Link Tải Sách: Sách Cũ Trước 1975

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Cũ Miền Nam Trước 1975
 • Những Bài Học Làm Người Không Thể Nào Quên Trong Sách Giáo Khoa Miền Nam Trước 1975
 • Học Tiếng Pháp Đà Nẵng ❤️️các Trung Tâm Tiếng Pháp Uy Tín
 • Bảng Chữ Cái Trong Tiếng Pháp
 • Phương Pháp “60 Phút Học Tiếng Pháp Mỗi Ngày”
 • Kho sách cũ ấn hành trước 1975 tại miền Nam. Hy vọng các bạn tìm thấy lại nhiều quyển sách giá trị đã thất truyền.

  Sào Nam Ấn Tập:

  http://www.mediafire.com/view/iidl15ls95czevj/Sa`oNam-A^’nTap.pdf

  Gò công xưa và nay

  https://drive.google.com/file/d/12IuD65uTuoRx0Tov6kT28aPYgp56yobi/view?usp=sharing

  Thi Sĩ Tản Đà (1939):

  http://www.mediafire.com/view/fiqnepktm9i0l27/ThiSi-TanDa(1939).pdf

  Cứu thương:

  http://www.mediafire.com/view/jywpqr4y61hfyuy/Cuu-Thuong(1965).pdf

  Sư Phạm lý thuyết:

  http://www.mediafire.com/view/2fswksofz6rycwd/Supham-LyThuyet(1968).pdf

  Sư phạm thực hành:

  http://www.mediafire.com/view/aj08hrwbn2u393k/SuPham-ThucHanh.pdf

  Giáo dục cộng đồng (1971):

  http://www.mediafire.com/view/2p8v0ck4cjv3262/Giaoduc-congdong(1971).pdf

  Giáo dục nhi đồng:

  http://www.mediafire.com/view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong(1970).pdf

  Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):

  http://www.mediafire.com/view/995nqofjc53t205/sach-Nguoivohien.pdf

  Lao Trung lãnh vận:

  http://www.mediafire.com/view/g22l0dqckgbmag4/TranvanHuong_LaoTrungLanhVan.pdf

  Tổng hợp sách xạo:

  http://www.mediafire.com/download/2yx62158tej3o57/Tonghop-Sach-xao.rar

  Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:

  http://www.mediafire.com/download/gdfvfvg63xr5mdh/sach-Philacdainao-SG.rar

  Quân sử quyển 3: (3 phần)

  http://www.mediafire.com/view/dvgct44l8acmztl/Quansu-III-phan-1.pdf

  http://www.mediafire.com/view/ce1qddm8r94io3z/Quansu-III-phan-2.pdf

  http://www.mediafire.com/view/btaitm6rg66zd24/Quansu-III-phan-3+mucluc.pdf

  Kim Nhật – Bóng tối đi qua:

  http://www.mediafire.com/view/dn1us9eo5k6cc8c/KimNhat-Bong-toi-di-qua.pdf

  Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):

  http://www.mediafire.com/view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf

  Thiên đường Mù:

  http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

  Convoi 42:

  http://www.mediafire.com/view/xkn2826m403pn85/Bergot-Convoi-42.pdf

  Cuộc chiến Đông dương của tôi:

  http://www.mediafire.com/download/d9qj5w3kpt8aiw4/Bigeard-Ma-Guerre-Indochine.rar

  Nữ thiên thần ở DBP:

  http://www.mediafire.com/download/a3df1g66d7iz8b4/Genvieve-de-Galard-DBP.rar

  Những lá thư từ DBP (trích):

  http://www.mediafire.com/view/lu1becqqhccdrbf/lettres-de-DBP-_new_.pdf

  J’etais Médecin a DBP:

  http://www.mediafire.com/download/i6xc0fszubd9kjo/Grauwin-Medecin-a-DBP.rar

  Trại Trâu (Parc aux buffles):

  http://www.mediafire.com/view/dt6ykmjoeoxqep1/Le_Parc_au_Buffles(dich).docx

  Seulement Medecin (Grauwin):

  http://www.mediafire.com/download/yxpyfwhvvji9wyg/Grauwin-Seulement+M%C3%A9decin.rar

  Đức tự chủ:

  http://www.mediafire.com/view/9njy7qn3n94un1v/Sach-Duc-Tu-Chu.pdf

  Sử liệu Phù Nam:

  http://www.mediafire.com/download/xia0zlsv00q0z7p/sach-Sulieu-PhuNam.rar

  Thôi Thực Ký Văn:

  http://www.mediafire.com/download/dkzlpgu6uf7bt4d/Sach-ThoiThuc-KyVan(TruongQuocDung).rar

  SG năm xưa:

  http://www.mediafire.com/download/f2923h2fplzilfy/Sach-Saigon-nam-xua.rar

  Phan Đình Phùng:

  http://www.mediafire.com/download/sudqi5ircl9mwmv/sach-PhanDinhPhung.rar

  Vua Hàm Nghi:

  http://www.mediafire.com/view/zblztkcr8byq029/Sach-Vua-HamNghi.pdf

  Lương Ngọc Quyến:

  http://www.mediafire.com/view/c2b9vb6hzghl26y/sach-LuongNgocQuyen(TanViet).pdf

  Ngô vương quyền:

  http://www.mediafire.com/download/kb1tzwg8cjduel8/sach-NgoVuongQuyen.rar

  Người thầy thuốc (1938):

  http://www.mediafire.com/view/cgxzrngox4vngth/sach-Nguoithaythuoc(ThanhChau-1938).pdf

  Sách của Duyên Anh:

  http://www.mediafire.com/download/zc9lil9ml9z0slu/DuyenAnh-Sach.rar

  (Nguyễn Vỹ) Những người đàn bà lứng danh lịch sử:

  http://www.mediafire.com/view/ln9hk2eme64o98t/(NguyenVy)Nhung-danba-lungdanh-licsu.pdf

  Anh thư nước Việt (từ lập quốc đến hiện đại):

  https://drive.google.com/file/d/11bEP15HRbJeCYnA0eGM-TFTwVn2ROO0k/view?usp=sharing

  An Nam chí lược:

  https://drive.google.com/file/d/1s-K0hhMlAxEaO-YvGD56sGeYe5VVsZp2/view?usp=sharing

  Vọng Cổ – Ca Nhạc Cổ Điển (Điệu Bạc Liêu)

  https://drive.google.com/file/d/1snT4K2pvAiMAP3zc9H-9ZJECVDHyAd0z/view?usp=sharing

  Cầm ca Việt Nam

  https://drive.google.com/file/d/1UZ_6c3nXGN6OyQPOPwkSfvmYc9HuvoOv/view?usp=sharing

  Con người thời đại

  https://drive.google.com/file/d/1OGjampDODHsUrnALHYdqbhEUMDuujGD2/view?usp=sharing

  Nói về miền Nam

  https://drive.google.com/file/d/1sNvCecQ-HjtMSGfL8Y9EeQaByF8X4Aih/view?usp=sharing

  Non nước xứ Quảng

  https://drive.google.com/file/d/1Q0g2bHLT5H8eV2EMiD7xSleoz28qxGZT/view?usp=sharing

  Nước non Bình Định

  https://drive.google.com/file/d/1dRK3yfhHM1675abF6hh87NEtoCOWo_-l/view?usp=sharing

  Cửa vào phong tục Việt Nam

  https://drive.google.com/file/d/1yMSbumLR1W8eI0XdYx1XL7e6GQJ8M7bq/view?usp=sharing

  Phương pháp cứu thương

  https://drive.google.com/file/d/1Rmexjt0S8O7KOFrj6ZdeP0N6EjJSAk2g/view?usp=sharing

  Danh từ chuyên môn

  https://drive.google.com/file/d/1b-OgN7dKeHBUGGdh98wUP3h8hSvUNdC9/view?usp=sharing

  Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

  https://drive.google.com/file/d/1DHjB0IvQBLBgEFf_gpMyPt1hx66gccBy/view?usp=sharing

  Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1697)

  https://drive.google.com/file/d/1HDkg1uojt56GPnlBv3MlcaJBoU9c6JU7/view?usp=sharing

  Đại Việt Thông Sử (1759)

  https://drive.google.com/file/d/1KyAwHC63msU5V0cnvGonh6NoaUWxKMi9/view?usp=sharing

  Đại Việt quốc sử

  https://drive.google.com/file/d/1Zo8yWuONtrI4yRcQhbWStQ6_CrJsecst/view?usp=sharing

  Đại Việt quốc thư

  http://www.mediafire.com/view/mydutey11xq8jym/Dai-Viet-Quoc-Thu.pdf

  Hoàng Lê nhất thống chí

  https://drive.google.com/file/d/17TrQ-Q8qoKT8ZRWxDOKLybwdG3QCKZCp/view?usp=sharing

  Đại hội văn hóa toàn quốc (1957)

  https://drive.google.com/file/d/1KRDIhnVLjinlhhP7e5ZacHXkMEmjXw0o/view?usp=sharing

  Đường về nhân vị

  https://drive.google.com/file/d/1jDVIYiGZncRECBxNhJtpeq4rp7IAEA9j/view?usp=sharing

  Gia Long phục quốc

  https://docs.google.com/document/d/1146XwQztxyBpnO86AcgP9g3lSHK_Re_Yv1ibnZsg1Nc/edit?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1MFQzPaJKbUiiewPUQT5BHBvhonz4uxKv/view?usp=sharing

  Lam Sơn thực lực (Nguyễn Trãi biên soạn – Lê Thái Tổ đề tựa)

  https://drive.google.com/file/d/1bexu-Socl1UUlRQJ-BrzTt_IPSGklhvr/view?usp=sharing

  Giai nhân kỳ ngộ (Phan Châu Trinh)

  https://drive.google.com/file/d/1sVSHTwRa2-AAfOom1GoeudJ61BQJv0zO/view?usp=sharing

  Giáo dục cộng đồng (1971):

  https://drive.google.com/file/d/1ougCUIkaQLijDMdxy6D4DOZPwuh7F0sw/view?usp=sharing

  Giáo dục nhi đồng (1970):

  https://drive.google.com/file/d/1ougCUIkaQLijDMdxy6D4DOZPwuh7F0sw/view?usp=sharing

  Luân lý chức nghiệp:

  https://drive.google.com/file/d/1ju_iRSbg9bps4vdwFYQgSwVadlkLaQt1/view?usp=sharing

  Từ điển Hán Việt (1932)

  https://drive.google.com/file/d/1QBvfVwmev_k4pU8LVf1C5C_Zj_pKWm-f/view?usp=sharing

  Hoàng Hoa Thám (1957)

  https://drive.google.com/file/d/1thd5lYxZHpRB4urw8NiaGzr6osw4Vrh5/view?usp=sharing

  Huỳnh Thúc Kháng (con người và thơ văn-1972)

  https://drive.google.com/file/d/1tBgNzai1wqZA7wotCbTB8fdcS7j2BFAN/view?usp=sharing

  Nguyễn Thái Học (1902 – 1930)

  https://drive.google.com/file/d/1DC1FTzsr8ui5fAMplOa7Mixvr_FdYPIs/view?usp=sharing

  Phan Bội Châu

  https://drive.google.com/file/d/11lWAQRGAThD8meFsHqYq9PtyjBGTR_iL/view?usp=sharing

  Lục Vân Tiên (1889):

  https://drive.google.com/file/d/1T1OlH0xC_ThSkg-x4S5zUonGExynmvIP/view?usp=sharing

  Phong trào Duy Tân

  https://drive.google.com/file/d/1kMZON8L1qmMNAjdAvQgabU5cax6EPnqr/view?usp=sharing

  Kỹ thuật tuyên truyền chính trị (1969):

  https://drive.google.com/file/d/1rQheyuNtCSuq8Dymq1ffJL0flSR0UJ17/view?usp=sharing

  Phát thanh học đường (1966)

  https://drive.google.com/file/d/1UpSVq8hp2N_k20uUT5CYIIIIyVWGKecg/view?usp=sharing

  Lịch sử chữ quốc ngữ (1620 – 1659):

  https://drive.google.com/file/d/1bexu-Socl1UUlRQJ-BrzTt_IPSGklhvr/view?usp=sharing

  Quốc triều chánh biên toát yếu

  https://drive.google.com/file/d/1In9rT9uyL7Zpq_YvkF0Zz8YqyG9N9T8-/view?usp=sharing

  Một nền giáo dục Việt Nam mới (1941)

  https://drive.google.com/file/d/1uJF85V40Afmw-jkeIeGHTKlWa0ewoZX-/view?usp=sharing

  Người chí khí

  https://drive.google.com/file/d/15zVQzB5mqsHBHncdaw5FAcoLEN1kryLM/view?usp=sharing

  Đức tự chủ

  https://drive.google.com/file/d/1qGJD3T9-E5w55bf_qUM2fJHudQd__G_h/view?usp=sharing

  Phật học triết học

  https://drive.google.com/file/d/11lWAQRGAThD8meFsHqYq9PtyjBGTR_iL/view?usp=sharing

  Sách giáo khoa thời VNCH

  Em yêu khoa học

  http://www.mediafire.com/view/1a9az3hfk20ndux/SGK-emtimhieukhoahoc.pdf

  Em bé tôi

  http://www.mediafire.com/view/157f4nsuwmtptg4/SGK-embetoi.pdf

  https://drive.google.com/file/d/1jbt5MLeKt2K3gR8Us6GHGzxoV7FYr5El/view?usp=sharing

  Em tập tính tốt :

  http://www.mediafire.com/view/rhpn03t0614rno3/sach-EmTapTinhTot.pdf

  https://drive.google.com/file/d/12UqzrNN_9l8mzFmvnZNat9yfuIddGaa2/view?usp=sharing

  Quốc Sử lớp 3:

  http://www.mediafire.com/download/deq2agqg5zt0hfh/sach-QuocSu-lop-3.rar

  https://drive.google.com/file/d/1-uDUR2DTr_T6KI8jl374B6NzjFBLMYXl/view?usp=sharing

  Bổn phẩn công dân lớp 3 (1962):

  https://drive.google.com/file/d/1kz3P5G_FMn5iuoKA-BiglhuFynq0lKkK/view?usp=sharing

  Quốc sử lớp nhì: (3 phần)

  http://www.mediafire.com/view/29f1gxi1pj4k69p/Quocsu-lop-nhi-1.pdf

  http://www.mediafire.com/view/oclrsyc72yqt7qp/Quocsu-lop-nhi-2.pdf

  http://www.mediafire.com/view/u952ho69xf4s50y/Quocsu-lop-nhi-3.pdf

  Quốc Sử lớp nhất:

  http://www.mediafire.com/download/b0xfimf989pim3c/Quocsu-Lop-Nhat-1%262.rar

  Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4:

  http://www.mediafire.com/download/7ld7biv5g7yb2py/dialy-lop3%2BKhoahoc-lop4.rar

  Việt sử lớp đệ nhất

  http://www.mediafire.com/view/jgc3qdvfk3cam18/Sach-VietSu(lop-de-Nhat)-1960-61.pdf

  https://drive.google.com/file/d/14sneAPZv2OWBMZDh6rzHXJ7myzCFCGAY/view?usp=sharing

  Toán pháp lớp Nhì:

  http://www.mediafire.com/view/9d00436cbzgi5uv/Toan-Phap-Lop-Nhi-1.pdf

  Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:

  http://www.mediafire.com/download/bc22bqnigca76pv/NguyetSan-TieuHoc-%28Nov-1961%29-nienkhoa-61-62.pdf

  Quốc văn lớp 3 (1951):

  http://www.mediafire.com/view/66iaglemfiiqb2s/Quoc-van-lop-3(1951).pdf

  Em học Việt Ngữ lớp Tư:

  http://www.mediafire.com/download/9xp1zh6vmnn1dum/Em-hoc-Viet-Ngu-lop-Tu.rar

  Tập đọc lớp 4:

  http://www.mediafire.com/view/5598hus1ggbu0cm/Tapdoc-lop-4-(nam-1969)-new.pdf

  Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):

  http://www.mediafire.com/view/d294p4nvayu5srq/TânVietVan-lop-Nhut(1967).pdf

  Tân Việt Văn lớp Bốn (1974)

  http://www.mediafire.com/view/e3ev5233vuvbj6j/TanVietVan-lop-4(1974).pdf

  Tân Việt Văn lớp Tư (1967):

  http://www.mediafire.com/view/rvrjs74eciwfjbj/TanVietVan-lop-Tu-(1967).pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp 4 (1971):

  https://drive.google.com/file/d/19XV1balVSA2RFHw9I_JfxsfxL2t4lMc8/view?usp=sharing

  Em tìm hiểu khoa học lớp 2 (1971):

  https://drive.google.com/file/d/1mEkZoe8mUr2mzhAuHPvUNNyzjI8uRxmG/view?usp=sharing

