Đề Xuất 3/2023 # Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 9 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau đó, bà có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh từ cùng một trường đại học.

Later, she obtained a Master of Business Administration from the same university.

WikiMatrix

Năm 2005, bà nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng từ Makerere.

In 2005, she received the degree of Master of Business Administration, also from Makerere.

WikiMatrix

Vào những năm 2000, bà đã học lấy bằng Quản trị Kinh doanh.

In the 2000s she studied for a degree in Business Management.

WikiMatrix

Catherine Mturi-Wairi là một kế toán viên và quản trị kinh doanh người Kenya.

Catherine Mturi-Wairi is a Kenyan accountant and business administrator.

WikiMatrix

Sau đó, vào năm 2014, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nkumba.

Later, in 2014, she graduated with a Master of Business Administration from Nkumba University.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp Đại học Nairobi với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2006.

She graduated from the University of Nairobi with a Master of Business Administration degree in 2006.

WikiMatrix

Cô đã từng học về Quản trị kinh doanh và Marketinh.

He graduated in business management and marketing.

WikiMatrix

Hope Ekudu là một nhà thống kê, quản lý ngân hàng và quản trị kinh doanh người Uganda.

Hope Ekudu is a Ugandan statistician, bank manager and business administrator.

WikiMatrix

Bà cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Quốc tế Hoa Kỳ.

She also holds a Master of Business Administration from the US International University.

WikiMatrix

Cô theo đuổi một khóa học về Quản trị kinh doanh và Quản lý nguồn nhân lực.

She pursued a course in Business Management and Human Resource Management.

WikiMatrix

Năm 2008, cô được trao bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cũng tại Đại học Makerere.

In 2008, she was awarded a Master of Business Administration degree, also by Makerere University.

WikiMatrix

Năm 1973, ông tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh từ Đại học Arkansas.

In 1973 he graduated with a Bachelor of Business Administration degree from the University of Arkansas.

WikiMatrix

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, anh nhận bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Dongguk.

On October 5, 2017, he received his bachelor’s degree in Business Administration from Dongguk University.

WikiMatrix

Chính quy: gồm 2 chuyên ngành là Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.

It comprises two departments: information technology and business administration.

WikiMatrix

Cô đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và sử dụng được tiếng nước ngoài

You’ re a graduate in business administration and applied foreign languages

opensubtitles2

Anh Cả Stevenson nhận được bằng quản trị kinh doanh, chú trọng vào ngành tiếp thị.

Elder Stevenson earned a degree in business administration, with an emphasis in marketing.

LDS

Anh tốt nghiệp Đại học RMIT tại Melbourne, Australia với bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh.

He graduated from RMIT University in Melbourne, Australia, with a bachelor’s degree in Business Administration.

WikiMatrix

Vivienne Apopo có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), lấy từ Đại học Edith Cowan ở Úc.

Vivienne Apopo holds the degree of Master of Business Administration (MBA), obtained from Edith Cowan University in Australia.

WikiMatrix

Vào tháng 11 năm 2017, bà đã theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Edinburgh, Scotland.

As of November 2017, she was pursuing a Master of Business Administration (MBA) from the University of Edinburgh, in Scotland.

WikiMatrix

Bà được nhận vào Đại học Kyambogo, nơi cô tốt nghiệp bằng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, năm 2001.

She was admitted to Kyambogo University, where she graduated with a diploma in Business administration, in 2001.

WikiMatrix

Ông nhận được bằng cử nhân quản trị kinh doanh và tiến sĩ luật từ trường Brigham Young University.

He received a bachelor of science degree in business management and a juris doctorate degree from Brigham Young University.

LDS

Vào tháng 4 năm 2010, cô đang làm việc cho một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nairobi.

As of April 2010, she was working toward a Masters in Business Administration at the University of Nairobi.

WikiMatrix

Tuy nhiên sau đó, bà nhận được bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh về tài chính, cũng từ UMI.

Still later, she obtained a Master of Business Administration in finance, also from UMI.

WikiMatrix

SDA Bocconi, trường kinh doanh của trường này cung cấp quản trị Kinh doanh và điều hành chương trình MBA.

SDA Bocconi, the university’s business school, offers MBA and Executive MBA programs.

WikiMatrix

Ông cũng đã theo học chương trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Cấp Cao (Executive MBA) tại trường BYU.

He also did postgraduate work in the Executive MBA program at BYU.

LDS

Trường Quản Trị Kinh Doanh

Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản?

Đăng ký ngay?! It is easy and done in 1 minute and gives you access to special discounts and much more!

