Top 10 # Xem Nhiều Nhất Học Tiếng Anh Bài 1 Lớp 1 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

File Nghe Phần 1 Bài 5 Tiếng Anh Lớp 1

File nghe phần 1 bài 5 tiếng Anh Lớp 1

Thứ sáu – 08/05/2020 21:36

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguồn tin: Giáo viên tiếng Anh Trần Thúy Hương – TH Phú Tân

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1

Bài tập tiếng Anh lớp 11 unit 1

PRONUNCIATION

machine b. change c. teacher d. choose

condition b. option c. suggestion d. relation

believe b. readily c. friend d. pleasure

good b. gossip c. game d. geometry

trust b. mutual c. number d. uncertain

LANGUAGE FOCUS

Choose the one word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

in b. between c. among d. around

to b. of c. by d. with

on b. of c. in d. for

basic b. fragile c. mutual d. blind

constancy b. quality c. interest d. loyalty

close friends b. acquaintances c. neighbors d. partners

affair b. event c. aspect d. feature

Unselfishness is the very essence of friendship.

romantic part b. important part c. difficult part d. interesting part

created b. became c. promoted d. formed

brought up b. turned up c. grew up d. took up

Choose the word or phrase -a, b, c, or d -that best completes the sentence.

difficult to make b. difficulty in making c. is difficult to make d. difficult making

will win/ carryon b. won’t win/ carryon

wouldn’t win/ carried on d. would have won/ had carried on

promote b. promoting c. to promote d. being promoted

trusted b. has trusted c. was trusting d. had trusted

wreck b. to wreck c. wrecking d. that wrecks

rationing b. ration c. to ration d. to have rationed

buckle b. to buckle c. buckling d. for buckling.

Make b. Making c. To make d. For make

to let me to borrow b. to let me borrow c. let me borrow d. let me to borrow

used to be b. would be c. were d. are

III. READING Fill in each blank with one appropriate word from the box.

terms words came pieces touch change last experience talk accent get make

Read the passage carefully, then decide whether the following statement are true (T) or false (F)

The proverb ‘A friend in need is a friend indeed.’ means that we shall know who our real friends are when we are in need. Those who desert us when we are in difficulty are just unfaithful friends.

A true friend would remain with us whether we are rich or poor. Some people be friend the rich, simply for the sake of getting benefits from them.

It is useless to have insincere friends because these friends remain with us as long as we are rich or powerful. It is better to have one or two good friends rather than having hundreds of insincere ones.

A true friend will stand by us in our trials and tribulations. He will be a great source of consolation and comfort in our troubles. So we must be careful in choosing our friends. It is difficult to choose a sincere friend overnight; it takes years for us to find a sincere friend.

Real friends share everything we need.

Unfaithful friends stop being our friends when we are in trouble.

A rich friend is always a true friend.

A true friend is always loyal to us and support us through our difficulties.

It’s not worth having a lot of friends.

It may take a lot of time to find a real friend.

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1: Home Life Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1

Giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1: Home life Để học tốt Tiếng Anh lớp 12 Unit 1

Giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1: Home life

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home life Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Home life Bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1: Home life có đáp án

A. READING Before you read Work in chúng tôi and answer these questions about the picture.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi này theo hình) (sgk trang 13)

1. The family may be in the sitting room at home

2. The father is playing with the son and mother is helping the girl with her study.

3. It’s happy and closely-knit family, everyone of wich loves and helps one another.

While you read

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm những bài tập theo sau)

Dịch:

Tôi xuất thân từ một gia đình có năm người: cha mẹ, hai em trai tôi và tôi. Mẹ tôi làm (việc như một) y tá ở một bệnh viện lớn. Bà phải làm việc nhiều giờ và mỗi tuần một lần, bà phải làm ca đêm. Cha tôi là một nhà sinh vật học. Ông ấy làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở một phòng thí nghiệm, nhưng đôi khi có một dự án ông không về nà mã cho đến rất khuya. Mặc dù cha mẹ tôi rất bận trong công việc, họ cố gắng dành càng nhiều thời gian cho con cái càng tốt. Nười ta thường tin rằng ” đàn ông xầy nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng ờ gia đình tôi, cả hai cha mẹ cùng chung sức cho chúng tôi một mái nhà xinh và một tổ ấm hạnh phúc.

