Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4

--- Bài mới hơn ---

 • Những Kiến Thức Cần Khi Bé Học Sách Tiếng Anh Lớp 4
 • Giúp Bé Học Tốt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4!
 • Bộ Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Toàn Diện
 • Học Tiếng Anh Lớp Bốn Qua Bài Hát Được Không ?
 • Học Tiếng Anh Lớp 4 Qua Bài Hát Có Tốt Không ?
 • Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Sinh Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Bài Thuyết Trình Của Nữ Thực Tập Sinh Nổi Tiếng, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Vi Sinh Vật Học, Giáo Trình An Sinh Xã Hội, Giáo Trình Sinh Học Y Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 2, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Fpt, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giao Trinh Tieng Anh Lop 8, Giáo Trình Tiếng Anh Du Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 1, Giáo Trình Tiếng Anh Của Ila, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Everybody Up, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Học Tiếng Đức, Giáo Trình Học Tiếng Đức A1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3 Mới, Giáo Trình Học Tiếng Đức Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Đức Căn Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Tiếng Anh Know How, Giáo Trình Tiếng Anh Kid’s Box, Giáo Trình ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Séc, Giáo Trình Tiếng Anh Hay, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Cho Trẻ Em, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán, Giáo Trình Tiếng Anh Ket, Giáo Trình Tiếng Anh 3, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình A Tiếng Anh, Giáo Trình ôn Thi Tiếng Anh B1, Giáo Trình Môn Tiếng Anh 9, Giáo Trình Môn Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh 6, Giáo Trình Tiếng Anh 7, Giáo Trình Tiếng Anh 8, Giáo Trình A1 Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh 9, Giáo Trình Học Tiếng Hàn, Giáo Trình Học Tiếng Anh Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh ở Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Môn Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh 5, Giáo Trình Tiếng Anh 4, Giao Trinh Tieng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh 1, Giáo Trình Tiếng Anh 1 Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh 10, Giáo Trình Tiếng Anh 11, Giáo Trình Tiếng Anh 12, Giáo Trình Tiếng Anh 123, Giáo Trình Tiếng Anh 123 Lớp 10, Giáo Trình Tiếng Anh 2, Giáo Trình Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Ngữ âm Học Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh A, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Bậc Đại Học, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh 2,

  Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Sinh Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Bài Thuyết Trình Của Nữ Thực Tập Sinh Nổi Tiếng, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Vi Sinh Vật Học, Giáo Trình An Sinh Xã Hội, Giáo Trình Sinh Học Y Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 2, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Fpt, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giao Trinh Tieng Anh Lop 8, Giáo Trình Tiếng Anh Du Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 1, Giáo Trình Tiếng Anh Của Ila, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Hà Nội, Giáo Trình Tiếng Anh Everybody Up, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Học Tiếng Đức, Giáo Trình Học Tiếng Đức A1,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 4
 • Giải Lesson 1 Unit 12 Trang 12 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Tiếng Anh Lớp 4 Học Những Gì
 • Trò Chơi Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 4
 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 4 Free
 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Anh Lớp 4 Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Hiệu Quả
 • Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Cơ Bản Cho Bé Gái Lớp 4 Tại Tân Mai, Hoàng Mai
 • Giới Thiệu Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Bé Con “liên Hoàn”
 • List Sách Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Củng Cố Và Nâng Cao Kiến Thức
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 4
 • 1. Cho trẻ học trong môi trường tiếng Anh chuẩn nhất

  Môi trường học chuẩn sẽ đóng góp những vai trò tích cực vào phương pháp học tập của mỗi trẻ nhỏ khi học ngôn ngữ. Chỉ cần cho các bé được học trong 1 môi trường tích cực, thì các bé sẽ lên trình tiếng Anh một cách nhanh chóng. Đây là 1 trong những phương pháp dạy học tiếng Anh lớp 4 hiệu quả nhất, bởi vì các bé được tiếp xúc cùng với môi trường tiếng Anh chuẩn và được trực tiếp tự rèn luyện bản thân ở trong môi trường này.

  Phát âm tiếng Anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ, nếu khi còn nhỏ các bé phát âm không chuẩn thì sẽ rất khó sửa về sau này. Việc phát âm sai cũng sẽ khiến các bé mất tự tin trong giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. Do vậy, ngay từ khi bắt đầu dạy tiếng Anh lớp 4, phụ huynh nên cho bé được tiếp xúc với các nguồn và môi trường tiếng Anh chuẩn, bậc phụ huynh nên lựa chọn cho con học với các giáo viên kinh nghiệm hoặc giáo viên bản ngữ. Khi được học với giáo viên bản ngữ, các bé lớp 4 sẽ học được cách phát âm và ngữ điệu chuẩn của họ, ngoài ra bé còn được tiếp xúc với nền văn hoá mới trong tiếng Anh – điều kiện tốt để trẻ phản xạ và giao tiếp tốt bằng vốn từ vựng tiếng Anh sau này.

  Phương pháp dạy và học sẽ đóng vai trò quyết định trong việc học tiếng Anh trẻ em . Học trong môi trường chuẩn tiếng Anh, các bé sẽ được phát âm chuẩn và tự tin nói tiếng Anh, tuy nhiên, nếu giáo viên dạy không đúng phương pháp với từng giai đoạn phát triển của trẻ, thì trẻ sẽ chủ yếu chỉ phát triển vốn từ vựng tiếng Anh và những mẫu câu đơn giản thay vì phát triển xa hơn. Hệ thống giáo trình tiếng Anh cho trẻ lớp 4 cũng cần phải thật sự phù hợp với độ tuổi, tâm lý, khả năng tiếp thu của các bé cũng như cần phải phù hợp với phương pháp giảng dạy tiếng Anh lớp 4 nhằm tạo sự yêu thích và hứng thú học tập cho các bé.

  Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu vì vậy việc tìm được địa điểm mà những trẻ nhỏ ham học tiếng Anh có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau là điều không khó. Các bậc phụ huynh nên chăm chỉ đưa con mình tới những câu lạc bộ tiếng Anh, nhóm học tập để cho trẻ luyện nói tiếng Anh cùng với những người bạn đồng trang lứa, chắc chắn việc học nói tiếng Anh của các trẻ sẽ càng hiệu quả hơn rất nhiều. Các hoạt động ngoại khoá ngoài giờ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kiến thức và đầy đủ kỹ năng sống cho các bé, tạo nên sự cân bằng giữa việc học tiếng Anh và việc vui chơi, giúp bé giảm căng thẳng, thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng.