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh buôn bán dành cho một số nhà quản trị tương lai, một số người đang trên con đường chinh phục đỉnh đắt nghề nghiệp, hướng tới môi trường làm việc quốc tế…

Bài viết tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh thiết yếu và hay sử dụng nhất để bạn có thể đọc hiểu một số tài liêu Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp Tiếng Anh trongcông việc.

Vì sao nên học tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh?

Thuận tiện khi giao tiếp. Lĩnh vực quản trị buôn bán rất mở với một số thời cơ hợp tác quốc tế. Chỉ khi có vốn tiếng Anh ổn thì bạn mới nắm bắt được một số thời cơ đó.

Hữu ích dưới quá trình học tập. Chắc chắn khi học tại giảng đường, bạn sẽ thấy nhiều tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh. Đó có thể là một số cuốn giáo trình hay sách share kinh nghiệm. Khi vốn từ vựng khó khăn nghĩa là bạn đã chứa qua nhiều nguồn học tập bổ ích rồi đấy.

Làm luận văn và lấy bằng. Chắc chắn rồi, một số trường đại học hiện tại đều bắt buộc chuẩn tiếng Anh đầu ra nhất định. Hơn nữa nhiều chương trình học hệ chất lượng đắt hay chuẩn quốc tế cũng bắt buộc làm luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh hiệu quả

Học được nhiều từ vựng

Hiểu một số dòng câu thường gặp

Nắm được một số thuật ngữ chuyên môn

Thường xuyên đọc báo, nghe tin tức về thị phần bằng tiếng Anh

Thường xuyên dùng tiếng Anh để bàn luận với bạn bè hoặc giảng viên.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh trong giao tiếp

Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động kinh tế

break into/enter/capture/dominate theo market: thành công trên/tham gia/nắm lấy/thống trị thị trường

gain/grab/take/win/boost/lose market share: thu được/giành/ lấy/ thắng/đẩy mạnh/ mất thị phần

find/build/create a market for something: tìm/xây dựng/tạo ra một thị trường cho một thứ gì

create/generate demand for your product: tạo ra/sinh ra nhu cầu cho sản phẩm

attract/get/retain/help customers/clients: thu hút/có được/giữ/giúp khách mua hàng/khách hàng

drive/generate/boost/increase demand/sales: thúc đẩy/sinh ra/đẩy mạnh/tăng nhu cầu/doanh số

beat/keep ahead of/out-think/outperform the competition: chiến thắng/dẫn trước/nhìn xa hơn/làm tốt hơn đối thủ

meet/reach/exceed/miss sales targets: đạt được/đạt mức/vượt quá/thiếu chỉ tiêu doanh thu

Từ vựng tiếng Anh khi nói về sự thất bại trong kinh doanh

lose business/trade/customers/sales/revenue: mất việc kinh doanh/thương vụ/khách hàng/doanh số/doanh thu

accumulate/accrue/incur/run up debts: tích lũy/dồn lại/gánh/làm tăng nợ

suffer/sustain enormous/heavy/serious losses: trải qua/ chịu đựng tổn thất khổng lồ/nặng/trầm trọng

face cuts/a deficit/redundancy/brankruptcy: nộp đơn/bị/tránh được/thoát khỏi phá sản

liquidate/wind up a company: đóng cửa và thanh lý/kết thúc một công ty

survive/weather a recession/downturn: sống sót/vượt qua một tình trạng suy thoái/sự suy sụp

propose/seek/block/oppose a merger: đề xuất/tìm kiếm/ ngăn cản/phản đối sự sát nhập

launch/make/accept/defeat a takeover bid: đưa ra/tạo/chấp nhận/ đánh bại một đề nghị mua lại

Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tiếng Anh Được Hiểu Đúng Nghĩa Là Gì?

1. Một số điều cần biết về quản trị kinh doanh tiếng anh

1.1. Tìm hiểu về quản trị kinh doanh tiếng anh

Quản trị kinh doanh tiếng anh là Bachelor of Business Administration, ngành này được hiểu là việc thực hiện các hình vi về cân nhắc, tạo ra hệ thống, tư duy và ra quyết định trong việc tối đa hóa quản lý trong quá trình kinh doanh để duy trì và phát triển doanh nghiệp mở rộng ra ngoài thị trường.

Ngành quản trị kinh doanh tiếng anh là một ngành học dành cho những bạn trẻ năng động hay những bạn trẻ muốn thử sức mình, có hứng thú đam mê với lĩnh vực kinh doanh.

