Đề Xuất 3/2023 # Nhà Bác Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Nhà Bác Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nhà Bác Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Họ thường được gọi là ” nhà bác học ngu dốt. ”

People Like him used to be called’idiot savants.’

OpenSubtitles2018.v3

Một nhà bác học đã nổi điên, Chúng ta không có hình!

Mad scientist goes berserk, we don’t have pictures!

OpenSubtitles2018.v3

Nó là một nhà bác học.

He’s a savant.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ta là một nhà bác học tự kỷ.

He’s an autistic savant.

OpenSubtitles2018.v3

Do sự đa dạng học thuật này, Diamond từng được mô tả là một nhà bác học.

Because of this academic diversity, Diamond has been described as a polymath.

WikiMatrix

Nhiều nhà bác học nói là không.

No, say many scientists.

jw2019

Señaris hợp tác với hai nhà bác học khác, José Ayarzagüena và Stefan Gorzula.

In many cases Señaris collaborated with two other herpetologists, José Ayarzagüena and Stefan Gorzula.

WikiMatrix

Ed trả lời: “Tôi không phải là một nhà bác học.

And Ed was like, “I’m not a savant.

ted2019

” Tôi không phải là một nhà bác học.

And Ed was like, ” I’m not a savant.

QED

Các khám phá khoa học đã khiến một số nhà bác học tỏ thái độ kính phục.

Scientific discoveries can induce a reverential attitude in some scientists.

jw2019

Tên tuổi của ông được xếp ngang hàng với các nhà bác học vĩ đại khác của nước Pháp.

However it is easier to flirt with the other French schoolgirls.

WikiMatrix

Các nhà bác học danh tiếng đã công nhận gì về vị trí của con người trong vũ trụ?

What have famous scientists acknowledged about man’s position in the universe?

jw2019

Và tôi nói với anh: “Ed, khi nào thì anh nhận ra rằng anh là một nhà bác học?”

And I said to him, “Ed, when did you realize that you were a savant?”

ted2019

Tôi là một nhà bác học hay chính xác hơn là một một nhà bác học tự kỷ cao cấp

I’m a savant, or more precisely, a high- functioning autistic savant.

QED

Tôi là một nhà bác học hay chính xác hơn là một một nhà bác học tự kỷ cao cấp

I’m a savant, or more precisely, a high-functioning autistic savant.

ted2019

Nhưng một số người lại coi tôi như một — kiểu như một nhà bác học của Internet hoặc là — (một thằng ngốc)

But some people refer to me more as, like, an Internet guru or —

ted2019

Nhưng nếu các nhà bác học có thể làm chuyện ngược lại điều mà họ đã thực hiện trên đảo Bikini thì sao?

What, though, if scientists could do the opposite of what they had accomplished at Bikini?

jw2019

Chẳng bao lâu sau khi các quả bom nguyên tử đầu tiên đã được tung ra, nhà bác học về nguyên tử Harold C.

Not long after the exploding of the first nuclear bombs, atomic scientist Harold C.

jw2019

b) Một trong các nhà bác học vĩ đại nhất trong lịch sử đã kết luận thế nào về nguồn gốc của vũ trụ?

(b) What did one of history’s greatest scientists conclude as to the origin of the universe?

jw2019

Đây là vài mô hình cây kiến thức đặc biệt, hay cây khoa học, vẽ bởi nhà bác học Tây Ban Nha Ramon Llull.

These are some remarkable trees of knowledge, or trees of science, by Spanish scholar Ramon Llull.

ted2019

15 Trong những thế kỷ vừa qua, các nhà bác học đã bỏ ra nhiều thì giờ để nghiên cứu các công trình sáng tạo.

15 During recent centuries, men of science have given much time to studying the works of creation.

jw2019

Joseph Priestley (1733-1804) đã từng được nổi tiếng là nhà bác học đã khám phá ra dưỡng khí, song ông cũng là một nhà thần học.

JOSEPH PRIESTLEY (1733-1804) is most noted as the scientist who discovered oxygen, but he was also a theologian.

jw2019

Phim tài liệu chú xem cho biết các nhà bác học đã sử dụng ADN của ếch để lấp đầy khoảng trống trong chuỗi gen.

Well, on the tour, the film said they used frog DNA to fill in the gene-sequence gaps.

OpenSubtitles2018.v3

Làm sao mà những người viết Kinh-thánh lại biết được những điều mà các nhà bác học chỉ mới “khám phá” ra gần đây thôi?

(Job 26:7; Isaiah 40:22) How did the Bible writers know things that have been “discovered” by scientists only in recent times?

jw2019

Một nhà bác học kết luận rằng: “Chúng ta khó có thể tăng thêm mạng sống, hoặc trì hoãn tuổi già trong một tương lai gần đây”.

