Đề Xuất 4/2023 # Danh Sách Đầy Đủ Từ Vựng Thường Gặp Trong Bài Thi Flyers Cambridge # Top 6 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 4/2023 # Danh Sách Đầy Đủ Từ Vựng Thường Gặp Trong Bài Thi Flyers Cambridge # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Danh Sách Đầy Đủ Từ Vựng Thường Gặp Trong Bài Thi Flyers Cambridge mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thi A2 Flyers là các thí sinh trong độ tuổi từ 9 – 11 tuổi và đã có khoảng 250 giờ học tiếng Anh. Flyers thuộc trình độ A2 theo Khung trình độ chung Châu Âu (CEFR). Đạt được trình độ này, học sinh có thể:

Hiểu được tiếng Anh viết đơn giản, các thông báo ngắn gọn cũng như các chỉ dẫn bằng lời đơn giản

Tự giới thiệu về bản thân và trả lời các câu hỏi cơ bản về thông tin cá nhân

Tương tác với những người nói tiếng Anh khi họ nói chậm và rõ ràng

Viết được những câu ngắn gọn, đơn giản.

Mục “Let’s talk”: Các câu hỏi để bé luyện tập trả lời sau khi xem tranh và đọc text minh họa

Mục “Let’s write”: Các hoạt động gợi ý để bé làm bài tập viết

Chủ đề 1: Meet the Flyers

Meet the Flyers bao gồm các từ vựng chỉ tên riêng và miêu tả từng người, và bài tập viết tên người vào phần miêu tả tương ứng.

begin

Betty

competition

David

Emma

expressive

flag

George

group

guess

Harry

Helen

Holly

join

Katy

language

lovely

meet

Michael

month

necklace

Richard

Robert

rucksack

several

spend

sunglasses

telephone

timetable

together

tomorrow

William

wonderful

Chủ đề 2: Autumn/Fall

autumn/fall

bored

burn

chemist

concert

conversation

cut

decide

drum

each other

fall over

flour

fridge

honey

jam

later

meal

medicine

partner

pepper

piece

pizza

prepare

salt

singer

spring

Chủ đề 3: Flyers fun day

actor

artist

concert

concert

crown

drum

theater

violin

excited

instruments

journalist

king

newspaper

octopus

photographer

queen

ready

singer

stage

Chủ đề 4: Winter

Từ vựng về mùa đông và những hoạt động, môn thể thao…của mùa đông.

calendar

cartoon

channel

chess

during

hurry

if

kind

magazine

married

popular

prefer

programme

should

ski

skiing

snowball

snowboarding

snowman

stay

winter

Chủ đề 5: Flyers party

biscuit/cookie

butter

chopstick

delicious

ever

everywhere

feel

fork

fun

important

knife

knife

leave

little

lucky

restaurant

special

spoon

sugar

sure

through

time

waiter

Chủ đề 6: Spring

already

bridge

butterfly

else

environment

gate

glass

insect

letter

like

look

metal

nest

plastic

sound

spring

swan

usually

wing

wood

airport

backpack

camp

castle

cave

dark

desert

east

far

fast

hotel

light

museum

north

nowhere

passenger

pyramid

railway

south

suitcase

tent

traffic

unhappy

visit

west

Chủ đề 8: Summer

astronaut

engineer

envelope

factory

firefighter

fire station

job

mechanic

pilot

police officers

police station

postcard

postcard

rocket

secretary

space

stamp

summer

Chủ đề 9: Numbers

a thousand

zero

a hundred a million

Chủ đề 10: Tomorrow is the Flyers exam day

Từ vựng về ngày thi Flyers, bài luyện tập speaking kể câu chuyện ngắn dựa vào tranh.

anything

arrive

broken

calendar

early

enough

exam

forget

friendly

front

hard

Harry

Holly

how long?

information

just

late

middle

prepare

problem

shelf

tomorrow

turn off

turn on

without

worried

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please update your browser to its most recent version and try again, or access the file

ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please update your browser to its most recent version and try again, or access the file

Ngoài ra, trong sách còn có:

đầy đủ bài tập viết (Let’s write), điền từ vào chỗ trống … và đáp án để bé luyện tập và kiểm tra kết quả bài làm của mình, bắt đầu từ trang 22

List từ vựng sắp xếp từ A-Z, tổng cộng hơn 500 từ của Cambridge, bắt đầu từ trang 33

Để hỗ trợ quá trình học từ vựng của bé, ba mẹ có thể:

Download flashcard A2 Flyers & hướng dẫn ba mẹ/thầy cô học từ vựng cùng bé qua các hoạt động TẠI ĐÂY

Download danh sách từ vựng tổng hợp 3 cấp độ Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers Cambridge TẠI ĐÂY

truy cập nguồn tài liệu bài tập các phần thi, trò chơi từ vựng, câu đố, ô chữ… cho trình độ A2 Flyers TẠI ĐÂY.

Nguồn: cambridgeenglish.org

Tổng Hợp Từ Vựng Và Ngữ Pháp Cho Kì Thi Cambridge Flyers Tại Ices

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP CHO KÌ THI CAMBRIDGE FLYERS TẠI ICES

I. VOCABULARY AND GRAMMAR

            

UNIT 1: SCHOOL FRIENDS

1. Vocabulary: rucksack, art, subject, history, geography, music, maths, PE, liteature lesson, far, near, early, late, artist, win, visit, find out, competition, strange, painting, outside, inside, rice, club, lunchtime, playtime, pleased, look at, famous, draw, fall over, have a race, playground, look like, stripe, blanket, on the floor, bin, diary, dictionary, clock, bat, sleep, tired, theatre, actor, actress, science, quiet, chopsticks, soup, 

2. Grammar: Thì hiện tại đơn, Cách nói giờ

* Thì hiện tại đơn

                       S + V1/(s/es)                                               S + am / is / are …

                       S + don’t / doesn’t + Vo                            S + am / is / are + not …

                     (Wh-) + do / does + S + Vo…?                 (Wh-) + am / is / are + S …?                        

– Dùng để chỉ các hành động thói quen, mang tính chất lặp đi lặp lại.

                     Ex: She usually gets up at 6 a.m.

         – Dùng để chỉ các sự kiện và sự thật hiển nhiên, chân lý.

                     Ex:Water freezes at 0 degree celcius, and boils at 100 degree celcius.

* Cách nói giờ:

a. Giờ đúng:       It’s + giờ + o’clock.

Ex: 6:00 – It’s six o’clock.

      10:00 – It’s ten o’clock.

b. Giờ hơn:         It’s + giờ + phút hoặc It’s + phút + past + giờ

Ex: 9:10 – It’s nine ten / It’s ten past nine.

      12: 20 – It’s twelve twenty / It’s twenty past twelve.

            Có thể dùng “a quarter” thay cho 15 phút và “half” thay cho 30 phút               Ex:  8:30: It’s half past eight = It’s thirty past eight = It’s eight thirty. 

      1:15:  It’s a quarter past one = It’s fifteen past one = It’s one fifteen.

c. Giờ kém:         It’s + giờ + phút / It’s + phút + to + giờ

Ex: 3:50: It’s ten to four = It’s three fifty                      9:45: It’s a quarter to ten = It’s fifteen to ten = It’s nine forty-five.

                       

UNIT 2: SEASONS AND MONTHS

1. Vocabulary: in the spring, in the summer, in the autumn, in the winter, wake up, garden, snow, snowy, shout, put on, warm clothes, go out, snowman, snowball, body, head, nose, card, glass, eyes, wood, mouth, take off, scarf, gloves, coat, belt, wool, fire, sit by the fire, spring, excited, close, sledge, plastic, metal, race, suggest, break, top of the hill, funny, guess, storm, beach, midday, boat, have a picnic, arrive, boots, swimming pool, season, ice, difficult, wall, midnight, kite, made of, skate, umbrella, cave, cloud, in the sky, jacket, wait for, …

2. Grammar: Các tháng trong năm: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

                        Giới từ: in , on, at

            In + mùa, năm: in the suumer, in 2009                        

            On + thứ, thứ ngày tháng : on Monday, on Sep 2nd   

            At + giờ : at 6 a.m                                   -

UNIT 3: WEEKENDS AND HOLIDAYS

1. Vocabulary: heavy, light, suitcase, sweet, candy, soap, comb, toothbrush, toothpaste, torch, biscuit, pizza, cake, get ready, tell story, toy, snack, wash, busy, teeth, tent, airport, bookshop, business, plane, a pair of jeans, arrive at / in, pick up, full of, meeting, holiday, camping, wing, space, fly, rocket, field, carry, good for, environment, adult, look after, countryside, forest, lake, ride bikes, ride horse, basketball, baseball, paint pictures, have fun, make new friends,

2. Grammar:

a/ be going to + Vo: diễn tả một dự định trong tương lai

           

EX: I’m going to travel to France this Mon.

