Đề Xuất 6/2023 # Học Sinh Chăm Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Học Sinh Chăm Học Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Sinh Chăm Học Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cody does well in school and is interested in several intellectual activities.

WikiMatrix

Năm 2002, Thiệu Dật Phu sáng lập ra một giải thưởng quốc tế mang tên giải thưởng Thiệu Dật Phu, giải thưởng này trao cho các nhà khoa học trên ba lĩnh vực nghiên cứu là thiên văn học, toán học, khoa học sinh mạng và chăm sóc sức khỏe.

In 2002, Shaw established an international award, the Shaw Prize, for scientists in three areas of research, namely astronomy, mathematics, and life and medical science.

WikiMatrix

Nhưng nếu học sinh đó lười biếng và không chăm học!

Anyway, if you picked such a stellar student, but if that student is lazy, and doesn’t work hard!

QED

Giáo viên của chúng tôi hẳn phải học tiếng Anh rất chăm chỉ khi ông còn là một học sinh trung học.

Our teacher must have studied English hard when he was a high school student.

Tatoeba-2020.08

Tương tự, là học sinh, hẳn bạn siêng năng và chăm chỉ học hành.

In like fashion, as a student, you probably work hard in school.

jw2019

Học sinh được miễn học phí và người dân được chăm sóc sức khỏe cũng miễn phí.

Students who are ill are treated free of charge.

WikiMatrix

Khi nghĩ về việc học, ta thường nghĩ đến học sinh trong lớp học hay giảng đường, với sách mở trên bàn, chăm chú vào bài giảng của giáo sư đang đứng trước mặt.

When we think about learning, we often picture students in a classroom or lecture hall, books open on their desks, listening intently to a teacher or professor in the front of the room.

ted2019

Tôi đã học rất chăm chỉ ở đại học, tôi tự hào là một trong số ít nữ sinh tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở trường đại học của tôi.

I studied really hard in college, and I was proud to be one of the very few female computer science graduates at my university.

ted2019

2 Hãy là một học sinh giỏi: Nếu chuẩn bị kỹ khi đến lớp và chăm chỉ học hành, các em sẽ nhận được lợi ích lâu dài.

2 Be a Good Student: If you are well prepared when you attend your classes and pay close attention, you will derive lasting benefits.

jw2019

Nhưng những kiến thức này không phải không thể học được, và tôi chắc chắn mọi học sinh của tôi đều có thể học được những kiến thức đó nếu chúng đủ chăm chỉ trong thời gian dài.

But these concepts are not impossible, and I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough.

ted2019

Trong nhà, ông là phát ngôn viên đảng của ông về chăm sóc, năng lượng, thể thao, giáo dục đại học và khoa học và công nghệ sinh học.

In the House, he was his party’s spokesman on care, energy, sports, higher education and sciences and biotechnology.

WikiMatrix

Lời ca đã nhắc đến một loạt hình ảnh về những sự khó khăn mà những học sinh chăm chỉ phải trải qua trên con đường đầy chông gai để có được tri thức, bắt đầu với ánh đèn đom đóm mà các học sinh xưa từng dùng để học khi họ không có nguồn sáng nào khác.

The words describe a series of images of hardships that the industrious student endures in his relentless quest for knowledge, starting with the firefly’s light, which the student uses to keep studying when he has no other light sources.

WikiMatrix

Cô đã động viên và hướng dẫn cho Sonia và sự học tập chăm chỉ hàng tháng trời của Sonia đã giúp em nhận được học bổng với tư cách là một sinh viên trao đổi .

Her teacher encouraged and guided her , and Sonia ‘s months and months of work earned her a scholarship as an exchange student .

EVBNews

Croatia cung cấp an sinh xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu, giáo dục tiểu học và trung học miễn phí, trong khi hỗ trợ văn hóa thông qua nhiều tổ chức công và đầu tư của công ty trên truyền thông và xuất bản.

Croatia provides a social security, universal health care system, and a tuition-free primary and secondary education, while supporting culture through numerous public institutions and corporate investments in media and publishing.

WikiMatrix

Thật là một đặc ân cho các Nhân-chứng Giê-hô-va trẻ tuổi còn đi học, nếu họ chăm chỉ học hỏi cá nhân hay trong những buổi nhóm họp trong hội-thánh để hiểu thấu Lời Đức Chúa Trời hầu giúp những học sinh khác biết những câu trả lời của Kinh-thánh.

What a privilege for Jehovah’s Witnesses who are still in school to apply themselves diligently in personal study and at congregation meetings, so as to get an understanding of the Bible and help such ones to learn the Bible’s answers!

jw2019

Jun’ichirō chứng minh mình là một giáo viên có năng lực và chăm chỉ, một người coi các phương pháp chính thống để dạy dỗ học sinh dựa trên kiến thức là vô ích, anh dạy dỗ và động viên học sinh của mình theo cái cách của một otaku chính hiệu.

