Đề Xuất 3/2023 # Các Cụm Từ Nối Không Thể Bỏ Qua Khi Viết Luận Tiếng Anh # Top 8 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 3/2023 # Các Cụm Từ Nối Không Thể Bỏ Qua Khi Viết Luận Tiếng Anh # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Cụm Từ Nối Không Thể Bỏ Qua Khi Viết Luận Tiếng Anh mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Above all – trước hết là, trước tiên là

Above all, I’d like to thank my family. ( Trước hết, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi.)

2. All things considered – mọi thứ đã được cân nhắc

Câu này dùng trong ngữ cảnh là mọi thứ đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để cho một kết quả tốt nhất có thể, ngay cả là trong điều kiện chưa hoàn hảo.

I think the party was great and all things considered. – I mean we didn’t have much time to get ready, but it still went well.

(Tôi nghĩ bữa tiệc đã rất tuyệt vời, mọi thứ được thu xếp ổn thỏa. – Ý tôi là chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng nó vẫn diễn ra tốt đẹp.)

3. Another key point to remember – điều đáng nói nữa là/điều quan trọng là

Getting good marks is not the purpose of study. The purpose of it is getting knowledge. Another key thing to remember is that knowledge comes from many things in our life.

(Được điểm tốt không phải mục đích của học tập. Mục đích của nó là để có kiến thức. Điều quan trọng cần nhớ là kiến thức đến từ rất nhiều thứ trong cuộc sống.)

4. As far as I know – theo những gì tôi biết

As far as I know, she did not go to the party. ( Theo những gì tôi biết thì cô ấy đã không tới bữa tiệc.)

5. As well as – cũng như là

We have responsibility to our community as well as to our families. ( Chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng cũng giống như gia đình mình.)

6. By contrast – ngược lại, tương phản lại

Cat will often sleeps the day away. Dog, by contrast, never settles down.

Bọn mèo thường sẽ ngủ ban ngày. Ngược lại, lũ chó chả bao giờ chịu yên (ban ngày).

7. Coupled with – cùng với

Sử dụng khi cân nhắc giữa 2 hay nhiều hơn các ý kiến ở cùng một thời điểm.

Coupled with the literary evidence, the archaeology evidence give the same result about many ancient civilizations.

Cùng với bằng chứng trong văn chương, bằng chứng về khảo cổ đã đưa ra cùng kết luận về rất nhiều những nền văn minh cổ xưa.

8. Despite this – mặc dù, cho dù, dẫu rằng

“Despite this” hoặc “in spite of this” có nghĩa là “mặc dù, cho dù, dẫu rằng”.

Despite this fact is not good,she still accept it in peace.

Mặc dù thực tế không tốt, cô ấy vẫn bình thản chấp nhận nó.

9. For instance – ví dụ như

For instance, in the electronics industry, 5,000 jobs are being lost.

Ví dụ, trong ngành công nghiệp điện tử, 5000 việc làm đã mất.

10. Having said that – phải nói rằng là, phải thừa nhận là

He forgets most things, but having said that, he always remembers my birthday.

Cậu ta quên hết mọi thứ, nhưng phải thừa nhận cậu ta luôn nhớ tới sinh nhật của tớ.

11. In addition to sth – bên cạnh cái gì đó, ngoài cái đó ra còn có…

In addition to his apartment in Sai Gon, he has la villa in Ha Noi and a farm in Hoa Binh.

Ngoài căn hộ ở Sài Gòn, anh ấy còn có cái biệt thự ở Hà Nội và một trang trại ở Hòa Bình.

12. In conclusion – tóm lại là, kết cục là

In conclusion, I would like to thank our guest speakers.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tới những vị diễn giả khách mời.

In order to get good marks, you have to study hard.

Để đạt điểm tốt, bạn phải chăm học.

14. In other words – nói cách khác là

He did not tell you the truth – in other words, he was lying.

Anh ấy đã không nói cho bạn sự thật – nói cách khác, anh ta đã nói dối.

Luyện Viết Tiếng Trung Cơ Bản Đẹp Không Thể Bỏ Qua 300 Từ Này

Luyện viết tiếng Trung cơ bản đẹp với 300 từ để chữ Hán thay cho vở luyện viết để đẹp lên từng ngày. Học tiếng Trung 4 kỹ năng nghe nói đọc viết với THANHMAIHSK.

一 二 三 四 五 六 七 八, 九 十 百 千 加 减 乘 除

yī èr sān sì wǔ liù qī bā, jiǔ shí bǎi qiān jiā jiǎn shèng chú

một hai ba bốn năm sáu bảy tám, chín mười trăm nghìn công trừ nhân chia

大 小 多 少 长 短 方 圆, 前 后 左 右 上 下 里 外

dà xiǎo duō shǎo cháng duǎn fāng yuán, qián hòu zuǒ yòu shàng xià lǐ wài

lớn bé nhiều ít dài ngắn vuông tròn, trước sau trái phải trên dưới trong ngoài

远 近 高 矮 出 入 开 关, 起 落 来 去 轻 重 快 慢

yuǎn jìn gāo ǎi chū rù kāi guān, qǐ luò lái qù qīng zhòng kuài màn

xa gần cao thấp ra vào đóng mở, lên xuống về đi nhẹ nặng nhanh chậm

有 无 空 满 凉 热 冷 暖, 真 假 好 坏 生 熟 湿 干

yǒu wú kōng mǎn liáng rè lěng nuǎn, zhēn jiǎ hǎo huài shēng shǔ shī gān

có không trống đầy mát nóng lạnh ấm, thật giả tốt xấu sống chín ướt khô

粗 细 软 硬 横 竖 直 弯, 正 斜 薄 厚 宽 窄 深 浅

cù xì ruǎn yìng héng shù zhí wān, zhèng xié bó hòu kuān zǎi shēn qiǎn

thô mảnh mềm cứng hoành tung thẳng cong, thẳng nghiêng mỏng dày rộng hẹp đậm nhạt

春 夏 秋 冬 阴 晴 早 晚, 东 西 南 北 酸 甜 苦 辣

chūn xià qiū dōng yīn qíng zǎo wǎn, dōng xī nán běi suān tián kǔ là

xuân hạ thu đông râm trong sớm muộn, đông tây nam bắc chua ngọt đắng cay

日 月 水 火 山 石 土 田, 天 地 星 云 风 雨 雷 电

rì yuè shuǐ huǒ shān shí tǔ tián, tiān dì xīng yún fēng yǔ léi diàn

nhật nguyệt thủy hỏa núi đá đất ruộng, trời đất sao mây gió mưa sấm sét

衣 帽 鞋 袜 巾 帕 枕 垫, 杯 瓶 壶 桶 钟 表 灯 扇

yī mào xié wā jìn pà zhěn diàn, bēi píng hú tǒng zhōng biǎo dēng shàn

y mũ giày tất khăn khăn gối đệm, ly bình hộp ống đồng hồ đèn quạt

勺 筷 刀 叉 锅 碗 盘 盆, 镜 梳 床 凳 钉 铲 针 线

sháo kuài dāo chà guō wǎn pán pén, chū jìng chuáng dēng dīng chǎn zhèn xiàn

muôi đũa dao thìa nồi bát đĩa chảo, gương lược gường ghế đinh xẻng kim chỉ

琴 棋 书 画 笔 纸 尺 盒, 伞 烛 鼓 铃 球 筒 箱 包

qín qí shū huà bǐ zhǐ chǐ hé, sǎn zhú gǔ líng qiú tǒng xiāng bāo

cầm kì thi họa bút giấy thước mực, ô nến trống chuông bóng hộp thùng bao

Luyện viết tiếng Trung cơ bản với 300 từ

瓜 果 梨 桃 饭 菜 米 面, 葱 姜 蒜 椒 糕 饼 蛋 糖

guā guǒ lí táo fàn cài mǐ miàn, cōng jiāng suān jiāo gāo bǐng dàn táng

dưa quả lí đào cơm rau gạo mì, hành gừng tỏi ớt bánh trái trứng đường

柿 茄 菠 豆 莓 李 橙 蕉, 红 黄 蓝 绿 紫 粉 白 黑

shì qié bō dòu méi lǐ chéng jiāo, hóng huáng lán lǜ zǐ fěn bái hēi

hồng cà rau đậu dâu mận cam chuối, đỏ vàng xanh xanh tím phấn trắng đen

花 草 树 木 梅 兰 竹 菊, 冰 雪 沙 虹 江 河 海 暴

huā cǎo shù mù méi lán zhú jú, bīng xuě shā hóng jiāng hé hǎi bào

hoa cỏ cây cối mai lan trúc cúc, băng tuyết cát vồng sông ngòi biển bão

桌 椅 门 窗 机 车 船 帆, 枝 叶 芽 苗 杨 柳 松 桦

zhuō yǐ mén chuāng jī chē chuán fān, zhī shù yá miáo yáng liǔ sōng huà

bàn ghế cửa ngõ máy xe thuyền buồm, cành lá mầm mạ dương liễu tùng hoa

哥 姐 弟 妹 爷 奶 爸 妈, 你 我 他 她 男 女 老 幼

gē jiě dì mèi yé nǎi bà mā, nǐ wǒ tā tā nán nǚ lǎo yōu

anh chị trai gái ông bà bố mẹ, bạn tôi anh cô nam nữ già trẻ

眼 耳 口 鼻 手 足 牙 脸, 人 身 头 发 师 生 工 医

yǎn ěr kǒu bí shǒu zú yá liǎn, rén shēn tóu fà shī shēng gōng yī

mắt tai miệng mũi tay chân răng mặt, người ngợm đầu tóc thầy trò công y

哭 笑 喜 怒 吃 喝 醒 睡, 走 跑 坐 卧 摸 爬 站 立

kū xiào xǐ nǜ chī kē xǐng shuì, zǒu pǎo zuò wò mò pá zhàn lì

khóc cười hỉ nộ ăn uống tỉnh ngủ, đi chạy ngồi nằm sờ trèo đứng dựng

折 剪 编 涂 滑 骑 抱 玩, 写 指 举 拍 看 想 拿 洗

zhé jiǎn biān tú huá qǐ bào wán, xiě zhǐ jǔ pāi kàn xiǎng ná qǐ

chặt cắt vẽ tô trượt cưỡi ôm chơi, viết chỉ giơ chụp nhìn nghĩ cầm rửa

鸟 兽 虫 鱼 猫 狗 兔 雁, 猪 马 牛 羊 鸡 鸭 鹅 燕

niǎo shòu chóng yú māo gǒu tù yān, zhū mǎ niú yáng jī yà é yān

chim thú trùng ngư mèo chó thỏ nhạn, lợn ngựa trâu dê gà vịt nga yến.

