Đề Xuất 6/2023 # Học Sinh Nhất Lớp Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 14 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Học Sinh Nhất Lớp Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Sinh Nhất Lớp Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thằng bé là học sinh lớp 7 duy nhất trong khi các đứa khác là học sinh lớp 8 .

He was in seventh grade – the other six team members were all eighth-graders .

EVBNews

Không ai ngờ là Dai Manju lại là học sinh giỏi nhất lớp

Turns out that Dai Manju was the best pupil in her grade.

ted2019

Bọn em là các học sinh giỏi nhất lớp.

We’re the best students in the class.

OpenSubtitles2018.v3

Và con tôi là học sinh giỏi nhất ở trong lớp trong nhưng môn học này.

And she was the best in the class at those subjects.

ted2019

Một tháng sau khi tốt nghiệp, 2 học sinh giỏi nhất lớp này sẽ trở lại đây để đua cho đội World Racing trong giải cúp Lucas Oil.

A month after the end of exams, the two best of you return compete in the Lucas Oil Cup here.

OpenSubtitles2018.v3

Paasikivi đã cho thấy sự thèm ăn đầu tiên, và là học sinh giỏi nhất trong lớp của mình.

Paasikivi exhibited an early appetite for reading, and was the best pupil in his class.

WikiMatrix

Ben Carson tự nhủ: “Mình là học sinh dốt nhất trong cả lớp 5.”

Ben Carson said of himself, “I was the worst student in my whole fifth–grade class.”

LDS

Em Jennifer, 17 tuổi, là một trong số học sinh luôn có thành tích học tập cao nhất lớp.

SEVENTEEN-YEAR-OLD Jennifer maintained a grade average among the highest in her class.

jw2019

Sinh ra tại Asunción Mita tại Department of Jutiapa, đủ điều kiện làm giáo viên tiểu học ở Jalapa năm 1927, là học sinh giỏi nhất trong lớp.

Born in Asunción Mita in the Department of Jutiapa, Chinchilla qualified as a primary school teacher in Jalapa in 1927, the best student in her class.

WikiMatrix

Mặc dù cô là học sinh giỏi nhất trong lớp, Magoola đã không tốt nghiệp vì cô đã bị đuổi học vì bỏ học đi lưu diễn với Afrigo Band.

Although she was the best student in her class Magoola didn’t graduate because she was discontinued from her course for absconding when she went on tour with Afrigo Band.

WikiMatrix

Bạn có phải là học sinh duy nhất trong lớp, hoặc nhân viên duy nhất tại nơi làm việc, theo sát các nguyên tắc Kinh Thánh không?

Are you the only student in your class or the only worker at your place of employment who adheres to Bible principles?

jw2019

Ngay cả khi bạn là học sinh giỏi nhất trong lớp thì bạn vẫn luôn phải cố gắng tìm những điểm yếu của mình và khắc phục chúng .

Even if you are the best student in your class , always try to find your weak areas and work on them .

EVBNews

Nhất định là học sinh lớp này rồi!

It must be someone sitting in this classroom!

OpenSubtitles2018.v3

Tất cả học sinh trong lớp đều nhất trí với quan điểm đó, riêng Stephanie thì cảm thấy em phải nói lên niềm tin của mình dựa trên Kinh Thánh.

When everyone in the class agreed with this viewpoint, Stephanie felt compelled to defend her Bible-based position.

jw2019

Trước khi có dự án, các em học sinh thường thấy các bài học rất chán, nhất là ở các lớp học cả ngày.

Before the project, students found lessons boring, especially for whole-day classes.

worldbank.org

Howard bắt đầu tập luyện võ thuật dưới sự hướng dẫn của nhà vô địch thế giới Matt Mullins khi ông đặc cách nhận Howard làm học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp của mình.

Howard began training under martial arts world champion Matt Mullins when Mullins made an exception allowing Howard to become the youngest student in his class.

WikiMatrix

Mỗi học sinh lớp bảy, thậm chí là đứa dở nhất cũng biết định luật động lực học thứ hai.

Now, every seventh grader, even the dumb ones, know the second law of thermodynamics.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi dạy về tiến hóa sinh học ở một trong những lớp đông nhất tại Mĩ, và đến khi sinh viên hiểu được tại sao tôi cứ bảo họ là cá suốt, tôi biết tôi đã làm tốt việc của mình.

I teach one of the largest evolutionary biology classes in the US, and when my students finally understand why I call them fish all the time, then I know I’m getting my job done.

ted2019

Điều đáng buồn là em thường bị bạn bè nhục mạ cho đến một ngày kia cô giáo bảo học sinh đem sách các em thích nhất vào lớp.