       We aren’t going to stay.

        What are you going to do next weekend?           

b/ Thì Quá khứ đơn (Simple

                                S + V2/-ed                                   S+ was / were …

                                S + didn’t + Vo                           S + wasn’t / weren’t …

                                Wh- + did + S + Vo…?               (Wh-) + was / were + S ?

   - Một hành động đã xảy ra và đã hoàn tất ở thời gian xác định trong quá khứ.

                     Ex: We bought this car two years ago.

         – Một thói quen trong quá khứ.

                     Ex: When I was young, I often went swimming with my friends in this river.   

         – Một chuỗi hành động trong quá khứ

                       Ex: I entered the room, turned on the light, went to the kitchen and had dinner.

UNIT 4: JOBS AND WORK

1. Vocabulary: job=career, tape-recorder, lunchtime, walk around, question, turn on, ask, leave school, reply, footballer, the same, college, actor, swing, circus, clown, laugh, great, turn off, newspaper, journalist, university, office, astronaut, pilot, cook, dentist, fireman / firefighter, policeman, waiter, photographer, businessman, happen, factory, ambulance, husband, walk past, on the way to, suddenly, good at, noisy, write stories, farmer, live on a farm, in a village, cocoa, cocoa bean, dry, sell,

2. Grammar: want to + Vo: muốn

                        Thì hiện tại tiếp diễn

S + am / is / are + V-ing

                                       S + am / is are + not + V-ing

                                      Wh- + am / is / are + S + V-ing…?

         – Dùng để chỉ một hành động đang diễn ra trong lúc nói.

                     Ex: Listen! The bird is singing.

                            I am studying now.

        – Hai hành động xảy ra song song ở hiện tại

Ex: She is cooking dinner while her husband is watching T.V now.

         Dấu hiệu nhận biết:

         – Câu bắt đầu bằng một mệnh lệnh như: Listen!, Look!, Pay attention!, Keep silent! Be quiet!….

            hoặc các cụm từ: now, right now, at the moment, at the present, while

UNIT 5: EXPERIENCES AND EVENTS

1. Vocabulary: experience, event, bored, boring, explain, different, ride a camel, across, desert, mountain, ski, octopus, prefer to, sure, cry, angry, jump, drop, forget, finish, glasses, tidy, untidy, feel, naughty, puppy, air, fog, helicopter, ice, dangerous, climb, hurt, excellent, pyramid,

2. Grammar: Thì hiện tại hoàn thành

                        Have you ever + V3/-ed….? Bạn có từng ….?

Yes, I have.

No, I haven’t

Thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense)

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

Ví dụ

S số nhiều + have + V3/-ed

S số ít + has + V3/-ed

S số nhiều + haven’t + V3/-ed

S số ít + hastn’ + V3/-ed

Have + S + V3/-ed…?

Has + S + V3/-ed …?

– I have learnt English for 2 years.

– She has lived here since 2010.

Cách dùng:

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai.

Hành động vừa mới xảy ra.

Dấu hiệu nhận biết: for + khoảng thời gian (for 3 months, for 5 years…), since + mốc thời gian (since 2000, since last month …), recently, just (vừa mới), already (đã rồi), ever (đã từng), never (chưa bao giò), lately (gần đây), so far , up to now, up to the present (cho tới bây giờ), this is the first time / the second time / the third time (đây là lần đầu tiên …)

Ex: I have just cleaned the floor.

      She has never gone to London.

      We have already done their homework.

       Have you ever ridden a camel?

Yes, I have.

No, I haven’t

                                               

UNIT 6: STRANGE STORIES

1. Vocabulary: exciting, get lost, woods, light, shine, castle, queen, king, perhaps, push, envelop, gold ring, secret, find, present, hard, strange, whisper, come into, laugh, boring, sofa, sail on a boat, ship, wind, blow (blew, blown), empty, happen, climb, cooker, cook, lamp, fire, ready for, knife (knives), fork, spoon, stairs, go down the stairs , look for, dark, tidy, quiet, smell, century, all over the world, bridge, lake, camel, gate, terrible, building, lock, belong to, no one, carry.

2. Grammar: Thì quá khứ tiếp diễn

                                       S + was / were + V-ing

                                       S + was / were + not + V-ing

                                       Wh- + was / were + S + V-ing…?

         – Hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

                     Ex: What were you doing at 7 pm yesterday?

         – Hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy ra cắt ngang.

                     Ex: Mai was watching TV when I came home.

                           When they were having dinner, she entered their room.

         – Hai hành động xảy ra song song trong quá khứ.

                     Ex:While her mother was cooking dinner, her father was reading books.

        Dấu hiệu nhận biết: 

                     At + giờ + thời gian trong quá khứ

                     At this / that time + thời gian trong quá khứ

Ex: What were you doing on Saturday afternoon at three o’clock?

       At 12 p.m yesterday, it was raining.

       What were you doing at 9 p.m last night?

       – I was watching TV

UNIT 7: FOOD AND COOKING

1. Vocabulary: hungry, sweet, bad for, snack, plate, chocolate, biscuit, full of, butter, flour, salad, fridge, tomato, vegetables, pizza, cheese, healthy, taste, decide, salt, pepper, waiter, mango, pear, pick up, mouth, shout, mistake, duck, cupboard, stomach, sandwich, paint, lion dance, in the street, bread, toast

2. Grammar: Từ chỉ số lượng, câu hỏi đuôi

* Từ chỉ số lượng

            – some + N đếm được, không đếm được:  một vài, một số

            – a lot of / lots of + N đếm được, không đếm được 

            – many + N đếm được số nhiều 

– much + N không đếm được                                       

– few + N đếm được số nhiều                                     

– little + N không đếm được                                         

Ex: I have a lot of money. I can buy everything I want.

      There are some / many / a lot of students in the class.

       She has a few friends.

* Câu hỏi đuôi

– Câu nói và phần đuôi luôn ở dạng đối nhau

Ex: The children are playing in the yard, aren’t they?

       They can’t swim, can they?

– Chủ từ của câu nói là đại từ, ta lặp lại đại từ này

Ex: She is a doctor, isn’t she?

– Chủ từ là danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế

Ex: People speak English all over the world, don’t they?

– Đại từ this / that được thay bằng “it”; these / those được thay bằng “they”

Ex:That is his car, isn’t it?

      These are your new shoes, aren’t they?

– “There” trong cấu trúc “there + be” được dùng lại ở phần đuôi

Ex: There aren’t any students in the classroom, are there?  

– Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ được lặp lại ở phần đuôi

Ex: You will come early, won’t you?

– Câu nói không có trợ động từ: trợ động từ do / does / did được dùng ở phần đuôi

Ex: It rained yesterday, didn’t it?

      She works in a restaurant, doesn’t she?

2. Một số trường hợp đặc biệt:

– Phần đuôi của I AM là AREN’T I

Ex: I am writing a letter, aren’t I?

– Phần đuôi của Let’s là SHALL WE

Ex: Let’s go out tonight, shall we?

