Top 14 # Xem Nhiều Nhất Dạy Tiếng Việt / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Maytinhlongthanh.com

Giáo Trình Dạy Tiếng Việt / 2023

Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là, Giáo Trình Tiếng Việt Thực Hành Của Nguyễn Minh Thuyết, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt 11, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1 Giáo án, Tiếng Anh Tập 1 Lớp 4 Nhà Xuất Bản Giao Dục Việt Nam, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Sach Giao Vien Tieng Viet Lop 3, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 Pdf, Sách Giáo Khoa Lớp 5 Môn Tiếng Việt, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Tiếng Việt Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lop 2 Tap 2, Sách Giáo Khoa Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiêng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Tải Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Pdf, Văn Bản Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 4 Tập 1, Sach Giao Khoa Tieng Viet 1 Tap 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Tập 2,

Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là,

Dạy Tiếng Việt Cho “Tây” / 2023

Phạm Thị Loan (phải) đang giảng bài cho người Hàn Quốc

Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đang là nghề “hot” của sinh viên các trường ĐH. Đây là công việc dễ kiếm ra tiền nhưng cũng đòi hỏi sự vượt khó và năng lực cao.

Ba mất sớm, mẹ hay đau ốm lại còn nuôi đứa em đang học phổ thông, ngay từ năm 13 tuổi, Tô Thị Thanh vừa đi học vừa phải phụ giúp bán hàng để nuôi sống mình. Gia đình là người gốc Hoa, khả năng tiếng Trung Quốc của Thanh cũng thuộc hàng “top”.

Ngay từ năm học đầu tiên (Khoa Tiếng Trung, Đại học KHXHNV), cô đã làm gia sư Tiếng Việt cho một người Hoa đang kinh doanh ở Sài Gòn. Cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của “học trò” bởi cách truyền đạt dễ hiểu và sự cần mẫn. Thấy kết quả, vị doanh nhân giới thiệu thêm cho cô một đồng nghiệp cũng có nhu cầu học.

Thời gian đầu, Thanh chỉ dạy một tuần ba buổi, mỗi buổi từ 1,5 đến 2 tiếng. Từ lúc có thêm “học trò”, hầu như Thanh không có ngày nghỉ. Thương cho hoàn cảnh cô, cuối tháng các “học trò” bồi dưỡng thêm tiền. Vào cuối kỳ, phải nghỉ dạy ôn thi, cũng được “học trò” ưu ái trả 50% tiền lương.

Thanh cho biết: “Mỗi tháng thu nhập từ nghề gia sư cũng xấp xỉ 3 triệu. Số tiền này không chỉ đủ cho mình ăn học mà còn phụ giúp thêm mẹ nuôi em”. Thanh còn bật mí: “Sau khi ra trường, hai vị doanh nhân hứa sẽ xin việc làm cho”.

Sinh viên Phạm Thị Loan đang theo học năm cuối (ngành Hàn Quốc, Đại học KHXHNV), có vóc người nhỏ nhắn, chân phải bị tật, đi lại khó khăn. Bước vào đại học, Loan mới bắt đầu làm quen với Tiếng Hàn nhưng bằng sự chăm chỉ và khả năng bẩm sinh, chỉ hai năm cô đã giao tiếp khá thành thạo.

Loan tỏ ra khá tự tin: “Nhờ có nghiệp vụ và khả năng về ngoại ngữ nên hầu như em chưa gặp trở ngại nào trong công việc”. Ngoài việc dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài, Loan còn hỗ trợ ngôn ngữ cho một phó giám đốc công ty người Hàn Quốc, với mức lương 300 USD/tháng.

Còn Hùng, SV Khoa Công nghệ Thông tin, ĐHKHTN lại có vốn Tiếng Anh khá. Anh được nhận làm “cộng tác viên” cho một công ty nước ngoài, đồng thời “kiêm” cả việc gia sư Tiếng Việt cho một vị trưởng phòng kinh doanh người Đức. Riêng khoản lương mỗi tháng cũng trên ba triệu đồng, số tiền này Hùng mua máy tính xách tay và dụng cụ hỗ trợ học tập. Hùng còn khoe: “Thỉnh thoảng còn được theo ông bạn về Đức công tác”.

Để dạy cho người nước ngoài, đòi hỏi các gia sư phải thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và hiểu tường tận về tiếng Việt. Cấu trúc câu và nghĩa trong tiếng Việt phức tạp nên thật không dễ cho cả người dạy và người học. Nhất là những câu thành ngữ, ca dao hay các từ “lóng” của người Việt Nam khi dịch thường bị “rối” nghĩa.