Sadly, she was the target of her schoolmates’ insults until the day the teacher asked the students to bring their favorite book to class.

jw2019

Woo Ki-myung, một học sinh trung học bình thường, phải lòng Hye-jin, một cô gái nổi tiếng và đẹp nhất trong lớp.

Woo Ki-myung, a completely ordinary high school student, has a crush on Hye-jin, the prettiest, most popular girl in class.

WikiMatrix

Năm ngoái, một học sinh trong lớp tôi, mới năm nhất biết tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, đã xử lý một bản da cừu mà chúng tôi đã chụp tại một thư viện nổi tiếng ở Rome.

Last year, a student in my class, a freshman, with a background in Latin and Greek, was image-processing a palimpsest that we had photographed at a famous library in Rome.

ted2019

850 Các các Universal giao diện là giao diện mạnh nhất PASCO đã bao giờ mang đến lớp học của sinh viên.

The 850 Universal Interface is the most powerful interface that PASCO has ever brought to the student classroom.

QED

Các em sẽ nói điều gì là quan trọng nhất mà một học sinh có thể đạt được từ lớp giáo lý và viện giáo lý?

What would you say is the most important thing a student can gain from seminary and institute?

LDS

Sinh Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Nghiên cứu fossa tại Duisburg cung cấp nhiều dữ liệu sinh học loài.

Research on the Duisburg fossas has provided much data about their biology.

WikiMatrix

Lớp nhiên liệu sinh học này bao gồm electrofuels and photobiological solar fuels.

This class of biofuels includes electrofuels and photobiological solar fuels.

WikiMatrix

Không có thấy nhân tố sinh học lạ.

No biological agents in the prelim scan.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là phản ứng sinh học.

It’s a biological need.

OpenSubtitles2018.v3

Theo quan điểm sinh học…

From the biological point of view…

OpenSubtitles2018.v3

Thực tế, xe tải và máy bay có thể dùng hydro và nhiên liệu sinh học.

QED

Tôi cũng quên dần kiến thức sinh học rồi.

I’m rusty on my biology.

OpenSubtitles2018.v3

Theo các nhà phát triển, KEGG là một “đại diện máy tính” của hệ thống sinh học.

According to the developers, KEGG is a “computer representation” of the biological system.

WikiMatrix

Nhà sinh học Jeremy Griffith định nghĩa tình yêu là “lòng vị tha vô điều kiện”.

Biologist Jeremy Griffith defines love as “unconditional selflessness”.

WikiMatrix

Trước tiên chúng ta hãy nói về sinh học.

So let’s first talk about biology.

ted2019

Máy tính của công ty được bảo mật bởi mã hóa sinh học.

The company computers are protected by biometric encryption.

OpenSubtitles2018.v3

Một số họ đã là sinh viên trong một khóa học tôi về sinh học tiến hóa.

A couple of them were students in a course I was giving on evolutionary biology.

QED

Giống với nhà sinh học phân tử hơn đấy.

More like a molecular biologist.

OpenSubtitles2018.v3

Gần đây, đô thị này đã nổi tiếng với biệt danh “làng năng lượng sinh học” ở Đức.

Recently, the village has come to be known as the first so-called “bio energy village” in Germany.

WikiMatrix

” Bạn biết không, tôi sẽ làm gì trong một phòng thí nghiệm sinh học? ”

” Well, you know, what would I do in a biolab? “

QED

Đó là thứ gọi là năng lượng sinh học.

That is what bioenergy is.

ted2019

Các hiệu ứng sinh học gây ảnh hưởng trong phạm vi bán cầu.

The biological effects are certainly hemispheric.

ted2019

Trong in sinh học, có ba loại máy in chính đã được sử dụng.

In bioprinting, there are three major types of printers that have been used.

WikiMatrix

Sinh viên ngành công nghệ sinh học khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

The secular bioengineering student is quite active on social media.

ted2019

Công nghệ sinh học à?

Bioengineered?

OpenSubtitles2018.v3

1, 2. (a) Có những thí dụ điển hình nào về ngành gọi là phỏng sinh học?

1, 2. (a) What examples illustrate the field called biomimetics?

jw2019

Để hiểu rõ về sinh học, cần phải hiểu sâu về quá trình tiến hóa.

A thorough understanding of biology requires a thorough understanding of the process of evolution.

QED

Đạo diễn, nhà diện ảnh, nhà sinh học Joel Heath danh bảy năm cho dự án này.

The director, cinematographer and biologist Joel Heath spent seven years on the project, writing biological articles on the eider.

WikiMatrix

Sinh học không quan tâm đến thiết kế trừ khi nó có tác dụng.

Biology doesn’t care about the design unless it works.

QED

Nó có thể là do phát quang sinh học.

Some may be biological.

WikiMatrix

Bàn Học Sinh Trong Tiếng Tiếng Anh

Ellie liếc nhìn từ dãy bàn các học sinh bên cạnh nó lên tới Cô Fitz.

