Đề Xuất 12/2022 # Kinh Tế Học Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 15 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 12/2022 # Kinh Tế Học Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kinh Tế Học Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I vào đại học và trở thành một nhà kinh tế học.

I [went to] university to become an economist.

ted2019

Nhưng các số liệu hơi thấp hơn mức mà các nhà kinh tế học đã dự đoán .

But the figures were slightly lower than economists had been predicting .

EVBNews

Các nhà kinh tế học đã dự đoán một mức thâm hụt 44,5 tỷ đô la .

Economists were expecting a deficit of $ 44.5 billion .

EVBNews

Các nhà kinh tế học hiện đại đưa ra một số giải pháp.

Modern economists have a few solutions up their sleeves.

ted2019

Năm 1986, ông theo học tại Đại học Rutgers và tốt nghiệp năm 1990 với bằng kinh tế học.

In 1986, he enrolled at Rutgers University and graduated in 1990 with a degree in economics.

WikiMatrix

Hoặc như một số nhà kinh tế học gọi nó, sự thiên vị hiện tại.

Or as some economists call it, present bias.

QED

Chính điều này sinh ra kinh tế học ma cà rồng.

So this was the birth of vampire economics.

QED

Bạn nghe chữ ” nguồn lực khan hiếm ” nhiều lần rồi khi mọi người bàn về kinh tế học.

And you hear the words scarce resources a lot when people talk about economics.

QED

Sau đó thì Yale chuyển dần qua xu hướng kinh tế học tự do.

And then, Yale kind of drifted more toward the liberal end.

QED

Liệu kinh tế học có giải quyết mọi thứ?

Will economics solve everything?

ted2019

Kinh tế học vi mô

Microeconomics

EVBNews

I vào đại học và trở thành một nhà kinh tế học.

I [ went to ] university to become an economist.

QED

5 khái niệm kinh tế học người tiêu dùng cần biết

5 Economic Concepts Consumers Need To Know

EVBNews

Cảm ơn ông rất nhiều vì đã sáng lập ra kinh tế học hành vi.

Thank you so much for inventing behavioral economics.

ted2019

Phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô là :

The field of microeconomics is concerned with things like :

EVBNews

Có thể bạn sẽ hỏi: tại sao lại là các nhà kinh tế học?

And then you ask, why economists?

QED

Kinh tế học Marxist bị phê phán ở một số lý do.

Marxian economics have been criticized for a number of reasons.

WikiMatrix

Kinh tế học hành vi cũng được áp dụng cho lựa chọn liên thời gian.

Behavioral economics has been applied to intertemporal choice.

WikiMatrix

Trường đại học của 11 Nhà kinh tế học đạt giải Nobel.

Training ground for great economic thinkers

QED

Đó là việc của các nhà kinh tế học.

That is what economists do.

QED

Tôi nghĩ các nhà kinh tế học biết rõ điều này.

I think the economics are pretty clear on this.

ted2019

Bà đã viết nhiều bài báo và sách về kinh tế học.

She has authored numerous books and articles on economics.

WikiMatrix

Kinh tế học vĩ mô

Macroeconomics

EVBNews

Sumner là nhà kinh tế học đầu tiên của Yale.

And Sumner was actually Yale’s first real economist.

QED

Học 500 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế / 2023

Học 500 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Giới thiệu

Đây là phần mềm online dùng để luyện tập từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế.

Phương pháp học theo kiểu “flash card”, hiển thị một từ cho chúng ta thử đoán nghĩa, sau đó hiển thị phần dịch để tự đối chiếu xem đúng hay sai, nếu sai thì lưu lại để luyện tập sau. Cứ làm như thế một vài lần thì sẽ nhớ được hết.

Phần mềm tự động lưu lại vị trí của từ vựng mà bạn đang luyện tập, ở lần truy cập sau có thể tiếp tục từ vị trí này.

