Đề Xuất 3/2023 # Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh # Top 11 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi bồi dưỡng giáo viên thường ôn lại cấu trúc ngữ pháp, yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách rồi chữa bài cho học sinh … Như vậy, học sinh không biết nhiều các dạng bài, khó hệ thống kiến thức, không nắm được cách thức, phương pháp làm một dạng bài cụ thể dẫn đến chất lượng bài thi thấp, kết quả giải không cao.

Cung cấp các dạng bài thường có trong đề thi

Việc cung cấp và giúp học sinh nhận biết các dạng bài thường gặp trong đề thi giúp học sinh có sự khái quát, tổng quan về các dạng bài tập. Qua đó, đỡ bỡ ngỡ và tự tin hơn trong quá trình làm bài thi.

Các dạng bài thường gặp trong đề thi đó là:

+ Give the correct tense of the verbs in brackets.

+ Give the correct form of the words in brackets/ Complete sentence or passage with one suitable word.

+ Write the complete sentences, using the words/ phrases given.

+ Rewrite the second sentence so that it has similar meaning to the first one

+ Complete sentence/ passage with one suitable preposition.

+ Put these words in order to complete sentences.

+ Correct the mistakes in each sentence.

+ Read the passage then answer the questions.

+ Writing letter/ essay.

Hướng dẫn học sinh cách thức, phương pháp làm từng dạng bài

Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh khi gặp bất cứ dạng bài nào cần phải thực hiện trình tự các bước giải bài, không được làm tắt.

Dạng bài thứ nhất: Give the correct tense of the verbs in brackets.

Bước 1: Xác định thì của động từ dựa vào các dấu hiệu nhận biết của thì đó trong câu hoặc dựa vào nội dung, tình huống của câu.

Ví dụ: We usually (play)…………… sports in the afternoon.

“Usually” là trạng từ chỉ tần suất, sự thường xuyên, lặp đi lặp lại của một hành động, sự việc …. do vậy ta xác định động từ trong ngoặc phải được chia ở thì Hiện tại đơn giản: We usually play sports in the afternoon.

Bước 2: Xác định dạng câu là khẳng định, phủ định hay câu hỏi.

Ví dụ: They (learn)…………… for two years.

Trong câu trên không có từ “not” đứng trước động từ, cũng không có dấu “?” ở cuối câu, do vậy ta xác định câu trên cần phải chia động từ ở dạng câu khẳng định: They have learned/learnt for two years.

Bước 3: Xác định câu đó là câu thể chủ động (active) hay câu thể bị động (passive)

Ví dụ: He (kick)…………… the ball into the goal.

Trong câu trên chủ ngữ “He” tự mình có thể thực hiện được hành động “kick the ball”, do vậy ta xác định câu trên cần phải chia động từ ở câu thể chủ động (active): He kicked the ball into the goal.

Bước 4: Xác định động từ trong ngoặc có chia theo cấu trúc nào khác hay không

Ví dụ : He asked me (give)…………… him some money.

Trong câu trên có sử dụng cấu trúc “Ask somebody to do something”, do vậy động từ “give” phải được chia theo cấu trúc ở dạng nguyên thể “to infinitive”: He asked me to give him some money.

Dạng bài thứ hai: Give the correct form of the words in brackets/ Complete sentence/ passage with one suitable word.

Bước 1: Xác định từ cần điền vào chỗ trống thuộc từ loại nào (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ .v..v…) dựa vào các dấu hiệu nhận biết của những từ/ cụm từ đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống hoặc dựa vào cấu trúc ngữ pháp trong câu.

Nếu từ cần điền là danh từ thì cần xem xét danh từ đó là số nhiều hay số ít, danh từ chỉ người hay chỉ vật.

Nếu từ cần điền là động từ thì cần xem xét động từ đó thuộc thể chủ động hay bị động và được chia ở thì nào.

Nếu từ cần điền là tính từ/ trạng từ thì cần xem xét tính từ/ trạng từ đó mang nghĩa tích cực hay mang nghĩa không tích cực.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh nắm được cách thành lập từ (tính từ, trạng từ, danh từ…). Cung cấp cho học sinh các tiền tố (preffix), hậu tố (suffix) và các ví dụ, các từ được thành lập từ những từ phái sinh để học sinh học thuộc.

Bước 3: Lựa chọn từ phù hợp nhất để hoàn thiện câu hoặc đoạn văn.

Dạng bài thứ ba: Write the complete sentences, using the words/ phrases given

Đây là dạng bài tập sử dụng những từ/ cụm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh, trước khi hướng dẫn trình tự các bước thực hiện, giáo viên cần lưu ý học sinh một số điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn với những dạng bài khác:

+ Thứ nhất: Không được thay đổi trật tự các từ cho sẵn trong câu.

+ Thứ hai: Chỉ được thêm từ, không được bớt từ.

+ Thứ ba: Chia động từ theo thì hoặc theo cấu trúc dựa vào các dấu hiệu nhận biết và các thành phần trong câu.

Bước 1: Đọc kỹ các từ/ cụm từ cho sẵn, xác định thì của động từ và các cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong câu.

Bước 2: Xác định các từ, cụm từ cần phải thêm vào trong câu (thường là các mạo từ, giới từ, tính từ sở hữu hoặc liên từ …)

Bước 3: Xác định dạng câu là khẳng định, phủ định hay câu hỏi.

