Đề Xuất 12/2022 # Nhân Khẩu Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 18 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Nhân Khẩu Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nhân Khẩu Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo điều tra nhân khẩu năm 2011, trên một phần ba (38,17%) tổng số hộ không có phòng vệ sinh.

According to 2011 census, more than one-third (38.17%) of the total households do not have a toilet.

WikiMatrix

Nó thực sự chỉ là nghiên cưu nhân khẩu học cở sở.

It’s really just been basic demographics.

ted2019

” Những thực tế khó khăn về nhân khẩu học sẽ chiếm lĩnh .

” The hard realities of demography will take hold .

EVBNews

Nhìn chung có một hiện tượng về nhân khẩu đang diễn ra.

Basically, there’s a major demographic event going on.

ted2019

Và trông lạ chưa kìa! những thay đổi cùng đến về nhân khẩu rất là truyền hứng.

And lo and behold, the demographic changes that are coming with it are very inspiring.

ted2019

đấy là nhân khẩu học trường phái cũ

It’s old-school demographics.

ted2019

Trong thời kỳ Xô Viết, Nakhchivan đã trải qua một sự gia tăng nhân khẩu học đáng kể.

During the Soviet era, Nakhchivan saw a significant demographic shift.

WikiMatrix

Đó là biến đổi khí hậu và nhân khẩu học.

That’s climate change and demographics.

ted2019

Áp dụng Phân đoạn cho báo cáo Tổng quan về nhân khẩu học.

Apply the Segment to the Demographics Overview report.

support.google

Đặc điểm nhân khẩu học mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới

The demographic for which your product is intended

support.google

Dân số Florida trong cuộc điều tra nhân khẩu năm 2010 là 18.801.310.

The population of Florida in the 2010 census was 18,801,310.

WikiMatrix

Đó là ở nhân khẩu, giáo dục, nợ, và bất bình đẳng.

They’re demographics, education, debt and inequality.

ted2019

Chúng là về nhân khẩu học.

They’re about demographics.

ted2019

Chúng ta phải điều tra nhân khẩu học rồi sau đó…

We want a key demographic to get on board, and then…

OpenSubtitles2018.v3

Để làm cho dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích có sẵn trong Analytics, bạn cần:

To make the Demographics and Interests data available in Analytics, you need to:

support.google

Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học cho chiến dịch Video Google Ads có thể bao gồm:

Demographic targeting for Google Ads Video campaigns can include:

support.google

support.google

Tôi có thể đọc nhân khẩu mà, nhớ chứ?

I can read lips, remember?

OpenSubtitles2018.v3

Patrick Heuveline dựa trên phân tích nhân khẩu học ước tính khoảng 1,17 đến 3,42 triệu người .

Demographic analysis by Patrick Heuveline suggests that between 1.17 and 3.42 million Cambodians were killed.

WikiMatrix

Đó là một thực tế về nhân khẩu.

So that’s another demographic fact.

ted2019

Nhân khẩu học cũng là vấn đề quan trọng.

Demography matters too.

worldbank.org

Đầu tiên là nguyên do về nhân khẩu.

The first headwind is demographics.

QED

Họ có mặt ở tất cả các quốc gia và giữa mọi nhân khẩu.

They exist in every country and among every demographic.

ted2019

Theo điều tra nhân khẩu năm 2015 tại Malaysia, dân số bang là 3.543.500.

As of the 2015 census in Malaysia, the state’s population is 3,543,500.

WikiMatrix

Theo điều tra nhân khẩu năm 2011, dân số Wales đạt 3.063.456, là con số cao nhất trong lịch sử.

The 2011 census showed Wales’ population to be 3,063,456, the highest in its history.

WikiMatrix

Nhân Khẩu Học Là Gì ? Ứng Dụng Nhân Khẩu Học Trong Kinh Doanh Như Thế Nào? / 2023

Nhân khẩu học là khoa học nghiên cứu thống kê về số cá thể của một loài, đặc biệt là dân số loài người.

Một định nghĩa khác cho rằng: Nhân khẩu học là bao gồm những nghiên cứu về kích thước, cấu trúc và sự phân bố của những quần thể dân số này, những thay đổi về thời gian và không gian để đáp ứng với sự sinh nở, di cư, già hóa và cái chết.

