Giáo Trình Dạy Tiếng Việt

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf
 • Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1
 • Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật
 • Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Như Hàn, Trung, Nhật, Anh, Đức, Pháp..
 • Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là, Giáo Trình Tiếng Việt Thực Hành Của Nguyễn Minh Thuyết, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt 11, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1 Giáo án, Tiếng Anh Tập 1 Lớp 4 Nhà Xuất Bản Giao Dục Việt Nam, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Sach Giao Vien Tieng Viet Lop 3, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 Pdf, Sách Giáo Khoa Lớp 5 Môn Tiếng Việt, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Tiếng Việt Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lop 2 Tap 2, Sách Giáo Khoa Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiêng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Tải Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Pdf, Văn Bản Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 4 Tập 1, Sach Giao Khoa Tieng Viet 1 Tap 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Tập 2,

  Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật Tại Nhà Cam Kết Chất Lượng
 • Tình Hình Giảng Dạy Tiếng Việt Trong Các Trường Đại Học Ở Nhật Bản
 • Gia Sư Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật Đội Ngũ Gia Sư Tiếng Việt Cho Người Nhật Cam Kết Chất Lượng
 • Cơn “sốt” Học Tiếng Việt Nở Rộ Ở Nhật Bản
 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Việt Cho Con Ở Nhật
 • Dạy Tiếng Việt Cho Tây

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Bé Học Tiếng Anh Con Vật Giúp Bé Học Nhanh Nhớ Lâu
 • Dạy Học Tiếng Anh Qua Hình Ảnh Cho Trẻ Em (Con Vật, Trái Cây)
 • Dạy Tiếng Dân Tộc Thiểu Số Cho Học Sinh
 • Chú Trọng Dạy Tiếng Dân Tộc Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tây Nguyên
 • Lạng Sơn: Dạy Tiếng Dtts Cho Đội Ngũ Giáo Viên
 • PGS.TS Nguyễn Thiện Nam, trưởng khoa Việt Nam học và tiếng Việt (VSL) Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội, là một trong nhiều giảng viên trẻ gần 40 năm trước vừa ra trường đã được nhận về khoa để đào tạo đi Campuchia dạy tiếng Việt.

  Ngày ấy, tiếng là đi chuyên gia, nhưng kỳ thực việc đi Campuchia là đi làm nghĩa vụ quốc tế, hay thường gọi là “đi chiến trường K”.

  Trong hồi ức của các thầy, Phnom Penh – Campuchia khi đó hoang tàn. Nước thiếu, điện thiếu. Ban đêm, các thầy cô không dám ló ra ngoài đường…

  Dạy tiếng Việt cho người Campuchia, thầy Nam tận dụng cơ hội để học tiếng Khmer, nói tiếng Khmer bằng giọng của người Khmer.

  Khi về nước, thầy còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn khi hì hụi vác theo… 10kg bài kiểm tra của sinh viên Campuchia. Có người tỏ ra ái ngại: tiếng Khmer có lẽ chỉ dùng ở đất bạn, chứ về Việt Nam còn dùng vào việc gì, dịp gì?

  Nhưng với thầy Nam, tài sản ngôn ngữ ấy sau này không bị bỏ phí đi tí nào. Luận án tiến sĩ về khảo sát lỗi ngữ pháp tiếng Việt của người nước ngoài đã chỉ ra và so sánh những lỗi hay mắc phải của người nói tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Khmer khi học tiếng Việt…

  Vậy là dù kế hoạch ban đầu đi Campuchia một năm, nhưng thầy phải gắn bó với đất nước ấy tổng cộng hơn 7 năm.

  Không riêng gì thầy Nam, tuổi 20 sôi nổi của nhiều giảng viên trẻ dạy tiếng Việt đã dành cho “K”.

  Sau khi Campuchia được giải phóng khỏi ách diệt chủng của Pol Pot, từ cuối năm 1979 cho đến năm 1991, đã có trên 200 lượt cán bộ giảng dạy của VSL được mời làm chuyên gia giảng dạy tiếng Việt tại các trường ĐH Phnom Penh (nay là ĐH Hoàng gia Campuchia), ĐH Y, ĐH Kinh tế…

  Không chỉ ở “chiến trường K”, các giáo viên Việt Nam còn đi nhiều nước trên thế giới để dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam.

  Ngoài Campuchia, thầy Nam còn có ba năm dạy tiếng Việt ở ĐH Ngoại ngữ Tokyo.

  Chưa kể, thầy còn đến Đài Loan dạy phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt ở Đài Loan, nghiên cứu và thuyết trình về phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở Pháp, đến trường tiếng Việt của con em người Việt ở Thụy Sĩ, Đức, Ý…

  TS Bình Slavická (khoa triết Viện Viễn Đông, ĐH Charles, Cộng hòa Czech) cho biết tại ĐH Charles – một trong những trường ĐH lâu đời bậc nhất châu Âu, tiếng Việt và ngành Việt Nam học đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

  Là giảng viên dạy tiếng Việt có tiếng, ít ai biết bà Bình đã rẽ ngang sang công việc này từ vị trí một… kỹ sư xây dựng. Chồng bà – một người Czech, một nhà nghiên cứu về nghệ thuật truyền thống châu Á – rất mê sân khấu truyền thống Việt.

  “Dạy tiếng Việt vẫn là việc vô cùng khó khăn. Đến tận bây giờ, mỗi khi lên lớp, tôi đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chồng tôi vẫn trêu: Em đi dạy tiếng mẹ đẻ mà sao mất nhiều thời gian chuẩn bị đến thế?” – TS Bình kể.

  Cùng với sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech, sinh viên gốc Việt đăng ký theo học nhiều lên.

  “Điều này đòi hỏi phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Bởi nói cho đúng thì tiếng Việt ở đây vừa được dạy như một ngoại ngữ (với sinh viên bản xứ), vừa phải được dạy như ngôn ngữ thứ hai (với sinh viên gốc Việt)…” – bà Bình cho biết.

