Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Thi B1

Work On Your Vocabulary (Cef B1 Intermediate)

Trường Đại Học Tây Nguyên: Nâng Cao Năng Lực Ngoại Ngữ Cho Sinh Viên

Cẩm Nang Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1

Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1 Và A2 Đại Học Trà Vinh Tháng 10/2020

Thông Báo Tổ Chức Thi Và Cấp Chứng Chỉ Tiếng Anh Theo Khung Năng Lực Ngoại Ngữ 6 Bậc Dùng Cho Việt Nam (Đợt Thi Tháng 9) Tại Trường Đại Học Trà Vinh

Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Thi B1, 3500 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề, Giáo Trình Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Sách 3500 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Pehal The Start – Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Từ Vựng Theo Chủ Đề, Từ Vựng Ielts Theo Chủ Đề, Từ Vựng Speaking Theo Từng Chủ Đề, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững Tại Tỉnh Nam Định, Tổ Chức Lãnh Thổ Du Lịch An Giang Theo Hướng Phát Triển Bền Vững, Tỷ Lệ Nhóm Vũng, Vịnh Phân Loại Theo Chỉ Tiêu Hình Thái, Từ Vựng Tiếng Hàn Thi Topik 3 Tieng Han, 9 ‘bí Kíp’ Học Từ Vựng Tiếng Anh, Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Sơ Cấp Tiếng Hàn, Từ Vựng Bài 14 Tiếng Anh 12, Từ Vựng Gia Vị Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng ê Đê, 1 Số Từ Vựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Tiếng Anh 9, Bài 1 Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng ôn Thi Tiếng Anh B1, Từ Vựng ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, 5 Từ Vựng Tiếng Anh, Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Bài 9 Tiếng Anh 11, Từ Vựng Nấu ăn Tiếng Anh, 1 Số Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản, Từ Vựng Y Tế Tiếng Hàn, Từ Vựng Tiếng Anh, Bài Tập ôn Tập Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6, Từ Vựng Xây Dựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Món ăn Tiếng Nhật, Từ Vựng Tiếng Anh Thương Mại, Đề Cương Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Và Phiên âm Tiếng Hàn, Bài Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Nguyên âm Tiếng Hàn, Từ Vựng Nấu ăn Tiếng Nhật, Mỗi Ngày 3 Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Phiên âm Tiếng Hàn, Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình, Từ Vựng Tiếng Nhật, Bai 6 Từ Vựng Tiếng Nhật Sơ Cấp, Từ Vựng Tiếng Anh âm Nhạc, 7 Cuốn Từ Vựng Tiếng Anh, Mỗi Ngày 1 Từ Vựng Tiếng Anh, 5 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày Chủ Đề, 5 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày, Từ Vựng Tiếng Việt, Mục Lục Từ Vựng Tiếng Trung, Từ Vựng Tiếng Anh Vĩnh Bá, 4 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày, Từ Vựng Toán Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Trung, Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3, Từ Vựng Bài 3 Tiếng Nhật, Từ Vựng Y Khoa Tiếng Anh, Từ Vựng Bài 7 Tiếng Nhật, Từ Vựng Danh Từ Tiếng Anh, Bài Tập Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Y Tế Tiếng Nhật, Bài Tập Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7, 1 Số Từ Vựng Tiếng Nhật, Từ Vựng It Tiếng Nhật, Từ Vựng Học Tiếng Việt, Từ Vựng Bài 5 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 4 Tiếng Nhật, Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa, Từ Vựng Bài 1 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 2 Tiếng Nhật, Từ Vựng Bài 29 Tiếng Nhật, Từ Vựng Gia Đình Tiếng Hàn, Đề Thi Môn Từ Vựng Tiếng Việt, Từ Vựng Đơn Giản Tiếng Anh, Từ Vựng 50 Bài Tiếng Nhật, ý Nghĩa Từ Vựng Tiếng Việt, 5 Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày Vtv7, Từ Vựng Du Lịch Tiếng Nhật, 5 Từ Vựng Tiếng Pháp Mỗi Ngày, Từ Vựng Quần áo Tiếng Nhật, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Giáo Trình Học Từ Vựng Tiếng Anh, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Hay, 7 Cuốn Từ Vựng Tiếng Anh Hay Nhất, Từ Vựng ăn Uống Tiếng Trung, Mỗi Ngày 4 Từ Vựng Tiếng Nhật, Từ Vựng Gia Đình Tiếng Nhật, Từ Vựng Kế Toán Tiếng Nhật, Từ Vựng Y Khoa Tiếng Nhật, 5 Từ Vựng Tiếng Anh Xây Dựng Mỗi Ngày, Bài Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Nhật,

Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Thi B1, 3500 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề, Giáo Trình Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Sách 3500 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Pehal The Start – Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Từ Vựng Theo Chủ Đề, Từ Vựng Ielts Theo Chủ Đề, Từ Vựng Speaking Theo Từng Chủ Đề, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững Tại Tỉnh Nam Định, Tổ Chức Lãnh Thổ Du Lịch An Giang Theo Hướng Phát Triển Bền Vững, Tỷ Lệ Nhóm Vũng, Vịnh Phân Loại Theo Chỉ Tiêu Hình Thái, Từ Vựng Tiếng Hàn Thi Topik 3 Tieng Han, 9 ‘bí Kíp’ Học Từ Vựng Tiếng Anh, Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Sơ Cấp Tiếng Hàn, Từ Vựng Bài 14 Tiếng Anh 12, Từ Vựng Gia Vị Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng ê Đê, 1 Số Từ Vựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Tiếng Anh 9, Bài 1 Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng ôn Thi Tiếng Anh B1, Từ Vựng ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh, 5 Từ Vựng Tiếng Anh, Sổ Tay Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Bài 9 Tiếng Anh 11, Từ Vựng Nấu ăn Tiếng Anh, 1 Số Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản, Từ Vựng Y Tế Tiếng Hàn, Từ Vựng Tiếng Anh, Bài Tập ôn Tập Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6, Từ Vựng Xây Dựng Tiếng Hàn, Từ Vựng Món ăn Tiếng Nhật, Từ Vựng Tiếng Anh Thương Mại, Đề Cương Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Và Phiên âm Tiếng Hàn, Bài Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Nguyên âm Tiếng Hàn, Từ Vựng Nấu ăn Tiếng Nhật, Mỗi Ngày 3 Từ Vựng Tiếng Anh, Từ Vựng Phiên âm Tiếng Hàn, Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình, Từ Vựng Tiếng Nhật, Bai 6 Từ Vựng Tiếng Nhật Sơ Cấp, Từ Vựng Tiếng Anh âm Nhạc,

Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 Do Đại Học Thái Nguyên Cấp

Đề Cương Học Phần: Anh Văn B1

Thi Bằng B Anh Văn Bao Đậu

Nhập Nhằng Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ B1 Vì Từ ‘certificate’

Danh Sách Các Chủ Đề Nói Tiếng Anh B1

Từ Vựng Tiếng Anh B1, B2 Chủ Đề Công Việc (Work)

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tây Nguyên

Ôn Thi Và Thi Tiếng Anh B1, B2

Các Trường Được Tổ Chức Thi Tiếng Anh B1 B2 Trong Miền Nam

Thi Tiếng Anh A2, B1, B2 Một Lần Là Đạt?

Tư Vấn Làm Chứng Chỉ Tiếng Anh Chuẩn Châu Âu A2B1B2 Ở Trà Vinh

1. profession /prəˈfeʃ.ən/ (n): nghề nghiệp

ex: He left his teaching profession in 2022 to set up his own business.

(Vào năm 2022, anh ta đã bỏ nghề dạy để thành lập doanh nghiệp riêng.)

2. career /kəˈrɪər/ (n): sự nghiệp

ex: Many women sacrifice theirncareers for their family.

(Nhiều người phụ nữ hy sinh sự nghiệp của mình vì gia đình.)

3. employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): vấn đề việc làm

ex: The new factory will provide employment for about a hundred local people.

(Nhà máy mới sẽ cung cấp việc làm cho khoảng 100 người địa phương.)

4. occupation /ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/ (n): công việc

ex: Workers in unskilled occupations are finding fewer job opportunities. 

(Công nhân ở những công việc không có tay nghề cao đang có ít cơ hội việc làm hơn.)

1. staff /stɑːf/ (n): nhân viên ~ employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ (n): người lao động, người làm công

ex: The staff are not very happy about the latest pay increase.

(Nhân viên không thực sự hài lòng với mức tăng lương gần đây.)

ex: The number of employees in the company has increased rapidly.

(Số lượng người lao động của công ty đã tăng lên nhanh chóng.)

2. colleague /ˈkɒl.iːɡ/ (n): đồng nghiệp

ex: I often play football with my colleagues after work.

 (Tôi thường chơi đá bóng với đồng nghiệp sau giờ làm việc.)

3. boss /bɒs/ (n): sếp, ông chủ, bà chủ ~ employer /ɪmˈplɔɪ.ər/ (n): chủ, người sử dụng lao động

ex: My boss is very friendly and helpful.

(Sếp của tôi rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người.)

ex: Every employer should spend money on training staff. 

4. leader /ˈliː.dər/ (n): lãnh đạo, trưởng (nhóm,…)

(Hãy xin lời khuyên từ trưởng nhóm của bạn.)    

5. manager  /ˈmæn.ɪ.dʒər/ (n): quản lý

ex: If the sales clerk cannot help you, ask to see the manager. 

(Nếu nhân viên kinh doanh không giúp được bạn, hãy hỏi gặp quản lý.)

6. assistant /əˈsɪs.tənt/ (n): trợ lý, người hỗ trợ

ex: She is looking for a personal assistant with good organizational skills.

