Đề Xuất 5/2023 # Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 8 # Top 9 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 5/2023 # Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 8 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 8 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản miễn phí thầy Vũ

Học tiếng Trung online cơ bản chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

阮草:陈功,周围你有空儿吗?

Chén gōng, zhōuwéi nǐ yǒu kòng er ma? ( Trần Công, cuối tuần bạn có rảnh không? )

陈功:有。什么事?

Yǒu. Shénme shì? ( có chuyện gì vậy?)

阮草:来我们学校玩儿吧!

Lái wǒmen xuéxiào wán er ba! ( Đến trường của tôi chơi đi!)

陈功: 好的!不过,去你们学校怎么走呢?

Hǎo de! Bùguò, qù nǐmen xuéxiào zěnme zǒu ne? ( Được thôi! Nhưng, đo đến trường bạn như thế nào?)

阮草:21 路和106路公共汽车都到。骑自行车也很快,十五分钟就到。

21 Lù hé 106 lù gōnggòng qìchē dōu dào. Qí zìxíngchē yě hěn kuài, shíwǔ fēnzhōng jiù dào.(đường 21 và đường 106 xe buýt đều đến được. Đạp xe đạp cũng rất nhanh, 15 phút thì đến rồi.)

陈功:你的宿舍在哪儿?

Nǐ de sùshè zài nǎ’er? ( ký túc xá của bạn ở đâu ?)

阮草:在学校的东南边,是东5号楼。

Zài xuéxiào de dōngnán bian, shì dǒng 5 hào lóu. (Ở phía đông nam của trường học, tòa nhà số 5 phía đông.)

陈功: 你的房间号多少?

Nǐ de fángjiān hào duōshǎo?( Phòng của bạn số bao nhiêu ?)

阮草:502号。我的宿舍是东5号楼502室。

502 Hào. Wǒ de sùshè shì dōng 5 hào lóu 502 shì. ( số 502. Kí túc xá của tôi là phòng 502 toàn nhà số 5 phía đông.)

陈功: 你的电话号码是多少?

Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo? ( Số điện thoại của bạn là bao nhiêu ?)

阮草:63861023。你有手机吗?

63861023. Nǐ yǒu shǒujī ma? ( 63861023. Bạn có điện thoại không ?)

陈功: 没有,不过我朋友有。

Méiyǒu, bùguò wǒ péngyǒu yǒu. ( Không có, nhưng bạn tôi có.)

阮草:号码是多少?

Hàomǎ shì duōshǎo? ( Số điện thoại là bao nhiêu ?)

陈功: 1368989546。

1368989546.

阮草: 好,我等你。

Hǎo, wǒ děng nǐ. ( được, tôi đợi bạn.)

Từ đoạn hội thoại trên, chúng ta có thể rút ra một vài ngữ pháp quan trọng như sau :

“吧” Đặt ở cuối câu để diễn đạt ngữ khí cầu khiến.

VD: 来我的家玩儿吧!

你跟我去商店买东西吧!

今天下午骑自行车把!

2. Trợ từ 呢

Có thể đặt ở cuối câu nghi vấn đặc biệt để tăng ngữ khí nghi vấn.

VD: 去电影院怎么走呢?

这是谁的书呢?

妈妈在哪儿呢?

3. Cách biểu đạt số

Số điện thoại, số nhà, số xe, … trong tiếng trung được biểu đặt bằng cách đọc từng số, riêng số 1 phải đọc là “yāo”

我的房间号是301。 (sān líng yāo )

她的电话号码是3167123。( sān yāo liù qì yāo èr sān )

201 路公共汽车到北京大学。(èr líng yāo )

4. “几” 和 “多少”

“几” 和 “多少” đều có thể được dùng để hỏi số.

几/ 多少+ danh từ

VD: 你的电话号码是多少?

陈公的宿舍是几号楼?

玉兰的房间号是多少?

