Download 48 Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kỳ 1

--- Bài mới hơn ---

 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Chọn Lọc, Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6
 • Luyện Kĩ Năng Nghe Tiếng Anh 6
 • Luyện Kĩ Năng Nghe Tiếng Anh Lớp 9
 • Luyện Kĩ Năng Nghe Tiếng Anh 8
 • Phần 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (3 điểm )

  Bài 7. Cho hình tứ giác như hình vẽ

  Đề 1:

  Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)

  a. 36  +  38 =

  b. 53  +  47 =

  c. 100 – 65 =

  d. 100 – 8 =

  Câu 2 : Số? (1,5đ)

  a. 3; 5; 7; ……….; ……….;  ……….;  ……….; 17; 19; 21

  b. 10; 12; 14; ……….;  ……….;  ……….;  ……….; 24; 26; 28

  c. 18; 19; 20; ……….; ……….; ……….;  ……….; 25; 26; 27

  Câu 3: Tìm X (1đ)

  a. 35 –  X   =   25                                      b. 3  x   X  =  27

  ………………..                                             ………………

  ………………..                                             ………………

  Câu 4: Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 15kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki–lô–gam?

  Giải

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

   

  Câu 5: Mỗi nhóm có 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

  Giải

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Đề 2:

  Bài 1: Tính

  a. 453 + 246 = ……….

  b. 146 + 725 =………..

  c. 752 – 569 =…………

  d. 972 – 146 =………….

  Bài 2: Đặt tính rồi tính

  a. 575 – 128 =

  b. 492 – 215 =

  c. 143 + 279 =

  Bài 3: Tìm X

  a. X –  428   =   176                                      b. X  +   215  =  772

  ………………..                                             ………………

  ………………..                                             ………………

  Bài 4: Câu hỏi như sau?

  Một cửa hàng bán đường trong ngày hôm nay bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236 kg đường . Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường ?

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Bài 5 : Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13 , tích là 36?

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Bài 6 : Trường tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh lớp 3 và 4 . Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn . Hỏi trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 4 ?

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Đề 3:

  Bài 1. Đọc viết các số thích hợp ở bảng sau:

  Đọc Số

  Viết Số

  Bảy trăm hai mươi ba

  …………………………………

  Tám trăm mười lăm

  …………………………………

  …………………………………

  415

  …………………………………

  500

  Bài 2: Làm phép so sánh

  a. 457  so sánh 500

  b. 248 so sánh 265

  c.401 so sánh 397

  d. 701 so sánh  663

  e. 359 so sánh  556

  f. 456 so sánh 456

  Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

  a. 3 x 6 =

  b. 24 : 4 =

  c. 5 x 7 =

  d. 35 : 5 =

  Bài 4. Đúng ghi “Đ”, sai ghi “S” vào ô trống:

  a. 1 dm = 10 cm

  b. 1 m = 10 cm

  c. 1 dm = 100 cm

  d. 1 m = 100 cm

  Bài 5. Đặt tính rồi tính:

  a. 532  + 225 =

  b. 354 + 35  =

  c.  972 – 430 =

  d. 586 – 42  =

  Bài 6. Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Bài 7. Cho hình tứ giác như hình vẽ

  • Cho cạnh a=3cm; cạnh b=4cm; cạnh c=6cm; cạnh d=2cm
  • Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.
  • Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 1 hình tứ giác và 1 hình tam giác.

  Đề 4:

  Phần 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (3 điểm )

  1m = …. cm

  a. 1

  b. 10

  c. 100

  Câu 2: Trong hình bên có số hình chữ nhật là:

  a. 1

  b. 2

  c. 3

  Câu 3 :Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong phép tính sau:

  400 + 60 + 9  ……..  459

  b. <

  c. =

  Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  431, ……….., 433, …………, …………., …………., …………., 438

  Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

  a. 10 giờ 10 phút

  b. 1 giờ 50 phút

  Phần 2: Tự luận.

  Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

  a. 452 + 245

  b. 465 + 34

  c. 685 – 234

  d. 798 – 75

  Câu 2: Tìm X: (1.5 điểm)

  a. X x 3 = 12

  b. X : 5 = 5

  Câu 3: Viết các số 842 ; 965 ;  404 theo mẫu: (0.5 điểm)

  Mẫu:842 =  800 + 40 + 2…

  Câu 4: Học sinh lớp 2A xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có 6 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh? (2 điểm)

  Giải

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  DOWNLOAD: 29 ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 2.

  Bộ Đề Thi Lịch Sử – Địa Lý Học Kỳ 2 Lớp 5

  32 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Dạy Kèm Anh Văn Lớp 12, Gia Sư, Giáo Viên Dạy Kèm
 • Lớp Học Thêm, Tăng Cường Tiếng Anh Chất Lượng
 • Trung Tâm Dạy Thêm Tiếng Anh Tại Tp.hcm
 • Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11
 • Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh 11 Năm 2022
 • Đề Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1 Đề Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Unit
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Có File Nghe
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 10 Tại Nhà Nha Trang
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Đề ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 1

  Đề ôn thi học kỳ 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

  Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 được chúng tôi sưu tầm và đăng tải là đề kiểm tra thử Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 1, với dạng bài đơn giản tìm chữ còn thiếu viết thành một từ vựng Tiếng Anh đơn giản, sắp xếp câu, điền vào chỗ trống và trả lời câu hỏi.

  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa

  Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương

  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An

  Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

  Bài 1 (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

  1. bo… k 4 .hell…

  2. p…n 5. r…ler

  3. chúng tôi 6. t….n

  Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:

  1. chúng tôi name?

  2. chúng tôi Hoa.

  3. How ……you?

  4. I……fine. Thank you.

  5. What…..this?

  6. It is….book.

  Bài 3 (2 điểm ): Sắp xếp lại các câu sau:

  1. name/ your/ What/ is?

  ………………………………………………………………………………………….

  2. Nam / is / My / name.

  ………………………………………………………………………………………….

  3. is / this / What?

  ………………………………………………………………………………………….

  4. pen / It / a / is.

  ………………………………………………………………………………………….

  Bài 4 (2 điểm ): Viết câu trả lời dùng từ gợi ý trong ngoặc.

  1. What is your name? (Lan).

  ………………………………………………………………………………………….

  2. What is this? (a pencil).

  ………………………………………………………………………………………….

  Đáp án đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

  Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

  1. book 4. hello

  2. pen 5. ruler

  3. name 6. ten

  Bài 2: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

  1. is

  2, name

  3. are

  4, am

  5. is

  6. a

  Bài 3: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điiểm.

  1. What is your name?

  2. My name is Nam.

  3. What is this?

  4. It is a pen.

  Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

  1. My name is Lan.

  2. It is a pencil.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 12 Lớp 10: Speaking
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 10: Endangered Species
 • De Thi Hsg Lop 12
 • 15 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh 12 Theo Hình Thi Thpt Quốc Gia
 • Bộ Đề Thi Đáp Án Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán &tiếng Việt Lớp 1
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán, Tiếng Việt Trường Tiểu Học Toàn Thắng Năm 2022
 • Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Lớp 1 Năm 2022
 • 9 Đề Thi Đọc Hiểu Lớp 1 Kì 2
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Văn Lớp 9 Phần Tiếng Việt
  1. Trang nhất
  2. Thông tin khối tiểu học
  3. Đề thi và đáp án có chọn lọc
  4. Lớp 1
  5. Môn Văn

  – Người đăng bài viết: Bùi Thị Ngần – Chuyên mục : Đã xem: 95878

  Đến với Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1, chúng tôi sẽ giúp các em và quý phụ huynh thuận tiện cho việc tham khảo, ôn tập.

  ĐỀ SỐ 1

  ĐỀ THI HỌC KÌ II

  MÔN: TIẾNG VIỆT 1

  Thời gian: 60 phút

  I.Em hãy đọc bài tập đọc sau và làm theo yêu cầu:

  Cây bàng

  Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng.

  Mùa đông cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành

  trên cành dưới chi chit những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um

  che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chum quả chin vàng trong kẽ

  lá.