Chính phủ, các tập đoàn và tổ chức phi chính phủ sử dụng nhân khẩu học để tìm hiểu về đặc điểm dân số cho nhiều mục đích, bao gồm phát triển chính sách và nghiên cứu thị trường kinh tế.

Các loại thông tin nhân khẩu học

Nhân khẩu học nghiên cứu về nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó các loại thông tin phổ biến được thu thập trong nghiên cứu nhân khẩu học bao gồm:

+ Tuổi tác

+ Giới tính

+ Tình trạng hôn nhân

+ Trình độ học vấn

+ Mức thu nhập

+ Công việc

+ Nơi ở

+ Sở thích

+ Lối sống

Chính phủ sẽ thu thập dữ liệu nhân khẩu học thông qua điều tra dân số quốc gia và có thể sử dụng dữ liệu nhân khẩu học đó để dự báo mô hình kinh tế và tăng trưởng dân số nhằm quản lý tốt hơn nguồn lực.

Ứng dụng của nhân khẩu học trong kinh doanh

Trong hầu hết các công ty lớn điều tiến hành nghiên cứu nhân khẩu học để xác định các marketing sản phẩm/dịch vụ của mình nhằm để thu hút tốt nhất các đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sau đó, các doanh nghiệp thường điều chỉnh sản phẩm của mình dựa theo sở thích của người tiêu dùng ở từng địa phương sao cho sản phẩm thân thiện được với người dùng nhất.

Ngoài ra, xu hướng của nhân khẩu học cũng rất quan trọng, vì quy mô của nhóm nhân khẩu học khác nhau thay đổi theo thời gian do hoàn cảnh kinh tế, văn hóa và chính trị.

Những lý do cần áp dụng nhân khẩu học trong Marketing

Việc ứng dụng nhân khẩu học trong marketing, điều đó có nghĩa là bán một sản phẩm hoặc dịch vụ cho người có khả năng mua nó nhất dựa trên nhu cầu và sở thích độc đáo của họ.

Vì thế, chúng tôi xin đưa ra những lý do mà doanh nghiệp bạn cần áp dụng nhân khẩu học trong marketing như sau:

Hiểu rõ khách hàng tiềm năng

Hầu hết mỗi doanh nghiệp đều có một hồ sơ khách hàng tiềm năng, một danh sách đặc điểm các khách hàng mua sản phẩm,…

Vì thế, khi bạn tạo được hồ sơ của khách hàng tiềm năng, khi đó sẽ giúp tìm hiểu được sâu hơn về thị hiếu, sở thích và các vấn đề tiềm năng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ mình cung cấp. Từ đó, giúp bạn có thể cải thiện và tạo được cơ hội tiếp thị nhắm đến mục tiêu khách hàng.

Giảm chi phí cho marketing

Khi bắt đầu marketing chắc chắn bạn sẽ tốn kém một khoản chi phí rất lớn, phương diện tiếp cận là một trong những yếu tố cơ bản quyết định ngân sách tiếp thị của bạn.

Tuy nhiên, thông qua nhân khẩu học bạn biết được khách hàng mục tiêu của mình, từ đó giảm được ngân sách bằng cách đến nơi bạn có thể tìm thấy được khách hàng lý tưởng của mình.

Xác định những cơ hội mới

Nhân khẩu học áp dụng trong marketing không chỉ giúp bạn xác định và tìm kiếm khách hàng mục tiêu, mà còn giúp bạn xác định những lỗ hổng trong chiến lược marketing, từ đó tìm phương pháp cải thiện kịp thời và hiệu quả nhất.

Tạo điểm bán hàng độc đáo

Tăng doanh số

Một chức năng quan trọng trong marketing là tăng doanh số. Qua việc áp dụng nhân khẩu học bằng cách hiểu được người tiêu dùng, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tăng nỗ lực marketing để nhắm đến những người có khả năng mua nhiều nhất, giúp tăng doanh số cho doanh nghiệp.

Nhân Học Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Hôn nhân, học vấn và nghề nghiệp có thể cùng thực hiện một lúc.

Marriage, education, and career can go together.

LDS

Như vậy, chúng được giải phóng dưới hình thức nhân học moe.