Dùng 几/ 多少 để đặt câu :

Kênh YouTube học tiếng Trung online cơ bản học tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung online cơ bản qua Skype học tiếng Trung miễn phí

Học tiếng Trung online cơ bản 1234 Câu Tiếng Trung giao tiếp

Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 28

Khóa học tiếng Trung online cơ bản miễn phí

Học tiếng Trung online cơ bản Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

A: 你们什么时候开始考试?

Nǐmen shénme shíhòu kāishǐ kǎoshì? (khi nào các bạn bắt đầu thi?)

B: 已经开始了,上个星期考了两门,这个星期还有一门就完了。

Yǐjīng kāishǐle, shàng gè xīngqí kǎole liǎng mén, zhège xīngqí hái yǒuyī mén jiù wán le. (Đã bắt đầu thi rồi , tuần trước thi 2 môn , tuần này còn thi 1 môn nữa là xong)

A: 你们只靠三门课那么少?

Nǐmen zhǐ kào sān mén kè nàme shǎo? (Các bạn chỉ thi 3 môn , ít thế à?)

B: 我们有些课不考试,只写报告。你们什么时候考试?

Wǒmen yǒuxiē kè bù kǎoshì, zhǐ xiě bàogào. Nǐmen shénme shíhòu kǎoshì? (Có một số môn chúng tôi không thi , chỉ viết báo cáo. Các bạn khi nào thi.)

A: 明天开始。现在我每天复习,看书看得头疼,都快累死了。

Míngtiān kāishǐ. Xiànzài wǒ měitiān fùxí, kànshū kàn dé tóuténg, dōu kuài lèi sǐle. (Ngày mai bắt đầu. Bây giờ tôi ôn tập hàng ngày , đọc sách đến mức đau đầu, mệt chết mất đi.)

B: 是啊。我也是。今天晚上去放松一下,怎么样?

Shì a. Wǒ yěshì. Jīntiān wǎnshàng qù fàngsōng yīxià, zěnme yàng? (Vậy à, tối nay thư giãn một chút , thế nào?)

A: 好吧!太紧张的话,学习效果也不好。

Hǎo ba! Tài jǐnzhāng dehuà, xuéxí xiàoguǒ yě bù hǎo. (Được thôi, nếu căng thẳng quá , hiệu quả học tập không tốt)

B: 对呀!会学习,也要会休息,对吧?

Duì ya! Huì xuéxí, yě yào huì xiūxí, duì ba? (Biết học cũng phải nghỉ ngơi, đúng không?)

对话2:

A: 考试得怎么样?

Kǎoshì dé zěnme yàng? (thi cử thế nào?)

B: 不太好,有两个生词忘了怎么写,还有一道题没有作。

Bù tài hǎo, yǒu liǎng gè shēngcí wàngle zěnme xiě, hái yǒuyīdào tí méiyǒu zuò. (Không tốt lắm , có 2 từ mới không biết viết thế nào , còn một đề nữa chưa làm xong.)

A: 是啊?为什么?

Shì a? Wèishéme? (Thế ư? Tại sao?)

B: 时间不够了。

Shíjiān bùgòule. (Thời gian không đủ. )

A: 哪道题你没做?

Nǎ dào tí nǐ méi zuò? (Bạn chưa làm đề nào?)

B: 阅读。汉语太难了!我看汉字看的很慢,自额汉字也写得很慢。

Yuèdú. Hànyǔ tài nánle! Wǒ kàn hànzì kàn de hěn màn, zì é hànzì yě xiě dé hěn màn. (Đọc hiểu , chữ Hán khó quá. Tôi đọc chữ Hán rất chậm , viết chữ Hán cũng rất chậm.)

A: 对欧美人来说,汉字确定有点儿难。

Duì ōuměi rén lái shuō, hànzì quèdìng yǒudiǎn er nán. (Đối với người Âu-Mỹ mà nói , tiếng Hán quả thực rất khó.)

B: 你有什么记汉字的好方法吗?

Nǐ yǒu shé me jì hànzì de hǎo fāngfǎ ma? (Bạn có phương pháp nào để học tiếng Hán không?)

