Đề Xuất 6/2023 # Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022 # Top 9 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 – 2019 trường tiểu học Nơ Trang Lơng, M’Đrăk: Quan sát tranh và các chữ cái, sắp xếp để được từ đúng.

PHÒNG GD&ĐT M’ĐRĂK ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG MÔN: TIỀNG ANH – LỚP 4 Họ và tên:……………… Năm học: 2018 – 2019 Lớp: 4 … Thời gian: 35 phút LISTENING (3ms)

: Nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng(0.5 m).

1. Linda’s school is Ha Noi International School

2. It’s in Rose Street.

3. There is a board in her classroom.

4. There are twenty desks in her classroom.

PART 2: Đọc và hoàn thành đoạn văn sau: (1m)

today Music favourite Monday

Mai : What day is it (1)……………, Nam?

Nam : It’s (2)………………..

Mai : What lesson have you got today?

Nam : I’ve got Maths, Science, English and (3)…………..

Mai : What is your (4)……………… subject?

Nam : Maths and Art.

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022

Đề kiểm tra tiếng Anh 4 giữa kì 1 có đáp án

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

I. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án

Reorder the word to make the correct sentence.

1. to/ you,/ see/ too./ Nice

……………………………………………………………………………………….

2. See/ soon./you

……………………………………………………………………………………….

3. Tom/ are/ How/ you,/ ?

……………………………………………………………………………………….

4. I’m/ morning./ Linh./ Good

……………………………………………………………………………………….

5. afternoon,/ Good/ Ms. Mai Anh.

……………………………………………………………………………………….

Read and do the tasks below.

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack and Jill are from the USA. They are American. Tony is from Australia. He is Australian. Alex is from France, but her mom is from Vietnam. She is French. We often play badminton and hide and seek together in our free time. I like living and studying here so much.

Read and decide if each statement is true or false.

1. Her name is Akio.

2. Akio is Chinese.

3. Her school is International School.

4. Her class has got 12 students.

5. Her friends are from Vietnam.

Đáp án Reorder the word to make the correct sentence.

1 – Nice to see you, too.

2 – See you soon.

3 – How are you, Tom?

4 – Good morning, I’m Linh.

5 – Good morning, Ms. Mai Anh

Read and do the tasks below.

1 – True; 2 – False; 3 – True; 4 – False; 5 – False;

Complete the passage, using the words in the box.

1 – winter; 2 – fly kites; 3 – likes; 4 – can’t; 5 – beach; 6 – photos; 7 – hobbies;

II. Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án

A/ PART 1: Listening (4 pts) I. Listen and match (1pt). There is an example. II. Listen and circle: (1pt). There is an example.

1. Ο A. Good morning B. Good afternoon C. Good evening

2. A. play table tennis B. play volleyball C. play piano

3. A. Bat Trang Village B. Van Phu Village C. Van Noi Village

4. A. reading a text B. listening to music C. writing a dictation

5. A. at home B. on the beach C. at the zoo

III. Listen and number: (1pt). There is an example. B/ PART II: Reading (3.5 pts) I. Choose the word or phrase that best completes the sentence. There is an example. (2 pts)

1, What day is it today? It’s………

a. Monday

b. the first of October

c. June

2, What can you do? I can …………..

a. skip

b. swimming

c. played badminton

3, What are they doing? They………

a. are writing a dictation

b. is writing a dictation

c. write a dictation

4, What did you do yesterday? I………..

a. painted a picture

b. am painting a picture

c. paint a picture

5, What’s his hobby? He likes……

a. flies a kite

b. flying a kite

c. watered the flowers

Đáp án II, Read and do the task:(1.5 pts)

My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekend, my friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.

A, Nam can sing and play football.

B, He comes from England.

C, He plays football on Saturdays and Sundays.

D, His friends and he have a lot of sad together.

2, Read the passage again and answer the question:

A, What’s his name?

His name is Nam.

B, What nationality is he?

…………………………………………………………………………………………………

C, When’s his birthday?

…………………………………………………………………………………………………

D, What class is he in?

…………………………………………………………………………………………………

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Việt Năm 2013 (Phần 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2013 -2014 phần 2 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số 3 – đề số 5), ngày 18/12/2013.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – đề số 3

A.Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) RỪNG PHƯƠNG NAM

Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng.

Gió bắt đầu nổi rào rào theo với khối mặt trời đang tuôn sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan biến theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.

Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím chúng tôi luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con nấp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái…

( Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Những chi tiết miêu tả cảnh yên tĩnh của rừng phương Nam là:

Tiếng chim hót từ xa vọng lại.

Chim chóc chẳng con nào kêu, một tiếng lá rơi cũng khiến người ta giật mình.

Gió bắt đầu nổi lên.

Mùi hương của hoa tràm như thế nào?

nhè nhẹ tỏa lên.

tan dần theo hơi ấm mặt trời

thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.

Gió thổi như thế nào ?

Mấy con kỳ nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn biến đổi sắc màu như thế nào ?

xanh hóa đỏ, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh

xanh hóa tím , từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh

xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh

tím hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh

“Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không thể nghe chăng?” là câu hỏi dùng để:

tự hỏi mình

hỏi người khác

yêu cầu, đề nghị

Câu Chim hót líu lo là kiểu câu:

Vị ngữ của câu ” Mấy con kỳ nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục.”: là:

a. phơi lưng trên gốc cây mục.

b. nằm phơi lưng trên mấy gốc cây mục.

c. trên gốc cây mục.

Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu: Chim hót líu lo.

a. Danh từ là:…………………………………………

b. Động từ là: …………………………………………

c. Tính từ là: ………………………………………….

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn ( đã, sẽ, đang, sắp) để diền vào chỗ trống.

a. Người Việt Bắc nói rằng:

“Ai chưa biết hát bao giờ, đến Ba Bể…….. biết hát. Ai chưa biết làm thơ, đến Ba Bể……. làm được thơ.”

b. Chị Nhà Trò …….. bé nhỏ, lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột.

c. Trời…….. mưa nhưng trận bóng vẫn……. diễn ra quyết liệt.

B. Phần kiểm tra viết (10 điểm)

I . Chính tả (5 điểm)

Nghe – viết bài: ” Cánh diều tuổi thơ ” Đoạn từ : ( Tuổi thơ …đến những vì sao sớm ) TV4 , Tập 1, trang 146.

II .Tập làm văn (5 điểm)

Đề bài: Tả một đồ vật mà em yêu thích

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – đề số 3

Câu 1(0,5đ): khoanh vào b

Câu 2(0,5đ): : khoanh vào c

Câu 3(0,5đ): .khoanh vào b

Câu 4(0,5đ): : khoanh vào c

Câu 5(0,5đ): : khoanh vào a

Câu 6(0,5đ): : khoanh vào a

Câu 7(0,5đ): : khoanh vào b

Câu 8(0,5đ):

.Danh từ: chim

Động từ: hót

Tính từ: líu lo

Câu 9(1đ): :

– Các từ cần điền: a. sẽ (0,25đ) ; b.đã (0,25đ) ;c. sắp- đang (0,5đ)

B. Phần kiểm tra viết ( 10 điểm)

I .Chính tả (5 điểm)

– Bài viết không mắc lỗi, trình bày sạch đẹp được ( 5 điểm )

– Viết sai phụ âm đầu, vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định mỗi lỗi trừ 0.5 điểm.

II .Tập làm văn (5 điểm)

Viết được bài văn miêu tả đồ vật đủ 3 phần, độ dài khoảng 12 câu được 5 điểm.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt mà có thể cho điểm ở mức 4,5- 4 đ. 3,5-3. 2,5- 2, 1,5-1.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – đề số 4

I. CHÍNH TẢ (nghe – viết): Thời gian 15 phút.

Bài ” Ông Trạng thả diều” (Sách Tiếng Việt 4/tập1, trang104), học sinh viết , đoạn đến vào trong.”

II. TẬP LÀM VĂN : Thời gian : 40 phút

Em hãy tả một một đồ vật học tập mà em yêu thích trong học tập.

Lập dàn bài chi tiết.

Dựa vào dàn bài trên, em hãy viết đoạn mở bài hoặc kết bài.

A. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Bài “Người tìm đường lên các vì sao “Tiếng Việt lớp 4 -Tập 1 trang 125

Đoạn 1 : Từ : “ Từ nhò … hàng trăm lần”

Đoạn 2 : Từ :”Đúng là quanh năm … chinh phục

2. Bài ” Văn hay chữ tốt “sách Tiếng Việt lớp 4 -Tập 1 trang 129

Đoạn 1 : Từ “Thuở đi học … sẵn lòng “

Đoạn 2 : Từ ” Lá đơn viết … sao cho đẹp “

B. ĐỌC THẦM:

RỪNG PHƯƠNG NAM

Rừng cây im lặng quá.Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình.Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng?