Junichiro proves himself a capable and hardworking teacher who comes with unorthodox methods based on the seemingly useless knowledge he obtained as an otaku to teach and motivate his students.

WikiMatrix

Trong thiết lập trường học cộng đồng, Halperin quan sát nhiều hình thức khác nhau của quan hệ thân nhân thực tế (tưởng tượng) được nghi thức hóa một cách đặc biệt (ví dụ, nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em (tạm thời và vĩnh viễn), và nhiều các hình thức khác nhau của quan hệ thân nhân phi sinh học hoặc sinh học mở rộng.

In the community school setting, Halperin observes many different forms of practical (fictive) kinship that are particularly ritualized (i.e., adoption, child foster care (temporary and permanent), and various other forms of nonbiological or extra-biological kinship.

WikiMatrix

Cả hai đoàn này, với lịch sử hơn 300 năm, biểu diễn đều đặn và cũng tích cực chăm lo cho một thế hệ nghệ sĩ rối mới và khai phá thêm các kiến thức về nghệ thuật rối qua các chương trình đào tạo ở các trường trung học và dạy các sinh viên Mỹ trong các chương trình học thuật mùa hè tại nhà hát của mình.

Both troupes, which trace their histories back more than 300 years, perform frequently and are also active in nurturing a new generation of traditional puppeteers and expanding knowledge of puppetry through training programs at local middle schools and by teaching American university students in summer academic programs at their home theaters.

WikiMatrix

Các chương trình chính là: cung cấp cho trẻ em nghèo nền giáo dục tốt, nước sạch và sự chăm sóc y tế thiết yếu, phẫu thuật chữa lành các khuyết tật tim cho trẻ em (chiến dịch Trái tim Khỏe mạnh), trao học bổng để cải thiện kết quả học tập (SPELL), hỗ trợ trẻ em khuyết tật, chương trình nha khoa, chương trình vệ sinh và nước sạch.

Among the key programs are: providing low-income children with a good education, clean water and vital medical care, surgery program to heal heart defects in children (Operation Healthy Heart), scholarship program to improve educational outcomes (SPELL), dental program, support for children with disabilities, and an innovative clean water and sanitation program.

WikiMatrix

Sự Chăm Chỉ Trong Tiếng Tiếng Anh

Các em cũng có thể bày tỏ lòng trắc ẩn, sự chăm chỉ, và tính lạc quan.

You also can show compassion, hard work, and optimism.

LDS

Nhờ sự chăm chỉ, cống hiến và tin vào Chúa quyền năng.

Because of hard-work, dedication and faith in God Almighty.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, cần nhớ rằng không gì thay thế được nỗ lực cá nhân và sự chăm chỉ.

Keep in mind, though, that there are no shortcuts around personal effort and perseverance.

jw2019

Bạn muốn làm việc thật sự, thật sự, thật sự chăm chỉ?

You want to work really, really, really hard?

QED

Nó phải bắt đầu từ sự chăm chỉ, bằng sự kiên định

It begins with hard work.

OpenSubtitles2018.v3

Năng lực, sự chăm chỉ và cơn đói của hắn sẽ được minh chứng.

His ability, his hard work and his hunger Shall be rewarded.

OpenSubtitles2018.v3

Sự chăm chỉ và tiến bộ của họ trong Trường Thánh Chức Thần Quyền là điều vui mừng.

Their diligence and progress in the Theocratic Ministry School are a delight.

jw2019

Cô ấy là người mà dạy tôi về sự chăm chỉ .

She ‘s the one who taught me about hard work .

EVBNews

tất cả sự chăm chỉ của cô ấy cuối cùng cũng thành công và hiện tại cô ấy rất thành đạt.

All her hard work paid off in the end and she’s now very successful.

Tiên Nguyễn

Do sự chăm chỉ của cô, cô có thể nói thành thạo tiếng Anh, Creole và Fante (ngôn ngữ của cha cô).

Due to her upbringing she could speak fluent English, Creole, and Fante (the language of her father).

WikiMatrix

• Phần lớn người trả lời nói rằng bất bình đẳng giữa giàu và nghèo phần nào do tài năng và sự chăm chỉ.

• Most respondents say that disparities between rich and poor are driven in part by talent and hard-work.

worldbank.org

Sự chăm chỉ và hợp tác giữa những anh em đầy tinh thần hy sinh này đã tạo nên một sự làm chứng lớn”.

A great witness has been given by the hard work and cooperation of these self-sacrificing brothers.”

jw2019

Nhưng đôi khi sự thông thái lại quan trọng hơn sự chăm chỉ, và tôi nghĩ đây là một ví dụ chứng tỏ điều đó.

But sometimes cleverness is more important than spelling, and I thought this would be one of those instances.

ted2019

Cô còn tham gia tập 130 của chương trình “Win Win” của kênh KBS2 để nói về sự chăm chỉ và những khó khăn lúc tập luyện.

She has also since appeared in episode 130 of KBS 2TV’s variety show “Win Win”, sharing about her hardships and struggles while training for competitions.

