Đề Xuất 5/2023 # Học Thuộc Lòng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 13 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 5/2023 # Học Thuộc Lòng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Thuộc Lòng Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tôi phải học thuộc lòng?

I gotta memorize all this?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi học thuộc lòng cái đó nữa!

Know that one by heart too!

OpenSubtitles2018.v3

Học thuộc lòng đóng vai trò nào trong việc học ngôn ngữ mới?

How is memorization involved with learning a new language?

jw2019

Có một bản tiểu sử cá nhân ở trong kia để cho anh học thuộc lòng.

There’s a personal history in there for you to know by heart, too.

OpenSubtitles2018.v3

Thầy giáo bảo chúng tôi học thuộc lòng bài thơ.

Our teacher had us learn the poem by heart.

Tatoeba-2020.08

Thật là một cố gắng lớn lao để học thuộc lòng cả cuốn Kinh-thánh!

What effort it took to memorize the whole Bible!

jw2019

Thời xưa, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã học thuộc lòng các bài Thi-thiên.

In ancient times, many Israelites learned the psalms by heart.

jw2019

Thầy giáo/Cô giáo bảo chúng tôi học thuộc lòng bài thơ.

Our teacher had us learn the poem by heart.

tatoeba

Cậu học thuộc lòng bản ” Whiplash ” rồi?

You know Whiplash by heart?

OpenSubtitles2018.v3

Các sinh viên đã học thuộc lòng bài thơ này.

The students learned this poem by heart.

tatoeba

Ổng bắt tôi học thuộc lòng cả một hệ thống cấp bậc Quân đội trước khi cưới tôi.

The man made me memorize the whole Army chain of command before he’d marry me.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi phải học thuộc lòng bài thơ này.

I must learn this poem by heart.

Tatoeba-2020.08

Học lời bài hát, và cố gắng học thuộc lòng.

Study the lyrics, and try to memorize them.

jw2019

Tôi đang giúp bạn tôi học thuộc lòng Những Tín Điều.

I am helping her memorize the Articles of Faith.

LDS

Rồi em hãy cố học thuộc lòng.

Then try to say their names from memory.

jw2019

Chắc chắn chúng ta nên học thuộc lòng tên các sách Kinh Thánh theo thứ tự.

Certainly we would do well to memorize the names of the books of the Bible in their order.

jw2019

◆ học thuộc lòng và nhắc lại.

◆ memorizing and repeating.

jw2019

Anh chị thích học thuộc lòng những bài hát Nước Trời nào?

Which Kingdom songs would you like to memorize?

jw2019

Cháu đang học thuộc lòng ” Những Câu Chuyện Kể Ở Canterbury “?

You were memorizing The Canterbury Tales?

OpenSubtitles2018.v3

Mỗi người các cô phải học thuộc lòng nhân thân mới.

You must each learn your new identity by heart.

OpenSubtitles2018.v3

Em không thể lên sân khấu, em chưa học thuộc lòng bản nhạc.

I can’t go on stage, I don’t know the charts.. by heart.

OpenSubtitles2018.v3

Khi Joseph lớn hơn một chút, chị giúp con học thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh.

As he grew older, she helped him to memorize various scriptures.

jw2019

Bạn cũng có thể học thuộc lòng vài câu đó.

You may even want to memorize a few of them.

jw2019

Chính Giê-su đã cầu nguyện một cách tự nhiên, chứ không phải học thuộc lòng.

Jesus’ own prayers were spontaneous, not memorized.

jw2019

Học thuộc lòng hai trong số các bài thánh ca ưa thích của em từ quyển thánh ca.

Memorize two of your favorite hymns from the hymnbook.

LDS

Thuộc Lòng Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi phải học thuộc lòng?

I gotta memorize all this?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi học thuộc lòng cái đó nữa!

Know that one by heart too!

OpenSubtitles2018.v3

Có một quyền năng lớn lao trong việc thuộc lòng thánh thư, như Chúa Giê Su đã làm.