Gió bắt đầu nổi rào rào với khối mặt trời đang tuôn sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan biến theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.

Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn biến đổi từ xanh hoá vàng, từ vàng hoá đỏ, từ đỏ hoá tím xanh… Con luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con nấp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái…

(Lược trích Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi)

ĐỌC THẦM:Em đọc thầm bài ” RỪNG PHƯƠNG NAM ” để trả lời các câu hỏi sau : (Đánh dấu X vào ô * trước ý trả lời đúng nhất

Những chi tiết miêu tả cảnh yên tĩnh của Rừng Phương Nam là: ? ca Tiếng chim hót từ xa vọng lại .

cb. Chim chóc chẳng con nào kêu ,một tiếng lá rơi cũng khiến người ta giật mình.

cc. Gió đã bắt đầu nổi lên.

cd. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên .

cb. Tan dần theo hơi ấm mặt trời .

cc. Thơm ngây ngất,phảng phất khắp rừng.

cd. Thơm đậm làn xa khắp rừng.

ca. Ào ào

cb. Rào rào

cc. Rì rào

cd. Xào xạc

Câu :” Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng ?là câu hỏi dùng để:

ca. Tự hỏi mình.

cb. Hỏi người khác.

cc. Nêu yêu cầu .

Đàn bướm lượn lờ đờ quanh hoa cải vàng.

cd. Nêu đề nghị.

Danhtừ: ………………………………………………………………………………………………..

Độngtừ: ………………………………………………………………………………………………..

Tínhtừ : ………………………………………………………………………………………………..

Hãy tìm trong bài một câu kể theo mẫu câu “Ai làm gì” ?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – đề số 4

Câu 1. (0,5 điểm) b Câu 2. (0,5 điểm) c Câu 3. (0,5 điểm) b Câu 4.(0,5 điểm) a

Câu 5.(1 điểm)

Câu 6. (0,5 điểm)

Lá lành đùm lá rách ; Bầu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. …

Câu 7.(0,5 điểm) Nối 1 – a ; 2-c ; 3- d ; 4 – b

Câu 8. (1 điểm)

Chim hót líu lo. – Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng

Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn biến đổi từ xanh hoá vàng, từ vàng hoá đỏ, từ đỏ hoá tím xanh… – Con luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. ….

Hướng dẫn chấm chính tả

Bài không mắc lỗi hoặc 1 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ được 5 điểm.

Sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm (kể cả lỗi viết hoa và sai dấu thanh)

Chữ viết không rõ ràng, sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ và bài không sạch sẽ trừ 1 điểm toàn bài.

II/ TẬP LÀM VĂN: (5 điểm)

BIỂU ĐIỂM :

– Điểm 4,5 – 5 : Bài làm hay, thể hiện sự sáng tạo, phong phú, lỗi chung không đáng kể (từ ngữ, ngữ pháp, chính tả …..)

– Điểm 3,5 – 4 : Học sinh thực hiện các yêu cầu ở mức độ khá; đôi chỗ còn thiếu tự nhiên; không quá 2 lỗi chung

– Điểm 2,5 – 3 : Các yêu cầu thể hiện ở mức trung bình; không quá 4 lỗi chung

– Điểm 1,5 – 2 : Bài làm bộc lộ nhiều sai sót, diễn đạt lủng củng, lặp từ ….

– Điểm 0,5 – 1 : Bài làm lạc đề

: Giáo viên chấm điểm phù hợp với mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh; khuyến khích những bài làm thể hiện sự sáng tạo, có kĩ năng làm bài văn tả viết thư .

Trong quá trình chấm, GV ghi nhận và sữa lỗi cụ thể, giúp HS nhận biết những lỗi mình mắc phải và biết cách sửa các lỗi đó để có thể tự rút ra kinh nghiệm cho các bài làm tiếp theo. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – đề số 5 A.KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng : (6 điểm) ………………………………….

