Top 6 # Xem Nhiều Nhất Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản

Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Hà Nam Khánh Giao, Giáo Trình Tiếng Anh Dành Cho Tiếp Viên Hàng Không, Giao Trinh Giao Tiep Trong Kinh Doanh, Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh Pdf, Bài Tiểu Luận Về Kỹ Năng Giao Tiếp Và Các Vấn Đề Đặt Ra Trong Giao Tiếp Công Vụ, Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Download Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Thiếu Nhi, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Dạy Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Học Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Ngữ Giao Tiếp, Giao Tiếp Cơ Bản Tiếng Séc, Tieng Anh Giao Tiep, Sách Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Bí Quyết Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Anh Hay, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Hàn, Bằng Tiếng Anh Giao Tiếp, 4 Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Giao Tiếp, Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Giao Tiếp Tiếng Hàn, Từ Vựng Giao Tiếp Tiếng Hàn, Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Lớp 8, Giao Tiếp Tiếng Nhật, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Nhật, Từ Vựng Giao Tiếp Tiếng Trung, Tự Học Giao Tiếp Tiếng Anh Thành Thạo, Từ Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Tiếng Anh, Tự Học Giao Tiếp Tiếng Anh Thành Thạo Với Woo Bo Hyun , Bài Thuyết Trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Modun 26 Gnmn Kĩ Năng Giao Tiếp ứng Sử Của Giáo Viên Mầm Non Với Trẻ, Module 26 Kỹ Năng Giao Tiếp ứng Xử Của Giáo Viên Mầm Non Với Trẻ, Modun 26 Kĩ Năng Giao Tiếp ứng Sử Của Giáo Viên Mầm Non, Giáo Trình Tiếng Anh Mẫu Giáo, Giáo Dục Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ, Đạo Đức Của Giáo Viên Trong Giao Tiếp, ứng Xử Với Trẻ Mầm Non, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Giao Tiếp Và ứng Xử Của Giáo Viên Mầm Non, Thực Trạng Giao Tiếp Đối Với Học Sinh Dân Tộc Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Giao Trinh Giao Duc Mam Non Theo Quan Diem Giáo Duc Lay Tre Lam Trung Tam, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Sơ Cấp, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình A Tiếng Anh, Giáo Trình Môn Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Pet, Giáo Trình Môn Tiếng Anh 9, Giáo Trình Tiếng Anh Mầm Non, Giáo Trình Môn Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Cơ Bản, Giáo Trình Tự Học Tiếng ý, Giáo Trình Tiếng Anh Tự Học, Giáo Trình Học Tiếng ý, Giáo Trình Tiếng Anh Trẻ Em Hay, Giáo Trình Tiếng Anh Trẻ Em, Giáo Trình Học Tiếng Hoa, Giáo Trình Tiếng Anh C, Giáo Trình Tiếng Anh Cấp 2, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Cấp 3, Giáo Trình Ngữ âm Học Tiếng Anh, Giáo Trình Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh Sơ Cấp, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh 2,

Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Hà Nam Khánh Giao, Giáo Trình Tiếng Anh Dành Cho Tiếp Viên Hàng Không, Giao Trinh Giao Tiep Trong Kinh Doanh, Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh Pdf, Bài Tiểu Luận Về Kỹ Năng Giao Tiếp Và Các Vấn Đề Đặt Ra Trong Giao Tiếp Công Vụ, Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Download Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Tốt Nhất, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Thiếu Nhi, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Dạy Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Học Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Anh Văn Giao Tiếp, Giáo Trình Anh Ngữ Giao Tiếp, Giao Tiếp Cơ Bản Tiếng Séc, Tieng Anh Giao Tiep, Sách Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Bí Quyết Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Anh Hay, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Hàn, Bằng Tiếng Anh Giao Tiếp, 4 Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Giao Tiếp, Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Sách Học Giao Tiếp Tiếng Anh, Ngữ Pháp Giao Tiếp Tiếng Hàn, Từ Vựng Giao Tiếp Tiếng Hàn, Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Lớp 8, Giao Tiếp Tiếng Nhật,

Bộ Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Hàng Ngày

 

Bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày được biên soạn theo lộ trình học từ cơ bản đến nâng cao theo 3 bước

Phát âm tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh

 

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN HÀNG NGÀY

 

 

1. Giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày: Học ngữ âm – phát âm tiếng Anh

 

Phát âm là tiền đề cho kỹ năng nghe và nói, chính vì thế, nếu bạn muốn

cải thiện trình độ tiếng anh giao tiếp cơ bản hàng ngày, bạn không thể không học phát âm. Tốt hơn hết, bạn nên đến trung tâm tiếng Anh để được giảng viên trực tiếp chỉnh sửa lỗi sai cho bạn. Còn nếu bạn quá bạn là người đi làm, quá bận, không thể đến trung tâm học, bạn có thể học thông qua khóa học tiếng Anh giao tiếp online. Mỗi ngày hãy dành ra 20 phút để học phát âm, bạn sẽ thấy khả năng nói tiếng Anh của mình thay đổi nhanh chóng.

 

Xem đầy đủ tại

:

Phát âm tiếng Anh

Bài 1: Học tiếng anh chuẩn qua video – Tổng quan nguyên âm đơn

Bài 2: Học tiếng anh chuẩn qua video – Tổng quan nguyên âm đôi

Bài 3: Học tiếng anh chuẩn qua video – Tổng quan phụ âm

Bài 4: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /B/&/P/

Bài 5: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /t/&/d/

Bài 6: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /k/&/g/

Bài 7: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /f/&/v/

Bài 8: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /h/&/j/

Bài 9: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /s/&/z/

Bài 10: Học phát âm tiếng anh chuân qua video – /ʃ/ & /ʒ/

Bài 11: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /i:/&/i/

Bài 12: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /m/&/n/&/ŋ/

Bài 13: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /ʧ/ & /ʤ/

Bài 14: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /θ/ and /ð/

Bài 15:Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /e/ & /æ/aifaif

Bài 16: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /ɑː/ & /ʌ/

Bài 17: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /eɪ/ /aɪ/ & /ɔɪ/

Bài 18: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /u:/ & /ʊ/

Bài 19: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /ɜ:/ & /ə/

Bài 20: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /ɪə/ /eə/ & /ʊə/

Bài 21: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /aʊ/ & /əʊ/

Bài 22: Học phát âm tiếng anh chuẩn qua video – /l/, /w/ & /r/

 

2. Giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày – Từ vựng

Bạn sẽ không thể giao tiếp tiếng Anh giỏi nếu như bạn không có vốn từ vựng nhất định. Việc học từ vựng cần phải diễn ra hằng ngày, đều đặn. Theo một nghiên cứu, cứ sau 1 tháng, não con người chỉ nhớ được 20% kiến thức được tiếp nhận. Đó là lý do bạn cần duy trì việc học từ vựng hàng ngày.

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày – Từ vựng

 

Xem đầy đủ tại:

Từ vựng tiếng Anh cơ bản

 

Bài 1: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Chào hỏi

Bài 2: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Đưa ra lời mời

Bài 3: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Chúc mừng

Bài 4: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Thích và không thích

Bài 5: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Đề xuất ý kiến

Bài 6: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Hỏi đường

Bài 7: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Hỏi về thời gian

Bài 8: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Hỏi về thời tiết

Bài 9: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Xem phim

Bài 10: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Yêu cầu sự giúp đỡ

Bài 11: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Xem hòa nhạc

Bài 12: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Mạng Internet

Bài 13: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Thủ tục lên máy bay

Bài 14: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại khách sạn

Bài 15: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Đọc sách báo

Bài 16: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Thủ tục nhập cảnh

Bài 17: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Đặt vé máy bay

Bài 18: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Giới thiệu

Bài 19: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Chơi thể thao

Bài 20: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại địa điểm tham quan

Bài 21: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại thư viện

Bài 22: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại bưu điện

Bài 23: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại trạm xăng

Bài 24: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại quầy thuốc

Bài 25: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Tại hiệu giặt là

Bài 26: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Kết hôn

Bài 27: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Gia đình

Bài 28: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Mua sắm

Bài 29: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Trả giá

Bài 30: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Cảm ơn

Bài 31: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Chán nản và động viên