  Theo thống kê, hiện tại số lượng sinh viên gốc Việt theo học ngành Việt Nam học tại viện đã chiếm đến 50%.

  Tình thầy – trò không biên giới

  Nhờ sự tận tụy, kiên nhẫn của các thầy cô, tiếng Việt đã vượt khỏi biên giới Việt Nam đến với các nước. Nhưng cũng không chỉ có mỗi tiếng Việt, mà tình thầy – trò cũng trở nên… không biên giới.

  Vào những năm 1980, khi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang căng thẳng, thầy Hồ Hải Thụy nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đại diện Trung Quốc sang dự.

  Việc lựa tìm phiên dịch giữa lúc “quan hệ hai nước đang xấu” được thực hiện rất cẩn thận và kỹ càng. Vừa giỏi ngoại ngữ, vừa am tường về nhiều lĩnh vực, thầy giáo – nhà nghiên cứu Hồ Hải Thụy được chọn.

  Thầy Thụy chính là tác giả của nhiều cuốn từ điển tiếng Việt, từ điển Anh – Việt thuộc hàng best-seller một thời.

  Đại diện chính thức của Trung Quốc dự lễ kỷ niệm là viện trưởng Viện Kinh tế của Trung Quốc.

  Khi vị khách vừa bước từ máy bay xuống, thầy Thụy nhận ra đó là sinh viên cũ của mình, từng sang Việt Nam học tiếng Việt. Người học trò nhìn thấy thầy cũng sững lại, không biết phải ứng xử thế nào.

  Bình tĩnh, thầy Thụy rành rọt: “Tôi là Hồ Hải Thụy. Tôi sẽ phiên dịch cho ngài trong chuyến thăm này”.

  Chuyến thăm khi đó kéo dài chừng 2-3 ngày. Mọi việc trôi chảy, êm xuôi, thầy Thụy làm tròn nhiệm vụ. Bất ngờ, trước khi trở về nước, người viện trưởng kia tìm đến thăm thầy Thụy để nói: “Tôi vẫn luôn nhớ đến thầy”.

  Những năm 1988-1989, Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa bình thường hóa quan hệ, thầy Thụy được mời sang Hoa Kỳ để dạy tiếng Việt, vừa trao đổi học thuật.

  Từ những bài giảng tiếng Việt ở Mỹ, thầy Thụy đã gieo vào sinh viên, học giả nơi cường quốc ấy tình cảm trân trọng đặc biệt. Có học viên ngày nào giờ đã là giáo sư đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ vẫn thư tín đều đặn với thầy để trao đổi, nhờ góp ý.

  Vị giáo sư ấy là tác giả rất nhiều cuốn sách về Việt Nam, ông gọi thầy Thụy là “một kho tàng quốc gia của nền văn hóa Việt Nam”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Tiếng Campuchia Khmer Sang Tiếng Việt Online Số 1
 • Phạm Xuân Nguyên: Tôi Dạy Tiếng Việt Cho Bộ Đội Campuchia
 • 8 Cách Dạy Bé Các Con Vật Cực Thú Vị, Không Bao Giờ Nhàm Chán
 • Cách Dạy Trẻ Học Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Động Vật Hiệu Quả Nhất
 • Dạy Bé Tập Nói Bằng Hình Ảnh
 • Dạy Tiếng Việt Cho “tây”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Lớp “phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài”
 • Gia Sư Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Tphcm
 • Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Thông Báo Tuyển Sinh Lớp “phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài”
 • Gia Sư Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Phạm Thị Loan (phải) đang giảng bài cho người Hàn Quốc

  Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đang là nghề “hot” của sinh viên các trường ĐH. Đây là công việc dễ kiếm ra tiền nhưng cũng đòi hỏi sự vượt khó và năng lực cao.

  Ba mất sớm, mẹ hay đau ốm lại còn nuôi đứa em đang học phổ thông, ngay từ năm 13 tuổi, Tô Thị Thanh vừa đi học vừa phải phụ giúp bán hàng để nuôi sống mình. Gia đình là người gốc Hoa, khả năng tiếng Trung Quốc của Thanh cũng thuộc hàng “top”.

  Ngay từ năm học đầu tiên (Khoa Tiếng Trung, Đại học KHXHNV), cô đã làm gia sư Tiếng Việt cho một người Hoa đang kinh doanh ở Sài Gòn. Cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của “học trò” bởi cách truyền đạt dễ hiểu và sự cần mẫn. Thấy kết quả, vị doanh nhân giới thiệu thêm cho cô một đồng nghiệp cũng có nhu cầu học.

  Thời gian đầu, Thanh chỉ dạy một tuần ba buổi, mỗi buổi từ 1,5 đến 2 tiếng. Từ lúc có thêm “học trò”, hầu như Thanh không có ngày nghỉ. Thương cho hoàn cảnh cô, cuối tháng các “học trò” bồi dưỡng thêm tiền. Vào cuối kỳ, phải nghỉ dạy ôn thi, cũng được “học trò” ưu ái trả 50% tiền lương.

  Thanh cho biết: “Mỗi tháng thu nhập từ nghề gia sư cũng xấp xỉ 3 triệu. Số tiền này không chỉ đủ cho mình ăn học mà còn phụ giúp thêm mẹ nuôi em”. Thanh còn bật mí: “Sau khi ra trường, hai vị doanh nhân hứa sẽ xin việc làm cho”.

  Sinh viên Phạm Thị Loan đang theo học năm cuối (ngành Hàn Quốc, Đại học KHXHNV), có vóc người nhỏ nhắn, chân phải bị tật, đi lại khó khăn. Bước vào đại học, Loan mới bắt đầu làm quen với Tiếng Hàn nhưng bằng sự chăm chỉ và khả năng bẩm sinh, chỉ hai năm cô đã giao tiếp khá thành thạo.

  Loan tỏ ra khá tự tin: “Nhờ có nghiệp vụ và khả năng về ngoại ngữ nên hầu như em chưa gặp trở ngại nào trong công việc”. Ngoài việc dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài, Loan còn hỗ trợ ngôn ngữ cho một phó giám đốc công ty người Hàn Quốc, với mức lương 300 USD/tháng.

