Đề Xuất 3/2023 # Học Từ Vựng Qua Danh Ngôn # Top 11 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Học Từ Vựng Qua Danh Ngôn # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Từ Vựng Qua Danh Ngôn mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học “1 THẦY 1 TRÒ”. Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove…

Học Tiếng Anh Qua Các Câu Danh Ngôn Của Tỷ Phú Jack Ma

Cùng học tiếng Anh qua các câu danh ngôn của tỷ phú Jack Ma

– If we want to change the world, we change ourselves… Change the world is maybe Obama’s Job

Nếu chúng ta muốn thay đổi thết giới, chúng ta hãy thay đổi chính chúng ta… Thay đổi thế giới có lẽ là công việc của Obama.

– If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure.

Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn có cơ hội. Từ bỏ là thất bại lớn nhất.

– Today is hard tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

Hôm nay là khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm.

– The very important thing you shoudl have is patience.

Thứ rất quan trọng mà bạn nên có đó là sự kiên nhẫn.

– You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.

Bạn nên học hỏi từ đối thủ nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn thất bại.

Những câu nói nổi tiếng của Jack Ma

– If you are poor at 35, you deserve it.

Thứ rất quan trọng mà bạn nên có là sự kiên nhẫn.

– No matter how successful you are in your career, you must always remember that we are here to live. Keep yourself busy working, you will surely regret it.

Dù bạn có thành công thế nào trong nghề nghiệp của bạn, bạn cũng phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta ở đây để sống. Lúc nào cũng bận rộn với công việc, chắc chắn bạn sẽ hối tiếc.

– Help young people. Hepl small guys. Because small guys will be big. Young people will have the seeds you bury in their minds, and when they grow up, they will change the world.

Hãy giúp đỡ người trẻ. Giúp đỡ những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ bé sẽ lớn lên. Những người trẻ sẽ có những hạt giống bạn trồng trong tâm trí họ và khi họ lớn lên, họ sẽ thay đổi thế giới.

– Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.

Chỉ một lần trong cuộc sống của bạn, hãy thử làm điều gì đó. Làm việc gì đó thật chăm chỉ. Cố gắng thay đổi. Sẽ không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra đâu.

Tầm Quan Trọng Của Từ Vựng Trong Việc Học Ngôn Ngữ Và Cách Thức Học Từ Vựng

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỪ VỰNG TRONG VIỆC HỌC NGÔN NGỮ VÀ CÁCH THỨC HỌC TỪ VỰNG

                                   Đào Bình Thịnh

                                                            Giảng viên tiếng Anh, Khoa Tin học – Ngoại Ngữ

               Học từ vựng là một phần thiết yếu trong học ngoại ngữ vì ý nghĩa của từ mới thường được nhấn mạnh, dù là trong sách hay trong lớp học. Nó cũng là trung tâm của việc giảng dạy ngôn ngữ và có tầm quan trọng tối đa đối với người học ngôn ngữ. Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc dạy từ vựng có thể có vấn đề vì nhiều giảng viên không tự tin để thực hành tốt nhất việc giảng dạy từ vựng và đôi khi không biết bắt đầu từ đâu để tập trung vào việc học từ (Berne & Blachowicz, 2008) Trong bài viết này, tác giả tóm tắt nghiên cứu quan trọng của từ vựng và giải thích nhiều kỹ thuật được sử dụng bởi các giảng viên khi dạy tiếng Anh; bên cạnh đó, bài viết cũng  thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả về những vấn đề này và ứng dụng khi giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Từ khóa:Từ vựng, học ngôn ngữ, giảng dạy tiếng  Anh.

1. Giới thiệu

Từ vựng là một trong những lĩnh vực kiến thức về ngôn ngữ, đóng một vai trò lớn cho người học trong việc tiếp thu ngôn ngữ (Cameron, 2001). Harmon, Wood, & Keser, (2009) cũng như Linse (2005) người học phát triển từ vựng là một khía cạnh quan trọng trong phát triển ngôn ngữ của họ. Mặc dù đã bị lãng quên trong một thời gian dài, các nhà nghiên cứu ngày càng chú ý đến từ vựng, ví dụ Carter và McCarthy (1988), Nation (1990), Arnaud và Bejoint (1992), Huckin, Haynes và Coady (1995), Coady và Huckin (1997), Schmitt (1997, 2000) Read (1997).