  Địa lý lớp Nhứt:

  http://www.mediafire.com/view/yzfzhhia20cysnd/Dialy-lopNhat((1966).pdf

  Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhứt):

  http://www.mediafire.com/view/qf4sda69ja4bjd3/PhongNgua-BenhTat-lop-Nhut.pdf

  Toán lớp 3:

  http://www.mediafire.com/view/p7wxm78ixg8hetg/Toan-lop-3-(1965).pdf

  Bài học giản yếu lớp 2:

  http://www.mediafire.com/view/h63ki4q01537y8d/Baihoc-gianyeu-lop-2-(1972).pdf

  Bài học giản yếu lớp 4 (1973):

  http://www.mediafire.com/view/4j0akk56142t5fb/Baihoc-gianyeu-lop-4(1973).pdf

  Em học Việt ngữ lớp 4 (1969):

  https://drive.google.com/file/d/17Yzh3oeGCmBBEwVrhbajXw8aTnYhcuDS/view?usp=sharing

  Quốc văn toàn tập lớp 5 (1959):

  http://www.mediafire.com/view/n7jzy5lxcb1bczc/Quocvan-toan-tap-1958.pdf

  Quốc văn toàn thư (thiếu mấy trang)

  http://www.mediafire.com/view/5aidydsa7a85hok/Quocvan-toanthu-(thieu-vai-trang).pdf

  Việt Ngữ lớp 5 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/o0gdd4o0o8r7cyp/Vietngu-lop-5-(1971).pdf

  Em học vần lớp 5 (1969):

  https://drive.google.com/file/d/1jDVIYiGZncRECBxNhJtpeq4rp7IAEA9j/view?usp=sharing

  Học vần lớp 5:

  http://www.mediafire.com/view/5zxq1517e0fpzkc/Em-hoc-van-lop-5.pdf

  Luận văn lớp 5:

  http://www.mediafire.com/view/ujgf8rfvr8xo95v/Luanvan-lop-5-(LuaViet-CanhHong).pdf

  https://drive.google.com/file/d/17ti_-chAxGqlIXluWEYhdvau6mbRT679/view?usp=sharing

  Công dân giáo dục lớp 12 (1974):

  http://www.mediafire.com/view/r9w4vppjcdxhbbx/CongDan-Giaoduc-lop-12-(1974).pdf

  Việt Văn toàn thư lớp 3 (1970):

  http://www.mediafire.com/view/yzm7ki3x1daem61/VietVan-ToanThu-(1970).pdf

  8 môn học yếu lược (1972)

  http://www.mediafire.com/view/cdmj4c93qwq3lh5/8-mon-Yeuluoc-lop-5-(1972).pdf

  Phát thanh học đường (1966):

  http://www.mediafire.com/view/9bsrqv3cirjo8et/Phathanhhocduong-1966.pdf

  Luân lý chức nghiệp (1971):

  http://www.mediafire.com/view/fuxpb9unbp7ld0n/Luanly-Chucnghiep-1971.pdf

  Giáo dục học (Thượng tọa Thích Nguyên Hồng)-dánh cho sinh viên đại học Vạn Hạnh:

  http://www.mediafire.com/view/ka2dd23bssulc91/Giaoduchoc-ThichNguyenHong.pdf

  Luận đề công dân giáo dục (1960)

  http://www.mediafire.com/view/73138dtuy8gigz5/Luande-CongDangiaoduc.pdf

  https://drive.google.com/file/d/1Bl0MTIK6tWvON-f1HdXYDgCZBvnTyUjR/view?usp=sharing

  Địa lý lớp Nhất (1966):

  https://drive.google.com/file/d/1tPL4qArZ02L0iJm1vtQZ08Q5rYzYG9RI/view?usp=sharing

  Địa lý lớp Nhì (1966):

  http://www.mediafire.com/view/dydi276ub820icl/Dialiy-lopNhi-1966.pdf

  Dưới mái học đường (1970):

  http://www.mediafire.com/view/7xcal1hmje8jc9s/Duoi-Mai-Hoc-Duong(1970).pdf

  Sổ tay hướng đạo:

  http://www.mediafire.com/view/decayc9y6vxx71n/Sotayhuongdao-tansinh-&-Hang-Nhi.pdf

  https://drive.google.com/file/d/1cwNwTffEd7XdqEUQmk4rEOaoK1RC2aOE/view?usp=sharing

  Báo Khoa học Huyền Bí:

  http://www.mediafire.com/download/s2uf6w48wif9b49/Bao-KHHB(all)1.rar

  http://www.mediafire.com/download/hqf5p57bq3zzpu2/Bao-KHHB(all)2.rar

  http://www.mediafire.com/download/bz2iwiox4tx623p/Bao-KHHB(all)3.rar

  http://www.mediafire.com/download/rak7tp5tfm8cmu6/Bao-KHHB(all)4.rar

  http://www.mediafire.com/download/fmx08pss13epag7/Bao-KHHB(all)5.rar

  http://www.mediafire.com/download/786h6y08868y26a/Bao-KHHB(all)6.rar

  http://www.mediafire.com/download/xd0576rd5di73mi/Bao-KHHB(all)7.rar

  http://www.mediafire.com/download/8zh7o9gahn7375i/Bao-KHHB(all)8.rar

  Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng):

  http://www.mediafire.com/view/c32a47rux7muyiy/HunhThucKhang-ThituTungthoai.pdf

  Sự thật quan hệ VN-TQ:

  http://www.mediafire.com/view/gghrb4368uo4336/suthat-quanhe-VN-TQ.pdf

  Thiên đường mù (Dương Thu Hương):

  http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

  Thần Hổ (chuyên ma)-Tchya:

  http://www.mediafire.com/view/848939c90w8bcq5/Tchya-Than-Ho.pdf

  Tự điển quân sự:

  http://www.mediafire.com/view/8o6hw55iz3rf66r/Tudien-Quansu-1.pdf

  Tự điền quân sự Việt-Pháp-Mỹ:

  http://www.mediafire.com/view/78dtb5gppyn3z27/Tudien-quansu-VietPhapMy.pdf

  Nude photography – the art and the craft:

  http://www.mediafire.com/view/gr7dghdsg6gulhl/Nude_Photography_-_The_Art_and_the_Craft1.pdf

  Quốc văn lớp 12 (1974):

  http://www.mediafire.com/view/6ibpfzbcr9lxf9o/Quocvan-lop-12(1974).pdf

  Giữ gìn sức khỏe lớp năm:

  http://www.mediafire.com/view/ms89mc6cjsrjaw0/GiuGinSucKhoe-lop-5.pdf

  Thủ công lớp Nhì-Nhất:

  http://www.mediafire.com/view/ihavu42aaqol2k1/ThuCong-lop-Nhi&Nhat.pdf

  Đời một tổng thống:

  http://www.mediafire.com/view/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

  Thi vào lớp 6 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/mnmqzrn2b5qxepj/Thi-vao-lop-6(1971).pdf

  Giáo dục công dân lớp 11 (1969):

  http://www.mediafire.com/view/x0m5royi9l7xk95/GiaducCongDan-lop-11-(1969).pdf

  https://drive.google.com/file/d/1phEyF85-OMD5FDOWDbOIkIwhq1ABQxyV/view?usp=sharing

  Tập làm văn lớp 5 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/bbdi9481p9j8bmq/Taplamvan-lop-5-(1971).pdf

  Toán pháp lớp 5 (nhà xuất bản Lửa Việt – 1972):

  http://www.mediafire.com/view/dkstb94id2ctxv3/Toanphap-lop-5-(LuaViet)-1972.pdf

  Tâm lý học lớp 12ABCD (1967):

  http://www.mediafire.com/view/w6atnj9j7aje3hy/Tamlyhoc-12ABCD-1967.pdf

  Chính trị phổ thông (niên khóa 65-66):

  http://www.mediafire.com/view/ejedfr2hjh1147s/Chinhtri-phothong-1965-1966.pdf

  Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/siso22999ocud9y/Quocvan-Tanbien-(1971).pdf

  Kỹ thuật tuyên truyền chính trị:

  http://www.mediafire.com/view/7r9n738p55mxqa9/Kythuat-tuyentruyen-chinhtri-1969.pdf

  Lịch sử VN và thế giới (lớp đệ tứ – 1959):

  http://www.mediafire.com/view/v6bfg2dufwpj1zl/Lichsu-VN-thegioi(lop-deTu-1959).pdf

  Minh Tâm Bửu Giám (1968):

  http://www.mediafire.com/view/aim5k4895c8a64f/MinhTamBuuGiam-1968.pdf

  Đông lai bác nghị (1973)

  http://www.mediafire.com/view/h7omam8a42rhoct/DongLaiBacNghi-1973.pdf

  Sử địa lớp đệ Nhất (1969):

  http://www.mediafire.com/view/h3ve25fvaec6ysp/SuDia-lopDeNhat-1969.pdf

  Sách xạo: Những hòang đố không ngai (1983):

  http://www.mediafire.com/view/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf

  Việt văn đệ Nhị (1953) – mất bìa.

  http://www.mediafire.com/view/x5jork77588fzr1/VietVan-deNhi-1953.pdf

  Hình học không gian lớp 11 ban A (1965):

  http://www.mediafire.com/view/5f9l02ep2mjk9sb/Hinhhockhonggian-11A(1965).pdf

  https://drive.google.com/file/d/1JRzuyoovtV5RMQ2igV-3ogU8TBQ8TrDu/view?usp=sharing

  Đại số học lớp 11 ban A (1965):

  http://www.mediafire.com/view/9262631w3oshf4i/Daiso-11A(1965).pdf

  https://drive.google.com/file/d/128SpvpLvzmW2yDCf810Jun9vSsUMkDS4/view?usp=sharing

  Vạn vật học đệ nhị (1969)

  http://www.mediafire.com/view/a1w5bovji3w7045/VanVathoc-deNhi-1969.pdf

  Đời một tổng thống Ngô Đình Diệm:

  http://www.mediafire.com/download/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

  Thể dục bậc tiểu học (1968)

  http://www.mediafire.com/view/nggzixvvjnf3m4i/Theduc-tieuhoc-1968.pdf

  Bài học giản yếu lớp 3 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/f98ud747wsyf7c0/Baihoc-giangyeu-lop-3-(1971).pdf

  Quốc văn lớp 5 – Lửa Việt (1974):

  http://www.mediafire.com/view/rzrieq1fajd175v/QuocVan-lop5-LuaViet(1974).pdf

  Quốc văn tân biên lớp 5 (1972):

  http://www.mediafire.com/view/86ow4la42zpvlgx/Quocvan-Tanbien(1972).pdf

  Quốc văn tân biên lớp 3 (1972):

  http://www.mediafire.com/view/b1sj51r1lvbhk5d/Quocvan-tanbien-lop3(1972).pdf

  Hồi ký 41 năm làm báo (Hồ Hữu Tường):

  http://www.mediafire.com/view/j2x5cn8zvlphe17/(HoHuuTuong)-40-nam-lambao.pdf

  Việt Văn Tân Tập lớp Nhì (1964):

  http://www.mediafire.com/view/tqatkj77qq6ja74/VietVan-TanTap-lop-Nhi-1964.pdf

  Đức Thầy còn hay mất ?

  http://www.mediafire.com/view/zpvqlgf3u2rkmrs/Ducthay-con-hay-mat.pdf

  Việt Ngữ Tân Thư (phần giáo viên) -1962:

  http://www.mediafire.com/view/1j1v1kobj8osmo8/VietNgu-TanThu-lop-5-(phan-Giaovien)-1962.pdf

  Tóm lược Đức Dục, Sử Địa, Vệ sinh lớp hai – 1972:

  http://www.mediafire.com/view/wcc39zy1a740xpb/Tomluoc-Ducduc-SuDia-vesinh-lop-Nhi-1972.pdf

  Đêm Bướm Ma (tuyển truyện ma Việt Nam):

  http://www.mediafire.com/view/7jse2larlm4izy3/DemBuomMa-complete.pdf

  Tân Việt ngữ lớp hai (1974):

  http://www.mediafire.com/view/nzwojvx5tftqavw/TanVietNgu-lop-2-(1974).pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp 3 (1971):

  http://www.mediafire.com/download/1phyjk4quqr8lhu/EmTimHieuKhoahoc-lop-3%281971%29.pdf

  Em hoc tóan lớp Tư (1965)

  http://www.mediafire.com/download/8i8e1eax5adoh98/Emhoctoan-lop-Tu%281965%29.pdf

  Tiểu học Nguyệt san (1956):

  http://www.mediafire.com/download/a56kf0y58vy663y/Tieuhoc-Nguyetsan-1956.pdf

  Đức Dục lớp Nhì (1969)

  http://www.mediafire.com/download/y8aa3n2ayrkqise/DucDuc-lop-Nhi-%281969%29.pdf

  Việt Ngữ Tân Thư lớp Tư (1965)

  http://www.mediafire.com/download/so3tug7svcyg8pg/VietNgu-TanThu-Lop-Tu%281965%29.pdf

  Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1966):

  http://www.mediafire.com/download/5fblb3tugh50h11/Kheotay-Thucong-lop-3-4-5%281966%29.pdf

  Quốc văn tòan thư lớp 3:

  http://www.mediafire.com/download/drsd5cz147v2llj/QuocVan-toanthu-lop3.pdf

  Toán pháp lớp 5 (1970)-scan lại:

  http://www.mediafire.com/view/a2odarra6dxv8ls/ToanPhap-lop-5-(1970-rescan).pdf

  Quốc sử lớp Nhứt (1968)-scan lại:

  http://www.mediafire.com/view/dk2y6lcsxcqglh3/QuocSu-lop-Nhut%281968%29-rescan.pdf

  Liên đoàn vận tải VN, đại hội toàn quốc kỳ VI, ba năm hoạt động 69-72:

  http://www.mediafire.com/view/fv8ksu3o2yiolx6/Liendoanvantai-69-72.pdf

  Đồng Quê (Phi Vân) -1957

  http://www.mediafire.com/download/1484q4m18q86snd/Dongque-PhiVan-1957.pdf

  Em yêu khoa học lớp 5 (1965):

  http://www.mediafire.com/download/vad5rpwgd9c4b2x/Emtimhieukhoahoc-lop5%281965%29.pdf

  Vệ sinh lớp 4 (1961)

  http://www.mediafire.com/download/is3hjk5ecoisdsz/Vesinh-lop-4%281961%29.pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp Nhứt (1966):

  http://www.mediafire.com/download/sy3amo5o69vuo6g/TimhieuKH-lopNhat-1966-L.pdf

  Em tập tính tốt lớp Tư (1968):

  http://www.mediafire.com/download/c5m9ueer1k8165r/Emtaptinhtot-lop-Tu%281968%29.pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp nhì (1966):

  http://www.mediafire.com/download/voa1dscom0778ux/EmtinhieuKhoahoclopNhi-1966.pdf

  Quốc văn lớp 12 (1974):

  http://www.mediafire.com/download/6ev4c1b41u7dahi/Quocvan-12ABCD-%281974%29.pdf

  Sách Trăm Hoa: Chiếc Bình Sứ Tàu:

  http://www.mediafire.com/download/q5976vpi02ec9ws/Tramhoa-ChiecbinhsuTau-2%281971%29.pdf

  Sách Trăm Hoa: Khu rừng hoang vu:

  http://www.mediafire.com/download/rhxn5y328ktb7nw/Tramhoa-Khurunghoangvu-1972.pdf

  Việt Thi (1949)-NXB Tân Việt:

  http://www.mediafire.com/download/svllp4576hb4sp0/Viet-Thi-1949-%28TanViet%29.pdf

  Tục ngữ phong dao (Nguyễn Văn Ngọc) ( 4 links):

  http://www.mediafire.com/download/zw9wh3rvgv9r5rd/TucnguPhongDao%281928%29-1.pdf

  http://www.mediafire.com/download/4y83tmazpc9xt64/TucnguPhongDao%281928%29-2.pdf

  http://www.mediafire.com/download/90eq4ydb39idtmj/TucnguPhongDao%281928%29-3.pdf

  http://www.mediafire.com/download/m1sewsw6k110179/TucnguPhongDao%281928%29-4.pdf

  Thơ ca châm biếm và trào lộng Vn (Hòang Trọng Thược)- 1969:

  http://www.mediafire.com/download/h4fs4mhui0wdfzs/Tho-Traolong-VN-1969.pdf

  Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc (1968):

  http://www.mediafire.com/download/69hnc7fyjzypuz9/ThiVanQuocCam-1.pdf

  http://www.mediafire.com/download/a7qp6fm1sc7y8ld/ThiVanQuocCam-2.pdf

  http://www.mediafire.com/download/crqjv5pro1frmbl/ThiVanQuocCam-3.pdf

  Việt Sử lớp Đệ Nhất -(1961) – bản scan lại:

  http://www.mediafire.com/download/kkgtoewggdd53mv/VietSu-12-%281961%29.pdf

  Tự điển thành ngữ điển tích- Diên Hương (1949):

  http://www.mediafire.com/download/x4zzcdw0ntvvzvu/Tudien-Thanhngu-dientich-1.pdf

  http://www.mediafire.com/download/5hhhy7et10klrrd/Tudien-Thanhngu-dientich-2.pdf

  Cẫm nang sinh tồn (SAS Survival guide):

  http://www.mediafire.com/download/psjd1njq9h34b5p/SAS-SURVIVAL-Guide.pdf

  Sách học quốc văn lớp 3 (1954):

  https://drive.google.com/file/d/16_BcOXJlsL_uEWR_bgyXKZORrdfZfUTh/view?usp=sharing

  Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):

  https://drive.google.com/file/d/1MJbvw4fkP1lRBbGEtOeqvYT7Rd6y_rmK/view?usp=sharing

  Quốc văn toàn thư lớp 5 (1964):

  http://www.mediafire.com/download/cn40ia7wsloqgvg/Quocvan-toanthu-lop5%281964%29.pdf

  Quốc văn toàn bộ lớp tư (1964):

  http://www.mediafire.com/view/r9v2sjcacotcfu9/Quocvan-toanbo-lop-Tu%281964%29.pdf

  Đường Thi (Trần Trọng Kim) – 1950:

  http://www.mediafire.com/download/s81qxo149579rtn/DuongThi-TranTrongKim%281950%29.pdf

  Việt văn toàn thư lớp 2 (1970):

  http://www.mediafire.com/view/i26lnxgchhst12r/Vietvan-toanthu-lop-2%281970%29.pdf

  Quốc văn lớp 3 (1969):

  http://www.mediafire.com/download/pltay7tcq98nev9/QuocVan-lop3-1969.pdf

  Điện lực VN:

  http://www.mediafire.com/download/qlhxw5815mblofw/Dienluc-VN-1964.pdf

  Báo xưa: Triển vọng (chương trình Apollo và hiệp định Paris):

  http://www.mediafire.com/download/wwebp0kr5cwhh7o/baoxua-Trienvong-Apollo-17.pdf

  Thần tích Đức Thánh Trần:

  http://www.mediafire.com/download/1t3wngkn6iigakr/Thantich-DucThanhTran-1963.pdf

  Lược khảo văn học quyển 1 (1963)

  http://www.mediafire.com/view/yr1fyb1r8dhqn1t/LuocKhao-VanHoc-1%281963%29.pdf

  Dưới mái học đường (1955):

  http://www.mediafire.com/download/nc838prp4oojc31/Duoimaihocduong%281955%29.pdf

  Những bài luận thi tiểu học và đệ thất (1967):

  http://www.mediafire.com/download/s07529msl61u840/Nhung-Bailuan-thi-tieuhoc-deThat-1967.pdf

  Việt luận lớp Nhứt (1966):

  http://www.mediafire.com/download/d35jdf0ojw20ibc/VietLuan-lop-Nhut-1966.pdf

  Em tập tính tốt (1966):

  http://www.mediafire.com/download/cxol9qxvfa6xw3x/Emtaptinhtot-lop-Nhi%281966%29.pdf

  Quốc văn lớp nhứt (quyển 1) – 1957:

  http://www.mediafire.com/download/a5ur1ez04kng9br/QuocVan-lop-Nhut%28q1%29-1957.pdf

  35 năm miền nam ca hát – 1981 (sách nhạc đỏ):

  http://www.mediafire.com/download/b4ca9bbcebzgrgv/35-nam-mienNam-cahat%281981%29.pdf

  Di thảo Nguyễn Trường Tộ:

  http://www.mediafire.com/download/jdwqz1zmccabhuf/Di+th%E1%BA%A3o+Nguy%E1%BB%85n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+T%E1%BB%99.docx

  Sách xạo: VH miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy:

  http://www.mediafire.com/download/5e958xs2eust8u8/VH-VanNghe-MN-duoi-chedo-MyNguy-1977.pdf

  Sách xạo: Vóng quanh Saigon (1975):

  http://www.mediafire.com/download/f69491b1b18739d/Sachxao-Vongquanh-SG-1975.pdf

  Sách xạo: Những hoàng đế không ngai (1983)

  http://www.mediafire.com/download/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf

  Tập làm văn lớp nhì 1967:

  http://www.mediafire.com/download/17n66s3g9s8rofj/Taplamvan-lop-Nhi-1967.pdf

  Khoa học thường thức lớp nhì (1951):

  http://www.mediafire.com/download/2qgib4gn73x5g59/Khoahocthuongthuc-lop-Nhi-1951.pdf

  Quốc văn lớp 6 (1974):

  http://www.mediafire.com/download/6lbw2r2rorx8r55/Quocvan-lop6-1974.pdf

  Tập làm văn lớp 3 (1964):

  http://www.mediafire.com/download/5uf38jdxux5flua/Taplamvan-lop3-1964.pdf

  670 bài tóan đố lớp Nhứt luyện thi vào đệ thất:

  http://www.mediafire.com/download/x39mq2o10ab61c4/670-toando-lop-Nhut-luyenthi-dethat.pdf

  Ngữ vựng lớp 3 (1952):

  http://www.mediafire.com/download/vay8xzt232i6gt8/Nguvung-lop-3-%281952%29.pdf

  Saigon sans la France (gốc tiếng Pháp):

  http://www.mediafire.com/download/67t6qhdipdtqvyy/Saigon-sans-la-France-1949.pdf

  Bút chiến Phan Văn Trị-Tôn Thọ Tường:

  http://www.mediafire.com/download/cbkv7i05qn4rjsh/Butchien-PVTri-TTTuong%28SongMoi%29.pdf

  Vạn vật học lớp 9 (1970):

  http://www.mediafire.com/download/c75fybowwpge9jj/VanVathoc-lop9%281970%29.pdf

  Enstein (Nguyễn Hiến Lê – 1972):

  http://www.mediafire.com/download/xq8gokc9e37uv68/Einstein-NgHienLe-1972.pdf

  Quốc văn lớp nhứt quyển 1 (1957):

  http://www.mediafire.com/download/n9485iduzur6moc/Quocvan-lopNhut-quyen-1%281957%29.pdf

  Phan Bội Châu:

  http://www.mediafire.com/download/tl5o9iy183o90b2/PhanBoiChau-TanViet-1956.pdf

  8 môn yếu lược lớp 5:

  https://drive.google.com/file/d/1jgDCWQQ_piMwvdH6YwcG76YF3JCyZEpp/view?usp=sharing

  Ấu học Quốc Ngữ tân thư:

  https://drive.google.com/drive/folders/1cr_C3yh7rdOV1E_3L5KpXPjoKECASprE

  Bài đọc về Sử Địa:

  https://drive.google.com/file/d/1F7DOMdUMgJccE0FoXEG-jR2POxox5EgB/view?usp=sharing

  Lịch sử Việt Nam và thế giới sử – lớp đệ tứ

  https://drive.google.com/file/d/1C8E8Ys1OymOrcrm3xzQgk5XGXOlp4vdQ/view?usp=sharing

  Quốc Ngữ

  https://drive.google.com/file/d/19Qh7JTCmofKW5IZwzB7eg6UfF2gNoxR0/view?usp=sharing

  Quốc sử lớp nhất (1966):

  https://drive.google.com/file/d/12PI64G0JgvI-B1Nsjy4IhSNrgjFBfP9t/view?usp=sharing

  Quốc sử lớp nhì:

  https://drive.google.com/file/d/1VQYtXc6IuQBYtyXQY-Uwb0RuwAMWY2Co/view?usp=sharing

  Bài thi trắc nghiệm

  https://drive.google.com/file/d/1yAxiztuMnquFH8y_bjbNTMrkvuAvee8j/view?usp=sharing

  Phép Toán

  https://drive.google.com/file/d/1gcSAsJMc6kgGIbC5DDCH7AdFihLLVsnv/view?usp=sharing

  Chính trị phổ thông

  https://drive.google.com/file/d/1BE5n1PbiPjA4U8Z90gwuk_QYR3TU9Kvr/view?usp=sharing

  Chữ văn quốc ngữ

  https://drive.google.com/file/d/1YQVFJuy4v5rZji3M2XrNWMV9RJ6jzDNf/view?usp=sharing

  Công dân giáo dục lớp 12

  https://drive.google.com/file/d/164SiuBA1zTUArg2elyng86jL18wJRz85/view?usp=sharing

  Giáo dục học

  https://drive.google.com/file/d/14UJ9zT7KUVUus0lkc-gfxsjth3BoQTSq/view?usp=sharing

  Kinh tế học  quyển 2 (1969):

  https://drive.google.com/file/d/1ALwcbWj0hU9sTfb4WE7cMTN_Ygwzq7u1/view?usp=sharing

  Luận lý học a,b,c,d (Trần Bích Lan):

  https://drive.google.com/file/d/14qogwHCj0b1Iz3yOMbLX1L7J0c5-Dc7L/view?usp=sharing

  Luận lý học ban A,B,C,D (1966):

  https://drive.google.com/file/d/1Aar5Cn8Ztom79DnkvsvO55AQigbZkW51/view?usp=sharing

  Phòng ngừa bệnh tật lớp nhất:

  https://drive.google.com/file/d/1xMjsN2ynbJNWQUn_GYITDJyA-aGEq1bd/view?usp=sharing

  Quốc văn giáo khoa thư lớp đồng-ấu (1935):

  https://drive.google.com/file/d/1uQbNGcPczDFybCrTNtCu_ZbLvCEg9-2h/view?usp=sharing

  Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị (1935):

  https://drive.google.com/file/d/1HbfddD1kI3AJ5nw6bhLTGD1J71aYg68N/view?usp=sharing

  Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng (1935):

  https://drive.google.com/file/d/1rMozIlMpZcIaJdH2zNXrt8U7BxaqAcDD/view?usp=sharing

  --- Bài cũ hơn ---

 • Loạt Địa Chỉ Mua Sách Ngoại Văn Chất Lượng Tại Sài Gòn
 • 4000 Từ Vựng Tiếng Pháp Cơ Bản Đến Nâng Cao – Must Know French
 • Trao Đổi Về Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Tuyển Sinh Khóa Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trình Độ A0
 • Giáo Trình Pimsleur English – Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Sách Cũ Miền Nam Trước 1975

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bài Học Làm Người Không Thể Nào Quên Trong Sách Giáo Khoa Miền Nam Trước 1975
 • Học Tiếng Pháp Đà Nẵng ❤️️các Trung Tâm Tiếng Pháp Uy Tín
 • Bảng Chữ Cái Trong Tiếng Pháp
 • Phương Pháp “60 Phút Học Tiếng Pháp Mỗi Ngày”
 • 15 Kênh Youtube Học Tiếng Đức Hay Nhất Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua
 •  

   

  Người ta nhắm đánh vào người, nhắm thái độ lập trường chính trị

  để đánh giá tác phẩm của tác giả. Vì nhắm tác giả nên có nhiều

  nhà văn tự nhiên được sót tên một cách cố ý. Đó là những nhà văn

  một mặt nào đó có thể không chịu xếp hàng trong xã hội miền Nam

  cho dù thực sự họ cũng xếp hàng như mọi người. Có nghĩa là xét

  về mặt tác phẩm thì những nhà văn này cũng chẳng khác gì các nhà

  văn vừa kể ở trên. Có gì phân biệt được về phong cách viết giữa

  Bình Nguyên Lộc với Lê Xuyên hay với Võ Phiến. Nhưng Bình Nguyên

  Lộc được tha. Giữa Nguyễn Văn Trung và Lý Chánh Trung mà đôi khi

  ta tưởng hai người có cùng một lập trường, cùng một quan điểm và

  cùng một đường lối. Nhưng sách vở thì lại bị phân biệt đối xử

  khác nhau. 

  Trong số những người sót tên trong sổ đen phải kể đến Bình

  Nguyên Lộc, Sơn Nam, Vũ Hạnh, Lý Chánh Trung, Lữ Phương, Nguyễn

  Trọng Văn, Thích Nhất Hạnh. 

   

  Sự đánh phá và truy chụp đó nói cho cùng là một sự muốn xoá

  trắng Văn học miền Nam. Xin trích dẫn vài tư liệu làm bằng cớ

  trong sách Văn Học VN dưới chế độ Cộng Sản của Nguyễn Hưng Quốc,

  trang 200 :* Theo Phan Cư Đệ và Hà Minh Đức, trong Nhà Văn VN,

  từ 1954-1975 có 286 bài viết nhằm vu khống, xuyên tạc văn học

  miền Nam. Chỉ thị của Lê Duẩn sau giải phóng, kỳ họp Quốc Hội

  khoá 5 : Sau ngày giải phóng nhân dân ta đã làm rất nhiều việc

  nhằm quét sạch những dấu vết và di hại của thứ văn hoá ấy. Công

  việc này cần được tiếp tục một cách kiên trì, tích cực và triệt

  để.* 

  Về những bài viết, xin kể vài bài : Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ

  tàn dư văn hoá mới. Nọc độc văn hoá nô dịch. Những tên biệt kích

  cầm bút. Lại bàn về nọc độc văn học thực dân mới Mỹ ở miền Nam

  những năm 1954-75. 

  Tên những người viết đó là : Trần Trọng Đăng Đàn, Lê Đình Ky,

  Trần Văn Giàu, Nguyễn Huy Khánh, Thạch Phương, Phan Đắc Lập, Bùi

  Công Hùng và cả Lữ Phương. 

  Miền Nam có thể thua cuộc. Nhưng cái văn học đó không có lý do

  gì bị xoá trắng oan uổng như thế. Bởi vì trong 20 năm sinh hoạt

  văn học đó, nó xác định cho thấy chỗ đứng của nó với sắc thái và

  cá tính của một nền Văn học đích thực. Một nền văn học mà sản

  phẩm của nó là kết quả của tự do suy nghĩ, tự do sáng tác. Đấy

  là cái ưu vượt của sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam mà

  trong suốt mấy chục năm chia cắt và cả sau mấy chục năm thống

  nhất đất nước rồi, người ta vẫn chưa thực hiện nổi một điều đơn

  giản đó. 

   

  Đặc biệt các giáo sư Triết, dù bị phê phán vì rao truyền chủ

  nghĩa Hiện Sinh, nhưng sách vở của họ lại không bị cấm lưu hành

  toàn bộ như Lê Tôn Nghiêm, Trần Thái Đỉnh, Trần Văn Toàn, Lý

  Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung và các lớp giáo sư trẻ như Đặng

  Phùng Quân, Nguyễn Trọng Văn. Trừ một trường hợp đặc biệt, dù là

  giáo sư triết, nhưng viết văn nên cấm lưu hành toàn bộ như sách

  của Huỳnh Phan Anh và Nguyễn Xuân Hoàng. 

   

  Phần tôi nghĩ rằng, thời kỳ sau 1975, đó là thời kỳ Văn Học bất

  hạnh cho toàn miền Nam 

  Bất hạnh vì sách bị tịch thu, bị thiêu hủy. Bất hạnh vì hơn 200

  nhà văn, nghệ sĩ bị đưa đi cải tạo. Bất hạnh theo suốt cả đời họ.

  Vì kể từ đó, họ bị khước từ là nhà văn, bản án tù cứ thế kéo dài

  mãi mãi vì họ không bao giờ còn có cơ hội để viết. Và kể từ đó

  đến sau này, ta không còn bắt gặp lại mảnh đất miền Nam với

  những cây trái văn học nữa, cùng lắm có những cây trái đau khổ,

  đọa đầy và hủy diệt. 

  Và cái người bất hạnh nhất, tiêu biểu nhất có lẽ là nhà văn

  Nguyễn Thụy Long mà người ta quen gọi là nhà văn *Loan mắt nhung*.

  Sau 1975, ông lê kiếp số phận nhà văn như một con chó đói, một

  loài chuột chui nhúc để kiếm sống. 

  Hãy nghe ông kể :* Tôi về sống với mẹ già ở Ấp Đông Ba Gia Định

  sau ngày * giải phóng*, bên này Cầu Bông, sau khi bị phía nhà vợ

  thuộc gia đình Cách mạng đuổi ra khỏi nhà… Tôi ngậm đắng nuốt

  cay bước ra khỏi nhà sau khi bị vu bao nhiêu là thứ tội, kể cả

  tội ăn cắp tài sản của chính mình, suốt nhiều năm cầm bút tạo

  thành… Mất nhà, mất vợ chẳng nói làm gì, vì đã cạn tầu ráo

  máng rồi, nhưng mất con tôi mới đau.* Sau khi hồ Con Rùa trên

  đường Duy Tân bị nổ, ông cùng nhiều trí thức, văn nghệ sĩ bị bắt

  vì vụ này. Xin đọc tiếp :* Những câu chuyện vặt trong phòng giam

  bỗng im bặt, khi tiếng nói thật lớn thật to ở phòng giam tử tội

  cuối hành lang cất lên : Chào tất cả các anh em bạn tù, chúng

  tôi ba người mang án tử hình, sẽ bị xử bắn vào sáng sớm ngày mai,

  chúng tôi có lời chào vĩnh biệt tất cả các anh em còn ở lại. Tôi

  là Nguyễn Xuân Hùng, tự Ali Hùng, hai người bạn tôi, một là linh

  mục, một là chiến sĩ. Tôi là một người Việt Nam lai da đen, xứ

  Phi Châu Sénégalais, mẹ tôi là người Việt Nam, vậy tôi xin nhận

  nơi này làm quê hương, vì mẹ Việt Nam của tôi đã nuôi tôi khôn

  lớn và thành người. Trong phòng giam của tôi, vị linh mục đang

  quỳ dâng mình cho Chúa, người bạn chiến sĩ thì đang huấn nhục.

