Top 6 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Qua Các Chủ Đề Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Thảo Luận Bằng Tiếng Anh Qua Các Chủ Đề

– Are you positive that…?: Bạn có lạc quan rằng…?

– Do you (really) think that…?: Bạn có thực sự nghĩ là?

– (tên đối phương) can we get your input?: Bạn có ý kiến gì không?

– That’s interesting: Rất thú vị

– I never thought about it that way before: Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy/ theo cách đó trước đây.

– I get your point: Tôi hiểu ý bạn.

– This clearly shows: Điều này rõ ràng cho thấy…

– As you can see…: Như bạn thấy/ như mọi người thấy…

-This clearly shows …: Điều này cho thấy rõ ràng…

– From this, we can understand why/how…: Từ đây, chúng ta có thể hiểu tại sao/làm thế nào mà…

– We are concerned with…: Cái chúng ta quan tâm là…

– As I said at the beginning…: Như tôi đã nói ban đầu…

– That sounds like a fine idea: Có vẻ là một ý tưởng hay.

– I have a question I would like to ask: Tôi có câu hỏi muốn đặt ra.

A: What do you think of his lecture? (Bạn nghĩ gì về bài thuyết trình của anh ấy)

B: I think it is very interesting. (Tôi nghĩ nó rất thú vị.)

A: Do you really? (Bạn thực sự nghĩ như vậy à ?)

B: Yes, don’t you? (Vâng. Bạn không thấy thế sao?)

A: Certainly not. I think he talked a lot of rubbish. (Chắc chắn không rồi. Tôi nghĩ anh ấy nói nhiều chuyện vớ vẩn.)

B: So you think you know more than he does. (Vậy bạn nghĩ bạn biết nhiều hơn anh ta biết.)

A: Well, take coal for instance. (Nào, chẳng hạn nói về than đá đi)

B: What about it? (Than đá thì sao?)

A: Coal won’t be important longer. (Than đá sẽ không còn quan trọng nữa.)

B: Why not? (Tại sao không?)

A: It’s too dirty. People will not be found working in coal mines in the future any more. (Nó quá dơ. Trong tương lai người ta sẽ không làm việc dưới các mỏ than nữa.)

B: They’ll invent new kinds of machine. (Người ta sẽ tạo ra các loại máy móc mới.)

A: What a nonsense! The only sort of power they’ll use in the future is atomic power. (Thật vô lý. Nguồn năng lượng duy nhất họ sẽ sử dụng trong tương lai là năng lượng nguyên tử.)

%CODE9%

A: Do you know much about computers? (Bạn có biết nhiều về máy vi tính không?)

B: Not a great deal. (Không nhiều lắm.)

A: I’ve just read an article about them. They are used for all sorts of aspect now. (Tôi vừa đọc một bài báo nói về máy vi tính. Bây giờ chúng được sử dụng cho tất cả các lĩnh vực.)

B: For accounting system and things you have just mentioned? (Đối với hệ thống kế toán và những điều mà bạn nói đến?)

A: Yes, but they’re used for other things, too. Do you remember when we bought flight tickets to Greece? (Vâng, nhưng chúng cũng được dùng cho những điều khác nữa. Bạn có nhớ khi chúng ta mua vé máy bay đi Hy Lạp không?)

B: Yes. (Vâng.)

A: The man asked where we wanted to go, the he typed the information on a form and waited for a reply. A few moments later he gave us the tickets. (Người đàn ông hỏi chúng ta muốn đi đâu, sau đó anh ta nhập thông tin vào mẫu và đợi câu trả lời. Một vài phút sau đó, anh ta đưa vé cho chúng ta.)

B: Of course. His machine must have been connected to a computer. (Dĩ nhiên. Máy của anh ta ắt hẳn phải được kết nối với một máy tính.

A: That’s right. (Đúng rồi)

A: Do you want black or white coffee? (Bạn muốn dùng cà phê đen hay cà phê sữa?)

A: Look! There’s a folk concert tomorrow evening. Do you want to go? (Nhìn kìa! Có một buổi hòa nhạc dân tộc vào tối ngày mai. Bạn có muốn đi không?)

B: I don’t like folk music very much. (Tôi không thích nhạc dân tộc lắm.)

A: What kind of music do you like? (Bạn thích loại nhạc gì?)