WikiMatrix

Đến bây giờ, quan điểm hay nhất mà tôi từng được nghe về cách xây dựng sự chăm chỉ ở trẻ đó là “tư tưởng cầu tiến”.

So far, the best idea I’ve heard about building grit in kids is something called “growth mindset.”

ted2019

Đến bây giờ, quan điểm hay nhất mà tôi từng được nghe về cách xây dựng sự chăm chỉ ở trẻ đó là ” tư tưởng cầu tiến “.

So far, the best idea I’ve heard about building grit in kids is something called ” growth mindset. “

QED

Chúng ta có thể học được rằng công việc làm và sự chăm chỉ ban phước cho chúng ta không chỉ về mặt vật chất mà còn cả mặt tinh thần.

We can learn that work and industry bless us not only temporally but also spiritually.

LDS

Vì cô đã thực sự rất chăm chỉ, đây là công việc của cô.

Because you worked really hard, and it’s your job.

OpenSubtitles2018.v3

Tính bền bỉ gắn bó với tương lai của bạn, ngày qua ngày, không chỉ tuần, không chỉ tháng, nhưng trong nhiều năm, và làm việc thực sự chăm chỉ để biến tương lai đó thành hiện thực.

Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality.

QED

Nhờ sự chăm chỉ của cha và tính tiết kiệm của mẹ , họ đã gửi được đứa con trai đầu tiên của mình đến học ở trường đại học , sau đó lần lượt hết đứa này đến đứa khác .

With his hard work and her thriftiness , they sent their first son off to college , then another child and then another .

EVBNews

(Cười) Chúng tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ, nhưng chúng tôi biết rằng công nghệ này sẽ không khó phát triển như một thái độ về những gì quan trọng, và làm thế nào để áp dụng công nghệ.

(Laughter) So we’ve been working really, really hard, but we knew that the technology would not be as hard to develop as an attitude about what’s important, and how to apply the technology.

ted2019

Sự chăm chỉ làm việc, sự phục vụ truyền giáo mà đã giúp em hiểu rõ mục đích của cuộc sống, và sự chuẩn bị quả quyết cuối cùng đã khắc phục được hậu quả của giai đoạn ngắn ngủi đầy dại dột này.

Hard work, a mission that awakened in him a correct vision of life’s purposes, and unrelenting preparation eventually overcame the consequence of this brief period of foolishness.

LDS

Khi bạn và gia đình thấy sự chăm chỉ của các thành viên nhà Bê-tên, những anh chị làm công tác cứu trợ, giáo sĩ cũng như các anh chuẩn bị và tổ chức hội nghị, hẳn lòng bạn sẽ càng cảm kích trước tình anh em quốc tế.

When you and your family see the hard work of Bethelites, relief workers, missionaries, and brothers who prepare and organize conventions, appreciation for the worldwide brotherhood will surely grow in your heart.

jw2019

Tôi tin vào giọt mồ hôi, sự lao động chăm chỉ của các bạn.

I believe in your sweat. I believe in your hard work.

OpenSubtitles2018.v3

Người ở bàn này, tất cả chúng tôi, đều đi lên qua sự chân thật, chăm chỉ làm việc.

The men at this table, all of us, came up through honest, hard work.

OpenSubtitles2018.v3

Aries Koh: Lớp Học Tiếng Chăm Và Cách Học Tiếng Chăm

Đối với một ai muốn tìm hiểu về nền văn hóa của một dân tộc hoặc một đất nước nào đó thường thì họ sẽ học vài câu chào hỏi bằng ngôn ngữ của người dân nơi đó. Khi tìm hiểu về văn hóa Chăm, khi gặp một người Chăm mà tôi có thể nói vài câu bằng tiếng Chăm sẽ tạo ra không khí thân thiện và thoải mái trong buổi trò chuyện. Đây là điều mà tôi đang cố gắng thực hiện, ít nhất thì tôi cũng có thể nói vài câu chào hỏi khi gặp một người Chăm nào đó.

Ý định học tiếng Chăm được nảy sinh khi tôi có dịp trao đổi với những người Chăm ở An Giang, tôi cũng có hỏi vài người để học nhưng tôi không có khả năng ở Châu Giang lâu hơn 1 tuần đối với một lần đến đó. Bởi vì tôi thường đi từ Sài Gòn về Châu Giang gặp gỡ mọi người rồi lại quay lên Sài Gòn, thời gian chủ yếu của tôi thường ở Sài Gòn. Tôi được Mohd Mansour Halim[1] cho biết ở Sài Gòn có các lớp dạy tiếng Chăm, tôi có thể theo học. Nhưng theo em, đó là tiếng Chăm cổ khác biệt tiếng Chăm ở vùng Châu Giang (An Giang).

Để những ai muốn học tiếng Chăm và sự khác biệt mà Mansour nhắc đến. Trước tiên, tôi giải thích vài dòng về tiếng Chăm (chữ Chăm) truyền thống. Tiếng Chăm truyền thống được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhiều cũng như sự quan tâm đối với những công trình kiến trúc Chăm, những yếu tố quan trọng trong nghiên cứu văn hóa Chăm. Điều này được thấy trong Hội thảo Lịch sử ngôn ngữ và chữ viết Chăm đã diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào năm 2006.