  Tôi có giọng khỏe, xin được hát thân tặng lại tất cả những anh

  em còn ở lại. Những bài hát thấm đượm tình quê hương của Phạm

  Duy mà tôi rất ngưỡng mộ..* 

   

  Chúng tôi đã mất Sàigòn thật rồi. 

  Sau này, theo bs Trần Ngọc Ninh viết lại trên tờ Khởi Hành,

  tháng 9-2005, ông từ chối không cho nhà xuất bản sửa dù một chữ

  những tác phẩm của ông :* Tôi còn gì để mất ngoài liêm sỉ, thà

  chết đói chứ tôi không sửa văn tôi viết trước kia được*. 

  Chính ông cũng kể lại về trường hợp có nhà xuất bản cho người

  đến đề nghị in lại cuốn Kinh nước đen với điều kiện nó phải được

  sửa chữa lại. Ông đã từ chối không chịu. Nay thì tờ Khởi Hành

  đang tiến hành giải văn chương năm nay dành cho ông. Thực tế

  trước mắt là ông sẽ nhận được một số tiền để sinh sống ra khỏi

  kiếp chó đọa đầy. 

   

   

  B.- Tình hình sách cũ hiện nay. 

  Về Sàigòn hôm nay, chỉ ở Sàigòn thôi mà không ở Hànội, tôi tìm

  lại xem trong đống tro tàn đó còn lại được gì. Không còn bao

  nhiêu. Tôi thấy họa hiếm mới còn sót lại một vài cuốn truyện. Và

  càng ngày, số lượng nó càng ít đi, vì mua vào mà không bán ra

  hoặc theo thời gian bị tiêu ma vì không có thư viện bảo quản.

  Chỉ còn lại một số rất ít mà trên lý thuyết vẫn là sách cấm lưu

  hành, bất hợp pháp, nhưng lại được bày bán công khai như thể hợp

  pháp. Hơn thế nữa, các loại *sách cũ* thuộc loại sách chưởng,

  kiếm hiệp, mặc dầu vẫn là sách cấm lưu hành lại được in lại,

  sách cũ trở thành *sách mới*, bày bán công khai và hợp pháp.

  Chẳng hạn những sách của Vũ Đức Sao Biển như Kim Dung giữa đời

  tôi gồm các quyển Kiều Phong, Khát vọng tự do, quyển thượng,

  Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, quyển trung, Từ AQ đến Vi Tiểu Bảo,

  quyển hạ và Thanh Kiếm và cây đàn, quyển kết thì đã được Nhà

  xuất bản Trẻ in ấn và phát hành đoàng hoàng. Gần như toàn bộ các

  loại sách kiếm hiệp được in lại. Sách của nhóm TLVĐ cũng vậy.

  Sách Triết cũng được in lại rất nhiều với các tác giả Trần Thái

  Đỉnh, Lê Tôn Nghiêm. 

  Thế thì những bá cáo chính trị suốt bao nhiêu năm cũng như những

  văn kiện, nghị quyết của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung Ương

  đảng Cộng sản phải chăng chỉ còn có giá trị như những tấm giấy

  lộn. 

   

  Để hiểu rõ thêm về phần sách cũ này, tôi có một nhận xét như sau

  : Kể tử 1975 đến 1985, Sàigòn hay miền Nam có hai bộ mặt sinh

  hoạt văn học : Mặt nổi và mặt chìm. Mặt nổi bao gồm những sách

  báo in ấn chính thức từ miền Bắc gửi vào. Đó là một thứ văn học

  Cộng Sản mà tự nó mang tính chất đồng phục, tính chất hợp pháp

  và giáo điều buồn nản và tầm thường. Tôi còn nhớ trên vỉa hè phố

  Sàigòn những cuốn sách dịch in trên giấy xấu đến khó coi cả từ

  bề ngoài đến tựa đề. Đọc lên nghe tức anh ách như : Mười ngày

  của Bôcaxiô. 10 ngày gì mới được chứ. Thằng cười, dịch V.Hugô.

  Cửa hàng vì hạnh phúc các bà của E.Zôla.. Dịch lạ quá, tôi đi

  tìm sách của nhà văn này, nhưng đành chịu không kiếm ra cái tựa

  đề Cửa hàng vì hạnh phúc các bà ở đâu. Trăm năm cô đơn của

  G.Market. Tuổi thơ mãi mãi cùng ta của M. Karim, Đất vỡ hoang

  của M. Sôlôkhốp, Thời gian để sống và để chết của E. Rơmacơ. Ông

  già và biển cả của E. Hemingway, Đồi gió hú của E.Brônti. Cả ba

  cuốn này đều đã được dịch ở trong Nam trước đó rồi. Đốt Đỉnh gió

  hú, đốt Lão ngư ông và biển cả, đốt Thời gian để sống và để chết

  của miền Nam mà chất lượng dịch đã hẳn là bảo đảm hơn miền Bắc

  để mang nguyên con những thứ đó vào miền Nam với phẩm chất không

  bảo đảm và giấy thì thật xấu. Để làm gì. 

   

  Vì thế dân chúng trong Nam vẫn chịu khó tốn công, tốn tiền đi

  tìm sách báo cũ để đọc, chuyền tay nhau để đọc. Bởi vì, chính

  những sản phẩm văn hoá đó đã làm nên họ, là của họ, là bản thân

  họ và trở thành biểu tượng của những giá trị quá khứ cần được

  nâng niu giữ gìn. Và như thể, nếu không có những thứ văn hoá

  phẩm đó được nuôi dưỡng thì họ không còn là họ nữa, khô chồi và

  thui chột.

   

  Nhưng một phần thì sinh hoạt văn học miền Nam dừng lại ở đó,

  bằng lòng với tất cả những thứ đến từ dĩ vãng, quá khứ và trong

  tương lai sẽ mỗi ngày mỗi thưa vắng đi, bởi vì không có người

  làm công việc sáng tác nữa. Đó là thứ văn học không có tương lai

  mà chỉ còn mở ra một sinh lộ : Quay lại quá khứ của chính mình

  để nhớ, để thương và để sống lại. Nếu ở Hải ngoại thời đó người

  ta gọi VHHN là thời kỳ văn học lưu vong. Trong nước phải gọi là

  thời kỳ văn học của quá khứ, vang bóng một thời. 

  Từ một nền văn học đồng phục, bị động, nghèo nàn với những sách

  vở lưa thưa và chưa định hình. Sách báo miền Nam cũ vẫn có mặt

  mà chưa có kế thừa và thay thế. Kể từ đó, sau ngày 30-4, sách

  báo miền Nam vỉa hè, giống như số phận của chính nền văn học ấy,

  thực sự trở thành sinh động chỉ nhờ vào sách báo cũ. *Điều đáng

  chú ý là đa số chủ nhân các tụ điểm văn hoá này là những người

  có học. Không thể nói là họ không am hiểu nội dung và tác hại

  của thử sách ra. Lạ một điều là bất chấp mọi hậu quả, họ cứ thản

  nhiên bày bán, những thứ rác rưởi văn hoá đó, ngày này qua ngày

  khác. Cứ mỗi độ chiều về, ở những điểm này, người bán kẻ mua tấp

  nập* . 

  Không có gì lạ. Cái lạ là các ông không hiểu gì về nếp sống, nếp

  nghĩ, sinh hoạt văn học miền Nam cả. Những thứ mà quý ông gọi là

  rác rưởi thì dân miền Nam lại coi là thứ rác quý, rác hiếm. 

   

  Sau 30-4, miền Nam có nhiều thứ rác lắm. Những thứ rác có thể

  đốt. Nhưng đốt thứ rác sách vở, báo chí văn học nghệ thuật miền

  Nam, các ông đã đụng chạm đến tinh thần và niềm tự hào của cả

  một miền đất nước thân yêu của họ. Điều đó khó mà tha thứ được. 

   

   

  C.- Những người có công với sách cũ của Sàigòn. 

  Sách vở, báo chí miền Nam trở thành món ăn tinh thần là do công

  sức của các nhà văn, nhà phê bình, giáo sư đến các học giả. Điều

  hiển nhiên là thế. Nhưng sức bật, sự tác động để phổ biến những

  văn hoá phẩm ấy là nhờ vào một số lớn nhà xuất bản có công với

  Văn Học. Họ là những nhà xuất bản như Trình Bày, Nam Sơn, Nguyễn

  Đình Vượng, Văn Hoá Á Châu, Diên Hồng, Xưa nay, Khai Trí, Lá Bối,

  An Tiêm. Những nhà xuất bản này đã đóng góp vào việc xuất bản

  200 triệu cuốn sách trong 20 năm. Con số thật không nhỏ. 

  1.- Ông Khai Trí : Chẳng mấy ai biết tên thật

  của ông, thành ra thương hiệu nhà sách KT, 62 Lê Lợi được đồng

  hoá vào tên ông. Thật ra tên ông là Nguyễn Hùng Trương, với hai

  tay trắng làm nên sự nghiệp. Ông vừa là một doanh gia, vừa là

  người làm văn hóa. Ông biên sọan khoảng 15 cuốn sách như Thơ

  tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Chánh tả cho người miền

  Nam… và chủ trương tuần báo Thiếu Nhi cùng với Nhật Tiến. 

  Sau giải phóng, nhà sách KT là nạn nhân của nạn hôi của, đốt phá.

  Sách vở tung toé khắp nơi từ trong nhà sách ra ngoài đường. Tôi

  đã chính mắt chứng kiến cảnh ấy trong nỗi bất lực, bất lực của

  một người tự xếp hàng vào người thua cuộc. Tôi không biết lúc

  bấy giờ ông Khai Trí đứng ở đâu. Đứng ở đâu thì cũng cùng tâm

  cảnh đau xót đó thôi. Khi đã chứng kiến cảnh này rồi thì đừng

  bảo tôi có thể nghĩ hay cho những người mới đến. Họ không hiểu

  được điều đó vì quá hăng say trong men chiến thắng hay họ chưa

  bao giờ biết nghĩ tới người dân muốn gì, nghĩ gì. Tiếp theo đó

  là hai kho sách lớn cũng bi trưng thâu. Hằng vài trăm ngàn cuốn

  sách ra khỏi kho, rồi biến mất dạng.

   

  Ông trắng tay sau bao nhiêu năm tốn công gây dựng. 

  Sau này, ông ở Mỹ về VN một lần nữa, mang theo hy vọng làm được

  một chút gì cho đất nước. Ông đã mang về 2000 đầu sách để tiếp

  tục làm Văn hoá. Sách bị tịch thâu với lý do : in trước 75. Theo

  Nguyễn Thụy Long, phần lớn sách bị tịch thâu là các loại sách

  Học Làm Người, báo chí quý hiếm trước 1954, như bộ Loa rất nổi

  tiếng. Sách ông mang về ai cũng biết là sách về giáo dục, sách

  hiền, sách tốt cả. Mà dại gì ông mang sách dữ, mà làm gì kiếm ra

  đâu được sách dữ. Nó chỉ có một cái tội : Tội đã in trước 1975. 

  Trước 75 là xấu, vi phạm luật. Sau 75 là tốt. 

  Ông đau lòng vì sách, ôm đơn đi kiện. Kết cục chẳng đi đến đâu. 

  Trước khi ông mất, người ta đã không quên đặt tên ông cho một

  con phố nhỏ. Đúng như ông thày TQ nhận xét : Hôm qua nó giết

  mình, hôm sau nó mang vòng hoa đến phúng điếu. 

  .. Ông ra đi lúc 5h15 ngày 11/3, linh cữu hiện quàn tại nhà

  riêng (237 Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM), lễ động quan lúc 6h

  ngày 14/3, hỏa táng tại Bình Dương. Nguyện vọng của gia đình là

  gửi tiền phúng điếu vào quỹ từ thiện thành phố. 

  Cụ Toan Ánh, năm nay 91 tuổi, trong bữa đưa đám ma ông Khai Trí

  than thở: tại sao mình sống lâu như thế, ông Khai Trí mới có 80

  tuổi. 

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Link Tải Sách: Sách Cũ Trước 1975
 • Loạt Địa Chỉ Mua Sách Ngoại Văn Chất Lượng Tại Sài Gòn
 • 4000 Từ Vựng Tiếng Pháp Cơ Bản Đến Nâng Cao – Must Know French
 • Trao Đổi Về Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Tuyển Sinh Khóa Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trình Độ A0
 • Đề Kscl Môn Tiếng Anh Lớp 6 (Chương Trình Mới Và Chương Trình Cũ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Review 2 (Unit 4
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao
 • Học Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 6 Online Trực Tuyến Cùng Mathlish
 • Học Tiếng Anh Từ Lớp 6 Vẫn Không Giao Tiếp Được: Do Cô Hay Trò?
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 6 (Hệ 7 Năm / Hệ 10 Năm)
 • Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 6 (1 đề dành cho các em học Chương trình mới và 1 đề dành cho các em học chương trình cũ).

  A: Đề Khảo sát chất lượng môn Anh lớp 6 chương trình mới

  ĐỀ KHẢO KIỂM TRA LƯỢNG ĐẦU NĂM

  NĂM HỌC 2014 – 2022

  MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6

  Thời gian làm bài: 45 phút

  (Đề bài gồm 02 trang)

  II. Odd one out (1.0 point)

  1. a. compass b. textbook c. calculator d. judo

  2. a. English b. play c. science d. history

  3. a. have b. share c. with d. study

  4. a. classmate b. remember c. knock d. help

  5. a. uniform b. post office c. library d. classroom

  IV. Read the conversation and answer the questions. (2,5 points)

  Mr Green: Hey, Tom. How’s your first week at the new school?

  Tom: Well, it’s great. But I was a bit nervous at first.

  Mr Green: Why were you nervous?

  Tom:The teachers are all new to me, most of my classmates are new too.

  Mr Green:Are they friendly to you?

  Tom: Ah, yeah. They are all nice to me.

  Mr Green:What subjects did you have today?

  Tom: Well, we had maths, geography and computer studies, my favourite subject.

  Mr Green:Oh, good. So everything is going well at school?

  Tom:Right. I had a good first day. And chúng tôi can I join the judo club at schoo? I like to do judo.

  Mr Green: Yeah, OK, if you like. But don’t forget to do your homework.

  Tom: I won’t . Thanks, Dad.

  1. Why was Tom nervous at first?

  ……………………………………………………………………………………………

  2. What are Tom’s teachers and friends like?

  …………………………………………………………………………………………

  3. What is his favourite subject?

  …………………………………………………………………………………………

  4. What club does he want to join?

  …………………………………………………………………………………………

  5. Is Tom having a nice first week at his new school?

  …………………………………………………………………………………………

  V. Using the words and phrase complete the passage. (2,5 points)

  My name/ Quan. I/ eleven/ years old. I/ a student. I/ grade 6. I/ Nguyen Du secondary school. It/Bui Thi Xuan Street/ Dalat City /Lam Dong province. It / over 2,700 students. It / big buildings / two big playgrounds. We / only go / school/ half a day/ morning / or / afternoon. School/ we / learn / about 14 subjects. We / wear / uniform / school / everyday.

  I / like / English / maths / best. At break time, I / play games / chat/ friends. I / my homework/ watch TV/ after school.

  HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  NĂM HỌC 2014- 2022

  MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 (thí điểm)

  1- b 2d 3a 4c 5d

  0,2 for each correct answer

  II

  (1,0 points)

  1- d 2b 3c 4a 5a

  0,2 for each correct answer

  III

  (3,0 points)

  1b 2a 3c 4d 5a 6b 7a 8c

  9d 10c 11a 12c 13b 14d 15b

  0,2 for each correct answer

  IV

  (2,5 points)

  1. Because the teachers and most of his classmates are new.

  2. They are all nice/ friendly to him.

  3. His favourite subject is computer studies.

  4. He wants to join the judo club.

  5. Yes, he is.

  0,5 for each correct answer

  My name is Quan (0,1). I am eleven years old (0,1). I am a student (0,1). I am in grade 6 (in sixth grade) (0,2). I go to Nguyen Du secondary school (0,2) . It’s on Bui Thi Xuan Street in Dalat City, Lam Dong province (0,2). It has over 2,700 students (0,2). It has big buildings and two big playgrounds (0,2). We only go to school half a day in the morning or in the afternoon (0,2). At School we learn about 14 subjects (0,2). We wear uniform at school everyday(0,2).

  I like English and maths best (0,2). At break time, I play games or chat with my friends (0,2). I do my homework and watch TV after school(0,2).