  2. Cho các bé nói tiếng Anh dựa trên các video hướng dẫn

  Học tiếng Anh qua hình ảnh và video hướng dẫn học tiếng Anh lớp 4 là một trong những cách giúp các bé lớp 4 có tư duy ngôn ngữ và đem lại hiệu quả cao trong quá trình học tập. Qua những hình ảnh, màu sắc, âm thanh sinh động qua các kênh video hướng dẫn học tiếng Anh lớp 4, giúp các bé vừa chơi vừa học tiếng Anh. Việc học tiếng Anh lớp 4 qua video mang lại nhiều lợi ích như:

   Được xem những video luyện nghe, luyện phát âm chuẩn người bản xứ, tiếp cận với những kiến thức tiếng Anh chuẩn nhất
  • Đa dạng hóa các nguồn tài liệu tiếng Anh với video sẽ mang giúp các bé bớt nhàm chán và cảm thấy vui vẻ, hào hứng hơn khi trẻ tự học tiếng Anh.
  • Việc học tiếng Anh lớp 4 trên mạng sẽ chủ động hơn khi trẻ có thể tự do dừng / bật lại bất cứ đoạn nào bé muốn xem lại. Các bé có thể học bao nhiêu tùy thích, học bất cứ lúc nào rảnh, chỉ cần bé có máy tính/điện thoại kết nối Internet.
  • Có đầy đủ các chương trình học khác nhau, phù hợp với trình độ và nhu cầu học của từng bạn nhỏ, giúp trẻ tìm được những kênh luyện nghe tiếng Anh miễn phí

  3. Để bé tự học mọi lúc mọi nơi

  Hãy cho bé học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, phụ huynh nên tạo cho con môi trường tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên để bé có nhiều cơ hội luyện tập, sử dụng tiếng Anh. Nếu bé thích học tiếng Anh qua bài hát , phụ huynh hãy để cho bé nghe những bài hát tiếng Anh. Hay nếu như bé học thích học tiếng Anh qua phương pháp viết nhật ký, phụ huynh nên khuyến khích những việc mà con yêu thích.

  Các bậc phụ huynh hãy khuyến khích trẻ nói nhiều hơn để có thể hướng dẫn hay sửa phát âm chuẩn nhất, ngoài ra, có thể tạo được sự tự tin cho trẻ trong giao tiếp. Đừng để các bé cảm thấy sợ việc nói sai hoặc nói không liền mạch. Hãy luôn khích lệ, động viên con, khi đang tập nói thì việc nói sai hay ngập ngừng thì cũng chẳng có việc gì đáng xấu hổ.

  Các bé có thể học tiếng Anh tốt qua những hình ảnh đầy màu sắc và sinh động. Vì vậy, 1 vài quyển truyện có nội dung đơn giản cho trẻ và số lượng từ vựng thường ngày – đây là công cụ hữu ích cho trẻ trong quá trình dạy học tiếng Anh lớp 4, trong quá trình đọc truyện, các bé sẽ có được vốn từ vựng tốt hơn, hỗ trợ cho bé tiếp thu kiến thức tiếng Anh sau này.

  Sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay đã dần làm cho thế hệ các bạn trẻ không còn yêu thích văn hóa đọc sách nữa. Tuy nhiên, đọc sách luôn là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp trẻ trau dồi kiến thức của mình, hoàn thiện nhân cách và phát triển tư duy con người. Khi học ở trường, giáo viên có thể đọc 1 cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh cho các bé nghe trước lớp, qua đó rèn luyện cho các bé kỹ năng đọc sách, tăng vốn từ vựng tiếng Anh.

  5. Tạo thói quen sử dụng tiếng Anh tại nhà cho trẻ

  Đây là phương thức rất hay là áp dụng thường xuyên để trẻ có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất. Bố mẹ hãy tạo ra những nguyên tắc để buộc các bé phải sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thông thường trong đời sống hàng ngày. Các thành viên trong gia đình nên thường xuyên chào hỏi, hỏi thăm nhau bằng tiếng Anh thay vì dùng tiếng Việt, cùng với cách sử dụng các cụm từ thông dụng, ví dụ như: “Hi, Good morning” hay trước lúc đi ngủ bé sẽ phải chúc mọi người ngủ ngon: “Sleep well, have a good night.”

  Phụ huynh hãy giống như một người gia sư tiếng Anh lớp 4 cho con. Bạn có thể dạy con nói tiếng Anh thường xuyên, gọi tên những đồ vật bằng tiếng Anh, tạo cho con tình huống giao tiếp để con có thể phản xạ ngôn ngữ nhanh. Khả năng tiếp thu tiếng Anh của trẻ sẽ khó có thể nhanh như tiếng mẹ đẻ do môi trường tiếp xúc ít, do vậy, trước khi trẻ có thể sử dụng câu đối thoại dài, bạn cần giúp trẻ làm quen với những từ vựng quen thuộc xung quanh. Như vậy việc nâng cao khả năng cha mẹ sẽ nắm bắt dễ dàng hơn.

  • Cùng trao đổi về quần áo hay thời trang khi con đang chuẩn bị đồ hoặc khi mẹ con cùng giặt quần áo.
  • Ôn luyện từ vựng tiếng Anh về đồ chơi hoặc vật dụng trong nhà trong khi cùng con dọn dẹp.
  • Là người gia sư tiếng Anh lớp 4 cho con, dạy con những từ vựng về thực phẩm, đồ ăn uống mẹ đang khi nấu ăn hoặc mua sắm.

  Ở một số tình huống mà trẻ chưa hiểu nội dung trò chuyện, bố mẹ cần phải kiên nhẫn giải thích cho con, hạn chế dùng tiếng Việt khi giao tiếp với con. Điều này đôi khi làm mất nhiều thời gian của bạn nhưng bù lại là phương pháp hữu ích phát triển tư duy của bé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Unit 3: What Day Is It Today?
 • Một Số Phương Pháp Giúp Học Sinh Lớp 4 Học Tốt Môn Tiếng Anh
 • 20 Bài Học Tiếng Anh Lớp 4 Cha, Mẹ Và Bé Cùng Luyện Tập
 • Cách Dạy Trẻ Lớp 4 Học Nói Tiếng Anh Hiệu Quả Nhanh Nhất
 • Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3: What Day Is It Today?
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3 Chương Trình Mới: What Day Is It Today?
 • Giáo An English Lop 4 Cả Năm
 • Học Trực Tuyến Lớp 4 Trên Đài Truyền Hình Hà Nội 24/12/2020
 • 5 Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 4
 • Muốn giỏi tiếng Anh thì cần phải có một người bạn đồng hành. Người đó có thể là ai? Chỉ có thể là gia sư tiếng Anh lớp 4 chuyên dạy kèm tại nhà, trực tuyến (Online) theo hình thức 1 kèm 1. Có lẽ các bạn đang suy nghĩ không biết tìm gia sư tiếng Anh lớp 4 ở trung tâm gia sư nào ở đâu tốt nhất, phù hợp để đăng ký học cho con bạn phải không? Hãy yên tâm, đến với Myteacher. Chúng tôi sẽ giúp con bạn sở hữu khối kiến thức cơ bản lẫn nâng cao. Ngoài ra, còn giúp ôn luyện thi học kì, Violympic tiếng Anh trên mạng và chứng chỉ Anh văn. Hãy tin tưởng và lựa chọn thầy/ cô giáo viên, sinh viên tiếng Anh lớp 4 của Myteacher. PHỤ HUYNH – HỌC SINH GIA SƯ

  Hãy lựa chọn gia sư tiếng anh lớp 4 của Gia sư Myteacher. Ảnh: internet.

  Những lợi ích khi con bạn học gia sư tiếng Anh lớp 4 của Myteacher

  Quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến, kiến thức tiếp thu ở lớp 4 sẽ là nền tảng để vượt qua các kỳ thi lên lớp 5. Ai mà chẳng muốn con mình học giỏi hay bản thân thật vượt trội hơn các bạn cùng lớp, đặc biệt là môn quan trọng như tiếng Anh. Vậy khi con bạn học với gia sư tiếng Anh lớp 4 của Myteacher thì con bạn sẽ được những gì, lợi ích ra sao?

