Top 7 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Học Kì Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 (Đề Thi 2)

Đề kiểm tra 2

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Bài 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống. ( 2 điểm)

1. My apartment is .... the fifth floor. (at / from / in / on) 2. Is she .... grade seven? (in / at / to / behind) 3. Minh .... his face in the morning. (wash / washs / washes / watches) 4. Our class .... English on Wednesday. (have / is / has / does) 5. She does .... homework in the evening. (his / her / she / my) 6. Thu and Nga help .... mother after school. (her / she / their / they) 7. What .... do you go to school? (are / time / grade / city) At one o'clock. 8. .... is a lake near the hotel. (This/ There /That / He )

Hiển thị đáp án

1. on 2. in 3. washes 4. has 5. her 6. their 7. time 8. there

Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau. ( 2 điểm)

1. What do you do every morning? 2. Do you have literature on Friday? 3. When do you have math? 4. Where is your school?

Hiển thị đáp án

1. Every morning, I get up at half past five. I brush my teetn, wash my face, get dreesed have breakfast and go to school. 2. Yes, I do. / No, I don't. 3. I have math on Monday and Thursday. 4. My school is on Nguyen Du street.

Bài 3: Chuyển câu sang dạng nghi vấn. ( 2 điểm)

1. Their house is next to a store. 2. Lan has history on Tuesday. 3. Ba watches television in the evening. 4. Your school is big.

Hiển thị đáp án

1. Is their house next to a store? 2. Does Lan have history on Tuesday? 3. Does Ba watch television in the evening? 4. Is your school big?

Bài 4: Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tương ứng. ( 2 điểm)

1. What is behind her house? a.Thirty- six. 2. Does your friend listen to music? chúng tôi he does. 3. Do boys watch television? chúng tôi river. 4. How many classes are there in your school? d.No,they don't.

Hiển thị đáp án

Bài 5: Chọn từ đúng để hoàn tất bài hội thoại sau. ( 2 điểm)

at to English What plays eats play do A: What does Minh .... after school? B: He .... his lunch. A: Does he .... games? B: Yes, he .... volleyball. A: .... does he do in the evening? B: He learns .... . A: What time does he go .... bed? B: He goes to bed .... ten o'clock.

Hiển thị đáp án

A: What does Minhdo after school? B: Heeats his lunch. A: Does heplay games? B: Yes, heplays volleyball. A:What does he do in the evening? B: He learnsEnglish. A: What time does he goto bed? B: He goes to bedat ten o'clock.

Các

Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Năm 2022

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 có đáp án chi tiết

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2020 – 2021 bao gồm bộ đề thi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Vật lý, Địa lý, Lịch sử, Sinh học, GDCD, Công nghệ, Tin học, có đáp án chi tiết cho từng đề thi giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 1. Đồng thời đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh.

Đề thi cuối học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2020 – 2021 Tải nhiều

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy chọn duy nhất chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1: Tập hợp

A. 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4

B.0; 1; 2; 3

C. 1; 2; 3; 4

D. 1; 2; 3.

Câu 2: Một trường có 627 học sinh. Trong một buổi đồng diễn, cô Tổng phụ trách đội cho học sinh cả trường xếp thành một vòng tròn lớn trên sân vận động. Cô cho lần lượt các các bạn (tính từ một bạn bất kì nào đó được gọi là bạn đầu tiên) đội màu mũ theo đúng thứ tự: trắng, xanh, đỏ, tím, vàng rồi lại trắng, xanh, đỏ, tím, vàng … cứ như vậy cho đến hết. Hỏi bạn cuối cùng (bạn thứ 627) đội mũ màu gì?

A. trắng

B. xanh

C. đỏ

D. tím

Câu 3: Kết quả cuả 2018 2018 : 2018 2017 là:

A. 1;

B. 2018;

C. 2017;

Câu 4: Kết quả sắp xếp các số -2 ; 3 ; 99 ; -102 ; 0 theo thứ tự tăng dần là:

A. -102 ; – 2; 0 ; 3 ; 99

B. 0 ; 2 ; -3 ; 99 ; -102

C. – 102 ; 0 ; -2; 3 ; 99

D. -102 ; 0 ; -2 ; 3 ; 99

Câu 5: Cho O, A là hai điểm trên đường thẳng xy, biết OA = 6cm. Lấy điểm M nằm giữa O và A sao cho AM dài gấp đôi MO. Khẳng định nào sau đây SAI?

A. Hai tia MA và MO đối nhau

B. MA – MO = 2cm

C. OA – OM = 4cm

D. M là trung điểm của OA

Câu 6: Tại một thời điểm nào đó của trận bán kết AFF SUZUKI CUP 2018, người ta thấy 11 cầu thủ Việt Nam đứng ở vị trí trên sân bóng mà thủ môn và 2 tiền đạo cùng nằm trên một đường thẳng, ngoài ra không có 3 cầu thủ nào thẳng hàng nữa. Giả sử cứ qua 2 cầu thủ (hoặc qua các cầu thủ thẳng hàng) ta vẽ một đường thẳng. Ta có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (chỉ xét 11 cầu thủ trên)?