Dạng bài thứ tư: Rewrite the second sentence so that it has similar meaning to the first one.

Đây là dạng bài đòi hỏi ta phải sử dụng một cấu trúc ngữ pháp khác thay thế cho cấu trúc được sử dụng trong câu đã cho để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

Bước 1: Xác định cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong câu đã cho, kết hợp với tìm hiểu nội dung của câu.

Bước 2: Dựa vào từ gợi ý cho sẵn trong câu thứ hai để xác định dạng câu và cấu trúc viết lại câu.

Dạng bài thứ năm: Complete sentence/ passage with one suitable preposition.

Bước 1: Hướng dẫn học sinh nắm được tính chất cơ bản nhất của giới từ.

Bước 2: Cung cấp cho học sinh một số giới từ đi sau các động từ hoặc các tính từ quen thuộc.

Bước 3: Hướng dẫn học sinh xác định và lựa chọn giới từ cần điền vào chỗ trống dựa vào các dấu hiệu nhận biết là các từ/ cụm từ (thường là các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn hoặc các động từ, tính từ) đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống.

Dạng bài thứ sáu: Put these words in order to complete sentences.

Đây là dạng bài tập sắp xếp những từ/ cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh, trước khi hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dạng bài, giáo viên cần lưu học sinh một số điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn với những dạng bài khác:

+ Thứ nhất: Không được thêm từ, không được bớt từ.

+ Thứ hai: Không được chia động từ theo thì hoặc theo cấu trúc (trừ

trường hợp đầu bài yêu cầu).

Bước 1: Đọc kỹ các từ, cụm từ cho sẵn để hiểu khái quát nội dung chính của câu và phát hiện ra các cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong câu. Đếm số lượng từ/ cụm từ trong câu mục đích để tránh bỏ sót từ hoặc cụm từ sau khi đã sắp xếp lại.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh lựa chọn những từ có thể đi với nhau để ghép thành những cụm từ hoặc mệnh đề ngắn. Sử dụng những cụm từ hoặc mệnh đề ngắn để ghép thành những mệnh đề dài hơn, rồi từ những mệnh đề dài ghép thành câu hoàn chỉnh.

Bước 3: Rà soát lại để kiểm tra cấu trúc và nội dung câu. Đếm lại số lượng từ/ cụm từ trong câu xem có đủ so với số lượng từ/ cụm từ đã cho hay không.

Dạng bài thứ bảy: Correct the mistakes in each sentence.

Bước 1: Giúp học sinh tìm hiểu về những loại lỗi thường gặp trong câu hoặc trong đoạn văn.

Bước 2: Gạch chân các lỗi sai và chữa lại câu đúng.

Dạng bài thứ tám: Read the passage then answer the questions.

Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi để xác định: Câu hỏi thuộc dạng câu hỏi gì? (câu hỏi nghi vấn hay câu hỏi có từ để hỏi). Thì của động từ trong câu thuộc thì nào? Nội dung câu hỏi muốn hỏi về điều gì? Câu hỏi cho chủ ngữ hay tân ngữ trong câu? Chủ ngữ /tân ngữ trong câu hỏi là về người hay vật? Câu hỏi thuộc thể chủ động hay bị động?

Bước 2: Đọc lần lượt từng câu hỏi và tìm thông tin trong bài đọc để trả lời.

Dạng bài thứ chín: Writing letter/ essay.

Với dạng Writing letter có các bước như sau:

Bước 1: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được cấu trúc chính của một bức thư, và thể loại thư.

Thông thường một bức thư gồm có 5 mục chính sau: Greeting, Opening, Body, Concluding, Closing.

Thư viết có 2 thể loại, đó là: Formal style và Informal style

Bước 2: Hướng dẫn và giúp học sinh phân biệt thể loại thư giữa formal style và informal style, đồng thời cung cấp cho học sinh những câu thường sử dụng trong mỗi thể loại thư cũng như tùy thuộc vào nội dung của mỗi bức thư.

Bước 3: Giới thiệu một số bài mẫu giúp học sinh có sự so sánh, đối chiếu.

Với dạng Writing essay có các bước sau:

Bước 1: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được cấu trúc chính của một bài viết

Bước 2: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được những thông tin, dữ liệu chính cần đưa ra trong mỗi đoạn văn của bài viết.

Cung cấp các bài tập, tài liệu, hướng dẫn học sinh làm bài tập theo từng dạng bài, từng chuyên đề

Sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu các dạng bài và các bước thực hiện đối với từng dạng bài thì giáo viên cần sưu tầm các bài tập, sách tham khảo, tài liệu bồi dưỡng … để giúp học sinh thực hành giải các bài tập theo từng dạng bài và từng chuyên đề đã hướng dẫn.

Mỗi dạng bài, chuyên đề cần dành thời gian khoảng từ 10 đến 15 tiết để thực hành, luyện tập.

Thực hành giải một số đề thi học sinh giỏi các năm học trước

Giáo viên sưu tầm đề thi học sinh giỏi các cấp từ những năm học trước để tổ chức cho học sinh thi thử nhằm giúp các em cọ sát, rèn luyện và đánh giá chất lượng của học sinh giúp giáo viên có sự điều chỉnh cần thiết.

