Đề Xuất 6/2023 # Hd Dạy Tiếng Anh Phổ Thông Hd Day Tieng Anh Pt Doc # Top 13 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Hd Dạy Tiếng Anh Phổ Thông Hd Day Tieng Anh Pt Doc # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hd Dạy Tiếng Anh Phổ Thông Hd Day Tieng Anh Pt Doc mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

UBND Tỉnh Lâm Đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1558 / SGD&ĐT – GDTrH Đà Lạt, ngày 10 tháng 11 năm 2009

V/v: Hướng dẫn việc dạy học tiếng Anh

THCS, THPT năm học 2009 – 2010

C ăn cứ công văn số 7 349 /BGDĐT – GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009 – 2010; công văn số 945/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009 – 2010 , Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn việc dạy và học tiếng Anh năm học 2009 – 2010 như sau:

2. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “.

3. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Thực hiện đúng, đủ chương trình theo biên chế năm học và phân phối chương trình môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu bộ môn thể hiện qua mức độ cần đạt của từng bài cụ thể.

Căn cứ khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và PP CT của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâ m Đ ồng các tổ, nhóm chuyên môn của các trường thống nhất điều chỉnh phân phối tiết học của từng bài phù hợp với thực tiễn dạy và học và đặc thù đối tượng học sinh trong trường. C ó phân phối chương trình cụ thể, thống nhất cho từng khối lớp.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động dạy học, thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hoạt động của giáo viên và học sinh hợp lý, tập trung vào trọng tâm, dạy sát đối tượng, huy động tất cả kiến thức sẵn có về văn hóa, xã hội cũng như ngôn ngữ của học sinh trong luyện tập ngôn ngữ, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài, thúc đẩy động cơ học tập, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập ngoại ngữ của học sinh, đặc biệt coi trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày trước lớp, trước tập thể bằng tiếng Anh.

Điều chỉnh một số bài tập trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với đối tượng học sinh đang giảng dạy , bổ sung các bài tập thực hành phù hợp với chương trình nhằm đáp ứng các đối tượng học sinh khác nhau và cập nhật nội dung kiến thức và phương pháp dạy học.

Dạy theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính sáng tạo, tích cực của học sinh , đặc biệt là trong khâu chuẩn bị bài mới cần phải có nội dung rõ ràng. Cần phải tạo một không khí lớp học thân thiện và hợp tác lấy “động viên, khuyến khích” làm trọng . Xây dựng và bồi đắp niềm đam mê học ngoại ngữ trong học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, hội thi đố vui, hùng biện… . Rèn luyện cho học sinh tư duy phản biện ” critical thinking ” thông qua hệ thống câu hỏi mở (” open-ended ” questions or referential questions) . Đa dạng hóa các hoạt động trong lớp. Nên tạo yếu tố mới bất ngờ trong mỗi giờ học. C ó thái độ tích cực đối với lỗi ngôn ngữ của học sinh, giúp học sinh học tập từ chính lỗi học sinh và bạn bè. Tạo môi trường học ngoại ngữ trong trường và lớp học để học sinh có nhiều cơ hội luyện tập sử dụng ngôn ngữ trong các giờ học, tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, theo cặp và theo nhóm hợp lý và hiệu quả.

Sử dụng các h ình thức đánh giá khác nhau để đánh giá khả năng giao tiếp của học sinh như tích cực chuẩn bị bài, thường xuyên đóng góp xây dựng bài trên lớp, tham gia các hoạt động theo cặp hoặc nhóm trong giờ học.

Trong năm học này , mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất một chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, có đánh giá và rút kinh nghiệm cụ thể. Thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh tại trường . Xây dựng hệ thống bài tập bổ sung cho các khối lớp, đặc biệt là các lớp cuối cấp. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt cụm. T ham gia thi kiểm tra kiến thức giảng dạy tiếng Anh (TKT) do Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với bộ phận khảo thí của Cambridge ESOL phối hợp tổ chức. Khuyến khích t ham gia diễn đàn dạy học tiếng Anh trên website: http//:lamdong.dayhoc.vn

– Việc kiểm tra , đánh giá phải tuân thủ mục tiêu dạy học. Các bài kiểm tra cần tập trung kiểm tra 4 kỹ năng : nghe , nói , đọc , viết trong khuôn khổ các kiến thức ngôn ngữ được qui định trong chương trình. Cụ thể là:

– Kiểm tra 1 tiết thực hiện theo PPCT bao gồm 4 phần: kiểm tra kỹ năng nghe (20-25%); đọc (25%); viết (25%) và kiến thức ngôn ngữ (25-30%). Mỗi phần cần đề cập đến một khía cạnh khác nhau của mỗi chủ điểm. Độ dài của bài tập thường ngắn hơn cá c bài kiểm tra kỹ năng đơn lẻ ( kiểm tra 15 phút).