A: 我有一本给留学生编的汉字故事书,你想看吗?

Wǒ yǒu yī běn gěi liúxuéshēng biān de hànzì gùshì shū, nǐ xiǎng kàn ma? ( Tôi có một quyển truyện chữ Hán được biên soạn dành cho du học sinh , bạn muốn đọc không?)

B: 好啊,借给我看看吧,也许有帮助。

A: 别担心,你一定能解决这个问题。

Bié dānxīn, nǐ yīdìng néng jiějué zhège wèntí. (Đừng lo bạn có thể giải quyết vấn đề này.)

Từ đoạn hội thoại trên chúng ta có một số ngữ pháp quan trọng sau:

Cách dùng 都 (đều):

Phó từ chỉ phạm vi, biểu thị toàn bộ, tất cả. Ví dụ:

我们的朋友都来了。

大家都对汉语感兴趣。

Phó từ chỉ thời gian, biểu thị “đã”. Ví dụ:

都八点半了,你怎么还不起床?

我都学了一年英语了,还不会说。

2. Cách dùng trạng thái bổ ngữ ” 得 “

Dùng sau động từ, biểu thị trạng thái của động tác. Nếu tân ngữ và bổ ngữ đồng thời xuất hiện, thì phải lặp lại động từ. Ví dụ:

Học tiếng Trung online cơ bản 1234 Câu Tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung online cơ bản qua kênh Youtube

Học tiếng Trung online cơ bản qua SKYPE

Trung tâm học tiếng Trung online cơ bản miễn phí ChineMaster là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo của chúng ta.

Khóa Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 3 Học Tiếng Trung Quốc

Khóa học tiếng Trung online cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc

Khóa học tiếng Trung online cơ bản là khóa học tiếng Trung trực tuyến dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc đang rất muốn đến trung tâm học tiếng Trung nhưng lại bị bó hẹp bởi vấn đề thời gian nên đành phải lựa chọn phương án tự học tiếng Trung online tại nhà theo các khóa học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung.

Hiện nay trung tâm tiếng Trung ChineMaster là đơn vị chuyên sản xuất các khóa học tiếng Trung online cơ bản hàng ngày, bao gồm cả các khóa học tiếng Trung online phiên bản trả phí và phiên bản miễn phí để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung Quốc ngày càng tăng của tất cả mọi người.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Vũ đều được thiết kế và trình bày nội dung bài giảng rất chi tiết và công phu, toàn bộ kiến thức tiếng Trung đều được hệ thống một cách logic từ dễ nhất đến nâng cao dần, từ cơ bản nhất đến nâng cao dần sao cho phù hợp với tất cả đối tượng học tiếng Trung Quốc.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản bài 1 Khóa học tiếng Trung online cơ bản Bài 2

Khóa học tiếng Trung online cơ bản bài 1 theo giáo trình hán ngữ phiên bản mới

Hiện nay thầy Vũ đã xuất bản rất nhiều các video clip bài giảng học tiếng trung online miễn phí trên kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Các bạn vào kênh youtube của thầy Vũ là sẽ thấy rất nhiều và vô số các video bài giảng học tiếng Trung online theo giáo trình hán ngữ. Tuy nhiên, các bạn muốn được trả lời giải đáp thắc mắc tốt nhất trong thời gian sớm nhất thì cần đăng ký Subscribe kênh youtube học tiếng Trung online của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 3

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 4

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 5

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 6

Bên cạnh những khóa học tiếng Trung online miễn phí ra thì thầy Vũ liên tục chia sẻ công khai các tài liệu tự học tiếng Trung online miễn phí hoàn toàn 100%, và những tài liệu tự học tiếng Trung online này chỉ có duy nhất trên website chuyên học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung Quốc uy tín tại Hà Nội và Tp HCM ChineMaster.