Luyện viết tiến g Hán cơ bản là một cách để bạn học từ vựng tiếng Trun g tốt hơn, nhớ nhanh và nhớ lâu nữa đó. Đây là kinh nghiệm được nhiều bạn đi trước truyền lại cho mình và mình đã áp dụng thành công.

Luyện viết tiếng Trung đẹp

Bí Quyết Không Thể Bỏ Qua Khi Du Học Philippines 3 Tháng 2022

Qua 5 năm làm việc trong lĩnh vực du học tiếng Anh tại Philippines. Eduphil nhận thấy 3 tháng là khoảng thời gian được nhiều học viên Việt Nam lựa chọn nhất. Trên thực tế, du học Philippines 3 tháng cho phép các bạn trẻ đăng ký đa số các khóa học mà trường Anh ngữ Philippines cung cấp.

*Những đối tượng phù hợp du học Phillipines 3 tháng bao gồm:

Theo kinh nghiệm của Eduphil, bạn nên có vốn từ vựng khoảng 400 – 500 từ trở lên và một ít cấu trúc văn phạm phổ thông trước khi du học Philippines. Nếu bạn muốn bắt đầu từ con số 0 với mục tiêu nắm vững tiếng Anh, có thể bạn cần thời gian lâu hơn.

EDUPHIL TƯ VẤN LỘ TRÌNH DU HỌC PHILIPPINES 3 THÁNG

Để tìm được khóa học phù hợp với năng lực và mục đich của mình cũng như đạt được hiệu quả tối đa, Eduphil gợi ý cho bạn những khóa học như sau:

1. Tiếng Anh tổng quát ESL

*Đối tượng phù hợp: Học viên ở tấ cảt các trình độ muốn du học Philippines 3 tháng.

ESL (viết tắt của English as a Second Language Programs) là chương trình học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Chương trình này tập trung đồng đều vào 4 kỹ năng quan trọng trong tiếng Anh là Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bên cạnh đó còn có các lớp như đàm thoại, văn phạm và từ vựng.

Ngoài ESL ra, các khóa giao tiếp luyện Nghe Nói chuyên sâu thuộc chuỗi chương trình này cũng rất được học viên Việt Nam ưa chuộng.

*Gợi ý một vài trường học ESL:

1.1. Trường Anh ngữ SMEAG (khu vực Cebu)

Khóa ESL của trường Anh ngữ SMEAG được thiết kế vô cùng đặc biệt phù hợp cho nhiều trình độ

A2 key: Cùng bạn bắt đầu từ con số 0.

B1 Preliminary: Trình độ cơ bản IELTS 3.0/ TOEIC 400

B2 First: Trình độ trung cấp IELTS 4.5/ TOEIC 580

C1 Advanced: Trình độ cao cấp IELTS 6.0/ TOEIC 800

Chương trình ESL trường Anh ngữ SMEAG có khung chương trình được thiết kế như sau

4 lớp 1 kèm 1: 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

3 lớp tự chọn: xem phim, âm nhạc, thuyết trình, Survival English, luyện phát âm & luyện giọng

2 lớp Sparta: Kỹ năng giải đề thi Cambridge

1.2. Trường Anh ngữ EV (khu vực Cebu)

Khóa học ESL trường Anh ngữ EV bao gồm 2 hình thức Sparta và Semi Sparta.Tùy thuộc vào nhu cầu của mình mà bạn có thể chọn mô hình học sao cho phù hợp

*ESL Intensive – Sparta (không ra ngoài vào các ngày trong tuần)

4 lớp 1 kèm 1: 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

2 lớp 1:4: Văn phạm, thuyết trình

2 lớp nhóm 1:6 hoặc 1:8: Nói, CNN, đọc báo

Lớp tự học

*ESL Classic – Semi Sparta (được ra ngoài vào buổi tối)

4 tiết 1 kèm 1: 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

2 lớp 1:4: Văn phạm, thuyết trình

2 lớp nhóm 1:6 hoặc 1:8: Nói, CNN, đọc báo

2 lớp tự chọn

1.3. Trường Anh ngữ E-room (khu vực Bacolod)

Ngôi trường hiếm hoi ở thành phố nhỏ có thể khiến các du học sinh quốc tế mỉm cười hài lòng với tiêu chí “ngon-bổ-rẻ”. ESL là khóa học trọng tâm của trường và học viên có thể lựa chọn số lượng tiết 1:1 tùy theo nhu cầu.

2. Luyện thi IELTS thường

Đối tượng phù hợp: Các bạn có trình độ từ cơ bản trở lên. Đang có ý định đi du học, đinh cư hoặc làm việc trong công ty nước ngoài.

IELTS được mệnh danh là tấm vé thông hành đến giấc mơ tương lai của không ít bạn trẻ. Luyện thi IELTS là một quá trình vô cùng vất vả nên việc phải thi lại khi không đủ điểm luôn là nỗi ám ảnh của biết bao gia đình. Các khóa luyện thi IELTS của các trường Anh ngữ tại Philippines tạo điều kiện tối đa cho học viên cải thiện. Qua các lớp 1:1, lớp nhóm có chuyên đề IELTS và hình thức thi thử liên tục, các bạn sẽ làm quen với không khí phòng thi cũng như xây dựng chiến lược làm bài thi riêng của mình.

*Gợi ý một vài trường chuyên luyện IELTS

2.1. Trường Anh ngữ SMEAG (khu vực Cebu)

Khóa IELTS của trường Anh ngữ SMEAG chủ yếu tập trung vào việc củng cố nền tảng và giúp các bạn làm quen với format thi IELTS. Chính vì vậy, các bạn ở trình độ cơ bản hoặc chưa làm bài thi IELTS chính thức cũng có thể chọn khóa học này.

4 lớp học 1 kèm 1: Nói, viết, thành ngữ

2 lớp nhóm nhỏ 1:4: Đọc

2 lớp nhóm lớn 1:8: Thuyết trình

2 lớp tự chọn: Survival English

2 lớp Sparta: Thi thử IELTS, các kỹ năng ESL

2.2. Trường Anh ngữ Philinter (khu vực Cebu)

Được mệnh danh là “quán quân tiếng Anh thành phố Cebu”. Khóa IELTS của Philinter dành cho cả những bạn mới tiếp xúc IELTS lẫn các bạn mong muốn nâng cao điểm số trước đó của mình.

*IELTS Foundation (cho học viên cơ bản)

4 lớp 1 kèm 1: 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trong IELTS.

2 lớp nhóm 1:4: Đọc, Viết, Nói, Văn phạm

2 lớp nhóm 1:6 hoặc 1:8: Nghe Nói, từ vựng, CNN, thành ngữ,…

*IELTS Pro (cho học viên trung cấp trở lên, đã từng thi IELTS)

4 lớp 1:1: IELTS Writing Task 1 & 2, Nói, các lớp thiết kế riêng theo điểm yếu học viên.

4 lớp nhóm nhỏ: Nghe, Đọc 1 & 2, ôn tập

2 lớp nhóm lớn: Nghe & Nói, thành ngữ, tin tức, từ vựng

2.3. Trường Anh ngữ CIA (khu vực Cebu)

Trong suốt hơn 15 năm hoạt động, CIA chưa bao giờ lọt ra khỏi top 3 các trường Anh ngữ chất lượng nhất Philippines nói chung và Cebu nói riêng. Khóa học IELTS của trường Anh ngữ CIA đòi hỏi học viên có kiến thức cơ bản trước khi đăng ký.

3. Luyện thi IELTS đảm bảo

Đối tượng phù hợp: Các bạn có trình độ trung cấp hoặc cao cấp. Có ý định đi du học, đinh cư hoặc làm việc trong công ty nước ngoài.

Như đã đề cập ở trên, IELTS là yếu tố mang tính quyết định trong hồ sơ du học bạn. Chính vì thế, việc thi lại IELTS gần như đã trở thành “cơn ác mộng” đối với không ít bạn trẻ. Không chỉ làm mất thời gian và tiền bạc mà còn tạo khoảng trống (gap year), gây bất lợi cho hồ sơ du học. Vì lẽ đó, khóa học IELTS đảm bảo tại Philippines ra đời để giúp học sinh đạt được 100% kết quả như mong muốn.