A. 55

B. 54

C. 53

D. 52

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Câu 8 : (1,5 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên x, biết:

a) (x + 73) – 26 = 76.

b) 24 chia hết cho x , 36 chia hết cho x , 160 chia hết cho x và x lớn nhất.

c) 15 chia hết cho (2x + 1)

Câu 9: (1,5 điểm)

Người ta gọi sức chứa của một sân vận động chính là tổng số ghế ngồi mà sân đó có. Ban quản lý sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thấy rằng sức chứa của sân này là một số chia hết cho 8, 32 và 157. Mặt khác, nếu bổ sung thêm 8 ghế nữa thì tổng số ghế sẽ chia hết cho 200. Tính sức chứa của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, biết nó nằm trong khoảng từ 30000 đến 45000 ghế ngồi.

Câu 10: (2,0 điểm)

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm.

a) Chứng tỏ điểm A nằm giữa hai điểm O và B, từ đó tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia đối Oy của tia Ox, lấy điểm P sao cho OP = 6cm. Gọi Q là trung điểm của đoạn thẳng OP. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng QA không? Vì sao?

Câu 11: (0,5 điểm)

Tìm hai số tự nhiên biết rằng ước chung lớn nhất của chúng bằng 12, bội chung nhỏ nhất của chúng bằng 72, hơn nữa chúng có chữ số hàng đơn vị khác nhau.

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1: Sự khác nhau cơ bản giữa Văn học dân gian và Văn học trung đại được thể hiện ở:

A. Phương thức lưu truyền.

B. Lực lượng sáng tác.

C. Thời gian sáng tác.

D. Đáp án A, B.

Câu 2: Chi tiết nào thể hiện rõ nhất sự công tâm đối với người bệnh của Thái y lệnh họ Phạm trong tư cách một thầy thuốc?

A. Không ngại chữa những bệnh dầm dề máu mủ .

B. Thường đem hết của cải trong nhà mua thuốc tốt, thóc gạo để chữa chạy, cấp dưỡng cho người bệnh.

C. Năm đói dựng thêm nhà cho kẻ khốn cùng, đói khát ở và chữa chạy cho họ

D. Ưu tiên chữa chạy cho người bệnh nặng trước, bất kể họ có địa vị cao hay thấp trong xã hội.

Câu 3: Truyện nào sau đây tạo tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác ?

A. Ếch ngồi đáy giếng.

B. Treo biển.

C. Lợn cưới, áo mới.

D. Thầy bói xem voi.

Câu 4: Trong câu thơ sau có bao nhiêu lượng từ ?

“Con đi trăm núi, ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm.” (Bầm ơi – Tố Hữu)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A.Một con hổ cái

B. Nằm phục xuống

C. Mệt mỏi lắm

D. Gầm lên một tiếng

Câu 6: Ý nào sau đây không đúng khi nói về bài văn kể chuyện đời thường?

A. Kể lại những câu chuyện quen thuộc, gần gũi với cuộc sống xung quanh ta.

B. Câu chuyện không nhất thiết phải có những tình tiết li kì mà có thể hấp dẫn người đọc bằng lời văn lôi cuốn, kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

C. Nhân vật phải được khắc họa chân thực nhưng không cần thiết phải miêu tả chi tiết ngoại hình nhân vật.

D. Chỉ được kể lại một sự kiện chính bản thân mình đã được chứng kiến trong thực tế.

II. Tự luận: (7 điểm)

Bài 1: (1đ) Cho câu văn sau: Những con thuyền nhỏ ấy chở ánh trăng vàng, chở làn gió mát, mang mùa xuân đi muôn nơi trên Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp này.

a. Xác định một chỉ từ có trong câu văn trên và tác dụng của nó.

b. Xác định 1 cụm danh từ, 1 cụm động từ có trong câu văn trên.

Bài 2: (2đ) Trong chương trình Ngữ văn 6 kì I, Thầy bói xem voi là một truyện ngụ ngôn rất thú vị và chứa đựng những bài học bổ ích. Hãy viết một đoạn văn khoảng 9 – 11 câu trình bày cảm nhận của con về câu chuyện này.

Bài 3: (4đ) Chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Em hãy nhập vai nhân vật để kể lại một truyện dân gian đã học.

Đề 2: Tưởng tượng 20 năm sau, em về thăm lại trường cũ. Hãy kể lại chuyến thăm trường đầy ý nghĩa đó.

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6

I. Trắc nghiệm: Trả lời đúng 1 câu được 0.5 điểm

II. Tự luận Bài 1 (1 điểm)

a. Chỉ từ: ấy hoặc này (0.25đ)

– ý nghĩa: định vị sự vật trong không gian (0.25đ)

b. Chỉ cần tìm đúng 1 cụm danh từ, 1 cụm động từ

– Cụm danh từ: (0.25) Những con thuyền nhỏ ấy, ánh trăng vàng, làn gió mát, Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.

– Cụm động từ: (0,25đ) chở ánh trăng vàng, chở làn gió mát, mang mùa xuân đi muôn nơi trên Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp.

Bài 2 (2 điểm)

-Viết đúng hình thức cảm thụ được 0.5 điểm

– Không mắc lỗi diễn đạt, chính tả được 0.5 điểm

– Các ý cần có:

+ Tiêu biểu của thể loại truyện ngụ ngôn mang ý nghĩa, bài học sâu sắc bằng tiếng cười hài hước, dí dỏm.