1/ Đọc thầm bài: ” Cánh diều tuổi thơ ” , TV4- tập 1- trang 146. Sau đó dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau :

a/ Cánh diều mềm mại như cánh bướm.

b/ Trên cánh diều có nhiều loại sáo: sáo đơn, sao kép, sáo bè……

c/ Cánh diều mềm mại như cánh bướm: tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, trên cánh diều có nhiều loại sáo: sáo đơn, sao kép, sáo bè……

a/ Các bạn hò hét thả diều thi, vui sướng đến phát dại nhìn lên trời.

b/ Vui sướng đến phát dại nhìn lên trời.

c/ Các bạn hò hét thả diều thi.

a/ Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng.

b/ Cánh diều mềm mại như cánh bướm.

c/ Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều .

a/ cánh diều.

b/ hò hét.

c/ mềm mại.

a/đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét thả diều thi.

b/ hò hét thả diều thi.

c/ thả diều thi.

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm.

I. Viết Chính tả: 5 điểm.

1/ Viết Chính tả(nghe-viết) bài ” Mùa đông trên rẻo cao ” Viết cả bài,TV4 – tập 1 – trang 165 (trong khoảng thời gian 15 phút).

II. Tập làm văn: 5 điểm, trong khoảng thời gian 35 phút.

1/ : Em hãy tả một món đồ chơi mà em thích nhất.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 – đề số 5

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng: 5 điểm

( HS bốc thăm , đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi do GV nêu )

– Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các tiết Tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17(số HS được kiểm tra rãi đều ở các tuần).

* Đánh giá cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

– Đọc đúng tiếng, đúng từ đạt 1 điểm ; đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai quá 5 tiếng đạt 0 điểm;

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa ( có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi hoặc 2 dấu câu) 1 điểm, không ngắt nghỉ hơi đúng ở 2 – 3 chỗ đạt 0,5 điểm.

+ Không ngắt nghỉ hơi đúng từ 4 chỗ trở lên 0 điểm.

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút ) đạt 1 điểm.

+ Đọc từ 1 – 2 phút đạt 0,5 điểm.

+ Đọc quá 2 phút thì 0 điểm.

– Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 1 điểm

+ Giọng đọc chưa thể hiện tính biểu cảm: 0,5 điểm. Không thể hiện rõ tính biểu cảm 0 điểm.

– Trả lời đúng câu hỏi do GV nêu đạt 1 điểm.

+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm.

II.Đọc thầm và làm bài tập: ( 5 điểm) trong thời gian khoảng 30 phút.

Các câu đúng: Câu 1: ý c (1điểm) ; Câu 2: ý a (1điểm) ; Câu 3: ý b (1điểm) ;

Câu 4: ý c (1 điểm) ; Câu 5: ý b (1 điểm).

2/ Hướng dẫn đánh giá, cho điểm (chính tả nghe viết).

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5đ ; Mỗi tiếng trong bài chính tả(sai: lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng qui định, trừ 0,5điểm).

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,… trừ 1điểm toàn bài.

B. KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5đ ; Mỗi tiếng trong bài chính tả(sai: lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng qui định, trừ 0,5điểm).

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,… trừ 1điểm toàn bài.

II. Tập làm văn

– HS tả được một món đồ chơi khoảng 10 – 12 dòng theo yêu cầu của đề bài, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ : 5 điểm.

(Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết , có thể cho theo các mức điểm : 4,5 ; 4 ; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5).

Tuyensinh247 tổng hợp

Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 7

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 7 năm 2020 sắp tới đây, TimDapAngiới thiệu Bộ đề kiểm tra học kì 1 với đầy đủ các môn, sẽ là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kì thi chính thức đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Đề tiếng anh lớp 7 học kì 1 có đáp án – Đề số 1

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Question 11. Question 12. Question 13. III. Choose the odd one out. Question 14.

A. friend

B. parent

C. uncle

D. aunt

Question 15.

A. small

B. big

C. old

D. meet

Question 16.

A. school

B. classmate

C. theater

D. market

A. capitals

B. markets

C. schools

D. hospitals

Question 18. we are helping the poor people in the remote areas.

A. faraway

B. nearby

C. small

D. difficult

A. mountain

B. urban

C. mountainous

D. suburb

A. voluntarily

B. volunteer

C. voluntary

D. volunteerism

A. elderly

B. homeless

C. rich

D. sick

A. in

B. of

C. from

D. at

A. in

B. to

C. for

D. with

A. of

B. in

C. about

D. to

A. to

B. for

C. on

D. from

A. on

B. of

C. about

D. to

V. Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps.

EARTHWATCH

Question 27.

A. a

B. the

C. an

D. some

Question 28.

A. to

B. for

C. at

D. on

Question 29.

A. studying

B. studied

C. study

D. to study

Question 30.