Mẹ tôi là một phụ nữ rất tận tụy. Bà đảm trách việc quán xuyến gia đình. Bà luôn là người đầu tiên thức dậy sớm vào buổi sáng để đảm bảo chúng tôi rời nhà đến trường với bữa điểm tâm và quần áo phù hợp. Vào buổi trưa, sau khi rời bệnh viện, bà vội đến chơn, và sau đó hối hả về nhà để bữa tối sẵn sàng trên bàn trước khi cha về đến nhà. Cha luôn sẵn sáng giúp lau nhà. Không giống đa số đàn ông, cha thích thú việc nấu ăn. Đôi khi vào ngày cuối tuần, ông nấu cho chúng tôi những món ăn đặc biệt. Món canh lươn của ông ngon hơn bất kì món cánh khác tôi đã từng ăn.

Vì hiện nay tôi đang học năm cuối của trường phổ thông trung học, và cố gắng thi đâu một trường đại học (chiếm một chỗ ở đại học), tôi chịu áp lực việc học rất nhiều. Tuy nhiên, vì là con cả và con gái duy nhât trong gia đình, tôi cố gắng giúp công việc lặt vặt trong nhà. Nhiệm vụ chính của tôi là rửa chén và đổ rác. Tôi cũng chăm sóc các em trai, chúng đôi khi hiếu động và nghịch ngợm, nhưng đa số thời gian chúng khá vâng lời và siêng năng. Chúng thích phụ cha tôi trong việc sửa đồ vật quanh nhà vào những ngày cuối tuần.

Task 1 : Choose the sentence A, B or C that is nearest in meaning tho the sentence given. ( Chọn câu A, B hoặc C có nghĩa gần nhất với câu được cho) (sgk trang 14)

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

Task 2: Answer the questions. (Trà lời các câu hỏi) (sgk trang 14)

1. They are very busy. They have to work long hours and sometimes they have to work at night.

2. She’s always the first to get up in the morning to make sure her children can leave home for school with breakfast and in suitable clothes. And she always makes dinner ready before her husband gets home.

3. The father sometimes cooks some secial dishes and mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores : washing up and taking out the garbage. She also takes care of two younger brothers.

4. She attempts to win a seat in a university.

5. Because they are a close-knit and supportive of one another, they often share their feelings and whenever proplems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions.

After you read (sgk trang 14)

Work in groups. Compare the family in the text with your own family. (Làm việc từng nhóm. So sánh gia đình ở đoạn văn với gia đình riêng của em)

The family in the text is larger than mine. There are four us altogether: my parents, my sister and I.

Unlike the family in the text, only my father goes to work: hes a teacher in a secondary school in the city. My mother’s a housewife. My sister is married and working in a blank. She has’nt had a child yet. My sister’s family lives in the same district as my family.

My mother is a devoted wife. She always takes good care of everybody in the family. Never does she ger up after five a.m to prepare breakfast for dad and me. My father is a great husband. He always keeps an good eye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is my great suppoer and guide in my study.

Since I’m in the final year and under the study pressure, my parents let me have a lot of time for my schooling. Despote this, I realize my reponsibility to help my parents with the chores: I sweep the floor, sometimes wash dishes and take out the garbage.

B. Speaking (sgk trang 15)

Task 1: Read the following sentences tick (V) the ones that apply to you and your family. (Đọc những câu sau và ghi dấu (V) những câu có thể áp dụng cho em và gia đình em) (sgk trang 15)

Task 2: Work in pairs. Pre pare a list of questions to ask another student to find out whether his/ her life is like yours. You wanr to khnow: ( Làm việc từng đôi. Chuẩn bị danh sách câu để hỏi một học sinh khác để tìm xem gia đình anh. Chị ấy giống gia đình em không. Em muốn hỏi) (sgk trang 15)

– Ai đi làm trong gia đình

– Ai làm công việc lặt vặt trong nhà.

– Trách nhiệm của bạn em trong gia đình.

– Người bạn em thường chia sẻ những điều thầm kín

– Người bạn em nói chuyện trước khi có một quyết định quan trọng.