Luyện tập

Màn hình hiển thị từ vựng đang học lần gần đây nhất. Thử đoán nghĩa, sau đó nhấn phím mũi tên để hiển thị kết quả. Nếu đúng thì nhấn phím mũi tên lần nữa để đi sang từ tiếp theo. Nếu sai thì nhấn phím hình ngôi sao để đánh dấu xem lại sau.

Từ vựng đã lưu

Màn hình này tương tự như màn hình trên, chỉ khác danh sách từ vựng gồm những từ đã được đánh dấu.

Khi muốn loại bỏ một từ khỏi danh sách này, nhấn vào biểu tượng hình ngôi sao.

Danh sách từ vựng

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế / 2023

Lượt Xem:2481

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏ

Absolute security (n) : an toàn tuyệt đối

Accompany (v) : đi kèm

Account holder (n) : chủ tài khoản

Achieve (v) : đạt được

Adaptor (n) : thiết bị tiếp trợ

Adminnistrative cost : chi phí quản lý

ATMs Automatic Teller Machine

BACS : dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng

Bank card (n) : thẻ ngân hàng

Banker (n) : người của ngân hàng

Bankrupt Bust : vỡ nợ, phá sản

Bearer (n) : người cầm (Séc)

Bearer cheque (n): Séc vô danh

BGC : ghi có qua hệ thống GIRO

Billing cost : chi phí hoá đơn

Boundary (n) : biên giới

Break (v) : phạm, vi phạm

Budget account application : giấy trả tiền làm nhiều kì

Capital expenditure : các khoản chi tiêu lớn

Cardholder (n) : chủ thẻ

Carry out (v) : tiến hành

Cash card (n) : thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers)

Cash flow (n) : lưu lượng tiền

Cashier (n) : nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)

Cashpoint : điểm rút tiền mặt

Central switch (n) : máy tính trung tâm

CHAPS : hệ thống thanh toán bù trừ tự động

Charge card : thẻ thanh toán

Check-out till (n) : quầy tính tiền

Cheque card (n) : thẻ Séc

Cheque clearing : sự thanh toán Séc

Circulation (n) : sự lưu thông Circulate (v)

Clear (v) : thanh toán bù trừ

Codeword (n) : ký hiệu (mật)

Collect (v) : thu hồi (nợ)

Commission (n) : tiền hoa hồng

Consumer (n) : người tiêu thụ

Correspondent (n) : ngân hàng có quan hệ đại lý

Counter (v) : quầy (chi tiền)

Counterfoil (n) : cuống (Séc)

Creditor (n) : người ghi có (bán hàng)

Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

Current account (n) : tài khoản vãng lai

Day-to-day : thường ngày

Debate (n) : cuộc tranh luận

Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes)

Debit balance : số dư nợ

Debt (n.) : khoản nợ

Decode (v) : giải mã (understand the mean of the message writen in code)

Deduct (v) : trừ đi, khấu đi

Dependant (n) : người sống dựa người khác

Deposit money : tiền gửi

Direct debit : ghi nợ trực tiếp

Dispense (v) : phân phát, ban

Dispenser (n) : máy rút tiền tự động

Documentary credit : tín dụng thư

Domestic : trong nước, nội trợ

Doubt (n) : sự nghi ngờ

Draft (n) : hối phiếu

Drawee (n) : ngân hàng của người ký phát

Drawer (n) = Payer người ký phát (Séc)