As such, they are released under a moe anthropomorphism.

WikiMatrix

Nạn nhân học.

Victimology

OpenSubtitles2018.v3

Cách các bệnh nhân học hỏi và chia sẻ lẫn nhau.

How patients learn from each other, how people share with each other.

ted2019

Bác có thể hình dung ra cháu làm nhà nhân học không?

I mean, can you picture me as an anthropologist?

OpenSubtitles2018.v3

Khi xem nạn nhân học, không có liên kết rõ ràng.

when you look at the victimolgy, there’s no obvious links.

OpenSubtitles2018.v3

Nó được gọi là nạn nhân học.

It’s called victimology.

OpenSubtitles2018.v3

Bởi vì, tôi không phải một nhà nhân học xã hội nhưng tôi có bạn làm nghề này.

Because, look, I’m not a social anthropologist but I have a friend who is.

QED

Nạn nhân học.

Victimology.

OpenSubtitles2018.v3

Bởi vì, tôi không phải một nhà nhân học xã hội nhưng tôi có bạn làm nghề này.

Because, look — I’m not a social anthropologist, but I have a friend who is.

ted2019

Nhân học ngôn ngữ nghiên cứu về cách mà ngôn ngữ tác động tới đời sống xã hội.

Linguistic anthropology studies how language affects social life.

WikiMatrix

Nếu được kết nối để trở thành một nhà nhân chủng học, bạn sẽ là nhà nhân chủng học.

If you’re wired to be an anthropologist, you’ll be an anthropologist.

QED

Ngoài việc học tập riêng của cá nhân, học thánh thư chung với gia đình cũng là quan trọng.

In addition to individual study, studying the scriptures as a family is important.

LDS

Nhưng bây giờ, ở độ tuổi rất trẻ, ông là một tù nhân–học sinh ở Ba Bi Lôn.

But now, at a very young age, he was a prisoner–student in Babylon.

LDS

Đông Nam Á học bao gồm nhân học, nghiên cứu tôn giáo, ngôn ngữ học, và quan hệ quốc tế.

Southeast Asian studies incorporates anthropology, religious studies, linguistics, and international relations.

WikiMatrix

Giữa năm 1992 và năm 1995, Newton đã tham dự Đại học Downing, Cambridge, nơi cô ấy học về nhân học xã hội.

Between 1992 and 1995, Newton attended Downing College, Cambridge, where she studied social anthropology.

WikiMatrix

Nhân loại học xã hội và nhân loại học văn hóa nghiên cứu các chuẩn mực và giá trị xã hội.

Social anthropology and cultural anthropology study the norms and values of societies.

WikiMatrix

Tôi mang việc này đến với đồng nghiệp khoa Nhân học ở Đại học Stanfod và kể cho họ câu chuyện ấy.

I took this to my colleagues at Stanford in anthropology and told them the same story.

ted2019

Các nhà nhân học suy đoán rằng Beringia đã nối liền lục địa Á-Âu và Bắc Mỹ vào cuối thời Pleistocene.

Anthropologists have speculated that a land bridge connected the Eurasian and North American continent during Late Pleistocene.

WikiMatrix

Ngày nay, CA là một phương pháp được sử dụng trong xã hội học, nhân học, ngôn ngữ học, tâm lý học.

Today CA is an established method used in sociology, anthropology, linguistics, speech-communication and psychology.

WikiMatrix

Nhân loại học sinh học hay nhân loại học hình thể nghiên cứu về sự phát triển sinh học của con người.

Biological or physical anthropology studies the biological development of humans.

WikiMatrix

Tôi là nhà tâm lý xã hội học, về cơ bản có nghĩa tôi là người quan sát nhân học chuyên nghiệp.

I’m a social psychologist, which basically means I’m a professional people watcher.

ted2019

Nhân Chủng Học Là Gì? Sự Phân Ngành Trong Nhân Loại Học / 2023

Việc làm Giáo dục – Đào tạo

1. Khái niệm Nhân chủng học là gì?

Khái niệm Nhân chủng học là gì?

Tên gọi chung của những ngành nghiên cứu về loài người, những nghiên cứu về nhiều khía cạnh của loài người trong xã hội như chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội, ngôn ngữ con người, sự phát triển sinh học về cơ thể của con người được gọi chung bằng khái niệm là nhân loại học.