Ellie glanced from the row of students beside her up to Miss Fitz.

LDS

La bàn sinh học

A Built-in Compass

jw2019

Hãy chào mừng những khối óc và bàn tay của học sinh tôi.

Please meet the minds and hands of my students.

ted2019

Hãy tưởng tượng đời sống sẽ ra sao nếu cơ thể bạn được trang bị la bàn sinh học.

Think what life would be like if your body were equipped with a built-in compass.

jw2019

Ellie cảm thấy tim mình đập mạnh khi Cô Fitz tiếp tục đi xuống dãy bàn của các học sinh.

Ellie felt her heart thumping as Miss Fitz continued down the row of students.

LDS

( Học sinh bàn tán )

( Children talking )

QED

(Học sinh bàn tán)

(Children talking)

ted2019

Học sinh bàn tán.

Students talk.

OpenSubtitles2018.v3

Cô Fitz đang đi xuống các dãy bàn và hỏi mỗi học sinh một câu hỏi, từng em một.

Miss Fitz was going down the rows of desks and asking each student a question, one by one.

LDS

Bàn về nhiên liệu sinh học mà chúng ta vẫn chưa phát minh ra.

We talk about biofuels that haven’t been invented yet.

QED

Hơn nữa, trò chơi mới nhất thường là đề tài bàn tán của các bạn học sinh.

Besides, the latest electronic game is likely to be the topic of schoolyard conversation.

jw2019

Deborah Loewenberg Ball analyzed a third grade class students‘ ideas about even and odd numbers and zero, which they had just been discussing with a group of fourth-graders.

WikiMatrix

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ít nhất mười học sinh đang ngồi tại bàn đó.

At the time of the shooting, seven students were seated at that table.

WikiMatrix

Trong khi tôi lén lút đọc bài viết này dưới bàn trong lớp sinh học chúng ta đáng lẽ ra phải chú ý đến các phân tử thú vị khác được gọi là kháng thể

And while I was sneakily reading this article under my desk in my biology class, we were supposed to be paying attention to these other kind of cool molecules, called antibodies.

QED

Vài ngày sau, khoảng 350 học sinh chúng tôi ngồi ở bàn ăn trưa.

A few days later, about 350 of us were seated at our tables set for lunch.

jw2019

Từ khi biết tin con bé bị mất tích , bọn học sinh đã bàn tán về bản tin thời sự này và cầu nguyện cho con bé vào mỗi buổi sáng .

Every morning since she was first reported missing , my children have discussed news reports about her and prayed for her safe return .

EVBNews

Học sinh ngồi ở bàn của Nhà mình và có thể ăn, trao đổi cùng bạn bè, và hoàn thành bài tập trong những phút cuối.

Students sit at their own House table and can eat and socialise, or finish homework.

WikiMatrix

Sau khi đã chơi xong bi lắc và bóng bàn, chúng tôi đưa tặng các bộ dụng cụ học sinh.

After we played foosball and ping-pong, we handed out the kits.

LDS

Chúng ta chỉ cần vượt qua máy quét sinh trắc học mạch máu lòng bàn tay của phòng máy chủ.

We just need to get past the server rooms by a metric palm scanner…

OpenSubtitles2018.v3

Anh ta có một mật mã quản lý giúp vượt qua máy quét sinh trắc học mạch máu lòng bàn tay.

He has an administrative code that bypasses the biometric palm scanner.

OpenSubtitles2018.v3

Hiện nay đây là trường chuyên duy nhất tại thành phố Đà Nẵng, thu hút học sinh giỏi trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam.

Currently, this is the only gifted high school in Da Nang city, attracting top students from the city as well as the neighbor province Quang Nam.

WikiMatrix

Các thực tập sinh làm việc ở đó trên cùng những cái bàn, vai kề vai, máy tính kề máy tính với mấy em học sinh.

And so our interns were actually working at the same tables very often, and shoulder- to- shoulder, computer- next- to- computer with the students.

QED

Patti Nielson liên lạc bằng điện thoại với dịch vụ khẩn cấp, thông báo hiện tình và cố đưa học sinh vào ẩn nấp dưới bàn.

As the shooting unfolded, Patti Nielson talked on the phone with emergency services, telling her story and urging students in the library to take cover beneath desks.

WikiMatrix

The studious student Kibum decides to investigate the matter, covering the attacks on his blog, which causes them to become a hot topic within the student body.

WikiMatrix

Khi nghĩ về việc học, ta thường nghĩ đến học sinh trong lớp học hay giảng đường, với sách mở trên bàn, chăm chú vào bài giảng của giáo sư đang đứng trước mặt.