+ Nội dung: kể về câu chuyện xem voi của năm ông thầy bói

+ Ý nghĩa:Cần có cái nhìn tổng thể khi đánh giá sự vật, sự việc nào đó; cần hoàn thiện bản thân đặc biệt trong cách nhìn cuộc sống.

+Suy nghĩ của bản thân, mở rộng liên hệ.

Bài 3: (4đ) HS lựa chọn 1 trong 2 đề để kể

– Viết đúng hình thức bài văn, không mắc lỗi về diễn đạt, chính tả.

– Lựa chọn ngôi kể, thứ tự kể sáng tạo, hợp lí.

– Kể được câu chuyện; bộc lộ suy nghĩ bản thân, tùy từng cách diễn đạt.

Đề 1: nhập vai nhân vật kể lại một truyện Dân gian đã học:

– Hình thức: bài có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài; không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả….(1.0 điểm)

– Nội dung: (3.0 điểm)

+ Nhập vai nhân vật, chuyển từ ngôi kể thứ ba là ngôi kể thứ nhất một cách hợp lí

+ Kể diễn biến câu chuyện à kết thúc.

– Biết đan xen miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.

Đề 2: Kể chuyện tưởng tượng:

– Yêu cầu học sinh dùng ngôi kể thích hợp. (1 điểm)

– Nội dung kể hợp lí, có ý nghĩa giáo dục. (2 điểm)

+ Nêu tình huống hợp lí để kể chuyện

+ Sáng tạo các tình tiết hợp lí về cuộc đời nhân vật

+ Tưởng tượng có ý nghĩa

+ Nêu được suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật kể chuyện

– Có thêm yếu tố miêu tả và biểu cảm hợp lí. (1 điểm)

(Tùy từng bài làm cụ thể, GV cho thang điểm từ Giỏi (3.5- 4); Khá (2.75 – 3.25); TB (2 – 2.5); Yếu (1- 1.5))

3. Đề bài kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 6

A. thước thẳng

B. com pa

C. thước dây

D. thước cuộn.

Câu 2: Giới hạn đo của một thước đo độ dài là:

A. Độ dài giữa hai vạch chia trên thước.

B. Độ dài nhỏ nhất mà thước đo được.

C. Độ dài lớn nhất ghi trên thước.

D. Độ dài của cái thước đó.

Câu 3: Niu tơn không phải là đơn vị của:

A. Trọng lượng riêng

B. Trọng lượng

C. Lực đàn hồi

D. Trọng lực

Câu 4: Người ta dùng một bình chia độ chứa 65 cm 3 nước để đo thể tích của một viên bi thủy tinh. Khi thả viên bi vào bình, bi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm 3. Thể tích của viên bi là

Câu 5: Cho bình chia độ như hình vẽ. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình lần lượt là

A. 400 ml và 20 ml .

B. 400 ml và 200 ml.

C. 400 ml và 2 ml .

D. 400 ml và 0 ml.

Câu 6: Gió thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong số các lực sau?

A. Lực căng.

B. Lực hút.

C. Lực kéo.

D. Lực đẩy.

Câu 7: Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Đặt vào một vật, cùng phương, cùng chiều, cùng cường độ.

B. Đặt vào một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng cường độ.

C. Đặt vào hai vật, cùng phương, cùng chiều, cùng cường độ.

D. Đặt vào hai vật, cùng phương, ngược chiều, cùng cường độ.

A. Búa nhổ đinh

B. Kìm điện.

C. Kéo cắt giấy.

D. Con dao thái.

Câu 9: Ở mặt đất, một quả nặng có trọng lượng 0,1N thì khối lượng của quả nặng gần bằng:

A. 1000g

B.100g

C. 10g

D. 1g

Câu 10: Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m 3 thì trọng lượng riêng của nước là

Câu 11: Một lít dầu hoả có khối lượng 800g, khối lượng của 0,5m 3 dầu hoả là

A. 400g

B. 40kg

C. 4kg

D. 400kg

Câu 12: Ở mặt đất,cân nặng của An là 30kg, cân nặng của Bình gấp 1,2 lần cân nặng của An. Vậy, trọng lượng của Bình là

A. 3,6N

B. 36kg

C. 360N

D. 360kg

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 (2 điểm): Trình bày cách đo độ dài của một vật.

Câu 14 (2 điểm):Trọng lực là gì? Cho biết phương, chiều và đơn vị của trọng lực?

Câu 15 ( 3 điểm)

a) Nói khối lượng riêng của sắt là 7800

b) Một chiếc dầm sắt có thể tích là 350 dm 3 . Tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt?

B. Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi HK1 môn Vật lý lớp 6 I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) II. Tự luận ( 7 điểm)

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 13 ( 2điểm)

Trình bày cách đo độ dài

Câu 14 ( 2điểm)

Trọng lực là gì? Cho biết phương, chiều và đơn vị của trọng lực?

Câu 15 (3 điểm)

a) Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 có nghĩa là gì ?

Nói khối lượng riêng của sắt là 7800

1điểm

b) Một chiếc dầm sắt có thể tích là 350 dm3 . Tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt?