B: I like classical music. How about you? (Tôi thích nhạc cổ điển. Còn bạn thì sao?)

A: Not very much. Classical music makes me feel sleepy. (Tôi không thích lắm. Nhạc cổ điển làm tôi buồn ngủ.)

B: No way. (Tôi không tin đâu.)

A: It’s true. (Thật mà.)

B: You are funny! (Bạn thật hài hước.)

A: How are you getting on? Are you still working for insurance company? (Công việc của bạn dạo này thế nào? Bạn vẫn đang làm cho công ty bảo hiểm chứ?)

B: Yes. I am. (Ừ, đúng rồi.)

A: I guess you know all about insurance by now, don’t you? (Tôi nghĩ chắc bây giờ bạn đã biết hết tất cả về bảo hiểm, đúng không?)

B: Oh, quite a lot. To tell you the truth. I’m a bit bored of it. (Ồ, tương đối nhiều. Tôi nói thật với bạn tôi hơi chán nó rồi.)

A: Are you thinking of making a change? (Bạn có định sẽ làm gì để thay đổi không?)

B: Yes, I am, actually. You know I’ve always been keen on pottery. I’m thinking of starting my own pottery business. (Có, thực sự là có. Bạn biết đó tôi rất say mê về đồ gốm. Tôi đang nghĩ đến việc khởi đầu kinh doanh đồ gốm của riêng mình.)

A: That sounds a wonderful idea. (Nghe tuyệt lắm!)

B: Yes, I’ve got a lot of ideas, but the problem is money. If I had enough money, I’d leave the insurance company tomorrow. (Vâng, tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng vấn đề là tiền bạc. Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ thôi việc ở công ty bảo hiểm vào ngày mai.)

Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Hình Ảnh Theo Chủ Đề Các Phương Tiện Vận Chuyển

Các mẫu câu hỏi về tàu hỏ/xe buýt

Các mẫu câu hỏi về tàu hỏa/xe buýt

– Could you tell me the time of the next train/bus to Yen Trung, please?

– Is it an express train/bus, or do I have change trains/buses?

– Is there a buffet car?

– What platform/stop does it leave from?

– What time does it depart/arrive?

– How long is the journey?

– Anh có thể nói cho tôi biết chuyến tàu/ xe buýt tiếp theo tới yên Trung lúc nào không?

– Đây có phải là chuyến tàu/ xe buýt nhanh không hay tôi phải thay đổi chuyến tàu/ xe buýt?

– Ở đây có toa xe hàng ăn phải không?

– Nó rời từ sân ga nào vậy?

– Khi nào thì nó khởi hành/ đến?

– Hành trình kéo dài trong bao lâu?

– I’d like a ticket to Ha Noi, please

– Can I reserve a seat?

– How much is it?

– Tôi muốn một vé đi Hà Nội

– Tôi có thể đặt chỗ không?

– Giá bao nhiêu vậy?

– Is there a flight to Vinh, please?

– Is it a direct flight, or do I have to change, please?

– Do they serve food?

– Is there an airport bus?

– Can I have a window/aisle seat?

– What time do I have to check in?

– What time does it take off/land?

– How long is the flight?

– Có chuyến bay tới Vinh, phải không?

– Có phải chuyến bay thẳng hay tôi phải chuyển đổi?

– Họ có phục vụ thức ăn không?

– Có xe buýt sân bay không?

– Tôi có thể ngồi gần cửa sổ/lối đi không?

– Khi nào thì tôi phải check in?

– Mấy giờ thì máy bay cất cánh/hạ cánh?

– Chuyến bay kéo dài bao lâu?

– Good morning! What can I help you?

– Is this the right desk? My flight is VA101

– Yes, that’s right. Can I have your passport, and your ticket, please?

– Here you are

– Thank you. Do you have any luggage to check in, Ms. Giang?

– Yes. Just one

– Could you put them on the conveyor belt, please?

– Sure. I don’t think they are over

– No. That’s fine. Would you like a window or aisle seat?

– A window seat, please

– Here are your luggage tags, and your boarding card. Your seat is 30A

– Thank you. What is the boarding time?

– The plane is boarding in 20 minutes. You leave from Gate 2. Have you good flight

– Thank you! Good bye

– Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô?

