: cân bằng

  • 전자유도: cảm ứng điện từ

  • 콘덴서: cái tụ điện

  • 전자 접촉기: cái tiếp xúc điện từ

  • 고정 접촉자: cái tiếp xúc cố định

  • 고압 교류 차단기: cái ngắt mạch cao áp

  • 고속도 차단기: cái ngắt điện tốc độ cao

  • 구간차단기: cái ngắt điện khu vực

  • 차단기: cái ngắt điện

  • 집게: cái kìm

  • 펌프: cái bơm

  • 광복사: bức xạ quang

  • 태양열의 방사: bức xạ nhiệt mặt trời

  • 볼트: bu lông

  • 100 와트 의 전구: bóng đèn 100 W

  • 보조: bổ trợ

  • 자동 방위 측정기: bộ tìm phương hướng tự động

  • 주 접촉자: bộ tiếp xúc chính

  • 유압 축적기: bộ tích lũy nước

  • 탐지기: bộ thử hở

  • 입찰: bỏ thầu/ đấu thầu

  • 방열기: bộ tản nhiệt

  • 조립품: bộ phân lắp ráp

  • 예비품: bộ phận dự phòng

  • 고전압 부분: bộ phận điện áp cao

  • 도전부: bộ phận dẫn

  • 영구 기억: bộ nhớ vĩnh cửu

  • 비휘발성 메머리칩: bộ nhớ chỉ đọc

  • 자기 버블 기억장치: bộ nhớ Bubble điện từ

  • 우회 차단기: bộ ngắt điện phân dòng

  • 충전기: bộ nạp điện

  • 빛에 민감한 탐지기: bộ mạch tách sóng nhạy với ánh sáng

  • 능동 필터: bộ lọc tự động

  • 필터: bộ lọc

  • 증폭기: bộ khuếch đại

  • 시험커넥터: bộ kết nối thử nghiệm

  • 모뎀: bộ điều khiển

  • 인버터: bộ đảo điện

  • 실리콘 제어 스위치: bộ chuyển mạch kiểm soát bằng silic

  • 광 : bộ chuyển mạch ánh sáng kích hoạt

  • 실리콘 제어 정류기: bộ chỉnh lưu kiểm soát bằng silic

  • 주파수 변환기: bộ biến đổi tần số

  • 변성기: bộ biến thế

  • 전압 오실로그램: biểu đồ dao động điện áp

  • 가감 저항기: biến trở

  • 펄스폭: biên độ xung

  • 진폭: biên độ

  • 보수: bảo dưỡng

  • 표시기: bảng tín hiệu

  • 패널: bảng điện

  • 암페어 시: ampe/giờ

  • 암페어: ampe (A)

  • 전류계/암페어계: ampe kế

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử – Tiếng Hàn Không Khó
 • Học Tiếng Hàn : Từ Vựng Theo Chủ Đề Trong Ngành Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Ngành Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Du Lịch
 • ​bỏ Túi Những Từ Vựng Tiếng Hàn Về Kế Toán
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Và Cơ Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử
 • Tải Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Từ A
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện
 • Dịch Thuật Công Chứng Tiếng Cơ Ho
 • Tóm Tắt Luận Án Kỹ Năng Đọc Chữ Tiếng Việt Của Học Sinh Lớp 1 Người Dân Tộc Cơ Ho
 • Tự học IELTS hy vọng sẽ giúp ích cho bạn với bộ tài liệu tiếng Anh trong đây:

  Vai Trò Của Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Và Cơ Điện Tử

  ​Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí và cơ điện tử là công cụ đắc lực để tiếp cực với kho tàng kiến thức của nhân loại bởi hầu hết tài liệu đều sử dụng tiếng Anh. Không chỉ như vậy, các website lớn của ngành cơ khí và cơ điện tử đều sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh.

  ​Vì vậy, nếu thiếu hụt vốn từ học thuật chuyên ngành sẽ cản trở các kỹ sư cơ điện tiếp xúc với những cái mới trong công việc. Tiếng Anh chuyên ngành còn tạo cơ hội cho bạn mở rộng con đường sự nghiệp, tham gia nhiều hội thảo và có trao đổi được với nhiều chuyên gia, công sự giỏi trong lĩnh vực.

  Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí và Cơ điện tử

  • Air distribution system: Hệ thống điều phối khí
  • Ammeter: Ampe kế
  • Busbar: Thanh dẫn
  • Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô
  • Circuit Breaker: Aptomat hoặc máy cắt
  • Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  • Contactor: Công tắc tơ
  • Current carrying capacity: Khả năng mang tải
  • Dielectric insulation: Điện môi cách điện
  • Distribution Board: Tủ/bảng phân phối điện
  • Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn
  • Earth conductor: Dây nối đất
  • Earthing system: Hệ thống nối đất
  • Equipotential bonding: Liên kết đẳng thế
  • Fire retardant: Chất cản cháy
  • Galvanised component: Cấu kiện mạ kẽm
  • Impedance Earth: Điện trở kháng đất
  • Instantaneous current: Dòng điện tức thời
  • Light emitting diode: Điốt phát sáng
  • Neutral bar: Thanh trung hoà
  • Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu
  • Outer Sheath: Vỏ bọc dây điện
  • Relay: Rơ le
  • Incoming Circuit Breaker: Aptomat tổng
  • Lifting lug: Vấu cầu
  • Magnetic contact: công tắc điện từ
  • Magnetic Brake: bộ hãm từ
  • Overhead Concealed Loser: Tay nắm thuỷ lực
  • Phase reversal: Độ lệch pha
  • Potential pulse: Điện áp xung
  • Rated current: Dòng định mức
  • Selector switch: Công tắc chuyển mạch
  • Starting current: Dòng khởi động
  • Vector group: Tổ đầu dây
  • Punching: lá thép đã được dập định hình
  • Capacitor: Tụ điện
  • Compensate capacitor: Tụ bù
  • Cooling fan: Quạt làm mát
  • Copper equipotential bonding bar: Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  • Current transformer: Máy biến dòng
  • Disruptive discharge: Sự phóng điện đánh thủng
  • Disruptive discharge switch: Bộ kích mồi
  • Incoming Circuit Breaker: Aptomat tổng
  • Lifting lug: Vấu cầu
  • Magnetic contact: công tắc điện từ
  • Magnetic Brake: bộ hãm từ
  • Overhead Concealed Loser: Tay nắm thuỷ lực
  • Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện
  • Alarm: cảnh báo, báo động
  • Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi)
  • Protective relay: rơ le bảo vệ
  • Differential relay: rơ le so lệch
  • Hydrolic: thủy lực
  • Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn
  • AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ
  • Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi
  • Condensat pump: Bơm nước ngưng
  • Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn
  • Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ
  • Ball bearing: vòng bi, bạc đạn
  • Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục
  • Brush: chổi than
  • Tachometer: tốc độ kế
  • Tachogenerator: máy phát tốc
  • Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung
  • Coupling: khớp nối
  • Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy)
  • Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt
  • Ignition transformer: biến áp đánh lửa
  • Spark plug: nến lửa, Bu gi
  • Burner: vòi đốt
  • Solenoid valve: Van điện từ
  • Check valve: van một chiều
  • Control valve: van điều khiển được
  • Motor operated control valve: Van điều chỉnh bằng động cơ điện

  --- Bài cũ hơn ---

 • 15 Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Thông Dụng
 • Khóa Học Topik Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Tổng Hợp Tài Liệu Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Học Tiếng Trung Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Học Tiếng Trung Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Địa Chỉ Học Tiếng Trung
 • Tổng Hợp 53 Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử Thông Dụng Nhất Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp Học Tiếng Hàn Ở Nha Trang, Khánh Hòa – Ưu Đãi Lớn Cho Học Viên Mới Nhanh Tay Đăng Ký
 • Các Cấp Độ Topik Trong Tiếng Hàn Và Các Bước Chinh Phục.
 • Muốn Xin Vào Công Ty Hàn Thì Nên Học Tiếng Hàn Online Hay Đến Trung Tâm
 • Lịch Khai Giảng Khóa Đào Tạo 9
 • Cách Học Tiếng Hàn Qua Phiên Âm Tuyệt Vời Nhất
 • 2 Cảm biến    /sên-so/    센서

