Đề Xuất 2/2023 # Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế # Top 4 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 2/2023 # Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Thủ Tục Chuyển Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Đề án Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch, Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Ngoại Thương, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Thủ Tục Chuyển Đổi Hộ Kinh Doanh Thành Doanh Nghiệp, Thủ Tục Chuyển Đổi Từ Hộ Kinh Doanh Sang Doanh Nghiệp, Báo Cáo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khởi Sự Kinh Doanh Ngành Bán Lẻ, Nội Dung Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Kế Hoạch Kinh Doanh Ngành Dịch Vụ, Báo Cáo Kiến Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kế Hoạch Học Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Tự Đánh Giá Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chuẩn Đầu Ra Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Quyết Định Về Ngành Nghề Kinh Doanh, Thông Tư Hướng Dẫn Mã Ngành Đăng Ký Kinh Doanh, Quyết Định Số 10 Về Ngành Nghề Kinh Doanh, Bản Mô Tả Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, 80 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh, Các Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiểu Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Danh Sách Ngành Nghề Kinh Doanh, Thủ Tục Đăng Ký Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh, Dự Thảo 20 Ngành Nghề Cấm Tư Nhân Kinh Doanh, Luận án Tiến Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thủ Tục Thay Đổi Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Sách Tham Khảo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Nhập Môn Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luận án Tiến Sỹ Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bản Khai Lý Lịch Của Người Làm Ngành Nghề Đầu Tư Kinh Doanh, Báo Cáo Tự Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khung Chương Trình Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên Ngành Luật Kinh Tế, Từ Vựng Chuyên Ngành Kinh Tế, Bài Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh, Danh Sách 243 Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Kinh Doanh Quốc Tế 1, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pha Chế, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Đáp án 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc,

Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Thủ Tục Chuyển Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Đề án Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch, Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Ngoại Thương, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Thủ Tục Chuyển Đổi Hộ Kinh Doanh Thành Doanh Nghiệp, Thủ Tục Chuyển Đổi Từ Hộ Kinh Doanh Sang Doanh Nghiệp, Báo Cáo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khởi Sự Kinh Doanh Ngành Bán Lẻ, Nội Dung Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Kế Hoạch Kinh Doanh Ngành Dịch Vụ, Báo Cáo Kiến Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kế Hoạch Học Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Tự Đánh Giá Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chuẩn Đầu Ra Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Quyết Định Về Ngành Nghề Kinh Doanh, Thông Tư Hướng Dẫn Mã Ngành Đăng Ký Kinh Doanh, Quyết Định Số 10 Về Ngành Nghề Kinh Doanh, Bản Mô Tả Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, 80 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Hướng Dẫn Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh, Các Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiểu Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh,

Có Thể Học Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Nếu Như Bạn Chưa Giỏi Tiếng Anh?

Ngành Kinh doanh quốc tế: Không chỉ có ngôn ngữ quốc tế

Thuộc nhóm kinh tế – quản trị nên đầu tiên, Kinh doanh quốc tế sẽ trang bị cho bạn kiến thức nền tảng về kinh tế vi mô – vĩ mô, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, quản trị logistics,… trước khi đi vào kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, thanh toán quốc tế, tài chính quốc tế, marketing quốc tế. Bên cạnh đó là kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược, triển khai chiến dịch kinh doanh và tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu, “chìa khóa” giúp bạn dễ dàng làm việc trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia.

Tin vui là bạn không cần phải thật “siêu” tiếng Anh mới có thể học tốt ngành Kinh doanh quốc tế. Khi xét tuyển, một số trường đại học uy tín như trường Đại học Kinh tế chúng tôi trường Đại học Công nghệ chúng tôi (HUTECH), trường Đại học Kinh tế Tài chính chúng tôi (UEF) đều có xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa). HUTECH và UEF còn có xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cho ngành Kinh doanh quốc tế; đồng thời kết hợp đào tạo tiếng Anh ngay trong chương trình chính thức, giúp phát triển năng lực ngoại ngữ song song với chuyên môn. Do đó, bạn không cần phải giỏi tiếng Anh mới trúng tuyển được ngành Kinh doanh quốc tế, nhưng tất nhiên, bạn sẽ tiếp tục dành thời gian đầu tư cho môn tiếng Anh trong chính môi trường đại học để nâng cao sức cạnh tranh của mình.