UNIT 8: PLACES AND DIRECTIONS

1. Vocabulary: post = send, at the end of the street, turn right, turn left, at the corner, on the right, on the left, next to, bank, go straight on, go back, opposite, get on, get off, flag, catch, across a bridge, uniform, police station, steal (stole, stolen), park, bookshop, supermarket, in front of, chemist, address, turn on, turn off, crocodile, snake, island, coast, north, south, east, west, eastern, sand, beach, sail, dolphin, shark, in the sea, along the coast, jungle, north east, south east, parrot, waterfall, famous for, 

2. Grammar: Ôn lại các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn

                         Giới từ

– on: dùng trước thứ, ngày tháng                      on Sunday, on 20th April, …

            Chú ý: On holiday, on business,

– in: dùng trước năm, mùa                   in 2013, in summer, …

            Chú ý: in bed, in the sky, in the world, in the sea,

– at: dùng trước giờ                              at 7 o’clock

            Chú ý: at the weekend, at the beach,

– in front of                 ở phía trước                 – behind                       ở phía sau

– on                              ở trên                           – next to                       kế bên

– in                               ở trong                         – near                           gần

– under                         ở dưới                          – opposite                     đối diện

– between                     ở giữa

UNIT 9: IN THE FUTURE

1. Vocabulary: look into, find out, exam, silver, question, rich, careful, carefully, expensive, break (broke, broken), mechanic, mind, space, rocket, astronaut, planet, that sounds exciting / interesting, maybe, prefer to, for a long time, have to + V1, spaceship = rocket, must + V1, mustn’t + V1, need + to V1, need’s + V1, map, kangaroo, page, pocket, shelf, different, the same, move, language, hate + V-ing, sad, plane, carry, daughter, cow

2. Grammar: Thì tương lai đơn

S + will / shall + Vo

S + won’t / shan’t + Vo

Wh- + will + S + Vo…?

         – Hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

                     Ex:  – They will come here next week.

                            – I will go to the zoo next Sunday.

                             – You will be rich in the future.

      Dấu hiệu nhận biết:

  next week, next month, someday, tomorrow, soon, in + năm trong tương lai…at +  thời giờ trong tương lai

UNIT 10: THE PAST, PRESENT AND FUTURE

1. Vocabulary: ask, dinosaur, extinct, conversation, called, make (made, made), swan, leg, butterfly, insect, lion, spot, stripe, fur, finally, win (won, won), crossword, text, wing, space room, robot, history museum, treasure, temperature, change, made of, ski, round, right,

2. Grammar: Ôn các thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn

MỘT SỐ ĐIỂM NGỮ PHÁP KHÁC

1/ Động từ khiếm khuyết:

           

Hình thức

Nghĩa

Ví dụ

– Can + Vo

– Can’t + Vo

– có thể

– không thể

I can swim.      / She can cook.

He can’t play the guitar.

– Need + to Vo

– Needn’t + Vo

– cần

– không cần

I need to clean my room.

You needn’t buy a lot of food.

– Must + Vo

– Mustn’t + Vo

– phải

– không được phép

You must do your homework.

You mustn’t swim in the lake.

– Should + Vo

– Shouldn’t + Vo

– nên

– không nên

You should clean your teeth everyday.

You shouldn’t play computer games.

– May / Might + Vo

– May / Might not + Vo

– có lẽ

– có lẽ không

He may go out with his friends.

They don’t say “hello” to me. They may not see me.

– Could + Vo

– Couldn’t  + Vo

– có thể

– không thể      trong quá khứ

I could ride a bike when I was ten.

She couldn’t write when she was five.

2/ Câu so sánh

Loại

Cấu trúc

Ví dụ

So sánh hơn

S + V + tính từ/trạng từ ngắn +ER + THAN …

S + V + MORE + tính từ/trạng từ dài + THAN …

The elephant is bigger than the dolphins.

He drives more carefully than his brother.

So sánh nhất

S + V + THE + tính từ/trạng từ ngắn +EST…

S + V + THE MOST + tính từ/trạng từ dài…

Nam is the tallest in my class.

The white dress is the most expensive in the shop.

Cách thêm –ER và –EST

            – Từ tận cùng là phụ âm mà trước nó là nguyên âm thì phải gấp đôi phụ âm: bigger, thinner, hotter, fatter, …

            – Từ 2 âm tận cùng bằng y, đổi y thành –ier hoặc iest:   happy à happier, easy à easier, busy à busier, …

Một số tính từ bất qui tắc:

Adj / Adv

So sánh hơn

So sánh nhất

Nghĩa

– good / well

– better than

– the best

Tốt

– bad / badly

– worse than

– the worst

Tệ, dở

– much / many

– more than

– the most

Nhiều

– little + N số ít, không đếm được

– less than

– the least

ít

– few + N số nhiều, đếm được

– fewer than

– the fewer

ít

– clever

– cleverer than

– the cleverest

Thông minh

3/ Sở hữu cách

            tên’s + N:  …..của …

            Phong’s house: nhà của Phong

            Hoa’s teacher: giáo viên của Hoa

4/ Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu

Nghĩa

My

Của tôi

Your

Của bạn

His

Của anh ấy

Her

Của cô ấy

Its

Của nó

Our

Của chúng ta, chúng tôi

Their

Của họ

5/ Cấu trúc: There is / There are

            – There is + N số ít: có …                               There is a mirror in the bathroom.

            – There are + N số nhiều: có …                      There are a lot of flowers in the garden.

6/ Câu hỏi

Từ hỏi

Nghĩa

Ví dụ

where

ở dâu

Where is your house?

when

khi nào

When’s your birthday?

what

Cái gì

What’s this?

who

ai

Who’s that?

What time

Mấy giờ

What time do you go to school?

What colour

Màu gì

What colour is your bag?

why

Tại sao

Why are you late?

How much + N số ít, không đếm được

Có bao nhiêu

How much water is there in the bottle?

How many + N số nhiều, đếm được

Có bao nhiêu

How may books are there on the desk?

How much is it?

How much is + N ….?

How much does it / N … cost?

Giá bao nhiêu

How much is this coat?

How much does the coat cost?

How often

Hỏi tần suất

How often do you play badminton?

  – Everyday / never / sometimes / …

           

7/ V + V-ing

            – Những động từ thường theo sau bằng động từ thêm ing:  hate, like, love, miss (bỏ lỡ), practice (luyện tập), finish (kết thúc), dislike (không thích), enjoy (thích)

                        My sister likes listening to music.

                        He enjoys going out with his friends.

            – Giới từ (on, in, at, of, from, with, about, …) cũng theo sau bằng động từ thêm ing

                        I’m good at swimming.

                        They aren’t interested in playing football.

8/ V + to V1

– Những động từ thường theo sau bằng động từ có “to”:  want, would like (‘d like), hope (hy vọng), agree (đồng ý), need (cần), …

            I want to make a cake.

            Would you like to go out this evening?

BẢNG KÊ ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC

Nguyên mẫu

Quá khứ

Quá khứ phân từ

Nghĩa

be

was, were

been

Thì, là, ở, bị được

beat

beat

beaten

Đánh

become

became

become

Thành,trở nên

begin

began

begun

Bắt đầu

bite

bit

bit, bitten

Cắn

blow

blew

blown

Thổi

break

broke

broken

Làm vỡ, bẻ gãy

bring

brought

brought

Mang lại, đem lại

build

built

built

Xây dựng

burn

burnt

burnt

Đốt cháy

buy

bought

bought

Mua

catch

caught

caught

Bắt, chụp được

choose

chose

chosen

Lựa chọn

come

came

come

Đến

cost

cost

cost

Trị giá

cut

cut

cut

Cắt

do

did

done

Làm

draw

drew

drawn

Kéo, vẽ

dream

dreamt

dreamt

Mơ, mộng

drink

drank

drunk

Uống

drive

drove

driven

Đưa, lái xe

eat

ate

eaten

Ăn

fall

fell

fallen

Ngã, rơi, té

feed

fed

fed

Nuôi cho ăn

feel

felt

felt

Cảm thấy

fight

fought

fought

Đánh , chiến đấu

find

found

found

Tìm thấy, được

fly

flew

flown

Bay

forget

forget

forgotten

Quên

get

got

got, gotten

Được, trở nên

give

gave

given

Cho

go

went

gone

Đi

grow

grew

grown

Lớn lên, mọc

hang

hung

hung

Treo

have

had

had

hear

heard

heard

Nghe

hide

hid

hid, hidden

Ẩn, trốn, giấu

hit

hit

hit

Đụng chạm

hold

held

held

Cầm giữ, tổ chức

hurt

hurt

hurt

Làm đau, làm hại

keep

kept

kept

Giữ

know

knew

known

Biết

lead

led

led

Dẫn dắt, lãnh đạo

lay

laid

laid

Để, đặt, để trứng

learn

learnt

learnt

Học, được tin

leave

left

left

Bỏ lại, rời khỏi

lend

lent

lent

Cho vay

let

let

let

Để cho, cho phép

lie

lay

lain

Nằm

lose

lost

lost

Mất, đánh mất

make

made

made

Làm, chế tạo

mean

meant

meant

Có nghĩ, muốn nói

meet

met

met

Gặp

pay

paid

paid

Trả tiền

put

put

put

Đặt, để

read

read

read

Đọc

ride

rode

ridden

Cưỡi (ngựa, xe đạp)