Chẳng hạn với câu “Tôi đến Sài Gòn chỉ mất một giờ thôi” thì người học hay hỏi ngược lại từ “chỉ”, “thôi” là gì? Những trường hợp này, buộc người dạy phải đưa ra nhiều ví dụ tương tự, đồng thời giải thích người ta mới “nuốt trôi” được, Minh Trang, một gia sư “chuyên nghiệp”, chia sẻ về cái khó khi bị “học trò” vặn vẹo…

Tác phong làm việc của người nước ngoài là điều kiện tốt để các gia sư học tập nhưng đồng thời cũng là một thách thức. Nguyễn Thùy Lan, SV Khoa Anh ngữ (ĐH Sư phạm TPHCM), cho biết: “Họ học rất chăm chỉ, tận dụng hết quỹ thời gian. Thậm chí, có người đã 60 tuổi cũng còn học, do đó rất khó chịu nếu chúng ta tới trễ”. Gặp phải những người khó tính, chỉ cần sai giờ một buổi là bị hủy hợp đồng hoặc nhẹ hơn, không tính lương ngày đó.

Một gia sư cho biết: “Dạy cho người nước ngoài lương cao hơn nhưng bị áp lực rất lớn. Có không ít trường hợp, nhất là người Hàn Quốc, Đài Loan… thường tỏ thái độ với “thầy” của mình như những người làm công vậy”. Vì thế, không phải ai cũng làm được gia sư Tiếng Việt cho người nước ngoài.

Trường Dạy Tiếng Việt Ở Lào / 2023

Trường Tiểu học Hữu nghị tại Pakse-Champassak-Lào. Ảnh: Tiến Dũng

Việc dạy học TV ở đây có một ý nghĩa rất lớn, giúp cho con em Việt kiều biết đọc, biết nói và viết được TV. Hầu như gia đình Việt kiều nào ở Pakse nói riêng cũng mong mỏi con cháu nói được TV để không quên quê hương, nguồn cội. Ở Pakse cả 7 xóm người Việt đều có trường mầm non dạy TV. Trường Tiểu học Hữu nghị là trường dạy TV bậc tiểu học duy nhất ở đây.

Do chương trình và SGK như vậy nên trong thực tế, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chương trình, soạn giáo án, thực hiện các hoạt động dạy học theo đúng chương trình quy định. Những giáo trình và tài liệu phương pháp giảng dạy trong nước hiện nay không thể để giáo viên ở đây áp dụng. Giáo viên đứng lớp phải “chẻ” nội dung kiến thức của từng lớp làm đôi và mỗi bài học cũng phải “chẻ” làm nhiều phần để phù hợp với chương trình, lịch học và thời lượng của các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục nước sở tại. Bộ Giáo dục Lào chỉ cho dạy 3 tiết TV/tuần, xem môn TV như một ngoại ngữ. Vì vậy, nhà trường đã linh hoạt, sắp xếp để dạy TV được nhiều nhất bằng cách bố trí những tiết trống hoặc môn phụ để tăng giờ dạy TV lên 6 tiết/tuần. Tuy nhiên kết quả dạy học vẫn chưa như mong muốn.

Toàn trường có 31 giáo viên, riêng bộ môn TV có 9 giáo viên, trong đó, có 2 giáo viên từ Việt Nam sang theo chương trình hợp tác giáo dục của 2 Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam là anh Kiều Kim Ngọc quê Yên Bái và Lê Công Lương quê Thanh Hóa. Mấy năm gần đây, Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam rất quan tâm đến việc bồi dưỡng cho giáo viên dạy TV ở nước ngoài, trong đó có Lào. Bộ đã tổ chức nhiều chương trình (như Chương trình thử nghiệm Tiếng Việt vui) và các lớp bồi dưỡng cho giáo viên dạy TV ở các nước, trong đó giáo viên của Trường Tiểu học Hữu nghị Pakse được tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp dạy TV tại Nghệ An và Quảng Bình trong mấy kỳ hè vừa qua. Tuy vậy để có một chương trình dạy TV phù hợp cho con em Việt kiều ở tất cả các nước không phải là chuyện đơn giản, cần phải có sự nghiên cứu, đầu tư quy mô của các cấp bộ, ban ngành nước sở tại và trong nước, nhất là sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục các nước, mới có thể đem lại hiệu quả thiết thực.