Khi nhập học, nhà trường sẽ kiểm tra trình độ đầu vào của bạn và hướng dẫn lựa chọn mức điểm đầu ra tương ứng.

*Gợi ý một vài trường chuyên luyện IELTS đảm bảo

3.1. Trường Anh ngữ PINES Chapis (khu vực Baguio)

PINES Chapis là một cái tên không thể không nhắc đến nếu muốn luyện thi IELTS khi du học Philippines 3 tháng. Khóa học IELTS đảm bảo của trường cực kỳ được ưa thích và cũng mang những nét đặc biệt riêng. Diễn ra tại cơ sở Chapis – đây cũng chính là Hội đồng thi IELTS chính thức tại Cebu.

Khung chương trình có thể kéo dài trong 8 tuần hoặc 12 tuần với các tiết học như sau:

3 lớp 1 kèm 1: Nói, Viết

4 lớp nhóm nhỏ 1:4: Nghe, Nói, Đọc, Viết

3 lớp chuyên sâu: Nghe, Đọc, từ vựng

2 lớp thiết kế theo yếu điểm học viên: Nói, Đọc, Viết, từ vựng hoặc tự học

Điểm đầu vào và đầu ra tương ứng:

3.2. Trường Anh ngữ GITC (khu vực Iloilo)

GITC nằm trong top 3 lựa chọn của các học viên Việt Nam nếu muốn đến Iloilo học tập. Với môi trường học thuật chuyên nghiệp và văn minh, GITC cung cấp cho bạn khóa học IELTS đảm bảo với khung chương trình độc đáo.

Điểm đầu vào và đầu ra tương ứng:

Khóa IELTS đảm bảo của SMEAG cung cấp đến hơn 8 lớp bắt buộc để chắc chắn học sinh sẽ đạt được số điểm IELTS mong muốn.

4 lớp 1 kèm 1: Nói, viết, thành ngữ

2 lớp nhóm 1:4: Đọc báo chí

2 lớp nhóm 1:8: Thuyết trình

2 lớp tự chọn

2 lớp Sparta: Nghe, thi thử IELTS

Điểm đầu vào và đầu ra tương ứng:

KẾT HỢP KHÓA HỌC KHI DU HỌC PHILIPPINES 3 THÁNG

Ngoài việc chọn các khóa học đơn lẻ, các bạn cũng có thể kết hợp các khóa học với nhau để đạt được kết quả tốt nhất. Tùy vào trình độ và mong muốn của mình, bạn có thể chọn kết hợp khóa học trong cùng một trường hoặc khác trường.

Đối tượng phù hợp: Những bạn ở trình độ cơ bản, cần củng cố lý thuyết và muốn làm quen với IELTS.

Đối với học viên chọn cách kết hợp này, thường các bạn sẽ chọn học 1 tháng ESL + 2 tháng IELTS thường. Như Eduphil đã đề cập ở trên, khóa học này thường dành cho các bạn muốn tiếp cận với format thi IELTS trước. Hơn nữa, do được rèn luyện 4 kỹ năng sử dụng khi vào phòng thi cũng như các vốn từ học thuật. Nên nhìn chung, khả năng tiếng Anh của học viên sẽ tăng lên đáng kể.

2. ESL + tiếng Anh thương mại

Đối tượng phù hợp: Học viên có trình độ cơ bản hoặc trung cấp, có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường công sở.

Đây là combo được học viên nhà Eduphil lựa chọn nhiều nhất vì tính ứng dụng. Thường các bạn sẽ chọn học ESL kết hợp với tiếng Anh thương mại như sau:

1 tháng ESL + 2 tháng tiếng Anh thương mại

2 tháng ESL + 1 tháng tiếng Anh thương mại

Do đặc trưng của các khóa tiếng Anh thương mại tại Philippines, học viên cần có một lượng kiến thức nhất định trước khi đăng ký khóa học này. Việc kết hợp cùng ESL sẽ giúp bạn cải thiện những khuyết điểm trong khả năng tiếng Anh và chuẩn bị sẵn sàng cho những kiến thức cao hơn.

Qua bài viết về du học Philippines 3 tháng của Eduphil, hy vọng các bạn đã có một cái nhìn toàn cảnh về lộ trình học tiếng Anh sắp tới của mình. Nếu cần hướng dẫn hay đăng ký học bổng mới nhất từ các trường, vui lòng để lại số điện thoại và được tư vấn miễn phí trong ngày.

Công ty TNHH Tư Vấn Du Học EduPhil

Trụ sở chính: Lầu 7, Thiên Phước Builder, 110 Cách Mạng Tháng 8, p7, q3, HCM.

VP HÀ NỘI: Phòng 12, tầng 6, Sky City Tower A, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa.

VP HẢI PHÒNG: Phòng 505, Viet Uc Building, 2/16D Trung Hanh 5, Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, Quận Hải An.

☎ Gọi Hotline: 0937.585.385 / 028.71099972

Email: huongnt@eduphil.com.vn

Chi Phí Mới Nhất Không Thể Bỏ Qua

DU HỌC NHẬT BẢN

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ ĐIỀU KIỆN, CHI PHÍ, CHUẨN BỊ HỒ SƠ VÀ HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN (MỚI NHẤT NĂM 2020)

Nhật Bản – xứ sở hoa anh đào là đất nước phát triển bậc nhất trên thế giới cả về kinh tế và giáo dục. Du học Nhật Bản là ước mơ của không ít bạn trẻ Việt Nam…

Nhưng quá trình hiện thực hóa giấc mơ du học Nhật Bản chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu bạn gặp phải hàng loạt câu hỏi như:

Điều kiện du học Nhật Bản mới nhất năm 2020 là như thế nào ?

Du học Nhật Bản có tốt hay không ?

Học phí và chi phí khi du học Nhật Bản cần chuẩn bị là bao nhiêu

Tìm kiếm học bổng du học Nhật Bản ?

Du học Nhật Bản vừa học vừa làm có ổn không ?

Công ty tư vấn du học Nhật Bản uy tín với giá cả hợp lý và khả năng nhận Visa lên tới 99%

thì bài viết này chính là LỜI GIẢI dành riêng cho bạn…

Bài viết này được AVT Education tổng hợp lại dựa trên quá trình tư vấn suốt 7 năm từ năm 2012 đến 2020. Với kinh nghiệm từ:

Hơn 521 học viên đã sang Nhật Bản du học.

99% hồ sơ học viên đến với AVT Education đều có Visa sang Nhật.

BẠN QUAN TÂM ĐẾN DU HỌC NHẬT BẢN

Kinh nghiệm chọn ngành học và trường học tại Hàn Quốc

Cơ hội kiểm tra xếp lớp tiếng Hàn miễn phí

Thông tin mới nhất về học phí – học bổng du học Nhật Bản 2020

Gọi hotline 0866224556 nhận ngay gói tư vấn trị giá 1 triệu VNĐ

Gửi thông tin tư vấn

Nhật Bản (tên tiếng Anh Japan) là một quốc đảo nằm ở Đông Bắc của lục địa Châu Á. Sở dĩ gọi Nhật Bản là một quốc đảo bởi đất nước này được tạo nên từ 4 quần đảo: Quần đảo Kuril, quần đảo Nhật Bản, quẩn đảo Ryukyu, quần đảo Izu-Ogasawara, nằm trong dải núi ngầm trải dài từ Đông Nam Á tới Alaska.

Xung quanh Nhật Bản được bao bọc bởi biển Thái Bình Dương, do đó không có biên giới đất liền với bất kỳ quốc gia nào, tiếp giáp biên giới biển với các nước Nga, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc,Trung Quốc, Đài Loan và Philippines.

Nhật Bản được xếp vào Top 10 đất nước đẹp nhất thế giới do khí hậu ôn đới tạo nên. Đây cũng là đất nước có nhiều đảo nhất thế giới (7000 đảo).

Tìm hiểu thêm về đất nước Nhật Bản:

Cảm nhận về đất nước văn hóa và con người Nhật Bản.

Tìm hiểu trang phục truyền thống Nhật Bản Kimono

Do nằm trên vành đai Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp của nhiều lục địa nên thường xuyên hứng chịu những trận động đất, núi lửa phun trào tạo ra những cơn sóng thần kinh hoàng. Nếu như là một đất nước khác với thiên tai dồn dập như vậy có lẽ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới hoặc không thể vực dậy nền kinh tế. Thế nhưng, với Nhật Bản lại khác. Những gì Nhật Bản đã làm được đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục bởi tinh thần quật cường của mình.

Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, thường xuyên có thiên tai, nguồn tài nguyên lại rất khan hiếm. Nhưng Nhật Bản lại là 1 trong 5 trung tâm kinh tế lớn nhất của thế giới. Là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc. Du học tại đất nước như vậy còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với những nền văn hóa phong phú, nền ẩm thực tinh tế cùng chất lượng giáo dục vượt bậc. Tỉ lệ người dân biết chữ của Nhật Bản là 99%. Tỉ lệ thanh niên Nhật Bản theo học đại học là 70% – một con số đáng ngưỡng mộ với bất kỳ quốc gia nào. Với những con số biết nói này Nhật Bản được cho là đã đến giai đoạn phổ cập giáo dục đại học. Tỉ lệ sinh viên nước ngoài du học Nhật Bản ngày càng tăng trong những năm vừa qua.

Khí hậu: Ôn đới với 4 mùa xuân – hạ – thu – đông rõ rệt.

Thủ đô:Tokyo (1889).