(Cô ấy đang tìm một trợ lý riêng có kỹ năng tổ chức tốt)

1. application /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ (n): đơn ứng tuyển, đơn xin việc

ex: The employer will review all the applications this Friday.

(Ông chủ sẽ xem xét tất cả các hồ sơ xin việc vào thứ 6 này)    

2. contract /ˈkɒn.trækt/ (n): hợp đồng

ex: He signed a contract to become a doctor for Bach Mai hospital.

(Anh ấy đã ký hợp đồng làm bác sỹ ở bệnh viện Bạch Mai.)

3. department /dɪˈpɑːt.mənt/ (n): phòng ban

ex: I work in the accounting department.

(Tôi làm việc ở phòng kế toán.)

4. salary /ˈsæl.ər.i/  (n): lương ~ income /ˈɪn.kʌm/ (n): thu nhập

ex: I like my job because I can get a good salary. 

 (Tôi thích công việc của mình vì tôi có mức lương tốt. 

ex: People on higher incomes should pay more tax. 

(Những người có thu nhập cao hơn nên trả nhiều tiền thuế hơn.)

5. pension /ˈpen.ʃən/ (n): lương hưu

ex: My mother has received her pension since she retired last year.

 (Mẹ tôi đã nhận lương hưu kể từ khi nghỉ hưu vào năm ngoái.)

6. earn /ɜːn/ (v): kiếm được, thu được, giành được

ex: I earn $80,000 a year.

(Tôi kiếm được 80000 đô la mỗi năm.)

Tra cách đọc các từ vựng trên trong Từ điển VIVIAN

7 Chủ Đề Thi Nói Tiếng Anh B1 Thường Gặp

Các Chủ Đề Nói Tiếng Anh B1

Chứng Chỉ Tiếng Anh B2, B1, A1, A2, Giá Rẻ Uy Tín Chất Lượng

Lịch Thi Tiếng Anh B1 B2 Đại Học Sài Gòn Tháng 26

Chuẩn Đầu Ra Ngoại Ngữ

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Đức Trình Độ A1, A2, B1, B2

Học Lực Trong Tiếng Tiếng Anh

Từ Vựng Tiếng Anh Cần Thiết Khi Làm Hồ Sơ – Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học Bồi Dưỡng Văn Hóa

60 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Động Viên Khích Lệ

Những Câu Nói Khích Lệ Tinh Thần Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Căng Thẳng Và Kịch Tính Chung Kết “Em Học Giỏi Tiếng Anh” Lần Thứ 6, Năm Học 2022 – 2022

Du học nghề Đức

Du học nghề Đức

Tiêu chí của Vogel là tạo mọi điều kiện dễ dàng

trong việc học tập, tìm kiếm cũng như sử dụng tài liệu học tiếng

Đức nhằm phục vụ cho các kì thi quan trọng, do đó Vogel

muốn mang đến cho bạn những tài liệu chất lượng nhất, dễ đàng

download và sử dụng nhất.

Tài liệu được lưu trong tệp Google drive, do đó rất dễ

dàng cho bạn trong việc download.

Tài liệu là hoàn toàn miễn phí,

các bạn cũng có thể tìm thêm các tài

liệu khác trong Menu học tập, phần Tài

liệu

: XEM SERI HACK NÃO TỪ VỰNG TIẾNG ĐỨC

Và SERI AUDIO LUYỆN NÓI TIẾNG ĐỨC MÜHELOSES

DEUTSCH

Hướng dẫn download tài liệu từ vựng tổng hợp

các trình độ A1, A2, B1, B2:

cùng bài viết) để vào một của sổ của Google drive như

hình dưới, là nơi lưu trữ sách,  sau đó chọn

fille bạn cần.

2) Chọn sách bạn cần, ấn chuột phải, rồi nhấn nút Download (

tải xuống )

Lưu ý: nếu tệp tin quá nặng thì

có thể Google sẽ báo là ” Tệp quá nặng để

quét Virus”, trong trường hợp này hãy chọn ” Tải

về mà không cần quét”.

TẢI TẠI 

📚 XEM THÊM: video hướng dẫn

làm bài thi trên website duhocngheduc.edu.vn

Đề thi có gì?

– Làm trực tiếp trên

web

– Chấm điểm trưc tiếp

– Kĩ năng Viết sẽ có

giáo viên hỗ trợ sửa bài

– Tiện sử dụng

– Chuẩn đề Goethe

Tại Vogel (duhocngheduc.edu.vn), bạn có thể tìm thấy

các khóa học tiếng Đức, các dịch vụ về Du học nghề, về lao

động tại thị trường Đức và rất nhiều hỗ trợ hữu ích đang chờ

đón bạn.

Duhocngheduc.edu.vn

5 Nguyên Tắc Ngữ Pháp Cơ Bản Trong Tiếng Đức (A1 & A2)

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Trung Tâm Tiếng Đức Augsburg Với Người Bản Ngữ (A1

10 Bí Quyết Luyện Nghe Tiếng Đức 100% Hiệu Quả

Bảng Chữ Cái Tiếng Trung Và Cách Phát Âm Tiếng Trung Chuẩn Xác Nhất ✅

Tổng Hợp Những Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Anh B1 Thường Gặp

“tiền Mất Tật Mang” Chỉ Vì Mua Chứng Chỉ Tiếng Anh B1

Bằng B1, B2, C1, A2 Tiếng Anh Tương Đương Ielts Bao Nhiêu

Cấp Chứng Chỉ Tiếng Anh Chỉ Cần Có Tiền Là Đạt, Thị Trường Ngầm Bạc Tỉ

Thi Bằng Lái Xe B1 Bao Nhiêu Tiền

Thi Bằng Lái Xe B1 Bao Nhiêu Tiền?

Động từ

1. achieve /əˈtʃiːv/ (v): đạt được

2. guess /ɡes/ (v): đoán

3. revise /rɪˈvaɪz/ (v): ôn tập, xem lại

4. concentrate /ˈkɑːn.sən.treɪt/ (v): tập trung

5. make progress (v phr): tiến bộ

6. make sure (v phr): đảm bảo, chắc chắn

7. pass /pɑːs/ /pæs/ (v): đỗ, qua

8. fail /feɪl/ (v): trượt,rớt

9. remind /rɪˈmaɪnd/ (v): gợi nhớ, nhắc nhở

10. take an exam (v phr): tham gia kỳ thi

2. smart /smɑːt/ /smɑːrt/ (adj): thông minh (nhanh trí)

3. talented /ˈtæl.ən.t̬ɪd/ (adj): có năng khiếu, tài năng

4. skill /skɪl/ (n): kỹ năng

5. course /kɔːs/ /kɔːrs/ (n): khóa học

6. mark /mɑːk//mɑːrk/ (n): điểm

7. subject /ˈsʌb.dʒekt/ (n): môn học

8. degree /dɪˈɡriː/ (n): bằng

9. expert /ˈek.spɝːt/ (n): chuyên gia

10. term /tɝːm/ (n): học kỳ

1. ambition /æmˈbɪʃ.ən/ (n): tham vọng, hoài bão

2. poverty /ˈpɒv.ə.ti/ (n): sự nghèo khó

3. application /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ (n): đơn ứng tuyển, đơn xin việc

4. pssure /ˈpʃ.ər/ (n): áp lực

5. bank account (n phr): tài khoản ngân hàng

6. goal /ɡəʊl/ (n): mục tiêu

7. boss /bɒs/ (n): sếp, ông chủ, bà chủ

8. colleague /ˈkɒl.iːɡ/ (n): đồng nghiệp

9. salary /ˈsæl.ər.i/ (n): lương

10. staff /stɑːf/ (n): nhân viên

11. contract /ˈkɒn.trækt/ (n): hợp đồng

12. leader /ˈliː.dər/ (n): lãnh đạo, trưởng (nhóm,…)

13. department /dɪˈpɑːt.mənt/ (n): phòng ban

14. pension /ˈpen.ʃən/ (n): lương hưu

15. manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/ (n): quản lý

1. captain /ˈkæptɪn/ (n): đội trưởng

2. challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (n): thách thức

3. champion /ˈtʃæmpiən/ (n): nhà vô địch

4. coach /kəʊtʃ/ /koʊtʃ/ (n): huấn luyện viên

5. competition /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/ (n): sự cạnh tranh/ cuộc thi đấu

6. entertaining /ˌentərˈteɪnɪŋ/ (adj): giải trí, thú vị

7. pleasure /ˈpleʒər/ (n): niềm vui thích, điều thú vị

8. referee /ˌrefəˈriː/ (n): trọng tài

9. score /skɔːr/ (v): ghi điểm

10. team /tiːm/ (n): đội

1. carry on: tiếp tục

2. give up: từ bỏ

3. join in: tham gia

4. get on (with): ăn ý/ hòa thuận

5. bored with/of: buồn chán, tẻ nhạt

6. crazy about: phát cuồng (rất thích)

7. good at: giỏi

8. interested in: hứng thú, thích

9. keen on: say mê, ham thích

10. popular with: phổ biến

1. breathe /briːð/ (v): thở, hít thở

2. ignore /ɪɡˈnɔːr/ (v): lờ đi

3. affect /əˈfekt/ (v): ảnh hưởng

4. suffer /ˈsʌf.ər/ (v): chịu đựng

5. cough /kɒf/ (v): ho

6. infection /ɪnˈfek.ʃən/ (n): nhiễm trùng

7. injury /ˈɪn.dʒər.i/ (n): tổn thương, chỗ bị thương

8. pain /peɪn/ (n): sự đau đớn

9. painful /ˈpeɪn.fəl/ (adj): đau đớn

10. addicted /əˈdɪk.tɪd/ to (adj): bị nghiện cái gì

11. allergic /əˈlɜː.dʒɪk/ to (adj): dị ứng

12. limit /ˈlɪm.ɪt/ (v): hạn chế

Bước đầu tiên: Xác định được cách học từ vựng tiếng anh b1 của mình

Dễ ghi nhớ nếu liên tưởng đến hình ảnh hay âm thanh

Hãy nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần cách phát âm của từ vựng tiếng anh b1

Bước thứ hai: Tạo môi trường tiếng anh

Thế nào mới được gọi là môi trường tiếng Anh? Nghĩa là tiếng anh lúc nào cũng được sủ dụng trong không gian bao quanh bạn. Những thứ bạn nghe, đọc, viết, nói thậm chí chơi cũng đều bằng tiếng anh.