Học từ vựng là một phần thiết yếu trong học ngoại ngữ vì ý nghĩa của từ mới thường được nhấn mạnh, cho dù trong sách hay trong lớp học. Nó cũng là trung tâm của việc giảng dạy ngôn ngữ và có tầm quan trọng đối với người học ngôn ngữ. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc dạy từ vựng gặp nhiều khó khăn vì nhiều Giảng viên không tự tin trong giảng dạy từ vựng và đôi khi không biết bắt đầu từ đâu để tập trung vào việc học từ (trích dẫn từ: Berne & Blachowicz, 2008)

Kiến thức từ vựng thường được xem là một công cụ quan trọng đối với người học ngôn ngữ thứ hai vì vốn từ vựng hạn chế trong ngôn ngữ thứ hai cản trở giao tiếp thành công. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp thu từ vựng, Schmitt (2000) nhấn mạnh rằng kiến ​​thức từ vựng là trọng tâm của năng lực giao tiếp và để có được ngôn ngữ thứ hai. 55) Nation (2001) mô tả thêm về mối quan hệ giữa kiến ​​thức từ vựng và sử dụng ngôn ngữ là bổ sung: kiến ​​thức về từ vựng cho phép sử dụng ngôn ngữ và ngược lại, sử dụng ngôn ngữ dẫn đến sự gia tăng kiến ​​thức từ vựng. Tầm quan trọng của từ vựng được thể hiện hàng ngày trong và ngoài trường. Trong lớp học, các sinh viên đạt được sở hữu vốn từ vựng đầy đủ nhất. Các nhà nghiên cứu như Laufer và Nation (1999), Maximo (2000), Read (2000), Gu (2003), Marion (2008) và Nation (2011) và những người khác đã nhận ra rằng việc tiếp thu từ vựng là điều cần thiết để sử dụng ngôn ngữ thứ hai thành công và đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các văn bản nói và viết hoàn chỉnh. Trong tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh) và tiếng Anh là ngôn ngữ học ngoại ngữ (EFL) đóng vai trò quan trọng trong tất cả các kỹ năng ngôn ngữ (ví dụ như nghe, nói, đọc và viết (Nation, 2011). Rivers and Nunan (1991 ), hơn nữa, lập luận rằng việc thu được một từ vựng đầy đủ là điều cần thiết để sử dụng ngôn ngữ thứ hai thành công vì không có vốn từ vựng rộng rãi, chúng ta sẽ không thể sử dụng các cấu trúc và chức năng mà chúng ta có thể đã học để giao tiếp dễ hiểu. phụ thuộc nhiều vào kiến ​​thức từ vựng và thiếu kiến ​​thức đó là trở ngại chính và là trở ngại lớn nhất để người đọc vượt qua (Huckin, 1995).

1.1. Định nghĩa của từ vựng

Có thể được định nghĩa là từ ”chúng ta phải biết để giao tiếp hiệu quả; từ ngữ nói (từ vựng biểu cảm) và từ ngữ nghe (từ vựng dễ tiếp thu)” (Neuman & Dwyer, 2009, trang 385). Hornby (1995) định nghĩa từ vựng là ”tổng số từ trong một ngôn ngữ; một danh sách các từ có nghĩa của chúng”. Tuy nhiên, một mục từ vựng mới có thể không chỉ là một từ duy nhất: ví dụ: bưu điện và mẹ chồng, được tạo thành từ hai hoặc ba từ nhưng thể hiện một ý tưởng duy nhất. Một quy ước hữu ích là bao gồm tất cả các trường hợp như vậy bằng cách nói về “mục” từ vựng chứ không phải là “từ”. Ngoài ra, Burns (1972) định nghĩa từ vựng là “kho từ được sử dụng bởi một người, lớp học hoặc nghề nghiệp”. Zimmerman trích dẫn trong Coady và Huckin (1998) “từ vựng là trọng tâm của ngôn ngữ và có tầm quan trọng quan trọng đối với việc học ngôn ngữ điển hình”. Hơn nữa, Diamond và Gutlohn (2006) trong chúng tôi nói rằng từ vựng là kiến ​​thức về từ và nghĩa của từ. Từ các định nghĩa trên, có thể kết luận rằng từ vựng là tổng số từ cần thiết để truyền đạt ý tưởng và diễn đạt ý nghĩa của người nói. Đó là lý do tại sao việc học từ vựng rất quan trọng.

1.2. Các loại từ vựng

Một số chuyên gia chia từ vựng thành hai loại: từ vựng chủ động và thụ động. Harmer (1991) phân biệt giữa hai loại từ vựng này. Loại từ vựng đầu tiên đề cập đến loại mà các sinh viên đã dạy và họ dự kiến ​​sẽ có thể sử dụng. Trong khi đó, từ thứ hai đề cập đến những từ mà các sinh viên sẽ nhận ra khi họ phát âm chúng, nhưng họ có thể sẽ không thể phát âm được. từ vựng năng suất.