– Thực hiện đúng quy chế về chấm bài, chữa bài và cho điểm học sinh, có kế hoạch ôn tập cụ thể, chi tiết phù hợp với yêu cầu trong các kỳ thi.

– Nghe hiểu các bài hội thoại, độc thoại có độ dài 120 đến 180 từ

– Đọc hiểu các đoạn văn có độ dài từ 200 – 250 từ

– Viết đoạn văn có độ dài 100 – 150 từ

– Kiến thức ngôn ngữ

– Nghe hiểu các bài hội thoại, độc thoại có độ dài 180 đến 200 từ

– Viết đoạn văn có độ dài 150 – 200 từ

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Bảy

Ngữ Văn: Hd Dạy Tiếng H’ Mông

CHƯƠNG TRÌNHTIẾNG HMÔNG CẤP TIỂU HỌC(ban hành kèm theo Quyết định số 75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)I. MỤC TIÊUMôn Tiếng Hmông được dạy ở tiểu học vùng dân tộc Hmông nhằm:1. Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; chú trọng đọc và viết, nắm được những kiến thức sơ giản về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Hmông, góp phần rèn luyện tư duy để học tốt môn Tiếng Việt và các môn học khác ở tiểu học.2. Dạy học tiếng Hmông, cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hmông, đáp ứng yêu cầu rèn luyện kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng mẹ đẻ. Mở rộng hiểu biết về truyền thống của dân tộc Hmông và các dân tộc anh em.3. Bồi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ cho học sinh; tạo điều kiện bảo tồn, phát triển góp phần xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa Hmông; phát triển nhân cách con người mới có kiến thức và khả năng hội nhập.II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC1. Chương trình tiếng Hmông được dạy trong 3 năm học (lớp 3, lớp 4, lớp 5) ở cấp tiểu học. Mỗi năm học có 140 tiết dạy trong 35 tuần, mỗi tuần dạy 4 tiết.2. Năm thứ nhất (lớp 3) dành cho dạy học – học âm, vần và một số bài cho phân môn tập đọc.3. Năm thứ hai (lớp 4, lớp 5) dạy các phân môn Tập đọc – học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện, Tập làm văn.III. NỘI DUNGNĂM THỨ NHẤT1. Kiến thứca) Tiếng Hmông– Các âm, vần, các chữ ghi thanh điệu.– Các chữ có phụ âm ghép.– Mở rộng vốn từ ngữ, về gia đình, nhà trường, thiên nhiên, đất nước.– Dấu giọng, dấu câu, dấu ngắt câu.– Cung cấp cho học sinh khoảng 500 từ.b) Văn học– Nhận biết, làm quen với văn xuôi, văn vần, ca dao, tục ngữ.2. Kỹ nănga) Đọc– Nhận biết các âm và chữ cái ghi âm, ghi thanh điệu, các vần.– Cách ghép

Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Lớp 5(Hoa) Doi Moi Pp Day Hoc Tieng Viet 09 2010 Doc

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP

DẠY HỌC TIỀNG VIỆT LỚP 5

Trong những năm gần đây Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã tiến hà nh cải cách đổi mới phương pháp dạy học ” Lấy học sinh làm trung tâm” “Thầy thiết kế, trò chủ đạo”. Vì vậy việc dạy học môn Tiếng Việt nói chung và môn Tiếng Việt lớp 5 nói riêng rất quan trọng.

1. Đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt cần chú ý một số điểm cơ bản sau đây – Dạy Tiếng Việt thông q ua hoạt động giao tiếp. – Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy Tiếng Việt , kết hợp dạy Tiếng Việt với dạy văn hóa và dạy văn . – Tích cực hóa hoạt động học tập , tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của HS. – Nội dung môn Tiếng Việt là hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho HS với trọng tâm là các kỹ năng đọc , viết , nghe , nói , trong đó tập trung vào kỹ năng đọc và viết . – T hời lượng dạy học : Mỗi tiết học trung bình 35 phút – Xây dựng thời khóa biểu khoa học , hợp lý . – Giáo viên biết cụ thể hóa được kế hoạch giảng dạy cho mình ở từng phân môn Tiếng Việt , từng lớp học mà mình phụ trách * Để dạy học môn Tiếng Việt có hiệu quả , cần sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của HS .

