Đề Xuất 3/2023 # Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 # Top 12 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

      Đề thi HSG lớp 10 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016 là đề thi học sinh giỏi tiếng Pháp, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ kỳ thi lần thứ IX diễn ra vào các ngày 23/4 và 24/4 tại thành phố Thái Nguyên. Kỳ thi tổ chức dự thi ở các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử , Địa, Anh, Nga, Pháp, Trung và Tin học. Sau hai ngày tổ chức tổ chức thi và chấm thi nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao 153 Huy chương Vàng, 305 Huy chương Bạc, 457 Huy chương Đồng và 457 giải Khuyến khích.

de-thi-hsg-lop-10-2015-2016-duyen-hai-tieng-phap

Xem đáp án : Tại đây

Khối 10

+ Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Khối 11

+ Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Hãy like Page để nhận được những thông tin mới nhất

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Hsg Môn Hóa Lớp 10

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGTRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2011-2012 LÊ KHIẾT Ngày thi : 05/02/2012 Môn :Hoá học 10 Thời gian làm bài : 180 phút

Câu 1(4 điểm )1. Cho 3 nguyên tố X,Y,Z (ZX< ZY < ZZ). X,Y cùng thuộc 1 nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn ; Y,Z là 2 nguyên tố kề cận nhau trong 1 chu kì . Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X,Y là 24. Xác định bộ 4 số lượng tử của elêctron sau cùng trong nguyên tử các nguyên tố X,Y,Z (Quy ước số lượng tử từ ml viết theo thứ tự tăng dần )

2. Natri kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm khối . Tính khối lượng riêng của natri theo g/cm3 biết bán kính hiệu dụng của nguyên tử natri bằng 0,189nm

3. Giải thích tại sao ion CO32- không thể nhận thêm 1 nguyên tử oxi để tao ion CO42-trong khi đó ion SO32- có thể nhận thêm 1 nguyên tử oxi để tạo thành ion SO42-? Giải thích tại sao hai phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau tạo ra phân tử N2O4, trong khi đó hai phân tử CO2 không thể kết hợp với nhau để tạo ra phân tử C2O4?

Câu 2 (4 điểm )1.Hoàn thành (nếu chưa đầy đủ) và cân bằng phương trình của các phản ứng oxi hoá -khử sau bằng phương pháp thăng bằng ion- electron:(1)PbO2 + Mn2+ + H+ MnO4- + ….(2) Al + NO3- + OH- AlO2- + NH3 + ….(3) Zn[Hg(SCN)4] + IO3- + Cl- ICl + SO42- + HCN + Zn2+ + Hg2+(4) I2 + Cr2O72- + H+ IO3- + Cr3+ +….

2. Cho hằng số cân bằng của phản ứng 3MnO42- + 2H2O 2MnO4- + MnO2 + 4OH – ở 250C là K = 101,508 Hãy tính : E0( MnO4-/MnO42-) biết E0(MnO4- , H+/ MnO2) = 1,695V và Kw = 10-14

Cho biết :

2. Khí N2O5 khi phân huỷ tạo thành nitơ đioxit và khí oxi với tốc độ đầu ở 250C được cho trong bảng sau:[N2O5],M 0,150 0,350 0,650

Tốc độ phân huỷ (mol.l-1.phút-1) 3,42.10-47,98 .10-4 1,48 .10-3

a)Viết biểu thức tính tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ k cho phản ứng này b)Tính thời gian cần thiết để nồng độ của N2O5 giảm từ 0,15M đến 0,050Mc) Ở 400C, tốc độ đầu của phản ứng với nồng độ 0,150M là 2,37 . 10-3 mol.l-1.phút-1. Xác định năng lưọng hoạt hoá cho phản ứng này

Câu

Đề Thi Hsg Lớp 11 Tỉnh Nghệ An 2022

GIẢI ĐỀ THI HSG LỚP 11 TỈNH NGHỆ AN 2018 – 2019 BẢNG ACâu 1 (7,0 điểm): a) Giải phương trình Giải: #kiendeptroai

b) Giải hệ phương trình Giải: #kiendeptroai

(Do )Thế vào ta được Điểu kiện . Đặt . Ta được

* Trường hợp * Trường hợp Vậy Câu 2 (2,0 điểm) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xác định số phần tử của S. Tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 11 và tổng 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11.Giải: #kiendeptroai.Số phần tử của S là: Ký hiệu số có bốn chữ số thỏa yêu cầu là Theo giả thiết ta có . Do nên .Có 4 cặp chữ số có tổng bằng 11 là: 2 và 9, 3 và 8, 4 và 7, 5 và 6.Số lượng các số thỏa yêu cầu là .Do đó xác suất bằng Câu 3 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có . Gọi M là trung điểm của đoạn AB và G là trọng tâm tam giác ACD. Viết phương trình đường thẳng AD, biết rằng và .Giải: #kiendeptroai Gọi N là trung điểm CD. H là giao điểm của MG và CD.AMND là hình vuông. Do đồng dạng nên .

Gọi . Ta có

Lấy (1) – (2) ta được . Thế lại vào (1) được *Trường hợp : là vectơ pháp tuyến của AD. Do H là trung điểm ND nên .Phương trình AD là .* Trường hợp : tương tự.Câu 4 (5,0 điểm) Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABCD là hình thang cân (AB//CD) nội tiếp đường tròn tâm O và . Gọi M là trung điểm cạnh SA.a) Chứng minh rằng: .b) Gọi là góc giữa hai đường thẳng AB và SC. Chứng minh rằng .Giải: #kiendeptroaia) Gọi O’ là hình chiếu vuông góc của M trên (ABCD). Do các tam giác SBA và SCA lần lượt vuông tại B và C nên ta có hay .b) Gọi .Mặt cầu đường kính SA ngoại tiếp khối chóp chúng tôi nên cũng ngoại tiếp khối chóp S.ABCD do đó .Gọi lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp . Ta có . Do nên .Câu 5 (4 điểm)a) Cho dãy số , biết với . Tìm .Giải: #kiendeptroaiĐặt . Ta có

b) Cho ba số thực thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .Giải: #kiendeptroai

Giả sử . Đặt thì .Khi đó

Vậy Dấu “=” xảy ra khi

Đề Thi Hsg Quốc Gia Tiếng Anh Bài Thi Nói 2022

Đề thi HSG Quốc Gia Tiếng Anh bài thi nói 2018 là đề thi môn Tiếng Anh bài thi nói, Một trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT dành cho các bạn học sinh khối lớp 11,12 tham dự kỳ thi HSG THPT Quốc gia do bộ GD&ĐT tổ chức niên khóa 2017-2018

Sáng 11/1, hơn 4.400 học sinh xuất sắc trong cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm 2018. Kỳ thi kéo dài trong ba ngày, từ ngày 11-13/1. Trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) với các môn Ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Trong ngày 11/1, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 12/1, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 13/1, thí sinh thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Riêng đối với thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học, thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Công văn này.

Trong Kỳ thi HSGQG năm 2018, tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Cục QLCL trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi (địa điểm và thời gian giao nhận theo văn bản thông báo của Cục QLCL).

Phản hồi

Phản hồi

Chủ đề

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!