 1.2.1. Từ vựng tiếp nhận

Từ vựng tiếp nhận là những từ mà người học nhận ra và hiểu khi chúng được sử dụng trong ngữ cảnh, nhưng chúng không thể tạo ra. Đó là từ vựng mà người học nhận ra khi họ nhìn thấy hoặc gặp nhau khi đọc văn bản nhưng không sử dụng nó trong nói và viết (Stuart Webb, 2009).

 1.2.2. Từ vựng năng suất

2. Các kỹ thuật giảng dạy từ vựng.

2.1. Sử dụng các đối tượng

Sử dụng kỹ thuật này bao gồm việc sử dụng realia, phương tiện trực quan và trình diễn. Chúng có thể hoạt động để giúp người học ghi nhớ từ vựng tốt hơn, bởi vì bộ nhớ của chúng ta cho các đối tượng và hình ảnh rất đáng tin cậy và các kỹ thuật trực quan có thể hoạt động như các tín hiệu để ghi nhớ các từ (Tạp chí quốc tế về giảng dạy và giáo dục tập. III, số 26 ngày 3/2015). Ngoài ra, kỹ thuật đối tượng thực của Gairns & Redman (1986) được sử dụng phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc người học trẻ và khi trình bày từ vựng cụ thể. Các đối tượng có thể được sử dụng để hiển thị ý nghĩa khi từ vựng bao gồm các danh từ cụ thể. Giới thiệu một từ mới bằng cách hiển thị đối tượng thực thường giúp người học ghi nhớ từ thông qua trực quan hóa. Đối tượng trong lớp học hoặc những thứ mang đến lớp học có thể được sử dụng.

Realia (vật thật): Dùng những dụng cụ trực quan thực tế có được.

 e.g. pants

T. brings real pants into the class.

T. asks, “What’s this?”

e.g. open (adj.), closed (adj.)

T. opens and closes the door

T. says, “Tell me about the door: it’s……….what?”

2.2. Đối tượng vẽ có thể được vẽ trên bảng đen hoặc vẽ trên thẻ flash.

Phương pháp này có thể được sử dụng nhiều lần trong các bối cảnh khác nhau nếu chúng được làm bằng thẻ và được phủ bằng nhựa, có thể giúp những người học dễ dàng hiểu và nhận ra những điểm chính mà họ đã học được trong lớp học.

2.3. Sử dụng Minh họa và Hình ảnh

2.4. Tương phản

Một số từ dễ dàng được giải thích cho người học khi đối chiếu nó với từ tương ứng của nó, ví dụ, từ “tốt” tương phản với từ “xấu”. Nhưng một số từ thì không. Hầu như không thể đối chiếu các từ có đối diện là từ có thể phân loại. Khi từ “trắng” được liên kết với từ “đen”, có một từ “ở giữa” từ màu xám xám. Hơn nữa, động từ “tương phản” có nghĩa là thể hiện sự khác biệt, như những bức ảnh tiết lộ số lượng người đã giảm cân bằng cách đối chiếu các bức ảnh “trước” và “sau” Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng từ vựng có được tốt nhất nếu nó tương tự như những gì đã học (ví dụ Rudska et al., 1982, 1985), không có gì đáng ngạc nhiên khi học từ đồng nghĩa là một cách để mở rộng vốn từ vựng của chúng tôi. Tìm hiểu về từ đồng nghĩa cũng quan trọng bởi vì đây là cách tổ chức từ điển. Đặt từ điển song ngữ sang một bên, đơn ngữtừ điển sử dụng các từ để giải thích các từ và trong quá trình này, các từ đồng nghĩa thường được sử dụng (Ilson, 1991). (Tạp chí quốc tế về giảng dạy và giáo dục tập. III, số 27 ngày 3/2015)

            Bảng liệt kê là một tập hợp các mục hoàn chỉnh, được sắp xếp theo danh sách tất cả các mục trong bộ sưu tập đó, nó có thể được sử dụng để trình bày ý nghĩa. Nói cách khác, kỹ thuật này giúp khi bất kỳ từ nào khó giải thích trực quan. Chúng ta có thể nói “quần áo” và giải thích điều này bằng cách liệt kê hoặc liệt kê các mặt hàng khác nhau. Giảng viên có thể liệt kê một số dạng áo, váy, quần, v.v. và sau đó, ý nghĩa của từ “quần áo” sẽ trở nên rõ ràng. Điều tương tự cũng đúng với “rau”hoặc “đồ nội thất”, ví dụ (Harmer 1991) .

