Top 20 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Violet / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Violet / 2023

Những đề thi tiếng Anh lớp 5 về cơ bản đều là những nội dung học trong chương trình của các em. Tuy nhiên, với những đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 thì đây là những đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao, vì vậy, các em nhất thiết phải nắm vững những kiến thức tiếng Anh đã được học trên lớp và những kiến thức tiếng Anh lớp 5 nâng cao.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

3. chúng tôi B.weather chúng tôi D.warm

4. chúng tôi chúng tôi chúng tôi D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

A.on chúng tôi chúng tôi D.under

2.I don’t like Maths chúng tôi is difficult.

A.and chúng tôi chúng tôi D.because

3.What’s the matter…………you?

A.in chúng tôi chúng tôi D.of

4.Do you like English? Yes,I……….

A.do chúng tôi chúng tôi D.don’t

5.He chúng tôi school in the morning

A.gos B.going chúng tôi chúng tôi go

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.(10pts)

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1)……………… . Next, they go to the post office because Ba wants some (2)……………….. Then they go to the bookstore (3)…………………. Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)…………………. hungry. Finally, they go to the (5)………………… because they want to see a movie.

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.( 10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

4. When does he usually go to the zoo?

5. What is his favorite subject?

Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

1.A 2.C 3.B 4.D 5A

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10 điểm)

1. market/ supermarket 2. stamps 3. because

4. are 5. cinema

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt and uncle.

4. He usually goes to the zoo on weekend.

5. His favorite subject is Maths.

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn: Tiếng Việt / 2023

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN: TIẾNG VIỆT ( Thời gian 90 phút ) Câu 1: ( 2 điểm) Tìm từ ghép có tiếng “ tự” nói về tính cách con người rồi chia thành 2 nhóm : (Mỗi nhóm 5 từ ) a, Chỉ phẩm chất tốt đẹp. b, Chỉ tính xấu: Câu 2: ( 2 điểm) ( Chú ý chỉ được thay đổi nhiều nhất 2 từ ở mỗi câu ) Nếu xe hỏng nhưng em vẫn đến lớp đúng giờ. Câu 3: ( 4 điểm) Điền dấu câu đã học vào đoạn văn sau và viết lại cho đúng chính tả: Trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế liền mỉa mai Chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp Anh đừng giễu tôi anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn Câu 4: ( 2 điểm ) Xác định từ loại của các từ trong thành ngữ sau: Nhìn xa trông rộng Dân giàu nước mạnh Câu 5: ( 2 điểm ) Bài Đường đi Sa Pa – Sách Tiếng Việt 4, tập 2 có viết: “ Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.” Đoạn văn trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó. Câu 6: ( 7 điểm ) Em hãy kể lại một câu chuyện cổ tích, kết hợp tả ngoại hình nhân vật. (Chữ viết và trình bày 1 điểm) ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 4 Câu Nội dung đáp án Điểm Câu 1 Học sinh tìm đủ, đúng số từ trong mỗi nhóm như sau: a, Chỉ phẩm chất tốt đẹp: tự trọng, tự tin; tự lập; tự lực; tự chủ. b, Chỉ tính xấu: tự kiêu ; tự ái; tự ti; tự cao; tự mãn. ( Học sinh tìm từ khác đúng vẫn cho điểm) 1 điểm 1 điểm Câu 2 Cách 1: Tuy xe hỏng nhưng em vẫn đến lớp đúng giờ. Cách 2: Nếu xe hỏng thì em không đến lớp đúng giờ. 1 điểm 1 điểm Câu 3 Các câu văn được điền dấu và viết lại như sau: Trên bờ sông, một con Rùa đang cố sức tập chạy. Một con Thỏ thấy thế liền mỉa mai: - Chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy ! Rùa đáp: - Anh đừng giễu tôi ! Anh với tôi thử chạy thi xem ai nhanh hơn? 1,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1,5 điểm Câu 4 Học sinh xác định đúng từ loại trong mỗi thành ngữ: Nhìn xa trông rộng ĐT TT ĐT TT Dân giàu nước mạnh DT TT DT TT 1 điểm 1 điểm Câu 5 Đoạn văn trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp ngữ, đảo ngữ. Tác dụng của điệp ngữ “ Thoắt cái” gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng, nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thời gian đến mức gây bất ngờ. Tác dụng của đảo ngữ: để nhấn mạnh làm nổi bật vẻ đẹp nên thơ của sự biến đổi về cảnh sắc thiên nhiên ở Sa Pa. 1 điểm 1 điểm Câu 6 - Trình bày đủ 3 phần ( MB, TB ,KL ). - Viết văn đúng theo yêu cầu ( biết tả ngoại hình nhân vật phù hợp, hấp dẫn ) làm nổi bật tính cách nhân vật khi kể chuyện. - Viết câu, dùng từ đúng, ít sai lỗi chính tả. 1 điểm 5 điểm 1 điểm

