Đề Xuất 5/2022 # Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7 # Top Like

Xem 19,800

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7 mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 19,800 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 7
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7(Full)
 • Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 7 (Vocabulary)
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Units 1
 • FINAL TEST – SEMESTER II – VIET UC – ENGLISH 7

  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.5 ms)

  1. A. ear B. hear C. fear D. head

  2. A. fine B. animal C. chicken D. until

  1. D 2. A

  II. Choose the word or phrase (a, b, c, d) that best fits the blank space in each sentence. (2 ms)

  1. It ………………. me 15 minutes to walk to school every day.

  A. take B. took C. takes D. taking

  2. My sister works …………….. hours than me.

  A. less B. lesser C. few D. fewer

  3. My house is ………………. the post office.

  A. next B. opposite C. behind to D. in front

  4. The Robinsons always go to Vietnam ……………… plane.

  A. in B. on C. with D. by

  5. It took us an hour …………… to Nha Trang.

  A. drive B. driving C. to drive D. drove

  6. I ought to finish my homework before I ……………. table tennis.

  A. will play B. am playing

  c. play D. am going to play

  7. He caused an accident because he was driving too ………………

  A. fastly B. fast C. very fast D. much fast

  8. There are different sports activities at my school but I only take part …………… jogging.

  1. C 2. D 3. B 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A

  A. in B. at C. on D. with

  Supply the correct tense of the verb. (1 m)

  1. They (cook) ………………. dinner twenty minutes ago.

  2. Hoang (practice) …………… speaking English every day.

  3. Be quiet! My son (study) …………………. in the room.

  4. They (perform) …………………..: Romeo and Juliet” last Sunday.

  1. cooked 2. practices 3. is studying 4. performed

  Matching (1 m)

  Would you like to watch TV?

  Would you like to come to my party?

  Do you like watching TV?

  Do you like parties?

  A. Yes, especially series and cartoons.

  B. No, thanks. I’m not thirsty.

  C. I’d love to. What time?

  D. I’m afraid I don’t. They are so noisy.

  E. No, there aren’t good programs on tonight.

  1. E 2. C 3. A 4. D

  V. Reading

  A. Read the passage carefully and write TRUE or FALSE for the following sentences. (1 M)

  Nowadays television becomes very popular. Both old and young people enjoy watching it very much. TV programs attract millions of viewers all around the world. In addition to the news, television stations also broadcast many interesting programs such as sports, music, cartoons, wild life, popular science, reports, contests, movies, ect. At psent, people can enjoy a live program on TV. Live TV programs help us see events at the same time as they are happening. In our country, we often watch live TV programs of important events and international football matches.

  B. Choose the best word to complete the passage. (1.5 pts)

  Nowadays, football becomes one of the world’s most popular games. (1) …………………. of people play it all over the world.

  A football match often has two (2) ……………… Each part is forty-five minutes. The first part is the first half and the second part is the second half. There is (3) ……………… break between the two halves.

  There are two teams in a football match. (4) …………………… football team has eleven

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Hk Ii
 • Đề Thi Hsg Lớp 7
 • Skkn: Rèn Phát Âm Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 (Phát Âm)
 • Tải Về Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Học Kì Ii Môn Tiếng Anh 7 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100