Nhân loại được nhận diện bở một số dấu hiệu như là những phẩm chất được xã hội gắn cho, thái độ đối với thể giới như tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sự hy sinh, lòng nhân đạo, tôn trọng, khiêm tốn, trung thực,…

Một trong những phân ngành của nhân loại học là nhân chủng học. Vậy nhân chủng học là gì?

Nhân chủng học là ngành học nghiên cứu về nguồn gốc, lịch sử, sự phát triển của cơ thể, tâm lý của các giống người. Nhân chủng học tiếng anh là Physical anthropology hay anthropology physique. Nhân chủng học còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau, tùy từng trường hợp nó được gọi bằng những tên khác nhau như nhân loại học hình thể, nhân loại học sinh học, nhân học hình thể. Hẳn bạn không còn thắc mắc nhân học hình thể là gì. Nhân học hình thể là nhân chủng học, 2 khái niệm này tương đương nhau đều chỉ đến ngành nghiên cứu nguồn gốc, lịch sử cũng như sự phát triển của cơ thể, tâm lý, thể chất của các giống người.

Đây cũng là một trong những phân ngành nghiên cứu của nhân loại học, tuy nhiên khái niệm nhân học ứng dụng xuất hiện sau cùng trong những phân ngành nghiên cứu của nhân loại học.

Nhân học ứng dụng được hình thành khoảng sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhân học ứng dụng có sự đa dạng hơn các loại phân ngành khác của nhân loại học, nhân học ứng dụng là nơi tập hợp các nhà nhân loại học làm việc trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu về các giống người khác nhau. Trong nhân học ứng dụng lại chia ra làm nhiều khía cạnh nghiên cứu khác nhau, việc phân loại dựa vào lĩnh vực nghiên cứu cũng như những vấn đề cụ thể như: phát triển xã hội, nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục,…

Một số phân ngành của nhân học ứng dụng hiện nay là:

– Nhân loại học sinh thái và môi trường

– Nhân loại học phát triển

Mỗi ngành nghiên cứu của nhân học ứng dụng đều có sự khác biệt nhất định, từng ngành nghiên cứu có sự khác biệt về đối tượng, mục đích cũng như cách nghiên cứu, cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu nhưng nhìn chung chúng đều hướng tới sự thay đổi, phát triển của các giống người. Các phân ngành đều có mối quan hệ, có sự liên hệ tới nhau, các ngành đều hướng tới mục đích là hiểu bản chất sinh học và văn hóa của con người cũng như nhấn mạnh tới vai trò của văn hóa và các phương pháp tiếp cận được áp dụng đều được đưa ra so sánh ưu điểm, sự phát triển cũng như tính khác biệt và phương pháp được đề cao cũng như sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu là dân tộc ký.

Nhân loại học là khái niệm chỉ chung cho những ngành nghiên cứu khác nhau về các loại người từ quá khứ đến hiện tại. Dựa vào mục đích, đối tượng, cách nghiên cứu, cách tiếp xúc đối tượng khác nhau mà nhân loại học phân chia ra các loại ngành khác nhau.

Nhân loại học được chia làm 5 phân ngành cơ bản hiện nay gồm:

– Nhân học hình thể: hay còn có nhiều tên gọi khác như nhân loại học hình thể, nhân loại học sinh học, nhân chủng học. Tên tiếng anh của nhân học hình thể là Physical anthropology hay anthropology physique. Đây là ngành nghiên cứu về nguồn gốc, lịch sử, sự phát triển của thể chất, tâm lý của các giống người. Đối tượng nghiên cứu của ngành là các loài người đã và đang xuất hiện, ngành sẽ sẽ nghiên cứu lịch sử xuất hiện, sự phát triển của các loài người này xem sự phát triển về thể chất cũng như tâm lý của các giống người xác định.