ring

rang

rung

Rung chuông, reo

rise

rose

risen

Mọc lên

run

ran

run

Chạy

say

said

said

Nói

see

saw

seen

Thấy, nhìn thấy

sell

sold

sold

Bán

send

sent

sent

Gửi

set

set

set

Để, đặt, lập nên

sing

sang

sung

Hát

sit

sat

sat

Ngồi

sleep

slept

slept

Ngủ

smell

smelt

smelt

Ngửi thấy

speak

spoke

spoken

Nói

spell

spelt

spelt

Đánh vần

spend

spent

spent

Tiêu xài, trãi qua

stand

stood

stood

Đứng

steal

stole

stolen

Ăn trộm, lấy cắp

sweep

swept

swept

Quét

swim

swam

swum

Bơi lội

take

took

taken

Lấy

teach

taught

taught

Dạy

tear

tore

torn

Làm rách, xé

tell

told

told

Nói, kể lại, bảo

think

thought

thought

Nghĩ, suy nghĩ

throw

threw

thrown

Ném, quăng, vứt

understand

understood

understood

Hiểu

wake

woke

woken

Thức tỉnh

wear

wore

worn

Mặc, mang

II. SPEAKING QUESTIONS

What lesson have you got today?

What’s your favourite subject?

Do you like art / history / music …?

How do you get / go to school?

Which languages do you study?

What time does the school start?

How long does it take you to go to school?

What’s your teacher’s name?

How many children / pupils / students are there in your class?

What day is it today?

What date is it today?

Is your birthday in winter / summer / …?

When’s your birthday?

What’s your favourite month?

Do you like snow?

Which do you like best: spring, summer, autumn or winter?

What is your favourite present?

When was your last holiday?

Where did you go?

What was the weather like?

What did you do?

 What’s the weather like in summer?

What do you do at Christmas?

What do you wear when it’s cold?

Which sports do you do in winter?

Is there a famous hotel in your country?

What are you going o do in the holidays?

How are you going to get there?

What are you going to take?

Where are you going to stay?

How long are you going to stay?

Are you going to take a rucksack / a camera / a tent?

Are you going to send any postcards?

What does your dad do?

Does he work at night?

Does he like his job?

Where does he work?

What does he wear?

When does he work?

What does your mum do?

What do you want to do when you leave school?

Are you going to wear a uniform?

Do you want to make people laugh?

Have you ever ridden a camel / a horse  / skied…?

Have you ever been to the desert?

Where did you go on holiday last year?

Did you take any photos?

What’s the best holiday you have ever had?

How old are you?

Where do you live?

How many years have you live in your house?

Have you ever been to a different country?

What famous place have you visited?

Where is it / Where did you go?

What was the weather like when you was there?

What did you see there?

What did you buy?

What was the last book you read?

What was the last film you saw?

What was the best place you have been to on holiday?

Who was your favourite teacher last year?

What was your best birthday present last year?

Did you have a good time yesterday?

Biscuits are full of sugar, aren’t they?

Sweets aren’t good for your teeth, are they?

Too much salt is bad for you, isn’t it?

You don’t eat lots of sugar, do you?

What is your favourite fruit?

What is your favourite vegetable?

What is your favourite meal?

What do you have for breakfast / lunch / dinner?

What can you cook?

How do you get from your house to school?

How do you get from your house to your friend’s house?

What’s opposite your house?

Where’s the nearest bus stop?

How long does it take you to get to school everyday?

What is next to your house?

Did you go to the cinema yesterday?

Have big lions got spots on their fur?

What is your favourite museum?

When did you go there?

Who did you go with?

What did you see?

What did you buy?

Are you good at crosswords?

How many insects can you name?

Have you ever seen a black swan?

What’s your name?

What’s your surname?

How do you spell your name?

Where are you from?

How many people are there in your family?

What’s your mother’s job / your father’s job?

Which grade are you in?

What is your hobby?

What subject do you like best? Why?

Do you like listening to music / watching TV / playing computer games ….?

How do you go to school?

How far is it form your house to the school?

How many students are there in your class?

Why do you study / learn English?

What do you want to do when you leave school?

What do you do in your free time?

Where is your town?

What’s your town famous for?

What time does your school start / finish?

What subjects do you study at school?

How long have you leant English?

How often do you play football / …?

Do you play any sport?

Which sport are you good at?

How many seasons are there in your country?

Which season do you like best? Why?

Do you have any brother or sister?

Can you swim / play football?

What’s you favourite fruit / drink / food?

What time do you usually get up in the morning?

What time do you go to bed / go to school / …?

How do you get here / go here today?

III. NHỮNG LƯU Ý TRONG KỲ THI

Bài thi gồm các phần: Nghe, Đọc, Viết và Nói

1/ Listening: khoảng 25 phút, gồm 5 phần / 25 câu hỏi

– Phần 1: Nghe cẩn thận, bảo đảm vẽ đường nối từ tên đến nhân vật thẳng và rõ.

– Phần 2: + Quan sát cẩn thận thông tin còn thiếu trước khi nghe để biết mình cần điền gì, ví dụ thời gian, tên, số nhà,

              + Nghe kỹ đánh vần chữ cái và đọc số (viết số chứ không viết chữ)

– Phần 3: + Xem qua hết các tranh cẩn thận và tự nhớ tên gọi tiếng Anh của tất cả tranh

              + Nếu có 2 tranh nhìn khá giống nhau thì cố gắng tìm điểm khác nhau giữa chúng

              + Bảo đảm viết chữ cái trong câu trả lời rõ ràng

– Phần 4: + Đọc câu hỏi cẩn thận và nghĩ đến sự khác nhau giữa các tranh

              + Đánh dấu √ rõ ràng, sử dụng lần nghe thứ 2 để kiểm tra lại đáp án cho chính xác

– Phần 5: + Quan sát tranh, chú ý đến điểm khác nhau của những người hoặc vật trong tranh

              + Viết từ rõ ràng, vẽ đồ vật dễ nhìn, và đúng vị trí

2/ Reading and Writing: khoảng 40 phút / 50 câu hỏi

– Phần 1: + Nhìn qua 15 từ vựng và nghĩ đến nghĩa của nó

              + Từ nào điền rồi thì gạch ngang, bảo đảm viết đúng từ vựng được cho vào khoảng trống, không được sai chính tả

– Phần 2: Tả 3 hoặc 5 tranh, một quy trình…

– Phần 3: Đọc câu bên trên khoảng trắng, chọn câu điền vào khoảng trắng và bảo đảm là câu điền vào phải hợp ý nghĩa với câu liền kề bên dưới. Làm xong đọc lại hội thoại xem có ý nghĩa và hợp lý không.

– Phần 4: + Đọc hết cả câu chuyện và cố gắng hiểu nó trước khi quyết định điền từ. Chú ý viết đúng chính tả từ cần điền

              + Đối với câu 6 (tìm tựa bài) cần tìm lý do để loại 2 đáp án không phù hợp

– Phần 5: + Đọc kỹ bài văn để hiểu nó

– Phần 7: Nhìn từ trước và sau khoảng trắng, hiểu ý nghĩa của câu và suy nghĩ đến từ cần điền. Chú ý đến yếu tố ngữ pháp và cần viết đúng chính tả.

3/ Speaking: từ 7 – 9 phút / 4 phần

– Phần 1: + Nghe cẩn thận câu giám khảo nói và tìm ra chổ giám khảo đang đề cập trên tranh.

              + Bắt đầu câu trả lời với những từ mà giám khảo đã dùng. Ví dụ: Giám khảo: “In my picture, there’s a woman in front of the fire station.” Thì nói: “In my picture, there’s a man in front of the fire station.”