Due (adj) : đến kỳ hạn

Efficiency (n) : hiệu quả

EFTPOS : máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng

Encode (v) : mã hoá

Entry (n) : bút toán

Exceed (v) : vượt trội

Excess amount (n) : tiền thừa

Expiry date : ngày hết hạn

Facility (n) : phương tiện

Fair (adj) : hợp lý

First class : phát chuyển nhanh

Free banking : không tính phí dịch vụ ngân hàng

Gateway (n) : cổng máy tính

Generous (adj) : hào phóng

Generous term : điều kiện hào phóng

Get into (v) : mắc vào, lâm vào

GIRO : hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng

Give credit : cấp tín dụng

Grant (v) : chất thuận

Grovelling (adj) : luồn cúi, biết điều

Home banking : dịch vụ ngân hàng tại nhà

Honour (v) : chấp nhận thanh toán

IBOS : hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng

Illegible (adj) : không đọc được

In effect : thực tế

In figures : (tiền) bằng số

In order : đúng quy định

In word : (tiền) bằng chữ

Inefficient (adj) : không hiệu quả

Inform : báo tin

Instant cash transfer : chuyển tiền ngay tức thời

Insurance (n) : bảo hiểm

Interest rate (n) : lãi suất

Interest-free : không phải trả lãi

Interface (n) : giao diện

Intermediary (n) : người làm trung gian (person who is a link between two parties)

Inward payment (n) : chuyển tiền đến

Letter of authority : thư uỷ nhiệm

Limit (n) : hạn mức Credit limit : hạn mức tín dụng

Local currency (n) : nội tệ

Long term (n) : lãi

Magnetic (adj) : từ tính Magnetic Stripe : dải băng từ

Mail transfer : chuyển tiền bằng thư

Maintain (v) : duy trì, bảo quản

Make available : chuẩn bị sẵn

Make out (v) : ký phát, viết (Séc)

Make payment : ra lệnh chi trả

Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm

Manipulate (v) : thao tác

Meet (v) : thanh toán

Mortgage (n) : nợ thuế chấp

Non-card instrument : phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Non-profit : phi lợi nhuận

Obtain cash : rút tiền mặt

On behalf : nhân danh

Open cheque (n) : Séc mở

Operating cost : chi phí hoạt động

Orginator (n) : người khởi đầu

Originate (v) : khởi đầu

Out going (n) : khoản chi tiêu

Outcome (n) : kết quả

Outward payment (n) : chuyển tiền đi

Overdraft (n) : sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi

Overspend (v) : xài quá khả năng

Pass (v) : chấp nhận , chuyển qua

Pay into : nộp vào

Payee(n): người đươc thanh toán

PIN Personal Identification Number

Place of cash : nơi dùng tiền mặt

Plastic card (n) : thẻ nhựa

Plastic money (n) : tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

Premise (n) : cửa hàng

Present (v) : xuất trình, nộp

Processor (n) : bộ xử lí máy tính

Proof of indentify : bằng chứng nhận diện

Quote : trích dẫn

Reader (n) : máy đọc

Recapitulate (v) : tóm lại, tóm tắt lại

Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà

Records : sổ sách

Recovery : sự đòi lại được (nợ)

Refer to drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát”

Reference (n) : sự tham chiếu

Refund (v) : trả lại (tiền vay)

Regular payment : thanh toán thường kỳ

Reliably (a) : chắc chắn, đáng tin cậy

Remission (n) : sự miễn giảm

Remittance (n) : sự chuyển tiền

Remitter (n) : người chuyển tiền

Remote banking : dịch vụ ngân hàng từ xa

Retailer (n) : người bán lẻ

Reveal (v) : tiết lộ

Reverse (n) : ngược lại

Security courier services : dịch vụ vận chuyển bảo đảm

Settle (v) : thanh toán

Shareholder (n) : cổ đông (person who owns shares in a company)

Smart card (n) : thẻ thông minh

Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng

Sort of card : loại thẻ

Standing order (n) = SO : uỷ nhiệm chi

Statement (n) : sao kê (tài khoản)