Ngôn ngữ chính: Tiếng Nhật

Chữ viết: Bảng chữ cái Hiragan, Kanji và Katakana.

Diện tích: 377.972 Km².

Dân số: 127 triệu người (2018).

Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ: Yên Nhật

Thể chế chính trị: Thể chế Quân chủ lập hiến và Cộng hòa đại nghị.

PHẦN 2: DU HỌC NHẬT BẢN CÓ TỐT KHÔNG ?

Du học Nhật Bản có tốt không? Câu trả lời là đương nhiên học ở Nhật rất tốt. Mọi mặt về học tập ở Nhật Bản đều hoàn hảo, từ học tiếng Nhật, học về văn hóa, học con người Nhật Bản, học những thành tựu vượt bậc về khoa học công nghệ của Nhật… Nếu có điều kiện để thì nên du học Nhật Bản, nhất là với nền giáo dục còn nhiều hạn chế như ở Việt Nam hiện nay không thể sánh bằng Nhật Bản được.

HỌC TIẾNG NHẬT

Thông thường khi du học Nhật bạn có thể chọn tiếng Anh hoặc Nhật, nhưng hầu hết các trường đại học của Nhật đều yêu cầu đầu vào tiếng Nhật ít nhất phải từ N5. Nếu như bạn chưa từng học tiếng Nhật, khi sang Nhật học 1 năm tiếng Nhật dự bị, đảm bảo khả năng tiếng Nhật của bạn sẽ tăng nhanh chóng, Những bạn tiếp thu tốt thì 1 năm học tiếng Nhật ở Nhật Bản bằng 4 năm học ngoại ngữ Nhật Bản ở Việt Nam đấy.

Trong trường hợp học dự bị tiếng Nhật bạn có thể tham khảo danh sách các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản uy tín.

HỌC CHUYÊN MÔN TỐT KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Hệ thống giáo dục của Nhật Bản rất bài bản, hệ thống giảng dạy từ đào tạo nghề cho đến bậc đại học, cao học đều có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của bạn.Yêu cầu đầu vào của các trường sẽ có sự khác nhau, các trường học nghề có thể chỉ xét học bạ và phỏng vấn.

Nhưng với hệ đại học hoặc sau đại học có thể phỏng vấn và thi đầu vào đại học như ở Việt Nam, tuy nhiên không quá khắt khe với du học sinh nước ngoài. Tất cả các ngành nghề ở Nhật Bản đều được đào tạo sát với thực tế, giáo trình học tập và phương pháp giảng dạy tiên tiến.

CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ SAU KHI TỐT NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Tình trạng già hóa dân số ở Nhật khiến cho đất nước này thiếu trầm trọng nguồn nhân lực. Theo số liệu năm 2020 thì số người trên 64 tuổi ở nhật chiếm 23%..

Chính phủ Nhật đang có rất nhiều chính sách ưu đãi để thu hút nguồn lao động từ nước ngoài. Vì vậy, cơ hội tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp là rất lớn. Đặc biệt ở các ngành như quản trị nhà hàng khách sạn, thiết kế – xây dựng, kỹ thuật cơ khí, công nghệ – kỹ thuật ô tô, điều dưỡng – hộ lý, ngành công nghệ thông tin (IT)…

Doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư rất mạnh vào thị trường Việt Nam. Nếu bạn không muốn làm việc tại Nhật Bản, trở về quê hương bạn sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm. Bởi lẽ bạn có rất nhiều thế mạnh về ngoại ngữ là tiếng Nhật, chuyên môn được đào tạo tại Nhật Bản cùng những kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được trong thời gian du học và làm việc tại Nhật Bản.

DU HỌC NHẬT BẢN VỪA HỌC VỪA LÀM

Để có thể du học Nhật Bản tự túc thì khoản kinh phí chắc chắn khiến nhiều bạn do dự rất nhiều. Ở Nhật hiện nay có chương trình du học Nhật vừa học vừa làm. Bạn được phép làm thêm 28 giờ/tuần. Ngoài số giờ quy định này, bạn có thể làm tăng ca như vậy, thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể.

Bạn hoàn toàn có thể chi trả được tiền sinh hoạt phí và học phí khi du học theo hình thức này. Thậm chí với những bạn chăm chỉ và thông minh còn có thể để dư tiền gửi về nước cho gia đình.

CƠ HỘI VIỆC LÀM LÂU DÀI MÀ ĐI XKLĐ KHÔNG CÓ ĐƯỢC

Với diện đi xuất khẩu lao động thì đương nhiên bạn có việc làm và kiếm tiền ngay khi đặt chân lên đất Nhật. Đi XKLĐ bạn thuộc diện lao động phổ thông, bạn chỉ được phép làm việc ở Nhật từ 1 – 3 năm là phải về nước và rất khó để quay lại. Về nước bạn cũng không hề có thêm chuyên môn và trình độ, do đó xin việc ở Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn.

Chỉ có du học Nhật Bản mới cho bạn chuyên môn giỏi, cho bạn nhiều cơ hội để trải nghiệm văn hóa và học tiếng Nhật thành thạo như người bản địa. Như vậy, khi trở về nước bạn có rất nhiều lợi thế từ chuyên môn nghiệp vụ đến ngoại ngữ. Cơ hội việc làm lâu dài và tương lai rộng mở hơn rất nhiều.

BẠN QUAN TÂM ĐẾN DU HỌC NHẬT BẢN

Kinh nghiệm chọn ngành học và trường học tại Nhật Bản

Cơ hội kiểm tra xếp lớp tiếng Hàn miễn phí

Thông tin mới nhất về học phí – học bổng du học Nhật Bản 2020

Gọi hotline 0866224556 nhận ngay gói tư vấn trị giá 1 triệu VNĐ

Gửi thông tin tư vấn

PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN DU HỌC NHẬT BẢN 2020

CƠ HỘI VIỆC LÀM LÂU DÀI MÀ ĐI XKLĐ KHÔNG CÓ ĐƯỢC

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Tuổi từ 18 – 30

Đã tốt nghiệp THPT/CĐ/ĐH

Không có tiền án tiền sự.

Không bị cấm xuất nhập cảnh ở Việt Nam cũng như Nhật Bản.

Không mắc bệnh truyền nhiễm.

ĐIỀU KIỆN DU HỌC NHẬT BẢN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

Là học sinh đã tốt nghiệp bậc THCS (hoặc sắp tốt nghiệp).

Có chứng chỉ tiếng Nhật N5 trở lên.

Người bảo lãnh du học phải chứng minh tài chính: Trong tài khoản ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm phải có từ 800.000.000 VNĐ

Lưu ý: Những học sinh nào chưa đạt trình độ tiếng Nhật phải học khóa học tiếng Nhật ít nhất từ 150 giờ (4 – 6 tháng) trở lên. Khi sang Nhật tiếp tục học tiếng Nhật cho đến khi đạt yêu cầu đầu vào của các trường đã đăng ký. Du học Nhật Bản bậc trung học phổ thông không phải thi đầu vào.

ĐIỀU KIỆN DU HỌC NHẬT BẢN ĐỂ HỌC TIẾNG NHẬT NĂM 2020

Với những bạn chỉ chọn du học Nhật Bản để học tiếng Nhật hoặc đi du học bậc cao đẳng, đại học ở Nhật Bản mà chưa đạt yêu cầu đầu vào thì đều phải học tiếng Nhật 1 năm tại các trường Nhật ngữ của Nhật Bản. Vì hầu hết các trường CĐ/ĐH ở Nhật đều yêu cầu sinh viên quốc tế phải có trình độ tiếng Nhật từ N3 (có trường N2) trở lên.

Điều kiện đầu vào của các trường Nhật ngữ như sau:

Đã tốt nghiệp THPT.

Tuổi từ 18 – 30.

Điểm trung bình THPT từ 6.0 trở lên (có trường 5.0).

ĐIỀU KIỆN DU HỌC NHẬT BẢN BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC NĂM 2020

Như đã nói ở trên, để được vào học chuyên ngành ở bậc CĐ/ĐH ở Nhật thì yêu cầu đầu vào về trình độ tiếng Nhật là từ N3 trở lên. Bạn phải học dự bị 1 năm ở Nhật, các trường yêu cầu đầu vào như sau:

Điều kiện về trình độ học vấn

Đã tốt nghiệp THPT (không quá 4 năm tính đến thời điểm du học).

Những người đã tốt nghiệp Trung cấp, CĐ, ĐH thì thời gian giới hạn có thể cao hơn (6 năm).

Tuổi từ 18 – 30, tuổi càng thấp càng dễ xét duyệt hồ sơ.

Điểm trung bình học tập (GPA) THPT từ 6.0 trở lên và không có môn nào bị điểm yếu.

Với những bạn có GPA 5.0 vẫn có thể du học nhưng chỉ có những trường nhỏ hoặc chưa có uy tín nhận đào tạo.

Điều kiện về chứng chỉ tiếng Nhật

Phải học tiếng Nhật sơ cấp ở Việt Nam từ 4 – 6 tháng để đạt trình độ N5 trở lên. Nếu đã có tiếng Nhật N5 thì có thể đăng ký làm hố sơ du học luôn.

Học dự bị tiếng Nhật (1 năm) ở Nhật Bản để đạt N3 trở lên. Với những bạn đã đạt yêu cầu đầu vào của trường mình đăng ký có thể bỏ qua giai đoạn học dự bị.

