Top 2 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Online Miễn Phí Lớp 1 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Tặng Lớp Học Tiếng Anh Online Miễn Phí Cho Học Sinh Lớp 1 Đến Lớp 6

Học tiếng Anh online miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 là chương trình độc quyền được hỗ trợ từ trung tâm đào tạo tiếng Anh online của chúng tôi!

Khi không thể đưa đón con đến trung tâm Anh ngữ vì dịch, vì bận rộn,… quý phụ huynh hoàn toàn có thể cho con học tiếng Anh trực tuyến! Đây là hình thức học tập phổ biến, nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả nhất hiện nay!

Phil Online là đơn vị tư vấn các chương trình đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với giáo viên Philippines. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những khoá học chất lượng, có tính cá nhân hoá cao, bám sát vào nhu cầu của người học với đội ngũ giáo viên Philippines thân thiện và phát âm chuẩn xác.

Và để chung tay cùng cộng đồng, vượt qua mùa dịch, Phil Online xin giới thiệu chương trình:

TẶNG LỚP HỌC TIẾNG ANH ONLINE MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH LỚP 1 ĐẾN LỚP 6

Đối tượng áp dụng: Học sinh tiểu học và học sinh lớp 6

Hình thức học: Học nhóm trực tuyến

Thời gian học: Theo khung giờ quy định, từ hai đến thứ sáu

Yêu cầu thiết bị: Điện thoại / Laptop / máy tính bảng có kết nối internet và có thể sử dụng camera và voice.

Thời gian áp dụng: Từ đây cho đến khi đủ số lượng học viên

Về phân chia trình độ, chúng tôi sẽ phân chia học viên theo từng nhóm lớp khác nhau. Mỗi nhóm lớp sẽ có ba đường link dẫn đến nề tảng học tập. Học viên có thể tuỳ ý chọn bất kỳ trong khoảng phạm vi lớp nhóm của mình.

Nhóm 1: Lớp 1 - lớp 2

Nhóm 2: Lớp 3 – Lớp 4

Nhóm 3: Lớp 4 – Lớp 5

Xin vui lòng tham khảo thời gian biểu có thể book lớp bên dưới:

Hiện tại, Phil Online đang triển khai các chương trình ưu đãi như:

Mọi thông tin chi tiết về chương trình và yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Phil Online – Học tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 với giáo viên Philippines

Hotlines: 0909.720.092 – 0909.270.092

Email: philonline@philenglish.vn

Web Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 1

说明:语气助词”了:”用在句尾,可表示新情况的出现,变化发生;也可表示语气,满足句子本身结构的需要。

Shuōmíng: Yǔqì zhùcí “le:”Yòng zài jù wěi, kě biǎoshì xīn qíngkuàng de chūxiàn, biànhuà fāshēng; yě kě biǎoshì yǔqì, mǎnzú jùzi běnshēn jiégòu de xūyào.

Giải thích: Trợ từ ngữ khí 了 dùng ở cuối câu có thể biểu thị sự xuất hiện một tình thế mới, phát sinh sự thay đổi mới; cũng có thể biểu thị ngữ khí, thỏa mãn những yêu cầu về kết cấu của câu

1, 表示新情况出现,变化发生的”了”

“了” biểu thị sự xuất hiện tình thế mới phát sinh sự thay đổi mới

例1:春天了/Chūntiānle

例2:一个小时了他还没有回来/Yīgè xiǎoshíliǎo tā hái méiyǒu huílái

→名词,数量词后的”了”表示变化,有时可放在句中/míngcí, shùliàngcí hòu de “le” biǎoshì biànhuà, yǒushí kě fàng zài jù zhōng

→”了” sau danh từ, số lượng từ biểu thị sự thay đổi, có lúc có thể đặt ở trong câu

例3:他学了两年汉语了/Tā xuéle liǎng nián hànyǔle

→第一个”了”是动态助词,句尾的”了”是语气助词/dì yī gè”le” shì dòngtài zhùcí, jù wěi de “le” shì yǔqì zhùcí