  Còn Hùng, SV Khoa Công nghệ Thông tin, ĐHKHTN lại có vốn Tiếng Anh khá. Anh được nhận làm “cộng tác viên” cho một công ty nước ngoài, đồng thời “kiêm” cả việc gia sư Tiếng Việt cho một vị trưởng phòng kinh doanh người Đức. Riêng khoản lương mỗi tháng cũng trên ba triệu đồng, số tiền này Hùng mua máy tính xách tay và dụng cụ hỗ trợ học tập. Hùng còn khoe: “Thỉnh thoảng còn được theo ông bạn về Đức công tác”.

  Để dạy cho người nước ngoài, đòi hỏi các gia sư phải thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và hiểu tường tận về tiếng Việt. Cấu trúc câu và nghĩa trong tiếng Việt phức tạp nên thật không dễ cho cả người dạy và người học. Nhất là những câu thành ngữ, ca dao hay các từ “lóng” của người Việt Nam khi dịch thường bị “rối” nghĩa.

  Chẳng hạn với câu “Tôi đến Sài Gòn chỉ mất một giờ thôi” thì người học hay hỏi ngược lại từ “chỉ”, “thôi” là gì? Những trường hợp này, buộc người dạy phải đưa ra nhiều ví dụ tương tự, đồng thời giải thích người ta mới “nuốt trôi” được, Minh Trang, một gia sư “chuyên nghiệp”, chia sẻ về cái khó khi bị “học trò” vặn vẹo…

  Tác phong làm việc của người nước ngoài là điều kiện tốt để các gia sư học tập nhưng đồng thời cũng là một thách thức. Nguyễn Thùy Lan, SV Khoa Anh ngữ (ĐH Sư phạm TPHCM), cho biết: “Họ học rất chăm chỉ, tận dụng hết quỹ thời gian. Thậm chí, có người đã 60 tuổi cũng còn học, do đó rất khó chịu nếu chúng ta tới trễ”. Gặp phải những người khó tính, chỉ cần sai giờ một buổi là bị hủy hợp đồng hoặc nhẹ hơn, không tính lương ngày đó.

  Một gia sư cho biết: “Dạy cho người nước ngoài lương cao hơn nhưng bị áp lực rất lớn. Có không ít trường hợp, nhất là người Hàn Quốc, Đài Loan… thường tỏ thái độ với “thầy” của mình như những người làm công vậy”. Vì thế, không phải ai cũng làm được gia sư Tiếng Việt cho người nước ngoài.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Trường Đại Học Được Bồi Dưỡng, Cấp Chứng Chỉ Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Khóa Học Tiếng Việt Giao Tiếp Thực Tế Cho Người Nước Ngoài
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Bình Dương
 • Giáo Viên Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Nhà
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Nhà Ở Sài Gòn
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Tiếng Việt Cho Người Nhật
 • Hết Lòng Dạy Tiếng Hàn, Hari Won ‘lao Đao’ Vì Tia Hải Châu, Vj Vannie Học Đâu Quên Đấy
 • Hari Won Làm Series Dạy Tiếng Hàn Cho Trẻ Em Việt Nam
 • Clip: Hari Won ‘nhắc Bài’ Trấn Thành Khi Hát Tiếng Hàn, Cùng Nhau ‘làm Loạn’ Quán Ăn Với Vũ Điệu Cực Độc
 • Hari Won Dạy Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Đối với những người nước ngoài muốn đến sống và làm việc tại VN , vấn đề lớn nhất mà các bạn thường gặp phải có lẽ là rào cản ngôn ngữ. Trên thực tế, tiếng Anh không khó bằng Tiếng Việt vì phát âm và hệ thống ngữ pháp của tiếng Việt đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều. Do đó, người nước ngoài thường lúng túng khi sử dụng tiếng Việt . Hơn nữa , ngôn ngữ mà bạn được dạy đôi khi không phải là ngôn ngữ sử dụng để giao tiếp trong đời sống hằng ngày.

  • Tiếng Việt cơ sở (Trình độ A )
  • Tiếng Việt trung cấp (Trình độ B)
  • Tiếng Việt nâng cao (Trình độ C)
  • Tiếng Việt chuyên sâu theo các kĩ năng (nghe, nói, đọc viết)
  • Tiếng Việt chuyên ngành (ngôn ngữ học, lịch sử, văn hóa, văn học, nghệ thuật…).
  • Tiếng Việt cơ bản cấp tốc (để giao tiếp, du lịch, kinh doanh….)
  • Tiếng Việt nâng cao hoặc chuyên sâu theo các kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết)
  • Tiếng Việt dự bị đại học và sau đại học: Dành cho các sinh viên nước ngoài có đủ trình độ về tiếng Việt (ngoại ngữ) chuẩn bị học đại học, sau đại học ở Việt Nam.

  Lợi ích khi đăng ký học tiếng Việt tại Trung Tâm:

  – Khoá học được đảm nhiệm bởi các giáo viên nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình. Đây là Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài đến Việt Nam, người làm công tác kinh doanh, đi du lịch, Việt kiều về Việt Nam làm việc và sinh sống,…

  – Chương trình được thiết kế phù hợp cho nhiều đối tượng theo học từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. Học viên được học và thực hành đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có đủ tự tin để có thể giao tiếp với người Việt Nam bằng vốn kiến thức về từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã được học.