Điều kiện về chứng chỉ tiếng Nhật

Đi du học tự túc yêu cầu bạn phải chứng minh tài chính khi du học Nhật Bản. Có nghĩa là đảm bảo được nguồn tài chính chi trả cho việc học tập và sinh hoạt tại Nhật Bản ít nhất là 1 năm học. Muốn du học Nhật Bản bạn phải có người bảo lãnh về tài chính, có thể là bố mẹ hoặc người có thu nhập ổn định (25 triệu/tháng trở lên). Sổ tiết kiệm hoặc tài khoản ngân hàng phải có ít nhất 500.000.000 VNĐ, gửi vào ngân hàng trước thời điểm làm hồ sơ 6 tháng.

PHẦN 4: CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN (BAO GỒM HỌC PHÍ)

CHI PHÍ VỀ HỌC PHÍ KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Học phí du học Nhật Bản sẽ tùy vào loại hình trường học và chương trình học mà bạn đăng ký học. Học phí các trường ở Nhật không cao bằng các trường Châu Âu hay Mỹ. Ở Nhật Bản có 2 loại hình trường học là trường công lập và trường tư thục. Chính phủ Nhật Bản quy định các trường công sẽ có học phí bằng 60% học phí của trường tư thục. Cụ thể như sau:

Nhóm trường công và quốc gia: Học phí là 540.000 Yên/năm, phí nhập học là 280.000 Yên (đóng 1 lần duy nhất, áp dụng cho cả bậc ĐH và Cao học).

Nhóm trường tư thục: Học phí dao động từ 875.000 – 3.700.000 Yên/năm và phí nhập học là 235.000 – 1.300.000 Yên/năm.

Với đại đa số người dân Việt Nam thì Nhật Bản là đất nước rất đắt đỏ. Vì thế du học Nhật Bản miễn phí là một lựa chọn không tồi khi bạn và gia đình không có đủ điều kiện.

Sang đến Nhật Bản, bạn phải đặc biệt lưu ý về vấn đề chi phí sinh hoạt làm sao để cân bằng các khoản chi phí. Bởi các chi phí sinh hoạt ở Nhật cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Các khoản chi phí sinh hoạt bạn cần lưu ý như sau.

CHI PHÍ ĂN UỐNG KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Ăn uống bạn có thể tự nấu ăn, ăn ở căng tin trường hoặc ăn ngoài. Tất nhiên tự nấu ăn và ăn ở căng tin trường sẽ rẻ hơn so với ăn ngoài. Tự nấu ăn sẽ mất khoảng 15.000 Yên/tháng. Như vậy 1 năm bạn phải chi ra khoảng 180.000 Yên tiền ăn.

Nếu bạn ăn ngoài thường xuyên thì tất nhiên chi phí cho khoản ăn uống sẽ cao hơn.

Sang đến Nhật Bản, bạn phải đặc biệt lưu ý về vấn đề chi phí sinh hoạt làm sao để cân bằng các khoản chi phí. Bởi các chi phí sinh hoạt ở Nhật cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Các khoản chi phí sinh hoạt bạn cần lưu ý như sau.

CHI PHÍ VỀ CHỖ Ở KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Chi phí khi ở ký túc xá (KTX)

Ở KTX cũng được nhiều du học sinh lựa chọn bởi hình thức có nhiều ưu điểm: không phải sắm đồ gia dụng cơ bản, gần trường. Do đó bạn có thể tiết kiệm được khoản chi phí cho việc đi lại.

Trung bình mức chi phí ở KTX ở khu vực Tokyo là 160.000 Yên/ 3 tháng, tại thành phố Osaka là 130.000 yên/3 tháng. Các vùng khác có thể thấp hơn.

Chi phí khi thuê nhà ở ngoài

Hầu hết du học sinh Việt chọn ở trọ ngoài, phương án này chi phí cao hơn so với ở KTX. Chi phí thuê nhà dao động từ 30.000 – 50.000 Yên/tháng (tùy vào khu vực bạn theo học)…

Chọn ở nhà riêng ở ngoài thì chắc chắn bạn phải chi ra một khoản kha khá kèm theo như: Tiền điện khoảng 5000 Yên/tháng, tiền nước: 2000 yên/tháng, tiền gas 1000 Yên/tháng và tiền internet khoảng 2000 yên/tháng. Hầu hết đều yêu cầu đặt cọc và tất nhiên bạn lại tốn 1 khoản cho việc đặt cọc nhà trọ.

Chi phí khi ở cùng gia đình người bản địa (Homestay)

Đây là hình thức ở dành cho những bạn yêu thích và muốn tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, tăng khả năng giao tiếp tiếng Nhật. Bạn có thể lựa chọn 1 gia đình nào đó ở Nhật Bản để sống cùng họ, mức tiền nhà hàng tháng bạn phải trả khoảng 80.000 – 100.000 Yên/tháng (đã bao gồm mọi khoản chi phí: ăn uống, đi lại, tiền điện, nước…).

CÁC KHOẢN PHỤ PHÍ KHÁC KHI DU HỌC NHẬT

Tiền điện thoại: 2000 yên/tháng.

Tiền đi lại khoảng 3000 Yên/tháng.Tiền tiêu vặt và các khoản khác nữa

Ngoài ra còn các khoản như tiền tiêu vặt, các khoản phát sinh thì bạn cũng dự trù các khoản chi phí khác dao động từ 180.000 – 200.000 Yên/năm.

BẠN QUAN TÂM ĐẾN DU HỌC NHẬT BẢN

Kinh nghiệm chọn ngành học và trường học tại Nhật Bản

Cơ hội kiểm tra xếp lớp tiếng Hàn miễn phí

Thông tin mới nhất về học phí – học bổng du học Nhật Bản 2020

Gọi hotline 0866224556 nhận ngay gói tư vấn trị giá 1 triệu VNĐ

Gửi thông tin tư vấn

Các loại học bổng du học Nhật Bản 2020 dành cho du học sinh

Thông tin về chương trình học bổng du học Nhật Bản toàn phần 2020

HỌC BỔNG DU HỌC CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho – MEXT Scholarship) do Bộ Giáo dục, Văn Hóa, Thể Thao, Khoa học và Công nghệ cấp thường niên cho sinh viên ưu tú nước ngoài từ năm 1954. Đây là loại học bổng toàn phần phổ biến và có giá trị nhất mà sinh viên quốc tế có thể xin được.

Để xin được loại học bổng này, bạn có thể nộp hồ sơ qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam. Hoặc bạn có thể gửi trực tiếp đến trường mà bạn dự định theo học khi sang Nhật.

Những yêu cầu cụ thể để xin học bổng của từng bậc học như sau.

Học bổng du học Nhật Bản dành cho nghiên cứu sinh

Đây là học bổng dành cho tất cả các lĩnh vực, ngành học. Các yêu cầu cụ thể như sau.

Yêu cầu về độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

Đối tượng:

Những người đã tốt nghiệp đại học.

Cán bộ nhà nước, ưu tiên những người đang công tác tại các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước.

Thời gian học: 3 – 5 năm.

Giá trị học bổng: Toàn bộ các khoản chi phí về học tập, vé máy bay khứ hồi. Phụ cấp hàng tháng từ 143.000 – 145.000 Yên.

Học bổng du học Nhật Bản dành cho nghiên cứu sinh

Dưới 22 tuổi.

Đối tượng áp dụng:

Những người đã tốt nghiệp THPT.

Ưu tiên những bạn đã đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia hoặc những bạn đã được tuyển thẳng vào trường ĐH theo quy chế tuyển sinh.

Các lĩnh vực học áp dụng: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên.

Thời gian học: 5 – 7 năm (học tiếng Nhật 1 năm, học chuyên ngành 4 – 6 năm).

Giá trị học bổng: 117.000 – 120.000 Yên/tháng. Gồm tất cả các khoản chi phí học tập trong suốt quá trình học tập tại Nhật Bản.

Học bổng dành cho DHS kỹ thuật chuyên nghiệp

Yêu cầu như sau:

Dưới 22 tuổi, đã tốt nghiệp THPT.

Các ngành học áp dụng học bổng: Cơ khí máy móc, Điện – Điện tử, Viễn thông, Network, Vật chất – nguyên liệu, Kiến trúc, xây dựng, thương mại hàng hải,…

Thời gian học: 4 năm (1 năm học tiếng Nhật, 3 năm học chuyên ngành kỹ thuật).

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần,117.000 – 120.000 Yên/tháng.

Học bổng du học Nhật Bản dành cho DHS học nghề

Yêu cầu: Dưới 22 tuổi, đã tốt nghiệp THPT.

Các ngành học áp dụng: Du lịch, thời trang, thẩm mỹ – làm đẹp, thiết kế, đầu bếp…

Thời gian học: 3 năm (1 năm học tiếng Nhật, 2 năm học nghề).

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần,117.000 – 120.000 Yên/tháng.

Học bổng dành cho DHS học tiếng Nhật

Yêu cầu chung

Đã tốt nghiệp THPT

Dưới 30 tuổi.

Người đã hoặc đang học chuyên ngành tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản.

Thời gian học: 1 năm.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần,117.000 – 120.000 Yên/tháng.

Học bổng du học Nhật Bản ngành giáo dục

Yêu cầu chung

Dưới 30 tuổi.

Đã tốt nghiệp các ngành sư phạm, hoặc đang là giáo viên giảng dạy tại các cấp học.

Thời gian học: 1,5 năm (học tiếng Nhật 6 tháng, học chuyên ngành sư phạm tại các trường ĐH 1 năm).

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần, Phụ cấp 143.000 yên/tháng.