  1. Gia sư tiếng Anh lớp 4 sẽ bổ sung, hướng dẫn nắm vững kiến thức cơ bản

  Để học được những kiến thức mới hoặc những kiến thức nâng cao thì điều đầu tiên mà các em học sinh cần là nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chủ chốt của môn học. Tiếng Anh cũng vậy, muốn học giỏi Anh ngữ, nói năng lưu loát, hiểu được câu từ mà đối phương nói thì cũng phải nằm lòng kiến thức cơ bản.

  Quý phụ huynh có thể đang mong muốn cho con mình nắm vững được kiến thức đó mà thời gian lại không cho phép hướng dẫn cho con em mình. Đến với Myteacher để lựa chọn một người dạy kèm môn tiếng Anh lớp 4, với đội ngũ giáo viên, sinh viên giỏi, uy tín và chất lượng, thầy/ cô Myteacher sẽ bổ sung đầy đủ kiến thức cơ bản nhất của môn tiếng Anh. Đồng thời, gia sư dạy kèm môn tiếng Anh lớp 4 còn có nhiều biện pháp hướng dẫn các em nhớ lâu hơn những kiến thức cơ bản ấy và vận dụng vào làm bài tập, là đòn bẩy học kiến thức nâng cao.

  2. Gia sư củng cố kiến thức tiếng Anh lớp 4 cũ, truyền tải kiến thức mới

  3. Thầy/ cô giáo viên, sinh viên tiếng Anh lớp 4 cung cấp kiến thức nâng cao

  Lớp 4, các em học sinh bắt đầu có những mục tiêu cho riêng mình, có em thì muốn thi học sinh giỏi tiếng Anh, có em thì muốn thi Violympic, có em thì muốn học chứng chỉ anh văn,… muốn thành công trong những mục tiêu đó thì phải đáp ứng được yêu cầu nắm vững kiến thức từ cơ bản lẫn nâng cao mà ở lớp, mỗi học sinh có một trình độ học tập khác nhau, thầy cô chỉ có đủ thời gian để truyền tải kiến thức cơ bản thôi còn về kiến thức nâng cao và chuyên sâu thì có lẽ giáo viên chưa hoàn thành được.

  Vì vậy, một gia sư tiếng Anh lớp 4 là rất cần thiết cho các em học sinh lớp 4 khi ở nhà. Với những gia sư giỏi, uy tín và chất lượng thì trung tâm gia sư Myteacher có thể đáp ứng cho quý phụ huynh một giáo viên, sinh viên dạy kèm tiếng Anh lớp 4 có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dồi dào sẽ giúp cho các em học sinh lớp 4 có được kiến thức nâng cao và chuyên sâu, chuẩn bị cho các em hành trang vào các kỳ thi thử thách.

  4. Gia sư chuyên ôn tập thi học kỳ hiệu quả

  Quý phụ huynh luôn mong muốn con mình có được một kết quả thi học kỳ tốt nhưng chưa biết làm thế nào để giúp con học tốt hơn môn tiếng Anh lớp 4. Xin chia sẻ cùng quý phụ huynh là gia sư chuyên dạy kèm tại nhà, trực tuyến (Online) của Myteacher với kinh nghiệm dạy kèm nhiều năm, sẽ sẵn sàng hướng dẫn con bạn ôn luyện và gia sư tiếng Anh lớp 4 sẽ chuẩn bị cho con bạn đủ hành trang kiến thức để dự thi học kỳ, giúp con bạn học tốt hơn và có được kết quả thi tốt hơn.

  5. Luyện thi chứng chỉ Anh ngữ và Violympic tuyệt vời

  Con của bạn là 1 học sinh xuất sắc, con của bạn có kết quả học quá tuyệt vời và gia đình bạn đang muốn cho cháu có thêm một kết quả xuất sắc hơn thế nữa qua kỳ thi Violympic, học sinh giỏi hay học chứng chỉ Anh văn,…

  Chúng tôi cũng có thể đáp ứng được, chúng tôi với kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi nhiều năm môn tiếng Anh lớp 4, Myteacher với những gia sư dạy giỏi,dạy kèm môn tiếng Anh lớp 4 uy tín, đạt nhiều thành tựu trong giảng dạy sẽ hướng dẫn và chuẩn bị những kiến thức Anh văn chuẩn nhất, gia sư hứa hẹn sẽ là người lái đò lái chiếc thuyền đưa con bạn đến bến bờ vinh quang không phụ kỳ vọng của các bạn.

  Đội ngũ gia sư tiếng Anh lớp 4 của trung tâm gia sư Myteacher

  Đăng ký làm gia sư tiếng Anh lớp 4, tìm việc làm dạy thêm tại nhà, trực tuyến (Online)

  Các thầy/ cô là giáo viên, sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu đăng ký làm gia sư, tìm việc làm dạy thêm môn tiếng Anh lớp 4 vui lòng đăng ký dạy tại website. Trung tâm luôn có mức phí, lương gia sư phù hợp với năng lực của các thầy/ cô vì chúng tôi mong muốn sẽ được cộng tác lâu dài.

  Gia sư tiêu biểu

  --- Bài cũ hơn ---

 • List Sách Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Củng Cố Và Nâng Cao Kiến Thức
 • Giới Thiệu Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Bé Con “liên Hoàn”
 • Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Cơ Bản Cho Bé Gái Lớp 4 Tại Tân Mai, Hoàng Mai
 • Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Hiệu Quả
 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Anh Lớp 4 Hiệu Quả
 • 4 Cách Dạy Bé Học Tiếng Anh Lớp 1 Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Cách Dạy Bé Yêu Học Tiếng Anh Lớp Một Trực Quan Nhất
 • Giới Thiệu Cách Dạy Bé Học Tiếng Anh Lớp 1 Trực Quan Nhất
 • Cách Dạy Con Học Tiếng Việt Lớp 1 Để Khơi Dậy Tinh Thần Ham Học Của Bé
 • Dạy Bé Học Chữ Cái Tiếng Việt Bằng Nối Từ Và Nguyên Âm
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Đầy Đủ Theo Chuẩn Bộ Gd
 • Dạy bé học tiếng Anh lớp 1 là điều không phải khó kể cả khi mẹ bận rộn có rất ít thời gian. Nhiều bậc cha mẹ bây giờ lo âu khi day be hoc tieng Anh tại nhà vì sợ mình không biết cách dạy thì chẳng thể dạy cho con.

  Trên thực tiễn, điều này đúng khi trẻ lên cấp 2, khi lượng kiến thức tiếng Anh nhiều và khó hơn. Còn việc day be hoc tieng Anh lop 1 lại tương đối đơn giản, không mất nhiều thời gian nếu như mẹ biết dạy đúng phương pháp.

  Ở thời kỳ này, các con đa phần chỉ làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh, học từ vựng đơn lẻ để dùng cho việc ghép câu hoàn chỉnh sau này. Việc dạy con học tại nhà khá đơn giản và thú vị, bởi khi đó, mẹ giúp bé bước vào và bắt đầu dạo chơi trong thế giới tiếng Anh đầy kỳ thú.