→”了” thứ nhất là trợ động từ, “了” cuối câu là trợ từ ngữ khí

例4:她哭了/Tā kūle

→ 动词(或形容词)后,又是句尾的”了”,可以同吋看作动态助词和语气助词/Dòngcí (huò xíngróngcí) hòu, yòu shì jù wěi de “le “, kěyǐ tóng cùn kàn zuò dòngtài zhùcí hé yǔqì zhùcí

→ “了” đứng sau động từ hoặc hình dung từ đồn thời đứng ở cuối câu thì có thể xem là trợ từ động thái và trợ từ ngữ khí

Chúng ta tiếp tục luyện tập phản xạ tiếng Trung giao tiếp nào.

馒头 mántou 买 mǎi 你要买什么?nǐ yào mǎi shénme 我要买书 wǒ yào mǎi shū 你要买什么书?nǐ yào mǎi shénme shū 我要买汉语书 wǒ yào mǎi hànyǔ shū 水果 shuǐguǒ 我要买水果 wǒ yào mǎi shuǐguǒ 你要买什么水果?nǐ yào mǎi shénme shuǐguǒ 苹果 píngguǒ 你要买苹果吗?nǐ yào mǎi píngguǒ ma 你要买什么苹果? Nǐ yào mǎi shénme píngguǒ 1 斤 jīn = 0.5 kg 你要买几斤苹果?nǐ yào mǎi jǐ jīn píngguǒ 我要买三斤苹果 wǒ yào mǎi sān jīn píngguǒ 公斤 gōngjīn 50公斤 55公斤 贵 guì 太贵了 tài guì le 太 + adj + 了 太好了 tài hǎo le 太大了 tài dà le 吧 ba 你吃饭吧 nǐ chī fàn ba 你喝酒吧 nǐ hē jiǔ ba 你回家吧 nǐ huí jiā ba 多少 duōshǎo 多少钱?duō shǎo qián 一斤苹果多少钱?yì jīn píngguǒ duōshǎo qián 块 kuài 6块 6 kuài 元 yuán 1块 = 10毛 máo = 10 角 分 fēn 还 hái 你还要喝什么?nǐ hái yào hē shénme 你还要买什么?nǐ hái yào mǎi shénme 我还要买水果 wǒ hái yào mǎi shuǐguǒ 别的 biéde 你要买别的吗?nǐ hái yào mǎi biéde ma 橘子 júzi 西瓜 xīguā 香蕉 xiāngjiāo 葡萄 pútao 梨 lí 桃 táo 草莓 cǎoméi 怎么 zěnme + V 卖 mài 橘子怎么卖?júzi zěnme mài 汉语怎么学?hànyǔ zěnme xué 两 liǎng + luong tu + N 两斤苹果 liǎng jīn píngguǒ 两个人 liǎng ge rén 我要买两斤苹果 wǒ yào mǎi liǎng jīn píngguǒ 一共 yí gòng 一共多少钱?yí gòng duōshǎo qián 一共二十六块钱 yí gòng èr shí liù kuài qián 12 十二 16 十六 18 十八

WEB học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội

WEB học tiếng Trung online miễn phí hiệu quả

WEB học tiếng Trung online miễn phí cơ bản

Khóa Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 1 Học Tiếng Trung

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cơ bản từ đầu

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung hoặc những người chưa biết tý gì về tiếng Trung Quốc. Trong khóa học tiếng Trung online miễn phí này bạn sẽ được trải nghiệm một phương pháp học tiếng Trung hoàn toàn độc đáo và chuyên biệt chỉ có duy nhất ở trung tâm học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMsater.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 là một trong những bộ video tự học tiếng Trung online miễn phí kinh điển nhất của Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ. Tổng cộng 35 video hướng dẫn học tiếng Trung online cơ bản bên dưới của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng nắm bắt & lĩnh hội được toàn bộ trọng tâm kiến thức tiếng Trung cơ bản chỉ trong thời gian siêu tốc.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 3