Thời gian thông báo tuyển sinh

Đối với DHS hệ nghiên cứu sinh, ĐH, kỹ thuật chuyên nghiệp, du học nghề:

Tháng 4: thông báo tuyển sinh.

Tháng 7: tuyển sinh (gồm đánh giá hồ sơ, thi viết, vấn đáp).

Tháng 12: Thông báo kết quả.

Tháng 4 năm sau: Sang Nhật học.

Đối với du học ngành giáo dục, du học tiếng Nhật:

Tháng 1: Thông báo tuyển sinh.

Tháng 3: Tuyển chọn.

Tháng 8: Thông báo kết quả.

Tháng 10: Sang Nhật học

Lưu ý: Ứng viên đã nhận học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ Nhật sẽ không được phép nhận thêm bất kỳ suất bổng nào khác cùng thời điểm.

Cập nhật thông tin về học bổng MEXT tại Link: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm

HỌC BỔNG THẠC SĨ JDS KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Đây là chương trình học bổng của chính phủ Nhật Bản khi du học bậc thạc sĩ. Các du học sinh cần có những điều kiện sau:

Tuổi: 24 – 39 (tính theo tháng sinh).

Đã tốt nghiệp ĐH chính quy.

Có 2 năm làm việc tại cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục công lập của Việt Nam, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đã có 6 tháng làm việc tại cơ quan hiện tại.

Chưa từng nhận bất kỳ chương trình học bổng trình độ thạc sĩ nào.

Những người đã và đang trong danh sách đi nghĩa vụ quân sự không được ứng tuyển học bổng JDS.

Thông tin thêm

Các ngành học áp dụng: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường, giao thông vận tải, năng lượng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Môi trường, biến đổi khí hậu, Luật, Hành chính…

Thời gian học: 2 năm.

Học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Số suất học bổng du học: 60 suất/năm.

Chi phí thi TOEFL ITP và kiểm tra sức khỏe.

Chi phí đi lại, lưu trú các vòng phỏng vấn tại Hà Nội.

Giá trị học bổng toàn phần gồm: Toàn bộ chi phí học tập tại Nhật Bản, vé máy bay khứ hồi Việt – Nhật, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp tiền đặt cọc thuê nhà ở Nhật,…

Mọi thông tin học bổng bạn có thể truy cập vào Website chính thức qua link: http://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html

HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG AOYAMA

Theo học ngành này, bạn sẽ được sắp xếp vừa học vừa làm tại các bệnh viện, cơ sở y tế của tập đoàn Aoyama, hưởng lương và các chế độ phúc lợi như người bản địa.

Yêu cầu chung:

Nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 19 – 29 tuổi.

Tiếng Nhật N3 trở lên.

Chưa từng du học/tu nghiệp tại Nhật.

Có thể làm việc ở Nhật từ 3 – 4 năm.

HỌC BỔNG JOHO (QUỸ LƯU HỌC SINH CHÂU Á) KHI DU HỌC NHẬT

Học bổng du học Nhật Bản Joho là học bổng do tập đoàn Joho cấp hàng năm cho sinh viên Việt Nam.

Thông tin học bổng như sau:

Hỗ trợ toàn bộ học phí: 160 triệu đồng/năm.

Đảm bảo công việc làm thêm trong suốt quá trình học tập.

Học bổng không ràng buộc ngành học, sau khi học xong chương trình Nhật ngữ, DHS được quyền lựa chọn trường và ngành mình mong muốn để theo học.

Điều kiện:

Người Việt Nam từ 18 – 28 tuổi.

Đã tốt nghiệp THPT.

Trình độ tiếng Nhật từ N5, hoặc đã học xong 50 bài trong giáo trình Minna no nihongo, có thể giao tiếp Nhật cơ bản.

Cam kết hoàn thành chương trình học tập và thực hiện đúng nội duy học tập của trường.

Cam kết làm việc tối thiểu 1 năm tại các viện dưỡng lão của tập đoàn JOHO tại Tokyo, Osaka, Kyoto.

HỌC BỔNG SASAYAMA KHI DU HỌC NHẬT BẢN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Đây là học bổng du học dành cho ngành điều dưỡng Nhật Bản. Được hỗ trợ 100% học phí (800.000 yên/năm), đảm bảo việc làm thêm trong suốt quá trình học tập. Quỹ học bổng này còn hỗ trợ vé máy bay khứ hồi và 1 phần phí sinh hoạt cho du học sinh trong suốt thời gian học tập ở Nhật.

Quỹ học bổng này áp dụng cho công dân muốn du học ngành điều dưỡng đang ở Việt Nam hoặc đang ở Nhật Bản.

Yêu cầu:

Có tiếng Nhật tốt (sang Nhật sẽ không học tiếng Nhật nữa mà vào học thẳng chuyên môn).

Có tiếng Nhật trình độ N2 trở lên với DHS tại Việt Nam, N3 với DHS đang sống tại Nhật.

Đã tốt nghiệp THPT.

Tuổi từ 18 – 28.

HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN TOÀN PHẦN ASEAN

Đây là quỹ học bổng toàn phần được cấp thường niên cho công dân Việt Nam. Học bổng này sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí và đảm bảo việc làm thêm tối thiểu 1 năm cho du học sinh. Học bổng này sẽ rất phù hợp với những bạn có học lực và điều kiện gia đình ở mức trung bình, có quyết tâm du học với chi phí tối thiểu.

Điều kiện:

Là công dân Việt Nam tuổi từ 18 – 28.

Đã tốt nghiệp THPT.

Chưa từng du học tại Nhật.

Trình độ tiếng Nhật N5 trở lên.

Cam kết hoàn thành chương trình học tập và nội quy của trường.

Cam kết làm việc 1 năm theo sự sắp xếp của đơn vị cấp học bổng.

CÁC LOẠI HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN KHÁC

Ngoài những loại học bổng trên, bạn có thể tham khảo các loại học bổng sau đây khi du học Nhật:

Học bổng Nishino

Học bổng Asahi

Học bổng NISF cho sinh viên quốc tế tại các trường ĐH ở Nhật. Tìm hiểu thêm về học bổng tại link: https://www.nitori-shougakuzaidan.com/02_01.html

Học bổng Rotary Yoneyama.

DU HỌC NHẬT BẢN VỪA HỌC VỪA LÀM LÀ GÌ?

Du học Nhật vừa học vừa làm là bạn sẽ vừa đi học vừa làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt. Nhật Bản đang lâm vào tình trạng già hóa dân số. Giới trẻ kết hôn chỉ sinh 1 con hoặc không muốn sinh con khiến tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Do đó, chính phủ Nhật Bản đã có nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực từ nước ngoài bằng cách mở cửa chào đón du học sinh và công nhân lao động từ nước ngoài. Thế nhưng, chi phí du học cũng như đi xuất khẩu lao động khá đắt đỏ khiến nhiều người còn e ngại

Để tạo điều kiện hơn cho những ai có mong muốn du học mà chưa đủ chi phí hoặc không có khả năng chi trả trong suốt thời gian học tập tại Nhật. Chính phủ Nhật Bản đã mở chính sách du học Nhật Bản vừa học vừa làm để giúp du học sinh bớt đi phần nào gánh nặng chi phí học tập và sinh hoạt.

Các ngành du học Nhật Bản đem lại nhiều cơ hội nhất cho bạn

Các trường đại học Nhật Bản ở Tokyo: danh sách chi tiết và xếp hạng

Du học ngành Spa ở Nhật – Ngành mới – 100% có việc làm ngay!

Du học Thạc sĩ tại Nhật Bản (có cả bằng tiếng Anh)

DU HỌC NHẬT BẢN VỪA HỌC VỪA LÀM 2020 CÓ TỐT KHÔNG?

Du học Nhật Bản vừa học vừa làm liệu có tốt không? Bạn sẽ nhận được gì khi du học Nhật Bản vừa học vừa làm? Với những cái tốt sau đây của du học Nhật Bản vừa học vừa làm, hy vọng sẽ giúp bạn có quyết định phù hợp với bản thân mình.

Du học Nhật Bản vừa học vừa làm sẽ được nhà trường hỗ trợ gia hạn visa du học để làm việc tại Nhật hoặc học lên bậc cao hơn, thời gian ở Nhật sẽ không bị giới hạn.

Được nghỉ đúng ngày lễ, tết theo quy định của Nhật Bản. Những ngày lễ, tết bạn cũng được làm tăng ca, mức lương của bạn sẽ được nhân lên gấp 3 ngày thường. Thu nhập của bạn khi làm thêm có thể lên tới 45 triệu/tháng.

Song song với việc học tập, nhà trường sẽ giới thiệu việc làm thêm cho du học sinh, các công việc có mức lương từ 800 – 1200 yên/giờ.

Nếu bạn làm việc tại Nhật liên tiếp 5 năm và đóng mọi khoản thuế đầy đủ. Bạn sẽ có cơ hội được cấp visa vĩnh trú, được ở lại Nhật định cư lâu dài mà không cần phải gia hạn visa liên tục.

Vừa học tập có bằng chuyên ngành, vừa đi học vừa có lương, sau khi tốt nghiệp còn có cơ hội ở lại làm việc cao hơn những hình thức du học khác. Cơ hội đượ cở lại Nhật định cư lâu dài và còn rất nhiều lợi ích khác khi du học Nhật Bản vừa học vừa làm nữa… Đây chính là những lý do mà hình thức du học này thu hút được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn.