  Theo Hữu Tưởng

  * Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

  1. Bài tập đọc trên tác giả nhắc đến cây gì? (1 điểm)

  a. Cây khế b. Cây bàng

  2. Xuân sang, cành trên cành dưới như thế nào? (1 điểm)

  a. Chi chit những lộc non mơn mởn b. Trụi lá.

  3. Quả bàng trong bài chín có màu gì? (1 điểm)

  a. Màu xanh b. Màu vàng

  * Điền vào chỗ trống theo yêu cầu:

  1. Tìm tiếng trong bài có vần ang ………………………………………. (1 điểm).

  2. Điền vần : ăn hay ăng? (1 điểm)

  Mẹ mang ch…….. ra phơi n………..

  *Đọc toàn bài trong thời gian 1 phút. (5 điểm)

  II. Viết (làm bài vào giấy ô li).

  1.Chính tả: GV đọc cho HS viết 3 từ và 1 câu (3 điểm).

  2.Tập chép: GV chép vào bảng phụ treo lên cho HS nhìn chép (7 điểm).

  Phần viết – Lớp 1

  +Chính tả: xuân sang, cây bàng, lá non

  Thu đến, từng chum quả chín vàng trong kẽ lá.

  +Tập chép:

  Lũy tre

  Mỗi sớm mai thức dậy

  Lũy tre xanh rì rào

  Ngọn tre cong gọng vó

  Kéo mặt trời lên cao.

  Những trưa đồng đầy nắng

  Trâu nằm nhai bóng râm

  Tre bần thần nhớ gió

  Chợt về đây tiếng chim.

  Nguyễn Công Dương

  Hướng dẫn chấm:

  Đọc thành tiếng:

  -Đọc đúng, lưu loát, không sai được 5 điểm.

  -Đọc đúng, không sai được 4 điểm.

  -Đọc đúng nhưng còn ấp úng hoặc chậm 3 điểm

  -Phát âm sai hoặc thiếu 2 tiếng trừ 1 điểm.

  Chính tả: Viết từ 1 điểm, viết câu 2 điểm, sai 2 lỗi trừ 1 điểm.

  Tập chép: Cứ sai 2 lỗi trừ 1 điểm.

  Phụ huynh và các bé có thể tải thêm nhiều đề thi Tiếng Việt lớp 1 ở file tải về.

  DAYTOT.VN CHÚC CÁC EM THI TỐT !

  Tác giả bài viết: daytot

  Nguồn tin: Daytot.vn

  Tải file đính kèm bo-de-thi-tieng-viet-lop-1.doc

  Những tin mới hơn

  Top

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Năm 2022 Tải Nhiều
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 1 Theo Thông Tư 22
 • Top 10 Đề Thi Giữa Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2022
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 1
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 1 Học Kỳ 2 Có Lời Giải Cho Bé

  --- Bài mới hơn ---

 • Mách Bạn 5 Sách Tiếng Anh Lớp 11 Nên Có Để Tham Khảo
 • List Sách Tiếng Anh Lớp 7 Dành Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở
 • Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 9 (Full)
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 4: My Neighbourhood
 • Đề thi tiếng anh lớp 1 học kỳ 2 có lời giải cho bé

  Phần 2: Nhìn hình ảnh và hoàn thành từ

  Bằng việc đưa ra hình ảnh và từ vựng tương ứng nhưng còn thiếu một số chữ cái nhiệm vụ của trẻ là tìm chữ cái để ghép vào từ còn thiếu sao cho thành từ hoàn chỉnh. Đây là biện pháp tốt để kích thích khả năng tư duy và kết nối từ.

  Phần 3 trong đề thi tiếng anh lớp 1 kỳ 2 là: Tìm từ gợi ý trong bảng và điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại. Với phần này bé có thể rèn luyện khả năng ghi nhớ đoạn hội thoại ngắn đơn giản, thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

  Bé tự tử duy và tìm hình bên trái nối với các động từ bên phải sao cho thích hợp. Phần này giúp bé có thể ghi nhớ một số động từ nhanh nhất

  Phần 5: Khoanh tròn vào những đồ vật giống nhau trong bảng

  Phần 6 : Khoanh tròn vào những đồ vật khác nhau trong bảng

  Benny see name’s please too I’m fine

  bye like Good Here you thank you’re

  Benny see name’s please too I’m fine

  bye like Good Here you thank you’re

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Trường Quốc Tế Á Châu Năm Học 2014
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh 10 Học Kì 1 (Unit 1,2,3)
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 10 Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh 10 Mới Unit 1, 2, 3 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 9 Có File Nghe
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Ôn Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì I
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Có File Nghe
 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2 Năm Học 2022
 • Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 Học Kỳ Ii
 • Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2022 2022 có đáp án là tài liệu hữu ích cho các em ôn thi học kỳ.