A scientist concluded: “There is little chance that we will greatly increase life expectance or postpone aging in the near future.”

jw2019

Tiếng Việt Lớp 3: Tập Đọc. Nhà Bác Học Và Bà Cụ

Tiếng Việt lớp 3: Tập đọc. Nhà bác học và bà cụ

Nội dung chính: Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê-đi-xơn tài giỏi, giàu sáng kiến khoa học, mong muốn đem khoa học phục vụ cho loài người.

Câu 1 (trang 32 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Hãy nói những điều em biết về Ê-đi-xơn?

Ê-đi-xơn là nhà bác học người Mĩ. Ông sinh năm 1847 và mất năm 1931. Ê-đi-xơn đã có hàng nghìn phát minh góp phần không nhỏ làm cho cuộc sống của loài người ngày càng văn minh, tiến bộ.

Câu 2 (trang 32 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào?

Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc ông chế tạo thành công đèn điện. Bà cụ đã đi bộ gần ba giờ để đến xem cái thứ đèn kì lạ ấy rồi bà đã gặp Ê-đi-xơn và trò chuyện với ông.

Câu 3 (trang 32 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo?

Bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo vì chiếc xe ngựa chạy rất xóc làm bà cụ đau nhừ người, bà mong muốn có một chếc xe thật êm.

Câu 4 (trang 32 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ già được thực hiện?

Nhờ tài năng, sự sáng tạo và lòng kiên trì lao động của nhà bác học mà mong ước của bà cụ là có một chiếc xe chạy thật êm, không cần ngựa kéo được thực hiện.

Câu 5 (trang 32 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Khoa học đem lại lợi ích gì cho con người ?

Khoa học làm cho cuộc sống con người ngày càng văn minh tiến bộ hơn. Nhờ có khoa học, nhiều máy móc được chế tạo giúp đỡ con người trong công việc, cách chữa bệnh ngày càng hiện đại hơn làm con người thêm khoẻ mạnh, sống lâu. Nhờ khoa học, những hàng hoá, đồ dùng phục vụ đời sống ngày càng nhiều khiến cho cuộc sống thêm đầy đủ, tiện nghi.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 3

Nhà Khoa Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Và là một nhà khoa học,

And, as a scientist,

QED

Tôi là nhà khoa học thần kinh, tôi nghiên cứu quá trình ra quyết định.

I’m a neuroscientist, and I study decision-making.

ted2019

Bây giờ, tôi không phải là nhà khoa học.

Now, I am not a scientist.

QED

Tôi biết ông ấy là người mơ mộng, nhưng là một nhà khoa học kiệt xuất.

I know he’s a bit of a dreamer, but he’s a brilliant scientist.

OpenSubtitles2018.v3

Các nhà khoa học còn phân vân về điều này.

Scientists hesitate to do that.

jw2019

Một số nhà khoa học ước tính rằng vũ trụ vật chất đã tồn tại 13 tỉ năm.

Some scientists estimate that the universe is 13 billion years old.

jw2019

Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học đã nghiên cứu tơ của loại nhện giăng tơ.

For decades scientists have studied the silk produced by orb-weaving spiders.

jw2019

Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660-128.843 loài động vật không xương sống chỉ tại mỗi Brasil.

Scientists have described between 96,660 and 128,843 invertebrate species in Brazil alone.

WikiMatrix

Và 15 năm sau Tôi là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế kỉ 21.

And fifteen years later I’m one of the greatest minds of the 21 st century.

OpenSubtitles2018.v3

Theo các nhà khoa học, trung bình mỗi đêm một người cần ngủ tám tiếng.

Scientists tell us that, on average, humans require about eight hours of rest per night.

jw2019

Do Ulysses không mang theo camera, các nhà khoa học đã không thu được ảnh quang học nào.

Ulysses has no cameras so no images were taken.

WikiMatrix

Và khi nhà khoa học nghiên cứu, họ thường không biết ứng dụng này sẽ như thế nào.

And also, when a scientist makes a discovery, he or she normally has no clue what the applications are going to be.

QED

Nhiều nhà khoa học cố giải thích các kỳ công sáng tạo như thế nào?

How do many scientists explain away the wonders of creation?

jw2019

Chúng ta tới đây để tìm 6 nhà khoa học.

We came up here to find six scientists.

OpenSubtitles2018.v3

Các nhà khoa học sử dụng AUV để nghiên cứu các hồ, đại dương và đáy đại dương.

Scientists use AUVs to study lakes, the ocean, and the ocean floor.

WikiMatrix

Ông ta là 1 nhà khoa học tàn nhẫn.

He was somewhat of a mad scientist.

WikiMatrix

Các nhà khoa học không sao chặn được làn sóng các dịch lệ đem lại sự chết.