  3 Cầu chì    /pyu-chư/    퓨즈

  4 Điện áp    /chon-ap/    전압

  5 Điện        /chon-gi/    전기

  6 Điện cao cấp    /theuk-gô-ap/    특고압

  7 Máy phát điện    /bal-đông-gi/    발동기

  8 Dây dẫn điện    /chon-son/    전선

  9 Phích điện        /pyul-lo-gư/    플러그

  10 Chuông báo điện    /gyong-bu-gi/    경보기

  11 Cầu dao        /cha-dan-gi/    차단기

  12 Dây cáp        /ke-i-beul/    케이블

  13 Dòng điện        /chon-ryu/    전류

  14 Ampe kế        /chon-ryu-gyê/    전류계

  15 Dòng điện cho phép    /ho-yong-chon-ryu/    허용 전류

  16 Cực        /geuk/        극

  17 Điện áp định mức        /chong-gyok-chon-ap/     정격 전압

  18 Dòng điện định mức    /chong-gyeok-chon=ryu/    정격 전류

  19 Vòng quay        /huê-chon/    회전

  20 Tốc độ quay    /huê-chon-sok-đô/    회전속도

  21 Cách điện        /cheol-yeon/        절연

  22 Tải            /bu-ha/            부하

  23 Công suất        /chul-lyeok/         출력

  24 Dung lượng    /yong-lyang/        용량

  25 Chập điện        /hap-son-ha-đa/    합선하다

  26 Mất điện        /chong-chon/    정전

  27 Reset        /bok-guy/    복귀

  28 Găng tay        /chang-gap/    장갑

  29 Găng tay        /chul-cha/    줄자 x

  30 Nón bảo hộ        /an-chon-mô/    안전모

  31 Mũ bảo hộ        /an-chon-hoa/    안전화

  32 Công tắc        /sư-uy-chi/    스위치

  33 Công tắc hành trình    /guk-jan-sư-uy-chi/    극한 스위치

  34 Công tắc nguồn    /chon-won/        전원

  35 Tắt công tắc nguồn        /chon-won-cha-tan/    전원차단

  37 Duy trì tần số quy định    /gyu-chong-chu-pa-su-yu-chi/        규정주파수유지

  38 Duy trì điện áp quy định    /gyu-chong-chon-ap-yu-chi/        규정전압 유지

  39 Đứt cầu chì            /pyu-chư-ga-keun-ho-chi-ta/    퓨즈가 끊어지다

  40 Đường ống dẫn ga        /ga-sư-pa-i-pư-ra-in/    가스파이프라인

  41 Đường ống dẫn dầu    /seok-yu-pa-i-pư-ra-in/    석유 파이프라인

  42 Đường dây điện trên không    /ga-gông-son-rô/    가공선로

  43 Đường cong bao        /pô-rak-son/        포락선

  44 Dung sai            /ho-yong-ô-cha/    허용오차

  45 Dung lượng lớn        /dae-yong-lyang/    대용량

  46 Dòng điện xung lượng    /chung-gyeok-chon-ryu/    충격전류

  47 Dòng điện 1 chiều        /chik-lyu-chon-lyu/    직류전류

  48 Dòng điện 100 Vol        /100-bol-thư-chon-lyu/        100볼트 전류

  49 Dòng điện cảm ứng    /yu-đô-chon-lyu/    유도 전류

  50 Dòng điện đối lưu        /dae-lyu-chon-lyu/    대류전류

  51 Dòng điện trở        /cho-hang-song-chon-lyu/    저항성전류

  52 Dòng điện cao áp        /gô-ap-chon-lyu/    고압전류

  53 Dòng điện đoản mạnh 3 pha    /3-sang-dan-lak-chon-lyu/    3상 단락전류

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử Cần Thiết Và Cơ Bản Nhất
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Điện Tử – Tiếng Hàn Không Khó
 • Học Tiếng Hàn : Từ Vựng Theo Chủ Đề Trong Ngành Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Ngành Nông Nghiệp
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Du Lịch