  Cho bé chơi các trò chơi tương tác

  Trẻ con thường thích chơi hơn thích học, các bạn nhỏ lớp 1 cũng không ngoại lệ. Mẹ có thể chuẩn bị một số trò chơi thú vị giúp bé ôn luyện từ vựng như sau:

  Ghép từ và tranh: Mẹ có thể chuẩn bị một số từ vựng kèm các bức tranh tương ứng mô tả từ vựng đó. Ví dụ hình mặt trời tương ứng với Sun, hình ngôi nhà tương ứng với house… Sau đó đảo lộn trật tự và yêu cầu các bé xếp lại cho đúng.

  Đố vui: Chỉ vào đồ vật và đố con tiếng Anh của từ là gì. Ví dụ hôm nay học 5 từ vựng về đồ vật trong nhà. Mẹ có thể chỉ vào cái ghế và đố con cái ghế trong tiếng Anh là gì, hoặc đưa ra từ chair và đố con chỉ vào đồ vật đó trong nhà.

  Ném bóng: Đồ dùng cần thiết là 1 quả bóng ném nam châm và 1 tấm bảng ghi các từ mới. Mẹ sẽ đọc từ vựng mong muốn, con sẽ tìm vị trí của từ và ném vào vị trí của từ đó trên bảng. Trò này vừa kết hợp vận động vừa giúp bé ghi nhớ, khiến các bé học tiếng Anh lớp 1 khá yêu thích

  Dạy bé học với flash card

  Các mẹ có thể mua bộ flash card cho bé lớp 1 tại rất nhiều nhà sách, các trang bán online. Mỗi ngày, mẹ có thể chuẩn bị 3-5 thẻ từ vựng cho bé. Một việc khá khó khăn với nhiều bà mẹ không biết tiếng Anh đó là làm thế nào để đọc đúng, giúp bé phát âm chuẩn. Các mẹ có thể sử dụng các từ điển online như Oxford ( http://www.oxfordlearnersdictionaries.com), Cambridge ( http://dictionary.cambridge.org). Khi tra mỗi từ vựng, từ điển đều có dấu loa để phát âm từ đó. Mẹ có thể nghe và học theo hoặc bật trực tiếp phát âm của từ điển cho bé nghe. Trẻ con rất nhanh nhạy với âm thanh, mẹ hoàn toàn yên tâm bé có thể nghe và lặp lại từ vựng đó.

  Cho bé nghe nhạc, xem clip, các bộ phim hoạt hình tiếng Anh

  Trẻ con vốn nhạy cảm với hình ảnh và âm thanh. Chính vì vậy, âm nhạc và phim hoạt hình là một công cụ hữu hiệu giúp con hoc tieng Anh lop 1.

  – Kids TV – Nursery Rhymes And Baby Songs

  Hơn 3,5 triệu lượt người đăng ký theo dõi là con số đủ để chứng minh Kid’s Tivi được trẻ yêu và người lớn khắp thế giới tin tưởng đến thế nào. Hàng ngàn video dễ thương được thiết kế gần gũi như những người bạn sẽ giúp trẻ học tiếng Anh từ căn bản: Bảng chữ cái, số, con vật,… cho đến các bài hát, câu chuyện… Ngoài ra, nội dung của các video này đều đầy tính nhân văn và lành mạnh nên các mẹ có thể yên tâm cho con xem mà không phải thấp thỏm lo lắng ảnh hưởng không tốt đến nhân cách trẻ.

  Kids TV – Nursery Rhymes And Baby Songs – Dream English Kids

  Đây là kênh lý tưởng cho các em nhỏ thích âm nhạc, yêu ca hát. Bài học về hình học, màu sắc, động vật… đều ở trong những bài hát vui vẻ được hướng dẫn bởi anh chàng yêu trẻ con – Matt. Ca khúc trên kênh đều có vần điệu dễ nhớ, các trò chơi thì dễ bắt chước làm theo phù hợp với trẻ em nói chung, trẻ mẫu giáo, và cả trẻ cần giáo dục đặc biệt, trẻ tự kỷ… Qua hướng dẫn của Matt, các bé sẽ luyện được vốn từ, cách phát âm chuẩn.

  Dream English Kids – HooplaKidz

  HooplaKidz cũng thu hút một lượng người theo dõi khổng lồ (hơn 2 triệu). Kênh này đưa tiếng Anh vào đầu các em nhỏ chưa đi học tiểu học bằng hệ thống video với nhân vật đinh như Annie, Ben và Mango khiến trẻ thấy như chơi cùng bạn bè. Ngoài dạy tiếng Anh qua âm nhạc, bài học theo chủ điểm, kênh này còn dạy trẻ về cách hành xử đúng đắn, tạo lập thói quen, nền đạo đức tốt. Hình ảnh tươi sáng, đẹp của kênh là điểm cộng nữa giúp trẻ thẩm thấu kiến thức tốt hơn.

  HooplaKidz – Appu Series

  Nếu muốn cùng con thưởng thức tiếng Anh với nhiều hình thức khác nhau thì Appu Series là lựa chọn khó bỏ qua. Một loạt video hoạt hình và cả hoạt cảnh do người thật đóng với tình tiết lôi cuốn, dễ đem lại hứng thú cho trẻ em. Xem kênh này, trẻ ít bị chán do có thể thay đổi từ video nghe kể chuyện, đọc thơ cho đến làm toán… loại nào cũng có. Ngoài các bài hát, kênh cũng phân chia ra các bài học về từ vựng riêng theo chủ để, chủ điểm ngữ pháp, những tình huống hội thoại ngắn, loạt câu chuyện bình dị đời thường dạy cách cư xử, hình thành nhân cách tốt cho trẻ….

  Appu Series – BookBoxInc

  Đây là kênh dành cho các bé thích nghe kể chuyện, hứng thú với truyện cổ tích, ngụ ngôn… Xem Bookbox các em được thưởng thức truyện bằng cả mắt và tai. Ngoài ra, do có phần phụ đề cũng bằng tiếng Anh đi theo tiếng người kể nên BookBox Inc. thích hợp với cả các em đã đọc được chữ. Kênh này giúp tăng cường tối đa kỹ năng nghe, đọc, từ vựng của trẻ.

  BookBoxInc

  Sử dụng Internet

  Không còn nghi ngờ gì nữa khi Internet đang thay đổi cuộc sống của chúng ta, và các bậc cha mẹ sẽ còn phải ngạc nhiên khi thấy bé mình sử dụng Internet, vào game, thoát chương trình nhoay nhoáy mà chỉ cần liếc thấy chúng ta làm có một lần. Hãy hướng con vào các game dùng tiếng Anh. Ví dụ: http://www.starfall.com – Một web hay không chỉ dạy bé học từ mà cả toán, các câu đơn giản tiếng Anh. Đặc biệt là giọng đọc thì cực chuẩn rồi…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Easy English Writing For Kids
 • Kỹ Thuật Luyện Viết Tiếng Anh Cho Trẻ Nhỏ
 • Tuyệt Chiêu Dạy Bé Đọc Số Đơn Giản Nhưng Dễ Nhớ Cực Kỳ
 • Dạy Bé Học Tiếng Anh Qua Hình Ảnh Thế Nào Cho Hiệu Quả
 • 5 Phương Pháp Dạy Bé Học Tiếng Anh Nhanh Và Hiệu Quả
 • Tài Liệu Dạy Kèm Toán Lớp 4, Gia Sư, Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4
 • Cách Phát Âm Tiếng Việt Qua Các Vùng Miền
 • Sổ Tay Tiếng Miến Điện – Wikivoyage
 • Dạy Kèm Giao Tiếp Tiếng Nhật
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Nhật
 •  Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín tuyển và giới thiệu giáo viên, sinh viên dạy kèm.