– Đây có phải là bàn làm thủ tục không? Chuyến bay của tôi là VA101

– Vâng, đúng rồi ạ ! Tôi có thể mượn hộ chiếu và vé của cô, được không ?

– Của anh đây

– Cảm ơn cô. Cô có hành lý để kiểm tra không, cô Giang ?

– Có. Chỉ cái này thôi

– Phiền cô đặt chúng lên băng chuyền nhận hàng

– Chắc chắn rồi. Tôi không nghĩ là chúng có vấn để

– Không. Nó ổn mà. Cô muốn ngồi nghế gần cửa sổ hay lối đi ?

– Đây là hành lý và thẻ lên máy bay của cô. Số ghế 30A

– Xin cảm ơn. Mấy giờ lên tàu vậy ?

– Máy bay sẽ mở cửa trong 20 phút nữa. Phiền cô đi theo Cổng số 2. Chúc cô có chuyến bay tốt đẹp

– Xin cảm ơn. Tạm biệt

Gợi ý cách giới thiệu bản thân về tình trạng hôn nhân và gia đình

Viết Thư Tiếng Anh Về Các Chủ Đề Cho Trước

Cách viết thư tiếng Anh + mẫu viết thư tiếng Anh

Bài mẫu viết thư cho bạn bằng tiếng Anh

I. Cách viết một bức thư bằng tiếng Anh cho bạn

Các bước viết lá thư tiếng Anh cơ bản

– Phần tiêu đề hay còn gọi là tên của bức thư – Heading​

– Phần địa chỉ bên trong thư – Inside address: Bao gồm thông tin người viết, ngày tháng, tên và địa chỉ người nhận.​

– Phần thân của bức thư – Body: Trình bày rõ ràng, mạch lạc thông tin mà bạn muốn chuyển tới người đọc.​

– Phần cuối thư – Complimentary close: Thường sử dụng những cụm từ như: Yours sincerely, Yours faithfully, Yours truly, kèm theo chữ ký và họ tên đầy đủ của người viết.

Exercise 1: I went to the concert last night with my friends…

Dear Oanh,

Thank you very much for your letter which arrived a few days ago. It was lovely to hear from you. I am sorry, I haven’t written for you such a long time because I studied hard to pass the final exam. However, I had a great weekend more than every when I went to live concerts last night with my friends. Now, I am writing to tell you how the wonderful concert is.

It is the beautiful concert I have ever taken part in with many people and the miracle of sound of piano. As you know, my pianist is Yiruma and in last concert I couldn’t believe that he appeared in my eyes and gave me a big hug after his performance. I also listen a soothing music which is played by him and other professional musicians. Only when I heard his song from the stage I feel anythings around me seem to disappear and I can fly with many stars on the sky to forget all my fears which I suffered before. That is amazing.

Let’s come back to my live concert. It is so cool and until now I can’t forget my feeling about it. Do you often to go live concerts? What kind of music do you like listening to? Who is your favorite singer?

I am glad if you tell me about it in the next letter.

I look forward to your reply.

Your sincerely,

Exercise 2: We had dinner at a new restaurant yesterday….

Dear Oanh,

Thank you very much for your letter which arrived a few days ago. It was lovely to hear from you.

I think the restaurant which you told me in the letter is very interesting. I also like to eat out and I usually go to a restaurant for dinner with my family twice a month. Our favorite restaurant is a traditional restaurant in Hang Bong street. It is not big but it is always busy. There are only a few tables in the restaurant and on each table is a vase with lovely flowers. There are plants in the room corners. I usually order the traditional dishes and eat them with rice. For example, fish cooked with sauce, spring roll,…and vegetable and so on. The food is delicious so we enjoy it very much. The service is also quick and friendly . My family always have pleasant evening at our favorite restaurant.

Shall we go there when you come to visit my family next time?

See you next time.

Mai

Exercise 3: Tell me about a teacher from your past.

Thank you for our class’ photo you sent me a few days ago. I was so glad to write for you and tell you about my feeling after I receive it.

That photograph made me remember my old teacher who taught us high school. She is slim with along hair and blue eyes. Do you remember her? Our English teacher, her name is Sara. I can’t forget that days when she played game with us in each class and we sang Animal songs together. I also remember that She was very sad when our class didn’t do homework and we felt so guilty with her. Then we studied English hard to fix our mistakes and she was so happy. But now she doesn’t still teach English in Vietnam. Ha, our classmates said she came back England with her husband. I hope she would come to Vietnam, I will meet her because I miss her so much. What about you? What do you think about her? Have you ever had the old teacher who made you unforgettable?