 • Hóa Đơn Điện Tử Bằng Tiếng Anh Là Gì? Lợi Ích Hóa Đơn Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Mua Hóa Đơn Lần 1 + Lần 2 Năm 2022
 • Học Tiếng Anh Online: Phân Biệt Bill, Invoice Và Receipt
 • Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế Năm 2022
 • Nhà Văn Hóa Thanh Niên
 • Lý Thuyết & Bài Soạn Bài 5: Nguyên Tố Hóa Học
 • Hóa đơn điện tử bằng tiếng anh là gì?

  Rất nhiều người trong xã hội bị lầm tưởng rằng hóa đơn điện tử và hóa đơn đều được gọi là “bill”. Hóa đơn điện tử cũng là một dạng thanh toán giống các hóa đơn thanh toán khác, và giống như bill. Tuy nhiên, hóa đơn điện tử được dịch sang tiếng anh là “electronic bill” là cụm từ để chỉ về hóa đơn điện tử mà nhiều người dịch đơn giản từ tiếng Việt.

  Trong doanh nghiệp thì sẽ sử dụng với các thuật ngữ chuyên môn khác, thuật ngữ mà doanh nghiệp sử dụng để chỉ về hóa đơn điện tử bằng tiếng anh là “invoice”. Invoice là một thuật ngữ để chỉ hóa đơn điện tử, nó cũng giống như bill là một dạng hóa đơn được tạo sản thông qua phần mềm về hóa đơn điện tử.

  Việc thanh toán của khách hàng với doanh nghiệp sẽ được gửi đến tin nhắn hoặc email của khách hàng để khách hàng tiện lợi nhất cho việc thanh toán, cũng như việc kiểm soát các sản phẩm được giao dịch của hai bên.

  Hóa đơn điện tử bằng tiếng anh thể hiện bằng thuật ngữ “invoice” sẽ là một hóa đơn có đầy đủ thông tin về khách hàng cho đến thông tin về sản phẩm bạn bán hàng của giao dịch giữa hai bên. Invoice khác bill ở chỗ hóa đơn điện tử của một doanh nghiệp sẽ có chứa mã thuế của doanh nghiệp, mã của doanh nghiệp và tài khoản của doanh nghiệp và các doanh nghiệp khác nhau sẽ có các loại mã này là khác nhau.

  Lợi ích mang lại từ việc thanh toán bằng hóa đơn điện tử

  Những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện các giao dịch với đối tác và khách hàng:

  Thứ nhất, giúp các doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc thực hiện thanh toán thông qua hóa đơn điện tử thay vì cách sử dụng hóa đơn giấy trước đây.

  Thứ hai, thông qua việc sử dụng hóa đơn điện tử bằng tiếng anh – invoice sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí về việc in ấn các hóa đơn cũ, dễ dàng hơn trong việc lưu trữ cũng như tìm kiếm các hóa đơn cũ

  Thứ ba, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp về việc chuyển hóa đơn trước đây đến đối tác hoặc khách hàng. Thông qua hóa đơn điện tử sẽ khiến cho việc chuyển giao dịch nhanh hơn chỉ trong một “nốt nhạc” với việc kết nói internet là các doanh nghiệp đã có thể gửi hóa đơn điện tử đến khách hàng của mình,

  Thứ tư, đảm bảo cho việc quản lý hóa đơn được nhanh gọn, khoa học, việc tìm kiếm các hóa đơn kể cả từ các hóa đơn từ rất lâu cũng chỉ cần tìm kiếm trong vài giây là thấy.

  Thứ năm đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối và lưu giữ lâu dài.