ĐIỀU KIỆN DU HỌC NHẬT BẢN VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2020

Điều kiện du học Nhật vừa học vừa làm phu thuộc vào điều kiện tuyển sinh của từng trường và của từng trung tâm du học ở Việt Nam. Nếu điểm học tập cấp 3 của bạn đẹp, tuổi còn trẻ thì việc vào đượ các trường tốt là điều dễ dàng.

Đã tốt nghiệp THPT, điểm trung bình học tập (GPA) từ 6.0 trở lên, vẫn có những trường nhận hồ sơ có điểm học tập từ 5.0 và không có môn nào xếp loại yếu.

Tuổi từ 18 – 30 (tính đủ theo tháng). Thực tế thì độ tuổi từ 18 – 21 là dễ đi nhất, tuổi từ 21 – 25 thường sẽ khó vào được trường tốt, trên 25 tuổi thường sẽ chỉ có thể học cao đẳng, học nghề hoặc du học cao học.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt. Không mắc các bệnh truyền nhiễm như: HIV, lao phổi, giang mai, lậu…

Không bị cấm xuất cảnh ở Việt Nam và không bị cấm nhập cảnh ở Nhật Bản.

CHI PHÍ DU HỌC NHẬT BẢN VỪA HỌC VỪA LÀM

Tên loại phí Thời điểm nộp Chi tiết Chi phí (VNĐ)

Phí hồ sơ Ngay khi ký hợp đồng hoàn thiện hồ sơ du học Kiểm tra hồ sơ gốc, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung giấy tờ gốc, viết lý do du học, dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ để gửi sang trường 5.000.000

Chứng minh tài chính và thu nhập 1 tháng sau khi nộp hồ sơ Công ty hướng dẫn làm thủ tục giấy tờ chứng minh tài chính và thu nhập của người bảo lãnh du học Theo thực tế

Chứng thực bằng cấp Sau khi có kết quả tư cách lưu trú COE Hầu hết các trường yêu cầu xác thực bằng cấp qua đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục. Phí chứng thực bằng cấp 750.000 + 650.000 phí chuyển phát nhanh sang Nhật 1.400.000

Phí chuyển phát nhanh hồ sơ sang Nhật Sau khi có kết quả tư cách lưu trú COE Chuyển phát nhanh hồ sơ và các giấy tờ phát sinh sang Nhật 600.000 – 800.000

Học phí và Ký túc xá Ngay sau khi có kết quả tư cách lưu trú COE Trường sẽ gửi scan bản tư cách lưu trú COE, giấy nhập học COA và bản thông báo nộp tiền. Công ty hướng dẫn học viên nộp trực tiếp học phí và các khoản thu vào tài khoản ngân hàng của trường. Sau khi đã có xác nhận đóng đủ các khoản thu, trường ở Nhật sẽ gửi giấy tờ gốc về Việt Nam để xin visa.Mức học phí tham khảo từ 640.000 – 760.000 Yên (đã bao gồm các khoản phí xét duyệt, phí nhập học…).Phí KTX: + 160.000 Yên/3 tháng (Tokyo) + 130.000 Yên/3 tháng (Osaka và các thành phố khác có thể thấp hơn).Mức học phí tham khảo từ 640.000 – 760.000 Yên (đã bao gồm các khoản phí xét duyệt, phí nhập học…).

Phí KTX: + 160.000 Yên/3 tháng (Tokyo) + 130.000 Yên/3 tháng (Osaka và các thành phố khác có thể thấp hơn).

180.000.000

Phí xin visa Ngay sau khi có kết quả tư cách lưu trú COE, COA gốc từ trường gửi về Xin visa ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 1.000.000

Vé máy bay

~ 11.500.000

Tổng chi phí

200.000.000 – 220.000.000

Mức chi phí cho du học Nhật Bản vừa học vừa làm như trên khoảng 200 triệu đồng, đã bao gồm chứng chỉ tiếng Nhật N5, nếu không có chứng chỉ N5 bạn phải học khóa học tiếng Nhật 3 – 4 tháng. Thêm tiền ăn, ở và học phí học tiếng Nhật sơ cấp tại Việt Nam trong 3 tháng thì mất khoảng từ 15 – 20 triệu.

Như vậy tổng chi phí du học Nhật Bản vừa học vừa làm là: 200 triệu + 20 triệu học tiếng + 10 triệu phát sinh = 230 triệu.

BẠN QUAN TÂM ĐẾN DU HỌC NHẬT BẢN

Kinh nghiệm chọn ngành học và trường học tại Nhật Bản

Cơ hội kiểm tra xếp lớp tiếng Hàn miễn phí

Thông tin mới nhất về học phí – học bổng du học Nhật Bản 2020

Gọi hotline 0866224556 nhận ngay gói tư vấn trị giá 1 triệu VNĐ

Gửi thông tin tư vấn

Tìm hiểu thêm cuộc sống du học sinh tại Nhật Bản

Du học sinh bảo lãnh vợ sang Nhật Bản cần lưu ý những vấn đề gì?

Du học sinh bảo lãnh người thân sang Nhật khó hay dễ?

“Bỏ túi” những câu hỏi phỏng vấn du học sinh Nhật Bản thường gặp

CHI PHÍ CAO KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Các trung tâm du học vẫn luôn nhắc nhở và chuẩn bị sẵn các phương án cho các bạn học viên về việc cân bằng chi tiêu khi sang Nhật Bản. Theo đánh giá thì thủ đô Tokyo được coi là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ top đầu thế giới.

Mức sống của người dân ở đây rất cao, chính vì vậy, khi du học ở đây chi phí sẽ cao hơn các nước khác như du học Hàn Quốc hay Đài Loan. Nếu bạn kiếm được khoảng 30 – 40 triệu đồng/tháng thì bạn vẫn cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh rơi vào tình trạng thiếu thốn không đủ chi tiêu.

NHẬT BẢN LÀ QUỐC GIA AN TOÀN NHẤT THẾ GIỚI

Luật pháp của Nhật Bản rất nghiêm, do vậy tội phạm ở nước này khá ít so với các nước khác. Thậm chí ở đất nước này không hề có người đi ăn xin, bởi lòng tự trọng của họ rất cao, hiếm khi họ ngửa tay xin người khác. Do vậy du học Nhật Bản – đặc biệt với các bạn gái có thể an tâm.

Nhiều bạn vẫn lo sợ sang Nhật Bản sẽ bị chết do động đất, sóng thần hay núi lửa phun trào. Nhưng thực tế cho thấy, số người chết do động đất và sóng thần ở Nhật (theo thống kê dự báo năm 2020) còn ít hơn số người chết ở Việt Nam do tai nạn giao thông mỗi dịp nghỉ lễ.

Do vậy, đây sẽ là đất nước rất đáng sống bởi lối sống văn minh, lịch sự và pháp luật bảo vệ rất chặt chẽ về quyền con ngườ

Ở TRỌ TRONG NHỮNG CĂN NHÀ CHẬT CHỘI KHI DU HỌC NHẬT BẢN

Một thực tế đã xảy ra, khi mà nhu cầu đi làm thêm của du học sinh tại Nhật Bản là rất lớn. Lợi dụng điểm yếu này mà nhiều bạn du học sinh cũ đã lừa những bạn mới sang để trục lợi cho bản thân. Do đó, bạn cần cảnh giác và không nên quá tin tưởng về việc làm qua lời giới thiệu của những người không đáng tin cậy.

Bạn nên tìm việc làm thêm thông qua hội sinh viên của trường hoặc đến văn phòng nhà trường nhờ sự giúp đỡ thời gian đầu khi mới sang Nhật. Sau này khi đã quen với môi trường sống ở đây có thể tự kiếm việc làm mới.

NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT BẢN LỪA LỌC LẪN NHAU

Với những bạn điều kiện khó khăn, không đủ khả năng để chi trả cho việc thuê một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ hay đăng ký ở ký túc xá thì việc ở trọ trong những căn phòng nhỏ hẹp là chuyện bình thường khi du học Nhật Bản

HỌC TIẾNG NHẬT KHÔNG DỄ NHƯ NGÔN NGỮ KHÁC

Tiếng Nhật được hơn 125 triệu người trên thế giới sử dụng (số liệu năm 2020) và là thứ tiếng khó thứ 3 trên thế giới. 100% du học sinh trước khi sang Nhật đều phải học khóa học tiếng Nhật 3 – 4 tháng ở Việt Nam.

Khi sang Nhật để học chuyên ngành bạn phải có chứng chỉ tiếng Nhật N3 trở lên. Nghĩa là khả năng nghe, viết và nói phải tốt, có khả năng hiểu được bài giảng. Thời gian học 1 năm với những bạn có khả năng học nhanh, còn để nói thành thạo tiếng Nhật bạn phải mất 2 năm. Do vậy, bạn phải thực sự cố gắng khi học tiếng Nhật.

Đi du học Nhật Bản cần bao nhiêu tiền?

Chi phí đi du học Nhật Bản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phần lớn là tiền học phí, tiền ở ký túc xá, chi phí làm hồ sơ tại công ty du học, tiền vé máy bay… Thông thường chi phí đi du học Nhật Bản trọn gói sẽ dao động từ 180 – 230 triệu đồng, tùy vào chương trình học và trường Nhật ngữ mà DHS theo học.

