Đề Xuất 5/2022 # Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2022 # Top Like

Xem 12,276

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2022 mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Hk1 Tiếng Anh Lớp 6 (Chương Trình Thí Điểm) Có Đáp Án
 • Hướng Dẫn Tổ Chức Kiểm Tra Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Khối Lớp 6, 7, 8, 9 Năm Học 2022
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Năm 2022
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Tài liệu ôn tập Toán lớp 6 học kỳ 1

  Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em luyện tập, củng cố kiến thức đã học, ôn thi học kì I lớp 6 môn Toán hiệu quả hơn. Chúc các em học tốt môn Toán 6, đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

  Đề cương ôn tập toán 6 học kì 1

  Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 năm 2022 – 2022

  Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán – Lý thuyết

  I. PHẦN SỐ HỌC: * Chương I:

  1. Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp
  2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính
  3. Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
  4. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  5. Cách tìm ƯCLN, BCNN

  * Chương II:

  1. Thế nào là tập hợp các số nguyên.
  2. Thứ tự trên tập số nguyên
  3. Quy tắc: Cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu, trừ hai số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế.

  Tham khảo bộ đề thi học kì 1 mới nhất: Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán II. PHẦN HÌNH HỌC

  1. Thế nào là điểm, đoạn thẳng, tia?

  2. Khi nào ba điểm A, B, C thẳng hàng?

  3. Khi nào thì điểm M là điểm nằm giữa đoạn thẳng AB?

  – Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?

  4. Thế nào là độ dài của một đoạn thẳng?

  5. Cho một ví dụ về cách vẽ:

  Trong các trường hợp cắt nhau; trùng nhau, song song?

  Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Toán – Bài tập

  I. TẬP HỢP Bài 1:

  a. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.

  b. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.

  c. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.

  d. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.

  e. Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.

  f. Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.

  g. Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.

  Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

  a) 97542

  b) 29635

  c) 60000

  Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.

  Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

  Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}

  Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

  Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử

  a. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.

  b. Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.

  c. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000.

  d. Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

  Bài 2: Thực hiện phép tính:

  III. TÌM X

  Bài 1: Tìm x:

  Bài 2: Tìm x:

  IV. TÍNH NHANH

  Bài 1: Tính nhanh

  a) 58. 75 + 58. 50 – 58. 25

  b) 27. 39 + 27. 63 – 2. 27

  c) 128. 46 + 128. 32 + 128. 22

  d) 66. 25 + 5. 66 + 66. 14 + 33. 66

  e) 12. 35 + 35. 182 – 35. 94

  f) 48. 19 + 48. 115 + 134. 52

  g) 27. 121 – 87. 27 + 73. 34

  h) 125. 98 – 125. 46 – 52. 25

  i) 136. 23 + 136. 17 – 40. 36

  j) 17. 93 + 116. 83 + 17. 23

  k) 35. 23 + 35. 41 + 64. 65

  l) 29. 87 – 29. 23 + 64. 71

  m) 19. 27 + 47. 81 + 19. 20

  87. 23 + 13. 93 + 70. 87

  V. TÍNH TỔNG VI. DẤU HIỆU CHIA HẾT

  Bài 1: Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007.

  a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

  b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

  Bài 2: Trong các số: 825; 9180; 21780.

  a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

  b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

  Bài 3:

  a) Cho A = 963 + 2493 + 351 + x với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 9, để A không chia hết cho 9.

  b) Cho B = 10 + 25 + x + 45 với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để B chia hết cho 5, B không chia hết cho 5.