-Nội dung và phương pháp dạy học có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Mỗi một nội dung đòi hỏi một phương p h áp thích hợp. Không thể đổi mới nội dung mà không thể đổi mới phương pháp hay ngược lại. Môn Tiếng Việt có đặc thù là môn dạy kĩ năng càng cần đổi mới cách dạy cách học thụ động hơn bao giờ hết. * Đổi mới PPDH thực chất là sự thay đổi về cách dạy và cách học: – Dạy Tiếng Việt không phải chỉ để giúp HS tiếp nhận kiến thức một cách đơn thuần mà thông qua đó còn giúp cho HS thay đổi cả cách nghĩ , cách làm , cách sống . Đặc biệt chú ý vận dụng tốt các tình huống gi ao tiếp , dạy học qua giao tiếp. – Đ ổi mới PPDH là phải đổi mới cách dạy, cách truyền đạt hệ thống kiến thức cho học sinh. Đổi mới PPDH, thêm vào đó là ứng dụng CNTT trong dạy học, sẽ là cách hiệu quả nhất để giúp học sinh nắm bắt kiến thức của bài học. – GV vẫn đóng vai trò quan trọng không gì thay thế . Song GV phải biết hướng dẫn HS hoạt động , người học phải là chủ thể của hoạt động . 2. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chủ yếu : + Phương pháp : Các phương pháp đặc trưng của môn học là : PP thực hành giao tiếp , PP đóng vai , PP rèn luyện theo mẫu , PP phân tích ngôn ngữ . Các phươ ng pháp có tình huố ng và giải quyết tình huống ; sử dụng trò chơi ; thuyết minh ; vấn đáp ; sử dụng phương tiện trực quan . vẫn cần được sử dụng trong dạy Tiếng Việt . + Hình thức tổ chức dạy học chủ yếu ( trong lớp , ngoài lớp ): – Hướng dẫn HS làm việc độc lập. – Làm việc theo nhóm . – Làm việc theo lớp. 3. Các bước tiến hành đổi mới phươ ng pháp dạy học môn Tiếng Việt – Lớp 5 : Luyện đọc – Hiểu và cảm thụ bài văn ( thơ) ; rèn đọc lưu loát , diễn cảm . – Các giờ tập đọc ( hoặc tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng ) có kết hợp dạy từ ngữ , ngữ pháp , bước đầu tìm hiểu giá trị nội dung , nghệ thuật bài văn nhằm nâng cao trình độ đọc và cảm thụ văn học cho HS . * CHÍNH TẢ – Kết hợp chặt chẽ với rèn cách phát âm , hiểu nghĩa của từ nhằm khắc phục lỗi chính tả ở các vùng phương ngữ . – Chú ý đến yêu cầu cung cấp tri thức ( quy tắc chính tả, quy định về cách trình bày văn bản .), đồng thời chú trọng yêu cầu luyện tập thực hành ( viết chính tả , làm bài tập , sửa l ỗi viết chưa đúng ). * LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP – Rèn kỹ năng viết chữ là chủ yếu . Phần lớn thời gian dành cho HS tập viết ( không giảng giải nhiều về lý thuyết ). – GV phải là gương sáng , mẫu mực về chữ viết , cách trình bày và luôn chú ý rèn nền nếp “V ở sạch – Chữ đẹp” cho HS. *LUYỆN TỪ VÀ CÂU

-Lớp 5, cần khắc sâu những tri thức sơ giản về từ ngữ nhằm phục vụ cho yêu cầu hệ thống hóa và thực hành từ ngữ tốt .

– Đặc biệt coi trọng phương pháp thực hành luyện tập , kích thích HS suy nghĩ , mở rộng vốn từ , tập sử dụng từ ngữ trong hoạt động nói , viết. Vận dụng linh hoạt các phương pháp: vấn đáp, gợi mở ( dẫn dắt HS tìm tòi, phát hiện, so sánh, liên tưởng .nhằm mở rộng vốn từ và dùng từ có hiệu quả ); sử dụng trực quan ( vật thật, tranh ảnh – mô hình, cử chỉ hay động tác , lời nói ) ; tổ chức trò chơi vui học ( tìm từ , điền từ , chọn lựa từ ) .

-Rèn cho học sinh kiến thức, kĩ năng, tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ và diễn đạt …Hình thành nề nếp, thói quen tốt cho việc viết bài văn( quan sát, nhớ lại tưởng tượng , sắp xếp ý, trình bày bài nói, bài viết mạch lạc.

Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

-Đ ổi mới phương pháp dạy – học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nh ận thức của học sinh. G iáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng bài.

– Kế hoạch dạy – học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. G iáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. X ây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.

Quan trọng cuối cùng vẫn là cách thức xâ y dựng một tiến trình giảng dạy thật hợp lý, thì mới mong đạt hiệu quả cao, và mới là đổi mới trong cách thức giảng dạy – học tập hiện nay.

Giáo viên xây dựng kế hoạch

Lê Thị Thanh Hoa

Tổng Hợp Phần Mềm Học Tiếng Nhật Cho Ip, Hd Tra Kanji (Update)

Danh sách đã giới thiệu:

Kanji Flip.

Japanese Flip.

Japanese.

KanjiPop.

Data từ điển Nhật- Việt, Việt-Nhật cho Wedict.

Cach viet va tra Kanji.

Human Japanese.