There is great power in memorizing scripture, as Jesus did.

LDS

Học thuộc lòng đóng vai trò nào trong việc học ngôn ngữ mới?

How is memorization involved with learning a new language?

jw2019

Có một bản tiểu sử cá nhân ở trong kia để cho anh học thuộc lòng.

There’s a personal history in there for you to know by heart, too.

OpenSubtitles2018.v3

[Cháu đọc hoặc đọc thuộc lòng Thi-thiên 83:18].

jw2019

Thầy giáo bảo chúng tôi học thuộc lòng bài thơ.

Our teacher had us learn the poem by heart.

Tatoeba-2020.08

Thật là một cố gắng lớn lao để học thuộc lòng cả cuốn Kinh-thánh!

What effort it took to memorize the whole Bible!

jw2019

Ehan ở phòng 108 thuộc lòng kinh Qur’an.

Ehan, there in 108… he has memorized it, the whole book.

OpenSubtitles2018.v3

Chỉ chép lại tài liệu từ một ấn phẩm rồi đọc thuộc lòng thì không đủ.

Simply copying material from a publication and then reciting it are not sufficient.

jw2019

Dùng lời lẽ riêng, đừng đọc thuộc lòng từng từ trong tài liệu.

Express thoughts in your own words; do not simply recite expressions word for word as they appear in print.

jw2019

Nhưng ngài không tán thành việc “lặp đi lặp lại” những câu thuộc lòng một cách máy móc.

He is expressing disapproval of using memorized phrases “over and over again,” praying by rote.

jw2019

Một số em có thể đọc thuộc lòng một câu Kinh Thánh, dù chưa biết đọc.

Some children are able to recite an appropriate Bible text even before they are able to read.

jw2019

Hãy cân nhắc việc đặt ra một mục tiêu để thuộc lòng một số câu thánh thư.

Consider setting a goal to memorize some scriptures.

LDS

Thời xưa, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã học thuộc lòng các bài Thi-thiên.

In ancient times, many Israelites learned the psalms by heart.

jw2019

Nói một cách khác, việc thuộc lòng sẽ diễn ra một cách dễ dàng và tự nhiên.

In other words, memorization will take place easily and naturally.

LDS

Đứa bé đọc thuộc lòng tất cả Những Tín Điều.

The boy recited all of the Articles of Faith.

LDS

Các hình thái đó thuộc lòng đại dương.

Our species are ocean-basin-wide.

ted2019

Thầy giáo/Cô giáo bảo chúng tôi học thuộc lòng bài thơ.

Our teacher had us learn the poem by heart.

tatoeba

Chúng ta có thể dễ dàng đọc thuộc lòng định nghĩa này.

We can easily recite this definition from memory.

LDS

Cậu học thuộc lòng bản ” Whiplash ” rồi?

You know Whiplash by heart?

OpenSubtitles2018.v3

Các sinh viên đã học thuộc lòng bài thơ này.

The students learned this poem by heart.

tatoeba

Như các anh chị em có thể thấy, tôi đã không thuộc lòng từng chữ trong cả câu.

As you can see, I didn’t memorize the entire verse word for word.

LDS

Ổng bắt tôi học thuộc lòng cả một hệ thống cấp bậc Quân đội trước khi cưới tôi.

The man made me memorize the whole Army chain of command before he’d marry me.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi phải học thuộc lòng bài thơ này.

I must learn this poem by heart.