Bước thứ ba: Viết thành câu

Với bất kỳ từ vựng tiếng anh b1 mới nào cũng vậy nên viết thang câu hoàn chỉnh có chứa từ mới đó.

Giữ bên mình 1 cuốn sổ tay.

Nghe bài hát tiếng anh yêu thích.

Tìm Hiểu 5 Trang Web Học Từ Vựng Tiếng Anh Miễn Phí

Danh Sách Các Website Học Từ Vựng Tiếng Anh Hay Nhất (P1)

Nguyên Tắc 4: Học Theo Cụm Từ, Không Học Từ Đơn Lẻ.

Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh Hiệu Quả

Học 3000 Từ Vựng Tiếng Anh : Sách Học Từ Vựng Bằng Hình Ảnh

Series: Học Từ Vựng Tiếng Anh Cực Nhanh Qua Truyện Chêm Mỗi Ngày (B1)

Học Tiếng Anh Qua Truyện Ngắn Song Ngữ Cho Người Mới Bắt Đầu

Audio Story: The Three Little Pigs

Vui Học Tiếng Anh Qua 127 Truyện Cười (Song Ngữ Anh

Truyện Ngắn Song Ngữ Anh

Review Sách Vui Học Tiếng Anh Qua 127 Truyện Cười (Song Ngữ Anh

Hello, mình đã trở lại cùng với lời thề non hẹn biển là sẽ viết một Series truyện chêm rồi đây!

Có bao giờ bạn ước mình có thể sở hữu một kho từ vựng Tiếng Anh phong phú mà không phải quá vật vã?

Nếu có thì Series này chính là dành cho bạn đấy!! Cùng học với mình qua những mẩu truyện chêm nhỏ nhỏ xinh xinh nào!

Không biết các bạn đã chuẩn bị hết giấy bút và kêu gọi đứa bạn ngồi học cùng chưa?? Sẵn sàng rồi thì chiến mau thôi!!

Truyện chêm #1: THE MAGICIAN và THE PARROT

Vì đây là làm để các bạn học nên nó sẽ có chút chút không giống với bài hướng dẫn trước của mình, mà cũng hem khác mấy đâu, còn chần chừ gì nữa mà chưa chiến ngay mẩu truyện xinh xinh này nhỉ?

Nhớ lại lặp lại ít nhất 3 lần. Xong rồi thì kéo xuống dưới xem mình đoán nghĩa mấy từ đó đúng chưa nha!

Nào nào, sau khi làm xong như trên rồi có thấy thấm tháp được nhiều vào đầu không? Nhớ ghi chép lại vào vở cẩn thận nha, sử dụng bút highlight, trang trí hoa lá cành nếu bạn cảm thấy việc đó khiến bạn học thuộc nhanh hơn!

Tốt nhất là không được lười! Phải làm hết sức mình thì thành công nó mới đến chứ, nhỉ?

Truyện chêm #2: Không bao giờ TELL A LIE.

Công việc đoán từ vẫn thuận buồm xuôi gió chứ nhỉ?

Còn ai cảm thấy sức lực vẫn căng tràn thì ngại ngùng gì mà chưa kéo xuống chiến tiếp em #3 nhờ??

Truyện chêm #3: GIFTS của mẹ

Nào nào, đã nạp đủ sức lực để đạp đổ câu chuyện thứ 3 này chưa nhỉ??

Rồi thì lướt xuống 3 lần ngay thôi!!

Xong rồi thì check ngay key đi cho nóng hổi nào!

Truyện chêm #4: GRASSHOPPERS nước Úc

Nghỉ ngơi đủ chưa nào?? Rồi thì tiếp tục cùng các anh em ngấu nghiến ngay câu chuyện cực hấp dẫn tiếp theo thôi!!

Truyện này có hay hem nhỉ? Đọc xong hết thì check nào!!

Quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng đâu, nhờ?

Truyện chêm #5: Cho ta A SECOND

Đọc xong thì lại đến với chương trình check key chăm chỉ nhớ!

Thế là các bạn đã học hết gần 1 tuần rồi đấy! Có thấy mình siêu hơn tí nào hem? Comment xuống dưới cho nhân dân biết tình trạng của bạn hiện giờ nha!

Lại note xinh note đẹp đây!!

Thế nào rồi? Có phải cũng khá ổn không?

Và cố gắng sau 1 ngày thì giở ra nhìn lại một lần. Bạn có thấy bỗng dưng mình có một trí nhớ siêu việt không nào?

À, luôn luôn nhớ, được thì gạ gẫm bạn bè hay “crush” vào học cùng đi, nhỡ đâu có bất ngờ nhỉ??

Lời nói cuối cùng đây rồi

Love u <3

P/s: Các câu truyện trong tuyển tập này đều là mình sưu tầm trên mạng, đôi lúc sẽ không tránh khỏi sai sót, mong các bạn đọc góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm và viết bài hay hơn!

– Saval –

607 views

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Ứng Dụng Phương Pháp Truyện Chêm Học Tiếng Anh Cực Hiệu Quả

Truyện Chêm Là Gì? Ứng Dụng Phương Pháp Truyện Chêm Học Tiếng Anh Siêu Tốc

Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Ngữ Anh

Lợi Ích Khi Cho Trẻ Học Tiếng Anh Qua Truyện Tranh Song Ngữ

Học Tiếng Anh Qua Truyện Cười Song Ngữ: Nghệ Thuật

Học Tiếng Đức Từ A1 Đến B1

Học Tiếng Đức Lấy Bằng B1 Ở Đâu Tốt Nhất

Khóa Học Tiếng Đức B1 Tại Hà Nội Nhanh Chóng, Tỷ Lệ Đỗ Cao

Về Học Tiếng Đức Thi Lấy Bằng A1

Học Tiếng Đức Miễn Phí Tại Quán Cafe Noc

Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Nghề Làm Nail

Bạn đang muốn tự học tiếng Đức tại nhà nhưng chưa biết phương pháp nào hiệu quả? Bạn không muốn đến các trung tâm tiếng Đức vì sợ tốn kém chi phí? Hay là bạn chỉ muốn làm quen với tiếng Đức trước khi đi học chính thức? Nếu có những lý do tương tự như trên vậy thì bài viết này là dành cho bạn.

Khi gặp câu hỏi trên, mọi người đều trả lời tiếng Đức khó lắm. Ngữ pháp thì rắc rối. Nghe thì ồm ồm không hiểu gì. Điều này cơ bản là đúng, vì thực tế các bạn học trong thời gian ngắn, chỉ từ vài tháng đến 1 năm. Quá trình này chỉ đáp ứng cho chúng ta giao tiếp tiếng Đức cơ bản và hiểu được một phần khi đối thoại với người khác. Nhưng dần dần sau đó, bạn sẽ quen và thấy tiếng Đức không khó nữa.

Xin chào các bạn! Mình là Phong. Mình sẽ hướng dẫn các bạn học tiếng Đức nhanh và hiệu quả nhất qua bài viết này.

Nếu các bạn cần một lộ trình mang tính cá nhân hoá nhiều hơn, hãy tham khảo chương trình Học tiếng Đức tại Westfalia được thiết kế tối ưu riêng cho từng đối tượng học phổ thông, học đại học, học nghề.

Cách tự học tiếng Đức online cho người mới bắt đầu

Vì là học tiếng Đức miễn phí nên các bạn cần nhiều sự trợ giúp từ các nguồn tài liệu trên mạng, các video, bài giảng của các thầy cô. Song song với đó là chiến lược tối ưu để chinh phục món ngoại ngữ này.

Bước 1: Xác định trình độ bản thân

Nếu bạn có học lực khá, không ngại học ngoại ngữ vậy thì bạn sẽ phù hợp với phương pháp của mình. Tuy nhiên một số em học sinh chỉ có học lực trung bình và kém hơn, chắc chắn phương pháp này hiệu quả không đạt được 100%. Khi đó, mình khuyên bạn nên đến một trung tâm tiếng Đức sẽ tốt hơn.

Bước 2: Đặt mục tiêu tự học tiếng Đức theo các mốc cụ thể

Việc xác định được mục tiêu của mình thế nào trong từng khoảng thời gian sẽ giúp bạn tạo động lực cần thiết. Đừng nghĩ đến những mốc thời gian xa xôi. Hãy tạo một deadline cho tuần này hoặc tuần sau để hiện thực hoá chúng. Và mình sẽ demo một plan cho bạn như sau:

Thời gian học mỗi ngày tùy thuộc vào đam mê và mong muốn của riêng bạn, tuy nhiên không nên ít hơn 3 tiếng. Nếu bạn nào muốn luyện tập phản xạ có thể tăng thời gian học lên nhiều hơn. Tuy nhiên các mốc thời gian như trên là đã ngắn nhất có thể. Không nên học nhanh hơn vì bạn sẽ dễ bị chững ở B1.