Câu 1: Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:

A. Giác mút

B. Rễ củ

C. Rễ thở

D. Rễ móc

Câu 2: Nhóm nào gồm toàn cây thân leo:

A. Cây đậu, cây mồng tơi, cây mướp

B. Cây dừa, cây cau, cây cọ

C. Cây rau má, cây dưa hấu, cây bí đỏ

D. Cây rau đay, cây ớt, cây rau dền

Câu 3: Thân cây dài ra do đâu?

A. Mô phân sinh ở cành, ở ngọn

B. Chồi ngọn

C. Sự phân chia và lớn lên của các tế bào ở mô phân sinh ngọn

D. Sự lớn lên và phân chia các tế bào ở thân cây

Câu 4: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Vỏ

D. Trụ giữa

Câu 5: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

A. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây

B. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây

C. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường

D. Phần lớn nước vào cây dùng cho quá trình quang hợp

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7 (2đ): Hô hấp là gì? Cây hô hấp vào thời gian nào?

Viết sơ đồ tóm tắt của hiện tượng hô hấp

Câu 8 (3đ): a, Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Tìm trong thực tế những cây nào có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

b, Hãy kể tên 3 loại cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại, người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?

Câu 9 (1đ): Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 6: (1,5đ)

Nối câu trả lời tương ứng; 1-d; 2- f; 3-e; 4- a; 5- c

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

-Trong quá trình hô hấp, cây lấy oxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí CO 2 và hơi nước.

Cây hô hấp suốt ngày đêm.

– Sơ đồ hô hấp của cây:

Khí oxi + Chất hữu cơ → Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước.

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa vì:

Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa kết quả.

Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, làm cho củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng đều giảm.

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái ý em cho là đúng.

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1 o thì trên quả Địa Cầu sẽ có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?

A: 360

C: 36

B: 181

D: 18

Câu 2: Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?

A: 5 giờ

C: 9 giờ

B: 7 giờ

D: 11 giờ

Câu 3: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:

A: 365 ngày

C: 366 ngày

B: 365 ngày 6 giờ

D: 366 ngày 6 giờ

Câu 4: Vào những ngày nào trong năm hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

A: 21 tháng 3 và 22 tháng 6

C: 23 tháng 9 và 22 tháng 12

B: 21 tháng 3 và 23 tháng 9

D: 22 tháng 6 và 22 tháng 12

Câu 5: Đối tượng địa lí nào sau đây không được biểu hiện bằng kí hiệu điểm?

A: Sân bay

C: Dòng sông

B: Bến cảng

D: Nhà máy

Câu 6: Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc bằng đường:

A: kinh tuyến

C: đồng mức

B: vĩ tuyến

D: đẳng nhiệt

a) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất?

b) Vì sao ở mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm?

Câu 3: (3 điểm): Cấu tạo bên trong của trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp ?

A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Lịch sử là

A. khoa học tìm hiểu về quá khứ.

B. những gì đã diễn ra trong quá khứ

C. sự hiểu biết của con người về quá khứ

D. sự ghi lại các sự kiện diễn ra xung quanh con người.

Câu 2: Theo Công lịch một năm có

A. 365 ngày, chia làm 12 tháng

C. 366 ngày, chia làm 12 tháng

B. 365 ngày, chia làm 13 tháng

D. 366 ngày, chia làm 13 tháng

Câu 3: Điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ là gì?

A. Mặt phẳng, trán cao, không còn lớp lông trên người, dáng đi thẳng, thể tích sọ não lớn (1450 cm 3)

B. Trán cao, còn lớp lông trên người, dáng đi thẳng, thể tích sọ não từ (850-1100 cm 3)

C. Khắp cơ thể còn phủ một lớp lông ngắn; dáng đi còn hơi còng, thể tích sọ não từ (850-1100 cm 3)

D. Trán thấp và bợt ra phía sau, u mày nổi cao, khắp cơ thể còn phủ một lớp lông ngắn.

A. Xã hội loài người bắt đầu phát triển, nhưng trình độ phát triển còn thấp

B. Xã hội loài người thời công nghệ cao, đã đạt được thành tựu trong khoa học – kĩ thuật

C. Xã hội loài người, mới xuất hiện, còn nguyên sơ không khác động vật lắm

D. Xã hội loài người đã có vua, quan lại, và các tầng lớp khác

Câu 5. Điểm tiến bộ trong kĩ thuật chế tác công cụ đá của Người tinh khôn so với Người tối cổ là:

A. Công cụ được ghè đẽo thô sơ

B. Công cụ được ghè đẽo cẩn thận hơn.

C. Công cụ đã biết mài ở lưỡi cho sắc

D. Công cụ bằng kim loại.

Câu 6: Một thiên niên kỷ gồm bao nhiêu năm?

A. 2000 năm

B. 10 năm

C. 100 năm

D. 1000 năm

Câu 7: Để tính thời gian, con người dựa vào điều gì?

A. Ánh sáng của mặt trời

B. Nước sông hàng năm

C. Thời tiết

D. Chu kỳ mọc, lặn, di chuyển của mặt trời, mặt trăng

Câu 8: Câu nào sau đây diễn tả không đúng về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Tây ?