  – Thời gian học: Linh động theo yêu cầu của học viên (sáng, chiều, tối)

  – Sĩ số lớp: từ 01 đến 5 học viên

  – Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy tiếng VIỆT – Số 200,Quang Trung, Hà Đông hoặc tại địa chỉ của học viên yêu cầu (Cơ quan, Nhà riêng, Khách sạn,…)

  Tự hào với đội ngũ giảng viên có bằng cấp và từng sống tại nước ngoài, Dịch thuật Châu Á xin mang đến dịch vụ dậy tiếng Việt cho người nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Giải Getting Started Unit 1 Sgk Tiếng Anh 7 Mới
 • Bt Tiếng Anh 8 Unit 1 Test 1
 • Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends Hệ 7 Năm
 • Unit 1 Lớp 8: Getting Started
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Lào

  --- Bài mới hơn ---

 • Thầy Giáo Quân Hàm Xanh Dạy Tiếng Việt Cho Người Lào
 • Cần Lưu Ý Điều Gì Khi Cùng Trẻ Học Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1?
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Và Học Tiếng Việt Cho Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Quyết Định Phê Duyệt Đề Án Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Và Học Tiếng Việt Cho Người Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Chương Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Với Khung Năng Lực 6 Bậc
 • Thượng úy Nguyễn Văn Trinh cho biết, lớp học tiếng Việt của Bộ đội biên phòng VN mở trên đất Lào ra đời từ năm 2022, do anh trực tiếp tham mưu với chỉ huy Đồn biên phòng Thông Thụ.

  Thượng úy Nguyễn Văn Trinh và em Thào May Sì (một trong nhiều học sinh được dạy tiếng Việt) ẢNH: PHAN HẬU

  Thượng úy Trinh cho biết, lớp học tiếng Việt của Bộ đội biên phòng VN mở trên đất Lào ra đời từ năm 2022, do anh trực tiếp tham mưu với chỉ huy Đồn biên phòng Thông Thụ, khi đồn nhận lời giúp đỡ người dân bên kia biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và mở mang tri thức. Nhưng công việc đầu tiên, theo thượng úy Trinh, là cần dạy tiếng Việt để người dân Lào có thể giao tiếp, lắng nghe những chia sẻ, hướng dẫn từ Bộ đội biên phòng VN. Để duy trì lớp học trong suốt 3 năm qua với 105 học viên đã tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn “nói thông, viết thạo tiếng Việt”, thượng úy Trinh là người trực tiếp biên soạn giáo án và đứng lớp giảng dạy.

  Theo thượng úy Trinh, lớp học mở trong dịp hè hằng năm. Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng. Thời gian đó, thượng úy Trinh khoác ba lô sang nước bạn Lào dạy tiếng Việt, đường đi lại khó khăn, có khi phải ăn ngủ ngay lớp học hằng tuần, hằng tháng mới có dịp về thăm đồn. Ở các lớp học tiếng Việt trong bản Nậm Táy, đông nhất vẫn là học sinh, thanh niên. Tại địa bàn công tác, thượng úy Trinh còn mở thêm các khóa học dành cho cán bộ là người địa phương.

  “Ngày đầu mở lớp, tôi không nghĩ sẽ duy trì được đến bây giờ. Người dân Lào rất thích và chịu khó học tiếng Việt, nhờ đó mà các thông tin quy định pháp luật bảo vệ biên giới của Bộ đội biên phòng VN tuyên truyền đến với họ dễ dàng hơn. Người dân hai nước cùng gìn giữ, bảo vệ đường biên giới chung”, thượng úy Trinh nói.

  Bằng sự đam mê và nhiệt huyết với các lớp học, thượng úy Trinh đang góp phần gây dựng tinh thần đoàn kết, tình cảm hữu nghị gắn bó keo sơn giữa người dân hai bên biên giới.

  Theo Phan Hậu/ Thanh Niên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tiếng Anh Cho Người Lớn Tuổi Hay Nhất
 • Những Phương Pháp Giúp Tối Ưu Hóa Việc Học Tiếng Anh Cho Người Lớn Tuổi
 • Lời Khuyên Khi Học Piano Cho Người Lớn Tuổi
 • Tìm Gia Sư Dạy Chữ Cho Người Lớn Tuổi Tại Nhà Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
 • Gia Sư Tiếng Việt Cho Người Hàn Tại Hà Nội
 • Trường Dạy Tiếng Việt Ở Lào

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Kèm Tiếng Lào Saigon Vina
 • Học Tiếng Lào Với Giáo Viên Người Lào Tại Mlp Center
 • Dạy Tiếng Lào Cấp Tốc, Cơ Bản
 • Học Tiếng Thái Lan Ở Hà Nội. Trung Tâm Dạy Tiếng Thái Tại Hà Nội
 • 4 Lý Do Thuyết Phục Bạn Học Tiếng Latinh
 • Trường Tiểu học Hữu nghị tại Pakse-Champassak-Lào. Ảnh: Tiến Dũng

  Việc dạy học TV ở đây có một ý nghĩa rất lớn, giúp cho con em Việt kiều biết đọc, biết nói và viết được TV. Hầu như gia đình Việt kiều nào ở Pakse nói riêng cũng mong mỏi con cháu nói được TV để không quên quê hương, nguồn cội. Ở Pakse cả 7 xóm người Việt đều có trường mầm non dạy TV. Trường Tiểu học Hữu nghị là trường dạy TV bậc tiểu học duy nhất ở đây.

  Do chương trình và SGK như vậy nên trong thực tế, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chương trình, soạn giáo án, thực hiện các hoạt động dạy học theo đúng chương trình quy định. Những giáo trình và tài liệu phương pháp giảng dạy trong nước hiện nay không thể để giáo viên ở đây áp dụng. Giáo viên đứng lớp phải “chẻ” nội dung kiến thức của từng lớp làm đôi và mỗi bài học cũng phải “chẻ” làm nhiều phần để phù hợp với chương trình, lịch học và thời lượng của các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục nước sở tại. Bộ Giáo dục Lào chỉ cho dạy 3 tiết TV/tuần, xem môn TV như một ngoại ngữ. Vì vậy, nhà trường đã linh hoạt, sắp xếp để dạy TV được nhiều nhất bằng cách bố trí những tiết trống hoặc môn phụ để tăng giờ dạy TV lên 6 tiết/tuần. Tuy nhiên kết quả dạy học vẫn chưa như mong muốn.