Bước 3: Lập thời khoá biểu học tiếng Đức

Để tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu hiệu quả, nhất thiết cần có lịch học quy củ. Bạn nên đề ra sẽ học gì mỗi ngày. Mình có thể đề xuất như sau:

Sáng: Học theo giáo trình 3h

Chiều: Làm bài tập ở Arbeitsbuch 2h

Các bạn không cần học cả 7 ngày/ tuần. Thời khoá biểu trên áp dụng 5 ngày/ tuần là hợp lý.

Bước 4: Chuẩn bị các loại giáo trình tự học tiếng Đức

Bạn sẽ cần nhiều loại tài liệu tiếng Đức trong quá trình học. Tuy nhiên cơ bản sẽ gồm các sách sau:

Giáo trình tự học tiếng Đức A1 đến B1: Nên dùng Schritte International Neu 2022.

Bộ đề luyện thi tiếng Đức các trình độ A1, A2, B1. Đây là file tổng hợp các đề thi của Goethe, TELC cũng như một số trường dạy tiếng bên Đức

Bước 5: Lựa chọn 1 từ điển Đức Việt chất lượng

Một số trung tâm như viện Goethe dạy tiếng Đức nhưng lại không giải thích bằng tiếng Việt. Điều này thường gây khó khăn với các bạn mới học. Thực tế, người ta chỉ nhớ những cái người ta hiểu. Với việc tự học tiếng Đức online thì bắt buộc cần từ điển. Khi học trình độ A1, A2 bạn nên dùng từ điển Đức Việt. Còn sau này học B1 hoặc cao hơn có thể dùng từ điển Đức – Đức để học tốt hơn. Một gợi ý riêng về đại từ điển giấy nên dùng là Từ Điển Đức Việt Deutsch – Vietnamesisch 150,000 từ

Bước 6: Tìm các phần mềm học tiếng Đức miễn phí tốt nhất

Nếu học ngoại ngữ chỉ có tra từ và làm bài tập hẳn sẽ rất chán. Vậy nên bạn cũng cần sắm cho mình vài app học tiếng Đức, hoặc các trò chơi tiếng Đức để giải trí hàng ngày. Khi đó ngôn ngữ sẽ ngấm vào mình tự nhiên hơn. Các ứng dụng học tiếng Đức bạn nên dùng là:

Các phần mềm của viện Goethe trên Appstore và Android Store

App học tiếng Đức cho người mới

Doulingo, Lingohut

Học tiếng Đức + của Bravolol

Để học tập đạt kết quả cao, nhất định không được nóng vội. Sẽ tốt nhất nếu bạn tuân thủ theo các hướng dẫn bên dưới của mình.

Chuẩn bị các tài liệu học tiếng Đức cơ bản online

Sách tiếng Đức A1 Schritte International Neu là đủ cho trình độ này. Khi gặp từ mới bạn nên ghi luôn vào sách. Sau này có quên đọc lại là nhớ, không cần phải tra từ nữa. Còn các bài tập thì họ đã nêu yêu cầu ở đề bài, cứ theo đó mà làm.

Lưu ý: Học ngoại ngữ cơ bản là bạn nhớ được từ đó là gì và sau đó có thể sử dụng lại. Nên không cần phải đoán nghĩa của từ, cứ tra cho chuẩn và sau dùng thường xuyên là được.

Cách tự học tiếng Đức trong 30 ngày trình độ A1

Học bảng chữ cái tiếng Đức và cách phát âm

Bảng chữ cái tiếng Đức và cách phát âm dễ hiểu

Học từ vựng tiếng Đức cơ bản đi đôi với ngữ pháp tiếng Đức

Nhiều người học tiếng Đức nhưng lại sợ ngữ pháp của nó vì lằng nhằng. Điều này không hoàn toàn sai nhưng chưa đủ. Nếu bạn chỉ học ngữ pháp thì cũng không giao tiếp được. Điều quan trọng là bạn có vốn từ dày, ứng biến được trong nhiều trường hợp. Vậy nên đừng quá chú trọng vào ngữ pháp, hãy học song song cả 2 yếu tố đó. Và bạn sẽ khám phá ra rằng, học từ vựng là học luôn cả ngữ pháp.

Học tiếng Đức qua hình ảnh

Đây là cách giúp bạn ghi nhớ rất tốt. Có nhiều quyển sách học tiếng Đức qua hình ảnh khá nổi tiếng như: PONS Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache hay là Bildwörterbuch Deutsch: Die 1.000 wichtigsten Wörter của NXB Hueber. Mình rất khuyến khích cách học này ở trình độ A1, đem lại cảm hứng học hơn.

Luyện nghe tiếng Đức A1 ngay từ bước đầu

Nghe là kỹ năng mưa dầm thấm lâu nên phải nghe nhiều, ngay từ những buổi đầu tiên. Chúng ta cần quen với âm thanh của người Đức, cách họ nhấn nhá, lên xuống cũng như phát âm riêng mỗi vùng.

Kinh nghiệm học tiếng Đức A1 online

Trong giai đoạn mới làm quen này bạn nên học từng từ theo như sách, không nên lan man nghĩ tới học những cấu trúc lạ, những trường hợp ngữ pháp ở bậc cao. Cứ từ từ rồi sẽ học đến. Điều quan trọng là phải nhớ được những gì mình đã học, chứ không phải biết nhiều rồi sau lại quên.

Còn đây là bài tập kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Đức A1 của bạn đã tốt chưa: Grammatik Test A1

Checklist sách tiếng Đức A2

Chúng ta tiếp tục với Schritte International Neu A2. Và ở trình độ này bắt đầu có nhiều hiện tượng ngữ pháp phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi bạn cần phải sử dụng thêm 1 quyển sách ngữ pháp. Mình gợi ý Grammatik aktiv: A1-B1, rất phù hợp vừa ôn lại A1, vừa học nâng cao A2 và B1 sau này.

Phương pháp học tiếng Đức hiệu quả trình độ A2

Lời khuyên của mình cho các bạn “não cá vàng” đó là hãy ghi thật nhiều. Ghi ra giấy, ra vở, vào sách, Sau đó có thể dán chúng lên tường hoặc các đồ vật hay sử dụng. Khi viết chúng ta có cử động ở tay, tác động lên não bộ và trí nhớ sẽ được cải thiện.

Làm thêm các bài tập chuyên sâu vào ngữ pháp

Lưu ý rằng A2 chiếm hơn 50% ngữ pháp tiếng Đức cơ bản. Nếu học chắc phần này, thì khi học sang B1 bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các bạn nên chia ra mỗi ngày học 1 phần ngữ pháp để hiểu sâu hơn. Không nên tham “đốt cháy giai đoạn”.

Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Đức A2

Với bản thân mình khoảng thời gian này đòi hỏi bạn vẫn bám sát theo giáo trình, chăm chỉ viết bài và làm đầy đủ bài tập là được. Bạn có thể tìm thêm các dạng bài trên mạng để hỗ trợ. Một số trang web học tiếng Đức miễn phí hữu ích là:

https://www.deutsch-lernen.com/

https://deutschlernerblog.de/

doulingo.com

Bài tập kiểm tra trình độ A2

Bài tập kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Đức A2 gồm 90 câu rất đầy đủ: Grammatik Test A2

Chúng ta sắp đạt được mục tiêu rồi, và giờ là lúc cần tăng tốc hơn.

Danh sách các thứ cần chuẩn bị để học B1 tiếng Đức

Giáo trình Schritte International Neu B1, Sách ngữ pháp Grammatik Aktiv A1-B1 và theo quan điểm cá nhân mình bạn nên dùng thêm 1 giáo trình B1 nữa, có thể là hoặc . Trong nhiều lớp học mình đã áp dụng phương pháp 2 Giáo Trình, và các bạn đều học chắc hơn hẳn. Nguyên lý của phương pháp này là “làm nhiều thì sẽ giỏi”.

Lên nội dung học tập chi tiết

Học từ vựng tiếng Đức kết hợp với ngữ pháp tiếng Đức B1

Vẫn giống như A2, tuy nhiên phần này khối lượng từ vựng sẽ dày đặc hơn, đặc biệt các câu sẽ dùng nhiều nghĩa bóng, động từ tách hay cụm động từ đi với giới từ (Verben mit Praepositionen). Trong các bài đọc bạn nên gạch chân các cụm từ “đắt giá”, bóng bẩy để sau này sử dụng sẽ rất dễ ăn điểm.

Học cách tả tranh, kể lại câu chuyện và xây dựng hội thoại

Một dạng bài rất hay đó là tả tranh. Mỗi khi thấy một bức ảnh nào đó thú vị, bạn nên nhìn ngắm và tả lại bằng tiếng Đức sao cho sát với bức hình nhất. Bên cạnh đó việc kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian cũng như tự làm hội thoại sẽ hỗ trợ mình có thêm ý tưởng và dễ dàng ứng dụng vào thực tế giao tiếp hơn.

Tìm những người bạn học tiếng Đức giao tiếp online

Phim ảnh cũng như các video hài là một nguồn tài nguyên từ vựng siêu phong phú. Hãy thử làm quen bằng việc xem các phim ngắn, rồi đến phim dài tập. Trong khi xem nếu thấy từ mới hãy nhẩm theo, ghi lại và tra cứu sau. Đảm bảo chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ thấy khả năng nghe hiểu của mình tiến bộ rõ rệt.

Sau khi học hết B1, chúng ta bắt đầu vào bước luyện thi lấy chứng chỉ. Có nhiều loại chứng chỉ tiếng Đức như Zertifikat Deutsch Goethe, Oesd, TELC. Đối với riêng mỗi loại bài Test, chúng ta cần phải biết dạng đề thi mới có chiến lược ôn thi phù hợp. Ở đây mình sẽ hướng dẫn luyện thi tiếng Đức B1 của Goethe Institut

Tự học tiếng Đức: Thi B1 cần chuẩn bị gì?