Thầy Đặng Công Nhân- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu nghị tâm sự: Nếu các em học sinh Việt kiều được tiếp tục học TV ở bậc THCS sẽ tốt hơn. Vì ở bậc tiểu học, các em chỉ đủ khả năng sử dụng TV ở mức tối thiểu.

Dạy, Học Tiếng Việt Tại Úc / 2023

Tiếng Việt ở Úc

Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 13/06/2010 Cập nhật: 12:34 AM, 13/06/2010

Tiếng Việt được giảng dạy như ngoại ngữ tại Úc. Ảnh: ABC

Tiếng Việt hiện đại đến Úc

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quốc tế giáo dục Úc (AEI) thuộc Tổng lãnh sự quán Úc tại TPHCM, tính đến cuối năm 2009, có hơn 21.000 học sinh-sinh viên Việt Nam đang du học tại các trường phổ thông và đại học ở Úc. Họ đến Úc để học tập và khá nhiều người đã chọn ở lại Úc làm việc và sinh sống sau khi hoàn tất khoá học. Một số người đi dạy tiếng Việt tại các trường cộng đồng trong thời gian đi học. Cũng có một số người trở thành giáo viên dạy tiếng Việt sau khi tốt nghiệp. Tiếng Việt hiện đại đã và đang theo chân các sinh viên này đến Úc và len lỏi vào cộng đồng Việt ở đây.

Điều không thể…

Trong thời gian đầu khi mới sang Úc du học, anh Tùng đã tham gia dạy tiếng Việt cho các em người Việt từ lớp 6 đến lớp 10 trong các lớp học cộng đồng ở St. Vincent Liem tại Flemington. Anh dạy ở đây được gần một năm, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Anh cho biết đa số các giáo viên dạy học ở đây sinh ra hoặc lớn lên ở Úc. Mọi người dạy tiếng Việt theo giáo trình đã có sẵn. Tuy nhiên, có những khác biệt rõ rệt trong cách dạy tiếng Việt ở Úc và Việt Nam. Khi học tiếng Việt ở Việt Nam, dù là tiếng mẹ đẻ nhưng học sinh phải học đánh vần, những môn như từ ngữ, ngữ pháp… Ở Úc, giáo trình không cập nhật những vấn đề này mà dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai, đưa ra những mẫu câu và các ví dụ để học sinh thực tập. Điều này cũng tương tự như người Việt học tiếng Anh, khi bắt đầu học cũng chỉ học những mẫu câu có sẵn mà không biết tại sao những từ đó đi với nhau lại đọc như thế. Nói tóm lại là người học không hiểu được cái gốc của ngôn ngữ đó.

Anh Tùng đã mang những từ ngữ mới đang được sử dụng ở Việt Nam vào chương trình dạy. Tuy nhiên, anh đã gặp một số khó khăn nhất định.

“Khi nói chuyện đùa giỡn với các đồng nghiệp thì việc cập nhật tiếng Việt mới không có vấn đề gì. Tuy nhiên, để đưa các từ ngữ mới đó vào giáo trình chính thức để dạy thì đó là điều không thể xảy ra. Ngoài ra, vấn đề còn nằm ở chỗ khi cập nhật tiếng Việt đương đại cho các em học sinh, các em ấy về nhà nói chuyện với ba mẹ thì chưa chắc ba mẹ đã hiểu. Đó là chưa kể đến khả năng tiếp thu những từ ngữ mới bởi dù sao tiếng Việt cũng chỉ là ngoại ngữ, tiếng Anh mới là ngôn ngữ chính của các em”, anh Tùng cho biết.

Chủ động về giáo trình và phương pháp dạy

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Phương tiếp tục chương trình Master of Arts in TESOL ở Brisbane (Teachers of English for Speakers of Other Languages – Giáo viên dạy tiếng Anh cho người nước ngoài). Sau khi tốt nghiệp, Phương hiện đang dạy tiếng Việt tại Trung tâm Giáo dục của Đại học Sydney (Centre for Continuing Education at University of Sydney) cũng như dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.

Trước mỗi khoá học, Phương cho hay cô thường chuyện trò với học sinh để từ đó có cách dạy thích hợp. Dạy ngôn ngữ không chỉ là dạy tiếng mà còn giới thiệu những nét về văn hoá và đời sống người dân của đất nước đó. Phương giới thiệu cho người học về áo dài, sưu tập những mẫu hình áo dài, đám cưới Việt để họ hiểu thêm về văn hoá Việt Nam. Khi học sinh đã có thể đọc tiếng Việt lưu loát, cô tiếp tục giới thiệu những đoạn phim ca nhạc có phụ đề tiếng Việt bên dưới giống như karaoke để người học có thể hát được những bài hát Việt Nam. “Học viên rất thích những hình thức học như thế”, Phương kể.