  A. washed B. washing C. had washed D. was washing

  A. constance B. constancy C. selfish D. selfishness

  A. had been B. was C. is D. has been

  A. listening B. to listen C. listened D. listen

  A. meet/ see B. meeting/ seeing C. meeting/ to see D. to meet/ see

  A. try catch B. to try catching C. trying to catch D. tried caught

  A. is B. was C. had been D. had

  A. memory B. memorize C. memorial D. memorable

  A. person B. personality C. personal D. people

  A. No, not much B. yes, please

  C. yes, here you are D. it’s not my name

  A. taking B. be taken C. being taken D. tobe taken

  A. for B. about C. with D. on

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  Giving a dinner party is a wonderful way of entertain people. You can also make new friends and give others the chance to get to know each other better. It needs planning, though. First, make a guest list, with different kinds of people and a mixture of women and men. Don’t invite couples because they aren’t so much fun.

  When you know who can come, find out what they like to eat and drink. Note down any who are vegetarians, or who can’t eat or drink certain things for religious seasons.

  Then plan their menu. Include a first course, a choice of main courses and a dessert, plus lots of people’s favourite drinks. The next thing to do is the shopping. Make sure buy more than enough of everything, and that someone can help you carry it!

  On the day, start cooking early. Give people appetizers like Greek mezze or Spanish tapas, so they don’t get hungry if they have to wait. Serve the delicious meal, sit down with your guests and have a good time – you’ve earned it!

  C. to get people to know more about their host and hostess.

  D. to help people to know each other better.

  A. husbands and wives. B. those who are vegetarians.

  C. both women and men. D. those who can’t eat or drink certain things.

  A. a first course B. a supper

  C. a dessert D. main courses

  A. because the guests want to have a good time together

  B. because the guests like eating them

  C. because the guests want to eat them while having to wait

  D. because the guests may be hungry while having to wait

  A. Stand beside the guests without doing anything.

  B. Sit down with the guests and have a good time.

  C. Sit down with the guests to show your politeness.

  D. Only serve the guests with the food.

  32. Peter apologized for not going to Brenda’s birthday party.

  Peter apologized to Brenda for not going to her birthday party.

  33. After we had walked for three hours, we reached the top of the hill.

  34. He suggested waiting for the bus.

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì I Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Đề Thi Học Kỳ I
 • Đề Cương Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Đề Thi Hsg Anh 11
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 1 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3
 • Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh Lớp 3
 • 2 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Có File Nghe + Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2014
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 3
 • Cấu trúc đề thi tiếng Anh trong chương trình tiểu học

  Giai đoạn lớp 3 là thời điểm khá quan trọng trong chương trình tiếng Anh tiểu học. Ngoài việc học tập trên lớp, cha mẹ nên cùng các bé ôn lại bài giảng để ghi nhớ kiến thức. Luyện làm bài thường xuyên sẽ giúp trẻ tự tin vượt qua được đề thi tiếng Anh lớp 3.

  Thông thường cấu trúc đề thi sẽ xoay quanh những câu hỏi như:

  – Chọn những từ có ý nghĩa khác với những từ còn lại

  – Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

  – Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

  – Nối những từ đồng nghĩa với nhau

  Đây là những bài tập không hề phức tạp trong chương trình học tiếng Anh lớp 3, chỉ cần bé có vốn từ ngữ rộng là có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Để thúc đẩy sự hứng thú trong môn học này cha mẹ nên ưu tiên áp dụng việc chơi mà học. Lồng ghép các bài tập vào trò chơi, truyện tranh, bài hát mà các em yêu thích. Tuyệt đối không nên thúc ép quá nhiều, không nên để con mình suốt ngày gò bó trong học tập vì sẽ khiến trẻ cảm thấy chán nản, không muốn học.

  how – Hi – meet – name’s – Hello

  Peter: (0) Hello. My (1) ……………. Peter.