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 4

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 5

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 6

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 7

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 8

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 9

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 10

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 11

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 12

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 13

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 14

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 15

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 16

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 17

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 18

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 19

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 20

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 21

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 22

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 23

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 24

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 25

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 26

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 27

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 28

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 29

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 30

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 31

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 32

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 33

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 34

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1 Bài 35

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype

Khóa học tiếng Trung online miễn phí qua Skype là một trong những bộ giáo trình học tiếng Trung online free kinh điển của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ hiện đang cực kỳ HOT trên YOUTUBE & Facebook.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí mới nhất

Khóa học tiếng Trung online miễn phí của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ hiện nay liên tục được cập nhập và bổ sung thêm nội dung bài giảng mới với những từ vựng tiếng Trung mới và cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung mới, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp mới.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí này sẽ giúp bạn nắm chắc được cách phát âm tiếng Trung chuẩn, tiếng Trung chuẩn chính là chúng ta đang học phát âm tiếng Trung phổ thông chuẩn xác nhất và chính xác nhất, chứ không phải là tiếng Trung BỒI, hoặc tiếng Trung địa phương.

Khóa học phát âm tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ

Các video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí và khóa học tiếng Trung online trả phí của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được rất nhiều chuyên gia lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung Quốc và các giáo viên luyện thi tiếng Trung HSK đánh giá rất cao chất lượng nội dung bài giảng của thầy Vũ. Các học viên trực tuyến sau khi xem xong video bài giảng của thầy Vũ đều có chung một nhận xét là rất tuyệt vời, thầy Vũ dạy rất hay và rất dễ hiểu chứ không dạy kiểu ào ào như cái chợ vỡ của một trung tâm tiếng Trung nào đó tại Hà Nội.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề ngữ pháp tiếng Trung

Ngữ pháp tiếng Trung là cốt lõi và hạt nhân của toàn bộ kiến thức tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao. Bạn nào ngay từ đầu mà học ngữ pháp tiếng Trung lơ mơ là sẽ kéo theo cả những bài phía sau bị lơ mơ theo. Mỗi bài giảng của thầy Vũ trong bộ khóa học tiếng Trung online miễn phí đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau về mặt cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tiếng Trung, cách sử dụng và phân biệt từ vựng tiếng Trung, các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản và thông dụng hàng ngày vân vân.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình Hán ngữ 2

Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, tốt nhất các bạn nên ra hiệu sách đặt mua trọn bộ 6 quyển giáo trình hán ngữ phiên bản mới, hoặc bạn nào chưa có điều kiện mua sách giáo trình hán ngữ trên, thì có thể dùng phiên bản mềm file PDF và file MP3 được scan rất rõ nét, các bạn download ngay tại link ở bên dưới.

Sau khi hai bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 1 và hán ngữ 2 phiên bản mới thành công vang dội, rất nhiều người xem xong các bài giảng trên của thầy Vũ đều cảm thấy có một trạng thái vô cùng hưng phấn, nhiều học viên phấn khích tới nỗi chỉ muốn đến ngay trung tâm tiếng Trung ChineMaster đăng ký một khóa học tiếng Trung giao tiếp của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Kể từ đó thầy Vũ đã bị nổi tiếng một cách vô cùng bất đắc dĩ, rất nhiều trung tâm tiếng Trung đã bắt đầu dòm ngó và soi mói nhất cử nhất động của thầy Vũ để tìm cách dìm hàng và bôi nhọ danh dự của thầy Vũ, họ thuê hẳn một đội hacker chỉ để chuyên vào phá hoại các trang web của thầy Nguyễn Minh Vũ, họ thuê người lên facebook nói xấu và hủy hoại danh dự của thầy Vũ vân vân rất nhiều trò bỉ ổi mà chỉ có kẻ tiểu nhân thuộc tầng lớp cặn bã của xã hội mới nghĩ ra được những trò bẩn thỉu đó.

