Top 10 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Lớp 4 Kì 2 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Giáo Án Lớp 4 Kì 2

*. Giới thiệu bài *. HĐ1: Luyện đọc +Yờu 5 HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của truyện.+ Giáo viên sửa lỗi phát âm, hoặc ngắt giọng.+ Giúp HS hiểu nghĩa các từ khó trong bài (Cẩu Khây, tinh thông, yêu tinh).+ Đọc mẫu toàn bài giọng kể khá nhanh, nhấn giọng ở từ ngữ ca ngợi tài năng, sức khỏe, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của 4 cậu bé.*. HĐ2: Tìm hiểu bài – YC HS đọc đoạn 1 trao đổi và trả lời câu hỏi.

+ Sức khỏe và tài năng của Cẩu Khây có gì đặc biệt?

+ Có chuyện gì xảy ra với quê hương Cẩu Khẩy?

– YC HS đọc đoạn còn lại, trao đổi và trả lời các câu hỏi.+ Cẩu Khây lên đường đi diệt trừ yêu tinh cùng những ai?

+ Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

+ YC 1 HS đọc lại toàn truyện.+ Truyện này nói về điều gì?*. HĐ3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm

+ Gọi HS đọc phân vai.

+ Khi đọc bài này ta cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào?+ Nhận xét, cho điểm.

C, Củng cố, dặn dò: – Củng cố lại nội dung bài.– Dặn HS chuẩn bị bài sau.

+ 5 HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của truyện (3 lượt).

+ HS đọc chú giải SGK (sau lượt đọc thứ 2)

+HS luyện đọc theo cặp. 1-2 HS đọc lại toàn bài.

– 1 HS đọc to. Lớp đọc thầm trao đổi và trả lời. + Về sức khỏe: Cẩu Khây nhỏ người nhưng ăn một lúc hết 9 chõ xôi, 10 tuổi sức đã bằng trai 18. + Về tài năng: 15 tuổi đã tinh thông võ nghệ, có lòng thương dân, có chí lớn, quyết diệt trừ cái ác.– Yêu tinh xuất hiện, bắt người và súc vật khiến làng bản tan hoang, nhiều nơi không còn ai sống nổi.– Đọc đoạn còn lại, trao đổi, trả lời câu hỏi.

+ Cùng 3 người bạn: Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, và Móng Tay Đục Máng.+ Nắm Tay Đóng Cọc có thể dùng tay làm vồ đóng cọc. Lấy Tai Tát Nước có thể lấy tai để tát nước. Móng Tay Đục Máng có thể đục gỗ thành lòng máng để dẫn nước vào ruộng.+ 1 HS đọc toàn truyện. Lớp đọc thầm.+ 1 số HS nêu ý kiến, lớp nhận xét.Nội dung: Truyện ca ngợi sức khỏe tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa cứu dân lành của bốn anh em Cẩu Khây.+ 5 HS đọc phân vai, Lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Giữa Học Kì 2 2022

1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh - Đề số 1

Task 1. Chọn đáp án đúng.

1 . Do you like Maths? Yes, I…

A. like.

B. am.

C . do

D . is

2. I get ……. at 6.30

A. go

B. up

C. on

D. to

3. What do you do ………… English lessons?

A. in

B. on

C. at

D. during

4 . I like meat. It’s my favourite …………

A. drink

B. milk

C. food

D. juice

5. I’m ……….. I’d like some rice.

A. hungry

B. thirsty

C. angry

D. hurry

6 . What do you do …………… Maths lessons?

A. in.

B. on.

C. during

D. at

7. I like bread. It’s my favourite …………..

A. drink

B. food

C . milk

D . juice

8. Do you like English? Yes, I ………..

A. am

B. do

C. does

D. is

9. I’m ……….. I’d like some water.

A. hungry

B. angry

C . hungry

D . thirsty

10. . ………… much is it? It’s 20,000 dong.

A. who

B. what

C. how

D. when

Task 2. Complete the blanks.

1. I like meat. It’s _ _ favourite food.

2. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.

3. What’s his _ _ _? He’s a worker.

4. Orange juice is _ _ favourite drink.

5. What _ _ _ _ is it? It’s 8.00 o’clock.

6. These _ _ _ maps.

7. Where _ _ _ you from?

8. What’s your _ _ _? I’m an engineer.

9. I want some food. _ _ _’s go to the food stall.

10. I _ _ _ _ elephants.

Task 3. Write the questions for these answers.

B: Because elephants can dance.