– Phần 2: + Giám khảo sẽ hỏi câu hỏi trước. Lắng nghe cẩn thận câu hỏi của giám khảo vì mình sẽ dùng câu hỏi như vậy để hỏi lại giám khảo khi đến lượt mình.

              + Cố gắng chuyển các thông tin trả lời thành câu hoàn chỉnh

1)            What’s the name of Katy’s teacher?

                Her teacher is Mr Hall.

2)            Which subject does he teach?

                He teaches geography

3              How long is Katy’s lesson?

                Her lesson is 2 hours.

4)            Which day does Katy learn geography?

                She learns it on Wednesday.

5)            What does she study today?

                The studies maps today.

1)            Which restaurant does Sharah go to?

                It’s next to the fire

2)            Who goes with her?

                Sharah goes with her friends.

3)            What time does Sarah go to the restaurant?

                She goes at 8.30p.m

4)            How do they go?

                They go by bus.

5)            What do they eat?

                They eat burger and salad

In picture 1, there are 2 people in the kitchen. In picture 2, there are 3 people in the kitchen.

In picture 1, it’s  3 o’clock. In picture 2, it’s 9 o’clock.

In picture 1, the man is wearing glasses. In picture 2, the woman is wearing glasses.

In picture 1, the servant has 2 spaghetti and salad on the plates. In picture 2, the sever have 3 pizzas and French fries.

In picture 1, the baby holding a spoon. In picture 2, the baby holding a knife.

In picture 1, there are 7 flowers. In picture 2, there are 4 flowers.

In picture 1, there isn’t any umbrella. In picture 2, there is an umbrella next the man.

In picture 1, the plate is square. In picture 2, the plate is round.

In picture 1, the salt is on the right. In picture 2, the salt is on the left.

 In picture 1, the glass is in the top of chair. In picture 2, the bottle is in the top of chair.

1)            What’s Emma favourite  DVD?

                Emma’s favourite DVD is space story.

2)            Who gave it to Emma?

                Her aunt gave it to her.

3)            What’s Emma’s DVD about?

                Emma’s DVD is  about two astronauts

4)            When did Emma watch?

                Emma watched yesterday.

5)            Is Emma’s DVD exciting or boring?

                Emma’s DVD is boring

1)            Which DVD does William like?

                William likes the Island Adventure DVD.

2)            Who gave William a DVD?

                His uncle gave him a DVD.

3)            What is William’s DVD about?

                It’s about three pirates.

4)            When did William watch it?

                William watched it last week.

5)            Is William’s DVD exciting or boring?

                William’s DVD exciting.

One day, David and Tony are at home. Tony is playing the drum very noisily. David is very angry and he’s throwing the drum away . Now, the drum is broken. And Tony is crying. David is giving a guitar for Tony. Finally, Tony is very happy and playing the guitar again more noisily.

In picture 1, the sun is big. In picture 2, the sun is small.

In picture 1, there are 6 stars in the sky. In picture 2, there are 5 stars in the sky.

In picture, the astronaut isn’t reading a map. In picture 2, the astronaut is reading a map.

In picture 1, the planet is in front of the cloud. In picture 2, the cloud is in front of the planet.

In picture 1, the man is waving his left hand. In picture 2, the man is waving his right hand.

In picture 1, the rocket 1 is smaller than the rocket 2. In picture 2, the rocket 1 is bigger than the rocket 2.

In picture 1, the rocket is striped. In picture 2, the rocket is behind the rainbow.

In picture 2, the rocket is in front of the rainbow.

In picture 1, there are 2 rockets on the planet. In picture 2, there are 3 rocks on the planet.

In picture 1, the flag has the picture of the bear. In picture 2, the flag has the picture of  the lion.

In picture 1, the camera is in front of the flag. In picture 2, the camera is behind the flag.

In picture 1, the planet is small. In picture 2, the planet is big.

1)            Where was David’s holiday?

                David’s holiday wan in the mountain.

2)            Was the weather good?

                No – The weather was windy.

3)            How long was David’s Holiday?

                David’s holiday was 10 days.

4)            What did he do?

                He went cycling.

5)            Who went with him?

                He went with his school friends?

1)            Where is Helen’s holiday?

                Helen’s holiday is at the sea.

2)            Is the weather  good?

                Yes – It’s sunny

3)            How long is Helen’s holiday?

                Helen’s holiday is in 2 weeks.

4)            What does Helen do in holiday?

                She goes swimming.

5)            Who goes with her?

                She goes with her family.

One day, when Mary is getting off the bus a driver calls her back “Hey, it’s your handbag,” Mary tries to catch up the bus ,but she can’t. And Mary is going to the police station and asked for help” Can you help me find my handbag, please?” and police man says” Sorry, I can’t help you.” Then, Mary takes another bus to go home. Finally, she sees the handbag on the door. Then one man says “Hey, I see your letter in your handbag. “Mary is very happy and say thank you to that man.

In picture 1, there is 1 cloud in the sky. In picture 2, there are 2 clouds in the sky.

In picture 1, the planet is in front of the plane 2. In picture 2, the plane 2 is in front of the plane 1.

In picture 1, the boy isn’t wearing a hat.

In picture 2, the old man isn’t holding a camera and a rucksack. In picture 2, the old man is holding a camera and a rucksack.

In picture 1, the handbag is small. In picture 2, the handbag is big.

In picture 1, the old woman has  straight hair. In picture 2, the old woman has curly hair.

In picture 1, an umbrella is behind the pilot. In picture 2, an umbrella is in front of the pilot.

 In picture 1, the girl is looking at the book. In picture 2, the girl is reading a book

One day, Mary is drawing and Peter is going homework. At 7:15 p.m, Peter finishes his homework and watches TV. Then, Mary is drawing flowers on his homework. At 7:30 p.m, Mary cuts flowers with scissors and glue. Now, Mary sticks at flowers and glue them in her picture. Finally, Peter is very angry, he is doing his home work again.

1)            How old is Mr John?

                Mr. John is 52.

2)            What is Mr John’s address?

                His address is 40 Lake Road.

3)            What is Mr John’s job?

                He is a businesses man.

4)            What are Mr John’s hobbies?

                Mr John’s hobbies are fishing and painting.

5)            How many children does he have?

                He has no children.

Today, is the 21st of August it’s their father’s birthday. Then, Peter and Mary see their father coming home with a broken umbrella. Now, everything is wet and Peter is giving a hot chocolate milk to his father to keep warm. Finally, they all sing a happy birthday song. A mother is giving him an umbrella and Peter is also giving an umbrella to his father too. He is very happy because he has two umbrellas, one from a mother, and another from Peter.

1)            What does David cook?

                David cooks a pizza.

2)            When does he eat?

                He eats this evening.

3)            Why does he make a pizza?

                Because it’s his favorite food.

4)            What does David use to make a pizza?

                He uses tomatoe and cheese.

5)            How long is his cooking time?

                His cooking time is 20 minutes.

One day, Peter receives a pair of skating shoes because today is his birthday. Now, Peter is skating with his dog.Suddenly, he’s falling down in the water finally his dog’s pulling him out of  the water. Finally, Peter  says “thanks my best friend.”

1)            What film does Paul watch?

                Paul watches Dinosaur Park.

2)            What time does Paul watch?

                Paul watches at quarter past four.

3)            Where is the cinema?

                The cinema is on the River Road.

4)            How does Paul go to the cinema?

                Paul goes to the cinema by car.

5)            Who does Paul take?

                Paul takes Harry and David.

One day, the family are going picnic. Dad is grilling sausages and a mother is reading a book. A brother is taking a picture of his family. Then, his dad says. “Let’s go climbing the mountain.” At 10 o’clock, they go climbing with a walking sticks. After 1 hours, they are every tired and Daisy is on her father’s back. Suddenly, it is foggy finally, they decide to go home.

One winter day it’s snowy, Peter and Mary are with their dog. Peter says. “Let’s go outside to make a snowman. Now, they are making a snowman. Finally, they can make a nice snowman. At night, when they look outside, they see two snowmen. They go outside and they realize that one of the snowmen is their dad.

1)            How old is Ann?

                She is 28 years old.

2)            What is her job?

                She is an artist.

3)            Is she married?