– Nhân loại học văn hóa – xã hội: Trong ngành này lại chia nhỏ ra văn hóa và xã hội. Nhìn chung thì nhân loại học xã hội và nhân loại học văn hóa nghiên cứu về các chuẩn mực và giá trị xã hội. Hai ngành có sự đối lập và mâu thuẫn với nhau, trong khi nhân chủng học văn hóa nghiên cứu vào sự biến đổi văn hóa giữa con người với nhau thì nhân học xã hội lại coi sự biến đổi văn hóa là một tập hợp con của hằng số nhân loại học, coi sự biến đổi là điều đương nhiên xảy ra và được sắp đặt sẵn. Không chỉ vậy mục tiêu nghiên cứu của 2 ngành là khác nhau.

– Nhân loại học ngôn ngữ: đây là ngành nghiên cứu về cách mà ngôn ngữ tác động tới xã hội. Tên tiếng anh của nhân loại học ngôn ngữ là Linguistic anthropology hay Anthropologie linguistique. Đối tượng nghiên cứu là ngôn ngữ của các loài người từ quá khứ đến hiện tại. Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu về sự tác động của ngôn ngữ tới xã hội.

– Khảo cổ học: đây là lĩnh vực nghiên cứu văn hóa nhân loại trong quá khứ thông qua khảo cứu các chứng tích thể lý, đây là một nhánh của nhân loại học nhưng tại một số nơi nó được coi là một ngành riêng, một ngành đặc biệt được nhóm riêng vào lĩnh vực lịch sử.

Hiện nay Việt Nam chưa có sự phân biệt rõ ràng về các phân ngành, nhân loại học được coi như nhân chủng học, tuy nhiên cần lưu ý sự khác nhau cũng như các tên gọi, khái niệm để có sự phân biệt rõ ràng hơn.

Ngành nhân loại học là một trong những ngành nghiên cứu quan trọng, hiện nay đã có trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn đã có đào tạo ngành nghiên cứu này, trường đã thành lập ngành nhân học trên cơ sở ngành dân tộc học trước đây.

2. Sự phân ngành về nhân chủng học

Sự phân ngành về nhân chủng học

Nhân chủng học là một phần nhỏ trong nhân loại học nhưng lại là lĩnh vực nghiên cứu rộng. Trong nhân chủng học lại có sự phân ngành và sinh viên sẽ theo học một trong nhiều ngành cụ thể để có sự nghiên cứu chuyên sâu. Phân loại về nhân chủng học bao gồm:

Đây là ngành nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực văn hóa tập trung vào nghiên cứu các nền văn hóa khác nhau từ quá khứ đến hiện tại, lĩnh vực này có mực đích nhằm xác định các điểm tương đồng, khác biệt. Ngành nhân chủng học văn hóa có nhiệm vụ ghi lại và phân tích các thực tiễn văn hóa, phong tục tập quán và tín ngưỡng của loài người.

Dựa vào những nghiên cứu thực địa để miêu tả nền văn hóa nào đó, người nghiên cứu có thể nghiên cứu đồng thời nghiên cứu dân tộc học.

Nhân học văn hóa được nhiều người gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như nhân học văn hóa xã hội hay nhân chủng học, những nhân chủng học văn hóa khác nhân chủng học xã hội và chỉ là một phần trong nhân chủng học. Cần nắm rõ khái niệm để có sự hiểu biết nhất định và không nhầm lẫn giữa các khái niệm. Nhân học xã hội là thuật ngữ chỉ sự thay đổi, biến thể của chuyên ngành, tập trung vào nghiên cứu các mối quan hệ xã hội, các hệ thống kinh tế, chính trị, pháp luật, những yếu tố xây dựng nên xã hội, còn nhân học văn hóa nghiên cứu vào các nền văn hóa.

Các nghiên cứu và phân tích của nhân chủng học pháp y thường được áp dụng vào trong hệ thống pháp luật, các nhà nhân chủng học pháp y trong ngành sẽ đưa ra các phân tích, bằng chứng thông qua việc khám nghiệm để hỗ trợ các vụ án hình sự, hỗ trợ nhận dạng thi hài, xác bị phân hủy, thiêu,…mà không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Nhân chủng học pháp y sẽ kết hợp với nghiên cứu chuyên sâu giải phẫu người. xương và quá trình điều tra tâm lý tội phạm để đưa ra kết quả chuẩn sát nhất.