Rất nhiều học viên trực tuyến đã liên hệ thầy Vũ và tới đăng ký các khóa học tiếng Trung giao tiếp của thầy Vũ tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster khiến số lượng học viên của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã bị quá tải một cách bất ngờ, giờ đây các phòng học của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã không còn chỗ trống để có thể ngồi trong lớp học của thầy Vũ, rất nhiều bạn đã đăng ký khóa học trước ngày khai giảng cả tháng trời mới có được một slot trống trong lớp học, bên cạnh đó có rất nhiều người do chủ quan không đăng ký sớm nên phải đợi thêm 2 tháng sau mới có lớp mới khai giảng hoặc phải nhận lại toàn bộ số học phí mà học viên đã đóng do trung tâm tiếng Trung ChineMaster không thể đảm bảo được chỗ ngồi cho những bạn đó.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Tự học tiếng Trung cơ bản

Bộ bài giảng chuyên đề tự học tiếng Trung cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc tiếp tục nhận được sự chào đón vô cùng hoan hỉ từ phía khán giả, học viên trực tuyến và từ phía cộng đồng dân tiếng Trung, không chỉ dân tiếng Trung mà ngay cả dân tiếng Anh, dân tiếng Nhật cũng đã tò mò không hiểu một người kỳ quái nào mà cứ liên tục đăng miễn phí các video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí như vậy, tuy chỉ là các bài giảng nằm trong bộ video khóa học tiếng Trung online miễn phí nhưng chất lượng thì vô cùng tuyệt vời, rất nhiều người đã cảm thấy vô cùng cảm kích thầy Vũ, họ liên tục dành tặng thầy Vũ những nút like, share, cảm ơn thầy Vũ vì đã cống hiến cho Tổ Quốc Việt Nam một cách vô tư những chất xám tuy nhỏ bé nhưng đã giúp đỡ được vô số người có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện kinh tế để lên Hà Nội và Tp HCM học các khóa học tiếng Trung đắt đỏ của các trung tâm tiếng Trung tại Việt Nam.

Với những điều thầy Vũ đã làm vì sự phát triển của một cộng đồng dân tiếng Trung vững mạnh, vì một tương lai thế hệ trẻ sau này có thể đủ vốn kiến thức tiếng Trung xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày một giàu mạnh hơn, thầy Vũ liên tục đáp ứng những lời mong mỏi từ phía khán giả, liên tục cho ra đời các khóa học tiếng Trung online miễn phí chất lượng cao chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín số 1 tại Việt Nam.

Tên tuổi của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không ngừng được ca tụng khắp các trang mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Twitter, Google Plus vân vân thông qua những video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí chất lượng vô cùng tuyệt hảo. Thầy Vũ quyết định lại triển khai làm thêm một bộ vieo bài giảng mới với chuyên đề tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 1234 câu tiếng Trung giao tiếp

1234 câu tiếng Trung giao tiếp là một bộ bài giảng mới nhất của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ để giúp các bạn học viên trực tuyến có thêm một kênh chuyên học tiếng Trung giao tiếp, hỗ trợ các bạn học viên trực tuyến nắm được những phương pháp luyện nói tiếng Trung giao tiếp có hiệu quả nhất. Bên dưới là những bài giảng chuyên đề tiếng Trung giao tiếp do chủ giảng thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp hướng dẫn các bạn cách học tiếng Trung giao tiếp sao cho có hiệu quả ngay tức thì chỉ trong thời gian siêu tốc.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster luôn luôn vượt trội hơn so với các khóa học tiếng Trung trực tuyến của các trung tâm tiếng Trung khác. Bởi những lý do sau đây:

Giảng viên tiếng Trung là thầy Nguyễn Minh Vũ, hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung Quốc phổ thông, người có giọng nói tiếng Trung phổ thông chuẩn tuyệt đối 100%, điều mà chưa từng có giáo viên tiếng Trung nào có thể làm được. Thầy Vũ rất nhiệt tình với học viên và tâm huyết với nghề giáo. Các bạn có thể xem và tham khảo tất cả toàn bộ những tài liệu học tiếng Trung miễn phí và các video clip bài giảng học tiếng Trung miễn phí trên website chuyên học tiếng Trung online miễn phí và luyện thi HSK online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín nhất tại Hà Nội và Tp HCM.

