Đề Xuất 5/2022 # Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top Like

Xem 12,276

Cập nhật nội dung chi tiết về Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Có Thể Rút Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đại Số Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Sử Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

  And what lesson might this contain for you or for some young friend?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua sự thay đổi của sứ đồ Phao-lô?

  What can we learn from the changes made by the apostle Paul?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào qua minh họa của Chúa Giê-su?

  What lesson should we learn from Jesus’ illustration?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học gì qua lời tường thuật về Giê-hu và vua Giô-ram?

  What can we learn from Jehu’s encounter with King Jehoram?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào?

  The lesson?

  jw2019

  Bạn rút ra bài học nào từ Giô-sa-phát về việc chọn bạn?

  What lesson can you learn from Jehoshaphat when choosing your associates?

  jw2019

  Nhưng mình đã rút ra bài học từ sai lầm đó.

  But I learned from my mistakes.

  jw2019

  Tôi nghĩ chính tôi cũng không cố rút ra bài học.

  I think I’m trying not to sometimes.

  OpenSubtitles2018.v3

  12 Bạn có thể rút ra bài học nào từ người Lê-vi ấy?

  12 What can you learn from that Levite?

  jw2019

  14 Bạn có thể rút ra bài học quan trọng từ những gì xảy đến với Gióp.

  14 You can learn important lessons from what happened to Job.

  jw2019

  Những bậc cha mẹ ngày nay có thể rút ra bài học nào từ cha mẹ đầu tiên?

  What can parents today learn from our first parents?

  jw2019

  16 Cha mẹ cũng có thể rút ra bài học hữu ích từ trường hợp này.

  16 Again, parents may find a useful lesson here.

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào qua trường hợp của dân Y-sơ-ra-ên?

  The Israelites’ example provides what lesson for us?

  jw2019

  (b) Chúng ta rút ra bài học nào từ kinh nghiệm của Ê-li?

  (b) What lesson can we learn from Elijah’s experience?

  jw2019

  Những gương nào cảnh báo chúng ta? Và chúng ta có thể rút ra bài học gì?

  What examples serve as a warning to us, and what lesson can we learn from them?

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp này?

  What lessons can we learn from this example?

  jw2019

  (b) Sa-mu-ên rút ra bài học nào khi đến nhà Y-sai?

  (b) What lesson did Samuel learn when he went to the house of Jesse?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào về “dấu” trong minh họa của Phao-lô?

  What lesson can we learn from the “seal” in Paul’s illustration?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học quan trọng nào từ Hê-bơ-rơ 11:13?

  What important lesson can we draw from Hebrews 11:13?

  jw2019

  Mày chưa rút ra bài học à, nhóc?

  Haven’ t you learned your lesson yet, boy?

  opensubtitles2

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ Thi-thiên 37:1, 2?

  What lesson can we draw from Psalm 37:1, 2?

  jw2019

  Qua trường hợp của Phi-lát và Phi-e-rơ, chúng ta rút ra bài học nào?

  What lessons can we learn from Pilate and Peter?

  jw2019

  Chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ gia đình của Giô-sép.

  We can also take a lesson from Joseph’s family life.

  jw2019

  Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ trường hợp của ông Ni-cô-đem?

  What can we learn from the example of Nicodemus?

  jw2019

  Chúng ta rút ra bài học nào?

  What is the lesson?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thi Trượt Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ráng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Trùng Tu Bia Quốc Học Huế: Hãy Trả Lại Tên Thật Cho Di Tích
 • Thực Trạng Đài Chiến Sĩ Trận Vong – Tên Thật Của Bia Quốc Học Huế*
 • Quá Trình Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Rút Ra Bài Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100