Đầu tiên bạn sẽ cần mua một quyển bộ đề thi: Zertifikat B1 neu: 15 Übungsprüfungen. Quyển sách này gồm 15 bài thi đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Các bạn cứ ôn hết số đề thi này là hoàn toàn yên tâm rồi. Nếu vẫn cảm thấy chưa đủ, hãy sắm thêm Hören & Spchen B1 hoặc So geht’s noch besser A2-B1

Lên lịch tự học tiếng Đức ôn thi B1

Các bạn nên chia thời gian hàng ngày và ôn theo từng kỹ năng. Ví dụ: Sáng ôn nghe nói, chiều ôn đọc viết và ngược lại. Mỗi ngày nên dành 6 tiếng để ôn toàn bộ 4 kỹ năng này. Mỗi kỹ năng có vài thủ thuật riêng mà chúng ta có thể tham khảo để gỡ điểm. Ở dưới mình không đi sâu vào giải đề, vì mình sẽ làm điều đó trong bài viết tiếp theo. Mình chỉ nêu ra 1 số lưu ý để các bạn cân nhắc sử dụng trong quá trình ôn thi B1.

Kỹ năng đọc đòi hỏi vốn từ rộng và chắc. Điều đó được tích góp trong thời gian dài học tiếng Đức. Tuy nhiên nếu vốn từ bạn yếu hãy chú ý các điểm sau:

+ Với dạng bài Teil 1: Nên đọc lướt 1 lần để hiểu nội dung. Sau đó gạch chân từ khoá (Keywort) ở mỗi đáp án, sau đó đối chiếu lên trên bài để tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa, từ gần nghĩa hoặc những cấu trúc tương đương. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo dòng bài đọc trên xuống dưới chứ không để lung tung.

+ Với dạng bài Teil 2: Bạn nên làm câu hỏi số 8-9 và 11-12 trước. Câu số 7 và 10 nên để sau vì cần đọc cả bài mới biết chính xác đáp án. Hãy gạch chân các từ khoá và so lên bài.

+ Với dạng bài Teil 3: Dạng bài ghép nối này thường xảy ra 2 trường hợp: một là bạn đúng gần hết và hai là bạn sai gần hết. Vì thế hãy đọc kỹ các lựa chọn, gạch chân tất cả các từ quan trọng. Hãy khớp từng thông tin vào mỗi Anzeige. Nếu càng nhiều dữ liệu trùng khớp thì khả năng bạn đúng rất cao. Lưu ý: Hãy làm những câu dễ trước, phương án nào không chắc để lại làm sau.

+ Teil 4: Bạn đọc kỹ từng ý kiến của các nhân vật, và nếu có ít nhất 2 ý trở lên trong bài nghiêng về ja (nein) thì có thể lựa chọn đáp án rồi.

Luôn chú ý 1 điều: Đọc thật kỹ đề bài, làm xong cũng nên kiểm tra lại cho chắc.

+ Aufgabe 1: Đây là bài viết thư cơ bản, chỉ cần bám sát yêu cầu đề bài là được.

+ Aufgabe 2: Bạn cần đưa ra ý kiến của mình về một Kommentar nào đó trên mạng. Bạn đồng ý với tác giả hay không, không quan trọng. Điểm mấu chốt bạn cần đưa ra các quan điểm bảo vệ cho luận điểm của mình một cách logic và thuyết phục.

+ Aufgabe 3: Viết thư xin lỗi, cám ơn về điều gì đó. Cái này không khó, bạn viết thư như A2 là được.

Achtung! Để một bài viết đạt điểm cao, bạn cần kết hợp các yếu tố sau:

Hạn chế lỗi ngữ pháp

Các câu văn có tính liên kết, có sử dụng từ nối

Nên dùng thêm Konjunktiv 2, Cụm động từ + Praeposition, Cụm danh từ có kèm tính từ, mệnh đề quan hệ, …

+ Teil 1: Cùng người bạn lên kế hoạch cho 1 sự kiện hoặc 1 công việc sắp tới, có thể là bữa tiệc, buổi học nhóm hoặc chương trình giao lưu văn hoá. Điều quan trọng là bạn hiểu đối tác nói gì, trả lời được, và có thể đưa thêm ra các ý tưởng mới đóng góp vào kế hoạch đó.

Trong khi thuyết trình đối tác sẽ nghe, phản hồi lại quan điểm của bạn và cũng đặt câu hỏi cho bạn. Hãy lắng nghe và trả lời trọng tâm vào câu hỏi đó.

Yêu cầu: Giống như phần Viết B1, có thể khi nói sẽ có lỗi. Tuy nhiên thà nói sai còn hơn không nói, nói sai bị trừ điểm, còn không nói thì không được điểm.

Kỹ năng nghe thường là khó, đánh trượt nhiều bạn nhất. Để nghe tốt tiếng Đức không phải một sớm một chiều, bạn cần có đủ từ vựng và quen với cách phát âm của người Đức. Hãy dành thời gian nghe mỗi ngày 1-2 tiếng. Nghe tin tức, phim ảnh, xem youtube là phương án khá hữu hiệu. Đừng chỉ ôn bài trong giáo trình tự học tiếng Đức, có thể vẫn chưa đủ đâu.

Phần này Tipps của mình chỉ là nghe nhiều, sau đó xem lại Transkript và kiểm tra xem nghe hiểu chính xác chưa. Tiếp đến chép lại và nghe lại cho quen âm thanh.

Một số mẹo khi thi B1 tiếng Đức

Từ khoá, từ khoá và từ khoá

Hãy chú ý vào các từ khoá của các phương án, đâu đó trong bài bạn sẽ đọc/ nghe thấy chúng. Nếu không có cơ sở nào khác thì cứ chọn phương án đó, bạn có thể sẽ ghi điểm

Dùng phương pháp loại trừ

Trong đề thi thường có 3 câu, 1 đúng và 2 sai. Chọn câu đúng tỷ lệ là 33%, nhưng chọn câu sai thì sẽ là 66%. Vậy nên nếu không biết đáp án đúng, hãy loại trừ các phương án sai nhiều nhất có thể

Một điều khá kỳ lạ là rất nhiều bạn đi thi quên không tô đáp án. Nếu bạn không biết câu nào đúng, hãy cứ làm bừa, ít ra vẫn có tỷ lệ tick vào phương án chính xác.

Hãy viết/ nói những gì mình chắc chắn đúng

Hãy tập cách tư duy như người Đức, luyện tập chắc các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng phù hợp trong khi thi. Thay vì nói dài, nói dai, nói dại – hãy nói những gì mình biết chắc là đúng. Học thuộc lòng là phương pháp tốt dành cho một số bạn.

Các cơ hội việc làm tiếng Đức sau khi có bằng B1

Với tầm bằng B1 tiếng Đức trong tay, bạn có thể tự tin lựa chọn các mục tiêu khác nhau, cơ hội có thu nhập cao không còn xa nữa.

Du học Đức hoặc học nghề ở Đức

B1 là điều kiện chung để các em học sinh xin visa du học Đức hoặc học nghề tại Đức. Tất nhiên bên cạnh đó cũng còn một số thủ tục khác nữa, tuy nhiên không quá phức tạp.

Tìm việc làm tiếng Đức tại Việt Nam

Nếu bạn muốn tiếp tục ở Việt Nam để làm việc, có thể tham khảo làm trợ giảng tiếng Đức, tư vấn du học Đức hoặc làm việc trong các công ty của Đức. Trong thời gian này, bạn có thể tranh thủ học lên B2 để tìm kiếm các cơ hội việc làm tốt hơn.

Học Tiếng Đức Như Một Ngoại Ngữ

Giải Đáp Những Thắc Mắc Khi Học Tiếng Đức

Học Tiếng Đức Ở Đâu?

Học Tiếng Đức Có Khó Không

Có Nên Học Tiếng Đức Hay Không ?

Tự Học Tiếng Anh B1 Và Các Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh B1

Học Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Sơ Đồ Tư Duy Mind

Cách Xây Dựng Sơ Đồ Tư Duy Từ Vựng Tiếng Anh

Học Tiếng Anh Bằng Thơ Vần ⋆ Sie.vn

5 Giáo Trình Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu (2021)

Học Tiếng Anh Lớp 3 – Học Kì 2 – Unit 12. This Is My House – Lesson 1 – Thaki

Để có thể tự học tiếng Anh B1 hiệu quả, người học trước tiên cần nắm được các dạng thức của đề thi B1, cấu trúc đề thi cũng như một số thông tin cơ bản khác. Việc này sẽ giúp bạn định hướng đúng đắn và có hướng ôn tập phù hợp.

1.1 Hai đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1 của bộ Giáo Dục và Đào tạo

Có hai đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1 của bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là đề thi tiếng Anh B1 sau đại học và đề thi tiếng Anh Vstep bậc 3 đến 5. 

-Đề thi tiếng Anh B1 sau đại học: Dành cho sinh viên và những đối tượng sau đại học, dùng để đánh giá một trình độ duy nhất là trình độ B1 hoặc B2. Để đạt được trình độ này, thí sinh phải có điểm số từ 50 điểm trở lên trên thang điểm 100. Trong đó, điểm nghe, nói phải từ 6 điểm trở lên trên thang 20 điểm.

-Đề thi tiếng Anh B1 Vstep: Đề thi này dùng để đánh giá trình độ tiếng Anh của mọi đối tượng thí sinh ở 3 cấp bậc từ 3 đến 5 tương ứng với các chứng chỉ B1, B2, C1. Thí sinh sẽ đạt được trình độ B1 nếu được 4.0/10 , trình độ B2 nếu như đạt 6.0/10 và  trình độ C1 nếu như đạt được 8.5/10. 