A. to join

B. join

C. joining

D. joined

Question 31.

A. on

B. in

C. at

D. under

Question 32.

A. see

B. saw

C. seeing

D. to see

Question 33.

A. enjoyed

B. enjoy

C. enjoying

D. to enjoy

Question 34.

A. much

B. far

C. many

D. long

Question 35.

A. in

B. on

C. to

D. above

Question 36.

A. at

B. in

C. of

D. about

VI. Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Question 37. I / not / visited / museum / three months.

A. I haven’t visited the museum three months ago.

B. I haven’t visited the museum for three months.

C. I didn’t visited the museum for three months.

D. I haven’t visited the museum three months ago.

Question 38. Ms Linda / beautiful photos / few days ago.

A. Ms Linda took many beautiful photos a few days ago.

B. Ms Linda took much beautiful photos a few days ago.

C. Ms Linda took many beautiful photos few days ago.

D. Ms Linda took much beautiful photos few days ago.

Question 39. The students / arrived / because / traffic jam.

A. The students arrived late because the traffic jam.

B. The students arrived late because of the traffic jam.

C. The students arrived lately because the traffic jam.

D. The students arrived lately because of the traffic jam.

Question 40. I / eat / fruits / because / they / green.

A. I can’t eat these fruits because of they are green.

B. I can’t eat this fruits because of they are green.

C. I can’t eat these fruits because they are green.

D. I can’t eat this fruits because they are green.

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1

Question 1. simple

Question 2. early

Question 3. duties

Question 4. brush

Question 5. health

Question 6. physical

Question 7. field

Question 8. pure

Question 9. refreshed

Question 10. prayer

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 có đáp án – Đề 2

a. math b. music c. chemistry d. geography

a. at b. in c. on d. to

a. more b. most c. the most d. the more

a. go to b. go c. going d. is going

a. at b. with c. on d. very

a. long b. longer c. most long d. longest

a. get b. to get c. getting d. gets

a. How often b. What c. What time d. Which

a. thinking b. answer c. good idea d. question

a. 20-minutes break b. 20-minute breaks

c. 20-minute break d. 20-minutes breaks

a. same b. different c. like d. as

a. indoor b. indoors c. outdoor d. outdoors

IV. Put the passage with the words given in the box (1.5pts)

(lasts/ uniform/ Vietnamese/ two/ recess/ some)

School in Viet Nam are different from school in the USA. (1) ………………. students always wear school (2)…………………. There are no lessons on Sunday. Classes start at 7 o’clock each morning and end at 11.30 . Students have (3)………………….. breaks each morning. At (4)……………….., students often go to the canteen and buy (5)…………………things to eat or drink. Our school year (6)………………. for ten months from August to May.

V. Read the passage , then answer the questions. (1.5pts)

Lan’s classes all start at 8:00 a.m, so she gets up at 7:00. She eats a quick breakfast and takes the bus to her school. In the afternoon, she has a job at the library. She usually studies in the evening. She works at the library on Saturdays, too.

She usually stays up late every evening. She usually goes to bed at 11:30 and on Sundays she sleeps until noon.

Questions

1. How does she go to school?2. Where does she work?3. How many days a week does she work?4. Does she go to bed early?5. Why does she stay up late?

VI. Rewrite the sentences. (2pts)

1. Should we go to the movie?

Let’s ……………………………………………………………………………………………

2. Mr John is going to visit his grandparents tonight.

Mr John will …………………………………………………………………………………………

3. We have a break that lasts thirty minutes.

We have a …………………………………………………………………………………………

4. I like English best of all the subjects.

English ………………………

VII. Complete the sentences. (0.5pt)

1. Let’s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.

………………………………………………………………………

2. Marry/ learn/ play/ piano/ every afternoon.

……………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7

I.

1. C 2. B

II.

1.d 2. c 3. c 4. b 5. a 6. d

7. b 8. c 9. c 10. b 11. b 12. b

III.

1. action

2. interesting

IV.

1. Vietnamese

2. uniform

3. two

4. recess

5. some

6. lasts

v.

1.She goes to school by bus2.She works at the library.3.She works three days a week.4.No,she doesn’t5.Because of her homework.

VI.

1. Let’s go to the movie.

2. Mr. John will visit his grandparents tonight.

3. We have a thirty-minute break.

4. English is the subject I like best.

Hoặc: English is my favorite subject.

VII.