Tiếng Chăm thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai – Đa Đảo[2] (Malayo-Polynesian) của hệ ngôn ngữ Nam Đảo (Austronesian), chữ viết từ lâu đời. Chữ viết Chăm ra đời vào thế kỷ thứ 2, dựa vào ký hiệu mẫu tự của chữ Phạn ở miền nam Ấn Độ. Theo Ts Phú Văn Hẳn giải thích, chữ viết này là akhar hayap có nguồn gốc từ một loại chữ viết Devanagari ở vùng phía Nam Ấn Độ[3]. Đến thế kỷ thứ 4, chữ Chăm được khắc trên bia đá, cho đến thế kỷ 15, chữ viết này phát triển chậm nhưng vững chắc và chứng thực sự tồn tại trên các bia đá mà ngày nay vẫn còn nhận thấy rất rõ nhưng đây là “chữ Chăm cổ”. Theo học giả Dominique Nguyễn, ngôn ngữ đó vẫn là ngôn ngữ cổ điển người Chăm hôm nay không đọc được nữa[4].

Đến thế kỷ 16, chữ viết được gọi là akhar thrah có nguồn gốc từ chữ Chăm cổ xuất hiện lần đầu tiên trên bia ký của tháp Po Rome – quốc vương Champa (trị vì từ năm 1627 – 1651). Chữ akhar thrah trở thành chữ viết thông dụng của vương quốc, được sử dụng trong tất cả các văn bản hành chính, tôn giáo, văn chương… Chữ viết này được thêm 4 phụ âm: nga, nja, na, ma so với chữ Chăm cổ[5]. Akhar thrah có quy luật chặt chữ trong ngữ pháp, chính tả và cấu trúc hành văn. Tiếng Chăm cùng thuộc nhóm ngôn ngữ với tiếng Malaysia, được chia hai hệ thống: chữ nói và chữ viết hoàn toàn khác nhau. Người Malaysia này nay thường dùng chữ nói để giao tiếp, trong viết thì tuân theo qui luật chính tả truyền thống. Người Chăm theo phương pháp này, họ đơn tiết hóa một số âm tố nhưng khi viết luôn tuân theo qui luật, đúng chính tả chứ không đơn tiết hóa được.

Ngôn ngữ Chăm gặp phải sự biến động lớn từ sau năm 1978, thời điểm ra đời akhar thrah cải biến của Ban biên soạn sách chữ Chăm (BBSSCC). Với mục đích duy trì và bảo tồn di sản ngôn ngữ chữ viết dân tộc Chăm và tạo điều kiện để thế hệ người Chăm trẻ tiếp thu kho tàng văn học mà các bậc tiền nhân để lại, BBSSCC được thành lập hoàn thành giáo trình giảng dạy tiếng Chăm. Tuy nhiên, giáo trình mới này vấp phải một số sai lầm dẫn đến một bộ chữ Chăm mới được cải biến và lượt bớt chữ từ akhar thrah. Với nhiều nhận xét của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Chăm, những sai lầm trong giáo trình được nêu ra, chúng tôi Po Drama đưa ra 4 sai lầm mang yếu tố hệ thống và 3 sai lầm mang yếu tố chính tả. Những sai lầm trong giáo trình tiếng Chăm dẫn đến nhiều hậu quả mà hậu quả trước mắt là thế hệ trẻ học tiếng Chăm cải biến sẽ không đọc được chữ Chăm do cha mẹ họ viết và những văn bản được lưu truyền bằng chữ Chăm truyền thống.

Bên cạnh việc những nhà nghiên cứu lên tiếng góp ý cho việc bảo tồn chữ Chăm truyền thống, sửa đổi những sai lầm trong giáo trình chữ Chăm của BBSSCC, các năm gần đây, Chi hội dân tộc Chăm tổ chức mở lớp dạy tiếng Chăm cho các em người Chăm đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm vào việc bảo tồn chữ viết Chăm truyền thống.

Hầu hết các ngôn ngữ, ở mỗi địa phương đều có những âm tiết địa phương, người dân ở từng vùng từng miền có sử dụng những từ ngữ khác nhau, sự khác biệt của phương ngữ. Bên cạnh tính độc đáo và sự phong phú về các loại chữ viết đã và đang hình thành trong cộng đồng Chăm, ngôn ngữ ở các cộng đồng Chăm có sự khác biệt khá phức tạp.

Về chữ viết, người Chăm vùng Ninh Thuận và Bình Thuận phát triển và khuyến khích việc sử dụng akhar Thrah. Người Chăm Nam Bộ (Chăm Hồi giáo) tiếp tục dùng akhar Jawi (Javi), còn người Chăm H’roi dùng akhar Latin. Tuy cách viết của các chữ viết khác nhau nhưng các chữ viết có điểm chung là được phiên âm Latin theo hệ thống Viện Viễn Đông Pháp.