  Bài 4:

  a) Thay * bằng các chữ số nào để được số 73* chia hết cho cả 2 và 9.

  b) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho cả 2 và 5.

  c) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

  d) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho cả 2 và 3.

  e) Thay * bằng các chữ số nào để được số 792* chia hết cho cả 3 và 5.

  f) Thay * bằng các chữ số nào để được số 25*3 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

  g) Thay * bằng các chữ số nào để được số 79* chia hết cho cả 2 và 5.

  h) Thay * bằng các chữ số nào để được số 12* chia hết cho cả 3 và 5.

  i) Thay * bằng các chữ số nào để được số 67* chia hết cho cả 3 và 5.

  j) Thay * bằng các chữ số nào để được số 277* chia hết cho cả 2 và 3.

  k) Thay * bằng các chữ số nào để được số 5*38 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

  l) Thay * bằng các chữ số nào để được số 548* chia hết cho cả 3 và 5.

  m) Thay * bằng các chữ số nào để được số 787* chia hết cho cả 9 và 5.

  n) Thay * bằng các chữ số nào để được số 124* chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

  o) Thay * bằng các chữ số nào để được số *714 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

  Phần Hình học

  Câu 1: Cho đoạn thẳng MP,N là điểm thuộc đoạn thẳng MP, I là trung điểm của MP. Biết MN = 3cm, NP = 5cm. Tính MI?

  Câu 2: Cho tia Ox,trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3. 5cm và ON = 7 cm.

  a. Trong ba điểm O, M,N thì điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại?

  b. Tính độ dài đoạn thẳng MN?

  c. Điểm M có phải là trung điểm MN không ?vì sao?

  Câu 3: Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Gọi I là trung điểm của AB.

  a. Nêu cách vẽ.

  b. Tính IB

  c. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = 3,5 cm . So sánh DI với AB?

  Câu 4: Vẽ tia Ox,vẽ 3 điểm A,B,C trên tia Ox với OA = 4cm,OB = 6cm,OC = 8cm.

  a. Tính độ dài đoạn thẳng AB,BC.

  b. Điểm B có là trung điểm của AC không ?vì sao?

  Câu 5:Cho đoạn thẳng AB dài 8cm,lấy điểm M sao cho AM = 4cm.

  a. Tính độ dài đoạn thẳng MB.

  b. Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?vì sao?

  c. Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK = 4cm. So sánh MK với AB.

  Câu 6: Cho tia Ox ,trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 8cm,AB = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

  Câu 7: Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho BC = 3cm.

  a. Tính AB.

  b. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao BD = 5cm. So sánh AB và CD.

  Câu 8:Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm, Trên tia Oy lấy điểm B,C sao cho OB = 9cm, OC = 1cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng AB; BC.

  b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính CM; OM

  Câu 9: Trên tia Ox, lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm, ON = 8cm

  a) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

  b) Trên tia đối của tia NM, lấy một điểm P sao cho NP = 6cm. Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MP.

  Câu 10: Vẽ đoạn thẳng AB dài 7cm. Lấy điểm C nằm giữa A, B sao cho AC = 3cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng CB.

  b) Vẽ trung điểm I của Đoạn thẳng AC. Tính IA, IC.

  c) Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 7cm. So sánh CB và DA?

  Câu 11: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Gọi O là một điểm nằm giữa hai điểm A và B sao cho OA = 4cm.

  a) Tính độ dài đoạn thẳng OB?

  b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN?

  Câu 12: Trên tia Ox lấy các điểm A , B, C sao cho OA = 4cm,OB = 6cm, OC = 8cm.

  1/. (c) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC.

  2/. (b) So sánh các đoạn thẳng OA và AC; AB và BC.

  3/. (c) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?

  Tham khảo chi tiết toàn bộ đề cương tại file tải về. Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp phần lý thuyết và phần bài tập số học chương 1, chương 2, phần bài tập hình học. Mỗi bài học gồm lý thuyết và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi hiệu quả hơn. Các em học sinh tham khảo đầy đủ chi tiết các dạng đề thi học kì 1 lớp 6 đầy đủ các môn mới nhất trên VnDoc.com.

  Đề thi học kì 1 lớp 6 mới nhất

  Bộ đề cương ôn thi học kì lớp 6 mới nhất

  Tham khảo các dạng bài tập Toán khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trọn Bộ Đầy Đủ Các Chủ Điểm Ngữ Pháp Tiếng Anh 6
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm Học 2022
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Phòng Gd&đt Bình Giang Có Đáp Án Năm 2022
 • Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Tiếng Anh
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100