  Nhận dạy kèm toán lý hóa anh sinh văn…từ lớp 1 đến lớp 12, ôn thi đại học, luyện thi tuyển sinh lớp 10.

  ” Thầy tận tâm – Trò tiến bộ – Phụ huynh hài lòng. “

  Cam kết giới thiệu giáo viên, sinh viên dạy kèm lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uy tín chất lượng.

  ” Tri thức là tài sản vô giá, hãy thắp sáng ước mơ bằng con đường giáo dục “

  Giáo viên, sinh viên, gia sư hãy gửi mã số lớp dạy về zalo: 0946069661 trung tâm sẽ sớm phản hồi cho bạn. Ví dụ gửi: MS 209q8

   Cam kết

  1) Giới thiệu giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín, chất lượng, trách nhiệm.

  2) Đảm bảo gia sư dạy kèm theo đúng thỏa thuận, thời gian, địa chỉ, học phí…

   Xin cảm ơn và hân hạnh hợp tác !.

  Hình thức 1: Dạy kèm tại nhà học sinh

  Trung Tâm Trọng Tín có đội ngũ giáo viên, sinh viên, gia sư sư phạm nhận dạy kèm tại nhà học sinh các môn toán, lý, hóa, anh, văn, vi tính,.. lớp 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ôn thi vào lớp 10, luyện thi đại học. Tập thể giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm uy tín chất lượng.

  Hình thức 2: Học tại trung tâm

  Lớp ngày sáng + chiều ( lớp học theo nhóm từ 5 học sinh trở lên, quý phụ huynh học sinh có nhu cầu học nhóm riêng tại trung tâm xin liên hệ 0946069661 Thầy Tính )

  Những điều cần biết

  1) Quý phụ huynh học sinh lưu ý, trung tâm chỉ giao lớp và giới thiệu giáo viên, sinh viên, gia sư thông qua các số điện thoại:

  Hotline:0946069661 

     0946 321 481

     0906 873 650

     028 665 82 811

  Ngoài các số điện thoại này thì giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm không phải của trung tâm gia sư trọng tín. Để thuận tiện cho việc quản lý và trách nhiệm cũng như tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín trân trọng thông báo.

  2) Giáo viên, sinh viên, gia sư đã nhận lớp dạy kèm của trung tâm thì phải dạy đúng giờ, đúng quy tắc, đúng thỏa thuận, không tự ý nghỉ,tự ý nâng lương… Khi nhận lớp có gì trở ngại phải báo ngay về phía trung tâm. Mọi hành vi thiếu trung thực trong quá trình nhận lớp trung tâm sẽ kết thúc công việc dạy kèm. Tuyệt đối trung tâm sẽ không làm việc với những giáo viên, sinh viên, gia sư thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực.

  ** Chú ý: Phụ huynh, học sinh, giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm cần xác nhận số điện thoại của trung tâm gia sư trọng tín. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín chỉ dùng bốn số điện thoại :

  Hotline:0946069661 

     0946 321 481

     0906 873 650

     028 665 82 811

  Ngoài các số này thì không phải của trung tâm trọng tín. Để tránh lừa đảo cũng như hiện tượng lợi dụng công việc dạy kèm, lợi dụng giao lớp để thực hiện những hành vi lừa gạt.

  Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín luôn cố gắng tìm lớp dạy kèm, lớp dạy thêm phù hợp giới thiệu đến giáo viên, sinh viên cần tìm việc dạy kèm để có thêm thu nhập. Trung tâm luôn lắng nghe ý kiến và nhu cầu tìm giáo viên sinh viên dạy kèm của quý phụ huynh học sinh. Gia Sư Trọng Tín giới thiệu giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm tại nhà các môn toán lý hóa anh sinh, ôn thi vào lớp 10, luyện thi đại học… Giáo viên, sinh viên khi nhận lớp dạy luôn cố gắng giảng dạy thật tốt và hiệu quả. Quý phụ huynh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên, sinh viên, gia sư giảng dạy tốt nhất có thể. Xin cảm ơn !.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tâm Đắc Với 5 Cách Dạy Con Học Lớp 1 Cha Mẹ Không Thể Không Biết – Biabop.com
 • Cách Dạy Con Học Lớp 1 Giúp Bé Tiếp Thu Nhanh
 • Gia Sư Giáo Viên Dạy Kèm Tại Nhà Ở Đà Nẵng
 • 5 Phương Pháp Học Tiếng Trung Hiệu Quả
 • Review Một Số Giáo Viên Dạy Toán Online Nổi Tiếng Thời Điểm Hiện Tại – Chinh Phục Giảng Đường
 • Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bộ Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em Hiệu Quả
 • 7 Bộ Giáo Trình Sách Tiếng Anh Lớp 3 Tốt Nhất! {Pdf}
 • Tổng Hợp Những Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em Hay Nhất
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 8 Ngày 30/3/2020, Unit 8: English Spe
 • Lời Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 8 (Sách Thí Điểm Mới)
 • Tieng anh lop 4 là giai đoạn mà con đã hình thành được những hiểu biết ban đầu về một ngôn ngữ mới. Vì thế, các bậc phụ huynh rất quan tâm: “Đâu là phương pháp học tiếng Anh cho bé lớp 4 hiệu quả?”

  Để dạy tiếng Anh cho bé lớp 4, điều đầu tiên là bạn phải khơi gợi được sự hứng thú của trẻ. Chỉ cần bé cảm thấy thú vị và yêu thích ngôn ngữ mới, bé sẽ tiếp thu nó một cách nhanh chóng mà không cần đến sự thúc ép, bắt buộc của bố mẹ hay thầy cô. Đây cũng chính là cách giúp con học tiếng Anh lớp 4 hiệu quả nhất.

  1. Trò chuyện với con là một trong những phương pháp dạy tiếng anh cho bé mang lại hiệu quả

  Trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé gái luôn có tâm lý dựa vào sự che chở của gia đình. Bố mẹ có thể dành thời gian để ngồi xuống và trò chuyện với con về môn học tiếng Anh lớp 4 xem bé có thích nó hay không? Con cảm thấy như thế nào về môn học? Ngày hôm nay con học được những gì?

  Điều này sẽ giúp bạn hiểu được suy nghĩ của con và định hướng học tập đúng đắn cho bé. Ví dụ, nếu bé cảm thấy chán nản với môn học tiếng Anh lớp 4 thì bạn nên hỏi con nguyên nhân tại sao để tìm cách khắc phục. Sau đó, bạn cũng có thể giải thích cho con việc học tiếng Anh sẽ mang lại những lợi ích gì nhằm giúp bé xóa bỏ rào cản với ngôn ngữ mới. Chịu khó sưu tầm nhiều tai lieu tieng anh cho tre em để có thêm những nguồn bài tập tiếng anh giúp con rèn luyện thêm tại nhà

  2. Dạy tiếng Anh cho bé lớp 4 qua tranh ảnh, phim truyện

  Làm bài tập có thể là cách để bé ghi nhớ ngữ pháp và học thuộc từ vựng rất tốt. Nhưng, đó chưa hẳn là phương pháp dạy tiếng Anh lớp 4 hiệu quả nhất! Bởi vì việc làm bài tập quá nhiều có thể khiến bé nảy sinh tâm lý mệt mỏi, chán nản và thậm chí là sợ học tiếng Anh.