                No, she isn’t.

4)            Does she have a van?

                No, she doesn’t. She has a bike.

5)            Is she tall or short?

                She is short.

One day, there is a circus in the town. Most people are excited togo to go the circus by bus. The ticket for adult is 10 pounds and  for children is 5 pounds. After they buy the ticket, they have some ice cream to eat. Suddenly, two clowns are coming to perform outside . of course, most children  are very happy.

1)            Is Bill’s house old or new?

                It’s old.

2)            What color is Bill’s house?

                Bill’s house is red and white.

3)            How many windows are there in Bill’s house?

                There are 10 winds in Bill’s house?

4)            Is there any garden?

                Yes, there is.

5)            Where is Bill’s house?

                Bill’s house is near the station.

One day, the family are going picnic. Now, dad is packing a suitcare, tennis rackets, and a ball. Then, they are eating  a lot of food on the blanket.Then,  A mother is sleeping very well in the forest. When Mary is playing tennis, suddenly two bears appear. Dad is  very afraid, he is climbing  up the tree.

 Finally, Peter and Mary give two bears bananas to make friends.  They seem very happy.

1)            What is Peter’s pet?

                Peter’s pet is a frog.

2)            What does Peter’s pet eat?

                Peter’s pet eats spiders.

3)            What color is Peter’s pet?

                It’s green and brown.

4)            How old is Peter’s pet?

                It’s 8 months.

5)            What’s  the name of Peter’s pet?

                Peter’s pet is Fred.

One day, Mary and Daisy are going picnic. Then, they are sitting and eating something. Now, a snowman is giving Mary an umbrella and Daisy is putting on her jacket. Later, Daisy is playing the guitar and Mary is singing a song. A lot of people are come to watch them. All dance and sing together. What a beautiful day!

One day, Peter and John are going camping. Suddenly, the tent is broken because the weather is windy. Now, they feel very cold. Then, one giraffe comes to help them. A giraffe is standing to keep a tent up so that Peter and John can sleep well inside. To me, a giraffe is very kind, and helpful.

1)            Is Peter’s bedroom upstairs or downstairs?

                It’s downstairs.

2)            Where is Peter’s bedroom?

                Peter’s bedroom is next to the kitchen.

3)            What color are the walls?

                The walls are red.

4)            How many windows are there Peter’s bedroom?

                There are 3 windows in Peter’s bedroom.

5)            What is his favorite thing?

                His favorite thing is television.

One day, Mary is preparing her suitcase, and Peter is preparing his suitcase. Then, they go to the airport to check in and put the tag name on their suitcases. One hour later, they are getting off the plane. At the hotel, they realize that  to  have wrong suitcases.

At the end, Mary is wearing Peter’s clothes and Peter is wearing Mary’s clothes.

1)            What is Richard’s favorite toy?

                 Richard’s favorite toy is a dinosaur.

2)            What is Richard’s favorite toy made of?

                Richard’s favorite toy made of plastic.

3)            When did Richard get it?

                He get 6 months ago?

4)            Who gave Richard?

                His cousin gave him.

5)            Why Richard doesn’t like?

                Because it is very ugly.

One day, Peter is playing football in the living room. Suddenly, he is throwing on the table and the table is broken. He uses glue to stick a table. Then, a mother is giving Peter a birthday’s cake. Finally, a mother is putting a cake on the table and the table’s broken again, a mother says: “You are a bad boy, Peter”               

FLYERS 2,5 – SPEAKING

Story 4: At 9am Peter and Mary are looking at the snow falling. Then they go outside to

make the snowman. At last, they are tired when they finish it at 6pm. They are surprised

to see two snowman. Finally, the second snowman is their father. Peter and Mary are

Story 5: One beautiful day, there is circus the town children are excited to go there. The

ticket is $10 for adults and $5 for children. Then they enjoy the ice cream. Suddenly, the

two clowns appear to perform outside. It’s fun.

Story 6: One summer, John’s family goes to picnic together. Now, they are eating the

food while the mother is sleeping. Suddenly, the two bears appear white John is playing

badminton. Then, the two bears take the food to eat. John’s father is so scary that he

drinks up the tree to hide. Finally, John gives none food to the bears.

Speaking: Find the difference

1. In my picture there are two plants

But in your picture there is one plant.

2. In my picture the weather is sunny.

But in your picture the weather is rainy.

3. In my picture there are four tables.

But in your picture there are three tables.

4. In my picture on the table have some flowers

But in your picture don’t have any flowers.

5. In my picture is half past three.

But in your picture is three o’clock.

Speaking: Information exchange

1. How old are you Mrs. Sarah Green?

2. Where is your address?

My address is on 25 School Road.

3. What is your job Mrs. Sarah Green?

4. What your hobbies Mrs. Sarah Green?

My hobbies golf, cinema.

5. Do you have any children?

Yes, I have three children.

1. How old are you Mr. John Green?

My address is on 40 Lake Road.

3. What is your job Mr. John Green?

My job is a Businessman.

4. What your hobbies Mr. John Green?

My hobbies fishing, painting.

5. Do you have any children?

No, I don’t have any children.

10 th July is Dad birthday. When Harry and Mary are looking out of the window they

see dad walk home with a broken umbrella. Now dad at home and he very wet. Harry

gives dad the cup of chocolate milk. Dad is surprise because his family has a birthday

party for him. Mom has a present for dad and it is a new umbrella. Harry and Mary have

a new umbrella too. Now dad very happy because he has two umbrella.

Test 2: Speaking: find the difference.

1. In my picture the weather is rainy.

But in your picture the weather is sunny.

2. In my picture on the table have six cup.

But in your picture on the table have 4 cup.

3. In my picture on the desk don’t have any paper.

But in your picture on the desk have some paper.

4. In my picture the woman is playing a computer.

But in your picture the man is playing a computer.

5. In my picture it is 10:00

But in your picture it is 10:30

Speaking: Information exchange

1. What this you cook David?

3. Why you like eating pizza?

Because it’s my favorite food.

4. What did you use to cook?

I use tomatoes and cheese.

5. How about a time when you cook?

I cook it for 20 minutes.

1. What this you cook Betty?

3. Why you make a cake?

Because it my Mother’s Birthday.

4. What did you use to eat?

I use chocolate and flour.

5. How about a time when you cook?

I cook it for 45 minutes.

Today is Tom birthday and he have a present are an ice skates. Now Tom and his dog

go to the ice lake to skate. Tom skate very well. Suddenly he falls in water. The dog see

it and help Tom to out of a water. Finally Tom say: “My best friend is you.”

Speaking: find the difference

1. In my picture the boy is holding a ball.

But in your picture the boy is holding a kite.

2. In my picture the dog is going out of the water,

But in your picture is going to the water.

3. In my picture on the tree have four coconuts.

But in your picture on the tree have three coconuts.

4. In my picture there is one coconut three.

But in your picture there are two coconut trees.

5. In my picture have a fish.

But in your picture don’t have.

1. In my picture the girl is buying a rucksack.

But in your picture the girl is buying a suitcase.

2. In my picture a motorbike is next to the café.

But in your picture motorbike is behind a clothes shop.

3. In my picture the gray car is smaller than the blue car.

But in your picture the gray car is bigger than the blue car.

But in your picture it 11:45

5. In my picture the plane is flying on the top left

But in your picture the plane is flying on the top right.

Peter’s: 1. What is the name of Peter’s school?

School: Peter’s school name Hill School.

2. How many children are there in Peter’s school?

There are 700 children in Peter’s school.

3. Where is Peter’s school?

Peter’s school near a bank.

4. What is Peter’s favorite lesson?

Peter favorite lesson is history.

5. Who is Peter’s English teacher?

Peter’s English teacher is Mr. Black.

Sally’s: 1. What is the name of Sally’s school?

School: Sally’s school name City School.

2. How many children in Sally’s school?

There are 650 children is Sally’s school.

3. Where is Sally’s school?

Sally’s school opposite the cinema.

4. What is Sally’s favorite lesson?

Sally’s favorite lesson is geography.

5. Who is Sally’s English teacher?

Sally’s English teacher is Mrs. Brown.