  Toàn trường có 31 giáo viên, riêng bộ môn TV có 9 giáo viên, trong đó, có 2 giáo viên từ Việt Nam sang theo chương trình hợp tác giáo dục của 2 Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam là anh Kiều Kim Ngọc quê Yên Bái và Lê Công Lương quê Thanh Hóa. Mấy năm gần đây, Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam rất quan tâm đến việc bồi dưỡng cho giáo viên dạy TV ở nước ngoài, trong đó có Lào. Bộ đã tổ chức nhiều chương trình (như Chương trình thử nghiệm Tiếng Việt vui) và các lớp bồi dưỡng cho giáo viên dạy TV ở các nước, trong đó giáo viên của Trường Tiểu học Hữu nghị Pakse được tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp dạy TV tại Nghệ An và Quảng Bình trong mấy kỳ hè vừa qua. Tuy vậy để có một chương trình dạy TV phù hợp cho con em Việt kiều ở tất cả các nước không phải là chuyện đơn giản, cần phải có sự nghiên cứu, đầu tư quy mô của các cấp bộ, ban ngành nước sở tại và trong nước, nhất là sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục các nước, mới có thể đem lại hiệu quả thiết thực.

  Thầy Đặng Công Nhân- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu nghị tâm sự: Nếu các em học sinh Việt kiều được tiếp tục học TV ở bậc THCS sẽ tốt hơn. Vì ở bậc tiểu học, các em chỉ đủ khả năng sử dụng TV ở mức tối thiểu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Tiếng Lào Uy Tín, Chất Lượng.
 • Dạy Tiếng Lào Cơ Bản, Dạy Theo Yêu Cầu, Uy Tín Chất Lượng
 • Những Cô Giáo Việt Nam Dạy Học Ở Lào
 • Học Tiếng Lào Ở Hà Nội. Trung Tâm Dạy Tiếng Lào Tại Hà Nội
 • Học Tiếng Khmer Những Từ Giao Tiếp Thông Thường
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Indonesia

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Indonesia Chính Thức Được Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
 • Tiếng Indonesia Chính Thức Được Giảng Dạy Tại Trường Đh Khoa Học Xh&nv
 • Ngôn Ngữ Indonesia Chính Thức Được Giảng Dạy Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Nội Dung Học Phần Phương Pháp Dạy Học Tiếng Jrai Trong Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Jrai
 • Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Tiếng Jrai, Bah Nar
 • Bạn là người Indonesia đang sống và làm việc tại Việt Nam? Bạn cần học gấp tiếng Việt để giao tiếp trong công việc?

  Thông báo: Hỗ trợ dịch Covid – duy nhất từ 19 – 25/12/2020 , khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật học phí còn 290.000đ 1 tháng, tuần 3 buổi, khi đăng ký

  Trường SaiGon Vina nhận dạy tiếng Việt cho người Indonesia , dạy kèm tận nhà, công ty hoặc học tại trung tâm, học phí rẻ.

  Chương trình tiếng Việt cho người Indonesia tại SaiGon Vina:

  Chương trình được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao, tập trung 2 kỹ năng nghe và nói. Đặc biệt, nội dung khoá học chú trọng các tình huống giao tiếp trong môi trường làm việc và cuộc sống hàng ngày.

  1 – Week Course: Học viên sẽ nắm các mẫu câu giao tiếp cơ bản để chào hỏi, trao đổi và mua bán.

  1 – Month Course: Khóa học dành cho những người mới đến Việt Nam, muốn nhanh chóng nắm bắt được văn hóa và ngôn ngữ Việt để hoà nhập vào cộng đồng một cách nhanh nhất. Khóa học chủ yếu dành cho doanh nhân và chuyên gia các dự án văn hóa, kinh tế, xã hội của các tổ chức triển khai tại Việt Nam.

  Các khoá tiếng Việt cho người Indonesia thường kéo dài 2,5 tháng, tuần học 2 buổi (thứ 7 và chủ nhật), học phí trọn khoá là 4.500.000đ, chỉ từ 3 – 5 học viên/lớp.

  Đội ngũ giáo viên được đào tạo đồng bộ về phương pháp giảng dạy, hơn 6 năm kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người Indonesia, phát âm chuẩn, nhiệt tình, hiểu văn hoá và cách thức học của người Indonesia bởi đã tu nghiệp tại Indonesia nhiều năm.

  Đặc biệt: Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế nên 100% giáo viên của trường sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ trung gian trong giảng dạy tiếng Việt cho người Indonesia. Do đặc điểm cùng hệ thống kí hiệu Latinh nên việc học tiếng Việt dành cho những người biết tiếng Anh không mấy khó khăn.

  Ghi chú: Sau mỗi buổi học đều có các bài kiểm tra nhỏ để học viên tự đánh giá, nỗ lực hơn trong việc học, đồng thời giáo viên hệ thống lại các điểm quan trọng về cách dùng câu, từ, ngữ pháp. Khi thực hành giao tiếp, giáo viên sẽ đưa ra các từ ngữ, mẫu câu thông dụng giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được thông tin khi tiếp xúc với người Việt Nam.

  Đăng ký học tại các cơ sở ở chúng tôi → Chi tiết

  Hoặc liên hệ: 0902 516 288 (Thầy Tuấn – Cô Mai) để biết chi tiết khóa tại SaiGon Vina. dạy tiếng Việt cho người Indonesia

  Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Nghe Nói Tiếng Trung Với Giáo Viên Người Hoa.
 • Học Tiếng Hoa Cơ Bản Tại Trung Tâm Tiếng Trung Chinese
 • Khóa Học Tiếng Hoa Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bố Mẹ Có Nên Dạy Học Tiếng Hoa Cơ Bản Thiếu Nhi Không?
 • Dạy Kèm Tiếng Hoa Cho Mọi Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Singapore

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Tiếng Anh Dành Cho Người Lớn
 • Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Hà Lan Uy Tín, Chất Lượng
 • Có Một Ngôi Trường Phần Lan An Nhiên Giữa Lòng Sài Gòn Náo Nhiệt
 • Học Tiếng Tây Ban Nha Vỡ Lòng Ở Đâu?
 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Mới Bắt Đầu Học
 • Đánh giá

  Lợi ích của học tiếng Việt

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại vào ngày 27/4/2018 có nêu rõ Singapore là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN và cũng là cửa ngõ để các tập đoàn đa quốc gia và khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam và giúp Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với thế giới. Do đó, nếu bạn đã học tiếng Việt, bạn có thể dễ dàng du lịch, giao lưu văn hóa, và quan trọng nhất là giao thương kinh tế với Việt Nam.