Tôi chỉ mới được hiểu vài nét về sự khác biệt giữa akhar thrah và akhar jawi, còn akhar Latin của người Chăm H’roi thì tôi chưa hiểu biết gì nên tôi chỉ có thể viết thêm vài dòng về akhar jawi. Akhar jawi được người Chăm Islam noi theo cách làm của người Malaysia, vận dụng mẫu tự Ả Rập của kinh Koran vào chữ Chăm truyền thống, không dùng mẫu tự Phạn ngữ như trước. Do đó, cách viết cũng thay đổi, cách viết akhar thrah là từ trái sang phải, lấy dòng trên cùng của ô chữ viết làm chuẩn giống như cách viết những nốt nhạc, còn cách viết akhar jawi là từ phải sang trái, lấy dòng cuối cùng của ô chữ làm chuẩn giống như cách viết của tiếng Việt. Bên cạnh, cách phát âm cũng có sự khác nhau, người Chăm ở An Giang phát âm S thì người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận phát âm Th, ví dụ: cái nhà: ở Châu Giang gọi là “Sang”, ở Ninh Thuận và Bình Thuận gọi là “Thang”. Hiện tại, ở một số thánh đường (masjid), chữ jawi được một số thầy giáo (Tuôn) dạy cho các trẻ em vào các buổi tối cùng với việc dạy chữ Ả Rập để các em biết đọc kinh Koran. Tuy nhiên, những người Chăm Hồi giáo thông thạo chữ jawi không nhiều nên chỉ có một vài nơi có được thầy giáo chữ jawi, chủ yếu những buổi dạy học là dạy chữ Ả Rập trong kinh Koran vì đây là điều quan trọng và cần thiết đối với người theo Islam.

Tôi chưa có điều kiện để tiếp cận và học chữ jawi, nhưng tôi có điều kiện học chữ thrah. Tôi nghĩ rằng có thể bắt đầu học từ chữ Chăm truyền thống để sau này có điều kiện học chữ jawi. Vậy một ai đó muốn học tiếng Chăm như tôi thì có thể ở đâu và tiếng Chăm học như thế nào?

Bạn có thể học tiếng Chăm theo hai cách: tham gia vào lớp tiếng Chăm cơ bản hoặc tự học theo giáo trình Tự học tiếng Chăm

Học theo cách thứ nhất, đó là tham gia vào lớp tiếng Chăm cơ bản. Lớp học tiếng Chăm, được Chi hội dân tộc Chăm phụ trách và mở các lớp học tiếng Chăm cơ bản hàng năm. Năm 2011, Chi hội dân tộc Chăm mở lớp cơ bản và nâng cao tại trường Đại học Mở Tp.HCM[6]. Năm nay, lớp tiếng Chăm cơ bản đã được mở ra trong thời gian từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 20 tháng 5, mỗi tuần học vào sáng Chủ nhật từ 8 giờ đến 11 giờ, địa điểm học tại trường Dự bị Đại học Tp. HCM (91, Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM)[7]. Trước đó, kế hoạch mở lớp học tiếng Chăm được thông báo bởi Chi hội dân tộc Chăm để mọi người đăng ký và biết được địa điểm tham gia học. Ngày đầu tiên của lớp học, Chi hội dân tộc Chăm thường tổ chức buổi khai giảng, những nhà nghiên cứu người Chăm và những người Chăm nổi tiếng được mời đến tham dự nhằm khuyến khích tinh thần học tiếng Chăm.

Theo như thông báo của lớp học tiếng Chăm, lớp học này dành cho các sinh viên Chăm – hiện đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi tôi đăng ký tham gia thì vẫn được vào học. Khi đến lớp học, tôi nhận thấy có hai người Kinh (Việt) khác cùng tham gia học tiếng Chăm.

Khi tham gia lớp học, tôi lần đầu tiên được tiếp xúc với chữ viết Chăm (lúc đó tôi mới biết chữ Chăm là akhar thrah). Còn các bạn người Chăm, hầu như bạn nào cũng đã từng học và biết viết akhar thrah ở cấp tiểu học, các bạn đến lớp học nhằm giúp nhớ lại và có dịp trao đổi bằng tiếng Chăm, đồng thời tạo mối liên hệ của những bạn trẻ trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận.

Lúc đầu vào lớp, tôi rất lo lắng vì mọi người trao đổi bằng tiếng Chăm thế nên tôi làm quen với các bạn gái ngồi xung quanh, giới thiệu mình là người Việt, nhờ các bạn giúp đỡ trong lúc học. Các bạn trở thành thông dịch viên cho tôi trong các buổi học, các bạn gọi tôi là Youn, ở đây tôi không thấy có sự miệt thị nào như một số sách giải thích từ Youn này, tôi thấy họ gọi như thế với nghĩa người Việt, dường như để mọi người xung quanh giúp đỡ tôi nhiều hơn như trong lúc đọc, có đến hai hoặc ba người chỉ tôi đọc, khi viết thì mỗi người chỉ tôi cách viết nét nào trước, móc tròn thế nào để chữ đẹp hơn, phân biệt những chữ viết có ký tự gần giống nhau thế nào.