Tài liệu tự học tiếng Trung online miễn phí

Tài liệu tự học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ boya sơ cấp 1

Tài liệu tự học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ boya sơ cấp 2

Tài liệu tự học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ boya trung cấp 1 tập 1

Tài liệu tự học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ boya trung cấp 1 tập 2

Các khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu chủ yếu tập trung vào vấn đề chính là luyện tập và uốn nắn phát âm tiếng Trung phổ thông sao cho thật chuẩn xác nhất và chính xác nhất để giúp các bạn cảm thấy tự tin hơn và không sợ bị phát âm sai tiếng Trung Quốc mỗi khi nói chuyện và làm việc với người Trung Quốc.

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu giáo trình chuyên phát âm tiếng Trung

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán 345 tập 1

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu giáo trình boya sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới

Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau!!!

Khóa Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 1 Học Tiếng Trung Quốc

Khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc

Khóa học tiếng Trung online cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc những người chưa biết gì về tiếng Trung. Đây là khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên phần phát âm tiếng Trung cơ bản từ đầu dành cho các bạn học viên của trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Toàn bộ khóa học tiếng Trung online phần phát âm tiếng Trung các bạn hoàn toàn có thể xem bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi nào, chỉ cần máy tính của bạn được kết nội Internet là bạn hoàn toàn có thể tự học tiếng Trung online miễn phí rồi.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cơ bản

Bên dưới là video bài giảng thầy vũ hướng dẫn các bạn cách học tiếng Trung theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới.

Khóa học tiếng Trung online cơ bản từ đầu

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc

Sau khi các bạn đã xem qua 30 mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản trên thì việc tiếp theo là các bạn hãy lập ra một nhóm khoảng hai đến ba bạn để cùng luyện tập nói tiếng Trung giao tiếp theo những tình huống cơ bản trong đời sống hàng ngày. Một bạn chuyên đặt câu hỏi, các bạn còn lại thì chuyên trả lời câu hỏi, sau đó thay phiên nhau, như vậy các bạn sẽ luyện nói được rất nhiều câu tiếng Trung giao tiếp và hiệu quả học tiếng Trung sẽ rất cao.

Các khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu phần lớn đều là những video bài giảng miễn phí trên kênh youtube học tiếng Trung online của thầy Vũ. Các khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Vũ chủ yếu tập trung giảng dạy tiếng Trung theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới toàn tập.

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu các bạn vào trang chủ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster là chúng tôi và chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết các khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc.

Để tiện cho các bạn học viên theo dõi các khóa học tiếng Trung online của thầy Vũ, bên dưới là phần tổng hợp các phần chính trong bộ giáo trình học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao của thầy Nguyễn Minh Vũ, các bạn xem xong và muốn đăng ký khóa học tiếng Trung online nào thì liên hệ trực tiếp với thầy Vũ theo số HOTLINE 090 468 4983.

Học tiếng Trung online cơ bản theo giáo trình hán ngữ

Học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới

Học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ 2 phiên bản mới

Học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ 3 phiên bản mới

Học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ 4 phiên bản mới

Học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ 5 phiên bản mới

Học tiếng Trung online cơ bản giáo trình hán ngữ 6 phiên bản mới

Khóa học tiếng Trung online miễn phí cho người mới bắt đầu học tiếng Trung

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 2

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 3

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 4

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 5

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Hán ngữ 6

Tự học tiếng Trung online miễn phí

Tự học tiếng Trung online miễn phí trình độ tiếng Trung A1

Tự học tiếng Trung online miễn phí trình độ tiếng Trung A2

Tự học tiếng Trung online miễn phí trình độ tiếng Trung B1

Tự học tiếng Trung online miễn phí trình độ tiếng Trung B2

Tự học tiếng Trung online miễn phí trình độ tiếng Trung C1

Tự học tiếng Trung online miễn phí trình độ tiếng Trung C2

Giáo trình học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu

Giáo trình học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu BoYa sơ cấp 1

Giáo trình học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu BoYa sơ cấp 2

Giáo trình học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu BoYa trung cấp 1 tập 1

Giáo trình học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu BoYa trung cấp 1 tập 2

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Tiếng Trung Online Cơ Bản Bài 8 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!