  Quan: (2) ……………., Peter. My name’s Quan.

  Peter: Nice to (3) ……………. you, Quan. (4) ……………. do you spell your name?

  II. Put the words in order:

  1. Nice / Hello, / meet / to / you. / Mr. Loc.

  III. Complete the sentence.

  Việc học tiếng Anh lớp 3 cực kỳ quan trọng vì đây là nền tảng đề các em học chương trình nâng cao sau này. Ở giai đoạn này nên tập trung vào việc bổ sung từ vựng, phát âm và nghe tiếng Anh. Sau này khi lên lớp 4,5 các em sẽ được học kỹ hơn về cấu trúc ngữ pháp

  Bố mẹ nên giúp trẻ học cách phát âm thật chuẩn xác ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng Anh lớp 3. Phát âm tốt chính là tiền đề cho trẻ có thể nói và nghe hiểu thuần thục sau này. Trẻ lớp 3 giống như một miếng “bọt biển hút nước” thấm ngôn ngữ rất nhanh, được dạy cách phát âm đúng trẻ sẽ bắt chước được ngay mà không phải chỉnh sửa quá nhiều.

  Trước khi đưa trẻ đến một trung tâm tiếng Anh, phụ huynh nên tìm hiểu trước về đội ngũ giáo viên tại đó xem có phải người bản ngữ không, hoặc có trình độ giảng dạy bài bản hay không, có thể giao tiếp tốt với trẻ không để đảm bảo các bé được học tiếng Anh chuẩn chỉnh, biết cách phát âm bài bản.

  Ngoài ra khi ở nhà, bố mẹ cũng nên cho các bé nghe những bài hát tiếng Anh đơn giản, hoặc xem các đoạn clip tiếng Anh vui nhộn dành riêng cho thiếu nhi để các bé quen với cách phát âm của người bản địa, hình thành phản xạ với tiếng Anh.

  Phát triển kỹ năng giao tiếp

  Trẻ nhỏ tiếp thu một ngôn ngữ mới thông qua bắt chước âm thanh, cách người lớn nói chuyện hoặc qua tiếp xúc hình ảnh. Chính vì thể học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả nhất là khi các bé được “hít thở” trong môi trường tiếng Anh hàng ngày một cách tự nhiên nhất.

  Phụ huynh có thể hỏi trẻ những câu thoại tiếng Anh đơn giản trong quá trình sinh hoạt như hỏi bé đây là con gì, đây là đồ vật gì bằng tiếng Anh, trẻ sẽ cảm nhận tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ, chứ không cảm thấy xa lạ.

  Diễn kịch ngắn bằng tiếng Anh cũng là một cách thú vị để trẻ học giao tiếp, các bé vừa có luyện nói vừa có thể ghi nhớ từ vựng mới rất tốt bằng cách này.

  Học từ vựng đơn giản, dễ nhớ

  Khi đã học thuộc nhuần nhuyễn các kiến thức trên lớp các bé hoàn toàn có thể đạt được điểm cao trong các kỳ thì ở trường. Để tham khảo nhiều mẫu đề thi khác nhau cha mẹ có thể ghé qua trang web Alokiddy. Tại đây có rất nhiều chương trình học tiếng Anh lớp 3 hấp dẫn, cùng với một loạt các loại đề thi sát thực tế.

  Alokiddy sẽ giúp các bé tìm được đam mê với ngoại ngữ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Đề Ôn Tập Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 1
 • Tổng Hợp Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2022 Được Tải Nhiều Nhất
 • Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Trường Tiểu Học Kim An
 • Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm Học 2022
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3: At Home
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Trường Tiểu Học Yên Nguyên
 • Top 10 Bài Hát Tiếng Anh Lớp 4 Hay Nhất Cho Bé
 • Học Tiếng Anh Lớp 4 Qua Bài Hát Được Không ?
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kì I
 • có kèm đáp án giúp bé ôn tập và rèn luyện những kiến thức đã học, giúp bé phát triển khả năng tư duy và ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Điều đó giúp bé bước vào kì thi thực tế một cách tự tin với vốn kiến thức của mình.