1. Let’s go to the cafeteria and get a cold drink.

2. Marry learns how to play the piano every afternoon.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 7 có đáp án – Đề số 3

A. to do

B. do

C. doing

D. will do

A. used to

B. uses to

C. gets used to

D. gets use to

A. bowl of soup

B. bowls of soup

C. bowl of soups

D. bowls of soups

A. mechanic

B. reporter

C. nurse

D. journalist

A. book

B. pictures

C. flowers

D. films

V. Reorder the words and phrases to make correct sentences.

Question 26. to work / by bus / Mrs Hoang / every day. / goes

Question 27. new house / How / is / his old / from / different / one? / Minh’s

Question 28. misses / because / Nguyet / she / is / her parents. / unhappy

Question 29. Does / in / a lot of / have / her town?/ Nhung / friends

Question 30. and / It’s / going to / we are / for lunch. / the room / twelve o’clock

Question 31.

A. her

B. she’s

C. hers

D. and

Question 32.

A. so

B. too

C. either

D. and

Question 33.

A. relax

B. relaxs

C. relaxes

D. relaxing

Question 34.

A. not goes

B. isn’t go

C. don’t go

D. doesn’t go

Question 35.

A. listen

B. hear

C. listen to

D. hear to

Question 36.

A. shop

B. to shop

C. shopping

D. shops

Question 37.

A. to

B. for

C. of

D. with

Question 38.

A. until

B. to

C. from

D. on

Question 39.

A. child

B. childs

C. children

D. childrens

Question 40.

A. and

B. because

C. or

D. but

Đáp án Đề thi tiếng học kì 1 lớp 7 năm 2020

Question 1. cycling

Question 2. energy

Question 3. muscles

Question 5. weight

Question 6. painful

Question 7. exercises

Question 8. build

Question 9. damage

Question 10. times

Question 26. Mrs Hoang goes to work by bus everyday.

Question 27. How is Minh’s new house different from his old one?

Question 28. Nguyet is unhappy because she misses her parents.

Question 29. Does Nhung have a lot of friends in her town?

Question 30. It’s twelve o’clock and we are going to the room for lunch.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 7 có đáp án – Đề số 4

I. Listen to the following weather foreII. Circle the word that is pronounced differently from the others in a row. III. Circle the best option (A,B,C and D) to complete the sentences. cast and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Question 1. Tonight will be cold.

Question 2. It will rain a little bit in the North.

Question 3. The night will be windy.

Question 4. Tomorrow will be rainy.

Question 5. The maximum temperature tomorrow will be 20 degrees.

Question 6. The evening will be cooler.

Question 7. The temperature in the evening will be 5 degrees.

Question 8. It is a good evening for a barbecue.

A. half a dozen of

B. half a dozen

C.half of dozen

D. dozen

A. and

B. but

C. or

D. however

A. actress

B. acting

C. actor

D. action

A. applauded

B. screamed

C. smiled

D. raised

A. to take part in

B. taking part in

C. take part in

D. to taking part in

A. Because

B. However

C. Although

D. So

A. to

B. as

C. from

D. with

A. is finishing

B. finished

C. has finished

D. will finish

A. hard

B. easily

C. interesting

D. rare

Question 23. A: “Would you like to go shopping with me tonight, John?”

A. Come on

B. It’s a piece of cake

IV. Put a word from the box in each gap to complete the following passage. pick / artists’ / crowd / are / along / draw / unless / get

C. Let’s me see

V. Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

D. It’s not my thing

Vietnamese people often have three meals a day – breakfast , lunch and dinner. People in the countryside usually have rice with meat or fish and vegetables for breakfast but people in the cities often have light breakfast with a bowl of Pho or instant noodles or sticky rice berofe going to work . For lunch , they often have rice, meat , fish and vegetables. People in the countryside often have lunch at home but people in the cities often have lunch at the canteens or at the food stalls. Most people prepare their dinner at home . They eat many kinds of meat , seafood,fish, fresh vegetables and rice. Many people say dinner is the main and the best meal of the day.

Question 37. How/do/ in/ drink/the/ water/ morning/ much/ you/ everyday/?/

Question 38. It/ keep/ easy/ to get/ flu/ so/ should/ try/ more/ we/ is/ to/ clean.