Các video clip bài giảng học tiếng Trung miễn phí của thầy Vũ luôn được cộng đồng dân tiếng Trung đánh giá rất cao bởi chất lượng nội dung bài giảng, phát âm tiếng Trung chuẩn xác, phong cách giảng dạy tiếng Trung rất hay và dí dỏm, khả năng truyền đạt kiến thức tiếng Trung rất tốt, chỉ cần xem là hiểu ngay.

Thầy Vũ không chỉ hỗ trợ các bạn học viên trong giờ học tiếng Trung ở trên lớp mà còn hỗ trợ trọn đời cho các bạn học viên sau giờ học và sau khi kết thúc khóa học tiếng Trung của trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Bạn sẽ liên tục được thầy Vũ hỗ trợ trực tuyến bởi vì các bạn đã tin tưởng lựa chọn học tiếng Trung thầy Vũ.

Thầy Vũ là giáo viên tiếng Trung được hâm mộ nhất bởi sự nhiệt tình với học viên và sự tâm huyết với nghề giáo Việt Nam. Đây là điều mà rất ít giáo viên khác có thể làm được, có thể nói là rất hiếm. Chỉ cần bạn đăng câu hỏi trong Group TIẾNG TRUNG HSK hoặc trong Fanpage Tiếng Trung HSK của trung tâm tiếng Trung ChineMaster là bạn sẽ được hỗ trợ giải đáp thắc mắc luôn và ngay.

Không chỉ có thể mạnh về chất lượng đào tạo tiếng Trung và luyện thi HSK cấp tốc, thầy Vũ luôn luôn chú trọng đến việc phát triển và nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiếng Trung. Chính vì vậy các bạn học viên luôn được học tập trong môi trường học tiếng Trung thoải mái nhất và tiện nghi nhất.

Các bạn học viên luôn được thầy Vũ hỗ trợ giải đáp thắc mắc online qua các buổi học tiếng Trung online miễn phí Live Stream trong Fanpage Tiếng Trung HSK hoặc trong Group TIẾNG TRUNG HSK của trung tâm học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster.

Các bạn nên kết hợp với việc vừa xem video học tiếng Trung online miễn phí trên kênh youtube của thầy Vũ vừa xem sách giáo trình hán ngữ BoYa phiên bản mới và giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới. Các bạn vào link bên dưới tải về các file sách giáo trình hán ngữ PDF và MP3.

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

Giáo trình Hán ngữ Boya phiên bản mới

Các bạn tải sách học tiếng Trung miễn phí trên về máy tính xong thì dùng phần mềm đọc file PDF là có thể mở ra được các file sách giáo trình hán ngữ và có thể copy vào smartphone, máy tính bảng hoặc các thiết bị di động để có thể tự học tiếng Trung miễn phí theo các video học tiếng Trung miễn phí trên kênh youtube học tiếng Trung online thầy Vũ.

Ngoài ra các bạn nên chuẩn bị những công cụ hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung online tại nhà. Đó là 3 công cụ sau:

Phần mềm học phát âm tiếng Trung tốt nhất

Phần mềm học viết tiếng Trung tốt nhất

3000 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất

Để chất lượng buổi học tiếng Trung miễn phí có hiệu quả tốt nhất, các bạn nên xem những chú ý quan trọng để tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc không đáng có của những người đi trước đã từng học tiếng Trung vấp phải.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản bài 1

Vậy là các bạn đã có đủ những tài liệu học tiếng Trung online miễn phí và những công cụ thiết yếu nhất để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất trong việc tự học tiếng Trung online tại nhà.

Luyện thi HSK Hà Nội

Bạn nào chưa có đủ điều kiện kinh tế để đăng ký một khóa học luyện thi HSK Hà Nội của trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì có thể đăng ký khóa học luyện thi HSK miễn phí tại Nguyên Hồng Hà Nội của trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại link bên dưới.

Luyện thi HSK miễn phí

Các bạn download hơn 100 đề luyện thi HSK online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới.