B: They’re brown.

B: They’re fifty thousand dong.

B: It’s seven o’clock.

B: I want to go to the supermarket.

2. Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 4 – Đề số 1

Task 1. Chọn đáp án đúng.

1 – C;

2 – B;

3 – D;

4 – C;

5 – A;

6 – C;

7 – B;

8 – B;

9 – D;

10 – C;

Task 2. Complete the blanks.

1 – my; 2 – let; 3 – job;

4 – my; 5 – time;6 – are;

7 – are; 8 – job; 9 – Let; 10 – like;

Task 3. Write the questions for these answers.

1 – Why do you like elephants?

2 – What colour are they?

3 – How much are they?

4 – What time is it?

5 – Where do you want to go?

3. Link tải Đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 – Đề số 1

Đề thi giữa HK 2 lớp 4 Tiếng Anh 2019-2020 [Đề số 1].Doc

Đề thi giữa HK 2 lớp 4 Tiếng Anh 2019-2020 [Đề số 1].PDF

Tham khảo các đề thi giữa kì 2 lớp 4 trước đó:

Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 2

Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 2

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Chơi trò chơi tìm nhanh 10 từ có tiếng dũng.

Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng tròn xung quanh sao cho ghép với tiếng ở giữa sẽ tạo thành từ. Ai tìm đủ trước sẽ thắng cuộc (SGK/167).

M: – mãnh (dũng mãnh)

– anh (anh dũng)

Gợi ý: 3.Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Những người quả cảm (SGK/168) Gợi ý:

Khuất phục tên cướp biển

Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn, khiến hắn phải khuất phục.

Bác sĩ Ly – Tên cướp biển

Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc chiến chống thiên tai, bảo vệ đê.

Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Ca ngợi lòng quả cảm của chú bé Ga-vrốt, bất chấp nguy hiểm để nhặt đạn cho nghĩa quân.

Dù sao Trái Đất vẫn quay

Ca ngợi hai nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

a)Chim sâu và bông hoa.

b)Chim sâu và chiếc lá.

c)Chim sâu, bông hoa và chiếc lá.

2)Vì sao bòng hoa biết ơn chiếc lá?

a)Vì lá suốt đời chỉ là một chiếc là bình thường.

b)Vì lá đem lại sự sống cho cây.

c)Vì lá có lúc biến thành mặt trời.

3)Câu chuvện muốn nói với em điều gì?

a)Hãy biết quý trọng những người bình thường.

b)Vật bình thường mới đáng quý.

c)Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây.

4)Trong câu Chim sâu hỏi chiếc lá, sự vật nào được nhân hóa?

a)Chỉ có chiếc lá được nhân hóa.

b)Chi có chim sâu được nhân hóa.

c)Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa.

a)nhỏ nhắn

b)nhỏ xinh

c)nhỏ bé

6)Trong câu chuyện trên có những loại câu nào em đả học?

a)Chỉ có câu hỏi, câu kể.

b)Chĩ có câu kể, câu khiến.

c)Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

7)Trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào?

a)Chỉ có kiểu câu kể Ai làm gì?

b)Có hai kiểu câu kể Ai làm gì?, Ai thế nào?

c)Có cả ba kiểu câu kể Ai làm gi?, Ai thế nào?, Ai là gì?

8)Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất binh thường là:

a)Tôi

b)Cuộc đời tôi

c)Rất bình thường

Gợi ý:

1) c; 2) b; 3) a; 4) c; 5) c; 6) c; 7) c; 8) b.

7.Cho hai đề bài sau:

1)Tả một đồ vật em thích.

2)Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả.

Em hãy chọn một đề bài.

a)Viết lời mở bài theo kiểu trực tiếp hoặc gián tiếp.

b)Viết đoạn văn tả một bộ phận của đồ vật hoặc của cây.

Gợi ý:

1) a)

Là học trò, ai cũng mến trường mến lớp, yêu mến tất cả những vật dụng có trong phòng học: từ bàn ghế, kệ sách, khẩu hiệu cho đến nhừng chậu kiểng, lọ hoa. Mà thân thương, gần gũi nhất lại là tấm bảng ở lớp em.

b) Tấm bảng từ được đính trên tường trước mặt chúng em có hình chữ nhật thật to, chiếm gần trọn bức tường. Chiều dài anh ta đến hai mét, gấp đôi chiều rộng. Năm học này anh ta được mặc một chiếc áo xanh, có những đường sọc nhuyễn màu trắng cách đều nhau, chẳng khác gì những ô kẻ trên quyển vở của em. Mặt anh nham nhám dễ ăn phấn nên khi cô viết bảng, từng nét thanh nét đậm đều tăm tắp hiện rõ trên ấy. Nhờ vậy, nên khi lên bảng làm bài, chúng em rất tự tin vì biết rằng chữ viết của mình cũng thật ngay hàng thẳng lối. Bảng được trang điểm bởi bốn thanh nẹp nhôm sáng loáng.