Chương trình cử nhân kinh doanh tiếng anh được đào tạo theo chất lượng quốc tế nhằm hướng đến các thế hệ sinh viên vừa có chuyên môn, khả năng tiếng anh vượt trội và kỹ năng làm việc vững vàng trong môi trường quốc tế. Quản trị kinh doanh được đào tạo với các chuyên ngành

+ Quản trị kinh doanh tổng hợp

Nội dung và phương pháp giảng dạy luôn được cập nhật từ các mô hình tổ chức quốc tế giúp cho sinh viên được tiếp thu những giá trị kiến thức nền tảng bài bản chuyên sâu có chọn lọc để từ đó có thể xây dựng một kế hoạch cũng như tầm nhìn mới cho tương lai cho doanh nghiệp, công ty. Giúp công ty và doanh nghiệp phát triển và thành công nhất.

1.2. Tìm hiểu về chuyên ngành quản trị kinh doanh tiếng anh

Tiếng anh là một yếu tố rất quan trọng trong mọi lĩnh vực đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế như hiện nay. Tiếng anh sẽ là môn bắt buộc để có thể giao tiếp, trao đổi và tạo sự tin tưởng với khách hàng, đó là lý do tại sao ngành quản trị tiếng anh được mở ra và thu hút nhiều sinh viên khi lựa chọn ngành học này. Và đây cũng là một điểm nhấn tại CV của chính bạn để các nhà tuyển dụng đánh giá cao, cơ hội nghề nghiệp mở rộng hơn. Chuyên ngành quản trị kinh doanh tiếng anh sẽ là nơi đào tạo ra những nhà kinh doanh với khả năng tiếng anh vượt trội và kỹ năng làm việc vững vàng với một chương trình gọi là BBA. BBA là chương trình đào tạo với một loạt các môn như: kế toán, kinh doanh, pháp luật, kinh tế, quản lý các hệ thống tiếp thị, chuỗi cung ứng cũng như chiến lược,…Với khóa học này sẽ được đào tạo 4 năm toàn thời gian giúp các sinh viên phát triển kỹ năng quản lý với một cái nhìn rộng hơn thông qua các kiến thức được nâng cao, kỹ năng thực tế được mài dũa qua các trường hợp nghiên cứu. Chính với đầu vào được đào tạo chắc về kiến thức cũng như kỹ năng như vậy mà các sinh viên tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tiếng anh có ưu thế hơn sinh viên tốt nghiệp khác khi được nhận trực tiếp vào một công ty.

2. Quá trình xét tuyển và kỹ năng đạt được

2.1. Ngành quản trị kinh doanh tiếng anh xét tuyển những môn nào?

Việc những năm gần đây với những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học – cao đẳng, thí sinh muốn có mong muốn theo đuổi ngành quản trị kinh doanh thay vì tìm hiểu đến khối thi như những năm trước thì sẽ phải tìm hiểu về những môn mà ngành này xét tuyển,

Việc xét tuyển các môn cho ngành này sẽ có sự khác nhau giữa các trường đào tạo như trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh sẽ xét tuyển với các tổ hợp môn: Toán – Văn – Tiếng Anh, Toán – Lý – Tiếng Anh, Toán – Lý – Hóa; Trường đại học tài chính – marketing xét tuyển những tổ hợp môn: Toán – Văn – Tiếng Anh, Toán – Lý – Tiếng Anh, Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Văn,…Nhưng đa số các trường sẽ xét tuyển với 3 tổ hợp môn chính đó là Toán – Văn – Tiếng Anh, Toán – Lý – Tiếng Anh, Toán – Lý – Hóa.

Bên cạnh việc quan tâm đến tổ hợp môn xét tuyển các bạn cần chú ý đến điểm chuẩn đầu vào của chuyên ngành, những năm vừa qua điểm chuẩn các trường sẽ giao động từ 22 – 27 điểm, nhưng có trường điểm xét tuyển lại xuống tới mức 17 điểm đối với bậc đại học.

Có thể nói rằng việc nắm rõ về ngành quản trị kinh doanh sẽ là tiến đề quan trọng giúp các bạn có thể tập trung được kiến thức và lựa chọn các môn sở trường để có thể lựa chọn trường phù hợp nhất với bản thân.

2.2. Kỹ năng đạt được khi tham gia theo học môi trường kinh doanh

Không chỉ kiến thức chuyên môn hay khả năng vượt trội về tiếng anh, khi lựa chọn ngành quản trị kinh doanh bạn còn có thể giúp bản thân trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm khác khác giúp sinh viên có thể hoàn thiện bản thân hơn, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc.

