Đề Xuất 5/2023 # Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Phòng Gd&Amp;Đt Bình Giang Có Đáp Án Năm 2022 # Top 6 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 5/2023 # Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Phòng Gd&Amp;Đt Bình Giang Có Đáp Án Năm 2022 # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Phòng Gd&Amp;Đt Bình Giang Có Đáp Án Năm 2022 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Anh chương trình mới có đáp án – Phòng GD&ĐT Bình Giang với thời gian làm bài 45 phút là đề ôn thi giữa kì 1 lớp 6 năm 2020, giúp các thầy cô và các em có thêm tài liệu ôn thi môn tiếng Anh hữu ích để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới.

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

1. Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án

A. rides

B. ride

C. is riding

D. are riding

A. has – playground

B. have – playgrounds

C. is having – playgrounds

D. are having – playground

A. study – at

B. am doing – after

C. do – after

D. does – before

A. am reading – at

B. read – in

D. are reading – in

A. play

B. plays

C. play

D. are playing

A. see

B. to see

C. seeing

D. to seeing

A. because

B. so

C. but

D. like

A. with – at

B. at – at

C. of – in

D. with – in

A. to – in

B. at – at

C. to – from

D. from – in

A. so

B. because

C. but

D. in

Underline the correct words.

1. In the morning I get up/ go to bed at 6 am.

2. At 6.30 I have lunch/ breakfast with Mum and Dad.

3. I go to/ finish school at 6.45.

4. After school, I make/ do my homework.

5. Sometimes I play/ have computer games or go online.

Complete the sentences with the verbs in the present simple.

start; not watch; have; not have; speak; not do; go;

ĐÁP ÁN Choose the correct answers.

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – D;

6 – B; 7 – A; 8 – D; 9 – A; 10 – C;

Underline the correct words.

1 – get up;

2 – breakfast;

3 – go to;

4 – do;

5 – play;

Complete the sentences with the verbs in the present simple.

1 – have;

2 – don’t have;

3 – don’t watch;

4 – doesn’t do;

5 – speak;

6 – go;

7 – starts;

A. LISTENING I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1.25 pts)

1. What time is it?

A. 5.30 B. 6.00 C. 7.00

2. What is the time?

A. 10.00 B. 10.10 C. 12.00

3. What time does she go to school?

A. 11.30 B. 12.00 C. 12.15

4. What time does she have breakfast?

A. 7.15 B. 7.00 C. 6.30

5. What time does she get up?

A. 5.00 B. 5.30 C. 6.00

II. Listen to a small talk and decide whether the following statements are True (T) or False (F).

(1.25 pts)

A. plays

B. to play

C. play

D. is play

A. does

B. is

C. are

D. am

A. I’m five years old?

B. I am five, thank you.

C. Fine, thanks.

D. B and C

A. They

B. It

C. This

D. That.

III. Match a sentence in column A to a suitable response in column B. (1,0 pt) C. READING I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1,0 pt)

Lien is a student. She is in grade 6. Every morning she gets up at half past five. Then she gets dressed, brushes her teeth and washes her face. She has breakfast at six fifteen. She goes to school at six thirty five. Her school has ten classes. Her class has thirty five students. Her classroom is on the second floor.

1. Which grade is Lien in?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

2. What time does she get up?

A. 5.30

B. 3.50

C. 6.15

D. 6.35

3. How many students are there in her class?

A. 10

B. 30

C. 35

D. 45

4. Where is her classroom?

A. in the city

B. on the 1st floor

C. in the country

D. on the 2nd floor

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (1.5 pts)

Hoa usually gets up at six o’ clock. Then she takes a shower. After taking a shower she has breakfast. She goes to school at about a quarter to seven. Her class starts at seven and ends at half past eleven. She comes back home at eleven forty five.

What time does Hoa get up?

What does she do after taking a shower?

Does she come back home at 11.30?