  Tiếng Anh là môn học mới khi bé học sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, các bậc phụ huynh lên lưu ý sau những đề thi luyện tập lên để bé có thời gian thư giãn. Thêm vào đó là sự kết hợp học tiếng anh với các phương pháp học bổ ích và luyện nghe nói nhiều hơn để đạt được kết quả tốt hơn.

  Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 năm 2022-2016 có đáp án

  Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 xoay quanh việc kiểm tra kĩ năng nghe và các câu hỏi : Cái gì ? , Khi nào ?, Như thế nào ?. Đây là những nội dung chính trong chương trình học của các bé lớp 4 năm 2022-2016. Bố mẹ cũng có thể sử dụng đề thi này như một tài liệu học tiếng Anh lớp 4 trong quá trình dạy học tiếng Anh cho bé.

  job milk breakfast school o’clock dinner

  Every day I get up at six (1) …………………. I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) ………………………… . I drink a glass of (3) …………. . It is my favourite drink. Finally, I ppare to go to (4) ……………… . What time do you get up? What do you have for breakfast?

  1. How many people are there in your family?

  ……………………………………………………………………..

  2. What does your mother look like?

  ……………………………………………………………………..

  3. When’s Teachers’ Day?

  ……………………………………………………………………..

  4. What do you do on Teachers’ Day?

  ……………………………………………………………………..

  1. What do your parents do, Mai? – My parents are farmers.

  2. My mother is a doctor.

  3. Where does she work? In hospital.

  4. My uncle is a worker. He works in a factory.

  1.d 2.c 3.a 4.b

  1. What time is it? – It’s six thirty.

  2. Do you like fish? No, I don’t. I like chicken

  3. Would you like some water? Yes, please. I’m thirsty.

  4. What do you do at Tet, Mai? – I visit my grandparents.

  1.c; 2.b; 3.a; 4.c

  1. Let’s go to the bookshop. Why do you want to go to the bookshop, Hoa? Because I want to buy some books.

  2. Do you like jeans, Linda? -Yes, I do

  3. Why don’t you like crocodiles, Tom? – Because they’re scary and dangerous.

  4. Do you like T-shirt, Peter? Yes, I do. I like red T-Shirt.

  1.A: What can you see in the picture?

  A: Very good. Can you colour the elephant?

  B: Yes. What colour do you want?

  B: Oh. I like gray elephant very much.

  2.A: Can you colour the lion orange?

  B: Orange? OK. I’m colouring now.

  1.A: How much is the T-shirt?

  3.A: What’s your favourite food?

  4. A: What’s your father’s job?

  1-d 2-a 3-c 4-b

  Every day I get up at six (1) . I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) . I drink a glass of (3) . It is my favourite drink. Finally, I ppare to go to (4) . What time do you get up? What do you have for breakfast?

  1. How many people are there in your family?

  ……………………………………………………………………..

  2. What does your mother look like?

  ……………………………………………………………………..

  3. When’s Teachers’ Day?

  ……………………………………………………………………..

  4. What do you do on Teachers’ Day?

  ……………………………………………………………………..

  Tại Alokiddy, các mẫu tài liệu học tiếng Anh lớp 4 ở dạng đề thi, bài kiểm tra, bài tập tiếng Anh đều đạt chuẩn Anh ngữ quốc tế. Vì thế, khi tham gia vào các chương trình học tiếng Anh trẻ em online tại trang web này, chắc chắn, bố mẹ sẽ tìm được nguồn tài liệu dồi dào, bổ ích phục vụ cho quá trình học tiếng Anh của bé trong thời gian học tiểu học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kì 2
 • Tài Liệu Giáo Án Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Học Kì 2
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới
 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Chủ Đề Lái Xe, Phương Tiện Giao Thông
 • Bộ Gtvt Nêu Rõ Những Quy Định Về Tiêu Chuẩn Xe Đưa Đón Học Sinh
 • Download 32 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuẩn Kiến Thức Tiếng Việt Lớp 2
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 28 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 37, 38
 • Học Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2
 • Lịch Học Và Hướng Dẫn Cách Học Trên Truyền Hình Hà Nội
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Chuẩn Chương Trình Sách Giáo Khoa
 • Giáo viên đọc cho học sinh viết bài chính tả vào giấy thi có ô li sau đó ra đề cho học sinh làm tiếp môn tập làm văn.