Năng lực hội nhập & tư duy toàn cầu – “bí kíp” để thành công

Cùng với kiến thức chuyên môn và vốn tiếng Anh được trang bị trong quá trình học tập, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế nên chú trọng năng lực hội nhập và tư duy toàn cầu – năng lực “phát hiện” mối liên hệ giữa các doanh nghiệp, thị trường, con người,… trong quá trình toàn cầu hóa, để từ đó “nhìn thấy” vấn đề và đề xuất được giải pháp, chiến lược.

Học theo dự án là một trong những hình thức học được sinh viên HUTECH yêu thích để phát triển năng lực

Bạn có thể phát triển năng lực này trước tiên bằng cách tận dụng” tối đa môi trường đại học của mình – thông qua những kiến thức cập nhật, các chương trình giao lưu quốc tế, học kỳ trao đổi,… Như ở HUTECH, chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế được tham khảo từ các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản để cập nhật những kiến thức mới nhất, phát triển kỹ năng “chuẩn quốc tế” bằng cách xử lý tình huống, khảo sát thực tế, học theo dự án,… Cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng sinh viên ĐH Pittsburgh, ĐH Lincoln (Hoa Kỳ), ĐH Cergy-Pontoise (Pháp), ĐH Kobe (Nhật Bản),… thông qua các chương trình giao lưu và học kỳ trao đổi cũng là dịp để sinh viên vừa để tăng cường năng lực ngoại ngữ, vừa học hỏi tác phong của sinh viên nước bạn.

Chọn chuyên ngành phù hợp, tăng cao cơ hội việc làm

Với phạm vi kiến thức rộng cộng thêm yêu cầu về kỹ năng và tiếng Anh, việc trở thành “master” về Kinh doanh quốc tế sẽ là “điệp vụ bất khả thi”. Thế nên, hầu hết các trường đại học hiện nay đều định hướng chuyên ngành để sinh viên dễ dàng học tập chuyên sâu. Như ngành Kinh doanh quốc tế tại HUTECH, sinh viên chọn một trong ba chuyên ngành Thương mại quốc tế, Tài chính quốc tế, Kinh doanh điện tử để học tập và làm đồ án, qua đó phát triển tối đa kỹ năng chuyên môn, nâng cao đáng kể cơ hội việc làm trong chính lĩnh vực yêu thích.

Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại HUTECH có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm trong lĩnh vực yêu thích

Cụ thể, sinh viên có thể trở thành nhân viên xuất nhập khẩu, logistics, marketing, nghiên cứu thị trường, quan hệ công chúng trong các công ty sản xuất, kinh doanh, thương mại; trở thành chuyên viên ngân hàng, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư trong các ngân hàng, công ty tài chính; hoặc làm việc trong các doanh nghiệp thương mại điện tử. Một số lựa chọn nổi bật khác là làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các tổ chức phi chính phủ về xúc tiến thương mại, kinh tế đối ngoại, nghiên cứu kinh tế, quan hệ quốc tế,…

Thông tin xét tuyển ngành Kinh doanh quốc tế tại một số trường Đại học:

– Trường Đại học Kinh tế chúng tôi Xét tuyển các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) theo kết quả thi THPT Quốc gia.

– Trường Đại học HUTECH: Xét tuyển các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) theo kết quả thi THPT Quốc gia; hoặc xét tuyển học bạ lớp 12 với tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên; hoặc xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM; hoặc kỳ thi tuyển sinh riêng của HUTECH.