Nhìn chung, đề thi tiếng Anh B1 sau đại học sẽ dễ hơn một chút so với đề thi B1 Vstep. Tuy nhiên, thì bài B1 Vstep có yêu cầu về điểm số thấp hơn, thí sinh dễ đạt được hơn và còn có thể đánh giá 3 trình độ. 

1.2 Cấu trúc đề thi B1

Với mỗi dạng đề thi B1 sau đại học hay B1 Vstep sẽ có cấu trúc đề thi khác nhau, cụ thể:

-Đối với đề thi tiếng Anh B1 sau đại học, sẽ có 3 bài thi, bao gồm:

+Bài thi Nghe (20 điểm): Bài thi được chia làm hai phần chính, bao gồm nghe tranh, hình ảnh đúng (10 điểm), nghe điền vào chỗ trống (10 điểm).

-Đối với đề thi tiếng Anh B1 Vstep, có 4 bài thi, bao gồm:

+Nghe Vstep: Bài nghe có tổng cộng 35 câu hỏi, trong đó có 08 câu nghe hướng dẫn, thông báo, 12 câu nghe 3 bài hội thoại (mỗi bài có 4 câu hỏi), 15 câu hỏi sau khi nghe xong 3 bài giảng (mỗi câu có 5 câu hỏi đi kèm).

+ Đọc Vstep: Có tất cả 4 bài đọc, mỗi bài có 10 câu hỏi đi kèm.

2. Lượng kiến thức cần ôn tập trong quá trình tự học tiếng Anh B1

2.1 Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp

Trong quá trình tự học tiếng Anh B1, người học cần lưu ý nắm được một số kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trọng tâm. Với phần ngữ pháp, lượng kiến thức trọng tâm sẽ tập trung vào:

-Cấu trúc và cách sử dụng các thì cơ bản trong tiếng Anh

-Các cấu trúc ngữ pháp nổi bật như: câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ…

-Một số cấu trúc “Because/Because of”, “Though/Although/In spite of”, “Enough”, …

-Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ, cách sử dụng danh từ, tính từ, trạng từ,..

2.2 Kiến thức về kỹ năng nghe

Người học cần nắm được các kỹ năng để nghe và đoán tranh, ảnh phù hợp với nội dung được miêu tả. Nghe bài luận hoặc đoạn hội thoại để xác định ý chính và làm bài tập phần điền từ.

2.3. Kiến thức về kỹ năng nói

3. Phương pháp tự học tiếng Anh B1 hiệu quả nhất

Để có thể tự tin tham gia kì thi lấy chứng chỉ B1, bạn cần phải nắm được một số phương pháp học tập, cũng như cách làm bài hiệu quả, cụ thể như:

-Rèn kỹ năng tập trung: Bạn cần phải rèn cho mình sự tập trung cao độ cả trong quá trình học lẫn quá trình luyện đề thi. Việc tập trung trong khi tự học tiếng Anh B1 sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian học và cũng làm cho kết quả học tập cao hơn đáng kể. Để có thể chinh phục kỳ thi này, bạn cần phải chăm chỉ luyện đề, làm thật nhiều bài tập. Đó chính là một trong những bí kíp được rút ra từ nhiều chuyên gia luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1.

4. Tự học tiếng Anh B1 từng kỹ năng

Đối với mỗi bài thi của từng phần, người học còn cần nắm được những kỹ năng làm bài riêng, cụ thể như:

4.1 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng nghe

Để hoàn thành tốt bài thi ở phần này, người học cần phải đọc kỹ câu hỏi và gạch chân từ khóa ở phần câu trả lời, xem tranh và tìm ra điểm khác biệt giữa các bức tranh, sau đó nghe và phỏng đoán theo đáp án đã đoán trước đó.

Đối với dạng bài điền từ, người học nên dành thời gian để đọc lướt nội dung câu hỏi trước, sau đó xác định thông tin về từ vựng ở chỗ trống cần điền, thuộc loại từ gì và ở dạng thức nào. Khi điền đáp án lần đầu hãy cố gắng điền những gì bạn nghe được, có thể viết tắt, miễn là bạn hiểu. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh bỏ lỡ đoạn nghe sau.

Sau khi hoàn thành bài thi nghe, hãy chú ý kiểm tra lỗi chính tả để có thể có được đáp án chính xác nhất.

Trong quá trình luyện tập kỹ năng này, người học cần cố gắng bắt kịp tốc độ bài nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần để có thể hiểu được phụ đề bài nghe một cách nhuần nhuyễn nhất.

4.2 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng viết

Chú ý làm dàn ý trước khi viết bài, sau đó triển khai đầy đủ, cụ thể để đảm bảo hoàn thành được tất cả các ý. Kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả sau khi viết xong bài là việc làm cần thiết để bạn có thể tự sửa được lỗi sai và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.

4.3 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng đọc, mở rộng từ vựng, ngữ pháp

Các câu hỏi kiểm tra từ vựng, ngữ pháp ở trong bài thi B1 thường là các câu trắc nghiệm, vì vậy bạn cần rèn kỹ năng làm trắc nghiệm sao cho tiết kiệm thời gian mà vẫn có nhiều đáp án đúng. Hãy phân bổ thời gian làm bài cho hợp lí, những câu khó bạn có thể để lại sau cùng để tiết kiệm thời gian làm bài và tránh bỏ phí những câu ăn điểm một cách đáng tiếc.

4.4 Tự học tiếng Anh B1 kỹ năng nói

Luyện cách phát âm và sử dụng linh hoạt nhiều từ nối cũng như cấu trúc ngữ pháp. Chú ý diễn đạt một cách tự nhiên nhất, chứ không phải trả lời giống như bản thân đang đọc thuộc lòng một bài luận, điều này sẽ tạo ấn tượng không tốt với ban giám khảo.Trong quá trình tự học tiếng Anh B1 kỹ năng nói, hãy rèn cho mình sự tự tin và bình tĩnh. Thái độ này sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi tốt hơn và cũng tạo được thiện cảm với người chấm bài.

5. Một số giáo trình tự học tiếng Anh B1

-Cuốn “Làm sao để tự ôn tiếng Anh B1, B2 ở nhà”: Với cuốn giáo trình tự học tiếng Anh B1 này, bạn chỉ cần dành ra 30 phút học mỗi ngày là có thể cải thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết rồi. Bạn có thể dễ dàng tìm được những video hướng dẫn cách học cuốn sách này sao cho hiệu quả nhất. Từ đó, bạn sẽ tự vạch ra cho mình được một lộ trình học cụ thể và có thể bám sát lộ trình để có thể hoàn thành bài thi tiếng Anh chứng chỉ B1 một cách tốt nhất.

-Cuốn “Cẩm nang hướng dẫn làm bài thi B1”: Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên, lời hướng dẫn chi tiết nhất cho những đối tượng người học đang muốn tự học tiếng Anh B1. Cuốn sách không những mang đến cho bạn phương pháp làm bài hiệu quả mà còn đưa ra chiến thuật khi tham gia kì thi. Được biên soạn bởi những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc ôn thi chứng chỉ B1, cuốn sách sẽ là một trong những lựa chọn sáng suốt của người học. Cuốn sách có kết hợp với hệ thống giảng bài online của trung tâm để bạn có thể dễ dàng hiểu được nội dung học và ôn luyện theo.

6. Một số trang web tự học tiếng Anh B1

-Language Link Academic: Trang web hỗ trợ người học kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến cùng chuyên gia quốc tế theo tiêu chuẩn Châu Âu. Bài kiểm tra hoàn toàn miễn phí, sẽ giúp người học đánh giá được toàn diện các kỹ năng tiếng Anh. Kết quả của các phần thi sẽ được thông báo cho từng đối tượng người tham gia để từ đó đưa ra lời khuyên về lộ trình học phù hợp nhất. 

-TiengAnhB1.com: Trang web có tổng hợp hơn 2.000 câu hỏi để người học có thể tham khảo và tự học tiếng Anh B1. Các câu hỏi được sắp xếp có hệ thống theo từng kỹ năng, vì vậy người học có thể tự lập lên kế hoạch học tập và làm đề của mình. Nhờ những tính năng tiện ích trên trang web này mà bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi bản thân cảm thấy thoải mái nhất để có thể học tập hiệu quả.

-British Council: Trang web cung cấp các bài tập ôn luyện trình độ B1 ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thêm vào đó, trang web cũng cho phép người học luyện từ vựng thông qua hình ảnh, trò chơi, ghép từ,

-Cambridge English: Trang web cũng có các bài tập luyện các kỹ năng cho trình độ B1. Tất cả các bài tập luyện ngữ pháp, luyện nghe, luyện nói, luyện viết trên kênh này đề hoàn toàn miễn phí. Kho tài liệu phong phú đáp ứng nhu cầu học hỏi ngày càng nâng cao của người học.

Bên cạnh một số trang web trên, người học có thể luyện riêng biệt từng kỹ năng trên nhiều kênh học chất lượng. Bạn có thể luyện nghe trình B1 trên “ESL video”, luyện nghe các đoạn hội thoại trên kênh “Real English”, “Elllo.org”, “Talkenglish.com”, “VoiceTube.com”.

Với kĩ năng đọc, bạn có thể tham khảo trang “Readtheory.org” với tổng hợp nhiều bài đọc với độ khó phù hợp với trình độ tiếng Anh của bạn. Thêm vào đó, kênh “K12Reader” với những bài học kết hợp với việc học từ vựng theo lộ trình được thiết kế bởi những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh B1.

Nên Học Tiếng Anh Giọng Anh Hay Mỹ?

Should My Child Learn American English Or British English?

Trung Tâm Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2

Tại Sao Học Tiếng Anh Ở New Zealand Hoàn Toàn Xứng Đáng?