2)a) Trên sân thượng nhà em, bố trồng đủ loại cây. Từ cây thuốc, cây rau cho đến cây kiểng. Nhưng em thích nhất là chậu hoa hồng.

b) Thân cây mảnh khảnh, trông có vẻ khẳng khiu, nhưng khi lại gần sẽ thấy cành hồng đâm tua tủa và trên đó có nhiều gai nhọn mọc rải rác, nếu sơ ý bạn có thể bị gai đâm. Tuy không đau lắm nhưng sẽ khiến bạn hơi bị buốt. Quan sát kĩ bạn sẽ thấy các cô cậu lá non đang chen chân các bác lá già. Lá non có màu xanh nõn, hơi mỏng. Lá già mang màu xanh sậm ở mặt trên và màu xám đất phần mặt dưới. Tất cả đều có gai răng cưa ở mép lá. Trên cành, lác dác vài nụ hoa chưa nở. Chúng dang ẩn mình trong những búp nõn xanh um. Khi đến độ, đến thì, hoa hồng nở bung ra ôi chao trông mới đẹp làm sao! Những đóa hồng to như cái chung uống trà của ông, toàn một màu đỏ thẫm. Nó kiêu hãnh vươn cao trên chiếc cuống dài, hơi nghiêng về hướng mặt trời để đón lấy những tia nắng sưởi ấm cho mình.

Ôn Tập Tiếng Việt Giữa Học Kì 2 Lớp 4

Câu 2: Tìm 3 kiểu câu nói trên trong đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 98). Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu.

Gợi ý: Đọc đoạn văn, chú ý vị ngữ của các câu để xác định chúng thuộc kiểu câu kể nào.

1. Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười (Ai là gì?)

* Tác dụng: Giới thiệu nhân vật “tôi”

2. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy nhấm nháp từng cây một (Ai làm gì?)

* Tác dụng: Miêu tả những hoạt động của nhân vật “tôi”.

3. Buổi chiều, làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng (Ai thế nào?)

* Tác dụng: Kể về trạng thái của sự vật (làng ven sông).

Câu 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Li trong truyện “Khuất phục tên cướp biển” đã học. Trong đoạn văn sử dụng ba kiểu câu.

* Gợi ý: Bác sĩ Li là một người nổi tiếng nhân từ, đức độ. Một lần ông đến thăm bệnh cho người chủ quán trọ. Ông đang giảng cách trị bệnh cho chủ quán nghe thì tên chúa tàu nhìn bác sĩ quát.

– Có im mồm đi không?

Bác sĩ điềm tĩnh hỏi.

– Anh bảo tôi phải không?

Hắn cục cằn bảo:

– Phải.

Bác sĩ Li tiếp lời:

– Anh cứ uống rượu mãi như thế thì phải tống anh đi nơi khác.

Thấy có người dám cự lại hắn. Cơn giận bốc lên, hắn rút dao, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng vào tên côn đồ, dõng dạc tuyên bô’.

– Nếu anh không cất dao, nhất định tôi sẽ làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.

Trong nhà trọ ai cũng đều khâm phục thái độ kiên quyết, dũng cảm của bác sĩ Li. Bác sĩ thật can đảm.

Câu 2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?

Gợi ý: Chọn ý (b): Vì lá đem lại sự sống cho cây.

Câu 3. Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?

Gợi ý: Chọn ý (a): Hãy biết quý trọng những người bình thường.

Câu 4. Trong câu “Chim sâu hỏi chiếc lá” sự vật nào được nhân hóa.

Gợi ý: Chọn ý (c): Cả chim sâu và chiếc lá được nhân hóa.

Câu 6. Trong câu chuyện trên có những loại câu nào đã học?

Gợi ý: Chọn ý (c): Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

Câu 7. Trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào?

Gợi ý: Chọn ý (c): Có cả 3 kiểu câu kể “Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?”

Câu 8. Chủ ngữ trong câu: “cuộc đời tôi rất bình thường”

Gợi ý: Chọn ý (b): Cuộc đời tôi.