Tên gọi khác của nhân chủng học sinh học là nhân học thể chất. Nhân chủng học sinh học là môn khoa học nghiên cứu sự tiến hóa của các loài người, sự đa dạng sinh học cũng như hành vi trong xã hội, sự thích nghi với các môi trường của con người từ quá khứ đến hiện tại.

Nhân chủng học nghiên cứu tập trung các hình thức vật chất của con người như xương, cơ bắp và các bộ phận, nghiên cứu xem hoạt động của con người xem nó hoạt động như nào để tồn tại cũng như phát triển và sinh sản.

Nhân chủng học sinh học còn có nghiên cứu về những loài động vật phát triển, tổ tiên của loài người cùng sự tiến hóa của những động vật bậc cao như linh trưởng hay tổ tiên tiến hóa đã tuyệt chủng của con người.

Đây là lĩnh vực tiếp cận với việc chăm sóc y tế và an sinh xã hội trong các nền văn hóa khác nhau, ngành sẽ nghiên cứu điều tra văn hóa tín ngưỡng về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe của các loài người trong từng xã hội từ quá khứ đến hiện tại. Ngoài ra ngành nhân chủng học y tế còn nghiên cứu về các yếu tố văn hóa xã hội tác động đến nhân loại cũng như tâm lý ảnh hưởng đến cá nhân hay tập thể khi đối diện với bệnh tật.

Nhân chủng học y tế còn khuyến khích mọi người phòng bệnh hơn chữa bệnh hoặc chỉ cách cho mọi người chữa trị một căn bệnh đặc biệt nào đó, các phương pháp cải thiện việc điều trị ở cộng đồng.

Việc làm Hóa học – Sinh học

3. Đào tạo ngành nhân chủng học

Đào tạo ngành nhân chủng học

Nhân chủng học là yếu tố quyết định cũng là nền tảng cho sự phát triển của loài người hiện nay ở tất cả các khía cạnh. Nhân chủng học còn là bằng chứng cho sự khoa học của nhân loại, cái cơ bản nhất của khoa học hiện nay, đây là nền tảng cơ bản cho sự phát triển của xã hội cũng như của các loài người hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm mua sách nhân chủng học khoa học về con người ở các thư viện, các viện để đọc và tìm hiểu thêm ngành nhân chủng học.

Muốn được đào tạo ở trường lớp người học cần có những yếu tố thi cử nhất định. Tuy nhiên yêu cầu đầu vào của ngành nhân chủng học khá linh động, vì tính chất đa dạng của ngành nên có sự linh động đối với nguồn đầu vào. Học sinh muốn theo ngành này cần có điểm cao và kiến thức ở các môn toán, khoa học.

Để trải qua quá trình đào tạo một cách xuất sắc, bạn phải hoàn thành ba hoặc bốn năm đại học và tùy vào nơi đào tạo. Nhân chủng học người Việt đào tạo sẽ khoảng ba đến bốn năm đại học sau đó sẽ trải qua một đến hai năm thạc sỹ, người học có thể nâng cao chuyên môn hơn nữa thông qua học lên cao tiến sĩ, nghiên cứu tiến sĩ sẽ tiếp tục kéo dài ba đến sáu năm.

Người học ngành nhân chủng học sau khi ra trường và hoàn thiện chương trình đào tạo sẽ được nhận tấm bằng cử nhân khoa học hoặc thạc sĩ khoa học, tiến sĩ khoa học tùy thuộc vào trình độ đào tạo cũng như độ chuyên sâu đào tạo. Sau khi đào tạo và có bằng cấp, người học có thể làm việc trong những viện nghiên cứu, viện pháp y hoặc ở lại các trường, viện để giảng dạy,… với vị trí nhân viên, giáo sư, tiến sĩ.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin việc làm về ngành nhân chủng học thông qua chúng tôi để tìm kiếm việc làm và nhà tuyển dụng. chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn những thông tin về vị trí làm việc, nơi công tác, mức lương, chế độ đãi ngộ cũng như môi trường cụ thể tùy vào từng vị trí tuyển dụng và làm việc của ngành nhân chủng học.

Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc những khái niệm về nhân loại, qua thông tin mà bài viết cung cấp hẳn bạn đã nắm được câu trả lời cho câu hỏi nhân chủng học là gì? Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc. Thân ái

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nhân Khẩu Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!