Luyện thi HSK online miễn phí

Tiện thể mình giới thiệu với các bạn một website chuyên luyện thi HSK online chia sẻ rất nhiều tài liệu luyện thi HSK hoàn toàn miễn phí, mỗi ngày một đề thi HSK mới, các bạn tha hồ mà làm các bài thi thử HSK online mà không cần phải thông qua bất kỳ trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK nào hết.

Tải sách học tiếng Trung miễn phí giáo trình Hán ngữ phiên bản mới

Tải sách học tiếng Trung miễn phí Giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới

Tải sách học tiếng Trung miễn phí Giáo trình Hán ngữ 2 phiên bản mới

Tải sách học tiếng Trung miễn phí Giáo trình Hán ngữ 3 phiên bản mới

Tải sách học tiếng Trung miễn phí Giáo trình Hán ngữ 4 phiên bản mới

Tải sách học tiếng Trung miễn phí Giáo trình Hán ngữ 5 phiên bản mới

Tải sách học tiếng Trung miễn phí Giáo trình Hán ngữ 6 phiên bản mới

Và những khóa học tiếng Trung online cơ bản bên dưới sẽ giúp bạn học tiếng Trung Quốc trực tuyến có hiệu quả tốt nhất.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí theo giáo trình hán ngữ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA trung cấp 1 tập 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA trung cấp 1 tập 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 3

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 4

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Luyện nói tiếng Trung giao tiếp

今天上午你做什么工作? 谁给你打电话? 经理说什么?

红烧肉 hóng shāo ròu 你喜欢吃红烧肉吗? 一般 yì bān 上午你常常吃什么? 牛肉河粉 , 鸡肉粉,鱼肉粉,鸭肉粉,珍珠奶茶 你常喝什么奶茶? 鼎茶吗?

现在我不想结婚,我想赚很多钱为了可以跟家庭去旅行 xiànzài wǒ bù xiǎng jiéhūn , wǒ xiǎng zhuàn hěn duō qián wèi le kěyǐ gēn jiātíng qù lǚxíng 你现在的工作怎么样你觉得?

每天你常常几点起床呢? měitiān nǐ cháng cháng jǐ diǎn qǐ chuáng 早起 zǎo qǐ

我常常早起为了可以做早饭 wǒ cháng cháng zǎoqǐ wèile kěyǐ zuò zǎofàn

刷牙 shuā yá 洗脸 xǐ liǎn 化妆 huà zhuāng 穿衣服 chuān yīfu 梳头发 shū tóufà

情绪 qíngxù 成功 chénggōng 敌人 dírén

我们不喝酒 wǒmen bù hē jiǔ

你们在哪个班学汉语? nǐmen zài nǎge bān xué hànyǔ 我们在999班学汉语 wǒmen zài 999 bān xué hànyǔ 你们的老师是谁? nǐmen de lǎoshī shì shuī

我们的老师是英国人 wǒmen de lǎoshī shì yīngguórén 你有箱子吗? nǐ yǒu xiāngzi ma

我没有箱子 wǒ méiyǒu xiāngzi

你有几个箱子? nǐ yǒu jǐ ge xiāngzi 你的箱子是什么颜色的? nǐ de xiāngzi shì shénme yánsè de 我的箱子是黑色的 wǒ de xiāngzi shì hēisè de 我的箱子在那儿呢 wǒ de xiāngzi zài nàr ne

你的箱子重吗? nǐ de xiāngzi zhòng ma 我的箱子不太重,很轻 wǒ de xiāngzi bú tài zhòng, hěn qīng 请问,这是什么? qǐngwèn , zhè shì shénme 这是中药,这是西药 zhè shì zhōngyào , zhè shì xīyào

你要喝什么药? nǐ yào hē shénme yào 我要喝中药和西药 wǒ yào hē zhōngyào hé xīyào

这些是什么? zhèxiē shì shénme 这些是日用品 zhè xiē shì rìyòngpǐn 雨伞和香水 yǔsǎn hé xiāngshuǐ 我的箱子很重 wǒ de xiāngzi hěn zhòng 你的重不重? nǐ de zhòng bú zhòng