Kinh Nghiệm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Trên Mạng

Đặc biệt, bất kỳ một giáo viên dạy tiếng Anh nào khi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đều mong muốn học sinh phát huy hết năng lực của mình đạt kết quả cao trong các cuộc thi tiếng Anh.

Chú trọng rèn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

Là một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và là giáo viên cốt cán môn tiếng Anh của Lào Cai, cô Trần Thị Thanh Xuân – Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP Lào Cai) – chia sẻ về một số kinh nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh trên mạng Internet.

Theo cô Xuân, học sinh giỏi là những em có tố chất đặc biệt về kiến thức và khả năng tư duy. Để tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đạt chất lượng đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị và đầu tư nhiều hơn là tiết dạy bình thường trên lớp, thậm chí phải có quá trình tích lũy kinh nghiệm qua thời gian mới có thể đạt hiệu quả và thuyết phục học sinh, làm cho các em thực sự hứng thú với bài học và tin tưởng vào cô giáo.

Để giúp cho việc bồi dưỡng học sinh đạt hiệu quả, theo kinh nghiệm của cô Xuân giáo viên cần chuẩn bị một số công việc như: Lựa chọn đối tượng học sinh giỏi, lập kế hoạch, chương trình cụ thể để ôn luyện.

Lựa chọn các bài phát triển từ vựng cho học sinh thông qua những mẫu câu và luyện phát âm và đặc biệt chú trọng rèn luyện bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Ngoài ra, giáo viên có thể sưu tầm các sách bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh tiểu học. Chọn lọc một số đề thi qua các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh tiểu học.

Giúp học sinh tự học

Cô Xuân đang hướng dẫn học sinh học tiếng Anh trên phòng máy

Để phát huy tính tự lực, tự học của học sinh, cô Xuân hướng dẫn các em sử dụng các loại tài liệu sách vở, chương trình phù hợp với trình độ của mình để tự rèn luyện thêm ở nhà. Khuyến khích các em học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh 123 trên mạng với những học sinh có máy tính và Internet ở nhà.

Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, một số sách bài tập và bài tập trắc nghiệm tiếng Anh giành cho học sinh tiểu học và trực tiếp giải tất cả các vòng thi qua mạng Internet của học sinh tiểu học lớp 3,4,5.

Bên cạnh đó, giáo viên có thể sưu tầm và chọn lọc một số đề thi qua các kỳ thi học sinh giỏi của một số năm trước, hướng dẫn học sinh định hướng cho phương pháp làm bài sau này.

Cũng theo cô Xuân, nếu chỉ có kiến thức ngôn ngữ môn tiếng Anh thì chưa đủ để đảm bảo thành công trong một kì thi học sinh giỏi. Bởi vậy, xác định nội dung ôn tập cho học sinh cũng là điều mà giáo viên phải quan tâm chú ý khi tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi.

Kinh nghiệm của cô Xuân là, giáo viên tham gia bồi dưỡng phải có định hướng về kiến thức gắn với những chuyên đề ôn tập để giúp học sinh ôn tập có hiệu quả. Tuy nhiên theo cô Xuân, dù bồi dưỡng như thế nào đi nữa thì giáo viên cũng phải soạn ra một số đề thường gặp ở các kỳ thi trước” – cô Xuân chia sẻ.

Cô Xuân lấy ví dụ: Ở phần từ vựng giáo viên có thể cho học sinh làm một số dạng bài sau: Khoanh tròn một từ khác loại. VD : dog ship cat bird. Hoặc chọn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại. VD: can have watch badminton.

Kinh Nghiệm Học Giỏi Môn Tiếng Anh

Sự thiếu động lực này nghĩa là người học nói chung không chịu bỏ thời gian riêng của mình ra để học tiếng Anh, và nếu có thì cũng không đều đặn. Ví dụ, người học có thể học các cụm động từ suốt 12 tiếng đồng hồ trước một kỳ thi tiếng Anh, nhưng lại không chịu đọc một quyển sách tiếng Anh 30 phút mỗi ngày. Anh ta không cảm nhận được là học tiếng Anh cũng có cái thú vị riêng của nó, do đó anh ta chỉ học khi nào bị bắt buộc. Vấn đề là những nỗ lực đáng kể một lần chẳng mang lại cho bạn cái gì cả, trong khi đó, những hoạt động nhỏ nhặt hàng ngày lại rất hiệu quả.

“Hằng ngày, tôi xem, nghe và nói nhiều nhất có thể. Những kênh truyền hình mà mình thích như BBC, CNN hay Disney chanel có nhiều chương trình hay, vừa được thư giãn, vừa được hiểu biết…”, Hoa hậu cho biết.

– Sinh viên cần năng động và linh hoạt hơn để tiếp cận được khối lượng kiến thức lớn. Một sinh viên cần nhiều thời gian cho việc tự học chứ không chỉ đến lớp nghe – chép như trung học. Cũng may là từ trước tôi có thói quen này nên giờ chỉ cần phát huy thôi!

– Chắc chắn là có. Tôi đang theo học ngành business nên tiếng Anh giúp tôi nạp thêm lượng kiến thức lớn từ sách, báo, tạp chí nước ngoài. Nếu không có tiếng Anh (hay ngoại ngữ nói chung) bạn sẽ tự giới hạn mình trước một núi kiến thức khổng lồ từ thế giới.

Hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: chúng tôi .

– Ban đầu là vì tôi yêu thích môn học này. Rồi sau đó mới thấy giá trị của nó. Bây giờ thì thấy mình rất sáng suốt khi đầu tư cho nó như vậy.

– Để học tốt tiếng Anh thì có nhiều cách, không có khuôn mẫu nào hết, mỗi người có cách học hiệu quả riêng của mình. Điều quan trọng là phải bền bỉ và kiên nhẫn. Tiếng Anh mà không trau dồi thường xuyên dễ quên, khi học lại rất mất công.

Hằng ngày, tôi xem, nghe và nói nhiều nhất có thể (nói sai cũng mặc kệ, sai thì mới tiến bộ được các bạn ạ). Những kênh truyền hình mà mình thích như BBC, CNN hay Disney chanel có nhiều chương trình hay, vừa được thư giãn, vừa được hiểu biết, thực hành thêm, một cách tương tác rất hiệu quả.

Bên cạnh đó thì sách để học cũng cần đầu tư đấy. Hồi đi học, tôi không bao giờ mua quần áo mốt này mốt kia, toàn dành dụm tiền để mua sách tiếng Anh thôi. Sách dày và nhiều cuốn có giá khá cao. Nhưng đổi lại, mình đọc nó sẽ thu được nhiều kiến thức lắm. Tôi có đầy đủ các từ điển Oxford, Longman… Theo tôi, loại sách cần có đầu tiên là từ vựng, rất quan trọng.

– Tự học chứ có phải… tự kỷ đâu. Tôi nghĩ hòa nhập và thích ứng tốt với môi trường xung quanh mới khiến người ta minh mẫn hơn để học tốt. Ví dụ như việc tôi có những người bạn nước ngoài, nói chuyện với họ cũng là cách học đó thôi. Môi trường học tiếng Anh là rất mở, học mọi lúc, mọi nơi, nó là cơ hội phát triển tốt với những người năng động, tôi nghĩ vậy. Nhiều khi nói chuyện với các bạn nước khác, trao đổi về văn hóa các nước cũng biết được cái mới, cái hay.

– Nghe và nói – hai kỹ năng tôi được thực tế nhiều nhất.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nâng Cao Hiệu Quả Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh

tương đối khó đối với đa số học sinh. Để học sinh có thể viết tốt, chúng ta nên từng bước hướng dẫn học sinh thông qua các dạng bài tập từ dễ đến khó. Có thể chia phần luyện viết thành hai dạng bài tập như sau: ­ Luyện viết câu: Gồm bài tập xây dựng câu (sentence building exercises) và bài tập biến đổi câu (sentence transforming exercises). P Để làm bài tập xây dựng câu tốt, chúng ta cần lưu ý học sinh các yêu cầu sau: - Thông qua những từ gợi ý( promts, cues, suggested words) xác định cấu trúc sắp được dùng - Thì nào sẽ được dùng .( Which tense will be used?). - Chú ý đến trật tự từ trong câu( không thay đổi). EX1: Nam/usually/go/swimming/summer Đối với trường hợp này, các em cần phải xác định rằng, câu này phải viết ở thì hiện tại đơn. àNam usually goes swimming in the summer P Đối với dạng bài tập biến đổi câu (sentence transforming exercises): Chúng ta cần ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp cho các em như: Passive voice, too, enough, although, in spite of, dpite, because, because of, so.that, suchthat, If clause, relative clause, wish, conditional sentence, reported speech Đối với từng cấu trúc nên cho học sinh thực hành nhiều lần. Ví dụ: Khi muốn biến đổi câu có cấu trúc "Although" sang câu có cấu trúc "In spite of" thì học sinh phải hiểu được rằng: Although + clause còn In spite of + phrase : Ex: Although he had a good salary, he was unhappy in his job. In spite of his good salary, he was unhappy in his job. ¬ Luyện viết luận: (Composition) Có ba dạng bài luận cần luyện tập cho học sinh như sau: * Viết một đoạn văn (a passage). *Viết thư (a letter). *Viết một đoạn đối thoại (a dialogue). Để bài viết có chất lượng, chúng ta cần lưu ý học sinh phân tích đúng yêu cầu đề bài như bài viết thuộc loại hình nào, hoàn cảnh, sự việc của bài viết xảy ra lúc nào ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Từ đó các em có thể dùng thì thích hợp. ý, cách xây dựng bố cục một bài luận, đặc biệt, bài viết phải đảm bảo đủ ba phần: Mở bài, thân bài, và kết luận. *Kết luận: (Conclusion) Tóm lại những gì đã trình bày. 4.4. Luyện kỹ năng nói: Đối với kỹ năng này, chủ yếu học sinh trả lời trực tiếp với chúng ta thông qua các bài tập, chúng ta sửa lỗi cho các em về ý tưởng, ngữ pháp cũng như phát âmKỹ năng này hổ trợ cho ba kỹ năng trên. Nếu các em nói tốt thì các em sẽ nghe tốt và viết tốt. 5. Hướng dẫn cách làm bài: Đây là việc làm cũng rất quan trọng mà chúng ta - những người trực tiếp dạy bồi dưỡng không thể bỏ qua nó, bởi lẽ nếu chúng ta dạy nhiệt tình, nội dung bài giảng rất phong phú, học sinh học tập rất tốt, thế nhưng khi đi thi các em không biết cách làm bài, thì kết quả cũng không thể theo như mong muốn. Giáo viên nên hướng dẫn học sinh khi nhận được đề thi nên dành một thời lượng nhất định để đọc đề, xác định yêu cầu đề bài, cố gắng hiểu đúng những yêu cầu đề bài, câu nào dể làm trước, câu nào khó làm sau. Cần nhắc nhở học sinh chú ý không được bỏ sót bất cứ một ý nào trong đề kiểm tra. - Đối với phần nghe (Listening): - Đối với phần đọc hiểu (Reading comprehension): Đọc yêu cầu đề bài, tập trung làm bài, đây là dạng bài tập đọc để hiểu nội dung nên học sinh không cần thiết phải biết toàn bộ từ trong bài đọc mà các em chỉ cần nắm được khoảng 80% từ vựng trong bài đọc đó là được, chủ yếu các em đọc để hiểu được nội dung bài đọc đó. - Đối với phần viết (Writing): Đọc yêu cầu đề, xác định cấu trúc, xác định loại hình bài. Trong phần viết luận nên lưu ý các em viết đúng loại hình bài (format), bởi nếu viết sai loại hình thì bài không có điểm, chú ý về số lượng từ qui định, chỉ nên viết chênh lệch trên, dưới 20 từ. * Điều mà chúng ta cần lưu ý học sinh khi làm bài, đó là phải phân phối thời gian sao cho hợp lý. Thường thì bài viết dành khoảng 1/3 thời gian trên tổng thời gian qui định của đề thi. 6. Kiểm tra kiến thức và rút kinh nghiệm: Đây là giai đoạn cũng rất quan trọng trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, bởi lẽ nếu ta chỉ dạy mà không kiểm tra thì ta sẽ không thể biết được sự tiếp thu kiến thức của học sinh đạt đến mức độ nào, và các quá trình dạy - học trên cũng trở nên vô nghĩa. Việc rút kinh nghiệm sau mỗi bài kiểm tra thật sự rất cần thiết, từ những lần rút kinh nghiệm, học sinh có thể nhận ra mình còn yếu ở phần nào để có thể khắc phục. Để thực hiện khâu kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, chúng ta có thể chuẩn bị các bài tập theo dạng các đề thi ở các năm học trước cho các em thực hành, có qui định thời gian làm bài, có chấm điểm, cókhen thưởng nếu các em làm bài tốt. Khi các em làm bài chưa tốt thì chỉ nên nhắc nhở và động viên các em cố gắng hơn ở những lần kiểm tra sau, bởi lẽ việc học này là phần học các em phấn đấu thêm ngoài nhiệm vụ học tập trên lớp, do đó nếu chúng ta không khéo thu hút, các em sẽ dễ nản lòng, từ chối theo học. Chúng ta nên đem đến cho học sinh sự hứng thú, say mê với môn học, như thế việc giảng dạy của chúng ta mới có nhiều thuận lợi. IV. MỘT SỐ ĐƠN VỊ KIẾN THỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH LỚP 6: TENSES Present simple S + V(s-es) (be): am- is- are S + don't/ doesn't +V1 S+ am not/ isn't/ aren't Do/Does + S+V1? Am/Is/Are + S+? Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, ... Present progressive S + am/is/are + V-ing S+am/is/are(not)+V-ing Am/ Is/Are +S+V-ing? Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up! PARTS OF SPEECH OR WORD FORMS I. Danh töø (Nouns): 1. Ñònh nghóa: Danh töø laø nhöõng töø duøng ñeå chæ söï vaät, söï vieäc hoaëc con ngöôøi. 2. Phaân loaïi danh töø: - Danh töø ñeám ñöôïc (countable nouns): book, student, table, ... - Danh töø khoâng ñeám ñöôïc (uncountable nouns): water, grass, information, .... - Danh töø ñôn (simple nouns): war (chieán tranh), bus (xe buyùt), .... - Danh töø keùp (Compound nouns): world peace (hoøa bình theá giôùi), bus station (traïm xe buyùt), 3. Chöùc naêng: a. Laøm chuû ngöõ (Subject-): The children go to school every day. b. Laøm taân ngöõ ñoäng töø vaø giôùi töø: (Object): The mother gave a cake to her son c. Laøm boå ngöõ cho chuû ngöõ (Sau keep / seem/ be/ feel/ look) (Complement): He is my best friend. d. Laøm boå ngöõ cho taân ngöõ (Sau call/ select/ name/....) We call him Tom II. Ñaïi töø (Pronouns): 1. Ñònh nghóa: Ñaïi töø laø nhöõng töø duøng thay cho danh töø. 2. Phaân loaïi ñaïi töø: a. Ñaïi töø nhaân xöng (Personal pronouns): coù 2 loaïi: - Ñaïi töø laøm chuû ngöõ: I/ We/ You/ They/ She/ He/ It - Ñaïi töø laøm taân ngöõ: me/ us/ you/ them/ her/ him/ it b. Ñaïi töø chæ ñònh: This/ that/ these/ those c. Ñaïi töø baát ñònh: (Chæ ngöôøi) someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone (Chæ vaät) something, nothing, anything, everything 3. Chöùc naêng: Gioáng danh töø III. Tính töø (Adjectives): 1. Ñònh nghóa: laø töø duøng ñeå mieâu taû hoaëc cho bieát theâm chi tieát veà danh töø . 2. Phaân loaïi: a. Tính töø mieâu taû: SIZE + SHAPE +AGE + COLOR + NATIONAL + MATERIAL (kích thöôùc + hình daïng + tuoåi + maøu + quoác tòch + chaát lieäu) b. Tính töø sôû höõu: my/ our / your / their / her / his/ its c. Tính töø chæ soá löôïng: much/ little/ few/ a lot of / plenty of / each/ every/ another 3. Chöùc naêng: a. Boå nghóa cho danh töø: A beautiful girl b. Boå nghóa cho ñaïi töø: Something new c. Ñöùng sau keep / seem/ be/ feel/ look... vaøboå nghóa cho chuû ngöõ; He looks happy. d. Ñöùng sau keep /make let + O + Adj vaøboå nghóa cho taân ngöõ. We make our parents happy. IV. Traïng töø (Adverbs): 1. Ñònh nghóa: laø nhöõng töø duøng ñeå dieån taû tính caùch, ñaëc tính, möùc ñoä, ... vaø ñöôïc duøng ñeå boå nghóa cho ñoäng töø, tính töø, traïng töø khaùc hoaëc cho caû caâu. 2. Phaân loaïi: a. Traïng töø chæ theå caùch: well, carefully, quickly, hard, fast b. Traïng töø chæ thôøi gian: early/ late / yet/ now, today, yesterday, before, after, tomorrow... c. Traïng töø chæ möùc ñoä: too much/ too little/ very / extremely/ a lot / nearly d. Traïng töø chæ ñòa ñieåm: here/ there/ upstairs/ at home / in the garden... e. Traïng töø chæ söï thöôøng xuyeân: always/ often/ usually/ sometimes/ hardly/ once a week..... 3. Chöùc naêng: a. Boå nghóa cho tính töø: A very beautiful girl b. Boå nghóa cho ñoäng töø: walk slowly; study hard; play well c. Boå nghóa cho traïng töø: walk very slowly; study so hard; play quite well IDENTIFICATION OF WORD FORMS I. Choïn danh töø: (ñaàu caâu, sau ñoäïng töø vaø giôùi töø) II. Choïn tính töø: Tröôùc danh töø, sau linking verbs, ADJ+ NOUN KEEP / SEEM/ BE/ FEEL/ LOOK + ADJ: A happy girl always smiles. (happiness) Linking verbs: He's heavy. ( heaviness) III. Choïn traïng töø: Giöõa chuû ngöõ vaø ñoäng töø / sau ñoäng töø thöôøng, sau taân ngöõ. ñaàu caâu, ... S + ADV + V(thöôøng): S + V (+ O) + ADV ADV, S + V I have recently received my friend's letter. The doctor told me to breathe in slowly. Suddenly, he saw an accident. IV. Choïn ñoäng töø: ñöùng ngay sau chuû ngöõ: - S + V: My mother bought a new bike yesterday. ADVERB CLAUSES OF TIME & REASON A. ADVERD CLAUSES OF TIME: Laø meänh ñeà traïng ngöõ chæ thôøi gian baét ñaàu caùc lieân töø When, while, after/ before, as (khi), until (ñeán khi ) S +V+ When/ while/ after/ before/ as/until + S + V Chæ töông lai: When he comes tomorrow, we will welcome him. Chæ hieän taïi: When it's hot, I go swimming. / As I come, he is eating. B. ADVERD CLAUSES OF REASON: Laø meänh ñeà traïng ngöõ chæ lyù do hay nguyeân nhaân baét ñaàu caùc lieân töø: because/ since/ as (bôûi vì) S + V + because/ since/ as + S + V Mr. Ba is late because/ since/ as she oversleeps. Because Lan and Ba don't have a tent, they never go camping. ARTICLES Maïo töø A. Maïo töø khoâng xaùc ñònh: A,AN Examples 1.A An : ñöùng tröôùc danh töø ñeám ñöôïc soá ít ñeå giôùi thieäu moät ñieàu gì chöa ñöôïc ñeà caäp hoaëc laàn ñaàu. A ball is round. I see a boy in the street. 