Please tell me in next letter. I look forward to your reply.

Mai.

Exercise 4: Tell me about that party last week.

Dear Linh,

How are you? I hear that you are going to travel with your family next week. I wish you will have a good time. Last weekend I went to the party arranged to congratulate Lan. She won competition in her office. That night we had a good time. The party was arranged at Lan’s house. Her mother and sister helped to us to prepare interesting dinner. We want to make her surprised. There were many people to join this party and maybe you know some of them. After good meal, we talked and listened romantic songs and danced together. We had interesting and unforgettable night with friends. Are you going to next Friday? Don’t forget to send me some postcards from places where you will come.

Goodbye and see you after you com back.

Exercise 5: Can you describe the weather in your country?

Dear Oanh,

It is so wet here. I am writing to tell you about the weather in my country. In my country, it is in spring with high humidity. My country is a tropical monsoon climate. Broadly speaking, the weather in Vietnam is featured by two monsoon seasons the southwest monsoon from April to September and the northeast monsoon from October to late March or early April. Moreover, the northeast monsoon effects bring lower temperatures to my city, Hanoi and all days in Hanoi is in rain. In fact, I am fed up with rainy day because I can’t go out to shopping with my friend. Only thing I can do in these days is writing letter for you and tell you about the terrible weather here. All my clothes can’t be dry and the way I go to school every day is daubed with mud.

Lovely,

Mai

Exercise 6: Tell about your job.

Dear Oanh,

How are you? Thanks for your letter. I am so happy because you always miss and think of me. Now, I am working as a teacher in the military academy logistics. I start my working day at 7 pm every morning and finish it at 5 pm. You know I love this job, right? It has been my dream to become a good teacher for such a long time. I like my job because I can use my ability and knowledge to finish my work the best. Moreover, I can study valuable experience from colleagues not only about work but also about life. Now every day is wonderful day with me. And you, your job is very interesting, isn’t it? Let you tell me about it in the next letter.

I look forward to hearing from you.

Love,

Mai

Dear Oanh,

Let me know your decision. I hope to see you in Vietnam as soon as possible.

Love,

Mai

Exerise 8: Tell about your house.

Dear Oanh,

Thanks for your letter so much. My family moved to this house 3 weeks ago. My husband is going to arrange a small party to welcome to our new house this week. We will be happy if you come. And about our new house, This is a three floors house with a neat little garden. I will plant some flowers in this garden to make the house more beautifully. All members of family want to live in a house near nature, thus we decide to choose this house. It is not bigger but I like because of its simple beauty. There are 1 sitting room, 4 bedrooms, 3 bathrooms and 1 kitchen in the house. My room is already lovely room in the 2nd floor. I like it so much and next weekend if you come, I will show you some little interest of my room. My husband want it to be a beautiful house full of joy and wonder so he chose pink to paint it. Do you like pink, Oanh? And best of all, it will never get dirty so we do not have to spend time just to clean up the mess. In our house, there is not very a lot of furniture but I think that everything is harmonious with other things. My husband want to decorate it more before the party and I will help him. Don’t forget to come here this weekend, Oanh.

Lovely,

Mai

Exercise 9: Tell about the film you like.

Dear Oanh,

How are you? I hope you are fine. Don’t worry about me. I am fine. Pass my greetings to yours parents. Now I’m in my summer holiday so that I have a lot of time to do what I want. You can’t believe that last week I had a wonderful visit to Vincom tower where I saw Titanic in 3D. It was such an interesting experience that I could see that film in 3D. Everything seemed to real. I was also moved by the content of the film. It is an epic romantic disaster film. It is fictionalized based on the account of the sinking of the Titanic. Leonardo Dicaprio and Kate Winslet stars in this film as members of different social classes who fall in love abroad the ship during its ill – fated maiden voyage.

It’s a little bit silly when I cried a lots in the end of film, because the female actor was dead. It’s worth watching so you should see film soon. Let me know your feeling when seeing this film.

I look forward to hearing from you.

Love,

Mai

Exercise 10: Tell me how you keep fit and healthy.