Tatoeba-2020.08

Top 5 Cách Học Thuộc Lòng Từ Vựng Tiếng Anh Trong 1 Nốt Nhạc

10 Tháng 12, 2018

Để học giỏi môn Tiếng Anh chắc chắn việc đầu tiên là em phải nhớ được từ vựng. Chính vì thế em phải tìm ra cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh. Hôm nay CCBook – Đọc là đỗ sẽ bật mí đến em những cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh để giúp em “xử gọn” kiến thức Tiếng Anh trong 1 nốt nhạc

Cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh tầm quan trọng của từ vựng

Có thể nói rằng từ vựng là tế bào quan trọng để em học tốt môn Tiếng Anh. Việc đầu tiên khi để có thể “thốt” nên lời bằng Tiếng Anh thì em phải biết về từ vựng. Hiện nay có rất nhiều cách để tăng vốn từ vựng của bản thân. Em có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để học miễn là hiệu quả. CCBook – đọc là đỗ sẽ gợi ý cho em tầm quan trọng của từ vựng. Từ đó em phải tìm cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh hiệu quả cho riêng mình.

Chẳng hạn như để học tốt từ vựng em có thể làm nhiều bài tập. Thông qua các bài tập đó có thể giúp em học nhanh và hiệu quả hơn. Em cũng có thể tham khảo cách học từ vựng ở tài liệu dạy cách học từ vựng Tiếng Anh siêu tốc.

Chắc chắn rằng khi em có một vốn từ vựng phong phú thì em sẽ rất tự tin để giao tiếp. Em cần phải tìm cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh nhanh. Để có một vốn từ vựng khá khá em cần phải dành rất nhiều thời gian và công sức để học. Em nên tham khảo kinh nghiệm học từ vựng Tiếng Anh của các anh chị đi trước. Vì họ đã có những cách học hay có thể ứng dụng tốt cho em. Ngoài ra em cũng có thể nhờ hỗ trợ từ phần mềm học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả. Chỉ cần em chăm chỉ và chịu khó thì vốn từ vựng của em sẽ tăng lên rất nhanh.

Khi em có vốn từ vựng được học trong câu em sẽ có khả năng ghép câu một cách hoàn chỉnh. Cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh này sẽ giúp khả năng diễn đạt Tiếng Anh của em rất tốt. Vì em vừa có vốn từ tốt đồng thời biết cách sử dụng hiệu quả vốn từ trong câu.

Cách học này vừa lâu bền lại giúp em nâng cao trình độ một cách nhanh nhất.

Tổng hợp các cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh dành riêng cho teen 2k1

Mỗi em sẽ có một cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh cho mình. Em có thể tham khảo bài viết sau của CCBook – Đọc là đỗ để “xử gọn” từ vựng Tiếng Anh một cách “ngon lành”

Thay vì ép buộc mình phải học em có thể lựa chọn theo sở thích. Đối với nhiều em việc đọc sách đặc biệt các loại sách học thuật, sách giáo khoa rất dễ nản. Sẽ khó khăn để đọc hết quyển sách, hoặc chỉ sau 1 thời gian là từ bỏ. Cách tốt nhất là hãy chọn cho mình những sách hay tạp chí viết về các sở thích của em. Ví dụ như tạp chí thời trang, nấu ăn, làm đẹp hay sách tiếu lâm. Truyện cười thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Và tất nhiên truyện bằng Tiếng Anh chính thống.

Cách học này sẽ vô cùng hiệu quả. Em sẽ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên không hề gò bó.

Cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh theo hình thức này sẽ giúp em nhớ nhanh từ vựng. Và quan đó sẽ tăng vốn từ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Khi học từ vựng em cần phải tự phát âm lại từ vựng đó. Khi em tập nói là một lần nhớ từ vựng, ghi âm lại giọng nói giúp em kiểm tra xem mình đã phát âm chuẩn chưa. Việc phát âm từ vựng cũng quan trọng. Nó giúp em hiểu đúng về từ để từ đó có thể tự tin giao tiếp một cách dễ dàng hơn.