Lingopal- Từ điển du lịch đa ngôn ngữ cho iphone! ^^

Ikanji touch-Phần mềm học kanji hoàn hảo cho trên IP các bạn học tiếng Nhật!

Từ điển Nhật-Anh, Anh-Nhật cho Iphone!

Đại từ điển Nhật-Nhật! (Vừa khủng vừa đắt)

Gengo Grammar – Japanese – Ngữ Pháp tiếng Nhật Bản ( Post by xima63)

Cập nhật từ điển Daijisen Jpn-Jpn Dictionary 8.0 ! 日本語だけ!^_^ Bản New [*]Từ điển Istartdic – Nhanh/nhỏ/nhiều data :bounce:NEW By DangquyBK ^^ [*]Phần mềm JLPT Self Study: Luyện thi tiếng Nhật theo cấp độ N! :bounce:NEW [*]Phần mềm luyện thi năng lực tiếng nhật 1kyu 2kyu theo bộ đề 1991-2010! :bounce:NEW

còn nữa….

1.Kanji Flip: Đây là phần mềm học kanji rất hay, có phân loại theo cấp độ, có cả cách đọc, nghĩa và ví dụ nhưng chỉ có tiếng anh thôi!

Download:http://dl.dropbox.com/u/71945521/phanmemiphone/Kanji Flip 1.4-itaintrite.ipa

2.Japanese Flip: Đây là phần mềm học từ mới, cũng có cấu trúc như phần mềm bên trên, Kanji-cách đọc-nghĩa.

Download :http://dl.dropbox.com/u/71945521/phanmemiphone/JapaneseFlip-v1.2_CRACKED-BY-LOANS.ipa 3.Japanese: Đây là phần mềm tổng hợp từ bảng chữ cái, kanji, thành ngữ …..các bạn tự khám phá!

Download :http://dl.dropbox.com/u/71945521/phanmemiphone/637Japanese-v1.2.ipa

Mình chỉ giới thiệu qua thôi, còn các bạn tự khám phá nha!

:bounce:

xem bạn lên được lever bao nhiêu nha….! ^_^

Thấy nhiều bạn hỏi cách tra Kanji trên cái Iphone nên hôm nay mình viết bài hướng dẫn các bạn, nhưng hạn cách này hơi hạn chế vì tìm chữ không được chuẩn lắm (Dùng bọ gõ tiếng Trung) nhưng tạm chấp nhận được! ^_^ 1. Để tra được Kanji thì trước tiên bạn bật chế độ Handwriting (Viết tay) của bàn phím tiếng Trung lên!

[/IMG]

2. Sau khi đã có thể viết được Kanji thì bạn bật phần mềm từ điển lên để tra, ở đây mình dùng Wedict và đây là kết quả! :laugh8kb:

どうですか? 良かったら、”Thanks” を押してくださいね! :biggrin9gp:

Bấm để mở rộng…

Hãy kích vào đây :biggrin9gp: để lấy thuốc và đừng quên nút thanks nha!

Lingopal – Fun Multilingual Phrasebook (Đã có cho 3.0)

Đây là phần mềm tổng hợp hơn 40 ngôn ngữ (English, Afrikaans, Bengali, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Cantonese, Mandarin, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Spanish (Latin American), Swedish, Tagalog, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese), gồm các câu đàm thoại đơn giản và có phân chia thành các tình huống khác nhau!Đặc biệt là có cả phát âm! rất có ích cho các bạn thích đi du lịch nước ngoài, mới học ngoại ngữ và cho cả các bạn muốn khám phá!

)

Đây là từ điển English-Japanese-English rất hay và giao diện dễ nhìn và khởi động nhanh! Từ điển có phát âm tiếng Anh và có thể chạm để tra từ. ^_^

)

mình đã thử cài mấy phần mềm của bạn lên iphone 3.0.1 sử dụng phần mềm itunes chạy trên win xp nhưng bị lỗi xảy ra. Bạn có thể hướng dẫn cho mình được không. mình đang cần mấy phần mềm tiếng nhật này . thanks a lot

thật bổ ích cho anh em mình,chỉ thanks thui thì sao đủ

kha kha kha chúc vui vẻ

Bấm để mở rộng…

Có phải cái này không nhỉ…. ^_^ Bác này biết chọn đấy! Daijisen Jpn-Jpn Dictionary (Japanese-Japanese Dictionary) SHOGAKUKAN INC. Category: Reference Price: $16.99 Latest version: 2.2

:biggrin9gp::biggrin9gp::biggrin9gp::biggrin9gp:​

bạn có thể nói rõ là phần mềm nào ko? Thì mình mới biết đc chứ nói chung chung như vậy thì khó lắm! ^^

) Mong các bác giúp đỡ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hd Dạy Tiếng Anh Phổ Thông Hd Day Tieng Anh Pt Doc trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!