  1. Bài viết: Voi nhà

  (Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 – tập 2 – trang 56 -57)

  Viết đoạn “Con voi lúc lắc vòi… đã gặp được voi nhà”

  Cách cho điểm bài viết: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết cân đối được 5 điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm/lỗi.

  Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai lẫn độ cao, khoảng cách của chữ, trình bày bẩn… phải trừ 1 điểm toàn bài nếu sai một trong những lỗi đó.

  Câu 2: Đọc đoạn văn sau: Quyển Sổ Liên Lạc.

  Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Bố làm gì cũng khéo, viết chữ thì đẹp. Chẳng hiểu sao, Trung không có được hoa tay như thế. Tháng nào, trong sổ liên lạc, cô giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà.

  Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyển sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho Trung. Trung ngạc nhiên: đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là một cậu học trò lớp hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuối lời phê, thầy thường nhận xét chữ bố trung nguệch ngoạc, cần luyện viết nhiều hơn. Trung băn khoăn:

  – Sao chữ bố đẹp thế mà thầy còn chê?

  Bố bảo:

  – Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều, chữ mới được như vậy.

  – Thế bố có được thầy khen không?

  Giọng bố buồn hẳn:

  – Không. Năm bố học lớp ba, thầy đi bộ đội rồi hi sinh.

  Dựa theo nội dung bài khoanh tròn các ý 1, 2, hoặc 3 đúng nhất của mỗi câu sau:

  Câu 1: Trong sổ liên lạc cô giáo nhắc Trung điều gì?

  Trong sổ liên lạc cô giáo nhắc Trung phải:

  Câu 2: Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ của bố cho Trung xem để làm gì? Để cho Trung biết:

  1. Bố lúc nhỏ học cũng giỏi.
  2. Lúc nhỏ bố viết chữ rất đẹp.
  3. Lúc nhỏ bố cũng viết chữ xấu nhưng nhờ thầy khuyên bố tập viết nhiều nên ngày nay chữ mới đẹp.

  Câu 3: Những cặp từ nào sau đây cùng nghĩa với nhau:

  Câu 4: Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho câu sau:

   Vì khôn ngoan, sư tử điều binh khiển tướng rất tài.

  Câu 5: “Bố làm gì cũng khéo.” thuộc mẫu câu nào ? Hỏi về ai? Và dạng câu hỏi?

  Download: 32 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 2

  Tham khảo một số bộ đề khác:

  48 Đề Thi Toán Lớp 2 Bộ Đề Thi Học Kì 1 Năm Học 2022 – 2022 Theo Thông Tư 22

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Tập Đọc: Thái Sư Trần Thủ Độ Trang 15 Lớp 5
 • .một Số Trò Chơi Dạy Học Luyện Từ Và Câu Lớp 2:
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt 5 Tuần 25 Trang 26, 27, 28, 29 Hay Nhất Tại Vietjack.
 • Tả Quyển Sách Hướng Dẫn Học Tiếng Việt 5 Tập 2A
 • Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7(Full)
 • Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 7 (Vocabulary)
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Units 1
 • Đỗ Chuyên Anh Rồi Thì Nên Học Gì?
 • Top 5 Cuốn Sách Gối Đầu Của Học Sinh Chuyên Anh
 • 49 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM QUA CÁC NĂM

  (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) GỒM 148 TRANG

  ĐỀ SỐ 1: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 2: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 3: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 4: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 5: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 6: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 7: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 8: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 9: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2012-2013