A. Là vùng bán đảo, có rất ít đồng bằng.

B. Chủ yếu là đất đồi, khô và cứng.

C. Đất đai phì nhiêu màu mỡ, được phù sa bồi đắp hằng năm.

D. Có nhiều hải cảng tốt, thuận lợi cho thương nghiệp phát triển.

Câu 9. Nối tên các nhà khoa học sao cho phù hợp lĩnh vực nghiên cứu:

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 10 (2 điểm) Người ta đã dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ?

Câu 11 (1,5 điểm)

Hãy giải thích vì sao khi sản xuất phát triển thì xã hội nguyên thủy tan rã?

Câu 12 (2,5 điểm) Người Hi lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hoá?

Câu 13 (1 điểm) Vì sao nước Âu Lạc sụp đổ? Qua đó em rút ra bài học gì đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 (Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

– Khoảng 4000 năm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại làm công cụ lao động.

– Nước Âu lạc sụp đổ vì:

+ Triệu Đà dùng kế chia rẽ nội bộ khiến các tướng giỏi bỏ về quê.

+ Do An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác, không đề phòng quân giặc…

– Bài học đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay:

+ Xây dựng đất nước vững mạnh…xây dựng khối đoàn kết toàn dân…

+ Luôn có ý thức đề cao cảnh giác với âm mưu xâm lược của kẻ thù…

I. TRẮC NGHIỆM. ( 2,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất.

Câu 1: Mô hình của quá trình ba bước là:

A. Nhập – xử lí – xuất.

B. Nhập – xuất – xử lí.

C. Xuất – xử lí – nhập.

D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 2: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích:

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.

B. Gõ chính xác hơn.

C. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

D. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn

Câu 3: Theo nguyên lý Von Neuan cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm

A. CPU, ROM, RAM, I/Om

B. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào/ra

C. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra

D. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài

Câu 4: Tệp tin là đơn vị……………… để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

A. Cơ bản.

B. Không cơ bản.

C. Thường dùng.

D. Không thường dùng.

Câu 5: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?

A. Toanhoc

B. baivan.doc

C. Thuvien*pas

D. Baihat_doc

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.

B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 7: Nháy đúp chuột là thao tác

Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.

Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.

Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

Câu 8: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Chương trình máy tính là gì? Kể tên hai chương trình mà em biết.

Câu 2: (1,5 điểm) Hãy nêu các nhiệm vụ chính của Hệ điều hành.

Câu 3. (2,0 điểm) Hãy kể tên một số khả năng của máy tính?

Câu 4: (2,5 điểm) Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin như hình bên:

a) Hãy liệt kê đâu là thư mục, đâu là tệp tin trên cây thư mục.

b) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến tệp tin chúng tôi trên cây thư mục.

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 6 TRẮC NGHIỆM: 2,0 điểm TỰ LUẬN: (8,0 đ) I. Trắc nghiệm (4 điểm) (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm)

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Câu 1. Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí

a. trang nghiêm.

b. yên tĩnh.

c. sáng, thoáng.

d. nhiều đồ đạc.

Câu 2. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải tơ tằm vì sao?

a. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát.

b. Vải có độ hút ẩm thấp.

c. Vải phồng, giữ ấm.

d. Vải mềm, dễ rách.

Câu 3. Cắm hoa trang trí bàn ăn, bàn tiếp khách nên chọn

a. dạng thẳng, bình cao, ít hoa.

b. dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.

c. dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa.

d. dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa.

Câu 4. Theo em, mặc đẹp là chọn những bộ quần áo

a. theo mốt mới nhất.

b. sang trọng, đắt tiền.

c. phù hợp lứa tuổi, vóc dáng, giá thành.

d. có đủ màu sắc, hoa văn.

Câu 5. Loại vải nào sau đây khi đốt tro bóp không tan?

a. Vải thiên nhiên.

b. Vải tổng hợp

c. Vải cotton

d. Vải tơ tằm

Câu 6. Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên

a. tiện đâu để đó.

b. cất vào một vị trí bất kì trong nhà

c. cất vào nơi đã quy định sẵn.

d. không cần cất giữ.

Câu 7. Vải sợi thiên nhiên có thành phần

a. 100% viscose

b. 100% rayon

c. 100% cotton

d. 100% nilon

Câu 8. Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp, ta nên

a. sắp xếp đồ hợp lý, không chừa lối đi.

b. sắp xếp đồ đạc không chừa lối đi.

c. sắp xếp đồ đạc chừa lối đi.

II. Tự luận (6 điểm)

d. sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi.

Câu 9. (1,5 điểm) Em hãy lựa chọn màu sắc, hoa văn và chất liệu vải cho người béo, lùn để tạo cảm giác gầy đi, cao lên

Câu 10. (1,5 điểm) Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?

Câu 11. (2 điểm) Trình bày quy trình cắm hoa đúng kĩ thuật?

Câu 12. (1 điểm) Em hãy trình bày cách chọn vải, kiểu may, màu sắc, trang phục đi kèm khi em đi lao động trong trường ?

A. Trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây là thực hiện đúng kỉ luật?

A. Luôn đi học muộn.

B. Xem tài liệu khi kiểm tra.

C. Không học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp.

D. Dọn vệ sinh lớp sạch sẽ hằng ngày.

Câu 2. (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây thể hiện sự lịch sự, tế nhị?

A. Nói chuyện làm ồn nơi công cộng.

B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào thăm người bệnh.

C. Ngắt lời người khác đang nói.

D. Nói chuyện trong giờ học.

Câu 3. (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây là chưa sống chan hòa với mọi người?

A. Hòa hợp, gần gũi với bạn bè.

B. Sống cô lập, khép kín.

C. Luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người.

D. Hòa đồng với mọi người.

Câu 4. (0,5 điểm). Cho biết hành vi nào sau đây thể hiện sự tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội?

A. Ngại đi lao động.

B. Phân công, giao việc cho bạn, còn mình thì không làm.

C. Đùng đẩy, né tránh trong công việc.

D. Tự nguyện, tự giác tham gia trồng cây, dọn vệ sinh trường, lớp khi có phát động phong trào.

A. Học để kiếm việc làm nhàn hạ và có thu nhập cao.

B. Học để khỏi thua kém bạn bè.

C. Học vì sự tiến bộ của bản thân và sự phát triển của đất nước.

D. Học vì danh dự của gia đình.

Câu 6. (0.5 điểm). Giữ gìn tài sản của lớp, của trường là:

A. Tôn trọng kỉ luật.

B. Tiết kiệm.

C. Lễ độ.

D. Biết ơn.

Câu 7. Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học. (1,0 điểm)

“Biết ơn là sự …………………………………………………..và những việc đền ơn, đáp nghĩa đối với những người …………………………………………có công với dân tộc, với đất nước”

B. Tự luận: (5 điểm)

Câu 8. Hãy cho biết các câu tục ngữ sau nói về đức tính gì? (1 điểm)

Câu 1. (2 điểm). Theo em, tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội thì có lợi ích gì? Nêu 04 hoạt động tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội ?

Câu 2. (1 điểm)

Mục đích học tập của học sinh là gì?

Câu 3 (2 điểm) Tình huống:

Mỗi ngày đến trường Nam đều học bài và chuẩn bị bài đầy đủ. Riêng Hải bạn của Nam ngày nào đến lớp cũng muộn, vào giờ học thì hay nói chuyện, không mang đủ tập, sách, khi thì không soạn bài …

A. Hãy nhận xét hành vi của bạn Nam và bạn Hải?

B. Nếu là bạn của Hải, em sẽ làm gì để giúp Hải?

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest. Exercise 2: Circle the odd one out Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

10. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh

A. during

B. after

C. before

D. on

A. long

B. longer

C. longest

D. the longest

A. should

B. shouldn’t

C. must

D. mustn’t

A. beauty

B. beautiful

C. pretty

D. wonder

A. parties

B. events

C. festivals

D. celebration

A. nicer

B. better

C. easier

D. higher

A. large

B. wide

C. diversity

D. diverse

A. history

B. historic

C. historian

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct tense or form

D. young

Thanksgiving Day is a holiday that Americans celebrate the honor of everything the country offered to their ancestors, who were among the first immigrants to the United States. When they first came to America, they saw that there were enough food and opportunity for everyone. They were even helped by the Indians, who taught them how to grow all kinds of new vegetables, such as corn and yams, or sweet potatoes.

On Thanksgiving Day, it is traditional to eat a big meal together. Americans eat food that was found here by their ancestors. They usually eat turkey with sweet potatoes, Indian corn bread, and have pumpkin pie for dessert.

Every Thanksgiving Day, a giant parade is held by one of the most famous department stores in New York. It is an annual event. And at the end of the parade, children can even see Santa Claus, who is visiting from the North Pole. Santa Claus is invited to remind children and parents that Christmas is not far away.

A. to honor the new country

B. to remind people of cold winter

C. to honor their ancestors

D. to remind people of Indians

A. to know how to grow new vegetables

B. to have more opportunities

C. to form the new nation

D. All are correct

A. a big meal with turkey, Indian corn bread, and pumpkin pie

B. everything they have

C. food provided by the Indians

D. food provided by Santa Claus

4. What is the main activity in New York on Thanksgiving Day?

A. A giant parade is held by one of the most famous department stores.

B. A big march by Santa Claus.

C. A giant parade is held by Santa Claus, children and their parents.

D. A giant parade is held by the Indians.

A. to remind everyone that New Year is not far away

B. to remind everyone that a new Thanksgiving Day is coming

C. to remind everyone that Christmas is not far away

Exercise 7: Write the correct sentences, using the words or phrases given.

D. to remind everyone of their ancestors

1. Tomorrow/ Hoa/ buy/ flowers/ her father’s birthday.

2. How often/ you/ go fishing/ your father?

1. It’s not good to spend a lot of time watching TV.

2. Antarctica is colder than any other place in the world.

3. Shall we go to Times Square to welcome the New Year?

1. A

2. D

Exercise 2: Circle the odd one out

3. C

1. D

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct tense or form

2. A

1. Tomorrow Hoa will buy flowers for her father’s birthday.

Exercise 8: Complete the second sentences so that it has the same meaning to the first one.