  Ngoài ra việc học tiếng Việt còn giúp cho bạn có thể tiếp cận được với những nguồn tri thức mới từ Việt Nam. Nếu bạn là người ham học hỏi thì không nên bỏ qua những kiến thức lịch sử hào hùng đấu tranh kiên cường và bất khuất của dân tộc Việt Nam.

  Hơn nữa, nếu bạn là sếp, các cấp quản lý thì bạn sẽ dễ dàng thúc đẩy sự nghiệp vì với việc am hiểu tiếng Việt, bạn có thể dễ dàng hiểu được nhu cầu, phong tục, tập quán của người dân Việt Nam. Từ đấy, bạn có thể đưa ra được nhiều chiến lược hợp lý để mở rộng thị trường tại Việt Nam.

  E-Solution dạy tiếng Việt cho người Singapore

  Hiện nay, E-Solution có nhiều khóa học dạy tiếng Việt cho người Singapore như học tiếng Việt online, học tiếng Việt 1 on 1, học tiếng Việt tại nhà, học tiếng Việt tại doanh nghiệp,… phù hợp với nhiều đối tượng học viên và dễ dàng lựa chọn.

  Bạn sẽ được học với những giáo viên chất lượng nhất Việt Nam với những giáo viên tốt nghiệp từ đại học sư phạm hoặc các trường có các ngành ngôn ngữ học với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế. Ngoài ra, giáo viên có thể nói được ít nhất 2 ngôn ngữ, dễ dàng giúp học viên hiểu rõ bài học, và giải đáp thắc mắc khi có câu hỏi ngay lập tức.

  Nói về giá, chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp các khóa dạy tiếng Việt cho người Singapore giá rẻ nhất thị trường. Chúng tôi đã cắt giảm rất nhiều các chi phí không cần thiết mà các trung tâm khác đang áp dụng để tính phí cho khách hàng. Do vậy, bạn sẽ không còn lo lắng về việc học phí quá đắt.

  Bùi Hà Quí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Việt Được Bộ Giáo Dục Singapo Cho Vào Trường Học Năm 2022
 • Từ Năm Học 2022 Bộ Giáo Dục Singapore Sẽ Đưa Tiếng Việt Vào Chương Trình Giảng Dạy
 • Du Học Singapore 2022: 15 Điều Bắt Buộc Cần Biết! 🛑
 • Đi Du Học Singapore Cần Bằng Tiếng Anh Gì
 • Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản Khi Đi Du Học Ở Singapore
 • Dạy, Học Tiếng Việt Tại Úc

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Giáo Trình Dạy Piano Bằng Tiếng Việt Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Tự Học Lập Trình Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Những Cuốn Sách Dạy Chơi Poker Tiếng Việt Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Trung Tâm Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Việt ở Úc

  Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 13/06/2010 Cập nhật: 12:34 AM, 13/06/2010

  Tiếng Việt được giảng dạy như ngoại ngữ tại Úc. Ảnh: ABC

  Tiếng Việt hiện đại đến Úc

  Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quốc tế giáo dục Úc (AEI) thuộc Tổng lãnh sự quán Úc tại TPHCM, tính đến cuối năm 2009, có hơn 21.000 học sinh-sinh viên Việt Nam đang du học tại các trường phổ thông và đại học ở Úc. Họ đến Úc để học tập và khá nhiều người đã chọn ở lại Úc làm việc và sinh sống sau khi hoàn tất khoá học. Một số người đi dạy tiếng Việt tại các trường cộng đồng trong thời gian đi học. Cũng có một số người trở thành giáo viên dạy tiếng Việt sau khi tốt nghiệp. Tiếng Việt hiện đại đã và đang theo chân các sinh viên này đến Úc và len lỏi vào cộng đồng Việt ở đây.

  Điều không thể…

  Trong thời gian đầu khi mới sang Úc du học, anh Tùng đã tham gia dạy tiếng Việt cho các em người Việt từ lớp 6 đến lớp 10 trong các lớp học cộng đồng ở St. Vincent Liem tại Flemington. Anh dạy ở đây được gần một năm, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

  Anh cho biết đa số các giáo viên dạy học ở đây sinh ra hoặc lớn lên ở Úc. Mọi người dạy tiếng Việt theo giáo trình đã có sẵn. Tuy nhiên, có những khác biệt rõ rệt trong cách dạy tiếng Việt ở Úc và Việt Nam. Khi học tiếng Việt ở Việt Nam, dù là tiếng mẹ đẻ nhưng học sinh phải học đánh vần, những môn như từ ngữ, ngữ pháp… Ở Úc, giáo trình không cập nhật những vấn đề này mà dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai, đưa ra những mẫu câu và các ví dụ để học sinh thực tập. Điều này cũng tương tự như người Việt học tiếng Anh, khi bắt đầu học cũng chỉ học những mẫu câu có sẵn mà không biết tại sao những từ đó đi với nhau lại đọc như thế. Nói tóm lại là người học không hiểu được cái gốc của ngôn ngữ đó.

  Anh Tùng đã mang những từ ngữ mới đang được sử dụng ở Việt Nam vào chương trình dạy. Tuy nhiên, anh đã gặp một số khó khăn nhất định.

  “Khi nói chuyện đùa giỡn với các đồng nghiệp thì việc cập nhật tiếng Việt mới không có vấn đề gì. Tuy nhiên, để đưa các từ ngữ mới đó vào giáo trình chính thức để dạy thì đó là điều không thể xảy ra. Ngoài ra, vấn đề còn nằm ở chỗ khi cập nhật tiếng Việt đương đại cho các em học sinh, các em ấy về nhà nói chuyện với ba mẹ thì chưa chắc ba mẹ đã hiểu. Đó là chưa kể đến khả năng tiếp thu những từ ngữ mới bởi dù sao tiếng Việt cũng chỉ là ngoại ngữ, tiếng Anh mới là ngôn ngữ chính của các em”, anh Tùng cho biết.