One day, Mary have a poster and she show it for her family. First she invites her

parents to come with her but they have to go to the restaurant. Second she invites her

brother but her brother must watch a football game. Then she invite her grandma go

with her. Her grandma say: “yes.” And she comes with Mary. At the concert is very

Last weekend my friends, Vick and Bull came to stay at my house.

On Sunday morning we went for a walk near the river. Paul was telling us a story when

we saw a sheep in the water. It couldn’t swim.

Nick and I took off our jackets and jumped into the river and we pulled the sheep out of

The farmer san Nick and me with the sheep and he ran to help. Then he said, “Come

back to my house, boys,” and his wife gave us some lemonade and snacks.

My sister and I had a sailing lesson today.

When Dad was young, he often went sailing with his brother, our uncle Peter. They both

loved sailing, so now we are going to learn to sail too.

When we arrived at the sailing school, our teacher and two other students were waiting

for us in a boat. It was a small boat, but I there wasn’t much wind on the late, so it

The teacher told us the names for all the different parts of the boat and she said, ‘Don’t

forget them! I will test you next week?’

There was a new girl in my class to day. She has just moved from London to our town.

Her name is Helen. Her dad has goat job at the university. She sat next to me in class.

She likes music and plays the guitar very well.

She’s very friendly, she lives very near us and she likes football too.

I’m going to invite her to our house tomorrow after school. I asked Mum and she said.

Last weekend my friends, Nick and Paul came to stay at my house.

On Sunday morning, we went for a walk near the river. Paul was telling us a story when

he saw a sheep in the water. It couldn’t swim.

Nick and I took off out jacket and jumped into the river and we pulled the sheep out of

The farmer saw Nick and me with the sheep and he ran to help. Then he said. ‘Come

back to my house, boy.’ And his wife gave us some lemonade and snacks.

My sister and I had a sailing lesson today. It was great! When dad was young, he often

went sailing with his brother, our uncle Peter. They both loved sailing, so now we are

When we arrived at the sailing school, our teacher and two other students were waiting

for us in a boat. It was a small boat, but I there wasn’t dangerous.

The teacher told us the names for all the different parts of the boat and she said, ‘Don’t

forget them! I will test you next week.’

There was a new girl in my class today. She has just moved from London to our town.

Her name is Helen. She sat next to me in my class. She likes music and plays the guitar

She’s very friendly, she lives very near us and she likes football too.

I’m going to invite her to our house tomorrow after school. I asked Mum and she said,

1. In my picture, there are 3 pyramids.

But in your picture there are 3 hills.

2. In my picture, the rucksack is close.

But in your picture the rucksack is open.

3. In my picture the man is wearing a bottle.

But in your picture the man is wearing a phone.

4. There are 3 camels in my picture.

But in your picture there are 2 camels.

5. In my picture the boy is sleeping.

But in your picture the boy is reading a book.

1. Where does Daisy’s work?

Daisy works in the café.

3. What time does Daisy’s job start?

Daisy’s job start at 10:30.

4. How does Daisy go to work?

Daisy go there by bike.

5. Is Daisy’s job interesting or boring?

1. Where does Lucy’s work?

Lucy work in the swimming pool.

Lucy job is a swimming teacher.

3. What time does Lucy’s job start?

4. How does Lucy go to work?

5. Is Lucy’s job interesting or boring?

One day, Mary’s family go to the airport but they forget the pink suitcase. So Mary’s

neighbor must follow them. At the airport Mary has a question: ‘Where is the pink

suitcase?’At the time her neighbor come and give them a suitcase and Mary say: ‘thank

you!’ Finally, when the plane fly to the sky Mary family see a suitcase is on the road. So

Mary is forget this suitcase again she so bad.

1. What time does Mary have breakfast?

Mary has breakfast at 6:30

2. Where does Mary have breakfast?

Mary has breakfast in the dining room.

3. What food does Mary eat?

4. Who cook breakfast for Mary?

Her grandfather cooks breakfast for Mary.

5. What her favorite drink?

Her favorite drink is pineapple.

1. What time does Mary have dinner?

Mary has dinner at 8:15

2. Where does Mary have dinner?

Mary has dinner in the kitchen.

3. What food does Mary eat?

She eats bread and eggs.

4. Who cook dinner for Mary?

Her big brother cooks dinner for Mary.

5. What her favorite drink?

Her favorite drink is hot chocolate.

One snowing day at 9:00, Peter and Mary are seeing snow fall. Now Peter say:

“Would you like to make a snowman?” Mary answer: “OK!” Now they are making a

snowman. When they finish the snowman, they are all tired. Then they go inside and

look out of the window, and see and snowmans, they are very surprised. Finally the

second snowman yes their dad. Peter and Mary are very happy.

5. How many cars does she have?

5. How many cars does Ann have?

One beautiful day, there is a circus in the town. Now they are going to the circus by

bus. Now they are at the circus. The ticket for adults is 10 pounch, and for the children

is 8 pounch. After that they are having ice creams. Suddenly, there are two down

performing outside. Now every on are happy.

1. Is Ann’s house old or new?

2. What color is Ann’s house?

3. How many windows are there in Ann’s house?

There are 10 windows.

5. Where is Ann’s house?

Ann’s house is near the station.

1. Is Bill’s house old or new?

2. What color is Bill’s house?

3. How many windows are there in Bill’s house?

5. Where is Bill’s house?

Bill’s house is near the museum.

One beautiful day, Peter’s family are going picnic together. Now dad is grilling

some food while man is sleeping. Peter and Mary are playing badminton. Suddenly 2

bears appear to eat food. Dad is afraid of bears so he climbs up the tree. Finally, Peter

and Mary are going some food for two bears, while mom is sleeping and she doesn’t

know anything. Two bears say thank you for Peter and Mary.

Jim’s flat is in Green Street.

2. Which floor is Jim’s flat?

Jim’s flat is on the ground flat.

3. Is Jim’s flat new or old.

4. How many rooms are there in Jim’s flat?

Jim’s flat is on Station Road.

2. Which floor is Jim’s flat?

Jim’s flat is on the second floor.

3. Is Jim’s flat new or old?

It’s old.

4. How many rooms are there in Jim’s flat?

There are 6 rooms in it.

One day, mom comes to the bedroom of her daughters and she gets very angry because

the bedroom is untidy. The two daughters are lying and watching TV in the living

room. Mom goes downstairs ond shouts. “Hey, go to your room and tidy it now.” One hour

later, Mom goes to their room again, and she looks happy because the bedroom is very

tidy. Suddenly, Mom sees the scarf on the floor so Mom opens the cupboard and verything is

falling out. Her daughters are hiding themselves. What lazy girls.

Các Topic Thường Gặp Trong Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9

Of my subjects at school, I love English best for the following reasons. First of all, English has become an international language. There are more than one hundred English speaking countries all over the world. Also, speaking English well makes it easy for us to get a good job. Furthermore, English is a compulsory subject at school. We study this subject three periods a week, which makes me very excited. What makes me love English best is that English is very interesting. There are many exciting films, newspapers, magazines which are in English. In addition, it is very interesting to communicate with people worldwide in English. You can know their culture very well. In conclusion, English is my favorite subject for the reasons I have mentioned above. (127 words)

I strongly agree with the idea: “English is an useful language” for the following reasons. First of all, English is an international language. There are more than one hundred English speaking countries all over the world, so it is very useful to speak English. Furthermore, speaking English well makes it easy to have a job. My sister speaks English very excellently, so she has got a good and well paid job since she graduated from her university. Last but not least, English is a means of communication. For example, you can communicate with people worldwide in English, which also helps you to know their cultures very well. In conclusion, it is very useful to speak English for the reasons I have mentioned above. (122 words)

Nowadays, our environment is being seriously polluted, that is why we need to know the ways to protect the environment. First of all, we should reduce, reuse and recycle. Instead of using plastic bags which are hard to dissolve we can use banana leaves to wrap food. By this way we can save much paper and reduce garbage. It is a good idea to reuse and recycle bottles and cans so that we can save natural resources. Furthermore, it would be better if we know how to prevent people from throwing trash. Why don’t we put more garbage bins on streets and around schools to prevent lazy people from littering. Last but not least, it is very important for us to protect the air. How about using buses instead of motorbikes, which will help to reduce exhaust fume very much? In conclusion, we will protect our environment properly if we follow the simple rules I have just mentioned above (159 words)