  Hóa đơn điện tử bằng tiếng anh là invoice – dạng hóa đơn mang lại nhiều tiện ích cho con người, cho các doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo và tìm hiểu về dịch vụ hóa đơn điện tử trên website: chúng tôi một cách chi tiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Chất Hóa Học Của Muối, Phản Ứng Trao Đổi Trong Dung Dịch Ví Dụ Và Bài Tập
 • Điểm Chuẩn Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học
 • Những Loại Liên Kết Hóa Học Bạn Cần Nắm Vững
 • Liên Kết Hóa Học Là Gì? Chuyên Đề Liên Kết Hóa Học Lớp 10
 • Khái Niệm Và Sự Hình Thành Liên Kết Hoá Học
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Thuật Công Chứng Tiếng Cơ Ho
 • Tóm Tắt Luận Án Kỹ Năng Đọc Chữ Tiếng Việt Của Học Sinh Lớp 1 Người Dân Tộc Cơ Ho
 • 7 Bước Tự Học Tiếng Hoa Cơ Bản Đơn Giản, Hiệu Quả.
 • Phương Pháp Tự Học Tiếng Hàn Tại Nhà Không Cần Ai Giúp
 • Top 5 Website Học Tiếng Anh Cơ Bản Hay Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu !
 • Các thuật ngữ – cụm từ tiếng anh chuyên ngành điện

  Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện

  Để việc đọc tài liệu kỹ thuật dễ dàng hơn, một số thuật ngữ, cụm từ tiếng anh sau đây bạn nên biết. Việc học vốn từ vựng cơ bản bằng tiếng Anh trong lĩnh vực cơ điện, giúp cho học bạn nắm được cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành để bạn có thể đọc hiểu và dịch được các tài liệu, sách, tạp chí… thuộc chuyên ngành này.

  Các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh Từ điển thuật ngữ sử dụng trong các văn bản Thuế Từ vựng tiếng Anh về Đặc điểm và Thuật ngữ Địa lý

  FM _ Frequency Modulation: Biến điệu tần số

  AC _ Alterating Current: Dòng điện xoay chiều

  DC _ Direct Current: Dòng điện một chiều

  FCO _ Fuse Cut Out: Cầu chì tự rơi

  LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out: Cầu chì tự rơi có cắt tải