2. An : ñöùng tröôùc danh töø baét ñaàu baèng nguyeân aâm. A : ñöùng tröôùc danh töø baét ñaàu baèng phuï aâm. an apple, an inkpot, an engineer a book, a pen, house, a man, 3. Nhöõng danh töø ,luoân duøng vôùi A European, uniform, universal, university, union, eulogy, euphemism 4. Nhöõng danh töø ,luoân duøng vôùi AN hour, heir, herbal, honor B. Maïo töø xaùc ñònh: THE Khoâng duøng maïo töø xaùc ñònh: THE Ñöùng tröôùc danh töø ñeám ñöôïc hoaëc khoâng ñeám ñöôïc ôû soá ít hay nhieàu ñeå giôùi thieäu moät ñieàu gì ñaõ ñöôïc ñeà caäp, ñöôïc boå nghóa cuïm giôùi töø with / of + N hay ñieàu maø ai cuõng bieát. The earth is round. (ai cuõng bieát) The boy in the corner is my friend. The sugar on the table is sweet. ( nghóa rieâng bieät) The tigers in Vietnam are in danger. Tröôùc danh töø khoâng ñeám ñöôïc ôû soá ít/ ñeám ñöôïc ôû soá nhieàu khi noùi ñeân ñaëc ñieåm, chuûng loaïi, gioáng noøi chung chung. Athletes must follow a well- balanced diet. Sugar is sweet. (nghóa chung chung) Tigers like fresh meat. Teân Nhieàu hoà: The great Lakes Caùc ñaïi döông: the Atlantic Ocean Caùc doøng soâng: The red River Caùc vuøng bieån: The red Sea Teân hoà soá ít: Lake Geneva, Lake Erie Chaâu luïc: Europe, Africa, Asia, Australia Teân caùc daõy nuùi: the Andes, the rocky mountains Teân moät nuùi: Mount Everest, Mount Pinatubo Moät vaät/ ngöôøi duy nhaát: the earth, the moon, the sun, the Pope, the sky Teân caùc haønh tinh: Venus, Mars, Danh töø tröøu töôïng: freedom, happiness Teân caùc tröôøng hoïc coù: the School of Florida Teân caùc tröôøng ñaïi hoïc coù: the University of.... Teân caùc tröôøng cao ñaúng coù: the College of.... Teân tröôøng hoïc baét ñaàu danh töø rieâng: Quang Trung Secondary School Hung Vuong University, Hong Bang College Soá thöù töï ñöùng tröôùc danh töø: the first World War Soá ñeám ñi sau danh töø: World war one, chapter two Teân caùc nöôùc goàm nhieàu töø: the U.S, the U.K Teân caùc nöôùc goàm moät töø: France, Vietnam Teân caùc nhaïc cuï: the guitar, the piano Teân caùc moân theå thao: baseball, volleyball, soccer Teân caùc cuoäc chieán: the Korean war Nhöõng töø khoâng bò giôùi haïn nghóa: breakfast, lunch, dinner, church, school, college, home, work, hospital COMPARISONS A/ So saùnh baèng: (equality) S + V + AS ADJ/ ADV AS + S B/ So saùnh hôn: (Comparatives) Tính töø ngaén: S + V + ADJ/ADV- ER + THAN + S2 Tính töø daøi: S + V + MORE + ADJ/ ADV + THAN + S2 C/ So saùnh nhaát; (Superlatives) Tính töø ngaén: S + V + THE ADJ -EST + N. Tính töø daøi: S + V + THE MOST + ADJ + N. This new house is as expensive as that one. He ran faster than his friends did. Films are more interesting than plays. Ex: He is more intelligent than Peter. Nam is the youngest student in his class Winter is the coldest in the year. Note: - Tính töø ngaén: 1 vaàn vaø 2 vaàn nhö: happy, pleasant, quiet - Tính töø daøi: caùc tính töø 2 vaàn trôû leân nhö : interesting, beautiful, expensive - So saùnh caùc tính töø ñaëc bieät: good → better/ the best; bad → worse/ the worst; little → less/ the least;many → more/ the most; far → farther/ further/ the farthest/ further PREPOSITIONS With IN: the morning, august, summer, 2006, uniform, hospital, bed, the world, debt, prison, English, the center of, the middle of, some ways, addition, Vietnam, London, ink, the past/ future, case With ON: Monday, Saturday morning, holiday, radio, subject, foot, a farm, a chair, the beach, the phone, Christmas Day, the occasion, the south coast of, a picnic, the way to, time, a street, a floor, the right/ left, sale, the corner With AT: 5 o'clock, first, last, present, the moment, 16 years old, the age of (15), home, school, the bus stop, the same time, a party, Mary's house, the end of, the beginning of, night, least, once, times, work With others: for a week/ fun/ reading/ a walk - from Paris to London, from nine to five- By Nguyen Du, by shooting, by then, by the way, by far, by accident by car/ bus/ taxi/ plane - with smoke, with hands, out of date/ work/ order ADJ+ Prep: amazed, amused, delighted at - afraid of, angry with, bad at, good at, different from, fond to, familiar with, famous for, proud of, interested in, kind to/ of, pleased with, useful for, worried about, similar to, accustomed to VERBS + Prep: borrow from, compare with, crowd into, laugh at, look at/ after/ for/up, prepare for, participate, think of ,prefer...to, succeed.. in, take part in, take care of, tell about, take.. to about, tune into, keep in touch, consist of NOUN + Prep: love for, habit of/ aspect of, sight of, means of, reason for, method of, pair of EXPRESSIONS