Đề Xuất 6/2023 # Luyện Thi Học Kỳ Với Các Bài Tập Tiếng Anh Tiểu Học Lớp 2 # Top 12 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Luyện Thi Học Kỳ Với Các Bài Tập Tiếng Anh Tiểu Học Lớp 2 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Luyện Thi Học Kỳ Với Các Bài Tập Tiếng Anh Tiểu Học Lớp 2 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Việc làm thành thạo các bài tập tiếng anh giúp bé trang bị được đầy đủ kiến thức tự tin hơn trong việc làm các bài kiểm tra trên lớp cũng như các bài kiểm tra học kỳ.

Tiếng anh lớp 2

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Mother, Daughter, sister, family, cat

Cold, Hungry, tired,sunny, duck

Rainy, head, mouth, Lip , Night, dog

……………Gia đình ……………….Môi

…………… nắng ………………..Mưa

……………. Mẹ chúng tôi gái

……………. Miệng …………………..Mệt

………………Lạnh chúng tôi mèo

………………… Con Vịt ……………… Chị gái

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

What is your name? My chúng tôi is …………………

Who is She? She is ….y S…ter.

This is my Da..ter

Câu 3:Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng việt

What/name: What is your name : Tên bạn là gì ?

Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

🎯 Bài viết hữu ích cho bạn:

Bài Tập Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 12

Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12

Review for the Second Test – Grade 12

A. PHONETICS (Unit 9 -16) I. Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words: II. Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:

1. A. expedition B. geographical C. Aborigine D. Australian

2. A. crocodile B. corridor C. enormous D. northerly

3. A. comprise B. remain C. along D. westward

4. A. across B. hummock C. network D. aerial

5. A. money B. receive C. borrow D. service

6. A. endangered B. survival C. commercial D. industry

7. A. mathematics B. statistics C. academy D. mechanic

8. A. habitat B. pollution C. construction D. extinction

9. A. personality B. amazingly C. information D. conversation

10. A. recommend B. thoroughly C. traveling D. fascinate

Vocabulary * Choose A,B,C,or D that best completes each unfinished sentence or substitutes the underlined part:

1. Scientific chúng tôi to explore some places and discover more and more remote part of the world.

A. survey B. lead C. research D. expedition

2. Some sand dunes may be over 200 meters …………height.

A. with B. at C. on D. in

3. The Sahara contains complex linear dunes that are chúng tôi almost 6 kilometers.

A. developed B. separated C. lay D. located

4. The Simpson Desert was chúng tôi Simpson, President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

A. with B. at C. after D. for

5. Most desert are enormous sandy areas.

A. mysterious B. narrow C. immense D. aerial

6. Life on Earth is disappearing fast and will continue to do so unless urgent action is taken.

A. vanishing B. damaging C. polluting D. destroying

7. ………… is the protection of environment and natural resources.

A. Survival B. Commerce C. Conservation D. Extinction

8. Hunting for meat and burning forests for soil cause destruction to wildlife.

A. organization B. contamination C. protection D. damage

9. Humans depend on species diversity to provide food, clean air and water, and fertilizesoil for agriculture.

A. raise B. produce C. supply D.reserve

10. Many schools provide environmental education to increase students’ awareness of conservation needs.

A. effort B. benefit C. exploitation D. knowledge

(continued)

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Trường Tiểu Học Giao Hương Năm 2022

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương năm 2015

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

được chúng tôi sưu tầm và đăng tải gồm 5 bài tập lớn. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 này sẽ là tài liệu học Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh rèn luyện lại kiến thức đã học trong chương trình lớp 5. Đề thi có đáp án, giúp các em tra cứu hiệu quả.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Trung Thành năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam năm học 2014 – 2015

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)

1. Autumn Winter Summer Season

2. Who What There When

3. Danced Song Stayed Listened

4. Football Play Volleyball Badminton

5. Doing Watching Spring Reading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on B. in C. at D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are B. were C. was D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Do D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play B. to play C. playing D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

1. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ) Key:

1. Season 2. There 3. Song 4. Play 5. Spring

2. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ) Key:

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B

3. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ) Key:

1. False 2. False 3. True 4. True 5. False

4. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d) Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1 Trường Tiểu Học Nhật Quang

Kiến thức thường chỉ được xây đắp trong nhiều năm, đồng thời bé không thể chỉ học gạo hoặc một hay ngay là nắm hết kiến thức mà phải có thời gian để rèn luyện, củng cố lại những kiến thức đã học.

Một điều mà bố mẹ cần phải lưu ý khi cho các bé luyện đề thi tiềng Anh trẻ em là phải tạo cho bé được khoảng thời gian nhất định để bé có không gian riêng thư giãn như đọc truyện, xem tivi và không nên tạo thời gian quá dày cho việc rèn luyện để bé không cảm thấy bị gò ép, áp lực.

Qua đó, bé sẽ nhớ được kiến thức lâu hơn và đạt kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, khi bé đang ôn tập đề thi, bố mẹ cũng nên hướng cho bé những suy nghĩ tích cực, khả quan như một kì thi, mỗi bộ đề sẽ là một trải nghiệm mới mẻ đối với bé. Để từ đó, bé có thể rút ra được những thế mạnh và điểm yếu chưa hoàn thiện của mình. Như vậy, các bé sẽ dễ dàng đến phòng thi với tâm lý thoải mái nhất.

1. is/ My/ December./ birthday/ in/

2. flowers/ for/ These/ are/ you./

3. will/ do/ the/ What/ in/ morning?/we/

4. often/ you/ do/ How/ table tennis?/ play/

1. Morning/ I/ Tam/ this/ Lan/ good/ is/ am/and.

→……………………………………………………………………………………………….

2. are/ these/ what/ ? – are/ they/ windows.

→……………………………………………………………………………………………….

3. How/ you/ are/ ? – I/ fine/ thanks/ am

→………………………………………………………………………………………………..

4. In/ how/ your/ are/ people/ many/ there/ family/ ?

→………………………………………………………………………………………………..

5. Are/ people/ my/ there/ in/ four/ family.

→…………………………………………………………………………………………….

Nam lives in Tien Giang. Every morning, he gets up early. He often walks to school. Yesterday was Sunday. Nam gets up late. He did not do morning exercise. He did not have breakfast. He went out for lunch with his family. In the afternoon, he went swimming with his father. He did not listen to her favorite music, but he watched the program of “English for Kids” on TV. In the evening, he had no homework. He went to bed early.

1. He often goes to school on foot.

2. He and his family went out for lunch.

4. He did not do his homework in the evening.

b) Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi:

2. Who did he go swimming with?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Luyện Thi Học Kỳ Với Các Bài Tập Tiếng Anh Tiểu Học Lớp 2 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!