Bài 32: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Ăn uống

Bài 33: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Chào tạm biệt

Bài 34: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Phàn nàn

Bài 35: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Hối lỗi

Bài 36: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Giáo dục

Bài 37: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Thần tượng

Bài 38: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Ngày nghỉ, lễ tết

Bài 40: Từ vựng tiếng Anh giao tiếp – Phỏng vấn xin việc

 

Tham khảo đầy đủ tại:

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày

Bài 1: Tính cách

Bài 2: Văn phòng

Bài 3: Câu yêu cầu đề nghị

Bài 4: Câu than phiền

Bài 5: Mẫu câu to be

Bài 6: Du lịch

Bài 7: Mẫu câu thông dụng hàng ngày

Bài 8: Khẩn cấp

Bài 9: Hiệu thuốc

Bài 10: Mẫu câu sử dụng khi hết tiền khi giao tiếp tiếng Anh

Bài 11: Rạp chiếu phim

Bài 12: Giao thông

Bài 13: Kết bạn

Bài 14: Đi muộn

 

 

3 Cuốn Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Tốt Nhất

Hãy tưởng tượng nếu bạn gặp một người bạn Mỹ, người đó tiến đến và nói với bạn “Hey there, how’s it going?” – “Này đằng ấy, cậu dạo này thế nào rồi?”

Bạn sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi đó? Bạn có thể suy nghĩ lại những gì bạn đã được học về từ vựng, ngữ pháp và trả lời “I am doing fine, thank you.” – “Tớ khỏe, cảm ơn cậu”. Tất nhiên, câu trả lời này là đúng cả về mặt ngữ pháp và từ vựng, nhưng cách trả lời như thế không hề tự nhiên, nó không phải cách mà những người Mỹ thường giao tiếp với nhau.

Tuy nhiên sẽ không có phần giải nghĩa cụm từ nên đối với những người mới bắt đầu học tiếng Anh, cuốn sách này không phải sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Link download: McGraw Hill’s Conversational American English

Link download: Speak English Like an American by Amy Gillet

Practice Makes Perfect: English Conversation by Jean Yates

Link download: English Conversation

Khi đã tìm hiểu và chọn được cho mình một cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cơ bản thì các bạn phải hết sức kiên trì và cố gắng, học hết những gì cuốn sách đã trình bày, không bao giờ được học đốt cháy giai đoạn. Không nên ôm quá nhiều sách để học cùng một lúc, mà bạn nên lựa chọn cuốn sách phù hợp nhất, kiên trì học và thực hành thường xuyên. Hãy biến tiếng Anh trở thành một phần cuộc sống của bạn, trở thành niềm đam mê để giúp bạn chinh phục tiếng Anh dễ dàng hơn.

Bạn có muốn biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình để tìm những phương pháp và tài liệu học phù hợp? Aroma sẽ tặng bạn một buổi kiểm tra trình độ miễn phí ngay khi bạn hoàn thành thông tin đăng ký bên dưới. Bạn sẽ được giảng viên trực tiếp tại aroma tư vấn tận tình và được nhận thêm rất nhiều bài học miễn phí bổ ích khác. Aroma luôn mở rộng cánh cổng chào đón và sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên chặng đường chinh phục tiếng Anh.

Dạy Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản

Không phải tình huống nào cũng cần phải để người khác biết mình là ai. Tùy trường hợp mà bạn mới cần phải giới thiệu. Hơn nữa, cũng tùy lúc mà bạn cần giới thiệu sơ qua hay kĩ lưỡng. Giả dụ, khi đi phỏng vấn tuyển dụng, bạn sẽ phải nói khác so với lúc giới thiệu bản thân mình với đồng nghiệp. Khi gọi điện thoại lần đầu cho ai đó giới thiệu khác với khi mình vào một lớp mới. Khi chuyển tới một căn hộ chung cư mới lại nói khác so với gặp gỡ một người thú vị ở một bữa tiệc nào đó,… Giới thiệu bản thân trong các tình huống đời thường không có một công thức nào cả, nhưng mình sẽ giúp các bạn trở nên linh hoạt hơn trong việc này.