  B: Đề Khảo sát chất lượng môn Anh lớp 6 chương trình cũ

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  NĂM HỌC 2014 – 2022

  MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

  (Dành cho học sinh học chương trình hiện hành)

  Thời gian làm bài: 45 phút

  (Đề bài gồm 02 trang)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 8 Lớp 6: Looking Back
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4 Big Or Small
 • Bài Tập Ôn Tập Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Chương Trình Thí Điểm
 • Bài Tập Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Sách Tiếng Pháp Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • 15 Website Học Tiếng Pháp Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu.
 • Học Tiếng Pháp Với Giáo Trình Le Nouveau Taxi
 • Giáo Trình Học Tiếng Pháp Le Nouveau Taxi
 • Sách Tiếng Pháp Le Nouveau Taxi
 • Học Tiếng Pháp Miễn Phí Cho Android
 • Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản, Sách Tiếng Pháp Lớp 6 , Sách Tiếng Pháp 10, Sách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sách Tiếng Pháp Lớp 5, Sach Ngu Phap Tieng Anh 7, Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sách Tiếng Pháp Lớp 10 Pdf, Sách Tiếng Pháp Lớp 6 Pdf, Sách Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2, Sach Chinh Phuc Ngu Phap Va Bai Tap Tieng Anh 8, Sách Tham Khảo Tiếng Pháp, Sách Tiếng Pháp Le Nouveau Taxi, Sách Giáo Khoa Tieng Pháp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 6, Sách Giáo Khoa 6 Tiếng Pháp, Sách Giáo Viên Tiếng Pháp 10, Sách Giáo Viên Tiếng Pháp 12, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp, Giải Bài Tập 16 Sách Tiếng Pháp Taxi, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 6 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 10, Sách Tiếng Pháp Le Nouveau Taxi Lecon 16, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Thí Điểm Lớp 10, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 6 Download, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Sách Pháp Luân Đại Pháp, Sách Nói Pháp Luân Đại Pháp, Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Sach Giao Vien Tieng Tieng Anh Lop 10 Tap 2, Tiếng Phap, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cơ Bản, Tiếng Pháp 10 – Sgv, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh 7, Ngữ Pháp Sơ Cấp Tiếng Hàn, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn Pdf, Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh, Bai Tap Tieng Phap 6, Ngữ Pháp Để Nói Tiếng Anh, Ngu Phap Can Ban Tieng Anh, Sgk Tiếng Pháp Lớp 12, Ngữ Pháp Tiếng Anh Cấp 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh 9, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 3, Ngữ Pháp Cơ Bản Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Tiếng Anh 6, Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Ngữ Pháp Tiếng Anh 7 Học Kì 2, Tieng Phap Lop 6, Ngữ Pháp Tiếng Anh, Tiếng Pháp Cơ Bản, Tiếng Pháp 6 Pdf, Tiếng Pháp 6, Ngữ Pháp Cao Cấp Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4, Sgk Tiếng Pháp 12, Ngữ Pháp Để Tiếng Hàn, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6, Ngữ Pháp Lớp 8 Tiếng Anh, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 8 Pdf, Xem Ngữ Pháp Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 7 Ngữ Pháp, Ngữ Pháp Bài 16 Tiếng Anh 11, Ngữ Pháp Tiếng ê Đê, Tiếng Anh Lớp 6 Ngữ Pháp, ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp ôn Thi Đại Học Tiếng Anh, Ngữ Pháp Tiếng Hàn, Tiếng Pháp 10, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sgk Tieng Phap Lop 1, Ngữ Pháp ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, On Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ngữ Pháp 12 Thì Tiếng Anh, Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Pháp 12, Ngữ Pháp Quá Khứ Tiếng Hàn, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9, Sgk Tiếng Pháp 6, Sgk Tiếng Pháp Lớp 6, ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản, ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7,

  Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản, Sách Tiếng Pháp Lớp 6 , Sách Tiếng Pháp 10, Sách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sách Tiếng Pháp Lớp 5, Sach Ngu Phap Tieng Anh 7, Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sách Tiếng Pháp Lớp 10 Pdf, Sách Tiếng Pháp Lớp 6 Pdf, Sách Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh 7 Tập 2, Sach Chinh Phuc Ngu Phap Va Bai Tap Tieng Anh 8, Sách Tham Khảo Tiếng Pháp, Sách Tiếng Pháp Le Nouveau Taxi, Sách Giáo Khoa Tieng Pháp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 6, Sách Giáo Khoa 6 Tiếng Pháp, Sách Giáo Viên Tiếng Pháp 10, Sách Giáo Viên Tiếng Pháp 12, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp, Giải Bài Tập 16 Sách Tiếng Pháp Taxi, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 6 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 10, Sách Tiếng Pháp Le Nouveau Taxi Lecon 16, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Thí Điểm Lớp 10, Sách Giáo Khoa Tiếng Pháp Lớp 6 Download, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Sách Pháp Luân Đại Pháp, Sách Nói Pháp Luân Đại Pháp, Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Sach Giao Vien Tieng Tieng Anh Lop 10 Tap 2, Tiếng Phap, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cơ Bản, Tiếng Pháp 10 – Sgv, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Để Bạn Có Thể Học Tiếng Pháp Qua Video
 • Phương Pháp Học Tiếng Pháp Qua Kênh Youtube
 • Học Tiếng Pháp Qua Youtube Mang Lại Hiệu Quả Như Thể Nào?
 • Cách Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Có Nên Học Tiếng Pháp Qua Phim Hay Không?
 • Sách Tiếng Nhật Lớp 6 Pdf

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp Học Tiếng Nhật Ở Quận 12
 • Lớp Học Tiếng Nhật Cấp Tốc Tại Quận 12 Sử Dụng Tiếng Nhật Cơ Bản Sau 25 Buổi Học
 • Đến Với Lớp Học Tiếng Nhật Kokono Quận 12 Tp. Hcm
 • Lớp Học Tiếng Nhật Ở Quận 9
 • Học Nhanh Cao Đẳng Tiếng Nhật Ở Quận 12
 • Sach Tieng Nhat Lop 6, Sách Tiếng Nhật Lơp 1, Mua Sách Học Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Tiếng Nhật 8, Sách Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 8 Bài 4, Sách Học Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 7 , Sách Tiếng Nhật Lớp 6 Pdf, Bài 7 Sách Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Dạy Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Cô Giáo Tiếng Nhật, Sách Học Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật, Sach Giao Khoa Tieng Nhat 7, Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10, Sách Giao Khoa Tiếng Nhật 9, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8, “sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8”, Sach-giao-vien-tieng-nhat-lop-7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật 7, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 11, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 Download, Sách Tiếng Việt 123 Dành Cho Người Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Download, Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Download, Sách 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất, Bài Thuyết Trình Về Món ăn Nhật Bằng Tiếng Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Bằng Tiếng Nhật Cao Nhất, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Cam Kết Tiếng Nhật, Tiếng Nhật Lớp 9, Bài Văn Tiếng Nhật, Sgk Tiếng Nhật 12, Sgk Tiếng Nhật Lớp 8, Sgk Tiếng Nhật Lớp 7, Bản Cam Kết Về Tài Sản Tiếng Nhật, Tiếng Nhật Cơ Bản, Tiếng Nhật 8, Bộ Đề Thi N5 Tiếng Nhật, Tiếng Nhật Lớp 6, Sgk Tiếng Nhật Lớp 10, Tiếng Nhật Lớp 6 Pdf, Tiếng Nhật, Tiếng Nhật Lớp 7, Tiếng Nhật 6, Học Bạ Tiếng Nhật, Sgk Tiếng Nhật 8, Tiếng Nhật, Sgk Tieng Nhat 7, Tiếng Nhật Lớp 8, Kho Đề Thi Tiếng Nhật, Văn Tiếng Nhật, Sgk Tiếng Nhật 88, Tiếng Nhật Bài 3 Từ Đầu Đến 34, Sgk Tiếng Nhật Lớp 1, Sgk Tiếng Nhật Lớp 6 Pdf, Sgk Tiếng Nhật Lớp 6, Tải Sgk Tiếng Nhật Lớp 8, Van Mau Cam On Tieng Nhat, Tiếng Nhật 9, Tiếng Nhật 5, Sgk Tiếng Nhật Lớp 9, Bài Văn Mẫu Bằng Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 37 Tiếng Nhật, Từ Vựng Món ăn Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 6 Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 4 Tiếng Nhật, Từ Vựng Nấu ăn Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 5 Tiếng Nhật, Từ Điển Tiếng Nhật, Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật, Ngữ Pháp Bài 33 Tiếng Nhật, Bai 6 Từ Vựng Tiếng Nhật Sơ Cấp, 12 Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Hay Nhất, Từ Vựng 50 Bài Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 1 Tiếng Nhật, Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật Pdf, Từ Vựng Bài 2 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 29 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 3 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 4 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 5 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 7 Tiếng Nhật,

  Sach Tieng Nhat Lop 6, Sách Tiếng Nhật Lơp 1, Mua Sách Học Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Tiếng Nhật 8, Sách Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 8 Bài 4, Sách Học Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 7 , Sách Tiếng Nhật Lớp 6 Pdf, Bài 7 Sách Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Dạy Tiếng Nhật, Sách Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Cô Giáo Tiếng Nhật, Sách Học Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật, Sach Giao Khoa Tieng Nhat 7, Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10, Sách Giao Khoa Tiếng Nhật 9, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8, “sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8”, Sach-giao-vien-tieng-nhat-lop-7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật 7, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 11, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 Download, Sách Tiếng Việt 123 Dành Cho Người Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Download, Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Download, Sách 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất, Bài Thuyết Trình Về Món ăn Nhật Bằng Tiếng Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Nhật Tốt Nhất, Bằng Tiếng Nhật Cao Nhất, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Cam Kết Tiếng Nhật, Tiếng Nhật Lớp 9, Bài Văn Tiếng Nhật, Sgk Tiếng Nhật 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Trình Luyện Thi Jlpt Của Trung Tâm Tiếng Nhật Kosei Có Tốt Không?
 • Tìm Kiếm Trung Tâm Học Tiếng Nhật Tphcm: Top 5 Địa Chỉ Luyện Thi Jlpt Quận 10
 • Bỏ Túi Những Phần Mềm Học Tiếng Nhật Offline Miễn Phí Trên Máy Tính
 • Top 5 Phần Mềm Học Tiếng Nhật Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay
 • Top 5 Phần Mềm Học Tiếng Nhật Tốt Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Nhật Và Lấy Chứng Chỉ Năng Lực Tiếng Nhật
 • Có Những Loại Chứng Chỉ Tiếng Nhật Nào? Các Chứng Chỉ Có Thời Hạn Bao Lâu?
 • Tìm Hiểu Các Chứng Chỉ Tiếng Nhật
 • Chứng Chỉ N5 Tiếng Nhật Là Gì?
 • Các Loại Bằng, Chứng Chỉ Tiếng Nhật
 • Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10 Pdf, Sach Giao Khoa Tieng Nhat 7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6, Sách Giao Khoa Tiếng Nhật 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 6, “sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8”, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 11, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 Download, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Download, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Download, Sách Giáo Khoa Nhật Lớp 10, Sách Giáo Khoa ở Nhật, Sách Giáo Khoa Nhật 8, Sách Giáo Khoa Nhật Bản, Sách Cô Giáo Tiếng Nhật, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật 7, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật Lớp 8, Sach-giao-vien-tieng-nhat-lop-7, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Nhật, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 Mới, Đọc Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10, Sách Giáo Khoa Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Mới, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7, Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Mới Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Mới Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Pdf, Sach Giao Khoa Tieng Anh 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 1, Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 10, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Cơ Bản Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Cũ, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Mới, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 Tập 2, Sach Giáo Khoa Tiếng Anh 7, Sach Giáo Khoa Tieng Anh Lop 5 Tap Mot, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 4, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10, Sách Giáo Khoa Tiêng Anh 10 Tâp 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11, Sach Giao Khoa Tieng Anh 4, Sách Giáo Khoa Lớp 8 Tiếng Anh, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Tập 2, Sách Giáo Khoa 12 Tiếng Anh, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Mới Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Mới Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8, Tiếng Anh Lớp 9 Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Khoa Lớp 7 Môn Tiếng Anh, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 Thí Điểm, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1, Sách Giáo Khoa Thí Điểm Tiếng Anh Lớp 12, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 12 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Unit 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 Unit 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Tiếng Việt Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 Thí Điểm Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 Thí Điểm Tập 2, Bản Nhận Xét Sách Giáo Khoa Lớp 1 Môn Tiếng Anh, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Thí Điểm, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Thí Điểm Pdf,

  Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10 Pdf, Sach Giao Khoa Tieng Nhat 7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6, Sách Giao Khoa Tiếng Nhật 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 6, “sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8”, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 10, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 11, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật 8, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 6 Download, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 8 Download, Sách Giáo Khoa Tiếng Nhật Lớp 7 Download, Sách Giáo Khoa Nhật Lớp 10, Sách Giáo Khoa ở Nhật, Sách Giáo Khoa Nhật 8, Sách Giáo Khoa Nhật Bản, Sách Cô Giáo Tiếng Nhật, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật 7, Sách Giáo Viên Tiếng Nhật Lớp 8, Sach-giao-vien-tieng-nhat-lop-7, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Nhật, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 Mới, Đọc Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10, Sách Giáo Khoa Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Mới, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7, Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Mới Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Mới Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 Pdf, Sach Giao Khoa Tieng Anh 9, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 1, Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 10, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Cơ Bản Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Cũ, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Mới,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Chỉ Học Tiếng Nhật Tại Quận 6 Chỉ 5
 • Học Tiếng Nhật Làm Nghề Gì? Top Nghề “hot” Nhất Hiện Nay
 • Học Tiếng Nhật Có Thể Làm Nghề Gì?
 • Cơ Hội Nghề Nghiệp Cho Người Học Tiếng Nhật Tại Việt Nam
 • Học Tiếng Nhật Làm Nghề Gì?
 • Những Cuốn Nên Mua Khi Học Sách Tiếng Anh Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Giữa Kì 1 Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6
 • Top 5 Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 6 Mới Học Kì 2 Có Đáp Án.
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm Học 2022
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Tả Về Trường Em Bằng Tiếng Anh
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Ngôi Trường Mơ Ước Của Em Bằng Tiếng Anh
 • Tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hội nhập hóa và toàn cầu hóa như hiện nay. Chương trình giáo dục Việt Nam cũng đầu tư vào việc phát triển tư duy và khả năng ngoại ngữ cho học sinh từ cấp 1. Việc thành thục tiếng Anh giúp mở ra rất nhiều cơ hội trong tương lai cho các bé. Nếu như cấp 1 chỉ tập trung giới thiệu và làm quen ngoại ngữ thì ở cấp 2, học sinh được tìm hiểu kĩ hơn về tiếng Anh. Vì vậy, việc có một bộ sách tiếng Anh lớp 6 uy tín và chất lượng tác động rất lớn đến hiệu quả học tập của trẻ.

  Sách tiếng Anh lớp 6 như thế nào?

  Sách tiếng Anh lớp 6 theo chương trình cũ.

  Phương pháp học sách tiếng Anh lớp 6 hiệu quả

  • Khơi gợi động lực và niềm đam mê tiếng Anh cho trẻ bằng cách cho thấy tầm quan trọng của ngoại ngữ và những điều thú vị khi học tiếng Anh
  • Định hướng và xây dựng lộ trình học tập cho trẻ thật logic và đúng đắn, có thể nhờ sự tư vấn và hỗ trợ thêm từ các trung tâm ngoại ngữ uy tín
  • Lựa chọn những bộ sách tiếng Anh lớp 6 chất lượng để trẻ tiếp thu kiến thức dễ dàng và chính xác.
  • Luyện tập thường xuyên tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua những cuốn sách bài tập, tài liệu tham khảo,…

  Những phương pháp để học tốt tiếng Anh lớp 6.

  Có nên học tiếng anh bằng cách mua thêm sách để luyện tập không?

  Việc làm sao để học tập ngoại ngữ tốt luôn là vấn đề trăn trở của nhiều phụ huynh và học sinh. Từ lâu, chúng ta vẫn thường nghe câu “văn ôn võ luyện”, ngoại ngữ không cần sự thông minh mà cần sự nỗ lực và cần cù luyên tập thật nhiều để trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Khi đã quen thuộc thì tiếng Anh trở thành một phản xạ vô điều kiện giúp chúng ta tự nhiên sử dụng tiếng Anh mà không cần suy nghĩ. Do đó học tiếng anh bằng cách mua thêm sách luyện tập là điều vô cùng càn thiết để thông thạo ngoại ngữ. Tuy nhiên, cần có phương pháp ôn luyện khoa học, tránh tình trạng học vẹt, học không đi đôi với hành,… sẽ khiến kiến thức của bạn không những không nâng cao mà còn có thể khiến bạn chán nản, mệt mỏi với việc học tập.

  Củng cố kiến thức bằng những sách luyện tập.

  Những cuốn sách tiếng anh lớp 6 nên có

  Hiện nay, có rất nhiều bộ sách hỗ trợ và nâng cao vốn tiếng Anh của trẻ, trong đó có những cuốn sách tiếng anh lớp 6 phụ huynh nên đầu tư cho con em mình giúp tăng cường sự tự học và khả năng ngoại ngữ:

  • Bộ sách tiếng Anh lớp 6 theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục
  • Bộ luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng Anh 6
  • Những bộ đề luyên tập tiếng Anh lớp 6
  • Sách luyện kĩ năng nghe có kèm DVC

  Những sách tiếng anh lớp 6 nên có.

  Nên mua sách tiếng anh lớp 6 ở đâu?