Tài liệu giúp em có cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh chuẩn nhất

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sách tham khảo dạy em cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh hiệu quả. Nhưng cuốn sách mà đầy đủ kiến thức của cả 3 năm học thì lại khan hiếm. Hiểu được những khó khăn của học sinh khi học. Thương hiệu CCBook – đọc là đỗ và NXB Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản cuốn Đột phá 8+ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. Cuốn sách là cẩm nang hỗ trợ đắc lực cho em trong việc học Tiếng Anh hiệu quả. Chỉ cần cuốn sách này trong tay em sẽ không phải lo lắng về cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh. Vì sách có đầy đủ các kiến thức không chỉ từ vựng mà còn có công thức, ngữ pháp và các dạng bài tập để em học tốt môn Tiếng Anh.

Lý thuyết trọng tâm: Các chủ điểm ngữ pháp được trình bày chi tiết, đầy đủ. Song song với mỗi phần lý thuyết đó có một ví dụ minh họa để các em đọc đến đâu hiểu đến đó.

Các dạng bài tập tiếng Anh được hệ thống từ cơ bản đến nâng cao, bám sát cấu trúc ra đề thi của Bộ.

Sau phần lý thuyết về ngữ pháp, cấu trúc tiếng Anh sẽ có bài tập tự luyện cho học sinh. Đáp án được trình bày ngay ở cuối bài.

Bài tập tổng hợp: Đưa ra các dạng câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh theo từng chuyên đề. Câu hỏi nào khó sẽ có giải thích chi tiết để các em dễ hiểu.

Học sinh sẽ thi đạt từ 8 điểm môn tiếng Anh trở nên nếu khai thác và học hiệu quả cuốn sách luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh này.

Hệ thống video bài giảng nhằm giải đáp những vấn đề mà các em học sinh thường vướng mắc.

Sách có đi kèm nhóm hỗ trợ học tập trên Facebook 24/24 giúp việc giải đáp học tập giữa giáo viên và học sinh dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

Khóa nhận tài liệu miễn phí 1 năm để giúp em ôn luyện tốt

Thông tin liên hệ với CCBook – Đọc là đỗ

Ngay bây giờ teen 2k1 hãy CMT SĐT dưới bài viết này hoặc nhắn tin cho fanpage CCBook – Đọc là đỗ bằng cách:

Nhắn tin nhanh nhất: http://m.me/ccbook.vn.

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội.

Mười Phương Pháp Học Thuộc Lòng Từ Vựng

Để học giỏi môn chắc chắn việc đầu tiên là các bạn phải nhớ được từ vựng. Chính vì thế các bạn phải tìm ra cách học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh. Hôm nay, Anh Ngữ Nasao sẽ bật mí đến các bạn Mười phương pháp học thuộc lòng từ vựng Tiếng Anh để giúp các bạn “xử gọn” kiến thức Tiếng Anh trong 1 nốt nhạc.

Các bạn học viên cần phải hiểu rõ quy luật về mối quan hệ giữa từ vựng và phát âm, phát âm chuẩn mỗi từ vựng sẽ giúp bạn có thể nắm được quy luật đọc nguyên âm của những từ cùng loại, rất đơn giản ta có thể lấy ngay được ví dụ: change, mistake, pain, gain, amazing…, nghe vô cùng hấp dẫn phải không nào? Thông qua phát âm chuẩn mỗi từ vựng, bạn không những nhanh chóng có thể nhớ kỹ từ vựng, còn có thể luyện tập phát âm như người bản ngữ!

Nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại trong việc học từ vựng của người Việt Nam là không thể phát âm chuẩn. Bạn biết không người thầy dạy ngữ âm tốt nhất cho bạn chính là giọng đọc chuẩn của người bản ngữ, cho nên nhất định phải học thuộc lòng từ vựng theo băng ghi âm. Hãy đặt âm lượng ở mức to nhất, nghe theo băng ghi âm nhiều lần kết hợp với việc đọc to từ vựng. Đồng thời bạn hãy sử dụng cùng một lúc các cơ quan mắt, tai, miệng, không ngừng kích thích não bộ, ấn tượng sẽ vô cùng sâu sắc!