Những thông tin thường xuất hiện khi giới thiệu bản thân

1. Chào hỏi, giới thiệu mình là ai

Đây là phần cơ bản nhất của mọi bài giới thiệu. Trước hết, đối phương cần biết bạn là ai, chí ít là tên của bạn. Có thể tùy tình huống mà có thể nói thêm tuổi, hoặc quê quán, hoặc nơi làm việc/học tập,…

Ví dụ:

Hello? Hi, my name’s Joseph, but my friends call me Joe. This is my wife, Jenny. We’ve just moved to the neighborhood from Minnesota. Nice to meet you.

( Có ai ở nhà không? Xin chào. Tôi là Joseph, nhưng bạn bè gọi tôi là Joe. Đây là vợ tôi, Jenny. Chúng tôi vừa chuyển tới đây từ Minnesota. Rất vui được gặp mọi người.)

Giới thiệu bản thân ngày đầu đến lớp

Hello everyone. I’m Kamasi. I just turned 17 last month. I’m a transfer student from the Algeria. Pleased to meet you all.

( Chào mọi người, mình là Kamasi. Tớ vừa tròn 17 vào tháng trước. Tớ là học sinh trao đổi từ Algeria. Hân hạnh được gặp tất cả các cậu.)

2. Background của bản thân

Đây là phần mà tùy trường hợp mà bạn có thể nói thêm, hoặc không. Ở phần này bạn có thể kể về sở thích của mình, tình huống đưa mình đến với cuộc gặp gỡ,…. những điều khiến đối phương hình dung được phần nào tính cách bạn.

Ví dụ:

Khi gặp ai đó có bạn chung ở một buổi tiệc

Aiden invited me to this party. Yeah, he’s one of Connor’s friends, and he needed a plus-one. Lucky for him, I happen to be free so, here I am.

( Aiden mời tôi đến tham dự. À, anh ấy là bạn của chủ tiệc Connor và anh ấy cần người đi cùng. May cho anh ấy là tôi rảnh nên là tôi đi cùng.)

Khi bắt gặp người cùng sở thích ở lễ hội âm nhạc

I’m here for Kendrick Lamar, man. I mean I wish I could go to his own concert but I guess a music festival is as good as I can afford right now. Who are you looking forward to?

( Tớ ở đây vì Kendrick Lamar. Ước gì tớ đến được concert riêng của anh ấy, nhưng mà sức tớ bây giờ chỉ đủ mua vé vào lễ hội âm nhạc thôi. Cậu mong chờ ai nhất?)

Ví dụ:

Gặp bạn mới trong một quán có chơi nhạc

[…] I’ve been to this place several times before. Good drinks, good service, good music too. It’s kinda fun not having to listen to coffee shop version of popular songs, you know, let alone my type of music.

([…] Tớ đến chỗ này vài lần rồi. Đồ uống ngon, dịch vụ tốt, nhạc cũng ổn. Cậu biết đấy, không phải nghe phiên bản phòng trà của mấy bài nổi nổi đã khá là thú vị rồi, lại còn được nghe thể loại mình thích nữa chứ.)

( Chỗ này tháng sau đóng cửa đấy. Quả là đáng tiếc. Quanh đây có mấy rạp chiếu phim đâu. Em có biết cứ thứ 6 hàng tuần là lại chiếu phim kinh điển không? Ừ, anh thích mấy lần đó. Cơ mà chúng ta phải có một khu mua sắm khác. Giờ bọn mình phải làm gì? Lái xe đến tận trung tâm Cincinnati chỉ để xem phim mới sao?)

Các mẫu câu dùng để giới thiệu bản thân

1. Giới thiệu tên tuổi, quê quán

Để giới thiệu tên mình, bạn có thể dùng các mẫu như:

– I am (tên) (Tôi là…)

– My name is (tên) (Tên tôi là…)

– You can call me (tên) (Bạn có thể gọi tôi là…)

– My friends call me (tên) (Bạn tôi gọi tôi là…)

Tùy tình huống mà bạn có thể nêu tên riêng hoặc tên đầy đủ.