  ĐỀ SỐ 10: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 11: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 12: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 13: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 14: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 15: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 16: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS VĂN LANG, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 17: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, QUẬN 1 (UNIT 1, 2, 3), TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 18: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, QUẬN 1 (UNIT 1, 2, 3), TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 19: KIỂM GIỮA TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, QUẬN 1 (UNIT 1, 2, 3), TPHCM, NĂM 2013-2014

  ĐỀ SỐ 20: KIỂM GIỮA TRA HỌC KỲ 1, THAM KHẢO, QUẬN 1 (UNIT 1, 2, 3), TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 21: KIỂM GIỮA TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 22: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 23: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 24: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 25: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 26: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2014-2015

  ĐỀ SỐ 27: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 28: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 29: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 30: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 31: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 32: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS ĐẶNG TRẦN CÔN, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 33: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 34: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, PHÒNG GIÁO DỤC, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 35: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 36: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS THOẠI NGỌC HẦU, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 37: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS THOẠI NGỌC HẦU, ĐỀ ÁN, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 38: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 39: KIỂM TRA HỌC KỲ 1, TRƯỜNG THCS TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2022-2016

  ĐỀ SỐ 40: KIỂM TRA HỌC KỲ 1,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1
 • Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Hk Ii
 • Đề Thi Hsg Lớp 7
 • Skkn: Rèn Phát Âm Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 (Đề Thi 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Lý Thuyết Bài Tập Hki Tiếng Anh 6 (With Key).doc
 • Ôn Tập Ngữ Pháp Hki Anh 6 Mới
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe
 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề kiểm tra 2

  Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

  Bài 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống. ( 2 điểm)

  1. My apartment is .... the fifth floor. (at / from / in / on) 2. Is she .... grade seven? (in / at / to / behind) 3. Minh .... his face in the morning. (wash / washs / washes / watches) 4. Our class .... English on Wednesday. (have / is / has / does) 5. She does .... homework in the evening. (his / her / she / my) 6. Thu and Nga help .... mother after school. (her / she / their / they) 7. What .... do you go to school? (are / time / grade / city) At one o'clock. 8. .... is a lake near the hotel. (This/ There /That / He )

  Hiển thị đáp án

  1. on 2. in 3. washes 4. has 5. her 6. their 7. time 8. there

  Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau. ( 2 điểm)

  1. What do you do every morning? 2. Do you have literature on Friday? 3. When do you have math? 4. Where is your school?

  Hiển thị đáp án

  1. Every morning, I get up at half past five. I brush my teetn, wash my face, get dreesed have breakfast and go to school. 2. Yes, I do. / No, I don't. 3. I have math on Monday and Thursday. 4. My school is on Nguyen Du street.

  Bài 3: Chuyển câu sang dạng nghi vấn. ( 2 điểm)

  1. Their house is next to a store. 2. Lan has history on Tuesday. 3. Ba watches television in the evening. 4. Your school is big.

  Hiển thị đáp án

  1. Is their house next to a store? 2. Does Lan have history on Tuesday? 3. Does Ba watch television in the evening? 4. Is your school big?

  Bài 4: Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tương ứng. ( 2 điểm)

  1. What is behind her house? a.Thirty- six. 2. Does your friend listen to music? chúng tôi he does. 3. Do boys watch television? chúng tôi river. 4. How many classes are there in your school? d.No,they don't.

  Hiển thị đáp án

  Bài 5: Chọn từ đúng để hoàn tất bài hội thoại sau. ( 2 điểm)

  at to English What plays eats play do A: What does Minh .... after school? B: He .... his lunch. A: Does he .... games? B: Yes, he .... volleyball. A: .... does he do in the evening? B: He learns .... . A: What time does he go .... bed? B: He goes to bed .... ten o'clock.

  Hiển thị đáp án

  A: What does Minhdo after school? B: Heeats his lunch. A: Does heplay games? B: Yes, heplays volleyball. A:What does he do in the evening? B: He learnsEnglish. A: What time does he goto bed? B: He goes to bedat ten o'clock.

  Các

  --- Bài cũ hơn ---

 • Speaking Anh 6 Thi Diem Hki
 • Luyện Tập Với Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Kỳ 1 Kèm Đáp Án Chuẩn
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100