  CB _ Circuit Breaker: Máy cắt

  ACB _ Air Circuit Breaker: Máy cắt bằng không khí

  MCB _ Miniature Circuit Breaker: Bộ ngắt mạch loại nhỏ

  VCB _ Vacuum Circuit Breaker: Máy cắt chân không

  RCD _ Residual Current Device: Thiết bị chống dòng điện dư

  DF: Distortion Factor: hệ số méo dạng

  THD: Total Harmonic Distortion: độ méo dạng tổng do sóng hài

  BJT: Bipolar Junction Transistor: hehe cái này ai cũng bít , khỏi nói nhỉ ^ ^

  MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor

  trong đó FET: field efect transistor là transistor hiệu ứng trường

  reference input: tín hiệu vào , tín hiệu chuẩn

  controlled output: tín hiệu ra

  SISO: single input single output: hệ thống 1 ngõ vào 1 ngõ ra

  MIMO: multi input multi output: hệ thống nhiều ngõ vào , nhiều ngõ ra

  Air distribution system: Hệ thống điều phối khí

  Ammeter: Ampe kế

  Busbar: Thanh dẫn

  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô

  Circuit Breaker: Aptomat hoặc máy cắt

  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang

  Contactor: Công tắc tơ

  Current carrying capacity: Khả năng mang tải

  Dielectric insulation: Điện môi cách điện

  Distribution Board: Tủ/bảng phân phối điện

  Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn

  Earth conductor: Dây nối đất

  Earthing system: Hệ thống nối đất

  Equipotential bonding: Liên kết đẳng thế

  Fire retardant: Chất cản cháy

  Galvanised component: Cấu kiện mạ kẽm

  Impedance Earth: Điện trở kháng đất

  Instantaneous current: Dòng điện tức thời

  Light emitting diode: Điốt phát sáng

  Neutral bar: Thanh trung hoà

  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu

  Outer Sheath: Vỏ bọc dây điện

  Relay: Rơ le

  Sensor/ Detector: Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm

  Switching Panel: Bảng đóng ngắt mạch

  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang

  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn

  Voltage drop: Sụt áp

  accesssories: phụ kiện

  alarm bell: chuông báo tự động

  burglar alarm: chuông báo trộm

  cable:cáp điện

  conduit:ống bọc

  current:dòng điện

  Direct current: điện 1 chiều

  electric door opener: thiết bị mở cửa

  electrical appliances: thiết bị điện gia dụng

  electrical insulating material: vật liệu cách điện

  fixture:bộ đèn

  high voltage:cao thế

  illuminance: sự chiếu sáng

  jack:đầu cắm

  lamp:đèn

  leakage current: dòng rò

  live wire:dây nóng

  low voltage: hạ thế

  neutral wire:dây nguội

  photoelectric cell: tế bào quang điện

  relay: rơ-le

  smoke bell: chuông báo khói

  smoke detector: đầu dò khói

  wire:dây điện

  Capacitor: Tụ điện

  Compensate capacitor: Tụ bù

  Cooling fan: Quạt làm mát

  Copper equipotential bonding bar: Tấm nối đẳng thế bằng đồng

  Current transformer: Máy biến dòng

  Disruptive discharge: Sự phóng điện đánh thủng

  Disruptive discharge switch: Bộ kích mồi

  Incoming Circuit Breaker: Aptomat tổng

  Lifting lug: Vấu cầu

  Magnetic contact: công tắc điện từ

  Magnetic Brake: bộ hãm từ

  Overhead Concealed Loser: Tay nắm thuỷ lực

  Phase reversal: Độ lệch pha

  Potential pulse: Điện áp xung

  Rated current: Dòng định mức

  Selector switch: Công tắc chuyển mạch

  Starting current: Dòng khởi động

  Vector group: Tổ đầu dây

  Punching: lá thép đã được dập định hình

  3p circuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha Nó là máy cắt 3 cực 3p = 3 poles

  Rơ le Mho: Rơ le tổng dẫn Ngược lại với rơ le tổng trở, thường dùng để bảo vệ mất kích thích cho máy phát

  Winding: dây quấn (trong máy điện)

  Wiring: công việc đi dây

  Bushing: sứ xuyên

  Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai

  Differential relay: rơ le so lệch

  Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai

  Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu

  Variac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay

  PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường Cũng dùng VT: voltage transformer

  Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (22 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện Còn cell phone là

  Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch

  Earth fault: sự cố chạm đất

  Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng

  Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố

  Field: trong lý thuyết thì nó là trường (như điện trường, từ trường) Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích

  Loss of field: mất kích từ

  Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải

  Orifice: lỗ tiết lưu

  Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín

  Check valve: van một chiều

  Air distribution system: Hệ thống điều phối khí

  Ammeter: Ampe kế

  Busbar: Thanh dẫn

  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô

  Circuit Breaker: Aptomat hoặc máy cắt

  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang

  Contactor: Công tắc tơ

  Current carrying capacity: Khả năng mang tải

  Dielectric insulation: Điện môi cách điện

  Distribution Board: Tủ/bảng phân phối điện

  Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn

  Earth conductor: Dây nối đất

  Earthing system: Hệ thống nối đất

  Equipotential bonding: Liên kết đẳng thế

  Fire retardant: Chất cản cháy

  Galvanised component:Cấu kiện mạ kẽm

  Impedance Earth: Điện trở kháng đất

  Instantaneous current: Dòng điện tức thời

  Light emitting diode: Điốt phát sáng

  Neutral bar: Thanh trung hoà

  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu

  Outer Sheath: Vỏ bọc dây điện

  Relay: Rơ le

  Sensor/ Detector: Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm

  Switching Panel: Bảng đóng ngắt mạch

  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang

  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn

  Voltage drop: Sụt áp

  accesssories: phụ kiện

  alarm bell: chuông báo tự động

  burglar alarm: chuông báo trộm

  cable:cáp điện

  conduit:ống bọc

  current:dòng điện

  Direct current:điện 1 chiều

  electric door opener: thiết bị mở cửa

  electrical appliances: thiết bị điện gia dụng

  electrical insulating material: vật liệu cách điện

  fixture:bộ đèn

  high voltage:cao thế

  illuminance: sự chiếu sáng

  jack:đầu cắm

  lamp:đèn

  leakage current: dòng rò

  live wire:dây nóng

  low voltage: hạ thế

  neutral wire:dây nguội

  photoelectric cell: tế bào quang điện

  relay: rơ-le

  smoke bell: chuông báo khói

  smoke detector: đầu dò khói

  wire:dây điện

  Capacitor: Tụ điện

  Compensate capacitor: Tụ bù

  Cooling fan: Quạt làm mát

  Copper equipotential bonding bar: Tấm nối đẳng thế bằng đồng

  Current transformer: Máy biến dòng

  Disruptive discharge: Sự phóng điện đánh thủng

  Disruptive discharge switch: Bộ kích mồi

  Incoming Circuit Breaker: Aptomat tổng

  Lifting lug: Vấu cầu

  Magnetic contact: công tắc điện từ

  Magnetic Brake: bộ hãm từ

  Overhead Concealed Loser: Tay nắm thuỷ lực

  Phase reversal: Độ lệch pha

  Potential pulse: Điện áp xung

  Rated current: Dòng định mức

  Selector switch: Công tắc chuyển mạch

  Starting current: Dòng khởi động

  Vector group: Tổ đầu dây

  Trạm biến áp nè: (hi hi, mấy cái này ai cũng biết “gồi”)

  Power station: trạm điện

  Bushing: sứ xuyên

  Disconnecting switch: Dao cách ly

  Circuit breaker: máy cắt

  Power transformer: Biến áp lực

  Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường

  Current transformer: máy biến dòng đo lường

  bushing type CT: Biến dòng chân sứ

  Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn

  Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ

  Limit switch: tiếp điểm giới hạn

  Thermometer: đồng hồ nhiệt độ

  Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt

  pssure gause: đồng hồ áp suất

  Pressure switch: công tắc áp suất

  Sudden pssure relay: rơ le đột biến áp suất

  Radiator, cooler: bộ giải nhiệt của máy biến áp

  Auxiliary oil tank: bồn dầu phụ, thùng giãn dầu

  Position switch: tiếp điểm vị trí

  Control board: bảng điều khiển

  Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay

  control switch: cần điều khiển

  selector switch: cần lựa chọn

  Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ

  Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện

  Alarm: cảnh báo, báo động

  Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi)

  Protective relay: rơ le bảo vệ

  Differential relay: rơ le so lệch

  Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy biến áp

  Line Differential relay: rơ le so lệch đường dây

  Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái

  Distance relay: rơ le khoảng cách

  Over current relay: Rơ le quá dòng

  Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian

  Time delay relay: rơ le thời gian

  Directional time overcurrent relay: Rơ le quá dòng định hướng có thời gian

  Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự nghịch có thời gian

  Under voltage relay: rơ le thấp áp

  Over voltage relay: rơ le quá áp

  Earth fault relay: rơ le chạm đất

  Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ

  Synchro check relay: rơ le chống hòa sai

  Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị

  Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter các dụng cụ đo lường V, A, W, cos phi

  Phase shifting transformer: Biến thế dời pha

  Power plant: nhà máy điện

  Generator: máy phát điện

  Field: cuộn dây kích thích

  Winding: dây quấn

  Connector: dây nối

  Lead: dây đo của đồng hồ

  Wire: dây dẫn điện

  Exciter: máy kích thích

  Exciter field: kích thích của máy kích thích

  Field amp: dòng điện kích thích

  Field volt: điện áp kích thích

  Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo

  Reactive power: Công suất phản kháng, công suất vô công, công suất ảo

  Governor: bộ điều tốc

  AVR: Automatic Voltage Regulator: bộ điều áp tự động

  Armature: phần cảm

  Hydrolic: thủy lực

  Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn

  AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ

  Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi

  Condensat pump: Bơm nước ngưng

  Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn

  Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ

  Ball bearing: vòng bi, bạc đạn

  Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục

  Brush: chổi than

  Tachometer: tốc độ kế

  Tachogenerator: máy phát tốc

  Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung

  Coupling: khớp nối

  Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy)

  Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt

  Ignition transformer: biến áp đánh lửa

  Spark plug: nến lửa, Bu gi

  Burner: vòi đốt

  Solenoid valve: Van điện từ

  Check valve: van một chiều

  Control valve: van điều khiển được

  …………….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Từ A
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện Tử
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Và Cơ Điện Tử
 • 15 Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Thông Dụng
 • Khóa Học Topik Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Tìm Hiểu Ngành Thương Mại Điện Tử Là Gì Và Nên Học Ở Đâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Nhật
 • Tổng Hợp Các Mẫu Câu Xin Phép Trong Tiếng Nhật
 • Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Nhật
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Nguyện Vọng Nhập Học Bằng Tiếng Nhật
 • Quy Trình Nhập Học Tại Các Trường Nhật Ngữ Như Thế Nào?
 • Cẩm nang nghề nghiệp

  Giải đáp ngành thương mại điện tử là gì?

  Thạc sĩ Dương Tôn Thái Dương, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế – Luật chúng tôi cho biết: “Đây là ngành học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị, quản lý, kinh doanh và công nghệ thông tin. Trong đó, tại Trường ĐH Kinh tế – Luật, thời lượng về kinh doanh, quản lý là 60% và công nghệ là 40%. Có thể nói thương mại điện tử chính là một lĩnh vực sử dụng công nghệ để hoạt động kinh doanh”. Về bản chất, hình thức kinh doanh này không khác với kinh doanh truyền thống, chỉ khác về phương tiện hoạt động. Quy trình đưa sản phẩm tới người tiêu dùng, từ quảng bá, phân phối, tiếp thị, mua bán, thanh toán… đều sử dụng các phương tiện công nghệ và internet.

  Ngành thương mại điện tử đang dần phổ biến trong cuộc sống của mọi người.

  Học ngành thương mại điện tử ra làm gì?

  Tiến sĩ Nguyễn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật chúng tôi thông tin: “Sinh viên tốt nghiệp ngành thương mại điện tử có thể làm việc theo 2 hướng. Theo đó, nếu giỏi về công nghệ thông tin thì có thể xây dựng hệ thống vận hành cho các doanh nghiệp, làm ở các phòng IT của doanh nghiệp. Nếu giỏi kinh doanh, quản lý thì có thể tự xây dựng một hệ thống kinh doanh trên mạng, hoặc đầu quân vào các phòng marketing, phòng kế hoạch… của các công ty”.

  Theo tiến sĩ Phương, đã đến lúc các doanh nghiệp không thể không dử dụng phương tiện công nghệ để phát triển kinh doanh vì nó mang tính toàn cầu, hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với kinh doanh theo hình thức truyền thống.

  Thạc sĩ Dương Tôn Thái Dương cho biết thêm: “Học ngành thương mại điện tử nghĩa là bạn rất năng động, đón đầu xu hướng với nhiều lợi thế trong tay. Thời nay con người lựa chọn internet làm kênh mua sắm và giao dịch đầy tiện ích, vì vậy nhu cầu nhân lực đang vô cùng rộng mở và nhiều tiềm năng”.

  Nên học thương mại điện tử ở đâu?

  Gợi ý một số trường đào tạo ngành thương mại điện tử: ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, ĐH Công nghiệp chúng tôi ĐH Kinh tế – Luật chúng tôi ĐH Công nghệ thông tin chúng tôi ĐH Sư phạm kỹ thuật chúng tôi ĐH Kinh tế tài chính chúng tôi TC nghề Công nghệ Bách khoa…

  Theo Thanh niên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phiên Dịch Tiếng Nhật Kinh Tế Thương Mại: Những Điều Cần Biết Trước Khi Học Tiếng Nhật
 • Tiếng Nhật Cơ Bản Dùng Trong Lớp Học Khi Đi Du Học Nhật Bản
 • 30 Câu Nói Tiếng Nhật Thông Dụng Trong Lớp Học
 • Cơ Hội Nghề Nghiệp Của Sinh Viên Khi Học Tiếng Nhật Như Thế Nào?
 • Làm Gì Khi Có Quá Nhiều Lời Khuyên Về Việc Học Tiếng Nhật?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100