Question 39. Beat/together/and/ with/ the eggs/ flour, and milk/ sugars/./

Question 40. Community/ do/ What/ you/ service/ about/ know/?/

Đáp án đề thi học kì 1 tiếng Anh 7

Question 24. draw

Question 25. are

Question 26. artists’

Question 27. pick

Question 28. unless

Question 29. crowd

Question 30. along

Question 37. How much water do you drink in the morning everyday?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 38. It is easy to get flu so we should try more to keep clean.

Question 39. Beat the eggs together with sugar and flour, and milk.

Question 40. What do you know about Community service?

Đề thi tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án – Đề số 5

5: There …………….bottles of mineral water in the fridge.

A. aren’t some

B. are any

C .are some

D.is some

6: I haven’t got……………..bread left for breakfast.

A. some

B. any

C. a

D. an

7: I like beef noodle soup and my friends do,………..

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A. too

B. so

C. either

D. neither

8: The themes of the puppet shows are rural.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A. events

B. presented

C. from the city

D. from the countryside

9: These oranges are so sour that we can’t eat

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A. bitter

B.sweet

C. salty

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbers blanks.

D. spicy

10: My mother doesn’t like (A) horror films (B), and my sister (C) doesn’t too (D).

11: How many (A) rice do you need (B)? – Two kilos (C) of (D) rice

12: My shirt is (A) the same size (B) with (C) yours (D).

People in my village love good food and they often eat three meals a day – breakfast, lunch and dinner. At about seven in the morning, they usually have a light breakfast with (13)……… Pho or eel soup with (14)………… toast. Sometimes they have a bowl of instant noodles or (15)…………… sticky rice before going to work. Lunch often starts at about 11.30, and most of them have lunch at home. They often have rice, fish, meat, and vegetables for lunch. Dinner often starts at about 8.00 in the evening. It is the main meal of the day. People in my city often have rice with a lot of fresh vegetables and a lot of seafood or various kinds of meat. Then, they often have some fruit and (16)…………….. green tea. I think food in my city is wonderful. It is light and full of fresh vegetables. It’s healthy and tasty, too.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

13: A. a bottle of B. a kilo of C. a bowl of D. a piece of

14: A. . a bowl of B. some slices of C. a bar of D. a bottle of

15: A. a bottle of B. a piece of C. a glass of D. a plate of

16: A. a glass of B.a piece of C. a kilo of D. a bowl of

Charlie Chaplin was an English actor, director, producer, and composer. He is known as the most creative person of the silent -film era. Charlie Chaplin’s portray of the tramp won the hearts of people all over the world.

Chaplin was born in London on the 16th of April , 1889. He spent his childhood in poverty and hardship. In 1910 , he began to perform pantomime in the United States. He first appeared on screen in 1914. He created his world -famous character, the Tramp, and he played this classic role in more than 70 films during his career. He also composed background music for most of his films. In 1972 Chaplin received an Honorary Academy Award for the ” the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. Chaplin died on the 25th of December, 1977, at his home in Switzerland

17:What did Charlie Chaplin work as?

A. an actor

B. a director

C. a composer

D. all are correct

18: When was he born ?

A. the sixteenth of April,1889

B. April 16th, 1910

C. the 16th of April,1914

D. December 25th,1977

19: In about how many films did he play the Tramp?

A. seventeen

B. seventy

C. twenty five

D. sixteen

20: Which of the following is not True

Use the correct form of verbs

A. He started appearing in films in 1914

B. He was famous for his character ” the tramp”

C. He was a famous artist

D. He died in Switzerland

21. chúng tôi (go)………… out last night?

22. Mai and Phong (not/meet)……………………each other since they moved to Ha Noi.

Finish each of the following sentences as direction. Write your answers on your answer sheet.

23.Lan( meet)…………………….her old friend yesterday.

24.We( learn)…………………….English since 2014.

25.My family( visit)……………………Da Lat next summer.

26.She ( live)…………here for 14 years.

27. Her book is not the same as mine. (different from)

Her book is…………………………………………………………………..

28. My father doesn’t like playing board games. My sister doesn’t playing board games. (EITHER )

My father……………………………………………………

29. Nam is a better painter than Lan.(as………..as)

Lan can’t……………………………………………………………………

30. He was lazy, so he didn’t pass the exam (Combine the sentences, using “Because”)

– …………………………………….

31. year/ provided/ for/ Last/ we/ classes/ evening/ poor children. (Rearrange the words in the correct order)

32. The last time I saw him was 10 years ago. (Rewrite the sentence without changing the meaning)

Đáp án Đề thi tiếng Anh 7 học kì 1 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

33. I find watching television interesting.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

→ I think…………………………………………………

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

34. Hung started collecting stamps and coins in 2010.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions.

→ Hung has …………………………………………………

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions.