  Chủ động về giáo trình và phương pháp dạy

  Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Phương tiếp tục chương trình Master of Arts in TESOL ở Brisbane (Teachers of English for Speakers of Other Languages – Giáo viên dạy tiếng Anh cho người nước ngoài). Sau khi tốt nghiệp, Phương hiện đang dạy tiếng Việt tại Trung tâm Giáo dục của Đại học Sydney (Centre for Continuing Education at University of Sydney) cũng như dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.

  Trước mỗi khoá học, Phương cho hay cô thường chuyện trò với học sinh để từ đó có cách dạy thích hợp. Dạy ngôn ngữ không chỉ là dạy tiếng mà còn giới thiệu những nét về văn hoá và đời sống người dân của đất nước đó. Phương giới thiệu cho người học về áo dài, sưu tập những mẫu hình áo dài, đám cưới Việt để họ hiểu thêm về văn hoá Việt Nam. Khi học sinh đã có thể đọc tiếng Việt lưu loát, cô tiếp tục giới thiệu những đoạn phim ca nhạc có phụ đề tiếng Việt bên dưới giống như karaoke để người học có thể hát được những bài hát Việt Nam. “Học viên rất thích những hình thức học như thế”, Phương kể.

  Kết hợp giáo trình giảng dạy

  Trong hoàn cảnh đó, một số giáo viên vẫn sử dụng những giáo trình đã được biên soạn sẵn ở Úc. Một số khác kết hợp các nguồn giáo trình khác nhau cùng với những kiến thức thu nhận được trong các chuyến đi về Việt Nam.

  Với mục đích là nhằm giúp các em học sinh tiếp thu tiếng Việt một cách hiệu quả nhất và theo kịp sự phát triển của ngôn ngữ Việt, anh Đào đã kết hợp các giáo trình ở Úc, Mỹ và Việt Nam trong khi dạy học. “Ngôn ngữ phải phản ánh được nhận thức của xã hội và gắn với cuộc sống của người dân. Dạy cho các em nói và hiểu được tiếng Việt dù ở bất cứ nơi đâu là trách nhiệm của người dạy, nếu không thì dạy để làm gì…”, anh Đào nói.

  Tiếng Việt 1.0

  Để có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo, chỉ tham gia các lớp học tiếng Việt là chưa đủ. Ngoài sách vở, thầy cô, phải kể đến sự chú ý, quan tâm của gia đình cũng như sự yêu thích học tiếng Việt của chính người học.

  Ở Melbourne hiện nay có ba hệ thống trường dạy tiếng Việt: hệ thống các trường của chính phủ; hệ thống các trường dạy tiếng Việt vào sáng thứ Bảy được gọi là VSL (Victorian School of Languages) với khoảng 10 trung tâm; hệ thống các trung tâm dạy tiếng Việt của các hội đoàn và tổ chức tư nhân – hiện có hơn 7.000 học sinh tham gia học ở khoảng 25 trung tâm khắp Melbourne. Những trường do các hội đoàn tư nhân thành lập thường dạy tiếng Việt đến hết lớp 10, chỉ có một số ít trường dạy tiếng Việt đến lớp 12. Còn đa số các trường của chính phủ dạy tiếng Việt đến lớp 12. Người học muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về tiếng Việt thì có thể tiếp tục học tại các trường như Đại học Victoria.

  Tiếng Việt hiện đại

  Vẫn theo ông Nhương, giáo trình chỉ có thể cập nhật những từ ngữ mới được dùng trong lĩnh vực khoa học và những từ ngữ mang tính trung dung có thể sử dụng trong cộng đồng. Quá trình tiếp nhận tiếng Việt hiện đại thường thông qua cuộc sống hàng ngày nhiều hơn. Các phụ huynh về Việt Nam chơi, đọc sách, đọc báo trên Internet hoặc thường xuyên tiếp xúc với các du học sinh Việt Nam tại Úc thì những từ mới sẽ thấm dần vào người nghe và được sử dụng một cách tự nhiên.

  Bên cạnh các trường lớp dạy tiếng Việt được tổ chức bài bản, có một số bạn trẻ người Việt ở Úc tự học tiếng Việt ở nhà thông qua việc giao tiếp với người thân trong gia đình. Kết quả là rất nhiều người nói được tiếng Việt khá lưu loát nhưng lại không biết đọc và viết.

  Để có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo, chỉ tham gia các lớp học tiếng Việt là chưa đủ. Ngoài sách vở, thầy cô, phải kể đến sự chú ý, quan tâm của gia đình cũng như sự yêu thích học tiếng Việt của chính người học.

  Dũng Neo theo cha mẹ đến Úc khi mới tròn một tuổi. Cũng như đa số thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Úc, anh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất. Mặc dù có học tiếng Việt nhưng trước đây Dũng nói tiếng Việt rất dở, ở nhà cha mẹ cũng không ép buộc phải sử dụng tiếng Việt. Mọi việc chỉ thay đổi khi anh bắt đầu nghe nhạc Đan Trường và trở nên yêu thích ca sĩ này. Dũng bắt đầu sưu tầm những đĩa nhạc của Đan Trường, muốn tìm hiểu về Việt Nam và muốn nói tiếng Việt. Anh kết bạn với các du học sinh Việt Nam tại Melbourne, thường xuyên đi chơi với các bạn ấy và tham gia vào những hoạt động của các hội du học sinh Việt Nam. Dũng cho biết chính môi trường này đã giúp anh tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Việt và có thể sử dụng tiếng Việt hiện đại, cập nhật được những từ ngữ mới.