2. How often do you go fishing with your father?

1. You shouldn’t spend a lot of time watching TV.

2.Antarctica is the coldest place in the world.

3.Why don’t we go to Times Square to welcome the New Year?

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 6 mới nhất

Ngoài các đề thi trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Lịch sử, môn Công nghệ, môn Công dân….và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022

* Tham khảo đề cương ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp học kì 1 tiếng Anh 6 mới nhất có đáp án: – Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đề cương thi nói tiếng Anh học kì 1 lớp 6

Part I: Introduce about yourself.

Talking about some personal information

– Name

– Age

– Class/ School

– Family members

– Your hobby

Good morning/afternoon, my dear teachers.

My name is ………………………………………………… I am ………. years old and I am a student in class …….. in Vinh Thanh Town Secondary School. I am very sociable, humorous and helpful. My topic is number ……….., talk about………. Now I would like to start my topic.

Hello every one!

Today I would like to tell you about my dream school.

My dream school is not very big but modern. It is in the countryside and it is a boarding school for boys and girls. There are 15 classes and 50 teachers. The teachers and students are very friendly and helpful. There is a swimming pool, a workshop, a lab, 2 computer rooms, a greenhouse and a library as well. there is also a big play ground for us to study PE and play sports. We can study in the morning and join the Music, Art, or Sport Clubs in the afternoon. There is no homework so we won’t worry about it anymore. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING

Topic 2: Describing your school

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It’s on Dich Vong Hau street. It’s very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students and thirty five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teacher are friendly and kind. At school, I learn many subject such as: English, Math, Art ,… .I like English best because it’s very entertaining and important for my further education. At break time, I and my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so on. Each day at school is a happy day. I love my school very much .

I live in a small house with my family in the countryside. It looks quite old but I like it. There is a living room, a kitchen, a bath room and two bedrooms. In each room, there is an own unique design. In front of my house there is a small yard to grow vegetables and many type of flowers. I live here with my parents and my sister. I love my house because it is always fresh and comfortable.

Miêu tả bạn thân bằng Tiếng Anh Write about your best friend

Using the cues below:

– Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

– What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

– What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

– Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

I live in Thanh Quoi village, in Vinh Thanh district. It is a small neighborhood. There are some good things and some bad things about living in my neighborhood. It is great to have outdoor activities because it has many rivers and large fields, and it has less traffic. There are some small shops near my house so it is convenient. there are a hospital, a post office, a small market, and two schools. Everyone here has a backyard and a front yard. I live to live here because the air is fresh, the people are very friendly and the food is fresh, too. It is also so quiet and peaceful so you can enjoy the beautiful scenery. But there are some bad things as well. There are not many entertainment places and it is too quiet. I hope in there future there will be some more places for entertainment. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING.

Hello!

Today I would like to tell you about the famous place I want to visit very much. It is Ha Long Bay, one of the most famous and beautiful natural wonders of the world. It is in Quang Ninh province in Vietnam. It is over 1.800 kilometres from Can Tho city. You can go there by train, bus or plane. Ha Long Bay is very beautiful and magnificent because it has over 900 islands with various sizes and shapes. when you go there, you can join the yatch trip to visit the beautiful islands around the bay. You can also go swimming, play beach games, enjoy fresh seafood and buy a lot of souvenirs for you friends and relatives. I hope we can go there one day. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING.

Topic 6: Talk about Tet activities and traditions

Tet is a traditional holiday of our country, Vietnam.

It often begins in late-January and ends in early-February. With the meaning of seeing the old year off and welcoming the new year, Tet becomes a special occasion of reunion for Vietnamese families. At that time, all family members try to come back to their home and get together to make such preparations for Tet as buying new clothes and cleaning their house. A branch of apricot blossoms or a Kumquat tree is indispensable decoration for every family in these days. They seem like a fresh air to the house. We display a tray full of fruits and vases of flowers on the ancestral altar.

Some typical Tet’s food are sweets, coconut jam, fruit candies, melon seeds, stew pork with eggs, and especially sticky rice cake. Tet meals are usually bigger and more delicious than our daily ones.

On Tet holiday, people have many recreational activities. Young persons take part in the traditional games such as: tug of war, cooking rice, cock fighting, watching lion dance. Many people visit relatives to wish a happy new year. Adults will give lucky money to children. Woman like going to pagoda to wish good things for their family.

In my opinion, I like cozy and fresh Tet atmosphere. All family members gather and talk about resolutions for a happy new year. I can hang out with my friend and don’t worry about anything

” Tet” holiday is always in Vietnamese’s heart.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đề Thi Nói Môn Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm Học 2022

* Tham khảo đề cương ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp học kì 1 tiếng Anh 6 mới nhất có đáp án: – Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đề cương thi nói tiếng Anh học kì 1 lớp 6

Part I: Introduce about yourself.

Topic 1: Talk about my dream school

Topic 2: Describing your school

Topic 3: Talk about my house

Topic 4: Talk about my best friend

Topic 4: Talk about my neighborhood

Topic 5: Talk about the place you want to visit

Topic 6: Talk about Tet activities and traditions

Part I: Introduce about yourself.

Talking about some personal information

– Name

– Age

– Class/ School

– Family members

– Your hobby

Good morning/afternoon, my dear teachers.