D. WRITING I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (1.5 pts)

1. This school is small.

2. How many students are there in your school?

3. Nam is Hoa’s brother.

II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (1.0 pt)

1. Thu/ music/ listens to/ every morning.

2. He/ play soccer/ doesn’t/ on/ Monday.

A. LISTENING: (Tỉ lệ 25%) I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (5 items x 0,25 = 1.25 pts)

1. A

2. B

3. C

4. B

5. C

II. Listen to the talk and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (5 items x 0,25 = 1.25 pts)

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION (Tỉ lệ 25%) I. Odd one out. (5 items x 0,1 = 0,5 pt)

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (4 items x 0,25 = 1,0 pt)

1. A

2. B

3. C

4. A

III. Match a sentence in column A to a suitable response in column B. (4 items x 0,25 = 1,0 pt)

1. C

2. E

3. D

4. B

C. READING (Tỉ lệ 25%) I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (4 items x 0,25 = 1,0 pt)

1. B

2. A

3. C

4. D

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (3 items x 0,5 = 1,5 pts)

1/ She/ Hoa (usually) gets up at six (o’clock).

2/ After taking a shower she has breakfast.

3/ No, she doesn’t. (No. She comes back home at eleven forty five.)

D. WRITING (Tỉ lệ 25%) I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (3 items x 0,5 = 1,5 pts)

1/ This school isn’t big.

2/ How many students does your school have?

3/ Hoa is Nam’s sister.

II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences.

(2 items x 0,5 = 1,0 pt)

1/ Thu listens to music every morning.

2/ He doesn’t play soccer on Monday.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook

Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 2 Violet, Bộ Đề Ôn Tập Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm các đề luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết. 1. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 năm 2018 -2019 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 năm 2018 – 2019 18 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 – 2019 Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 2. Đề kiểm tra môn Toán số 1 Họ và tên học sinh: …………………………………………………………… Lớp: …………………………………………………………………………………………. Bài 1. (1 điểm) a. Viết theo mẫu: 25: hai mươi lăm 62: ………………………………… 36: ………………………………. 45: ………………………………… 91: ……………………………….

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn toán violet

Đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 2 violet

Viết sai mẫu chữ hoặc sai chính tả mỗi chữ: trừ 0, 5 điểm. Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm).

Viết bẩn, xấu, không đều nét mỗi chữ: trừ 0, 2 điểm. Làm đúng bài tập chính tả điền dấu thanh (2 điểm – đúng mỗi từ được 0, 5 điểm). Những chữ in nghiêng được điền dấu thanh đúng như sau: a) vẽ tranh b) sạch sẽ c) cửa sổ d) vững vàng. Làm đúng bài tập điền âm (2 điểm, đúng mỗi câu được 1 điểm). Bài tập làm đúng là: a) nghỉ ngơi b) ngẫm nghĩ. Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi. Lượt tải: 10. 736 Lượt xem: 32. 140 Phát hành: Dung lượng: 172, 6 KB

câu b HS viết được theo đúng yêu cầu từ 7 số được 0, 5 điểm. Câu 2, 4: Chọn, điền và làm mỗi phép tính đúng được 0, 5 điểm. câu 3: ghi đúng mỗi bài được 0, 25 đ Câu 5: Học sinh nêu được Có: 2 hình tứ giác (0. 5 đ) Có: 4 hình tam giác (0. 5 đ) Câu 6: Học sinh giải đúng mỗi bài được 1. 5 điểm Nêu câu giải đúng được 0, 5 điểm; viết phép tính và tính đúng được 0. 5 điểm; viết đáp số đúng được 0, 5 điểm. Số quả quýt có là: Cả hai lần bán là: 65 – 15 = 50 ( quả) 45 + 38 = 83 (kg) Đáp số: 50 quả quýt Đáp số: 83 kg gạo

Đề thi thử mos

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh Môn Toán Môn Tiếng Việt Môn Tiếng Anh Đề thi học kì 2 lớp 2 được tải nhiều nhất Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2017 – 2018 theo Thông tư 22 Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 22 Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 Thư viện đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán violet và Tiếng Việt sẽ được cập nhật sớm nhất trong chuyên mục này. Mời các bạn cùng tải và tham khảo đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán, đề thi cuối học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 2 mà chúng tôi sưu tầm được.

