Đề Xuất 5/2022 # Lesson 2 Unit 12 Trang 14,15 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới # Top Like

Xem 13,662

Cập nhật nội dung chi tiết về Lesson 2 Unit 12 Trang 14,15 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,662 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2 Cùng Freetalk English.
 • Lesson 1 Unit 16 Sgk Tiếng Anh 5
 • Học Tiếng Anh Lớp 3 Unit 5 Cùng Với Freetalk English
 • Getting Started Unit 5 Lớp 7 Trang 48 Tiếng Anh Lớp 7 Năm Học 2022
 • Giải Getting Started Unit 5 Sgk Tiếng Anh 7 Mới
 • a) Look. What are these children doing, class?

  Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?

  They’re looking at the apples on the tree.

  Chúng nhìn thấy những quả táo trên cây.

  b) What is this boy doing?

  Cậu bé này đang làm gì?

  He’s climbing the apple tree.

  Cậu ấy đang trèo lên cây táo.

  c) Should he do that?

  Cậu ấy nên làm việc đó không?

  No, he shouldn’t.

  Không, cậu ấy không nên.

  d) Why shouldn’t climb the tree?

  Tại sao không nên trèo cây?

  Because he may fall and break his leg.

  a) Why shouldn’t I play with the knife?

  Tại sao tôi không nên chơi với dao?

  Because you may cut yourself.

  Bởi vì bạn có thể đứt tay.

  b) Why shouldn’t I play with the stove?

  Tại sao không nên chơi với bếp lò ?

  Because you may get a burn.

  Bởi vì bạn có thể bị bỏng/phỏng.

  c) Why shouldn’t I ride to fast?

  Tại sao tôi không nên đi/cưỡi xe quá nhanh?

  Because you may fall off your bike.

  Bởi vì bạn có thể bị té/ngã xe.

  d) Why shouldn’t I run down the stairs?

  Tại sao tôi không nên chạy xuống cầu thang?

  Because you may break your arm.

  3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

  Bởi vì bạn có thể bị gãy tay.

  Hỏi và trả lời những câu hỏi về tại sao một ai đó không nên làm việc gì đó.

  What is he/she doing? Cậu/Cô ấy đang làm gì?

  He/She is… Cậu/Cô ấy…

  He/She shouldn’t do that! Cậu/Cô ấy không nên làm việc đó!

  Because he/she may… Bởi vì cậu/cô ấy có thể…

  1. sharp

  Tony không nên chơi với dao bởi vì nó rất bén.

  2. wall

  Nam không nên trèo/leo tường bởi vì cậu ấy có thể ngã/té gãy chân.

  3. burn

  5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

  Mai không nên chơi với bếp lò bởi vì cô ấy có thể bị phỏng/bỏng.

  4. arm

  Tom không nên đi xe đạp quá nhanh bởi vì cậu ấy có thể té/ngã xe và gãy tay.

  (1) knife (2) don’t (3) why (4) yourself (5) see

  Tom: Bạn đang cầm gì trong tay bạn?

  Phong: Một con dao.

  6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

  Tom: Ồ, không. Nó nguy hiểm. Đừng chơi với nó!

  Phong: Tại sao không nên chơi với nó?

  Tom: Bởi vì bạn có thể đứt tay.

  A matching game (Trò chơi kết hợp/nối)

  • 1. Ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 2. Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 3. Vocabulary – Từ vựng – Unit 13 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 4. Vocabulary – Từ vựng – Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 5. Vocabulary – Từ vựng – Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 6. Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 7. Vocabulary – Từ vựng – Unit 16 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 8. Vocabulary – Từ vựng – Unit 17 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 9. Vocabulary – Từ vựng – Unit 18 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 10. Vocabulary – Từ vựng – Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 11. Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 12. Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 13. Vocabulary – Từ vựng – Unit 1 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 14. Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 15. Ngữ pháp Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 16. Vocabulary – Từ vựng – Unit 4 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 17. Ngữ pháp Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 18. Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 19. Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 20. Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 21. Ngữ pháp Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 22. Ngữ pháp Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 23. Ngữ pháp Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 24. Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 25. Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK Tiếng Anh 5 Mới
  • 26. Vocabulary – Từ vựng – Unit 11 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 27. Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 28. Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 29. Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 30. Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 31. Short story: Cat and mouse 3 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 32. Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 33. Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 34. Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 35. Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 36. Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 37. Short story Cat and mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 38. Ngữ pháp Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 39. Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 40. Lesson 1 – Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 41. Ngữ pháp Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 5 mới
  • 42. Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 SGK Tiếng
  • 43. Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới
  • 44. Vocabulary – Từ vựng – Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 45. Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 46. Vocabulary – Từ vựng – Unit 8 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 47. Vocabulary – Từ vựng – Unit 9 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 48. Vocabulary – Từ vựng – Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới
  • 49. Lesson 1 Unit 11 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 50. Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 51. Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 52. Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 53. Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 54. Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 55. Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 56. Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 57. Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 58. Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 59. Lesson 1 – Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 60. Lesson 1 – Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 61. Lesson 2 – Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 62. Lesson 1 – Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 63. Lesson 1 – Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 64. Lesson 1 – Unit 6 trang 40, 41 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 65. Lesson 1 – Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 66. Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 67. Lesson 3 Unit 9 trang 62,63 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 68. Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 69. Lesson 2 Unit 11 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 70. Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 71. Lesson 2 Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 72. Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 73. Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 74. Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 75. Lesson 2 Unit 17 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 76. Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 77. Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 78. Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 79. Lesson 2 – Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 80. Lesson 2 – Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 81. Lesson 3 – Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 82. Lesson 2 – Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 83. Lesson 2 Unit 5 trang 32,33 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 84. Lesson 2 – Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 85. Lesson 2 – Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 86. Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 87. Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 88. Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 89. Lesson 3 Unit 11 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 90. Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 91. Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 92. Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 93. Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 94. Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 95. Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 96. Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 97. Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 98. Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
  • 99. Lesson 3 – Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 100. Lesson 3 – Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 101. Lesson 3 – Unit 4 trang 28, 29 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 102. Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 103. Lesson 3 – Unit 6 trang 44,45 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 104. Lesson 3 – Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 105. Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 106. Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới
  • 107. Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới

  Bạn đang học lớp?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2: Cultural Diversity
 • Communication Unit 2 Lớp 7 Trang 21
 • Giải Communication Unit 7 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Unit 5 Lớp 8 A Closer Look 2
 • Unit 2 Lớp 8 A Closer Look 2
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Lesson 2 Unit 12 Trang 14,15 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100