Lớp học tiếng Chăm rất đông học viên, mỗi buổi học gần 50 – 60 học viên ngồi kín cả phòng học, được chia làm bốn tổ, các tổ trưởng điểm danh các học viên vào mỗi buổi học. Trong buổi học, lớp học có một người giảng dạy chính, cùng với hai người trợ giảng, họ chỉ dẫn cách viết để nét chữ sao cho đẹp, cách đọc sao cho đúng, phân biệt phát âm chữ này với chữ khác vì nhiều chữ có ký tự gần như giống nhau chỉ khác một nét móc nhỏ mà thôi. Buổi học đầu tiên, khoảng phân nửa thời gian dành cho mọi người tự giới thiệu về bản thân, đặc biệt là giới thiệu làng (palei) của mình. Lớp học này trở thành nơi nối kết các bạn người Chăm với nhau.

Khi tham gia học, tôi thấy phương pháp giảng dạy của lớp học rất khoa học, khi tìm hiểu thì thấy phương pháp này gần giống phương pháp giảng dạy tiếng Chăm mà học giả Sử Thị Thu Trang đã nêu ra khi học ở trung tân EFEO tại Kuala Lumpur – Viện nghiên cứu về lịch sử và nền văn minh Champa và các nước Mã Lai – Đa Đảo[8].

Những buổi đầu, người dạy giúp mọi người học thuộc lòng mẫu tự chữ cái theo 4 phần: nguyên âm độc lập: a,i,u,e,o; phụ âm: k,kh,g,gh,ng…; bán nguyên âm: i,u,e,é,l,r…; nhị trùng âm: ao, ai, ei.

Buổi học tiếp theo, mọi người được học cách phát âm tất cả chữ cái của akhar thrah bằng tiếng Latin, khoảng một phần ba thời gian cuối buổi học, cả lớp được học hát. Một bạn đã giải thích cho tôi, bài hát có nghĩa là khuyên ta chăm học, học để thành người.

Điều đáng để ghi nhớ đối với những người mới học, chưa đủ khả năng nhận thấy sự khác biệt trong khi học phát âm như tôi, cho nên tôi nói thêm vài dòng về điều này. Trong cách phát âm, theo học giả Sử Thị Thu Trang, có sự khác biệt trong cách phát âm giữa cách dạy truyền thống và chương trình học của EFEO. Đối với chữ Chăm truyền thống thường được phát âm là kak, khak, gak, ngâk… đối với cách phát âm theo phiên âm Latin như sau: ka, kha, gha, ga, nga… Đồng thời một số kí tự được EFEO bắt người học phải đọc chính xác giúp cho việc ráp vần dễ dàng hơn, người học nhận diện và đọc được những chữ cái nhanh chóng hơn.

Tiếp sau buổi học phát âm, khi mọi người đã thuộc hết các chữ cái, là các buổi học cách ráp vần. Có những trường hợp bất qui tắc trong ráp vần mà người dạy nhắc học viên chú ý và học thuộc lòng. Cách học ráp vần giúp người học làm quen nhanh với các chữ là đưa vào một câu chuyện dân gian, giống như cách dạy đọc chính tả trong tiếng Việt, các học viên tự đọc nhiều để ghi nhớ các mặt chữ.

Vào mỗi buổi học, mọi người thường được kiểm tra bài học của tuần trước, các bạn Chăm rất hăng hái lên trả bài, hầu như ai cũng được thưởng một cái bánh như phần quà dành cho sự ham học của họ. Cách kiểm tra cũng được áp dụng nhiều cách như viết hoặc đọc, các bạn lên bảng viết những nguyên âm hoặc phụ âm, những buổi khác thì các bạn lên đọc hoặc hát. Lớp học khá ồn ào do ai cũng tranh nhau nói hoặc trao đổi bằng tiếng Chăm với nhau. Nếu như học giả Inrasara từng viết về câu chuyện người Chăm không nói tiếng Chăm[9] thì lớp học tiếng Chăm cho thấy các bạn trẻ người Chăm rất tích cực trong việc nói tiếng Chăm và học viết chữ Chăm.

Nếu như bạn không thể tham gia lớp học tiếng Chăm, bạn có thể chọn học theo cách thứ hai, đó là tự học bằng giáo trình Tự học tiếng Chăm của học giả Inrasara biên soạn năm 2003[10]. Bạn dựa vào giáo trình này kết hợp những bài học được hỗ trợ trên internet[11] giúp bạn có thể tự học tiếng Chăm cơ bản. Nếu như bạn đã học lớp tiếng Chăm thì cách này giúp bạn ôn lại những gì đã học khi không có cơ hội tiếp xúc nhiều với người Chăm.