  Kim Anh (Theo chúng tôi ngày 19.5 và 1.6.2010)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lại Tiếng Việt Ở Hải Ngoại
 • Dạy Phát Âm Tiếng Việt Cho Sinh Viên Úc
 • Tiếng Việt Ở Úc: Du Học Sinh Việt Nam Dạy Tiếng Việt Ở Úc
 • Nỗ Lực Giữ Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt Ở Úc
 • Chương Trình Giảm Tải Môn Tiếng Việt Lớp 1 Chính Thức Của Bộ Giáo Dục
 • Tiếng Việt Ở Úc: Du Học Sinh Việt Nam Dạy Tiếng Việt Ở Úc

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Phát Âm Tiếng Việt Cho Sinh Viên Úc
 • Lại Tiếng Việt Ở Hải Ngoại
 • Dạy, Học Tiếng Việt Tại Úc
 • Bộ Giáo Trình Dạy Piano Bằng Tiếng Việt Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phương Pháp Tự Học Lập Trình Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hành trang cần có.

  Theo Hằng, hiện đang dạy tiếng Việt tại Melbourne, hành trang quan trọng hơn cả để giúp các bạn dạy tiếng Việt cho người Úc là vốn hiểu biết về văn hóa Việt Nam bởi vì ngôn ngữ và văn hóa có mối liên hệ mật thiết. Cũng giống như việc dạy tiếng Việt ở các trung tâm, các bạn sinh viên cũng cần có giáo trình để dạy. Với những bạn đã từng ít nhiều có kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam thì các bạn có thể nhờ người nhà mua sách ở Việt Nam và gửi qua Úc. Còn với các bạn chưa dạy bao giờ hoặc các bạn người Việt ở Úc như Bianca (Trang) ở Sydney thì chủ yếu các bạn tham khảo các giáo trình dạy tiếng Việt trên mạng Internet.

  Dạy tiếng Việt như thế nào?

  Sinh viên thường dạy theo kiểu một kèm một nên phương pháp dạy và giáo trình dạy nói chung linh hoạt hơn so với các trung tâm. Hằng cho biết: “Đa số người Úc học tiếng Việt là những người đang đi làm nên họ có rất ít thời gian để học và thường thích học nói hơn. Họ cũng không quá chú trọng vào ngữ pháp như cách người Việt Nam trong nước học tiếng Anh. Mình cố gắng dạy họ cách nói tự nhiên như người Việt Nam. Vì vậy, mình thường tự soạn giáo trình và đưa ra các tình huống để họ thực hành nói. Cứ nói đi nói lại rồi họ sẽ nhớ (cười).”

  Nhiều người thích học một kèm một để có sự linh hoạt về thời gian và học buổi nào trả tiền buổi đó. Loan cho biết thường thì người học không định trước là họ sẽ học bao lâu, nói chung là tùy theo hứng thú và khả năng sắp xếp công việc của họ, trừ những người học để đi du lịch và sang Việt Nam làm việc. Vì thế, các bạn sinh viên luôn cố gắng tạo hứng thú cho người học qua sự sáng tạo trong cách truyền đạt, các câu chuyện về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán của Việt Nam.

  Bên cạnh đó, đối với người nước ngoài học tiếng Việt nói chung và người Úc học tiếng Việt nói riêng, đa số đều cho rằng cái khó nhất trong học tiếng Việt là phát âm. Một số người sau khi học ở trung tâm ngoại ngữ lại quyết định học riêng để luyện phát âm kỹ hơn và có nhiều cơ hội thực hành nói hơn. Angela đã từng học tiếng Việt ở một trung tâm ngoại ngữ ở Melbourne nhưng sau đó chị quyết định tìm một người dạy kèm để luyện nói tiếng Việt nhiều hơn.

  Dạy tiếng Việt có phải là một nghề thu nhập khá đối với sinh viên?

  Trao đổi về vấn đề thu nhập từ việc dạy tiếng Việt, đa số các bạn sinh viên cho rằng thu nhập không nhiều vì người học thường chỉ học từ một đến hai buổi một tuần, mỗi buổi kéo dài từ một đến hai tiếng. Hơn nữa, số người học không phải lúc nào cũng duy trì ở mức ổn định. Hoặc có khi nhiều người cùng đăng ký học một lúc nhưng không thể nhận dạy hết vì thời gian không cho phép. Cũng có khi không có học viên nào. Tuy nhiên, các bạn vẫn thích dạy tiếng Việt vì như Trang nói: “Đó là cơ hội để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.”

  Người Úc học tiếng Việt trên đất Úc có thể được chia thành các nhóm bao gồm: những người thường xuyên làm việc với người Việt tại Úc, những người đang có bạn trai/bạn gái người Việt, những người đang có nhu cầu lấy vợ người Việt, những người làm kinh doanh có quan hệ với đối tác Việt Nam, những người chuẩn bị sang Việt Nam làm việc, những người chuẩn bị sang Việt Nam du lịch, những người làm từ thiện, và những người thích học ngoại ngữ, những người thích tìm hiểu Việt Nam và một số muốn duy trì vốn tiếng Việt đã học được sau một thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ngoài mục đích học ngôn ngữ để có thể giao tiếp, nhiều người đặc biệt quan tâm đến văn hóa Việt Nam.

  Đối với một số bạn sinh viên Việt Nam tại Úc, dạy tiếng Việt không chỉ là để tăng thu nhập mà quan trọng hơn là cơ hội để trao đổi văn hóa, nâng cao khả năng tiếng Anh và quảng bá tiếng Việt.

  Nguồn Bay Vut

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nỗ Lực Giữ Chương Trình Song Ngữ Tiếng Việt Ở Úc
 • Chương Trình Giảm Tải Môn Tiếng Việt Lớp 1 Chính Thức Của Bộ Giáo Dục
 • Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Việt Lớp 5 Tại Nhà Ở Hà Nội
 • “dạy Tiếng Việt Lớp 1” Trên Truyền Hình Vtv7 Cùng Cô Giáo Đào Thu Thủy ​​​​​
 • Vtv7 Mở Chương Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1 Vào 9H Sáng Hàng Ngày
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×