Bài 4: Quản lí ngân hàng câu hỏi và sinh đề có điều kiệnỞ,, chúng ta đã biết cách tạo một đề thi từ ngân hàng có sẵn hay tự nhập câu hỏi, tạo cây thư mục để chứa đề thi cho từng môn. Trong bài này chung ta tiếp tục tìm hiểu cách xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi mà mình đã đưa lên và…

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 violet hair color

(2đ) 80…… 60 70 – 20……. 40 50 – 20…. 30 60……. 30 + 20 Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông. (0, 5đ) Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1, 5đ) 4. Đề kiểm tra môn Toán số 3 Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm a) Số liền trước số 13 là 12 b) Số liền sau số 21 là 20 c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị d) 16 Đề kiểm tra giữa kì 1 2013-2014 môn Toán Lớp 2 – Tập đọc 2 – Trần Thanh Nhàn – Thư viện Đề thi & Kiểm traĐêm Lạnh Chùa Hoang (Trích Đoạn) – Minh Vương, Lệ Thủy – NhacCuaTuiĐề thi cambridge moversĐề thi giữa kì 1 lớp 2 violetVpn free tốc độ caoĐề thi giữa kì 1 lớp 2 môn toán violetNgữ pháp tiếng Hàn » Học tiếng Hàn Online, Update tháng 05, 2020Đề thi học kì 2 lớp 2Đề thi giữa kì 1 lớp 2 violet maQuang vinh sinh năm bao nhiêuTrần hạo nam người trong giang hồ phần 1Mì cay 7 cấp độ

Đề Thi Giữa Kì Môn Tiếng Anh Lớp 10

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2011- 2012 Môn : Tiếng Anh lớp 10 ( Thời gian làm bài: 45 phút)

Full name:………………………………Class:………..

Tìm từ được phát âm khác với các từ còn lại(1p): a. game b. start c. far d. star a. dinner b. since c. begin d. fine a. child b. shirt c. night d. fine a. house b. hour c. hat d. handChọn đáp án đúng để hoàn thành câu(3ps):The……………are people who can not hear anythingDeaf B. dumb C. blind D. mentally retardedThere ………a library in our school.Are B. is C. was D. has been…………was Mr Nam born? – In 1945Where B. When C. What D. How longI am always chúng tôi to recognize the different species of plants.At B. for C. on D. inShe chúng tôi school by bike today.Went B. goes C. go D. has goneLan…………….her homework last night.Finished B. has finished C. had finished D. finishChia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp(2ps):Peter ……………( sleep) well last night.My little boy often……………..(watch) cartoon film.Would you mind……………….(buy) me a newspaper.I enjoy …………..(listen) to classical music.Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2ps):Mary usually has sandwich and apple for lunch.……………………………………………………Ann’s father always goes to work by car.…………………………………………………….He is a worker.…………………………………………………….She lives on Tran Hung Dao street.………………………………………………………Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới(2ps):Louis Braille was born in 1809 in Coupvray. He was a French teacher of the blind. He himself was blind from the age of three , and in 1818 he went as a foundling to the National Institute for the Young Blind in Paris. Soon showing marked ability in both science and music, he became famous in Paris as an organist and violloncellist. In 1826 Braille began teaching the blind in the institute. Braille is known for his idea of modifying the Barbier ” point writing” system , used for coded army messages, to enable the blind to read. Point waiting consists of embossed dots and dashes on cardboard; the Braille system derived from it is used successfully today, in slightly modified form, and many countries.

When and where was Louis Braille born?……………………………………………………………..Was he a teacher of the blind?……………………………………………………………..Where did he go in 1818?………………………………………………………………When did he begin teaching the blind in the institute?……………………………………………………………….

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2011- 2012 Môn : Tiếng Anh lớp 10 ( Thời gian làm bài: 45 phút)

Full name:………………………………Class:………..