Kết hợp giáo trình giảng dạy

Trong hoàn cảnh đó, một số giáo viên vẫn sử dụng những giáo trình đã được biên soạn sẵn ở Úc. Một số khác kết hợp các nguồn giáo trình khác nhau cùng với những kiến thức thu nhận được trong các chuyến đi về Việt Nam.

Với mục đích là nhằm giúp các em học sinh tiếp thu tiếng Việt một cách hiệu quả nhất và theo kịp sự phát triển của ngôn ngữ Việt, anh Đào đã kết hợp các giáo trình ở Úc, Mỹ và Việt Nam trong khi dạy học. “Ngôn ngữ phải phản ánh được nhận thức của xã hội và gắn với cuộc sống của người dân. Dạy cho các em nói và hiểu được tiếng Việt dù ở bất cứ nơi đâu là trách nhiệm của người dạy, nếu không thì dạy để làm gì…”, anh Đào nói.

Tiếng Việt 1.0

Để có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo, chỉ tham gia các lớp học tiếng Việt là chưa đủ. Ngoài sách vở, thầy cô, phải kể đến sự chú ý, quan tâm của gia đình cũng như sự yêu thích học tiếng Việt của chính người học.

Ở Melbourne hiện nay có ba hệ thống trường dạy tiếng Việt: hệ thống các trường của chính phủ; hệ thống các trường dạy tiếng Việt vào sáng thứ Bảy được gọi là VSL (Victorian School of Languages) với khoảng 10 trung tâm; hệ thống các trung tâm dạy tiếng Việt của các hội đoàn và tổ chức tư nhân – hiện có hơn 7.000 học sinh tham gia học ở khoảng 25 trung tâm khắp Melbourne. Những trường do các hội đoàn tư nhân thành lập thường dạy tiếng Việt đến hết lớp 10, chỉ có một số ít trường dạy tiếng Việt đến lớp 12. Còn đa số các trường của chính phủ dạy tiếng Việt đến lớp 12. Người học muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về tiếng Việt thì có thể tiếp tục học tại các trường như Đại học Victoria.

Tiếng Việt hiện đại

Vẫn theo ông Nhương, giáo trình chỉ có thể cập nhật những từ ngữ mới được dùng trong lĩnh vực khoa học và những từ ngữ mang tính trung dung có thể sử dụng trong cộng đồng. Quá trình tiếp nhận tiếng Việt hiện đại thường thông qua cuộc sống hàng ngày nhiều hơn. Các phụ huynh về Việt Nam chơi, đọc sách, đọc báo trên Internet hoặc thường xuyên tiếp xúc với các du học sinh Việt Nam tại Úc thì những từ mới sẽ thấm dần vào người nghe và được sử dụng một cách tự nhiên.

Bên cạnh các trường lớp dạy tiếng Việt được tổ chức bài bản, có một số bạn trẻ người Việt ở Úc tự học tiếng Việt ở nhà thông qua việc giao tiếp với người thân trong gia đình. Kết quả là rất nhiều người nói được tiếng Việt khá lưu loát nhưng lại không biết đọc và viết.

Để có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo, chỉ tham gia các lớp học tiếng Việt là chưa đủ. Ngoài sách vở, thầy cô, phải kể đến sự chú ý, quan tâm của gia đình cũng như sự yêu thích học tiếng Việt của chính người học.

Dũng Neo theo cha mẹ đến Úc khi mới tròn một tuổi. Cũng như đa số thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Úc, anh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất. Mặc dù có học tiếng Việt nhưng trước đây Dũng nói tiếng Việt rất dở, ở nhà cha mẹ cũng không ép buộc phải sử dụng tiếng Việt. Mọi việc chỉ thay đổi khi anh bắt đầu nghe nhạc Đan Trường và trở nên yêu thích ca sĩ này. Dũng bắt đầu sưu tầm những đĩa nhạc của Đan Trường, muốn tìm hiểu về Việt Nam và muốn nói tiếng Việt. Anh kết bạn với các du học sinh Việt Nam tại Melbourne, thường xuyên đi chơi với các bạn ấy và tham gia vào những hoạt động của các hội du học sinh Việt Nam. Dũng cho biết chính môi trường này đã giúp anh tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Việt và có thể sử dụng tiếng Việt hiện đại, cập nhật được những từ ngữ mới. Kim Anh (Theo chúng tôi ngày 19.5 và 1.6.2010)