Dũng Cảm Khi Học Tiếng Ý

Học Tiếng Đức – Tổng Quan Chương Trình Học Từ A1 Tới B1

Hướng Dẫn Học Tiếng Đài Loan Cơ Bản

Học Tiếng Anh Như Cách Trẻ Bản Ngữ Học Tiếng Mẹ Đẻ

Review Sách Eng Breaking

Eng Breaking – Có Nên Dành 3 Tháng Luyện Tiếng Anh Theo Cách Mới Toanh Này?

5 Cách Sử Dụng Âm Nhạc Để Học Tiếng Hàn

“Tiếng Đức khó lắm!” – đây có lẽ là câu trả lời mà bất cứ người học hoặc dạy tiếng Đức nào cũng sẽ đưa ra khi được hỏi học tiếng Đức có khó không, kèm theo một nụ cười trên môi. Cái khó của tiếng Đức, đối với những người đã học, đã đi dạy, không còn là một thử thách nữa, mà trở thành một điều gì đó mà họ cảm thấy thú vị và tự hào, vì bản thân mình có thể sử dụng được cái thứ ngôn ngữ “khó nhằn này”.

Hiểu rõ khung bậc A1 – B1 và đầu vào ra từng trình độ.

A1, A2, B1, B2 – Đây là thang đánh giá trình độ ngoại ngữ theo khung chuẩn quy chiếu của châu Âu dành cho người nước ngoài. Mỗi trình độ đều có những tiêu chí khác nhau nhằm đánh giá học viên trên toàn bộ 4 kỹ năng chính của bất kỳ một ngôn ngữ nào: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Lên đến trình độ A2, học viên sẽ cần phải bắt đầu nói được những câu phức tạp hơn và dài hơn, với những sự liên kết về mặt ý nghĩa và logic diễn đạt hơn. Từ vựng tất nhiên cũng sẽ được mở rộng hơn so với A1. Nhưng về cơ bản, trình độ A2 sẽ tập trung nhiều vào câu ghép, cấu trúc động từ đảo xuống cuối câu, mệnh đề quan hệ, v… v…

Trình độ A1 – Đặt nền móng ngay từ những bước đầu tiên.

Khi xây nhà, thì việc đặt móng bao giờ cũng là công đoạn vô cùng quan trọng. Khi cái nền tảng mà không vững chắc, thì một ngôi nhà dù có nguy nga tráng lệ cũng sẽ không thể bền vững dài lâu. Điều này thực sự đúng với tiếng Đức. Với một nền tảng yếu mà không thực sự nắm được những nét cơ bản và những yếu tố cốt lõi của ngữ pháp tiếng Đức thì dù từ vựng có “xịn sò” đến đâu đi chăng nữa cũng nghe rất trái tai khi được lắp vào những câu sai ngữ pháp.

Thêm vào đó, khi nắm vững nền tảng rồi, học viên có thể tự học, tự suy luận và tự vỡ ra rất nhiều những điều hay và những nét tinh tế khác trong tiếng Đức. Để có thể mở rộng vốn từ và những cách diễn đạt sau này, những cấu trúc câu và những câu cơ bản học viên cần nắm được như trong lòng bàn tay và có thể phạn xạ tự nhiên nhất có thể khi được hỏi.

Đối với trình độ vỡ lòng – A1, thì trọng điểm chính là làm thế nào để có thể nói được một câu đơn hoàn chỉnh. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thực tế bên trong có vô cùng nhiều kiến thức.

Một điều đặc biệt đúng và đã được chiêm nghiệm qua nhiều đời học sinh, đó là những người giỏi chính tiếng Việt và ngữ pháp tiếng Việt có thể học và tiếp thu ngoại ngữ nhanh hơn rất nhiều. Vậy khi học ngoại ngữ, bước đầu tiên chính là cần hiểu được những khái niệm quan trọng và cơ bản nhất hình thành nên một ngôn ngữ: Động từ, Danh từ, Tính từ, Trạng từ, v… v…

Khi liên tục được dội vào đầu những kiến thức và khái niệm mới, sẽ vô cùng dễ dẫn đến tình trạng “ngợp”. Người dạy tiếng Đức, dù mới dạy hay đã có kinh nghiệm lâu năm, rất dễ bị rơi vào cái bẫy “dậy quá nhiều” cho học sinh, dẫn đến “tẩu hỏa nhập ma” và mọi thứ thay vì rõ ràng rành mạch thì lại gây ra một sự rối rắm khó hiểu, nhớ trước quên sau đối với học sinh. Đối với những học sinh có tư chất tốt thì họ có thể tự hệ thống hóa kiến thức, nhưng đối với những bạn khả năng kém hơn một chút thì thực sự là một thử thách quá lớn ở trình độ vỡ lòng. Chính vì thế đã có rất nhiều bạn học viên không vượt qua được trình độ A1 mà đã phải bỏ cuộc.

Như vậy, khi học trình độ vỡ lòng, cần đảm bảo thực hiện được những điều sau:

Nắn nót với từng từ một. Nắn nót với giống của những danh từ cơ bản đầu tiên, những động từ, tính từ đầu tiên. Đây chính là công cụ để hình thành được một câu đơn ở bậc sơ cấp nhất.

Cần hiểu rõ mỗi một từ gắn với một quy tắc ngữ pháp, và việc hình thành câu cần được thực hiện chậm và chắc.

Cần hiểu rõ sự khác biệt về mặt cấu trúc câu của tiếng Đức. Cụ thể, trong một câu của tiếng Đức luôn có chủ ngữ và động từ, và vị trí của động từ luôn đóng ở vị trí số 2.

Cần làm quen với khái niệm trạng từ được đảo lên đầu câu.

Cần làm quen với 3 cách của danh từ trong câu cũng như chức năng của 3 cách danh từ trong câu.

Đầu ra A1: Câu đơn và những mẫu câu giao tiếp cơ bản. Có khả năng tái thiết lập bất kỳ một câu đơn nào với lượng từ vựng đã biết để diễn đạt ý của mình. Có thể giao tiếp được khi người nói nhắc lại với một tốc độ chậm, có thể giao tiếp trong những trường hợp ngắn gọn như những trường hợp khẩn cấp, thanh toán, hoặc chào hỏi làm quen, giới thiệu bản thân.

Trình độ A2 – Mở rộng từ vựng, cách diễn đạt và ý tứ trong câu.

Ngữ pháp ở trình độ A2 sẽ phức tạp dần lên, với việc mở rộng một câu đơn thành câu ghép và những mệnh đề phụ. Để có thể học tốt trình độ A2, học viên tất nhiên cần nắm vững và thực hành được thuần thục cấu trúc của một câu đơn. Sau đó, khi được giới thiệu cấu trúc mệnh đề phụ của câu ngược, một khái niệm “hoàn toàn không tồn tại trong tiếng Việt”, đòi hỏi học viên vô cùng nhiều nỗ lực luyện tập, cố gắng, lặp đi lặp lại nhằm tăng khả năng phản xạ hình thành câu.

Lúc này, rào cản lớn nhất đối với học viên chính là làm thế nào để có thể cải thiện tốc độ hình thành câu và tăng độ trôi chảy. Người học tiếng Đức ai cũng sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành câu và có thể nói được ở một tốc độ bình thường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, nói chậm nhưng đúng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc nói nhanh nhưng sai. Tốc độ qua thời gian có thể cải thiện, nhưng thói quen nói và câu vụn vỡ thì vô cùng khó để sửa.

Như vậy, ở trình độ A2, cần đảm bảo những điều sau:

Mở rộng từ vựng và cách diễn đạt cho những câu và những ý tứ phức tạp hơn.

Câu ghép, mệnh đề phụ và mệnh đề quan hệ.

Những cụm giới từ trong tiếng Đức.

Động từ phản thân.

Phân định được chỉ định thời gian, và các cách chia động từ tương ứng trong thể Perfekt và Präteritum.

Ở trình độ B1, người học sẽ có thể bắt đầu nghe được những bản tin thường ngày, xem một bộ phim trẻ em hoặc nghe những bài hát cho trẻ em, có thể đọc hiểu được ý chính những văn bản thường gặp, những vấn đề hiện nay hoặc kể cả những vấn đề chuyên môn khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

Đến với trình độ B1, học sinh sẽ ngoài việc học tiếng Đức còn phải trau dồi kiến thức xã hội, để có thể mở rộng khả năng tư duy và sử dụng ngôn ngữ trong nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội và cuộc sống. Ngữ pháp lúc này không còn là trọng điểm nữa mà thay vào đó chính là từ vựng và sự mạch lạc trong cách diễn đạt.

Ở trình độ B1 lúc này, cần nắm được những khái niệm sau:

Các liên từ trong câu phụ, câu ghép.

Làm chủ được các mệnh đề chính, mệnh đề phụ, và các liên từ kép.

Có khả năng làm chủ, viết và nói chính xác được một khối lượng từ vựng khá lớn, xấp xỉ 2500 – 3000 từ.