Straighforward (adj) : đơn giản, không rắc rối

Subsidise : phụ cấp, phụ phí

Subtract (n) : trừ

SWIFT : Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu

Swipe (v) : chấp nhận

Telegraphic transfer : chuyển tiền bằng điện tín

Teller (n) = cashier : người máy chi trả tiền mặt

Terminal (n) : máy tính trạm

Top rate : lãi suất cao nhất

Trace (v) : truy tìm

Tranfer (v) : chuyển

Upward limit (n) : mức cho phép cao nhất

VAT Reg. No : mã số thuế VAT

Voucher (n) : biên lai, chứng từ

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kinh Nghiệm Thực Tế Du Học Tiếng Anh Ở Philippines 2022 / 2023

Kinh nghiệm du học Philippines

Du học tiếng Anh Philippines hay kinh nghiệm du học Philippines hiện nay có thể nói là từ khóa thu hút đông đảo lượt quan tâm của mọi người, kể cả học viên Việt Nam và học viên quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Tây Ban Nha, Nga,…). VÌ vậy, nhằm giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định về việc học tiếng anh ở Philippines Eduphil sẽ chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm du học Philippines mà chính Eduphil trực tiếp trải nghiệm và qua những chia sẻ từ các bạn học viên của Eduphil đã và đang du học tiếng Anh Philippines

Video bên dưới chia sẻ thực tế kinh nghiệm học tiếng Anh Philippines của học viên Việt Nam trong thời gian học tiếng Anh ở Philippines:

06 Sự thật được đúc kết từ Kinh Nghiệm Du Học Philippines:

Sự thật 6: Eduphil chỉ hợp tác với những trường Anh ngữ hàng đầu tại Philippines. Chính vì vậy luôn đảm bảo chất lượng tư vấn cũng như học phí cam kết rẻ nhất cho học viên khi đăng ký du học cùng EduPhil.

Kinh nghiệm du học Philippines: Hướng dẫn chọn trường

– Hiện nay có hơn 300 trường Anh ngữ tại Philippines và chúng tôi là đối tác của hơn 50 trường Anh ngữ hàng đầu tại Philippines.

– Không khuyến khích các bạn đăng kí và join vào những hội sinh viên Việt Nam để giải trí. Nên nhớ chính sách bắt buộc sử dụng tiếng Anh toàn thời gian được các trường áp dụng ở Philippines.

– Các trường chúng tôi liên kết đều có những quản sinh người Việt theo dõi bước chân của các bạn.

– Các trường Anh ngữ tại Philippines hầu hết đều có nhiều tiện ích hồ bơi, phòng tập gym, sân bóng ngay trong khuôn viên trường và các tiện nghi bổ sung khác ngay khu vực quanh trường.

– Một điều đáng quan tâm là mạng wifi trong các phòng ở là khá yếu. Bạn có thể toàn tâm toàn ý học tiếng Anh mà không bị sao lãng bởi những thông báo từ Facebook, Zalo,..

Trường Anh ngữ có học phí rẻ nhất tại Philippines

✔ Thành phố Bacolod là thành phố Nụ cười vô cùng thân thiện. Nơi đây cũng là địa điểm tổ chức SEA GAMES lần thứ 23 năm 2005.

✔ Trường đang tiến hành rất nhiều chương trình Marketing tại thị trường Việt Nam. Trong đó nổi bật nhất là chương trình học 12 tuần tặng 04 tuần học phí áp dụng đến 30/11/2018.

✔ Học viên có thể tham gia học khóa tiếng Anh giao tiếp ESL trong 04 tuần chỉ 660 USD. Một mức học phí siêu rẻ, thậm chí còn rẻ hơn học tiếng Anh tại Việt Nam.

Trường Anh ngữ nổi tiếng với khóa luyện thi IELTS tốt nhất

Bạn có thể tham gia luyện thi IELTS tại trường Anh ngữ SMEAG lớn nhất Philippines. Đây cũng là trường Anh ngữ được bình chọn là “người Anh cả” trong tất cả các trường tại quốc đảo này.

Trường Anh ngữ SMEAG – địa điểm khảo thí IELTS chính thức của Hội Đồng Anh tại Cebu. Quy mô của trường gồm 4 campus với khoảng 1200 học viên tham gia. Trường mới trương campus mới tại Úc năm 2018 để phục vụ các học viên Nhật, Hàn.