Giảng viên dùng những từ đã học rồi để giảng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.

e.g. intelligent

T. asks, “What’s another word for clever?”

e.g. stuppid

T. asks, “What’s the opposite meaning of clever?”

2.5. Dịch thuật

Mặc dù dịch thuật không tạo ra nhu cầu hoặc động lực cho người học suy nghĩ về nghĩa của từ (Cameron, 2001), trong một số tình huống, dịch thuật có thể có hiệu quả đối với Giảng viên, chẳng hạn như khi xử lý từ vựng ngẫu nhiên (Thornbury, 2002), kiểm tra sinh viên hiểu và chỉ ra những điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa ngôn ngữ thứ nhất và thứ hai, khi những thứ này có khả năng gây ra lỗi (Takač, 2008). Luôn luôn có một số từ cần được dịch và kỹ thuật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Phương pháp này chỉ được dùng như biện pháp cuối cùng khi các phương pháp trên không thể sử dụng được. Giảng viên sẽ dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để giúp học viên tìm ra từ mới bằng tiếng Anh.

Vídụ: Teacher: How do you say “nẹp áo” in English? Students: Placket.

Đây là thủ thuật dạy gợi mở trong giảng dạy từ mới. Để có một giờ học sinh động,  cần chuẩn bị kỹ lưỡng giáo án và vật thật (nếu có) trước giờ lên lớp và biến giờ học từ mới thành một giờ học đầy bất ngờ và thú vị thông qua kỹ thuật dạy này.

2.6. Kết quả nghiên cứu và đề xuất kỹ thuật dạy từ vựng

Bên cạnh các kỹ thuật trên, còn có các chiến lược học từ vựng mà Giảng viên có thể tính đến. Họ có thể đào tạo sinh viên của mình để sử dụng các chiến lược này. Schmitt và McCarthy (1997) đề xuất các chiến lược để học từ vựng như sau:

1. đoán từ ngữ cảnh,

2. sử dụng các phần từ và kỹ thuật ghi nhớ để ghi nhớ các từ và loại từ

3. sử dụng thẻ từ vựng để ghi nhớ các cặp từ ngôn ngữ đầu tiên.

Các chiến lược này được hỗ trợ bởi Murcia (2001), người cũng đề xuất ba chiến lược để học từ vựng. Chiến lược đầu tiên là đoán ý nghĩa từ bối cảnh; tác giả cho rằng một bối cảnh đủ phong phú để đưa ra manh mối đầy đủ để đoán nghĩa của từ đó. (Tạp chí quốc tế về giảng dạy và giáo dục tập. III, số 30 ngày 3/2015). Khi nhìn hoặc nghe từ mục tiêu, người học được nhắc từ khóa. Chiến lược thứ ba là sổ ghi chép từ vựng; tác giả đề nghị hỗ trợ bộ nhớ trong việc học độc lập bằng cách thiết lập sổ ghi chép từ vựng. Dựa trên các kỹ thuật được sử dụng để trình bày các chiến lược học từ vựng và từ vựng mới, các chuyên gia đề xuất nhiều kỹ thuật hơn được cho là hữu ích cho sinh viên học từ vựng một cách dễ dàng hơn. Những gì các nhà nghiên cứu thấy là cách tốt hơn để dạy từ vựng là bằng cách học trong bối cảnh phong phú. Theo Stahl (2005) trong http://www.readingrockets.org. Sinh viên có thể phải nhìn thấy một từ nhiều lần để đặt nó chắc chắn trong ký ức dài hạn của họ. Điều này không có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều hơn hoặc khoan từ, nhưng nhìn thấy từ này trong các bối cảnh khác nhau và nhiều. Cuối cùng, giảng viên có thể khuyến khích học sinh giữ một cuốn sổ ghi chép từ vựng vì rất nhiều từ vựng cuối cùng phụ thuộc vào người học. Họ có thể có những sinh viên học ngôn ngữ từ vựng không thành công chia sẻ phương pháp sổ ghi chép của họ. Đối với những sinh viên cần giúp đỡ, họ có thể trình bày cách thiết lập một sổ ghi chép từ vựng gọn gàng và được sắp xếp theo cách thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều lần truy xuất các từ. Nếu máy tính xách tay không được thiết lập tốt, thì người học ít có khả năng thực hành các từ, điều này đánh bại mục đích giữ sổ ghi chú ở vị trí đầu tiên. Hơn nữa, khi trình bày một mục từ vựng theo kế hoạch, Giảng viên thường kết hợp nhiều hơn một kỹ thuật, thay vì sử dụng một kỹ thuật duy nhất. Giảng viên được đề nghị sử dụng các bài thuyết trình từ vựng theo kế hoạch càng nhiều càng tốt (Pinter, 2006).