The Internet has increasingly developed and become part our everyday life. First of all, nobody can deny that the Internet is a means of communication. We can communicate very fast with our friends and relatives by means of e-mail or chatting. Furthermore, the Internet is a good way of entertainment. Interesting films, songs and games will help to refresh ourselves very much after a hard-working day. Last but not least, the Internet is very useful in education. There are many online schools, online lessons so that it is very convenient for us to self-study. Also, it is a good idea for us to share our idea in different forums. In conclusion, the Internet is very useful and it plays an crucial part in our daily life. (126 words)

Teenagers are the future generation of our country, that is the reason why they must know what they should do to help the community nowadays. First of all, teenagers can help the community protect the environment. It is a good idea for teenagers to keep the environment clean by participating programs such as collecting garbage on the streets, reusing and recycling bottles and cans. Furthermore, it would be better if teenagers help the poor and the old. For example, teenagers can help them with a lot of hard work or take care of them when they are sick. Another thing teenagers can do to help the community is to do much voluntary work. Why don’t they donate their blood and join many campaigns such as green summer, world hour etc… In conclusion, teenagers can help the community very much by the following way I have mentioned above. (146 words)

Nowadays, computers have developed and played an important role in our life. First of all, nobody can deny that computers are very useful for education. With the development of technology, you can find a lot of information which is useful for your lessons on your computers. Furthermore, it is a good idea to make use of computer for work purposes. There is a lot of information about many fields such as telecommunication, research, business, banking, medicine, etc….. so that computers make it easy for us to work and enrich our knowledge. Last but not least, computers are becoming more and more convenient for all people of all ages and jobs. There are many kinds of computer such as desktop, laptop or tablet…, which enables people use computers everywhere and whenever they want In conclusion, computers are very important in our life for the reasons I have mentioned above. (147 words)

Your class had a weekend picnic to the coungtryside last sungday. Write a paragraph about it.

Last Sunday I had an unforgetable trip to the countryside about 50 kilometers to the south of Ha Noi. This journey was very interesting. We got up very early and caught a 7- o’clock bus to the village. On the journey, we saw many green paddy fields and bamboo forests. At the entrance to the village, there was a big old banyan tree. After climbing up the mountain for an hour, we felt very hungry and tired, so we stopped to take a rest and have a snack under a tree. From the top of the mountain, we enjoyed the beautiful scenery of this area and the fresh air. In the afternoon, we went boating on the river and went home late in the evening. After this journey, we felt very happy and we wish we could visit this area again some day. (148 words)

Luận điểm 1: first of all, I would like to mention the scenery here……..

Luận điểm 2: besides its wonderful scenery, I like people here. They were hospitable……….

Luận điểm 3: có thể viết về the weather hay về cái gì đó…..

Last Sunday I had an unforgetable trip to the countryside about 50 kilometers to the south of Ha Noi. First of all, I would like to mention the scenery here. There is a beautiful mountain which still keeps its nature. We could hear many birds singing there. Also, from the top of the mountain, we caught the sight of a lovely river. (nên viết thêm là: and green paddy fields). Besides its wonderful scenery, I love the people here very much because of their hospitality. Although we were strangers, we felt as if we were members of their family. Another thing made this trip interesting was the lovely weather. In the morning, it was warm, sunny and windy and the afternoon was so nice and cool that we wore our T-shirt and jeans. After this journey, we felt very happy and we wish we could visit this area again some day. (150 words)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Sân Bay Đầy Đủ Nhất

1.1 Từ vựng tiếng Anh về sân bay – vé máy bay và thủ tục tại sân bay

1.2 Từ vựng tiếng Anh về sân bay – hành lý

Conveyor belt: băng chuyền

Carry-on luggage: hành lý xách tay

Check-in baggage: hành lý ký gửi

Oversized baggage/Overweight baggage: hành lý quá cỡ

Fragile: vật dụng dễ vỡ (không được phép ký gửi khi lên máy bay)

Liquids: chất lỏng (không được phép cầm theo lên máy bay)

1.3 Một số từ vựng tiếng Anh về sân bay khác

Duty free shop: cửa hàng miễn thuế (nơi bạn có thể mua sắm thoải mái trong khi đợi chuyển chuyến bay mà không lo về giá)

Long-haul flight: chuyến bay dài

Stopover/layover: điểm dừng

Delay: bị trễ, bị hoãn chuyến

Runaway: đường băng (nơi máy bay di chuyển)

Take-off: máy bay cất cánh

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại sân bay thường gặp

Passengers are reminded not to leave luggage unattended. Xin quý khách lưu ý để hành lý ở bên mình

Do you have an e-ticket? (Anh/chị có vé điện tử không?)

Ticket please. (Xin cho mượn vé của anh/chị)

Is anybody traveling with you today? (Anh/chị có đi cùng với ai hôm nay không?)

Is anybody else traveling with you? (Anh/chị có bay cùng ai không?)

Are you checking any bags? (Anh/chị có cần ký gửi hành lý không?)

How many bags are you checking? (Anh/chị muốn ký gửi mấy kiện hành lý?)

How many pieces of luggage are you checking in? (Anh/chị muốn ký gửi mấy kiện hành lý?)

Please place your bag on the scale. (Anh/chị làm ơn đặt hành lý lên cân)

Can you place your bag up here? (Anh/chị có thể đặt hành lý của mình lên đây không ạ?)

Did you pack these bags yourself? (Anh/chị có tự tay đóng gói hành lý của mình không?)

Is my flight on time? (Chuyến bay của tôi có đúng giờ không?)

Yes, it is. (Chuyến bay của anh/chị vẫn đúng giờ)

There is a …-minute/hour delay (Anh/chị sẽ bị hoãn/bay muộn … phút/giờ)

The flight will be delayed for … minutes/hours (Chuyến bay sẽ bị hoãn lại thêm … phút/giờ)

I have a stopover in … Do I need to pick up my luggage there? (Tôi phải quá cảnh ở … Tôi có cần phải lấy hành lý của mình ở đó không?)

Do I have to pick up my luggage during the layover/at the layover destination? (Tôi có phải lấy hành lý của mình trong thời gian quá cảnh/ở sân bay quá cảnh không?)

Will my luggage go straight through? (Hành lý của tôi có tới thẳng điểm cuối không?)

Please mark this bag as ‘fragile’. (Xin giúp tôi đánh dấu hành lý này là hàng dễ vỡ)

Would you like a window or an aisle seat? (Anh/chị muốn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi?)

Do you prefer window or aisle? (Anh/chị muốn ghế gần cửa sổ hay lối đi?)

What seat would you like? (Anh/chị muốn chọn chỗ ngồi nào?)

We do not have any aisle seats/window seats remaining. (Chúng tôi không còn ghế nào cạnh lối đi/cạnh cửa sổ nữa)

Is a … seat ok or would you prefer a … seat? (Chỗ ngồi ở … có ổn không, hay anh/chị muốn chỗ ngồi …?)

Do you have a seat next to the emergency exit? (Bạn còn chỗ ngồi nào ở bên cạnh cửa thoát hiểm không?)

Can I have a seat closest to the emergency exit? (Tôi có thể chọn chỗ ngồi gần nhất với cửa thoát hiểm được không?)

Can I have a seat near the emergency exit? (Tôi có thể chọn ghế gần cửa thoát hiểm được không?)

Here are your boarding passes. (Đây là thẻ lên máy bay của anh/chị)

This is your boarding pass. (Đây là thẻ lên máy bay của anh/chị)

Your gate number is … (Cửa ra máy bay của anh/chị là cửa số …)

Your flight leaves from gate … (Máy bay của anh/chị sẽ ở cửa số …)

Your flight will start/begin boarding at … (Chuyến bay của anh/chị sẽ bắt đầu mời hành khách lên lúc …)

You can start boarding the plane from … (Anh/chị có thể bắt đầu lên máy bay từ …)

Your seat number is … (Số ghế của anh/chị là…)

(he walks through the metal detector)

[BEEP BEEP BEEP BEEP]

(he goes through the metal detector again)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Danh Sách Đầy Đủ Từ Vựng Thường Gặp Trong Bài Thi Flyers Cambridge trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!