1 – C; 2 – B;

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

3 – D; 4 – C;

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbers blanks.

5 – C; 6 – B; 7 – A;

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

8 – D;

Use the correct form of verbs

9 – B;

10 – D; 11 – A; 12 – C;

13 – C; 14 – B; 15 – D; 16 – A;

17 – D; 18 – A; 19 – B; 20 – C

21 – Did you go; 22 – haven’t met; 23 – met;

24 – have learnt; 25 – will visit/ is going to visit; 26 – has been living;

Finish each of the following sentences as direction. Write your answers on your answer sheet.

27 – Her book is different from mine.

28 – My father does’t like playing boarding games. My sister doesn’t, either.

29 – Lan can’t paint as well as Nam.

30 – Because he was lazy, he didn’t pass the exam.

31 – Last year we provided evening classes for poor children.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined. II. Find the odd one out A, B, C or D. III. Choose the correct answer.

32 – I haven’t seen him for ten years.

33 – I think watching television is interesting.

34 – Hung has collected stamps and coins since 2010.

Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án – Đề số 6

A. do

B. have done

C. make

D. has been

A. be

B. are

C. have been

D. has been

A. and

B. or

C. but

D. so

A. more

B. less

C. most

D. the most

A. do

B. does

C. make

D. makes

A. rise

B. raise

C. get

D. own

A. spend

B. spending

C. take

D. taking

A. and

B. but

C. so

D. because

A. benefit

B. benefits

D. good luck

IV. Put the verbs in brackets in the correct tense form.

A. do

B. make

C. brin

V.Read the following passage carefully, and then answer the questions.

D. take

We send young people of different nationalities on expeditions around the world. Our volunteers get the chance to work with local people to learn about different cultures.

There are ten expeditions every year. Each expedition lasts for ten weeks and takes 150 volunteers. They go to countries such as Chile, Namibia, Mongolia and Viet Nam. Some of our volunteers work with local people to provide facilities, for example, building schools. Others work in national parks or help scientists to do environmental research.

1.Who goes on the expeditions?

……………………………………………………………………………

2.How many .expeditions are there every year?

……………………………………………………………………………

3.How long does each expedition last?

……………………………………………………………………………

VI.Make up sentences using the words and phrases given.

4.What do the volunteers help scientists?

……………………………………………………………………………

5.Which language must we know to become a volunteer?

……………………………………………………………………………

1. I / not / know / why / she / collect / pens /.

…………………………………………………………………………………………..

2. In / future / I / travel / around / Viet Nam /.

…………………………………………………………………………………………..

3. Minh / think / skating / more / interesting / playing / board games /.

………………………………………………………………………………………..

VII. Arrange these words to make meaningful sentences.

4. Listen / music / in / free / time / is / my / favorite / hobby /.

…………………………………………………………………………………………..

5. My / sister / and / I / share / same / hobby / . / We / often / go / fish / weekends /.

…………………………………………………………………………………………..

Đáp án bài kiểm tra tiếng Anh lớp 7 học kì 1 ĐÁP ÁN

1. you/ have/ finished/ homework/ your/ yet?

……………………………………………………………………………..

2.printer/ under/ this/ guarantee/ is.

………………………………………………….

Find the word which has a different sound in the part underlined.

1 – B; 2 – A; 3 – C;

1 – C; 2 – D; 3 – B; 4 – A;

III. Choose the correct answer.

V.Read the following passage carefully, and then answer the questions.

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – A; 5 – B;

6 – B; 7 – B; 8 – D; 9 – B; 10 – B;

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

1 – Do you think; 2 – is; 3 – gives;

1 – young people of different nationalities

VI.Make up sentences using the words and phrases given.

2 – Ten expeditions.

3 – It lasts for ten weeks.

4 – To do environmental research.

5 – English.

1 – I don’t know why she collects/ is collecnt pens.

VII. Arrange these words to make meaningful sentences.

2 – In the future I will travel around Viet Nam.

3 – Minh thinks skating is more interesting than playing board games.

4 – Listening to music in my free time is my favorite hobby.

5 – My sister and I share the same hobby. We often go fishing at weekends.

1 – Have you finished your homework yet?

2 – This printer is under guarantee.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!