Đề Thi Giao Lưu Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Tiếng Việt / 2023

đường sá, đường xá, phố sá, phố xá, chung kết, trung kết, sởi lởi, xởi lởi, làm nên, làm lên, sắp xếp, xắp xếp, trân trọng, chân trọng, chân thành, trân thành, ý chí, ý trí, xứ sở, xứ xở.

Phòng giáo dục và đào tạo đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 4 Thành phố thanh hóa Năm học: 2009 - 2010 Môn Tiếng Việt Thời gian làm bài: 40 phút Câu 1: (4 điểm) Ghi lại những từ viết đúng chính tả trong số các từ sau: đường sá, đường xá, phố sá, phố xá, chung kết, trung kết, sởi lởi, xởi lởi, làm nên, làm lên, sắp xếp, xắp xếp, trân trọng, chân trọng, chân thành, trân thành, ý chí, ý trí, xứ sở, xứ xở. Câu 2: (4 điểm) Ghi lại từ "lạc" không cùng nhóm với các từ trong mỗi nhóm? Nêu rõ lý do. nhỏ nhen, nhỏ nhẹ, nhỏ nhẻ, nhỏ nhắn. mơ mộng, mơ ước, mơ màng, mơ tưởng. dễ thương, thương mến, thương nhớ, thương yêu. xanh thắm, đỏ thắm, màu xanh, đỏ tươi. Câu 3: (4 điểm) Điền vào dấu (..) chủ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh câu: Ai - là gì? a)..là thành phố vì hòa bình, thành phố tròn 1000 năm tuổi. b)...là một thiếu niên anh hùng, tuổi nhỏ chí lớn, luôn dẫn đầu đoàn quân bên cạnh lá cờ thêu sáu chữ vàng. c)là một người tướng mạo xấu xí nhưng trí tuệ đẹp, là "Lưỡng quốc trạng nguyên", là tác giả của bài phú dâng vua "Hoa sen trong Giếng ngọc". d)..là nhà thơ thần đồng. Câu 4: (4 điểm) a) Giải nghĩa thành ngữ sau: "Tài cao đức trọng" Đặt câu với thành ngữ trên: Câu 5: (9 điểm) Đọc đoạn thơ trong bài "Khi mẹ vắng nhà" của nhà thơ Trần Đăng Khoa , em có suy nghĩ gì về câu trả lời của tác giả đối với mẹ: Khi mẹ vắng nhà " Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế ! - Không, mẹ ơi ! Con đã ngoan đâu ! áo mẹ mưa bạc màu Đầu mẹ nắng cháy tóc Mẹ ngày đêm khó nhọc Con chưa ngoan, chưa ngoan !" Đáp án chấm Câu 1: (4 điểm) Ghi đúng 10 từ, mỗi từ cho 0,4 điểm. Đó là các từ: đường sá, phố sá, chung kết, xởi lởi, làm nên, sắp xếp, trân trọng, chân thành, ý chí, xứ sở. Câu 2: (4 điểm) Ghi đúng 4 từ sai trong 4 nhóm : 2 điểm (1 từ cho 0,5 điểm) Nêu nguyên nhân sai 4 từ: 2 điểm (1 từ cho 0,5 điểm) nhỏ nhẹ: Vì không phải từ láy (Hoặc vì là từ ghép) mơ màng: Vì không phải từ ghép (Hoặc vì là từ láy) dễ thương: Vì là tính từ (Hoặc không phải là động từ) màu xanh: Vì là danh từ ( Hoặc không phải là tính từ) Câu 3: (4 điểm) Điền đúng vị trí chủ ngữ của một câu: 1 điểm (4 câu = 4 điểm) Hà Nội b) Trần Quốc Toản Mạc Đĩnh Chi Trần Đăng Khoa Câu 4: (4 điểm) Nêu đúng nghĩa : Người tài giỏi, đạo đức, được kính trọng. (2 điểm) Đặt câu hợp nghĩa (2 điểm) Câu 5: (9 điểm) - Trình bày được đoạn văn theo dạng cảm thụ văn học, độ dài từ 10 - 12 dòng (1 điểm) - Câu trả lời của tác giả: Cho thấy người con chưa thể yên lòng với lời khen của mẹ (1,5 điểm) - Tác giả nhận thấy sự cố gắng chăm ngoan của con dù lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng công sức khó nhọc, vất vả của mẹ giành cho con. Một khi mẹ vẫn ngày đêm khó nhọc. (2 điểm) - Tác giả luôn thấy mình "chưa ngoan"vì chưa đền đáp được công ơn trời biển của mẹ. (1,5 điểm) - Suy nghĩ của tác giả cho thấy tình cảm yêu thương và lòng hiếu thảo của con đối với người mẹ kính yêu. (2 điểm) - Hành văn gọn, trong sáng, có cảm xúc (1 điểm)

Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3 / 2023

Trường Tiểu học tháI họcĐề khảo sát học sinh giỏi số 1Môn: Toán 3Năm học: 2010 – 2011

(Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.Bài 1: (2 điểm) Số ?

Bài 2: (2 điểm) 1; Chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được thương là 1. Vậy số bị chia gấp số chia mấy lần ?2; Hai số có hiệu là 98, nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 21 đơn vị thì hiệu mới là bao nhiêu ?Bài 3: (2 điểm) Dùng ba chữ số 5; 7; 9 để viết số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau rồi tìm hiệu của chúng.Phần II: Tự luận .Bài 1: (2 điểm) Cho 3 chữ số a, b, c khác nhau và khác 0.a) Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên.b) Tính nhanh tổng các số vừa lập được, biết a + b + c = 8Bài 2: (4 điểm) Thay các dấu ? và chữ b bởi các chữ số thích hợp, biết số chia và thương đều bằng nhau và là số chẵn.

Bài 3: (3 điểm) Hai bạn Trâm và Anh đi từ hai đầu cầu cho đến lúc gặp nhau ở trên cầu. Hỏi cây cầu dài bao nhiêu mét nếu bạn Trâm đi được 1218m và bạn Anh đi ít hơn bạn Trâm là 173m?Bài 4: (5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu chiều dài được kéo thêm 15cm và chiều rộng được kéo thêm 35m thì sẽ được một hình vuông. Tính độ dài của cạnh hình vuông.

Trường Tiểu học tháI họcĐề khảo sát học sinh giỏi số 2Môn: Toán 3Năm học: 2010 – 2011

(Thời gian học sinh làm bài 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm. Học sinh ghi đáp án hoặc câu trả lời đúng, không cần giải thích.Bài 1: (2 điểm) Điền chữ số thích hợp vào dấu *a) b)

Bài 2: (2 điểm) Để đánh số trang của một cuốn sách dày 215 trang phải dùng bao nhiêu chữ số?Bài 3: (2 điểm) Tìm hai số mà tổng và hiệu của chúng đều bằng số lớn nhất có 3 chữ số?Phần II: Học sinh trình bày bài làm.Bài 1: (4 điểm) Tính nhanh:a) 291 + 302 + 11 + 698 + 709b) 121 + 123 + 125 + 127 + 129 + 131 + 133 + 135 + 137Bài 2: (2 điểm) Bạn Hương mang một cái can không để đi mua 1 lít dầu ăn. Cô bán hàng chỉ có hai chiếc can: một can loại 3 lít và một can loại 7 lít, nhưng cô đã đong được 1 lít cho bạn Hương. Hỏi cô bán hàng đã đong như thế nào?Bài 3: (3 điểm) Một cửa hàng hoa quả đã bán được tất cả 399 quả gồm ba loại: xoài, cam và táo. Trong đó số xoài bán được bằng số quả đã bán; số cam bán được bằng số quả đã bán. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quả táo?Bài 4: (2 điểm) Năm nay mẹ Phương 38 tuổi. Hai năm nữa tuổi Phương sẽ bằng tuổi mẹ. Hỏi năm nay