OF QUALTY (SÖÏ DIEÃN TAÛ VEÀ SOÁ LÖÔÏNG) 1 - SOME: Trong caâu khaúng ñònh/ lôøi môøi: - Duøng vôùi danh töø soá ít khoâng ñeám ñöôïc vaø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc: Ex: I like some milk. Would you like some milk? 2 - ANY: Trong caâu phuû ñònh vaø nghi vaán - Duøng vôùi danh töø soá ít khoâng ñeám ñöôïc vaø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc: Ex: I don't like any milk. Do you like any milk? * Caùc ñaïi töø someone, somebody, something, noone, nothing, nobody, anyone, anything, anybody, everyone, everything, everybody cuõng duøng theo caùch treân. Chuù yù No = Not + any: nobody = not any body 3. MANY / A LARGE NUMBER OF/ A GREAT NUMBER OF/: (nhieàu) Duøng vôùi danh töø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc: Ex: He has many books. Ex: A large number of students in our school are good. 4. MUCH / A LARGE AMOUNT OF/ A GREAT DEAL OF /: (nhieàu) Duøng vôùi danh töø soá ít khoâng ñeám ñöôïc: Ex: He has much time to play. Ex: A large amount of * How much/ How many cuõng duøng theo caùch treân: Ex: How many eggs does she want? - She wants a dozen eggs. Ex: How much beef do you want? - I want 200grams of beef. 5. PLENTY OF/ A LOT OF / LOTS OF (nhieàu) Duøng vôùi danh töø ñeám ñöôïc vaø khoâng ñeám ñöôïc: Ex: He has plenty of books. Ex: He has plenty of time to play. * Very/ too/ so/ as + many/ much + noun Ex: There is too much bad news on T.V tonight 6. FEW / A FEW/ LITTLE / A LITTLE: (ít, moät ít, moät vaøi) A. FEW: (raát ít yù phuû ñònh) + Duøng vôùi danh töø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc Ex: I feel lonely because I have a few friends there. B. A FEW: (moät vaøi yù khaúng ñònh) + Duøng vôùi danh töø soáâ nhieàu ñeám ñöôïc Ex: You can see a few houses on the hill. C. LITTLE: (raát ít yù phuû ñònh) + Duøng vôùi danh töø soáâ ít khoâng ñeám ñöôïc Ex: I have very little time for reading. D. A LITTLE: (moät ít, moät chuùt yù khaúng ñònh) + Duøng vôùi danh töø soáâ ít khoâng ñeám ñöôïc Ex: I need a little help to move these books. 7. More, less, fewer: A. FEWER: So saùnh hôn cuûa (few - a few) - Duøng keøm vôùi danh töø ñeám ñöôïc soá nhieàu S + V + fewer + ADJ / Noun + than + S Ex: He has fewer days off than we. B. LESS: So saùnh hôn cuûa (little - a little) - Duøng keøm vôùi danh töø khoâng ñeám ñöôïc hoaëc keøm vôùi tính töø S + V + Less + ADJ / Noun + than + S Ex: He is less scared now. Do you have less free time than Hoa? C. MORE: So saùnh hôn cuûa (a lot of / many /much) - Duøng keøm vôùi danh töø ñeám ñöôïc hoaëc khoâng ñeám ñöôïc Ex: Do you have more hours than Hoa? - Duøng keøm vôùi tính töø daøi (Töø 2 vaàn trôû leân) - S + V + More + ADJ / Noun + than + S. Ex: He is more tired than I. 8. MOST / MOST OF: (Phaàn lôùn, haàu heát) A. MOST + NOUN ( soá nhieàu :Most children / hoaëc khoâng ñeám ñöôïc: Most coffee) Ex: Most children are fond of sweets. Ex: Most coffee is new and good. B. MOST OF + MY/ HIS/ HER/ YOU/ THEIR/ THE / THIS/ THAT/ THESE/ THOSE + N Ex: Most of the boys in my class want to play soccer. C. PHẦN KẾT LUẬN: Như vậy, từ thực tế giảng dạy của bản thân trong những năm ở trường THCS, tôi nhận thấy rằng, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi là khá phong phú. Tuy nhiên, để công việc ấy được tién hành thuận lợi đòi hỏi người giáo viên phải thực sự tâm huyết và tìm cho mình một cách đi đúng đắn, phù hợp. Với cách làm như trên, trong mấy năm gần đây, bản thân tôi cũng có một chút đóng góp cho trường sở tại. Cụ thể, năm học 2004 - 2005 đội tuyển tiếng Anh 8 xếp thứ 6/38 trường, có 05 học sinh giỏi; năm học 2005 - 2006 đội tuyển tiếng Anh 7 xếp thứ 2/38 trường, có 10 học sinh được công nhận; năm học 2007 - 2008, đội tuyển tiếng Anh 9 xếp thứ 4/38, có 03 học sinh giỏi cấp huyện; năm học 2008 - 2009, đội tuyển tiếng Anh 6 có 07 học sinh được công nhận, đội tuyển tiếng Anh 9 có 5/5 dự thi được công nhận và có 01 học sinh đạt giải Nhì cấp tỉnh. Rõ ràng, tìm tòi hướng đi trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi là rất cần thiết, làm thế nào để biến những khó khăn thành thuận lợi, những vấn đề nhàm chán thành hứng thú, hấp dẫn, nhằm tạo nên những bước thăng hoa trong quá trình dạy - học của mình. Nếu có tâm huyết, có lòng yêu nghề, yêu môn học này và chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tôi tin rằng, giáo viên chúng ta sẽ còn đề xuất được nhiều phương pháp, phương án hay, có hiệu quả khác. Kính mong bạn bè đồng nghiệp bàn bạc trao đổi thêm. Bài viết này tuy chưa hẳn là những điều hoàn toàn mới mẻ với bạn đọc nhưng đó là trăn trở của một người đang đứng lớp. Nếu nó gợi được sự đồng cảm và hành động đôi chút của đồng nghiệp thì người viết xin chân thành cảm ơn! Quỳnh Hoa, tháng 4 năm 2009 Người viết Hoàng Thị Tươi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!