When we think about learning, we often picture students in a classroom or lecture hall, books open on their desks, listening intently to a teacher or professor in the front of the room.

ted2019

Hóa Sinh Trong Tiếng Tiếng Anh

Máy tính của công ty được bảo mật bởi mã hóa sinh học.

The company computers are protected by biometric encryption.

OpenSubtitles2018.v3

Stanley Ben Prusiner (sinh ngày 28 tháng 5 năm 1942) là một nhà thần kinh học, nhà hóa sinh người Mỹ.

Stanley B. Prusiner (born May 28, 1942) is an American neurologist and biochemist.

WikiMatrix

Chỉ riêng Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Malabar sản xuất 40.000 tấn chất đặc hóa sinh hàng năm.

The Malabar Sewage Treatment Plant alone produces 40,000 tons of biosolids yearly.

jw2019

Năm 1950 Nhà hóa sinh Erwin Chargaff khám phá hợp chất ADN giữa các loài có sự khác biệt.

1950 Biochemist Erwin Chargaff discovered that the composition of DNA varies among species.

jw2019

Glucagon làm tăng chuyển hóa sinh năng lượng và được tăng cao trong điều kiện căng thẳng.

Glucagon increases energy expenditure and is elevated under conditions of stress.

WikiMatrix

1927) 1879 – Maud Menten, nhà hóa sinh vật học người Canada (m.

1927) 1879 – Maud Menten, Canadian physician and biochemist (d.

WikiMatrix

Tiến hóa sinh học tạo dựng nên khung xương sống lý thuyết của CFT.

Biological evolution forms the theoretical backbone of CFT.

WikiMatrix

Tôi có thể làm điều đó với một nhà hóa sinh.

I could do with a biochemist.

OpenSubtitles2018.v3

Ồ, vì cậu là một tiến sĩ sinh học với chuyên nghành hóa sinh.

Oh, yeah,’cause you’re the doctor with a specialty in bio–chem.

OpenSubtitles2018.v3

Lớn lên ở Kenya, tôi biết mình luôn muốn học ngành hóa sinh.

Growing up in Kenya, I knew I always wanted to study biochemistry.

ted2019

Florkin đậu bằng tiến sĩ y khoa và làm giáo sư môn hóa sinh ở Đại học Liège.

Florkin was graduated as a Doctor in Medicine and became a professor of biochemistry at the University of Liège.

WikiMatrix

Sau khi hoàn tất 2 năm nghiên cứu, ông quyết định tiếp tục làm nhà hóa sinh.

At the completion of his two years’ study, Krebs decided to continue his career as a biochemist.

WikiMatrix

Năm 1948 Krebs nhận lời làm giáo sư phụ tá môn hóa sinh ở Đại học Washington tại Seattle.

In 1948 Krebs accepted a position as assistant professor of biochemistry at the University of Washington, Seattle.

WikiMatrix

Hóa sinh, dù em tên Amy học chuyên ngành tiếng Pháp.

Biochem, even know you are in French major, whose name is Amy.

OpenSubtitles2018.v3

Heinz Ludwig Fraenkel-Conrat (29.7.1910 – 10.4.1999) là một nhà hóa sinh, nổi tiếng về công trình nghiên cứu virus.

Heinz Ludwig Fraenkel-Conrat (July 29, 1910 – April 10, 1999) was a biochemist, famous for his viral research.

WikiMatrix

Ông ta là một nhà hóa sinh.

He’s a biochemist.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ta làm việc cho chúng tôi được vài năm với vai trò một nhà hóa sinh.

He worked for us for several years As a biochemist.

OpenSubtitles2018.v3

Bể chứa chất đặc hóa sinh

Biosolid storage tank

jw2019

Viện này sau đó sát nhập vào Viện Hóa sinh Max-Planck mới thành lập năm 1972.

In 1972, that institute was merged into the newly founded Max-Planck Institute of Biochemistry in 1972.

WikiMatrix

Một nhà hóa sinh giải thích về niềm tin

A Biochemist Explains Her Faith

jw2019

Trong thực hành hóa học và hóa sinh, hầu hết các dung môi là chất lỏng phân tử.

In the practice of chemistry and biochemistry, most solvents are molecular liquids.

WikiMatrix

Nhà máy điện khí hóa sinh khối tại Strem, gần Güssing, Burgenland, Áo đã hoạt động từ năm 2005.

A biomass gasification power plant in Strem near Güssing, Burgenland, Austria, began in 2005.

WikiMatrix

Trong số những người chơi , có rất ít người có nền tảng kiến thức về hóa sinh .

Few of the players had any background in biochemistry .

EVBNews

Nó có vai trò quan trọng trong kết cấu, hóa sinh học và dinh dưỡng của mọi tế bào.

It plays an important role in the structure, biochemistry, and nutrition of all living cells.

WikiMatrix

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Sinh Nhất Lớp Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!