  Thay vì làm bài tập, bạn có thể cho con xem phim hoạt hình lồng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt. Hoặc, đọc những cuốn truyện tranh song ngữ có nội dung đơn giản, phù hợp với sở thích của bé. Việc đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình sẽ giúp con cảm thấy thoải mái và tiếp thu tiếng Anh lớp 4 hiệu quả hơn. Bởi lúc này bé không bị áp lực học tập hay điểm số đè nặng và có thể phát huy hết khả năng của bản thân.

  Bên cạnh đó, việc xem phim bằng tiếng Anh còn giúp bé cải thiện khả năng nghe, đọc hiểu và học được cách nói chuyện giống người bản xứ. Hãy gợi ý con thử bắt chước theo câu thoại của những nhân vật trong phim sao cho giống. Bởi việc này sẽ rèn luyện cho bé cách phát âm thật chuẩn xác.

  3. Khuyến khích con sử dụng tiếng Anh ngay tại nhà

  Khuyến khích con nói tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh ngay tại nhà là phương pháp khá hiệu quả giúp con tự tin hơn trong giao tiếp. Điều này sẽ hạn chế được tình trạng các bé cảm thấy e ngại, sợ hãi khi phải nói chuyện với người nước ngoài. Đồng thời, việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên cũng rèn luyện cho con kỹ năng phản xạ ngôn ngữ tốt hơn.

  Đây cũng là cách học tiếng Anh cho bé lớp 4 hiệu quả nhằm giúp con có thể ghi nhớ được từ vựng và ngữ pháp đơn giản thông qua quá trình giao tiếp hằng ngày với người thân trong gia đình. Hãy tạo cho con thói quen sử dụng tiếng Anh tại nhà để bé tập làm quen với ngôn ngữ mới và không cảm thấy môn học tiếng Anh lớp 4 thật xa lạ và khó khăn nữa.

  Sự yêu thích và niềm đam mê là những điều không thể thiếu khi bạn muốn học một ngôn ngữ bất kì nào đó. Chính vì thế, đừng quên khơi gợi hứng thú của trẻ để bé yêu có thể học tiếng Anh lớp 4 thật tốt!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trò Chơi Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 3
 • Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 3 Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Phân Phối Nội Dung Dạy Học Môn Tiếng Anh Lớp 3
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 3
 • Cách Dạy Kĩ Năng Viết Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 2
 • 5 Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5
 • Giải Lesson 1 Unit 5 Trang 30 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 1
 • Giải Lesson 1 Unit 7 Trang 46 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 1
 • Các Cuộc Biểu Tình Lớn Nổ Ra Vì Trung Quốc Áp Đặt Lệnh Cấm Đối Với Việc Dạy Tiếng Mông Cổ
 • Biểu Tình Lớn Tại Nội Mông Cổ Vì Chính Sách Giảng Dạy Bằng Tiếng Hán
 • Muốn con đạt kết quả tốt ngoài việc học ở trường, trung tâm thì kết hợp dạy học ở nhà là vô cùng cần thiết. Việc học ở nhà chính là không gian lý tưởng để bé sử dụng những gì học được tại trường, tăng khả năng tự học, xử lý tình huống hiện tại và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Việc dạy tiếng Anh cho bé lớp 4 sẽ vô cùng dễ dàng chỉ với các phương pháp mà Yola tư vấn như sau.

  Phương pháp này có vẻ rất hiệu quả khi những từ vựng bé khó thuộc, hãy chỉ bé viết lên giấy nhớ rồi dán ở góc học tập, làm thế giúp trẻ thường xuyên nhìn thấy và ghi nhớ một cách lâu hơn. Viết tên một số vật dụng trong nhà và dán lên, hoặc một vài chi tiết mà bé tiếp xúc thường ngày, để bé mau chóng nhớ được cách gọi tên 1 số vật dụng ấy bằng tiếng Anh.

  Học từ vựng bằng giấy nhớ

   Khơi gợi lại những gì bé được học ở trường

  Hãy hỏi hôm nay trẻ học được những gì ở trường. Việc bé kể lại sẽ giúp bé tái hiện lại kiến thức đã học trong ngày hôm nay. Hoặc lưu ý tới việc học tiếng anh cho bé lớp 4 ở trường bằng cách bạn có thể nhờ trẻ chỉ cho 1 vài từ mới về cách đọc, cách viết và nghĩa của từng từ. Điều ấy trợ giúp bé nhớ vô cùng kỹ một vài từ đấy với thời gian ngắn. Vì chúng ta thường nhớ đến 90% cái gì chúng ta dạy lại cho người khác.

   Cho trẻ xem một số truyện bằng tiếng Anh

  Bé thích thú khi đọc truyện tranh tiếng Anh

   Tạo thói quen sử dụng tiếng Anh tại nhà cho trẻ.

  Đây là phương thức khá hiệu suất để trẻ có khả năng thành thạo tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất. Bố mẹ hãy tạo ra nguyên tắc để buộc trẻ phải sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thông thường. Các thành viên trong gia đình nên chào hỏi, hỏi thăm bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt, cùng với cách sử dụng các cụm từ như: Hi, Good morning hay trước lúc đi ngủ bé phải chúc mọi người ngủ ngon: Sleep well, have a good night.

   Học tiếng Anh cho trẻ qua các bài hát, trò chơi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Trực Tuyến Lớp 4 Trên Đài Truyền Hình Hà Nội 24/12/2020
 • Giáo An English Lop 4 Cả Năm
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3 Chương Trình Mới: What Day Is It Today?
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3: What Day Is It Today?
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 4
 • Học Tiếng Anh Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 10+ Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 4 Không Thể Bỏ Lỡ
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 : Những Lưu Ý Khi Lựa Chọn Trung Tâm Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5
 • 6 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Nhanh Nhất Tại Nhà Cho Bé
 • Gợi Ý 5 Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 5 Cho Bé Hiệu Quả
 • Top 5 Kênh Học Tiếng Anh Lớp 5 Online Hiệu Quả Cho Bé
 • Trước hết, bạn cần xác định, khả năng tiếng Anh hiện tại của bé như thế nào? Bé đã giao tiếp được tốt chưa, có nhiều cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài chưa? Bé chỉ học tiếng Anh lớp 4 theo chương trình trong sách giáo khoa của bộ giáo dục đào tạo, hay có tham gia chương trình học tiếng Anh lớp 4 tăng cường, tham gia thêm lớp phụ đạo học tiếng Anh lớp 4 bên ngoài hay tham gia một khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em tại một trung tâm tiếng Anh nào khác không? Bé đã phát âm chuẩn xác chưa hay vẫn còn mắc nhiều lỗi phát âm (thiếu âm cuối, sai trọng âm, nuốt từ, dùng quá nhiều âm gió không đúng chỗ..)?