A.Can I ask you some questions about your family’s life?

B.Sure. No proplem!

A.In your family who works?

B.Only my father

A.where does he work?

A. He teaches in a secondary school.

B. I see. So who does household chores in your family?

B. All members. I mean my father, mother and my self. We share the household chores together: each fulfills one’s own duties.

A.What’s your responsibility?

B.I’m charge of sweepong the fool, washing-up, and taking out the garbage.

A.What interest do you your family members closely?

B. We usually share with one another joys and sorrows, good or bad wxperiences or proplems we encounter.

A. Who do you often dhare your secrets with?

B. My mother.

A. Why not with your father?

B. As you know, the mother is the person who is the easiest and most sympathertic to share our secrets due to her motherly love. Right?

A. Alright. I see. Who do you talk to before making an important decision?

B. Usually with my father and mother. The more ideas, the better the decision.

A. You can say it again!

Task 3: Work with a different partner. Use the questions you have formed to ask your partner about his/her family life. (Làm việc với một bạn cùng học khác. Dùng những câu hỏi em đã lập để hỏi bạn cùng học với em về đời sống gia đình của bạn ấy) (sgk trang 15)

Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Friendship

You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và sau đó làm các bài tập theo sau.) Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship Task 1:

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

3. Lan spent two days in Do Son.

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.

6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

1. Minh and Long have been friends since school.

2. Long was a guitarist.

3. Long loves Minh’s sense of humour.

4. They have a lot of things in common.

5. Minh always helped Long out of difficulties.

Bấm để xem đáp án

Task 1:

1 – F; 2 – F; 3 – T; 4 – F; 5 – T; 6 – F

1 – F; 2 – F; 3 – T; 4 – T; 5 – T

Task 2:

1 – friendly; 2 – introduced; 3 – guitarist; 4 – sense of humour

Bấm để xem bài nghe

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold, but Ha is really, really friendly. I first started to get to know her when I was going on a two-day trip to Do Son last year and I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike to Do Son and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, and that’s one of my favourite things about him. And over the years, we have been through good times and bad times with each other, and that’s one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, and he’s a very good listener, and he always helped me through.

Bấm để xem bài dịch

Chuyện của Lan

Người bạn thân nhất của mình là Hà. Chúng mình là bạn đã lâu lắm rồi. Trước đây chúng mình cùng sống ở khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình bạn ấy chuyển đến Hải Phòng năm 1985. Người ta nói rằng người Hải Phòng rất lạnh lùng, nhưng Hà thực sự rất thân thiện. Mình quen Hà khi mình đi du lịch Đồ Sơn hai năm trước và mình không quen ai ở đó cả. Mình đã điện thoại cho Hà và Hà tỏ ra rất thân thiện, bạn ấy nói: “Ồ, mình sẽ đến thăm bạn.” Thế là bạn ấy lái xe máy đến Đồ Sơn và 20 phút sau bạn ấy đã có mặt. Bạn ấy ở lại với mình hai ngày. Bạn ấy biết rất nhiều người ở đó, vì thế bạn ấy đã giới thiệu mình với mọi người và chúng mình đã trở nên thân thiết từ đó.

Chuyện của Long

Người bạn thân nhất của mình là Minh. Chúng mình gặp nhau ở đại học. Mình học hát và Minh là một tay guitar. Vì vậy, chúng mình làm việc cùng nhau rất nhiều. Minh có óc hài hước, bạn ấy rất vui vẻ và đó là một trong những điều làm mình thích bạn ấy. Trải qua nhiều năm, chúng mình cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn và đó là điều mình thích nhất về anh ấy. Chúng mình có chung nhiều sở thích. Chúng mình thích cùng nhau đi xem kịch và xem phim. Khi chúng mình trải qua khoảng thời gian khó khăn, bạn ấy thực sự là một người bạn tốt, và là một người biết lắng nghe, luôn giúp mình vượt qua khó khăn.

Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship Tiếng anh phổ thông (SGK), Luyện Viết tiếng anh, Tiếng Anh lớp 11

Đăng bởi Uyên Vũ

Tags: bài nghe tiếng anh, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 1, Friendship, luyện nghe tiếng anh lớp 11, tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh phổ thông