Bạn có thể dùng các mẫu câu hoặc cấu trúc sau để nói về tuổi của mình

– I am (tuổi) [+ years old].

– I’m in my (khoảng tuổi).

– to turn (tuổi)

Khi đề cập tới quê quán, bạn có thể thử các mẫu sau

– I am from…

– I come from…

– I was born in…

Ví dụ:

I’m Ted, I’m 24 years old. I’m from New York.

(Tôi là Ted, 24 tuổi. Tôi đến từ New York)

My name’s Julie. I’m going to be 23 next week. I come from Nice.

(Tên tôi là Julie, tuần sau tôi sẽ tròn 23 tuổi. Tôi đến từ Nice.)

You can call me Ngan. Hanoi’s my hometown. I’m 27.

(Bạn có thể gọi tôi là Ngân. Quê tôi là Hà Nội. Tôi 27 tuổi.)

Ngoài các mẫu đơn giản như “Hi”, “Hey”, “Hello”, còn nhiều cách chào hỏi khác, ví dụ

– Pleased / Nice to meet you. = Rất vui được gặp bạn

– How do you do?

– It’s a pleasure to meet you

Một số lưu ý khi giới thiệu bản thân trong các tình huống đời thường

Đừng chia sẻ quá nhiều. Giới thiệu bản thân chỉ là hé lộ một phần của con người bạn, chứ không phải thổ lộ mọi thứ trong tâm trí bạn. Chẳng hạn, tự dưng bạn lại nhắc đến chuyện tình cảm của bạn với một người gặp lần đầu. Ở vị trí người nghe, điều này quá là thừa thãi thông tin, và rất dễ gây khó chịu.

Hãy chú ý ngôn ngữ cơ thể.

Mẫu giới thiệu bản thân trong các tình huống đời thường

Hello? Hi, my name’s Joseph, but my friends call me Joe. This is my wife, Jenny. We’ve just moved to the neighborhood from Minnesota. Nice to meet you. My wife’s baked some apple pie, you know, as a welcoming gift. […] Oh you know, folks move here and there all the time. I just got a job right here. We’d talked about it for a while until we decided to move. I mean we’ve yet to have kids, and Jenny here can still be a teacher. Shouldn’t be too much of a problem, we suppose.

( Có ai ở nhà không? Xin chào. Tôi là Joseph, nhưng bạn bè gọi tôi là Joe. Đây là vợ tôi, Jenny. Chúng tôi vừa chuyển tới đây từ Minnesota. Rất vui được gặp mọi người. Vợ tôi có nướng bánh táo làm quà gặp mặt. […] Mấy bác cũng biết đó, người ta chuyển nhà mọi lúc mà. Tôi vừa có một việc ở ngay đây. Chúng tôi bàn kĩ rồi mới quyết định chuyển nhà. Bọn tôi chưa có con, và Jenny vẫn có thể làm nghề giáo. Chúng tôi cho rằng đó sẽ không phải là vấn đề lớn lắm.)

– What’s your name? ( Cậu tên gì thế?)

– I’m Tri. ( Tớ là Trí.)

– Nice to meet you. I’m Zach. ( Chào cậu, tớ là Zach.)

– Yeah, I know. ( Ừm, tớ biết mà.)

– You knew? ( Cậu biết sao?)

– Yeah dude, I’m here for your band. ( Tớ đến đây vì ban nhạc của cậu mà.)

– Thanks man. What do you think of our album? ( Cảm ơn nha. Thế cậu nghĩ gì về album của bọn mình.)

– I’ve been enjoying them so far. My fave is track is the third one. ( Tớ khá là thích đấy. Nhất là bài thứ 3.)

Nguồn:ejoys-english.com-Dạy học tiếng Anh giao tiếp cơ bản-Bí quyết giúp bạn giới thiệu bản thân thật trôi chảy trong mọi tình huống