  Sau khi đã xác định được khả năng tiếng Anh hiện tại của bé, bạn có thể tự đặt ra câu hỏi “liệu mục tiêu của mình khi tìm kiếm một khóa học tiếng Anh cho bé đang học lớp 4 của mình là gì?” Bạn cho bé học tiếng Anh chỉ để phù đạo kiến thức tiếng Anh lớp 4 để theo kịp chương trình trên lớp hay bạn muốn cho con tham gia một lớp học tiếng Anh bài bản để xây dựng nền tảng vững chắc cho con, không phải chỉ để phục vụ cho việc học tiếng Anh lớp 4 mà để phục vụ cho tương lai của bé sau này?

  Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, là bạn muốn tìm kiếm một chương trình học tiếng Anh trẻ em online để xây dựng nền tảng tiếng Anh chuẩn và vững chắc cho bé, bạn có thể đăng ký cho bé học thử lớp học tiếng Anh cho trẻ em tại E-talk.

  Học tiếng Anh lớp 4 – Bé sẽ được học chương trình tiếng Anh nào?

  Câu hỏi “liệu bé sẽ được học chương trình nào” ngay từ ban đầu khi chúng tôi chưa biết gì về bé sẽ là một câu hỏi khó trả lời. Việc bé sẽ được học với giáo trình nào hay phương pháp nào sẽ hoàn toàn phù thuộc và trình độ thực tế cũng như nhu cầu của bé (và gia đình).

  Nếu bé còn chưa tiếp xúc nhiều với tiếng Anh, giao tiếp ở mức hạn chế, có thể bé sẽ cần tham gia các chương trình tiếng Anh dành cho trẻ e m từ cấp độ cơ bản hoặc trung cấp.

  Nếu bé đã có điều kiện tiếp xúc nhiều với tiếng Anh và muốn phát triển khả năng tư duy bằng tiếng Anh cũng như xây dựng vốn từ vựng kiến thức khoa học thông qua ngôn ngữ tiếng Anh, chương trình tiếng Anh trẻ em online nâng cao sẽ là một lựa chọn hợp lý.

  Ngoài ra, vì bé đã học lớp 4 (11 tuổi), nếu như bé có vốn tiếng Anh tốt, có nhiều thời gian linh hoạt và muốn bức phá khả năng tiếng Anh bằng việc luyện kỹ năng phản xạ, thì chương trình tiếng Anh giao tiếp phản xạ InFlex sẽ là một đề xuất dành cho bé.

  Như vậy, việc lựa chọn một chương trình tiếng Anh phù hợp cho bé đang học lớp 4 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì khả năng và mục tiêu dành cho mỗi bé là không giống nhau. Do đó, không thể nói rằng, học tiếng Anh lớp 4 là học Movers, Flyers, Discover hay Inflex được, mà nó tùy thuộc vào điều kiện của từng bé.

  Học tiếng Anh lớp 4 cùng E-talk, bé sẽ nhận được gì sau khóa học?

  Do việc học tiếng Anh được thực hiện 1 kèm 1 online, nên tiến độ của chương trình sẽ tùy thuộc vào năng lực của mỗi bé. Có bé nhanh, có bé sẽ chậm hơn một chút. Nhưng bạn yên tâm, cũng là vì học 1 kèm 1, nên con của bạn sẽ không bị đánh cắp thời gian trên lớp học, bé cũng sẽ không thấy quá chán nản hay áp lực vì tiến độ lớp học quá dễ hay quá khó với con, vì tiến độ được điều chỉnh tùy thuộc hoàn toàn vào năng lực của mỗi bé.

  Sau khi học xong khóa học này, bé nhà bạn sẽ hoàn toàn có được nền tảng tốt để có thể:

  – Phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế

  – Giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên với người nước ngoài

  – Phát triển tư duy và kiến thức tiếng Anh về khoa học, vũ trụ và cuộc sống

  – Trở nên tự tin và mạnh dạn hơn trong giao tiếp chung

  Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết chương trình học tiếng Anh lớp 4 nào phù hợp nhất với bé nhà mình, hãy đăng ký học thử cùng E-talk.

  Hãy cho bé trải nghiệm phương pháp và được tư vấn chương trình, lộ trình phù hợp nhất. Để sau một vài tháng, bạn sẽ bất ngờ về tự tiến bộ của con bạn!

  ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY!

  Học tiếng Anh lớp 4 – chương trình tiếng Anh online nào phù hợp cho bé đang học lớp 4?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé
 • Tự Học Tiếng Anh Ở Nhà Cho Bé Lớp 4 Hiệu Quả Vượt Trội
 • Khóa Học Tiếng Anh Cho Trẻ 6 Tuổ
 • Con Vững Bước Đến Tương Lai Cùng 3 Khóa Học Tiếng Anh Cho Trẻ 6 Tuổi Quận Gò Vấp
 • Top Khóa Học Tiếng Anh Cho Trẻ 6 Tuổi Quận Tân Bình
 • Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Gia Sư Dạy Tiếng Anh Cơ Bản Cho Bé Gái Lớp 4 Tại Tân Mai, Hoàng Mai
 • Giới Thiệu Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Cho Bé Con “liên Hoàn”
 • List Sách Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Củng Cố Và Nâng Cao Kiến Thức
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Tiếng Anh Lớp 4
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3: What Day Is It Today?
  1. Hãy hỏi trẻ xem hôm nay học được những gì ở trường

  Hãy lưu ý tới việc học tiếng Anh cho bé lớp 4 ở trường. Bạn có thể nhờ trẻ chỉ cho một vài từ mới về cách đọc, cách viết và nghĩa của từng từ. Điều này sẽ giúp bé ghi nhớ lại kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời còn tạo sự hào hứng và yêu thích đối với môn học hơn cho trẻ.

   Viết tên một số vật dụng trong nhà bằng tiếng Anh

  Vài đồ vật trong nhà là chi tiết mà bé tiếp xúc thường ngày, và vài trẻ mau chóng nhớ được cách gọi tên 1 số vật dụng ấy bằng tiếng Anh. Đây là phương pháp đã được rất nhiều mẹ áp dụng và tạo hiệu quả học tập rõ rệt cho con em mình.

   Dạy tiếng Anh cho bé lớp 4 bằng truyện tranh

  Trẻ có thể học tốt tiếng Anh qua những hình ảnh sinh động. Vì vậy một vài quyển truyện có nội dung đơn giản và số lượng từ vựng thường ngày – công cụ hữu ích cho trẻ trong quá trình học tiếng Anh cho bé lớp 4, bé học tiếng anh qua bài hát, từ lúc đọc truyện, trẻ sẽ có được vốn từ vựng kha khá, hỗ trợ bé thuận lợi tiếp thu kiến thức tiếng Anh sau này.

   Cho trẻ xem phim, nghe nhạc thiếu nhi bằng tiếng Anh

  Tốt nhất nên lựa chọn vài bộ phim hoạt hình phù hợp với sở thích của trẻ, và đừng nên có phiên âm hay sub tiếng Việt. Hoặc những bài hát tiếng Anh dễ thương cho trẻ. Mục đích của cách thức này nhằm tăng cường tính năng nghe tiếng Anh cho bé lớp 4, không nên ép buộc bé phải nghe được nội dung của bộ phim

   Tạo thói quen sử dụng tiếng Anh tại nhà cho trẻ

  Đây là phương thức khá hiệu quả để trẻ có khả năng thành thạo tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất. Cụ thể, hãy tạo ra nguyên tắc để buộc trẻ phải sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thông thường.