“Miệt mài đêm ngày” học thuộc lòng từ vựng, hiệu quả vẫn cực kỳ thấp! Nhất định phải học thuộc lòng từ vựng theo “phương pháp ba nhất”. Khi học thuộc lòng từ vựng, nhất định phải đạt chuẩn ở mức to nhất, rõ nhất và nhanh nhất. Khi bạn áp dụng luyện tập theo phương pháp ba nhất, năng lực tập trung của bạn có thể đạt mức cao nhất, khả năng ghi nhớ có thể được cải thiện rõ rệt, bạn không những có thể dễ dàng ghi nhớ từ vựng mà còn có thể luyện tập và tạo dựng “cơ bắp quốc tế”!

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ thuộc cùng một nhóm loại, bạn có thể nhóm những từ cùng loại để luyện tập, từ đó cải thiện đáng kể hiệu quả trí nhớ. Các bạn học viên có thể sử dụng động tác tay, thử phân loại từ vựng trong một cuốn sách, chép nó vào một mẩu giấy nhớ, sau đó tập trung luyện tập, nỗ lực đột phá, cố gắng ghi nhớ!

Trong tiếng Anh có rất nhiều các dạng thức khác nhau của từ như: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, ngoài tiền tố, hậu tố còn có nhiều loại biến thể khác nhau làm thay đổi ý nghĩa của từ. Muốn triệt để nắm vững từng từ, chúng ta phải nắm vững được đặc tính của mỗi nhóm dạng! Hãy triệt để nắm vững từ vựng trong tất cả các dạng thức! Với việc học từ vựng theo kiểu nhóm dạng như thế, đảm bảo khả năng học thuộc lòng từ vựng của bạn có thể lên cao bất ngờ!

Học thuộc lòng từ vựng không cần phải vất vả học đêm học ngày. Mỗi ngày sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước và sau ba bữa cơm, khi đợi xe, trên đường về nhà sau khi tan học, thậm chí là cả thời gian khi bạn đang ở trong nhà vệ sinh đều có thể cuồng nhiệt học thuộc từ vựng. Hãy luôn mang theo sách tiếng Anh bên mình, có thời gian hãy lập tức học thuộc, luyện tập mọi lúc mọi nơi, sau đó là “bật ra dễ dàng”!

Khi nhìn vào mỗi từ vựng, bạn có thể liên tưởng đến những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa của nó, thông qua cách làm này bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ chúng; tương tự, mỗi khi nhìn thấy một từ vựng, có thể liên tưởng đến từ trái nghĩa của nó. Hãy học nhớ từ vựng theo phương pháp: một từ với nghĩa tích cực một từ với nghĩa tiêu cực, nhóm chúng thành cặp thành đôi, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích! Sử dụng phương pháp này để học thuộc lòng từ vựng, ấn tượng sẽ càng sâu sắc!

Khi bắt gặp mỗi từ hãy nhanh chóng bật ra ý nghĩa của tiếng Việt của nó, cũng tương tự, mỗi khi nhìn vào từ tiếng Việt hãy buột miệng nói ra từ đó bằng tiếng Anh. Hoặc cách khác là hãy mời học sinh của bạn nói ra từ này, sau đó bạn lập tức dịch từ đó sang tiếng Việt; khi học sinh nói một từ tiếng Việt, bạn nhanh chóng buột miệng nói ra từ này bằng tiếng Anh. Thông qua phương pháp dịch nhanh từ vựng dưới dạng song ngữ, hiệu quả sẽ vô cùng tuyệt vời! Thông qua phương pháp này, bạn đồng thời bạn còn có thể luyện tập và trau dồi khả năng dịch nói của mình!

Từ vựng khi đứng độc lập chỉ có thể là “học lại quên, quên lại học, lại học lại quên”! Cho nên, nhất định phải học thuộc lòng từ vựng thông qua ứng dụng thực tiễn. Từ vựng được đặt trong câu mới là từ vựng “sống”, mới có thể giúp bạn ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng một cách lâu bền, mới có thể tạo ngữ cảm, mới có thể giúp bạn khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên! Điều quan trọng là, học thuộc lòng thông qua câu, bạn không những có thể tích lũy vốn từ vựng, hơn nữa còn có thể tích lũy số câu! Số câu bạn tích lũy được còn quan trọng hơn nhiều số từ vựng bạn học được!