Để có được giáo trình, tôi nghĩ bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà biên soạn Inrasara qua trang thông tin điện tử: chúng tôi hoặc liên hệ với Chi hội dân tộc Chăm trên trang thông tin: chúng tôi Những thành viên của Chi hội sẵn sàng giúp bạn tìm sách này hoặc họ có thể cho bạn giáo trình của lớp học tiếng Chăm, dựa vào đó bạn vẫn có thể học được. Điều khó khăn là bạn khó biết cách viết thế nào cho đúng và nét chữ được viết sao cho đẹp. Để giải quyết khó khăn này, tôi cho là bạn có thể nhờ một bạn người Chăm trong Chi hội dân tộc Chăm giúp đỡ và hướng dẫn cách viết trong một hoặc hai buổi. Điều này bạn có thể dễ dàng làm được, bởi khi tiếp xúc với họ, tôi nhận thấy họ luôn sẵn sàng giúp bạn hiểu nhiều hơn về chữ viết Chăm, cũng như văn hóa Chăm mà tôi nghĩ là họ rất tự hào về nền văn hóa của mình.

Tôi đi học lớp tiếng Chăm trong vòng 2 tháng, thực sự, tôi chỉ dám nhận là mình có biết được tiếng Chăm chứ chưa thể nói là tôi đã nói được tiếng Chăm. Do đó, tôi vẫn tiếp tục học tiếng Chăm dựa vào những bài dạy tự học trên internet và may mắn khi tôi được một bạn người Chăm giúp đỡ tiếp tục duy trì việc học tiếng Chăm mỗi tuần. Việc tôi đi học tiếng Chăm chỉ giúp ích cho bản thân hiểu về ngôn ngữ Chăm, có thể nói không là gì so với học giả Ka Sô Liễng – người đi tìm chữ cho người Chăm H’roi[12], người đã bỏ công sức cho một việc làm mang ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu.

[1] Mohd Mansour Halim, người Chăm Hồi giáo quê gốc Châu Giang – An Giang, đang sinh sống ở Vũng Tàu, bút hiệu putra champa, viết nhiều bài về người Chăm Hồi giáo

[2] Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mã lai – Đa đảo: Chăm, Chu-ru, Ê-đê, Gia-rai, Ra-glai, theo trang tin điện tử Ủy ban dân tộc: http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=172

Mã Lai (Malayo); chủng tộc lớn chứ không phải ám chỉ quốc gia Malaysia ngày nay.

[6] http://chamranam.com/?p=326

[7] Kế hoạch mở lớp học tiếng Chăm căn bản: http://chamranam.com/?p=630

[10] http://inrasara.com/2010/10/31/ti%E1%BA%BFng-cham-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-l%E1%BB%9Di-noi-d%E1%BA%A7u-c%E1%BB%A7a-cu%E1%BB%91n-t%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-cham/

[11] Tự học tiếng Chăm trên internet: http://www.champaka.info/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=1

[12] http://nld.com.vn/20110928104424913p0c1020/nguoi-di-tim-chu-viet-cham-hroi.htm

Nguồn: http://www.facebook.com/notes/aries-koh/l%E1%BB%9Bp-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-ch%C4%83m-v%C3%A0-c%C3%A1ch-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-ch%C4%83m/433395663349422

Học Sinh Nam Trong Tiếng Tiếng Anh

Năm 2006, trên khắp đất nước hơn bốn triệu học sinh nam và nữ đã được tới trường.

By 2006, over 4 million male and female students were enrolled in schools throughout Afghanistan.

WikiMatrix

Học sinh nữ đi học còn nhiều hơn học sinh nam ở cấp trung học phổ thông và sau phổ thông.

There are more female students attending school than male at the upper secondary and tertiary education levels.

worldbank.org

Vào năm 1979, trường Cao đẳng Sư phạm Nữ Soodo đã đổi tên thành Trường Cao đẳng Sejong lần đầu tiên và chấp nhận học sinh nam..

In 1979 Soodo Women Teachers’ College changed its name to Sejong College and admitted male undergraduates for the first time.

WikiMatrix

Học sinh nam nhận được nhiều ưu tiên hơn trong trường học; như thế, giáo dục dành cho trẻ em gái và tỉ lệ biết chữ thấp hơn nhiều.

Boys receive preference in schooling; as such, girls’ education and literacy rates are far lower than their male counterparts.

WikiMatrix

Tổng số học sinh đăng ký tăng 27% so với năm trước đó, và số lượng học sinh nữ chỉ hơi thấp hơn số học sinh nam ở hầu hết các vùng.

Total student enrollment increased by 27% over the previous year, with girls lagging only slightly behind boys in attendance in most regions.

WikiMatrix

Ông ấy nói những bé gái ở một ngôi trường Dakar đã kể với ông rằng chúng bị thiếu thốn nhà vệ sinh và sách giáo khoa , và còn bị những học sinh nam bắt nạt .

He said girls in one Dakar school told him about a lack of bathrooms and textbooks for them , and bullying from boys .