Nor have scientists halted the harvest of death by disease.

jw2019

Ben Novak là nhà khoa học trẻ tuổi nhất tại buổi hội thảo.

Ben Novak was the youngest scientist at the meeting.

QED

Có một nhà khoa học của Division, kĩ sư thiết kế.

There is a Division scientist, designation engineer.

OpenSubtitles2018.v3

Anh là 1 nhà khoa học sao?

Are you a scientist?

OpenSubtitles2018.v3

Thằng bé ước được trở thành một nhà khoa học như Robert Oz vĩ đại.

He wishes to be a scientist, like the great Robert Oz.

OpenSubtitles2018.v3

Cả bố và mẹ ông đều là những nhà khoa học.

His mother and father were both scientists.

WikiMatrix

Các nhà khoa học sử dụng ROV để khám phá đại dương.

Scientists use ROVs to explore the oceans.

ted2019

Đầu thế kỉ 20 , các nhà khoa học đã bị sốc khi nhìn thấy những mẫu vật .

Early 20th Century scientists were baffled by the specimens .

EVBNews

Các bạn đều có ước mơ riêng, như là trở thành nhà khoa học.

My classmates had very concrete hopes, such as becoming a scientist.

jw2019

Xa Nhà Trong Tiếng Tiếng Anh

Cha đã thuê một ngôi nhà cách xa nhà thờ.

Dad rented a house away from the church.

OpenSubtitles2018.v3

Tại sao Ma-ri phải đi xa nhà ở Na-xa-rét?

What had led Mary so far from her home in Nazareth?

jw2019

Tôi xa nhà cũng khá lâu rồi, khoảng 5 năm cho đến giờ.

I’ve not been home for quite a while, for about five years now.

ted2019

Nghĩ cho cùng, chúng tôi xa nhà đã chín năm rồi.

After all, it had been nine years since we left home.

jw2019

Những người bị đánh thức bởi các triệu chứng trên tìm cách tránh xa nhà máy.

People awakened by these symptoms fled away from the plant.

WikiMatrix

Nhiều giáo sĩ được gởi đi xa nhà và xa gia đình hàng ngàn cây số.

Many of these missionaries are assigned thousands of miles away from home and family.

jw2019

Họ ở xa nhà như thế thì ai sẽ giúp họ đây?

Who would do that while they were away at the hospital?

jw2019

Elias gặp khó khăn là vì ba của nó xa nhà quá thường xuyên.

It must be hard for Elias, that his father is away so often.

OpenSubtitles2018.v3

Tránh xa nhà tôi ra!

Get away from my house!

OpenSubtitles2018.v3

Nhiều phụ nữ trong số này sống hằng trăm dặm cách xa nhà thờ.

Many of these women lived hundreds of miles away from the Church building.

LDS

Tôi rất mong gặp mọi người vì tôi đã xa nhà một thời gian.

Having been away from home for some time, I was very much looking forward to seeing everyone.

jw2019

Chú ấy dọn đi xa nhà.

He moved far from home.

LDS

Chúng tôi không thiếu thứ gì, dù là ở xa nhà.

We lacked nothing, even though we were far from home.

jw2019

Khi còn thơ ấu, Giê-su đã ở xa “nhà Đức Giê-hô-va”.

When Jesus was a boy, he lived a long way from the “house of Jehovah.”

jw2019

Chỉ mỗi tội là xa nhà thôi.

Just very far away from home.

QED

Khi còn trẻ, ông đã xa nhà nhiều tuần.

As a young man he spent many weeks away from home.

LDS

Tôi đang dành ít thời gian nghỉ ngơi xa nhà.

I’m taking some time, from home.

OpenSubtitles2018.v3

Nó bắt đầu cảm thấy rằng mình vẫn còn ở rất xa nhà.

He began to sense that he was still very far from home.

LDS

Vậy cách xa nhà nửa dặm.

So, half a mile from home.

OpenSubtitles2018.v3

Cha ở xa nhà vì làm việc ở đường rày xe lửa.

Father was away because of his work with the railroad.

jw2019

“Trữ trái cây hay bất kỳ thứ gì hấp dẫn côn trùng cách xa nhà.

“Store fruit or anything that attracts insects away from the house.

jw2019

Có những bước thực tế nào để nuôi gia đình mà không cần sống xa nhà?

What practical steps can we take in order to provide for our families without living apart from them?

jw2019

Đại ca nói, chúng tôi sẽ xa nhà chỉ 3 năm thôi

Big brother says, we’ll only be away for 3 years.

OpenSubtitles2018.v3

Cả mày nữa nhóc, dù có xa nhà.

And you boy, so far from home.

OpenSubtitles2018.v3

Khá xa nhà đó

Pretty far from home.

OpenSubtitles2018.v3

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nhà Bác Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!