My name is ………………………………………………… I am ………. years old and I am a student in class …….. in Vinh Thanh Town Secondary School. I am very sociable, humorous and helpful. My topic is number ……….., talk about………. Now I would like to start my topic.

Hello every one!

Today I would like to tell you about my dream school.

My dream school is not very big but modern. It is in the countryside and it is a boarding school for boys and girls. There are 15 classes and 50 teachers. The teachers and students are very friendly and helpful. There is a swimming pool, a workshop, a lab, 2 computer rooms, a greenhouse and a library as well. there is also a big play ground for us to study PE and play sports. We can study in the morning and join the Music, Art, or Sport Clubs in the afternoon. There is no homework so we won’t worry about it anymore. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING

Topic 2: Describing your school

This is my school. Its name is Dich Vong Hau secondary school. It’s on Dich Vong Hau street. It’s very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred fifty students and thirty five teachers. Student in my school are very good. They come from around Dich Vong district. Our teacher are friendly and kind. At school, I learn many subject such as: English, Math, Art ,… .I like English best because it’s very entertaining and important for my further education. At break time, I and my friends have a lot of funny activities such as skipping rope, playing hide-and-seek, and so on. Each day at school is a happy day. I love my school very much .

Bài viết tiếng Anh về trường học

I live in a small house in the countryside. It is a beautiful house with a front yard and a small garden full of vegetables and flowers. My house has four rooms: a living room, 2 bedrooms and a kitchen with the toilet. There is a smart TV, a sofa with 2 armchairs, a bookshelf and a cupboard in the living room. The kitchen is modern with a dishwasher, a washing machine, a fridge, a gas stove, a cooker and a microwave. I like the living room most because my family always get together in the evening after dinner. I love my house very much and want to live in my house forever. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING.

I live in a small house with my family in the countryside. It looks quite old but I like it. There is a living room, a kitchen, a bath room and two bedrooms. In each room, there is an own unique design. In front of my house there is a small yard to grow vegetables and many type of flowers. I live here with my parents and my sister. I love my house because it is always fresh and comfortable.

I have a lot of friends. Of all my friends, Truc Mai is the one I like to spend my time most. Truc Mai is 12 years old and studies in class 6A1 in Vinh Thanh Town secondary school. She lives with her parents and her elder sister, Huynh Mai. Truc Mai is tall and slim and has short black hair. She is generous, outgoing, helpful and confident. She often helps her friends and me to do the homework, so we love her very much. Y, Thu, Tuyen and Ty are her close friend. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING.

Miêu tả bạn thân bằng Tiếng Anh

Write about your best friend

Using the cues below:

– Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

– What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

– What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

– Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

I live in Thanh Quoi village, in Vinh Thanh district. It is a small neighborhood. There are some good things and some bad things about living in my neighborhood. It is great to have outdoor activities because it has many rivers and large fields, and it has less traffic. There are some small shops near my house so it is convenient. there are a hospital, a post office, a small market, and two schools. Everyone here has a backyard and a front yard. I live to live here because the air is fresh, the people are very friendly and the food is fresh, too. It is also so quiet and peaceful so you can enjoy the beautiful scenery. But there are some bad things as well. There are not many entertainment places and it is too quiet. I hope in there future there will be some more places for entertainment. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING.

Topic 5: Talk about the place you want to visit

Hello!

Today I would like to tell you about the famous place I want to visit very much. It is Ha Long Bay, one of the most famous and beautiful natural wonders of the world. It is in Quang Ninh province in Vietnam. It is over 1.800 kilometres from Can Tho city. You can go there by train, bus or plane. Ha Long Bay is very beautiful and magnificent because it has over 900 islands with various sizes and shapes. when you go there, you can join the yatch trip to visit the beautiful islands around the bay. You can also go swimming, play beach games, enjoy fresh seafood and buy a lot of souvenirs for you friends and relatives. I hope we can go there one day. THAT’S THE END OF MY TOPIC. THANKS FOR LISTENING.

Topic 6: Talk about Tet activities and traditions

Tet is a traditional holiday of our country, Vietnam.

It often begins in late-January and ends in early-February. With the meaning of seeing the old year off and welcoming the new year, Tet becomes a special occasion of reunion for Vietnamese families. At that time, all family members try to come back to their home and get together to make such preparations for Tet as buying new clothes and cleaning their house. A branch of apricot blossoms or a Kumquat tree is indispensable decoration for every family in these days. They seem like a fresh air to the house. We display a tray full of fruits and vases of flowers on the ancestral altar.

Some typical Tet’s food are sweets, coconut jam, fruit candies, melon seeds, stew pork with eggs, and especially sticky rice cake. Tet meals are usually bigger and more delicious than our daily ones.

On Tet holiday, people have many recreational activities. Young persons take part in the traditional games such as: tug of war, cooking rice, cock fighting, watching lion dance. Many people visit relatives to wish a happy new year. Adults will give lucky money to children. Woman like going to pagoda to wish good things for their family.

In my opinion, I like cozy and fresh Tet atmosphere. All family members gather and talk about resolutions for a happy new year. I can hang out with my friend and don’t worry about anything

” Tet” holiday is always in Vietnamese’s heart.