EVBNews

Primary school enrollment reached 99 percent of eligible children, and school attendance ratios for boys and girls have largely been equalized.

worldbank.org

Học sinh Việt Nam có tài năng, rất nhiều tài năng.

Vietnamese students have talent, great talent.

worldbank.org

Nhiều lần bà là Trưởng Đoàn học sinh Việt Nam đi dự Olympic Toán Quốc tế.

WikiMatrix

Các trường cấp hai kỹ thuật gồm các trường công nghiệp và nông nghiệp cho học sinh nam, trường thủ công cho học sinh nữ, và các trường thương mại và khoa học máy tính cho cả hai giới.

Technical secondary schools include industrial and agricultural schools for male and female students, crafts school for female students, and commercial and computer science schools for both.

WikiMatrix

Được thành lập vào năm 1966, ban đầu, mục tiêu của Trường là bồi dưỡng những học sinh Việt Nam xuất sắc về toán học.

The school was founded in 1966 as a national educational institution to nurture Vietnamese students who excelled at mathematics.

WikiMatrix

Thầy giáo tiếng Tây Ban Nha Will Schuester (Matthew Morrison) đã trở thành người quản lý nhóm hát mới sau khi chủ nhiệm cũ (Stephen Tobolowsky) đã bị sa thải vì có quan hệ không đúng mực với một học sinh nam.

Will Schuester (Matthew Morrison) takes over the glee club after the former teacher (Stephen Tobolowsky) is fired for inappropriate contact with a male student.

WikiMatrix

Học sinh Việt Nam cũng đạt thành tích cao trong kì trắc nghiệm học sinh quốc tế (PISA) 2012. Kết quả môn toán và đọc của học sinh trong độ tuổi 15 của Việt Nam cao hơn nhiều nước OECD.

And Vietnamese teenagers’ performance on the 2012 Program for International Student Assessment (PISA) showed high levels of student learning achievement on mathematics and reading for 15 year olds, scoring better than many OECD countries.

worldbank.org

Ví dụ, ở độ tuổi lên 10, một học sinh Việt Nam trung bình có thành tích học tập tốt hơn hầu hết các học sinh tốp đầu của Ấn Độ, Peru và Ethiopia.

By age 10, for example, the average Vietnamese student outperforms all but the top students in India, Peru and Ethiopia.

worldbank.org

Từ 1889 tới 1893, Kafka học ở một trường tiểu học nam sinh Đức (Deutsche Knabenschule) ở Fleischmarkt (tức “chợ bán thịt”), nay là đường Masná, Praha.

From 1889 to 1893, Kafka attended the Deutsche Knabenschule German boys‘ elementary school at the Masný trh/Fleischmarkt (meat market), now known as Masná Street.

WikiMatrix

Một trường học ở Nam Phi có 25 học sinh là con cái của Nhân-chứng Giê-hô-va.

In South Africa there is a school where 25 students are children of Jehovah’s Witnesses.

jw2019

Ví dụ, ở Hoa Kỳ, người ta báo cáo rằng: “Bây giờ, nữ sinh học giỏi hơn nam sinh ở mọi cấp, từ trường tiểu học đến chương trình hậu đại học.

In the United States, for example, it is reported: “Girls outperform boys now at every level, from elementary school through graduate school.

LDS

Cuộc thăm dò đó cho thấy rằng 13 phần trăm học sinh, cả nam lẫn nữ, đã thú nhận là có mang vũ khí đến trường vào một lúc nào đó.

The same survey found that 13 percent of the students, boys and girls, admitted to having carried a weapon to school at one time or another.

jw2019

Một dịch cười khác xảy ra ở Kanyangereka và hai trường học cho nam sinh gần đó đã bị đóng cửa.

Another outbreak occurred in Kanyangereka and two nearby boys schools were closed.

WikiMatrix

[ Tiếng động nền do nhiều người nói chuyện trong các nhóm nhỏ ] học sing nam: đừng học sinh nữ: không, không sao đâu, nó đâu có hoạt dộng

[ LOUD BACKGROUND NOlSE OF MANY PEOPLE CONVERSlNG IN SMALL GROUPS. ]

QED

Valerie Mizrahi (sinh năm 1958) là một nhà sinh học phân tử Nam Phi.

Valerie Mizrahi (born 1958) is a South African molecular biologist.

WikiMatrix

Nó chưa bao giờ học chung với nam sinh cả.

She’s never been in a co-educational atmosphere before.

OpenSubtitles2018.v3

Group discussions are not common in Vietnamese schools, where students traditionally sit and write or follow what the teachers say.

worldbank.org

Ông sống cùng người chị gái tại quê nhà một thời gian, sau đó được những người đồng chí của cha mẹ ông bí mật đưa ra Bắc học theo chế độ của học sinh miền Nam (năm 1967).

He lived with his sister in his hometown for a while, then secretly brought to North by the comrades of his parents in 1967.

WikiMatrix

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Sinh Chăm Học Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!