Tìm từ được phát âm khác với các từ còn lại(1p):1. a. thanks b. through c. those d. thing 2. a. dinner b. since c. begin d. fine 3. a. child b. shirt c. night d. fine 4. a. ear b. clear c. idea d. headChọn đáp án đúng để hoàn thành câu(2ps):1. chúng tôi people who can not hear anythingA.deaf B. dumb C. blind D. mentally retarded2. There ………a library in our school.A. are B. is C. was D. has been 3. chúng tôi Mr Nam born? – In 1945A.Where B. When C. What D. How long4. I am always chúng tôi to recognize the different species of plants.A.at B. for C. on D. in chúng tôi ………….games every afternoon.played B. plays C. play D. playingChia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp(2ps):Peter …………………(finish) his homework before 9 p.m last night.My little boy often……………..(watch) cartoon film.Would you like……………….(have) a dance with me ?I dislike ……………………(listen) to classical music.Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh(3ps)Mary/ England/ from/comes.…………………………………………………… Bac Giang city/was/in/I/ born.…………………………………………………….old/he/years/16/is.……………………………………………………. on/she/ Tran Hung Dao street

Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022

Đề kiểm tra tiếng Anh 4 giữa kì 1 có đáp án

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

I. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án

Reorder the word to make the correct sentence.

1. to/ you,/ see/ too./ Nice

……………………………………………………………………………………….

2. See/ soon./you

……………………………………………………………………………………….

3. Tom/ are/ How/ you,/ ?

……………………………………………………………………………………….

4. I’m/ morning./ Linh./ Good

……………………………………………………………………………………….

5. afternoon,/ Good/ Ms. Mai Anh.

……………………………………………………………………………………….

Read and do the tasks below.

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack and Jill are from the USA. They are American. Tony is from Australia. He is Australian. Alex is from France, but her mom is from Vietnam. She is French. We often play badminton and hide and seek together in our free time. I like living and studying here so much.

Read and decide if each statement is true or false.

1. Her name is Akio.

2. Akio is Chinese.

3. Her school is International School.

4. Her class has got 12 students.

5. Her friends are from Vietnam.

Đáp án Reorder the word to make the correct sentence.

1 – Nice to see you, too.

2 – See you soon.

3 – How are you, Tom?

4 – Good morning, I’m Linh.

5 – Good morning, Ms. Mai Anh

Read and do the tasks below.

1 – True; 2 – False; 3 – True; 4 – False; 5 – False;

Complete the passage, using the words in the box.

1 – winter; 2 – fly kites; 3 – likes; 4 – can’t; 5 – beach; 6 – photos; 7 – hobbies;

II. Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án

A/ PART 1: Listening (4 pts) I. Listen and match (1pt). There is an example. II. Listen and circle: (1pt). There is an example.

1. Ο A. Good morning B. Good afternoon C. Good evening

2. A. play table tennis B. play volleyball C. play piano

3. A. Bat Trang Village B. Van Phu Village C. Van Noi Village

4. A. reading a text B. listening to music C. writing a dictation

5. A. at home B. on the beach C. at the zoo

III. Listen and number: (1pt). There is an example. B/ PART II: Reading (3.5 pts) I. Choose the word or phrase that best completes the sentence. There is an example. (2 pts)

1, What day is it today? It’s………

a. Monday

b. the first of October

c. June

2, What can you do? I can …………..

a. skip

b. swimming

c. played badminton

3, What are they doing? They………

a. are writing a dictation

b. is writing a dictation

c. write a dictation

4, What did you do yesterday? I………..

a. painted a picture

b. am painting a picture

c. paint a picture

5, What’s his hobby? He likes……

a. flies a kite

b. flying a kite

c. watered the flowers

Đáp án II, Read and do the task:(1.5 pts)

My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekend, my friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.

A, Nam can sing and play football.

B, He comes from England.

C, He plays football on Saturdays and Sundays.

D, His friends and he have a lot of sad together.

2, Read the passage again and answer the question:

A, What’s his name?

His name is Nam.

B, What nationality is he?

…………………………………………………………………………………………………

C, When’s his birthday?

…………………………………………………………………………………………………

D, What class is he in?

…………………………………………………………………………………………………

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Phòng Gd&Amp;Đt Bình Giang Có Đáp Án Năm 2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!