  Ví dụ: Khi gặp mọi người, bé nên chào hỏi hỏi thăm bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt, cùng với cách sử dụng các cụm từ như: Hi, Good morning hay trước lúc đi ngủ bé phải chúc mọi người ngủ ngon: Sleep well, have a good night…

   Học với gia sư tiếng Anh lớp 4 dạy kèm tại nhà

  Với hình thức học 1-1 tại nhà, gia sư tiếng Anh lớp 4 sẽ giúp các bé tăng cường vốn từ vựng, cách phát âm chuẩn, nắm chắc các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp. Không chỉ có trình độ chuyên môn tốt, gia sư tiếng Anh tại nhà còn nắm bắt tốt tâm lý trẻ, có phương pháp dạy “học mà chơi, chơi mà học” tạo sự yêu thích, hứng thú với môn học cho các em. Trên cơ sở đó, các bé sẽ tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và đạt kết quả tốt nhất.

  Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư tiếng Anh lớp 4 dạy kèm tại nhà chất lượng hãy liên hệ ngay với trung tâm gia sư Bảo Châu theo hotline 0966.042.043 09645.666.80 0912.797.869 để được tư vấn lựa chọn gia sư phù hợp tốt nhất cho con em mình!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Anh Lớp 4 Hiệu Quả
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Unit 3: What Day Is It Today?
 • Một Số Phương Pháp Giúp Học Sinh Lớp 4 Học Tốt Môn Tiếng Anh
 • 20 Bài Học Tiếng Anh Lớp 4 Cha, Mẹ Và Bé Cùng Luyện Tập
 • Cách Dạy Trẻ Lớp 4 Học Nói Tiếng Anh Hiệu Quả Nhanh Nhất
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 4
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 7: That Is My School
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 7
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 7 That’s My School
 • Học Tiếng Anh Lớp 3
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3: What day is it today? giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 4 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

  1. Complete and say the words aloud (Hoàn thành và đọc to những từ sau)

  1. Thursday

  2. birthday

  3. third

  4. her bag

  2. Circle, complete and say… (Khoanh tròn, hoàn thành và đọc to những từ sau)

  Hướng dẫn dịch:

  1. Mai: Hôm nay là ngày gì hả Nam?

  Nam: Hôm nay là thứ năm

  2. Quân: Hôm nay là ngày thứ 3 của tháng 10. Hôm nay là sinh nhật tớ

  Nam: Chúc mừng sinh nhật cậu

  3. Hoa: Linda đang làm gì vậy?

  Mai: Cô ấy đang chơi với chó của cô ấy

  B. Vocabulary (trang 12-13 SBT Tiếng Anh 4)

  1. Complete the days in Hoa’s timetable. (Hoàn thành những ngày trong thời gian biểu của Hoa)

  2. Complete Quan’s diary (Hoàn thành nhật ký của Quân)

  1. Wednesday

  2. third

  3. Octorber

  Hướng dẫn dịch:

  Hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 10. Đó là sinh nhật của tôi! Hôm nay là một ngày tuyệt vời với tôi. Bạn tôi và tôi đang có một bữa tiệc lớn tại nhà tôi.

  C. Sentence patterns (trang 13 SBT Tiếng Anh 4)

  1. Read and match. (Đọc và nối)

  Hướng dẫn dịch:

  1. – Hôm nay là ngày gì?

  – Hôm nay là thứ 6

  2. – Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng năm phải không?

  – Không hôm nay là ngày thứ 2 của tháng 5

  3. – Bạn làm gì vào nhũng ngày chủ nhật?

  – Tớ chơi đá bóng vào buổi sáng và thăm ông bà vào buổi chiều

  4. – Bạn có đi học vào cuối tuần không?

  – Tớ không.

  2. Read and complete. Then read aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

  1. Thursday

  2. English

  3. what

  4. afternoon

  5. weekend

  Hướng dẫn dịch:

  Nam: Hôm nay là ngày gì hả Mai?

  Mai: Hôm nay là thứ Tư.

  Nam: Vậy hôm nay chúng ta học Tiếng Anh trên lớp tiết đầu đúng không?

  Mai: Đúng rồi.

  Quân: cậu làm gì vào những ngày thứ 6 hả Nam?

  Nam: Vào buổi sáng tớ đi học. vào buổi chiều tớ chơi bóng đá với bạn.

  Quân: Tớ cũng thích bóng đá.

  Hakim: Cậu có đi học vào cuối tuần không Mai?

  Mai: Tớ không.

  Hakim: Cậu làm gì?

  Mai: Vào thứ 7 tớ giúp bố mẹ ở nhà. Vào chủ nhật tớ thăm ông bà

  D. Speaking (trang 14 SBT Tiếng Anh 4)

  1. Read and reply. (Đọc và đáp lại)

  a. It’s Tuesday.

  b. Yes, I do.

  c. I have English on Monday, Tuesday and Thursday.

  d. No, it isn’t.

  2. Ask and answer the questions above (Hỏi và trả lời những câu hỏi trên)

  E. Reading (trang 14 SBT Tiếng Anh 4)

  1. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

  Hướng dẫn dịch:

  Xin chào. Tớ là Mai. Tớ đi đến trường các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6. Vào các chiều thứ 2,4 và 6 tớ đến câu lạc bộ Tiếng Anh. Vào chiều thứ 3,5 tớ đi bơi. Tớ không đi học vào cuối tuần. Vào các thứ 7, tớ giúp bố mẹ ở nhà. vào chủ nhật, tớ thăm ông bà với bố mẹ.

  2. Report what Mai does every day. (Báo cáo những gì Mai làm mỗi ngày)

  Mai goes to school every morning from Monday to Friday. In Monday, Wednesday and Friday afternoons, she goes to the English club. In Tuesday and Thursday afternoons, she goes swimming. On Saturday, she helps her parents at home. On Sunday, she visits her grandparents.

  F. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 4)

  1. Look and write…(Nhìn và viết. sử dụng những thông tin từ hoạt động E1)

  1.It’s Monday today. I go to school in the morning. I go to the English Club in the afternoon.

  2. It’s Tuesday today. I go to school in the morning. I go swimming in the afternoon.

  3. It’s Saturday today, I help my parents at home.

  4. It’s Sunday today, I visit my grandparents with my parents.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Hôm nay là thứ Hai. tôi đi học vào buổi sáng. Tôi đi đến câu lạc bộ Tiếng Anh vào buổi chiều.

  2. Hôm nay là thứ Ba. Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi đi bơi vào buổi chiều.

  3. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi giúp bố mẹ ở nhà.

  4. Hôm nay là Chủ nhật. Tôi đi thăm ông bà với bố mẹ.

  2. Interview two friends…(Phỏng vấn 2 bạn hỏi về họ làm gì vào cuối tuần. Hoàn thành bảng sau)

  Hướng dẫn dịch:

  3. Write the results of your interviews. (Viết kết quả của cuộc phỏng vấn)

  On Saturday, Mai goes to the piano class. On Sunday, she helps her parents at home.

  On Saturday, Nam goes swimming. On Sunday, he visits his grandparents.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3
 • Tổng Hợp 5 Bộ Sách Tiếng Anh Lớp 3 Hay Nhất Dành Cho Con Và Ba Mẹ
 • Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Hiệu Quả
 • Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 3 Hữu Ích Nhất
 • Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 3 Siêu Thú Vị
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100