3. Kết luận

4. Tài liệu tham khảo

1. ALI A. ALSAAW, (I2013) Ở mức độ nào để đoán ý nghĩa từ ngữ cảnh, có ích trong việc dạy từ vựng. ARECLS ,, Tập 10, 130-146.

2. Annisa, A., (2013) Kỹ thuật trình bày từ vựng cho những người học EFL. Tạp chí tiếng Anh và giáo dục, 1 (1), 11-20. Tạp chí quốc tế về giảng dạy và giáo dục tập. III, số 31 3/2015

3. Coady, J., &Huckin, T. (biênsoạn) (1997), Tiếp thu từ vựng ngôn ngữ thứ hai, Nhà xuất bản Đại học Cambridge.

4. Carter, R. (1987) Từ vựng: Quan điểm ngôn ngữ ứng dụng.

5. Allen và Unwin. Carter, R., & McCarthy, M. (biênsoạn) (1988), Từ vựng và giảng dạy ngôn ngữ.

6. Norwood, N.J’ Ablex. Folse, K. (2004) Áp dụng nghiên cứu ngôn ngữ thứ hai vào lớp học. Ann Arbor Nhà xuất bản Đại học Michigan.

7. Gairns, R. & Redman, S. (1986) Hướng dẫn dạy và học từ vựng, Cambridge University Press.

8. Gu, Y. (2003a), Học từ vựng bằng ngôn ngữ thứ hai: người, nhiệm vụ, bối cảnh và chiến lược. Tạp chí điện tử. TESL-EJ, 7, 2, 1-26.

Học Từ Vựng Qua Hình Ảnh : Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Học từ vựng bằng hình ảnh đúng như tên gọi của nó. Chúng ta sẽ học bằng cách sử dụng các hình ảnh để minh hoạ cho từ vựng. Phương pháp này không chỉ được dùng trong tiếng Anh, mà có thể sử dụng được cho bất kì ngôn ngữ nào. Phương pháp này cũng được các nhà khoa học chứng minh là hiệu quả hơn rất nhiều lần so với các phương pháp học khác như cách viết của từ thế nào, nghĩa của nó ra sao.

Tại sao học từ vựng bằng hình ảnh lại hiệu quả?

Học từ vựng qua hình ảnh giúp bạn nhớ được từ vựng nhanh hơn và lâu hơn. Vì khi ghi nhớ, bộ não sẽ có xu hướng ghi nhớ hình ảnh nhiều hơn là chữ đơn thuần. Sau đó khi nhớ lại, bộ não cũng ưu tiên đưa hình ảnh lên trước, sau đó mới móc nối với các chữ cái. Bên cạnh đó, học từ vựng bằng hình ảnh giúp bộ não ghi nhớ tốt hơn 50% so với các cách học truyền thống. Chính vì vậy mà phương pháp này ngày càng được sử dụng phổ biến và rộng rãi.

Sách học từ vựng qua hình ảnh

Truyện chêm

Truyện chêm là phương pháp học tiếng Anh thông minh của người Do thái. Họ học ngoại ngữ bằng cách trộn lẫn chúng với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Từ đó thứ ngôn ngữ kia không còn cảm giác xa lạ nữa. Từ đó họ càng thêm thích thú và tò mò muốn khám phá thứ ngôn ngữ này.

Âm thanh tương tự

Âm thanh tương tự là phương pháp đã được đề cập trong cuốn sách “Tôi tài giỏi bạn cũng thế!” của Adam Khoo. Phương pháp sử dụng một chiếc cầu tạm để đưa từ vựng vào trí nhớ ngắn hạn của bạn. Ví dụ: Admit ( Thừa nhận): Đứa nào ăn mít trong tủ lạnh thì thừa nhận đi. Trong câu này, “ăn mít” chính là từ tiếng Việt có phát âm tương tự với “Admit”. Còn “thừa nhận” chính là nghĩa của từ vựng. Như vậy chỉ với 1 câu văn này, bạn đã có thể nắm bắt được phát âm và nghĩa của từ. Đừng lo học qua âm thanh tương tự sẽ bị hỏng phát âm. Bởi vì đằng sau cuốn sách có file Audio đi kèm. Toàn bộ Audio được thu âm từ những giáo viên bản xứ. Người học hoàn toàn được học phát âm chuẩn và chính xác.

Đây xứng đáng là một tài liệu tiếng Anh nên có trong tủ sách của mỗi người!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Từ Vựng Qua Danh Ngôn trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!