Không thể bỏ qua các khoá tiếng Anh giao tiếp tại trường Anh ngữ Philinter

✔ Nổi bật với các khóa giao tiếp cấp tốc tập trung vào kỹ năng nói ACE (01-03 tuần). Khóa cải thiện 02 kỹ năng nghe và nói IPS ( chỉ từ 04 tuần). Đây là những khóa học là đặc sản của trường Anh ngữ Philinter

✔ Trường Philinter là cái nôi của tiếng Anh giao tiếp, là trường Anh ngữ được nhiều bạn học viên Việt Nam yêu thích và lựa chọn.

✔ EduPhil có lượng học viên gửi sang học tại Philinter luôn nằm trong top các agency tại Việt Nam. Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của EduPhil cũng từng theo học tại ngôi trường chất lượng này.

Trường Anh ngữ mang không gian sống đẹp và đẳng cấp nhất Philippines

Tìm hiểu ngay trường Anh ngữ EV đẹp nhất tại Philippines

✔ Trường Anh ngữ EV được thiết kế theo phong cách Pháp đầy lãng mạn. Đây là trường Anh ngữ đẹp nhất tại Philippines và luôn hết chỗ trước vài tháng.

✔ Trường Anh ngữ EV còn là địa điểm khảo thí IELTS chính thức do IDP uỷ quyền tại Cebu. Phòng thi IELTS của trường Anh ngữ EV đẳng cấp hàng đầu châu Á với trang thiết bị cực kỳ hiện đại.

Kinh nghiệm chọn thành phố du học tiếng Anh ở Philippines

✔ Cebu là thành phố biển du lịch số 01 của Philippines và được coi là kinh đô nghĩ dưỡng của châu Á cùng Bali. Số lượng trường Anh ngữ tại Cebu cũng là lớn nhất Philippines.

✔ Baguio là thành phố nằm tại vùng cao nguyên của Philippines, với khí hậu trong lành, yên tĩnh và cũng khá nổi tiếng về du lịch. Baguio có thể coi như Đà Lạt của Việt Nam.

Kinh nghiệm du học tiếng Anh ở Philippines cần chuẩn bị những gì?

✔Vé máy bay học viên có thể tự mua hoặc nhờ EduPhil mua ( cam kết rẻ nhất thị trường). Dao động từ 150-300 USD tùy thời điểm trong năm.

✔ Thủ tục visa EduPhil sẽ có nhân viên hỗ trợ bạn tại Lãnh sự quán Philippines ở Hồ Chí Minh. Nếu như bạn học khóa dưới 04 tuần thì sẽ được miễn visa.

✔ Quần áo thì nên mang chục bộ để có thể mặc cả tuần. Nếu bạn có kim từ điển thì nên mang theo vì nó sẽ giúp bạn học tiếng Anh ở khắp nơi.

✔ Sách vở tiếng Anh tại Việt Nam thì nên mang những cuốn thật cần thiết. Thư viện và giáo trình của các trường bên này đủ cho bạn cày tiếng Anh thoải mái.

✔Chúng tôi có văn phòng đại diện tại 3 thành phố lớn nhất Việt Nam là: HCM, HN, HP. Quý học viên có thể đến trực tiếp văn phòng để được phục vụ tốt nhất, tư vấn chính xác nhất.

☎️ Hotline: 028.71099972 – 0937.585.385

📩 Email : huongnt@eduphil.com.vn

Trụ sở chính: Lầu 7, Thiên Phước Builder, 110 Cách Mạng Tháng 8, p7, q3, HCM.

VP HÀ NỘI: Phòng 12, tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa.

VP HẢI PHÒNG: Phòng 505, Viet Uc Building, 2/16D Trung Hanh 5, Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, Quận Hải An.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kinh Tế Học Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!