– Kỹ năng làm việc nhóm sẽ tốt hơn, giúp các bạn kết hợp các ưu điểm để đẩy mạnh kỹ năng chung giúp nhóm phát triển. Bên cạnh còn giúp các cá nhân đề cao tinh thần tập thể, nâng cao hiệu quả công sức.

– Kỹ năng viết: việc ghi chép là điều không thể thiếu trong mọi hoạt động, với kinh doanh việc ghi chép giúp chúng ta trở nên nhạy bén hơn, tư duy nhanh hơn. Đôi khi chỉ là một ý nhỏ nhưng giúp chúng ta phát triển thành một kế hoạch lớn đúng không.

– Kỹ năng thuyết trình: thuyết trình hiện tại không chỉ còn là kỹ năng của riêng các diễn fiar mà đã trở thành một kỹ năng cần thiết với tất cả mọi người trong cuộc sống. Nó sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, linh hoạt hơn trước đám đông, giao lưu truyền cảm hứng cho những người nghe.

– Kỹ năng quản lý thời gian: Việc hoạt động bên ngoài cũng như tìm và làm việc với nhiều đối tác là điều mà nhân viên kinh doanh nào cũng phải đối mặt. Vậy làm thế nào để có thể phân bổ thời gian một cách hợp lý nhất là điều chúng ta cần học hỏi, trau dồi rất nhiều.

3. Cơ hội việc làm và cách tìm kiếm việc làm

Nhu cầu tuyển dụng với nhân viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh luôn dẫn đầu về số lượng tin tuyển dụng trên các trang web việc làm, do đó việc lựa chọn theo học ngành quản trị kinh doanh tiếng anh là một quyết định sáng suốt để có một cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Kiến thức nền tảng vững chắc và chuyên sâu về quản trị giúp bạn có nhiều ngành nghề để lựa chọn hơn:

+ Chuyên viên làm việc các bộ phận khác nhau như phòng hành chính – nhân sự, các hoạt động về phòng kinh doanh, phòng marketing tại các công ty trong các lĩnh vực về dịch vụ và sản xuất.

+ Giảng viên về ngành quản trị tiếng anh tại các trường đại học, cao đẳng,…

+ Chuyên viên phụ trách về xây dựng, triển khai hợp đồng ngoại thương, môi trường quốc tế

+ Chuyên viên kiểm soát trong và ngoài nước về tình hình tài chính, xây dựng chiến lược lập kế hoạch tìm kiếm thị trường, tiếp thị các sản phẩm, kiểm soát sản phẩm,…của doanh nghiệp hay công ty bạn điều hành.

+ Có thể làm thêm về các mảng kinh doanh, buôn bán sản phẩm, sale sản phẩm,…

+ Chuyên viên quản lý nhân sự, nguồn nhân lực giúp điều phối nhân viên hoạt động tốt nhất

Nếu chăm chỉ thì bạn có thể tìm kiếm được những công việc tại các tập đoàn lớn tại nước ngoài với mức lương hơn 1000 USD cho một tháng, hoặc việc cơ hội thăng tiến lên chức vị cao hơn.

Ngành quản trị kinh doanh tiếng anh hiện nay với rất nhiều cơ hội việc làm cả trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. Các nhà tuyển dụng luôn săn tìm cho mình những ứng viên sáng giá nhất, trình độ chuyên môn và kỹ năng cao trong công việc. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội việc làm cho mình mà hãy nắm bắt và trau dồi kiến thức cho chính mình để bước tới.

3.2. Cách tìm kiếm việc làm

Bên cạnh đó bạn có thể tìm việc làm tại website công ty, nhiều doanh nghiệp sẽ đăng các vị trí tuyển dụng ngay trên website công ty với nhiều vị trí khác nhau mà không thể đăng tải hết trên các gói tuyển dụng. Đây là một kênh tìm việc mà các bạn lên chú ý và tìm hiểu.

Nếu bạn thật sự có thời gian và muốn tìm hiểu kỹ càng về công việc bạn có thể sử dụng cách nộp hồ sơ trực tiếp. Khi bạn muốn làm việc tại một công ty nào đó bạn có thể gửi hồ sơ trực tiếp cho phòng nhân sự hay người có quyết định tuyển dụng tại công ty. Thực tế không phải lúc nào bạn cũng có biết chính xác được người phụ trách nên việc sử dụng mối quan hệ hoặc khả năng nhạy bén là điều cần.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Quản Trị Kinh Doanh Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!