Một đoạn văn ngắn đã chứa đựng rất nhiều từ vựng và câu ngắn, với việc học thuộc lòng đoạn văn bạn hoàn toàn có thể “tuyên chiến” với từ vựng! Hơn nữa, đoạn văn còn giúp bạn có thể ghi nhớ từ vựng một cách chính xác về mặt ý nghĩa và cách dùng. Điều quan trọng là, thông qua đoạn văn bạn có thể dễ dàng nói rất nhiều đoạn văn tiếng Anh, đây cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta khi học tiếng Anh!

Hy vọng, với 10 phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bổ ích này sẽ giúp các bạn học từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh chóng cải thiện vốn tiếng Anh của bản thân mình.

Nghe IELTS sao cho hiệu quả

Thuộc Lòng 60 Từ Vựng Học Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập

Từ vựng học tiếng Anh về đồ dùng học tập rất quen thuộc với bé vì các con được tiếp xúc mỗi ngày trên lớp hay ngay tại nhà. Đây chính là một lợi thế giúp con rút ngắn thời gian ghi nhớ từ vựng hơn.

Ngoài việc chú trọng đến từng từ đơn lẻ, các bố mẹ cũng nên lưu ý đến việc lồng ghép các động từ và tính từ khác để tạo thành những mẫu câu giao tiếp, giúp con hình thành phản xạ tiếng Anh.

Ví dụ 1:

Is this your textbook?

Quyển sách giáo khoa này là của con à?

Yes, it is.

Dạ, đúng rồi ạ. Ví dụ 2:

Are these your pens?

Những cây bút mực này có phải của em không?

No, they aren’t. My pens are put in my pencil case.

Dạ không ạ. Em đã cất bút mực vào ví bút rồi ạ. Ví dụ 3:

Lisa, can you give me a chalk?

Lisa, em có thể đưa cho cô một viên phấn không?

Yes, here you are.

Dạ, của cô đây ạ. Ví dụ 4:

Can I help you?

Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

I want to buy a notebook for my son.

Ví dụ 1:

What color is your school bag?

Cặp của bạn màu gì?

Oh, there are many colors on my bag, purple, pink and black.

Cặp của mình nhiều màu lắm.Màu tím, màu hồng và màu đen. Ví dụ 2:

How long is your ruler?

Thước kẻ của bạn dài bao nhiêu?

It’s about 20cm.

Khoảng 20cm. Ví dụ 3:

Square convenient – Thước eke

Is your set square convenient?

Thước e-ke có tiện lợi không?

Yes, it helps me to draw a lot of shapes.

Có chứ, nhờ nó mà tớ vẽ được nhiều hình hơn Ví dụ 4: Eraser – Tẩy bút chì

What will you do when you write the wrong letter?

Khi bạn viết sai thì bạn sẽ làm gì?

I will use an eraser to wipe it off.

Ví dụ:

What color is your desk?

Bàn học của con màu gì?

Is that your pencil sharpener?

Bố mẹ có thể theo dõi fanpage Edupia để nhận thêm nhiều trò chơi thú vị ngay tại nhà cho con

Ngoài ra, bố mẹ cũng hãy thử áp dụng trò chơi dân gian đố chữ của Việt Nam để giúp con không chỉ học từ vựng mà con tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Ví dụ:

Đồn rằng chữ thuộc làu làu

Thư, kinh, sử, truyện – một câu cũng lần

Chủ nhà mà cách bước chân

Ai hỏi văn chương, chữ nghĩa thì thầy mần nặng thinh – Cái gì?

Nếu bố mẹ muốn được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Thuộc Lòng Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!