  Bất kì sự cẩu thả trong ngành nghề nào cũng là đáng trách nhưng cẩu thả trong giáo dục là sự bất lương bởi giáo dục quyết định đến sự phát triển của con người. Thị trường sách đa dạng ngoài việc giúp khách hàng có nhiều sự tham khảo thì vẫn tồn đọng những bất cập như sách giả, sách lậu, sách kém chất lượng,… Việc đầu tư cho con em mình một sự giáo dục tốt bắt đầu từ việc lựa chọn những đầu sách chất lượng và uy tín. Hiệu sách Siêu mọt sách chuyên về những loại sách tiếng anh đảm bảo mang đến cho quý phụ huynh và học sinh những đầu sách chất lượng và mới nhất với giá cả ưu đãi cùng những chương trình khuyến mãi thật hấp dẫn.

  Địa chỉ mua sách tiếng Anh uy tín hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Hiệu Quả Cho Dân Kế, Kiểm
 • 100 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Thông Dụng
 • Đăng Ký Học Tiếng Anh Online
 • Có Nên Học Văn Bằng 2 Tiếng Hàn Không?
 • Chứng Chỉ Quốc Tế Tiếng Hàn
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Tiếng Pháp Cho Học Sinh Tiểu Học Các Lớp 1,2,3,4,5 Tại Nhà Ở Hà Nội Cam Kết Chất Lượng Tốt
 • Điểm Tên Những Trường Tiểu Học Tư Thục “hot” Nhất Ở Hà Nội Lại Có Mức Học Phí Vừa Phải, Phụ Huynh Tranh Nhau Suất Học Cho Con
 • Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Chương Trình Tiếng Tiếng Pháp Song Ngữ Năm Học 2022
 • Học Tiếng Anh Ngữ Pháp Hiệu Quả Tại Hà Nội
 • Địa Chỉ Chuyên Đào Tạo Tiếng Anh Ngữ Pháp Tại Hà Nội
  1. Khi muôn trình bày về sự tồn tại (không tồn tại) của vật gì một cách tự nhiên, ta dùng cấu trúc:

  There is … = There’s … (Có…)

  There isn’t … (Không có…)

  There are .. = There’re … (Có…)

  There aren’t … (Không có…)

  Ta dùng there is vcd danh từ chỉ số ít và there are với danh từ chỉ số nhiều.

  Ex: There is a book on the table. Có một quyển sách ở trên bàn.

  There are books on the table. Có những quyển sách ở trên bàn.

  There isn’t a book on the table. Khôns có quyển sách ở trèn bàn.

  * Danh từ sô” ít là danh từ chỉ một người hay một vật.

  Ex: a book: một quyển sách a pen: một cây bút Mr. Tan: Ông Tân Miss Huong: Cô Hương

  * Danh từ số nhiều là danh từ chỉ từ hai người hoặc hai vật trở lên.

  Ex: two books: hai quyển sách

  pens: những cây bút

  Mr. Vu and Mr. Hung: ông Vủ và ông Hùng

  * Động từ “to be” phải phù hợp với danh từ (số ít và số nhiều) đi liền theo sau nó.

  Ex: There is a table and there are four chaừs in the living room.

  Có một cái bàn và bốn cái ghế trong phòng khách.

  Khi trong phòng có một cái đèn, một cái ti vi, một cái bàn, một đồng hồ treo tường, bốn cái ghế thì động từ “to be” vẫn phải chia theo danh từ đi theo sau nó. Ex: There is a lamp, a television, a table, a clock, and four chairs.

  There are four chairs, a lamp, a television and a clock.

  – at: tại (dùng cho nơi chôn nhỏ như trường học, sân bay…)

  – in: trong (chỉ ở bên trong), ở (nơi chốn lớn như thành phố, tỉnh, quốc gia, châu lục…)

  Ex: in the box (trong hộp), in Vietnam (ở Việt Nam)

  – on: ở trên nhưng có tiếp xúc bề mặt.

  Ex: on the table trên bàn

  There is a plane on the field

  Có một chiếc máy bay đậu trên cánh đồng

  – above: ở ngay trên và luôn cách một khoảng nhất định.

  Ex: There is a plane above the field.

  Có một máy bay trên cánh đồng.

  – over: ngay phía trên (không tiếp xúc bề mặt), chỉ chuyển động qua lại qua địa điểm, nơi chôn nào đó.

  Ex; There is a plane over the field.

  Có một chiếc máy bay bay trên cánh đồng.

  – in front of (trước): người (vật) ở đằng trước người (vật, địa điểm) khác tùy thuộc vào vị trí của người nói với vật được chọn làm mốc).

  – in the front of (trước): người (vật) ở bên trong địa điểm nhưng thuộc về phần đầu của nó.

  – opposite (trước): người (vật) đối diện với người (vật) khác.

  – before (trước): giống opposite nhưng dùng với nghĩa trang trọng hơn.

  Ex: Before the crown, I swear. Trước ngai vàng, tôi xin thề.

  – behind: người (vật) ở đằng sau người (vật) khác (tùy thuộc vào vị trí của người nói với vật được chọn làm mốc).

  – at the back of: người (vật) ở bên trong địa điểm, nơi chốn nhưng thuộc phần cuối của nó.

  – at the end of: người (vật) ở bên trong địa điểm, nơi chôn nhưng thuộc điểm mút cuối cùng của địa điểm, nơi chốn đó

  – near, by, next to, close to, close up (gần)

  Ex: There is a bookshop next to a post office.

  Có một nhà sách gần bưu điện.

  – between (ở giữa) là giới từ được dùng để chỉ vị trí giữa hai người, hai vật, hai đồ vật trong không gian.

  Ex: I stand between my mother and my father

  Tôi đứng giữa ba và má tôi.

  Note: between thường được dùng giữa hai người hay hai vật và khi sử dụng between thì luôn luôn có and theo sau.

  – under (dưới; ngay dưới)

  Ex: My puppy is sleeping under the table.

  Chú chó con của tôi đang ngủ dưới gầm bàn.

  Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới

  – town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố

  – country house chúng tôi ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn

  – villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự

  – stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn

  – apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ

  – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khách

  – bedroom /ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n): phòng ngủ

  – kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n): nhà bếp

  – bathroom /ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n): nhà tắm

  – hall /hɑːl/ (n): phòng lớn

  – attic /ˈæt̬.ɪk/ (n): gác mái

  – lamp /læmp/ (n): đèn

  – toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n): nhà vệ sinh

  – bed /bed/ (n): giường

  – cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n): tủ chén

  – wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n): tủ đựng quần áo

  – fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

  – poster /ˈpoʊ·stər/ (n): áp phích

  – chair /tʃeər/ (n): ghế

  – air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí

  – table /ˈteɪ bəl/ (n): bàn

  – sofa /ˈsoʊ·fə/ (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

  – behind /bɪˈhaɪnd/ (p): ở phía sau, đằng sau

  – between /bɪˈtwin/ (p): ở giữa

  – chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n): ngăn kéo tủ

  – crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj): kì dị, lạ thường

  – department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n): cửa hàng bách hóa

  – dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa

  – furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n): đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

  – in front of /ɪn ‘frʌnt ʌv/ (p): ở phía trước, đằng trước

  – messy /ˈmes.i/ (adj): lộn xộn, bừa bộn

  – microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n): lò vi sóng

  – move /muːv/ (v): di chuyển, chuyển nhà

  – next to /’nɛkst tu/ (p): kế bèn, ở cạnh

  – under /ˈʌn dər/ (p): ở bên dưới, phía dưới

  Getting Started – trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Mi: Wow. Căn phòng đó trông thật lớn, Nick à. Mình có thể thấy có một ti vi phía sau cậu.

  Nick: Ừ, mình đang ở trong phòng khách. Cậu có thấy con chó Luke của mình không? Nó đang ngồi trên sô pha.

  Mi: Có. Nó trông thật vui.

  Nick: Ha ha, nó đấy. Phòng cậu trông cũng đẹp đấy. Cậu sống ở đâu vậy, Mi?

  Mi: Mình sống trong một ngôi nhà phố. Nó gần trung tâm thành phố và rất ồn ào. Còn cậu thì sao? Cậu sống ở đâu?

  Nick: Mình sống trong một ngôi nhà ở miền quê. Cậu sống cùng với ai vậy?

  Mi: Mình sống cùng với ba, mẹ và em trai. Gia đình mình sẽ dọn đến một căn hộ vào tháng sau.

  Mi: Đúng vậy. Cô mình sông gần đó và mình có thể chơi cùng Vy, em họ mình.

  Nick: Có nhiều phòng trong căn hộ mới không?

  Mi: Có. Có một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp, hai phòng tắm. Nhà bếp cạnh phòng khách.

  Nick: Ồ, đó là mẹ mình. Mình nên đi đây, đến giờ cơm tối rồi. Tạm biệt, gặp lại cậu sớm.

  a. Which family members does Mi talk about?

  (Mi nói đến những thành viên nào trong gia đình?)

  b. Read the conversation again. Complete the sentences.

  (Đọc bài đàm thoại lại một lần nữa. Hoàn thành các câu sau.)

  Task 2. Match the ppositions with the pictures.

  (Nối những giới từ với hình ảnh cho phù hợp)

  Task 3. Write a sentence to describe each picture in 2

  (Viết một câu miêu tả bức tranh trong mục 2.)

  Task 4. Look at the picture and write true (T) or false (F) for each sentence. Correct the false ones.

  (Nhìn vào bức tranh và viết đúng (T) hay sai (F) cho mỗi câu. Sửa lại những câu saỉ.)

  Task 5. Look at the picture again. Answer the questions.

  (Nhìn lại bức tranh. Trả lời các câu hỏi sau.)

  Những cuốn sách ở trên bàn/ kệ sách.

  Quần áo ở trên sàn nhà.

  Vâng, đúng vậy.

   Những quyển vở nằm dưới giường phải không?

  Không phải. Chúng nằm trên giường.

  Nó ở phía sau kệ sách.

  Không phải. Nó ở cạnh cái bàn.

  A Closer Look 1 – trang 18 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Task 1. Look at the house below. Name the rooms of the house.

  (Nhìn vào ngôi nhà bên dưới. Đặt tên các phòng trong nhà.)

  Task 2. Name the things in each room in 1. Use the word list below. (You may use a word more than once.)

  (Đặt tên cho những đồ vật có trong mỗi phòng ở mục 1. Sử dụng danh sách từ bên dướỉ (Em có thể sử dụng một từ nhiều hơn một lần).)

  – living room : lamp , picture , sofa , television , air-conditioner , table , chair , ceiling fan…

  – bedroom : bed , picture/poster , light , chest of drawer , wardrobe , air- conditioner ,…

  – kitchen : cupboard , fridge , microwave , cooker , dishwasher , light , sink , table , chair ,…

  – bathroom : toilet , bath , lỉght , sink ,…

  – hall : picture , air-conditioner , light, table , chair , ceiling fan …

  – phòng khách: đèn, bức tranh, ghế trường kỷ, ti vi, máy lạnh, bàn, ghế, quạt trần..

  – phòng ngủ: giường, tranh/áp phích, đèn, ngăn kéo tủ, tủ quần áo, máy lạnh,…

  – nhà bếp: tủ bếp, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp, máy rửa chén, đèn, bồn rửa, bàn, ghế,..

  – phòng tắm: nhà vệ sinh, bồn tắm, đèn, bồn rửa,…

  – phòng lớn: tranh, máy lạnh, đèn, bàn, ghế, quạt trần…

  Task 3. Listen and repeat the words.

  Can you add any more words to the list?

  (Bạn có thể thêm từ vào danh sách này không?)

  Task 4. Think of a room. In pairs, ask and answer questions to guess the room.

  (Nghĩ về một căn phòng. Làm theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi để đoán căn phòng đó.)

  A: What’s in the room?

  B: A sofa and a television.

  A: Is it the living room?

  A: Có gì trong phòng?

  B: Ghế sofa và TV.

  A: Có phải phòng khách không?

  Task 5. Listen and repeat the words.

  Task 6. Listen again and put the words in the correct column.

  (Nghe một lần nữa và đặt từ vào đúng cột.)

  Task 7. Read the conversation below. Underline the final s/es in the words and write/z/, /s/or /iz/.

  (Đọc đoạn thoại sau. Gạch dưới các từ có tận cùng là s/es và viết /z/, /s/ hoặc /iz/.)

  Mi: Mẹ, mẹ có ở nhà không?

  Mẹ: Có con yêu. Mẹ đang ở trong nhà bếp. Mẹ có mua vài cái đĩa và đũa mới.

  Mi: Chúng thật đẹp mẹ à. Mẹ mua ở đâu vậy?

  Mẹ: Trong cửa hàng bách hóa gần nhà mình. Có nhiều thứ thú vị dành cho gia đình ở đó lắm

  Mi: Chúng ta cần vài bức tranh cho phòng khách. Có bức tranh nào ở cửa hàng đó không mẹ?

  Mẹ: Không, có vài đèn trần. Chúng ta sẽ mua 2 cái cho căn hộ mới trong tuần này.

  Mi: Chúng ta cũng cần 2 bình hoa mới.

  Task 8. Listen to the conversation and repeat. Pay attention to /z/, /s/and /iz/ at the end of the words. Then practise the conversation with a partner.

  (Nghe bài đàm thoại và lặp lại. Chú ý đến âm /z/, /s/, /iz/ ở cuối từ. Sau đó thực hành bài đàm thoại với một người bạn.)

  /z/: things, pictures

  /s/: chopsticks, lights

  /iz/: dishes, vases

  A Closer Look 2 – trang 19 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Tạm dịch: Có một ghế sofa trong phòng khách.

  Tạm dịch: Có hai con mèo trong nhà bếp.

  Tạm dịch: Có những áp phíc trên tường.

  Tạm dịch: Có một quạt trần ở trong phòng ngủ.

  Tạm dịch: Có mấy cái đĩa trên sàn nhà.

  Task 2. Make the sentences in 1 negative.

  (Chuyển các câu ở mục 1 sang thể phủ định.)

  Task 3. Write positive and negative sentences.

  (Viết câu khẳng định và câu phủ định.)

  1.There is a TV on the table.

  There isn’t a TV on the table.

  2.There is a brown dog in the kitchen.

  There isn’t a brown dog in the kitchen.

  3.There is a boy in front of the cupboard.

  There isn’t a boy in front of the cupboard.

  4.There is a bath in the bathroom.

  There isn’t a bath in the bathroom.

  5.There are lamps in the bedroom.

  There aren’t lamps in the bedroom.

  Không có cái ti vi trên bàn.

  Không có con chó nâu trong nhà bếp.

  Không có cậu bé ở phía trước tủ chén.

  Khống cỏ bồn tắm trong nhà tắm.

  Không có đèn ngủ trong phòng ngủ.

  Task 4. Write is/isn’t/are/aren’t in each blank to describe the kitchen in Mi’s house.

  (Viết “is/isn’t/are/aren’t” vào chỗ trống dể mô tả bếp của nhà Mi.)

  Đây là nhà bếp của chúng tôi. Có một tủ lạnh trong góc. Bồn rửa bát kế tủ lạnh. Có một tủ chén và một bếp ga. Nhà bếp cũng là phòng ăn, vì thế có một cái bàn. Có 4 người trong gia đình tôi vì thế có 4 cái ghế. Nhà bếp thì nhỏ, nhưng có một cửa sổ lớn. Không có nhiều đèn trong nhà bếp mà chi có một đèn trần. Không có bức tranh nào trên tường cả.

  Task 5. Complete the questions.

  Task 6. In pairs, ask and answer the questions in 5. Report your partner’s answers to the class.

  (Làm theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi trong mục 5. Báo cáo câu trả lời của bạn em trước lớp.)

  A: Are there two bathrooms in your house?

  B: Yes, there are./ No, there aren’t.

  A: Is there a kitchen in your house?

  B: Yes, there is./ No, there isn’t. Có. / Không.

  A: Có hai phòng tắm trong nhà bạn phải không?

  A: Có một nhà bếp trong nhà bạn phải không?

  Task 7. Work in pairs. Ask your partner about his/ her room or the room he/she likes best in the house.

  (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn học về căn phòng của bạn ấy hoặc phòng mà bạn ấy thích nhất trong nhà.)

  – Phòng của cậu ở đâu?

  – Phòng yêu thích của bạn là phòng nào?

  – Có một tủ lạnh trong phòng bạn phải không?

  – Có hai cái đèn trong phòng của bạn phải không?

  Communication – trang 20 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Task 1. Mi tells Nick about her grandparents’ country house. Look at the pictures of her grandparents’s house and complete the sentences.

  (Mi nói vói Nick vể ngôi nhà ở miển quê của ông bà cô ấy. Hãy nhìn vào những bức hình về ngôi nhà của ông bà cô ấy và hoàn thành các câu.)

  Tạm dịch: Ông bà tôi sống trong một ngôi nhà ở miền quê ở tỉnh Nam Định.

  Tạm dịch: Có 4 căn phòng trong nhà và một khu vườn rộng.

  Tạm dịch: Tôi thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn trong phòng này.

  Tạm dịch: Có 4 cái ghế và một cái bàn ở giữa phòng.