5

/

5

(

89

bình chọn

)

Các Khóa Học Và Học Phí Tại Trung Tâm Anh Ngữ Zim

Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm Qua Phần Mềm Skype

Top 10 Nghề Dễ Xin Việc Nhất Cho Người Biết Tiếng Nhật

Khóa Học Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt, Lộ Trình Học Cho Người Mới Bắt Đầu – Vinatrain Việt Nam

Tổng Hợp Tiếng Anh Giao Tiếp Về Xuất Nhập Khẩu

12 App Học Từ Vựng Tiếng Anh Miễn Phí Hay Nhất

Top 5 Ứng Dụng Học Tiếng Anh, Học Từ Vựng Hiệu Quả, Miễn Phí

Những Phần Mềm Giúp Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online Miễn Phí Hiệu Quả

Top 4 App Học Nghe Tiếng Anh Trên Ios Chất Lượng Nhất Hiện Nay

Top 10 Ứng Dụng Học Ngoại Ngữ Miễn Phí Tốt Nhất Trên Ios

Những Lưu Ý Khi Cho Bé Học Tiếng Anh Trẻ Em Online Miễn Phí

PowerVocab Word Game còn có một tên gọi khác là Play PowerVocab(TM). Đây là một app học từ vựng tiếng anh vừa chơi game vừa học từ vựng dành cho các bạn trẻ. Ứng dụng này miễn phí hoàn toàn nha các bạn. Các bạn có thể làm quen với nhiều dạng game từ vừng khác nhau như word scramblers, crosswords, spelling bee, word search, hangman. Bạn có thể cùng bạn bè chơi game học từ vựng tiếng Anh này và chia sẻ những điểm số lên Facebook cá nhân của mình.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Ứng dụng Voxy có hơn 3 triệu người dùng trên 21 quốc gia. Ứng dụng này có bản miễn phí và có các mục trả phí nếu bạn muốn. Nội dung các bài học ở đây gần gũi với Tiếng Anh trong đời sống hàng ngày. Bạn sẽ bắt gặp các bài học từ những cuộc nói chuyện thường ngày, hay là học hát karaoke tiếng Anh, hay là những bài học có từ vựng như các chuyên mục trên báo đài. Ngoài ra, bản trả phí của ứng dụng này còn có thêm mục học 1 trò 1 thầy và nhận đánh giá từ các thầy cô.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Busuu là một trong những ứng dụng có hơn 90 triệu người dùng trên toàn thế giới. Một trong những tính năng yêu thích của ứng dụng này là giao diện đẹp, dễ sử dụng, và có thể dùng offline hoàn toàn không cần internet. Bạn có thể tự học tới 12 thứ tiếng với ứng dụng Busuu.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Một app học từ vựng tiếng anh rất hữu ích cho các bạn luyện thi GRE. Ứng dụng bao gồm hơn 1200 từ vựng, các bài tập với trình độ từ thấp đến cao. Ứng dụng này có hơn 5 triệu người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng này cho việc học IELTS hay GMAT và TOEFL.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Là một ứng dụng chơi game học từ vựng Tiếng Anh với rất nhiều kiểu game từ vựng khác nhau như free word search games, crazy monkey games, và các game từ vựng khác.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Một ứng dụng chơi game từ vựng tiếng Anh rất phổ biến trên Facebook. Bạn có thể mời bạn bè vào cùng chơi game từ vựng và tìm ra các từ vựng rất thú vị. Đây là ứng dụng mà bạn có thể tải về từ Google Play Store hay sử dụng trực tiếp từ Facebook games.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Học một hay một vài từ vựng mỗi ngày từ ứng dụng Word of The Day. Mỗi ngày ứng dụng sẽ nhắc bạn học 1 từ vựng. Các từ vựng được lấy từ các từ điền của Oxford, Merriam-webster. Mỗi từ vựng đều có ví dụ rất cụ thể.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Khi nhắc tới ứng dụng học tiếng Anh hay các ngoại ngữ khác thì không thể không nhắc đến Memrise. Là một trong những ứng dụng để luyện từ vựng Tiếng Anh tuyệt cú mèo luôn.

Với Memrise, bạn luôn có một kho từ vựng di động theo bạn cả đời mà chắc chẳng cần một cái từ điển cồng kềnh. Hơn nữa học với Memrise thì như chơi game về từ vựng vậy. Cách học này giúp bạn nhớ từ vựng qua hình ảnh và âm thannh nên dễ nhớ sâu hơn.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Bạn có thể sử dụng ứng dụng này tạo ra các thẻ từ vựng để ghi nhớ các từ vựng mà bạn đã học được. Anki là một ứng dụng rất phổ biến trong việc ghi nhớ ngoại ngữ qua các flashcards. Do đó, nếu bạn là một người thích học từ vựng qua flashcards, đừng quên cài đặt và sử dụng nha.

LINK TẢI VỀ ỨNG DỤNG

Một app học từ vựng tiếng anh bằng flashcards xuất sắc, không chê vào đâu được. Bạn có thể tạo ra hàng list danh sách các flashcards và chia sẻ cho mọi người những từ vựng do bạn tạo ra. Bạn luyên tập ghi nhớ, phát âm của từ vựng và viết từ vựng để kiểm tra lại những gì bạn đã ghi nhớ. Bạn cũng có thể chơi game từ vựng nữa.

Xem Thêm : 5 Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Trên Điện Thoại

Tiết Kiệm Chi Phí Với Các Trang Web Học Tiếng Anh Miễn Phí Cho Học Sinh, Sinh Viên

Tiếng Anh Hè Bán Trú Cho Bé Từ 4 Đến 6 Tuổi

Top 5 Đầu Sách Tiếng Anh Cho Trẻ Em Độ Tuổi Từ 0 Đến 6 Tuổi

Sách Tiếng Anh Cho Bé 6 Tuổi Nào Hay???

Tạo Bước Đệm Vững Chắc Với Top 5 Lớp Học Tiếng Anh Cho Bé 3 Tuổi Ở Tp Hcm

Bộ Từ Vựng Natural English B2

Học Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Thẻ Flashcard

Báo Giá Bộ Thẻ Học Thông Minh Flashcard Học Tiếng Anh 26 Chủ Đề Cho Bé Từ 2 Tuổi Trở Lên Kích Thích Phát Triển Trí Não Và Tăng Cường Vốn Từ Vựng Chỉ 45.000₫

Tuyệt Chiêu Học Từ Vựng Cho Bé Học Tiếng Anh Hiệu Quả

5 Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ

Ứng Dụng Học Từ Vựng Tiếng Anh Cực Hữu Ích Dành Cho Android Và Ios

(Cách tiếp cận tự nhiên) là một phương pháp giảng dạy ngôn ngữ được phát triển bởi 2 giáo sư ngôn ngữ học nổi tiếng: GS. Natural English Approach Stephen Krashenvà GS. Tracy Terrell vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Nó nhằm mục đích khuyến khích việc học ngôn ngữ theo phương pháp tiếp cận tự nhiên trong bối cảnh lớp học, và cuối cùng phương pháp muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng về khả năng giao tiếp ngôn ngữ của học viên, làm giảm tầm quan trọng của việc việc học Ngữ pháp theo cách truyền thống. Phương pháp nhằm tạo ra một môi trường học ngôn ngữ thoải mái, ít căng thẳng cho học viên.

Với Natural English Approach (Phương pháp tiếp cận Anh ngữ tự nhiên), việc kiểm tra kết quả đầu ra ngôn ngữ không bắt buộc, nhưng hiệu quả sẽ được thể hiện sau khi học viên đã dung nạp vào một lượng ngôn ngữ đầu vào có thể hiểu được.

Natural Approach (Cách tiếp cận tự nhiên) đã trở nên gắn liền với mô hình theo dõi của GS. Krashen, và nó thường được xem như là một ứng dụng nền tảng của lý thuyết để giảng dạy ngôn ngữ nổi tiếng trên thế giới.

Hiện nay, hàng triệu sinh viên và người học tiếng Anh trên thế giới đã và đang thành công với phương pháp này. Họ có thể nói tiếng anh một cách lưu loát, dễ dàng và tự động. Quan trọng hơn, các sinh viên cảm thấy tự tin, mạnh dạn khi nói tiếng anh sau một thời gian tiếp cận Natural English.

Natural English: Học tiếng Anh theo cách tiếp cận ngôn ngữ Tự nhiên. Nguồn: Natural English Channel.

Giáo trình Natural English chia làm 6 phần chính gồm:

Thang trình độ giao tiếp tiếng Anh theo hệ thống Natural English. Nguồn ảnh VOCA

Bộ từ vựng Natural English B2 bao gồm 300 từ khóa quan trọng nhất của giáo trình Natural English.

Thứ nhất, Natural English B2 bao gồm 300 từ vựng được chọn lọc khắt khe từ các bài học trong giáo trình Natural English B2, giúp bạn nắm vững ngữ nghĩa của các bài học. Chính vì vậy mà việc học Natural English sẽ trở nên đơn giản & hiệu quả hơn.

Thứ 3, bộ sản phẩm ứng dụng phương pháp học & ôn tập của VOCA khiến việc học từ vựng Natural English trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều so với các cách học thông thường.

VOCA giúp bạn ghi nhớ từ vựng Natural English sâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan – Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ từ vựng sâu sắc, và không còn bị trạng thái học trước quên sau nữa.

Tonny Buzzan: ‘cha đẻ’ của phương pháp ghi nhớ Mindmap.

VOCA giúp bạn tiết kiệm tối đa học phí học tiếng Anh.

Bạn có thể học VOCA trên: điện thoại smartphone, máy tính, laptop, và cả máy tính bảng.

Bạn muốn việc học Natural English trở nên sinh động và hiệu quả hơn?

Hay bạn muốn bổ sung vốn từ giao tiếp của mình?

Hoặc chỉ đơn giản là muốn được trải nghiệm 1 phương pháp mới thú vị và không gây nhàm chán??

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Tạo Công Cụ Học Từ Vựng Trong Excel

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Về Excel Thông Dụng

Âm Thanh Tương Tự Là Gì? Ứng Dụng Kỹ Thuật Âm Thanh Tương Tự Ghi Nhớ Siêu Tốc Từ Vựng Tiếng Anh

Học Ngay Từ Vựng Tiếng Anh Về Món Ăn

Khám Phá Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Phương Pháp Âm Thanh Tương Tự