Dear Oanh,

I was very happy after receiving your letter. Thanks for your praise. Are you putting on weight? Don’t worry. I will help you not only to lose weight but also to have a fit and healthy body. I think the first you had better avoid foods high in fats like cookies, fries,.. You also try to limit amount of animal protein consume. I really little eat meat. I eat a lot of vegetables, fresh fruit which are full of fiber and vitamin and drink enough water daily.

The second effective measure is to do exercise frequently. You can walk or jog in the morning or afternoon everyday. Moreover, playing sports is also very good for health, especially it is very efficient to lose weight. In addition, you can join some clubs for examples as dance sport or aerobic clubs. If you want to have a fit and healthy body, you should have regular daily routine. I think losing weight will be difficult if you use suitable measures. I hope that these experience are helpful for you.

Good luck,

Mai

Exercise 11: I know you’ve just come back from holiday. Tell me about the holiday.

Dear Linh,

How are you? Thanks for your letter. I am so happy because you always miss and think of me. I have just come back home from Hue. In this trip, I went to by train because it is cheap and safe . That was a really interesting trip. Hue is known for its beautiful imperial architecture and wonderful natural beauty, especially the length of history of Nguyen dynasty. I think that Hue is the only city in Vietnam that still has restored historic beauties with of walls, places, and royal tombs. Everything in Hue city make me impressed and surprised. Perfume rives is very poetic and peaceful. It always make me feel comfortable and relaxing. In this trip, my father and I were on a boat in this river to listen to hue songs every night. The melody of Hue songs is always very special. I love Hue songs very much. The trips lasted 2 days. In the first day, we went to visit Tu Duc tombs. It is a large and bulky structure. We spent all day to discover this historical Structure. There are a lot of famous tomb in Hue but because os limited time we only visited Tu Duc tombs. The following day, we came to Thien Mu pagoda. This pagoda was built in the 14th century and is placed on Ha Khe hillock area near the perfume river. It is also known as Linh Mu pagoda. This is one of the most beautiful and acient architectural structures for reverence in Hue. After that, we went around the city by cyclo and enjoined some special food of hue. I had a lot of memories in this trip and I hope I will have more times to visit Hue in the future. And you? Have you ever visited Hue city? Let me about your impression about Hue.

Lovely,

Mai

Exercise 12: Tell me about your favorite sport.

Dear Linh,

Thanks for your letter. I’m glad to know that you and your family are always healthy and happy. Now I feel healthier and more comfortable, too. I think that is the result of doing exercise frequently. These days, I usually jog around the park near my house every afternoon. Most of time, I work in the office. It will be not good to sit a fixed place. Thus I determined to do exercise more frequently to keep the body healthy and the sport which choose is jogging.

I enjoy jogging a lot because jogging helps me to be fitter and more enduring. I think jogging gives us a lot of benefits not only for body but for mind. It is the most efficient way of achieving fitness through exercise and burns more calories because it is a high impact exercise. Jogging is also very good for your heart, improves the muscle tone and strength, and relieves stress, beside also deal with heart disease.

I usually spend 2 hours to jog every afternoon with my friends. We often make appointment each other at Thong Nhat Park to do exercise together. It is much happier than doing alone.

And you, what is your favorite sports? Can you share you thinking about it?

Lovely,

Mai

Exercise 13: Tell me about one of your close friends.

Hi Linh,

Thanks for your letter. I’m very nice to make friend with you. This is the first letter I write to you and I hope we will get in touch together frequently. In the last letter you asked me about my closest friend and you wanted to get familiar with him so I want to share you something about him,too

That’s Hieu, one of my friends at university. We studied in the same major but different classes. He is a kind and intelligent guy. Moreover, he always studied hard so his studying result was very good. In addition, he is an active person and usually joins a lot of social actions, for examples, teaching for poor children, helping alone old people who have difficulties, etc.

I think he is the most wonderful friend I have ever had. And with me, he is always very understanding, mature, fun, smart, and kind. He sticks by me even during the hardest times, something only a true friend does. Now he is working at the same office as me. We is more and more close and I hope our friendship will be never stop. Do you want to meet and talk to him. I’m sure you will like him as me.