  Tạm dịch: Có hai bức ảnh gia đình ở trên tường.

  Tạm dịch: Có một tủ lạnh nhỏ gần tủ ly.

  Tạm dịch: Một ti vi trên tủ ly

  Tạm dịch: Cũng có một quạt trần.

  Task 2. Student A looks at the pictures of Nick’s house on this page. Student B looks at the pictures of Mi’s house on page 25. Find the differences between the two houses.

  (Học sinh A nhìn vào những bức hình về nhà Nick ở trang 21. Học sinh B nhìn vào những bức hình về nhà Mi ở trang 25. Tìm điểm khác nhau giữa hai ngôi nhà.)

  A: There are two bathrooms in Mi’s house.

  Are there two bathrooms in Nick’s house?

  B: There is only one bathroom in Nick’s house.

  A: There are 5 pictures in Nick’s living room.

  Are there 5 pictures in Mi’s living room?

  B: There are 2 pictures in Mi’s living room.

  A: There is one chair and one table in Nick’s living room.

  Are there one chair and one table in Mi’s living room?

  B: There is one sofa in Mi’s living room.

  A: There is a clock in Nick’s bedroom. Is there a clock in Mi’s bedroom?

  There isn’t a clock in Mi’s bedroom.

  A: Có hai phòng tắm trong nhà của Mi.

  Có hai phòng tắm trong nhà Nick không?

  B: Chỉ có một phòng tắm trong nhà Nick.

  A: Có 5 bức ảnh trong phòng khách của Nick.

  Có 5 bức ảnh trong phòng khách của Mi không?

  B: Có 2 bức ảnh trong phòng khách của Mi.

  A: Có một cái ghế và một cái bàn trong phòng khách của Nick.

  Có một cái ghế và một cái bàn trong phòng khách của Mi không?

  B: Có một chiếc ghế sofa trong phòng khách của Mi.

  A: Có một chiếc đồng hồ trong phòng ngủ của Nick. Có đồng hồ trong phòng ngủ của Mi không?

  Không có đồng hồ trong phòng ngủ của Mi.

  Task 3. Draw a simple plan of your house. Tell your partner about your house.

  (Vẽ một phác thảo đơn giản cho ngôi nhà của em. Nói cho người bạn nghe vể ngôi nhà của em.)

  Task 4. Describe your friend’s house to the class (Miêu tả nhà của bạn em cho lớp nghe.)

  Skills 1 – trang 22 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Task 1. Look at the text (don’t read it). Answer the questions.

  (Nhìn vào bài đọc (không đọc nó). Trả lời các câu hỏi sau.)

  1. It’s an e-mail.
  2. The title is ‘A room at the Crazy House Hotel, Da Lat’.

  The topic is Nick’s weekend at the Crazy House Hotel.

   The weather is cold. Da Lat is in highland. Landscape is beautiful.

  Bạn khỏe không? Mình ở Đà Lạt với ba mẹ. Chúng mình ở trong khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ. Woa! Nó thật là kỳ lạ.

  Đà Lạt thì đẹp. Nó mát mẻ suốt năm! Có nhiều thứ để xem và nhiều khách du lịch.

  Có 10 phòng trong khách sạn. Chúng được đặt tên theo tên những động vật khác nhau. Có một phòng Chuột túi, phòng Đại bàng, và có cả phòng Kiến. Mình ở phòng Hổ. Nó được gọi là phòng Hổ bởi vì có một con hổ lớn trên tường.

  Con hổ nằm giữa cửa nhà tắm và cửa sổ. Giường nằm dưới cửa sổ – nhưng cửa sổ là một hình dạng lạ. Mình đặt túi của mình dưới giường. Mình để sách trên kệ. Có một cây đèn, một cái tủ và một cái bàn giấy. Có quần áo trên sàn nhà – thật bề bộn, như phòng ngủ của mình ở nhà vậy.

  Bạn nên đến thăm nơi này, thật tuyệt.

  Hẹn sớm gặp lại bạn!

  Đó là thư điện tử.

   Tiêu đề của trang này là gì? Chủ đề là gì?

  Tiêu đề là Một căn phòng ở khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ, Đà Lạt.

  Chủ đề là Cuối tuần của Nick ở khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ.

  Thời tiết lạnh. Đà Lạt nằm trên cao nguyên. Phong cảnh đẹp.

  Task 2. Quickly read the text. Check your ideas from 1.

  (Đọc nhanh bài đọc. Kiểm tra những ý của em ở mục 1.)

  Task 3. Read the text again and answer the questions.

  (Đọc lại bài dọc và trả lời các câu hỏi sau)

  Đáp án:No, he isn’t.

  Tạm dịch:Nick ở với anh chị bạn ấy phải không?

  Không, không phải.

   How many rooms are there in the hotel?

  Đáp án:There are 10 rooms in the hotel.

  Tạm dịch:Có bao nhiêu phòng trong khách sạn?

  Có 10 phòng trong khách sạn.

   Why is the room called the Tiger room?

  Đáp án:Because there is a big tiger on the wall.

  Tạm dịch: Tại sao căn phòng được gọi là phòng Hổ?

  Bởi vì có một con hổ lớn trên tường.

  Đáp án:His bag (It) is under the bed.

  Tạm dịch: Túi của bạn ấy ở đâu?

  Túi của cậu ấy (Nó) ở dưới giường.

  Task 4. Are these things in the room?

  (Những thứ này có trong phòng không?)

  Task 5. Create a new room for the hotel. Draw a plan of the room.

  (Tạo ra một phòng mới cho khách sạn. Vẽ một bản phác thảo kế hoạch cho căn phòng.)

  There is a bed, a wardrobe, a lamp, a desk, a computer, a bookshelf and a picture, a bathroom in the room.

  Có một cái giường, một tủ quần áo, một đèn ngủ, một bàn giấy, một máy tính, một kệ sách và một bức tranh, một phòng tắm trong phòng.

  Task 6. Show your plan to your partner then describe the room to other students in the class.

  (Cho bạn xem bản kế hoạch của em sau đó miêu tả căn phòng cho những học sinh khác trong lớp.)

  Skills 2 – trang 23 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Task 1. Nick’s parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place.

  (Ba mẹ Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. Nghe và vẽ đồ đạc ở đúng nơi)

  Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace. In the far comer, there is a window. The shelves are right in front of it. Next to the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next to the bed. Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room. In front of these windows, there’s a sofa, a table and two stools. We like the room because it’s comfortable.

  Mẹ của Nick: Nick đang ở trong phòng Tiger. Chúng tôi đang ở trong phòng Bear. Có một con gấu lớn gần cửa. Con gấu thực ra là một lò sưởi. Ở phía xa, có một cửa sổ. Các kệ nằm ngay trước mặt nó. Cạnh kệ là một chiếc giường lớn. Có một tủ quần áo bên cạnh giường. Bố của Nick: Ồ, cũng có hai cửa sổ khác trong phòng. Phía trước cửa sổ này có ghế sofa, bàn và 2 ghế đẩu. Chúng tôi thích căn phòng này vì nó thoải mái.

  Task 2. Read Nick’s e-mail again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail.

  Chủ đề: Cuối tuần đi chơi xa!

  Phần giới thiệu: Bạn khỏe không? Mình ở Đà Lạt với ba mẹ. Chúng mình ở trong khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ. Woa! Nó thật là kỳ lạ.

  Phần thân: Đà Lạt thì đẹp. Nó mát mẻ suốt năm! Có nhiều thứ để xem và nhiều khách du lịch.

  Có 10 phòng trong khách sạn. Chúng được đặt tên theo tên những động vật khác nhau. Có một phòng Chuột túi, phòng Đại bàng, và có cả phòng Kiến. Mình ở phòng Hổ. Nó dược gọi là phòng Hổ bởi vì có một con hổ lớn trên tường.

  Con hổ nằm giữa cửa nhà tắm và cửa sổ. Giường nằm dưới cửa sổ nhưng cửa sổ là một hình dạng lạ. Mình đặt túi của mình trên giường. Mình để sách trên kệ. Có một cây đèn, một cái tủ và một cái bàn giấy. Có quần áo trên sàn nhà – thật bề bộn, như phong ngủ của mình ở nhà vậy.

  Phần kết thúc: Bạn nên đến thăm nơi này, thật tuyệt.

  Hẹn sớm gặp lại bạn!

  Task 3. Read the e-mail below and correct it. Write the correct version in the space provided.

  (Đọc email bên dưới và sửa lại chúng cho phù hợp. Viết phần đúng trong phần trống bên dưới.)

  Thanks for your email. Now I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where do you live? Tell me in your next email.

  Best wishes,

  Chào Sophia,

  Task 4. Write an email to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House Hotel

  (Viết một email cho Nick. Kể với bạn ấy vể ý kiến của em cho căn phòng mới của khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ.)

  + Kế hoạch: Suy nghĩ những từ vựng về phòng của em.

  + Bản nháp: Viết một bản nháp.

  + Kiểm tra: Kiểm tra bản nháp của em: Phần chấm câu đúng chưa? Phần viết hoa đúng chưa? Nó có đủ các phần cần thiết chưa?

  Looking back – trang 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Task 1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group?

  (Đặt những từ sau vào nhóm phù hợp. Em muốn thêm bất kỳ từ nào vào mỗi nhóm không?)

  villa, apartment , country house , stilt house , town house

  living room , hall , bathroom , kitchen , attic , bedroom

  bed , picture , cupboard , chest of drawers , wardrobe , sofa , dishwasher , desk

  Task 2. Make sentences. Use appropriate ppositions of place.

  (Đặt câu. Sử dụng giới từ thích hợp chỉ nơi chốn)

  Tạm dịch:Cậu bé ở trên ghế.

  Tạm dịch:Con chó nằm trước nhà nó.

   The cat is between the bookshelf and the sofa.

  Tạm dịch:Con mèo nằm giữa kệ sách và ghế sofa.

  Tạm dịch:Con mèo ở phía sau máy vi tính.

  Tạm dịch: Cô gái ở cạnh con mèo.

  Tạm dịch:Cậu bé ở cạnh ghế trường kỷ.

  Task 3. Look at the picture and complete the sentences. Use There is/There are/ There isn’t/There aren’t.

  (Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các câu sau. Sử dụng “There is There are/ There isn’t/ There aren’t”.)

  Tạm dịch:Có một cái đồng hồ trên tường.

  Tạm dịch:Có những quyển sách ở trên kệ.

   There is a desk next to the bookshelf.

  Tạm dịch:Có một cái bàn giấy kế bèn kệ sách.

   There aren’t two posters on the wall.

  Tạm dịch:Không có hai áp phích (tranh khổ lớn) ở trên tường.

   There is a laptop and a lamp on the desk.

  Tạm dịch:Có một máy tính xách tay và một cái đèn trên bàn giấy.

   There aren’t 3 small trees in the corner.

  Tạm dịch: Không có 3 cái cây nhỏ trong góc.

  Task 4. Turn the sentences in 3 into questions.

  (Chuyển các câu trong mục 3 thành câu hỏi.)

  Tạm dịch:Có đồng hồ trên tường không?

  Tạm dịch: Có sách trên giá sách không?

   Is there a desk next to the bookshelf?

  Tạm dịch:Có chiếc bàn cạnh kệ sách không?

   Is there a laptop and a lamp on the desk?

  Tạm dịch:Có một chiếc máy tính xách tay và một chiếc đèn trên bàn không?

   Are there 3 small trees in the corner?

  Tạm dịch:Có 3 cây con trong góc đúng không?

  Task 5. Write six sentences to describe your bedroom.

  (Viết những câu miêu tả phòng ngủ của bạn.)

  My bedroom is very big. There is a big window. There is a bookshelf, a wardrobe, a bed, a light, a lamp, a desk and a chair. There are 3 family pictures on the wall. The bookshelf is next to the wardrobe. The bed is next to the lamp. There is a computer and a fan in my bedroom. The computer is on the desk.

  Phòng ngủ của tôi rất lớn. Có một cửa sổ lớn. Có một kệ sách, một cái tủ, mót cái giường, một cái đèn, một đèn ngủ, một bàn giấy và một cái ghế. Có 3 bức ảnh gia đình ở trên tường. Kệ sách nằm kế bến tủ. Cái giường thì kế bên đèn ngủ. Có một máy tính và một cái quạt trong phòng ngủ của tôi. Máy tính ở trên bàn.

  Task 6. Work in groups. Take turns to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat.

  ( Làm việc theo nhóm. Luân phiên vẽ một con mèo trong ngôi nhà bên dưới. Những học sinh khác đặt câu hỏi để tìm ra con mèo.)

  A: Con mèo ở đâu?

  B: Nó ở trên giường phải không?

  A: Không, nó không ở trên giường.

  C: Nó ở dưới cái bàn phải không?

  A: Vâng, đúng vậy.

  Project – trang 25 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

  Task 1. Which house do you want to live in? Why?

  (Em muốn ở ngôi nhà nào? Tại sao?)

  I want to live in the house of picture B. Because it’s beautiful!

  Tôi muốn sống ở ngôi nhà B. Bởi vì nó đẹp.

  Task 2. Draw your own crazy house. Tell the group about your house.

  (Vẽ ngôi nhà lạ của em và nói cho cả nhóm nghe về ngôi nhà đó.)

  My house has 7 rooms. They are 2 bedrooms, 2 bathrooms, one living room, one kitchen, one hall. There is a light, a sofa, a window and two picures, a chest of drawers in the living room. There is a bed, a wardrobe, a lamp, a desk, a computer, a bookshelf and a picture in my bedroom. My bathroom is next to my bedroom. My parent’s bedroom has a bed, a lamp, a chest of drawers, a window and a picture. The bathroom is next to my parents’ bedroom. There is a fridge, a sink, a cooker, a window, a cupboard in the kitchen. The hall is between the kitchen and the living room.

  Nhà tôi có bảy phòng. Có hai phòng ngủ, hai nhà tắm, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng lớn. Có một cây đèn, một ghế sofa, một cửa sổ, một tủ kéo trong phòng khách. Có một cái giường, một tủ quần ảo, một đèn ngủ, một bàn học, một máy vi tính, một kệ sách và một bức tranh trong phòng ngủ của tôi. Phòng tắm của tôi kế bên phòng ngủ của tôi. Phòng ngủ ba mẹ tôi có một cái giường, một đèn ngủ, một tủ kéo, một cửa sổ, và một bức tranh. Phòng tắm cạnh phòng ngủ của họ. Có một tủ lạnh, một bồn rửa chén, một bếp, một cửa sổ và một tủ chén trong nhà bếp. Phòng lớn nằm giữa nhà bếp và phòng khách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Hệ Thống Hóa Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Cho Học Sinh Lớp 6 Sang Kien Kinh Nghiem Doc
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới
 • Giảm Tải Tiếng Anh 6: Học Sinh Cần Học Và Ôn Tập Học Kì Ii Như Thế Nào?
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Gia Sư Tiếng Pháp Cho Học Sinh Tiểu Học Các Lớp 1,2,3,4,5 Tại Nhà Ở Hà Nội Cam Kết Chất Lượng Tốt
 • Điểm Tên Những Trường Tiểu Học Tư Thục “hot” Nhất Ở Hà Nội Lại Có Mức Học Phí Vừa Phải, Phụ Huynh Tranh Nhau Suất Học Cho Con
 • Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Chương Trình Tiếng Tiếng Pháp Song Ngữ Năm Học 2022
 • Học Tiếng Anh Ngữ Pháp Hiệu Quả Tại Hà Nội
 • Vocabulary and Grammar – trang 10 Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 6 mới

  1. A. sofa C. toilet

  2. A. cooker C. dishwasher

  3. A. bed C. fan

  4. A. aunt C. grandmother

  5. A. cousin C. father

  1. C 2. B 3. D 4. D 5. A

  Look at the living room below. Complete the passage, using is/are/isn’t/aren’t.

  Giải thích: Dựa vào bức ảnh ta thấy vị trí của vật ở dưới bàn

  Giải thích:Dựa vào bức ảnh ta thấy vị trí của vật đang ở trong bếp

  Giải thích: Dựa vào bức ảnh ta thấy vị trí của vật đang trên mặt bàn

  Giải thích: Dựa vào bức ảnh ta thấy vị trí của vật đang bên cạnh quyển sách

  Giải thích:Dựa vào bức ảnh ta thấy vị trí của vật ở giữa quyển sách và lọ hoa

  Mi và bố mẹ đang ở trong phòng khách

  Mẹ: Con có biết con mèo của mình ở đâu không?

  Mi: Con nghĩ nó ở dưới bàn ăn trong bếp ạ.

  Mẹ: Con có nhìn sách quyển sách của mẹ ở đâu không?

  Mi: Dạ, mẹ. Nó ở trên bàn. Con thấy nó sáng nay.

  Mẹ: Cảm ơn con. Ồ, mẹ phải tìm mũ của mẹ.

  Mẹ: Nó đây rồi. Nó bên cạnh quyển sách của con. Con có cần quyến sách bây giờ không?

  Mi: Có thưa mẹ. Cảm ơn mẹ ạ.