– Trường Đại học UEF: Xét tuyển các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) theo kết quả thi THPT Quốc gia; hoặc xét tuyển học bạ; hoặc xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM.

P.V

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh buôn bán dành cho một số nhà quản trị tương lai, một số người đang trên con đường chinh phục đỉnh đắt nghề nghiệp, hướng tới môi trường làm việc quốc tế…

Bài viết tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh thiết yếu và hay sử dụng nhất để bạn có thể đọc hiểu một số tài liêu Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp Tiếng Anh trongcông việc.

Vì sao nên học tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh?

Thuận tiện khi giao tiếp. Lĩnh vực quản trị buôn bán rất mở với một số thời cơ hợp tác quốc tế. Chỉ khi có vốn tiếng Anh ổn thì bạn mới nắm bắt được một số thời cơ đó.

Hữu ích dưới quá trình học tập. Chắc chắn khi học tại giảng đường, bạn sẽ thấy nhiều tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh. Đó có thể là một số cuốn giáo trình hay sách share kinh nghiệm. Khi vốn từ vựng khó khăn nghĩa là bạn đã chứa qua nhiều nguồn học tập bổ ích rồi đấy.

Làm luận văn và lấy bằng. Chắc chắn rồi, một số trường đại học hiện tại đều bắt buộc chuẩn tiếng Anh đầu ra nhất định. Hơn nữa nhiều chương trình học hệ chất lượng đắt hay chuẩn quốc tế cũng bắt buộc làm luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh hiệu quả

Học được nhiều từ vựng

Hiểu một số dòng câu thường gặp

Nắm được một số thuật ngữ chuyên môn

Thường xuyên đọc báo, nghe tin tức về thị phần bằng tiếng Anh

Thường xuyên dùng tiếng Anh để bàn luận với bạn bè hoặc giảng viên.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh trong giao tiếp

Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động kinh tế

break into/enter/capture/dominate theo market: thành công trên/tham gia/nắm lấy/thống trị thị trường

gain/grab/take/win/boost/lose market share: thu được/giành/ lấy/ thắng/đẩy mạnh/ mất thị phần

find/build/create a market for something: tìm/xây dựng/tạo ra một thị trường cho một thứ gì

create/generate demand for your product: tạo ra/sinh ra nhu cầu cho sản phẩm

attract/get/retain/help customers/clients: thu hút/có được/giữ/giúp khách mua hàng/khách hàng

drive/generate/boost/increase demand/sales: thúc đẩy/sinh ra/đẩy mạnh/tăng nhu cầu/doanh số

beat/keep ahead of/out-think/outperform the competition: chiến thắng/dẫn trước/nhìn xa hơn/làm tốt hơn đối thủ

meet/reach/exceed/miss sales targets: đạt được/đạt mức/vượt quá/thiếu chỉ tiêu doanh thu

Từ vựng tiếng Anh khi nói về sự thất bại trong kinh doanh

lose business/trade/customers/sales/revenue: mất việc kinh doanh/thương vụ/khách hàng/doanh số/doanh thu

accumulate/accrue/incur/run up debts: tích lũy/dồn lại/gánh/làm tăng nợ

suffer/sustain enormous/heavy/serious losses: trải qua/ chịu đựng tổn thất khổng lồ/nặng/trầm trọng

face cuts/a deficit/redundancy/brankruptcy: nộp đơn/bị/tránh được/thoát khỏi phá sản

liquidate/wind up a company: đóng cửa và thanh lý/kết thúc một công ty

survive/weather a recession/downturn: sống sót/vượt qua một tình trạng suy thoái/sự suy sụp

propose/seek/block/oppose a merger: đề xuất/tìm kiếm/ ngăn cản/phản đối sự sát nhập

launch/make/accept/defeat a takeover bid: đưa ra/tạo/chấp nhận/ đánh bại một đề nghị mua lại