这个黑的很重 zhège hēide hěn zhòng 那个红的比较轻 nàge hóngde bǐjiào qīng

你的箱子是新的还是旧的? nǐ de xiāngzi shì xīnde háishì jiùde 我的箱子是新的 wǒ de xiāngzi shì xīnde

你的是旧的 nǐ de shì jiùde 先生,请问,这些白色的是什么东西? xiānshēng , qǐngwèn , zhèxiē báisè de shì shénme dōngxi

这些白色的是西药 zhè xiē báisè de shì xīyào 这个药很贵,你要喝点儿吗? zhège yào hěn guì , nǐ yào hē diǎnr ma 好久不见你,最近你怎么样? hǎo jiǔ bú jiàn nǐ , zuìjìn nǐ zěnme yàng 我很好, 谢谢 wǒ hěn hǎo, xièxie

一把刀 yì bǎ dāo 一把雨伞 yì bǎ yǔsǎn 明天有雨吗?míngtiān yǒu yǔ ma ? 明天有大雨 míngtiān yǒu dàyǔ 一瓶啤酒 yì píng píjiǔ

Tải sách học tiếng Trung miễn phí trên kho cơ sở dữ liệu trực tuyến khổng lồ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Khóa Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 1 Gt Boya Sơ Cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ bao gồm các khóa học tiếng Trung online theo giáo trình Hán ngữ, ví dụ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, giáo trình Hán ngữ BOYA phiên bản mới, giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán, giáo trình luyện Nghe Nói tiếng Trung cấp tốc, giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, giáo trình luyện phản xạ tiếng Trung giao tiếp cấp tốc vân vân rất nhiều khóa học tiếng Trung online miễn phí tha hồ bạn có thể lựa chọn.

Để chất lượng buổi học tiếng Trung online miễn phí có hiệu quả tốt nhất thì các bạn nên kết hợp với việc học tiếng Trung trực tuyến theo giáo trình hán ngữ, đó là hai bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới. Bạn nào chưa có file PDF và MP3 của hai bộ giáo trình hán ngữ này thì vào link bên dưới download về máy tính.

Giáo trình hán ngữ phiên bản mới pdf mp3 Giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới pdf mp3

Các bạn vào link bên dưới để xem những chú ý cực kỳ quan trọng trước khi bắt tay vào học tiếng Trung để tránh những vấn đề thường gặp đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc.

Học tiếng Trung online cơ bản bài 1

Đó là hai bộ giáo trình hán ngữ tốt nhất và chất lượng nhất được các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc tin tưởng sử dụng và đồng loạt đưa vào các chương trình giảng dạy tiếng Trung cho các bạn học sinh và sinh viên. Không chỉ các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc mà ngay cả các trung tâm tiếng Trung đều đã đưa vào sử dụng đại trà làm công cụ giảng dạy tiếng Trung giao tiếp cho các bạn học viên.

Để việc học tiếng Trung online tại nhà được thuận buồm xuôi gió và được tiến triển nhanh hơn thì các bạn cần chuẩn bị các công cụ hỗ trợ học tiếng Trung online như sau:

Phần mềm tự học phát âm tiếng Trung

Phần mềm học viết tiếng Trung

3000 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất

Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Các bạn liên hệ với các trợ giảng của thầy Nguyễn Minh Vũ để nhận được các tài liệu học tiếng Trung miễn phí và các công cụ phần mềm học tiếng Trung miễn phí tốt nhất.

Video học tiếng Trung miễn phí cùng thầy Vũ

Tải sách học tiếng Trung miễn phí cho người mới bắt đầu học tiếng Trung

Thầy Vũ liên tục cập nhập và update mới nhất các khóa học tiếng Trung online miễn phí theo giáo trình hán ngữ phổ biến nhất hiện nay để giúp các bạn đều có cơ hội được học các khóa học tiếng Trung online miễn phí chất lượng cao vượt trội.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản theo giáo trình hán ngữ mới nhất

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ BOYA trung cấp 1 tập 1

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ BOYA trung cấp 1 tập 2

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 1

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 2

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 3

Khóa học tiếng Trung online cơ bản giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 4