  Bố ( từ phòng khách đi xuống): Vợ à, em có thấy mắt kính để đọc sách của anh trên bàn ăn không?

  Mẹ: Có, chống. Chúng ở giữa sách của Mi và chiếc bình.

  Phonetics – trang 10 Unit 2 SBT Tiếng anh 6 mới

  – /s/: cups, books, cats

  – /z/: rulers, tables, chairs

  – /xz/: dishes, boxes, matches

  Reading – trang 12 Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 6 mới

  Mum: We are moving to the new apartment next month. Do you want to have a new bed?

  Mi: No, I don’t, Mum. I (1)…………. my old bed. It’s so comfortable. But can I (2)……….. a new poster?

  Mum: You have three posters already. You can put them (3)………….. the wall in your new room.

  Mi: Yes, Mum. I want to have a family photo on my desk. There (4)……………. only a lamp on it now.

  Mum:That’s a good idea. Oh, where do you want to put your desk?

  Mi: (5)……………… to my bed, Mum. I also want a small plant in my room.

  Mum: That’s fine. It can go (6)………………. the bookshelf and the desk.

   hate C. dislike B. buy

   You can put them (3)………… the wall in your new room.

   in C. on B. Behind

   Giải thích: next to (bên cạnh)

    It can go (6) chúng tôi bookshelf and the desk.

   A. next to C. in front of

   Example:- Is Vy’s bedroom big or small?

    Is Tom’s bedroom big or small?

   Đáp án: a bed, a wardrobe, three posters, a chair, a table and a lamp

   Tạm dịch:một cái giường, một tủ quần áo, ba áp phích, một cái ghế, một cái bàn và một cái đèn

   Giải thích: dòng thứ 3 của email

    What is there in Tom’s bedroom?

   Đáp án: Yes, she does. Because it’s comfortable.

   Tạm dịch: Cô ấy thích căn phòng bởi vì nó thoải mái

   Giải thích: dòng thứ 6 của email

    Does Tom like his bedroom? Why/Why not?

    Nick: Mi, are you in your room?

    Đáp án: E. Yes, very much. Do you like posters?

    Mi: (3)………………………

    Nick: Me too. We usually watch TV together in the living room. I can’t see the bed. Is there a bed in your room?

    Đáp án: D. Yes, of course. My bed is next to a wardrobe. Do you have a wardrobe in your

    Tạm dịch: Có, dĩ nhiên rồi. Giường của mình ngay cạnh tủ quần áo. Bạn có tủ quần áo trong phòng của bạn không?

    Mi: (5)………………………

    Đáp án: Yes. I love it, Nick. It’s very comfortable.

    Tạm dịch: Có mình thích nó, Nick à. Nó rất thoải mái.

    Mira: live/with/parents. And you?

    Mira: No. Live/apartment. You/live/house?

    Mira: No, it/not. There/living room/two bedrooms/bathroom/kitchen.

    Mi: Mira, who do you live with?

    Mira: I live with my parents. And you?

    Mi: I live with my parents and my younger brother. Do you live in a house?

    Mira: No. I live in an apartment. Do you live in a house?

    Mi: Yes, I do. Is your apartment big?

    Mira: No, it isn’t. There is a living room, two bedrooms, a bathroom and a kitchen

    Giải thích: Các sự việc trong đoạn hội thoại là các sự việc thường xuyên xảy ra và sự thật trong hiện tại nên chia về thì hiện tại đơn

    Những bài nói tiếng anh được rèn luyện thường xuyên trên lớp rõ ràng sẽ làm không khí học tập trở nên sinh động, thu hút hơn rất nhiều, ngoài ra còn tăng khả năng giao tiếp cho các em sau này nữa đấy

    Writing – trang 15 Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 6 mới

   There……………………

   Đáp án: There isn’t a bookshelf in my bedroom.

   Giải thích: Sử dụng cấu trúc There is/are ( Có bao nhiêu….)

    We have a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.

   The book …………………………………..

   Đáp án: The book is under the notebook.

   Giải thích: Vì câu gốc quyển vở ở trên quyển sách nên phải sử dụng giới từ under để đảm bảo đúng nghĩa

    The dog is in front of the microwave.

   I like…………………………………..

   Đáp án: I like the living room best in the house.

   Giải thích: Sử dụng động từ like để hiện thích điều gì đó

   1. There isn’t a bookshelf in my bedroom.
   2. There is a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.
   3. The book is under the notebook.
   4. The microwave is behind the dog.
   5. I like the living room best in the house.

   [ Vẽ phòng ngủ của em hay căn phòng mà em yêu thích vào chỗ trống. Sau đó viết một thư điện tử cho một người bạn, mô tả căn phòng đó. Em có thể sử dụng những thư điện tử trong phần Reading như là ví dụ.]

   It is a long time since we last met. My family moved to a new house, so now I want to tell you about my new bedroom.

   My bedroom is quite large, and it has much furniture such as a lamp, a wardrobe, a bookshelf and a big bed. I like football players, so I have some posters of famous players on the wall. The bookshelf is also my favorite thing in my room because it has many kinds of books I like. I love my bedroom very much because it makes me feel comfortable.

   What about your room, Nga? Write to me soon.

   Đã được khoảng thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Gia đình tớ đã chuyển đến một ngôi nhà mới, vì vậy bây giờ tớ muốn nói với cậu về phòng ngủ mới của tớ.

   Phòng ngủ của tớ khá rộng, và nó có nhiều đồ nội thất như đèn, tủ quần áo, giá sách và một chiếc giường lớn. Tớ thích các cầu thủ bóng đá, vì vậy tôi có một số áp phích của các cầu thủ nổi tiếng trên tường. Kệ sách cũng là thứ tớ thích nhất trong phòng vì nó có nhiều loại sách tôi thích. Tôi yêu phòng ngủ của tôi rất nhiều vì nó làm tôi cảm thấy thoải mái.

   Trong việc học tiếng Anh, bên cạnh ngữ pháp thì từ vựng đóng vai trò cốt lõi và vô cùng cần thiết. Hiểu được tầm quan trọng của từ vựng để vốn từ của bé phong phú hơn, giúp cho việc đọc hiểu của bé trở nên dễ dàng.

   Về cách học từ vựng tiếng Anh thì các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu và tham khảo những quyển sách tiếng Anh nên mua nhất dành cho trẻ hoặc cho các em học trên các web học từ vựng tiếng Anh online.

   --- Bài cũ hơn ---

  1. Hệ Thống Hóa Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Cho Học Sinh Lớp 6 Sang Kien Kinh Nghiem Doc
  2. Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới
  3. Giảm Tải Tiếng Anh 6: Học Sinh Cần Học Và Ôn Tập Học Kì Ii Như Thế Nào?
  4. Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022
  5. Đề Ôn Tập Thi Giữa Kì 2 Môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022

  Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 6: Skills 1, Skills 2, Looking Back
 • Phương Pháp Học Nói Tiếng Trung: Học Nói Không Khó
 • Chinh Phục Đẳng Cấp Ngoại Ngữ Với “tự Học Cấp Tốc Tiếng Trung Phồn Thể”
 • Tự Học Cấp Tốc Tiếng Trung Phồn Thể
 • Phần Mềm Học Phát Âm Tiếng Trung Tốt Nhất, Học Tiếng Trung
 • A. Phonetics (trang 3 SBT tiếng Anh 6 mới)

   Find the word which has a different … (Tìm từ có một âm được đọc khác trong phần gạch dưới. Sau đó đọc to các từ.)

  B. Vocabulary & Grammar (trang 4-5 SBT tiếng Anh 6 mới)

   Circle A, B, C or D … (Khoanh tròn đáp án A, B, C, hoặc D tương ứng với mỗi bức hình.)

  2. Find one odd word … (Tìm một từ khác loại trong các đáp án A, B, C và D. Sau đó đọc to các từ.) 3. What are these things … (Những thứ này là gì? Hãy viết các từ vào các chỗ trống thích hợp.)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Nó là một chỗ ngồi dài dành cho từ 2 học sinh trở lên ngồi trong lớp.
  2. Chúng gồm nhiều màu sắc khác nhau. Bạn vẽ và tô màu với chúng.
  3. Nó có hai bánh, nhiều học sinh đạp tới trường.
  4. Nó có nhiều chữ cái và từ. Bạn sử dụng nó để tra cứu nhiều từ mới.
  5. Nó là một quyển sách nhỏ với những trang giấy trắng để ghi chép.
  6. Chúng là 32 miếng được dùng trong các ván cờ. Bạn sử dụng chúng để chơi cờ.
  7. Nó là một căn phòng ở trường nơi mà có sách, báo,… để bạn đọc, học hoặc mượn về. Bạn có thể đọc sách hoặc học bài ở đó.
  8. Nó là một bức tranh in giấy và bạn đặt nó lên tường để trang trí.

  4. Put the verbs in brackets … (Đặt động từ trong ngoặc đơn về dạng thì thích hợp vào chỗ trống.)

  Hướng dẫn dịch:

  5. Fill each blank with a word … (Điền vào chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong khung cho phù hợp.)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Bạn có tiết tiếng Anh vào thứ Hai không? – Không, thứ Ba mới có.
  2. Em trai tôi muốn học về phim ảnh và nhiếp ảnh.
  3. Trẻ em thích chơi những trò chơi có bóng.
  4. Em gái tôi thỉnh thoảng giúp mẹ làm việc nhà.
  5. Bạn thường ăn gì vào bữa sáng? – Bánh mì và sữa.
  6. Một người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ nhiều thứ với bạn cùng lớp của cậu ấy/cô ấy.
  7. Có nhiều trường học quốc tế ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
  8. Chúng ta có vài môn học mới trong năm học này: vật lí, máy tính học,…

  6. Add at least two more … (Thêm ít nhất 2 từ vào các nhóm sau.)

  – Seasons (các mùa): spring (xuân); summer (hạ/hè); autumn (thu); winter (đông).

  – School subjects (các môn học ở trường); physics (vật lý), maths (toán), geography (địa lý), English (tiếng Anh).

  – School things (Dụng cụ học tập): pens (bút máy), pencils (bút chì), rulers (thước), school bags (cặp đi học).

  – Sports and games (các môn thể thao và trò chơi): football (bóng đá), judo (võ judo/nhu đạo), basketball (bóng rổ), chess (cờ), volleyball (bóng chuyền).

  – Languages (Ngôn ngữ): English (tiếng Anh), Vietnamese (tiếng Việt), Thai (tiếng Thái Lan), Korean (tiếng Hàn Quốc), Japanese (tiếng Nhật Bản).

  C. Speaking (trang 6-7 SBT tiếng Anh 6 mới)

  Kĩ năng speaking đối với các em học sinh cấp 2 là vô cùng quan trọng. Nếu các em có thể làm quen cũng như học tốt được phần này ngay từ đầu thì sau này việc cải thiện kĩ năng nghe và nói của bản thân rất dễ dàng. Ngoài việc học trên lớp hay những bài tập về speaking thì các em cũng có thể tìm hiểu và học thông qua những trang web dạy phát âm tiếng Anh miễn phí để có thể củng cố cũng như giúp ích cho việc học phát âm của bản thân.

  1. Complete the following dialogues … (Hoàn thành các đoạn hội thoại sau. Sau đó tạo thành những hội thoại của riêng bạn và luyện nói.)

  Hướng dẫn dịch:

   George: Môn học yêu thích ở trường của bạn là gì, Frankie?

  Frankie: tiếng Anh và Địa lí.

  Khang: Hip-hop. Nó là thể loại nhạc yêu thích của tôi.

  Mai: Trường THCS An Châu.

  Huệ: Tớ thường đi chơi với bạn bè hoặc gia đình vào buổi sáng và học âm nhạc vào buổi chiều.

  Tom: Cô Mc Keith. Cô ấy thật tuyệt vời.

   Look at the pictures … (Nhìn vào các bức tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi với những từ được cho sẵn.)

  – He’s reading newspaper.

   – What are teacher and students doing?

  – They are doing the experiment.

  – They are playing football.

   – What time do these people usually have a walk?

   – When does phong often listen to music?

  Hướng dẫn dịch:

  D. Reading (trang 7-8 SBT tiếng Anh 6 mới)

   Put a word from the box … (Chọn một từ trong ô đã cho vào từng chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.)

  Hướng dẫn dịch:

  Ở Anh, khi trẻ em đến trường, đầu tiên chúng sẽ đến phòng giữ đồ. Chúng cởi áo khoác và áo mưa, rồi cởi mũ nón, và sau đó đi đến lớp học của chúng. Vài học sinh đi đến các phòng thí nghiệm hoặc xưởng nơi mà các em học môn vật lí, hoá học, nghệ thuật. Khi một học sinh phải trực nhật, em đó đến trường rất sớm. Em ấy sẽ phải mở tất cả cửa sổ ra, tưới nước cho hoa và lau bảng đen để mọi thứ đều sẵn sàng cho bài học đầu tiên. Lúc 7:30 giáo viên vào lớp và bài học bắt đầu.

   Tom’s father is asking … (Bố của Tom đang hỏi cậu ấy về tuần đầu tiên cậu ấy ở trường mới. Đọc đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi.)

  Hướng dẫn dịch:

  Mr. Green: Này Tom. Tuần đầu tiên của con ở trường như thế nào?

  Tom: Dạ, tuyệt ạ. Nhưng lúc đầu con đã hơi lo lắng.

  Mr. Green: Sao con lại lo lắng?

  Tom: Tất cả giáo viên đều mới đối với con, hầu hết các bạn học cũng đều mới đối với con.

  Mr. Green: Họ có thân thiện với con không?

  Tom: À, có ạ. Tất cả đều tốt với con ạ.

  Mr. Green: Hôm nay con học những môn gì?

  Tom: À, con học môn Toán, địa lí và máy tính học – môn yêu thích của con.

  Mr. Green: Ồ tốt. Vậy mọi thứ đều ở trường đều ổn phải không?

  Tom: Đúng ạ. Con đã có ngày đầu tốt đẹp. Và… bố, con có thể tham gia câu lạc bộ võ ju-đô ở trường không ạ? Con thích võ ju-đô.

  Tom: Con sẽ không quên đâu ạ. Con cảm ơn bố.

  Trả lời câu hỏi:

   Because the teachers and most of classmates are new to him.

  (Vì thầy cô và bạn học đều mới đổi với cậu ấy)

  (Tất cả họ đều thân thiện với cậu ấy)

  (Đó là máy tính học)

  (Cậu ấy muốn tham gia câu lạc bộ võ ju-đô)

  1. Choose the correct word A, B or C … (Chọn từ đúng trong các đáp án A, B, C và D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn bản sau.)
  2. A. find 2. C. name 3. A. and 4. B. for
  3. A. title 6. C. is 7. A. subject 8. A. after

  Hướng dẫn dịch:

  có thể thêm ý kiến của riêng mình.

  E. Writing (trang 9 SBT tiếng Anh 6 mới)

  1. Make sentences using the words … (Tạo các câu sử dụng các từ và cụm từ đã cho sao cho phù hợp.)

  Hướng dẫn dịch:

  2. Here is a list of some ideas … (Đây là một danh sách gồm vài ý kiến cho nội quy lớp của Linda. Cô ấy luôn cố gắng giữ gìn nội quy.)

  Bây giờ hãy viết một đoạn văn ngắn để đưa ra nội quy học tập của bạn. Sử dụng nội quy học của Linda và bạn có thể thêm ý kiến của riêng mình.

  We also have some class rules and we try to keep all of them. We always try to arrive on time. Before we go to school, we always remember to ppare book, notebooks, pen, pencil, school bag. We always listen carefully to teachers in classroom and try to raise our new ideas in lessons. We always p-read the new lesson and finish the homework the teacher gives. And we try to finish the experiments in Physics or Chemistry room.

  Hướng dẫn dịch:

  Chúng tôi cũng có vài nội quy học tập và cố gắng tuân theo các nội quy. Chúng tôi luôn cố gắng đến trường đúng giờ. Trước khi chúng tôi đến trường chúng tôi luôn chuẩn bị sách, vở, bút mực, bút chì, cặp sách. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe kĩ giáo viên giảng bài trong lớp học và phát biểu ý kiến trong giờ. Chúng tôi luôn đọc bài mới trước và hoàn thành bài tập về nhà mà cô giáo giao. Và chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm vật lý hoặc hóa học.

  Trong việc học tiếng Anh, bên cạnh ngữ pháp thì từ vựng đóng vai trò cốt lõi và vô cùng cần thiết. Các bậc cha mẹ có thể tìm hiểu thêm các cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả cho các bé để vốn từ của bé phong phú hơn, giúp cho việc đọc hiểu của bé trở nên dễ dàng. Về cách học từ vựng tiếng Anh thì các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu và tham khảo các loại sách học từ vựng dành cho trẻ hoặc cho các em học trên các web học từ vựng tiếng Anh online.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 2
 • Kiểm Tra Kì 1 Tiếng Anh 6 Thí Điểm
 • Đề Ks Giữa Kì 1 Anh 6 Năm 2012
 • Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 6 (Vocabulary)
 • Các Topic Thi Nói Anh Văn Lớp 6
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100