Trọn Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất

Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh

1. Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh sử dụng khi đàm phán, giao dịch

Accept an offer: Chấp nhận, đồng ý với lời đề nghị, đề xuất

Back down (from something): Thoái lui

Back out (of something): Nuốt lời, không thực hiện thỏa thuận

Ball is in (someone’s) court: Trách nhiệm thuộc về…

Beat around the bush: Nói vòng vo

Cut to the chase: Đi thẳng vào vấn đề

Bog down: Tiến triển chậm, không mấy tiến triển

Bone of contention: Chủ đề, nguyên nhân của cuộc tranh luận

Break down: Thất bại, ngừng hoạt động

Close a deal: Đạt được thỏa thuận

Close ranks: Sát cánh, liên kết

Come down in price: Hạ giá

Come in high: Đưa giá quá cao

Come in low: Chào giá thấp

Come to terms: Đạt được thỏa thuận

Drive a hard bargain: Mặc cả, kì kèo mãi

Fifty-fifty: 50-50, ngang nhau

Gentleman’s agreement: Thỏa thuận bằng miệng (dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau)

Financial market: Thị trường tài chính

Taxes and other payables to the State budget: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Monetary activities: Hoạt động tiền tệ

Going-rate pricing: Định giá theo thời giá

Market coverage: Mức độ che phủ thị trường

Perceived-value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức

Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm

Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

Break-even point: Điểm hòa vốn

Distribution channel: Kênh phân phối

Một số cách viết tắt từ vựng tiếng Anh về kinh doanh

Từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh

B2B (Business to Business): Loại hình kinh doanh giữa các công ty

B2C (Business to Consumer): Loại hình kinh doanh giữa công ty và người dùng cuối cùng

CEO (Chief Executive Officer): Giám đốc điều hành

CRM (Customer Relationship Management): Quản lý quan hệ khách hàng

LLC (Limited Liability Company): Công ty trách nhiệm hữu hạn

R&D (Research and Development): Nghiên cứu và phát triển

NDA (Non-disclosure Agreement): Thỏa thuận không tiết lộ thông tin

SCM (Supply Chain Management): Quản lý chuỗi cung ứng

IR (Interest Rate): Lãi suất

AWB (Airway Bill): Vận đơn hàng không

BL (Bill of lading): Vận đơn đường biển

ROS (Return on Sales): Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần

ROI (Return on Investment): Tỷ suất hoàn vốn

P&L (Profit and Loss): Lợi nhuận và thua lỗ

IPO (Initial Public Offering): Chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.

LC (Letter of credit): Thư tín dụng

Những thành ngữ về tiếng Anh trong kinh doanh

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Với một list dài dằng dặc các từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh , liệu chỉ đọc qua một lần bạn có thể nhớ hết? Câu trả lời có lẽ là không. Vì vậy, hôm nay Step Up sẽ chia sẻ với các bạn tip cực hay giúp việc học từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh dễ hơn bao giờ hết.

Bẻ khóa từ vựng cùng Truyện chêm

Áp dụng vào việc học các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh , bạn có thể sáng tạo ra một câu chuyện của riêng mình và chèn vào đó các từ cần học. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với việc học từ vựng kèm hình ảnh để ghi nhớ từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh vĩnh viễn.

Ghi nhớ từ vựng nhanh chóng với âm thanh tương tự

Giả sử, với từ cần học “Confidence” (sự tự tin), phát âm gần giống như từ “con phi đến” trong tiếng Việt, chúng mình kết hợp thành một câu hoàn chỉnh và cực ngầu: “Bin ngồi trên con xe phi đến cuộc thi với một bầu trời sự tự tin “. Nghe thật thú vị và dễ nhớ phải không nào?

Đây cũng là phương pháp được áp dụng trong cuốn sách của Step Up. Bên cạnh chuyện chêm, cuốn sách còn vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp đặc biệt và hiệu quả khác:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!