Best regards,

Mai

Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Hình Ảnh Chủ Đề Xây Dựng

Bag of cement /si’ment/ : bao xi măng

Brick wall /brik wɔ:l/: tường gạch

Hollow block wall /’hɔlou blɔk wɔ:l /: tường xây bằng gạch lỗ (gạch rỗng)

Mortar trough / ‘mɔ:tə trɔf/ : chậu vữa

Putlog /’putlɔg/: thanh giàn giáo, thanh gióng

Bricklayer’s labourer/builder’s labourer /’leibərə/ : phụ nề, thợ phụ nề

Bricklayer /’brik,leiə/: thợ nề

Angle brace/angle tie in the scaffold /’skæfəld/ : thanh giằng góc ở giàn giáo

Basement of tamped (rammed) concrete/’kɔnkri:t/ : móng (tầng ngầm)

carcase /’kɑ:kəs/ (cacass, farbric) [ house construction, carcassing]: khung sườn (kết cấu nhà)

Cellar window (basement window) /’selə ‘windou /: các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm

Concrete base course : cửa sổ tầng hầm

Concrete floor : sàn bê tông

Cover for the staircase /’steəkeis/: tấm che lồng cầu thang

First floor: tầng hai.

Ground floor: tầng một

Guard board /gɑ:d bɔ:d /: tấm chắn, tấm bảo vệ

Jamb /dʤæm/: Đố dọc cửa, thanh đứng khuôn cửa

Ledger /’ledʤə/: thanh ngang, gióng ngang (ở giàn giáo)

Lintel /’lintl/: lanh tô cửa sổ

Outside cellar steps : cửa sổ buồng công trình phụ

Plank platform /plæɳk ‘plætfɔ:m/ (board platform) : sàn lát ván

Platform railing /’plætfɔ:m ‘reiliɳ/: lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)

Putlog /’putlɔg/ (putlock) : thanh giàn giáo, thanh gióng

Reinforced concrete lintel : lanh tô bê tông cốt thép

Scaffold pole /’skæfəld poul/: cọc giàn giáo

Scaffolding joint with chain: mối nối giàn giáo bằng xích (dây chằng buộc, dây cáp)

Upper floor /’ʌpə floor /: Tầng trên

Window ledge /’windou ‘ledʤzz/ : ngưỡng (bậu) cửa sổ

Work platform /wə:k ‘plætfɔ:m /: bục kê để xây

Abraham’s cones /koun/: khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông

Acid-resisting concrete /’æsid rɪˈzɪst ˈkɒŋkriːt /: bê tông chịu axit

Actual load /ˈæktʃuəl ləʊd/ : tải trọng thực, tải trọng có ích

Additional load /əˈdɪʃənl ləʊd/: tải trọng phụ thêm, tải trọng tăng thêm

Aerated concrete /ˈeəreɪt ˈkɒŋkriːt/: bê tông xốp/ tổ ong

Agglomerate-foam concrete: /əˈɡlɒməreɪt fəʊm ˈkɒŋkriːt/: bê tông bọt kết tụ

Bag /bæɡ/: bao tải (để dưỡng hộ bê tông)

Balance beam /ˈbæləns biːm/: đòn cân; đòn thăng bằng

Ballast concrete /ˈbæləst ˈkɒŋkriːt/: bê tông đá dăm

Bed load /bed ləʊd/: trầm tích đáy

Brick girder /brɪk ˈɡɜːdə(r)/ : dầm gạch cốt thép

Carbon steel /ˈkɑːbən stiːl/ : thép các bon (thép than)

Carcase /ˈkɑːkəs/: khung sườn (kết cấu nhà)

Cast /kɑːst/: đổ bê tông.

Cast steel /kɑːst stiːl/ : thép đúc

Chilled steel /tʃɪl stiːl/: thép đã tôi

Lap /læp/: mối nối chồng lên nhau của cốt thép

Laser beam/ˈleɪzə(r) biːm/ : chùm tia laze

Lateral bracing /ˈlætərəl ˈbreɪsɪŋ/: hệ giằng liên kết của dàn

Lateral load /ˈlætərəl ləʊd/: tải trọng ngang

Latrine /ləˈtriːn/: nhà vệ sinh

Lattice beam /ˈlætɪs biːm/ : dầm lưới, dầm mắt cáo

Lattice girder /ˈlætɪs ˈɡɜːdə(r)/ : giàn mắt cáo.