Các khoản cần chi Thành tiền (VNĐ) Ghi chú

Tổng phí dịch vụ và xử lý hồ sơ 33.000.000 4 tháng học (thường sẽ học từ 3 – 6 tháng)

Phí học tiếng Nhật tại Việt Nam 6.000.000

Chi phí ở KTX trung tâm/công ty tư vấn du học 650.000 x 4 tháng = 2.600.000

Sách giáo khoa + đồng phục 500.000 Nộp 1 lần duy nhất

Vé máy bay 11.000.000 Tùy từng thời điểm

Học phí 1 năm tiếng Nhật 144.000.000

Phí KTX tại trường Nhật Bản 25.200.000 Cho 3 tháng

Tổng 225.300.000 Không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí nào

Lưu ý: Không phải tất cả các trường Nhật ngữ đều có mức học phí giống nhau, chi phí du học còn phụ thuộc vào trung tâm tư vấn du học mà bạn làm hồ sơ. Những bạn có hồ sơ không đẹp có thể trục trặc vấn đề thủ tục du học sẽ phát sinh thêm chi phí.

Quy trình du học Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Quy trình du học Nhật Bản được diễn ra theo 9 bước cơ bản như sau.

① Học tiếng Nhật

Du học Nhật Bản yêu cầu DHS phải có chứng nhận tiếng Nhật và một chứng chỉ tiếng Nhật. Ít nhất bạn phải có đạt trình độ N5 trở lên (trình độ thấp nhất cho người mới bắt đầu học). Bạn chỉ mất khoảng 3 tháng là có thể có được chứng chỉ N5.

② Xác định thời điểm đi học

Ở Nhật Bản có kỳ tuyển sinh vào các tháng 1, 4, 7 và 10. Trong đó kỳ tuyển sinh chính là vào tháng 4 và tháng 10. Hai kỳ phụ vào tháng 1 và tháng 7. Dưới dây là bảng thời gian đi du học tại Nhật, áp dụng với trường hợp học tiếng Nhật cấp tốc trong 3 tháng.

③ Chọn trường Nhật ngữ tại Nhật Bản

Bạn cần tìm hiểu thật kỹ các trường Nhật ngữ ở Nhật Bản trước khi đăng ký theo học. Tránh tình trạng vào học rồi mới thấy mình không phù hợp với môi trường học tập ở đó, hoặc các ngành mình muốn học thì ở trường Nhật ngữ này bạn lại không thể đăng ký. Bạn cần chú ý những điều sau khi chọn trường Nhật ngữ:

Bạn muốn học về lĩnh vực gì? Sau này muốn làm công việc gì?

Năng lực của bản thân ra sao để chọn trường phù hợp.

④ Lựa chọn hình thức đăng ký hồ sơ

Các hình thức bạn có thể lựa chọn gồm:

Nhờ trung tâm tư vấn du học (hình thức an toàn và được lựa chọn nhiều nhất).

Tự mình đăng ký du học.

Nhờ người thân, bạn bè.

⑤ Chuẩn bị hồ sơ, đăng ký học, xin giấy tư cách lưu trú tại Nhật (COE)

Bước chuẩn bị hồ sơ là rất quan trọng, mang tính quyết định bạn có được đi du học hay không. Do đó, bạn cần chuẩn bị thật kỹ hồ sơ du học. Các loại giấy tờ bao gồm:

Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm THPT/Trung cấp/CĐ/ĐH (bản gốc và bản sao có công chứng).

Bản sao CMTND có công chứng.

Hộ chiếu.

15 ảnh 3×4 (nền trắng như ảnh hộ chiếu).

Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng.

Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật.

Đơn cam kết bảo trợ tài chính (dành cho người bảo lãnh tài chính du học không phải người thân với DHS). Bản sao CMTND của người bảo trợ tài chính du học.

Toàn bộ số giấy tờ này phải dịch thuật sang tiếng Nhật và nộp cho trường, cục xuất nhập cảnh. Những loại giấy tờ song ngữ Việt – Anh sẽ không cần dịch thuật.

⑥ Trả lời điện thoại của Cục Xuất nhập Cảnh Nhật Bản.

Một bước quan trọng trong quy trình du học Nhật Bản đó là trả lời điện thoại từ Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản. Trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận COE, phía Cục xuất nhập cảnh tại Nhật sẽ gọi điện cho công ty của người bảo lãnh, người bảo lãnh hoặc DHS để xác nhận thông tin. Bạn cần trả lời chính xác các thông tin mà bạn đã điền trong hồ sơ. Nếu sai, rất có thể bạn sẽ bị đánh trượt hồ sơ.

⑦ Nhận giấy nhập học (COA) và tư cách lưu trú (COE), tiến hành nộp học phí.

Sau 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên Cục quản lý xuất nhập cảnh, nếu bạn đỗ COE phía nhà trường sẽ gửi giấy báo nhập học và thông báo về học phí.

Sau khi nhận giấy nhập học và giấy báo học phí bạn sẽ photo các giấy tờ đó, mang theo hộ chiếu tới ngân hàng để chuyển khoản học phí vào thẳng số tài khoản của trường Nhật ngữ. Sau khi có xác nhận đóng học phí thành công, bạn sẽ chờ khoảng 1 tháng nữa để được sang Nhật học tập.

⑧ Xin visa du học Nhật Bản

Quy trình xin visa du học Nhật Bản như sau:

Nộp hồ sơ xin visa du học Nhật Bản

Sau khi trường bên Nhật gửi giấy báo nhập học và tư cách lưu trú cho DHS, bạn hãy cầm bản gốc của các loại giấy tờ này đến Đại sứ quán (ĐSQ) và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản để xin visa du học.

Với những bạn ở miền Nam sẽ nộp hồ sơ lên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM.

Những bạn ở khu vực miền Bắc sẽ nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội.

Hồ sơ xin visa gồm:

Hộ chiếu.

Đơn xin visa.

Ảnh 4.5×4.5

Giấy tư cách lưu trú COE

Giấy mời nhập học của trường Nhật ngữ.

Phỏng vấn du học tại đại sứ quán Nhật Bản

Sau khi đã nộp hồ sơ, ĐSQ sẽ gọi các ứng viên đến văn phòng ĐSQ để phỏng vấn nhằm xác nhận lại một lần nữa về mục tiêu, năng lực học tập của các ứng viên. Toàn bộ câu hỏi phỏng vấn đều được đặt ra bằng tiếng Nhật. Hầu hết các bạn trượt visa du học Nhật Bản đều do tiếng Nhật quá yếu. Do vậy, bạn cần học tiếng Nhật một cách chăm chỉ để khả năng đỗ visa sẽ cao hơn.

⑨ Sang Nhật nhập học

Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục cho quá trình du học, bạn sẽ đặt vé máy bay đến Nhật và hoàn thành tục nhập học. Nhà trường sẽ chỉ định ngày nhập học cho học sinh, do đó bạn cần xác định ngày giờ bay để phù hợp với lịch nhập học phía Nhật Bản.

Công ty – Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản uy tín?

Thứ 1: Thời gian hoạt động lâu năm và địa chỉ cụ rõ ràng

Hoạt động ít nhất 5 năm trở lên: Một công ty tư vấn du học Nhật Bản uy tín sẽ được chứng minh qua thời gian xây dựng và phát triển. Những công ty có uy tín sẽ có quy mô hoạt động ngày càng mở rộng hơn. Đội chuyên viên tư vấn du học am hiểu và có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực du học Nhật Bản.

Giấy phép hoạt động và căn phòng trụ sở hoạt động thường xuyên và không thay đổi nhiều địa điểm. Có đầy đủ số điện thoại, email, Website và Fanpage của công ty được cập nhật thường xuyên.

Đào tạo ngoại ngữ tiếng Nhật mạnh: có sự đầu tư rất mạnh về mảng đào tạo ngôn ngữ cho học viên trước khi sang Nhật Bản. Có đầy đủ lớp học với trang thiết bị học tập tiện nghi cùng khu ký túc xá sạch sẽ cho học viên ở xa.

Thứ 2: Liên kết chặt chẽ với trường đối tác ở Nhật Bản

Một công ty tư vấn du học Nhật bản uy tín sẽ có sự liên kết chặt chẽ với trường đối tác của mình bên Nhật Bản. Điều này thể hiện bằng việc công ty sẽ thường xuyên có các buổi hội thảo trao đổi, cập nhật thông tin trực tiếp từ đại diện 2 bên.

Học viên dễ dàng cập nhật được những thông tin mới và kiểm chứng được những thông tin về học phí hay các khoản chi phí khác. Phụ huynh học sinh cũng sẽ dễ dàng nhận ra những trung tâm “dởm” khi không thể tìm ra được bất kỳ thông tin nào về trường đó bên nước Nhật.

Thứ 3: Chi phí du học minh bạch

Mọi chi phí về du học, phía công ty/ trung tâm tư vấn uy tín sẽ có bảng chi phí rõ ràng đưa cho học viên và phụ huynh xác nhận trước khi tiến hành thu phí. Khi ký hợp đồng, có 2 bản chính cho cả 2 bên, kèm theo phiếu thu dịch vụ có đóng dấu đỏ có chữ ký của phía công ty với đóng dấu đỏ của Bộ công an.

Thông thường nộp học phí cho trường bên Nhật phụ huynh sẽ chuyển khoản trực tiếp cho trường bên Nhật Bản. Nếu trung tâm đó yêu cầu bạn đóng học phí và nhiều khoản phí “ma” khác, bạn cần kiểm chứng và tìm hiểu kỹ những loại phí này có thực hay không. Tránh trường hợp các trung tâm “thu hộ” và “quên” không đưa lại cho trường phía Nhật Bản.

Thứ 4: Tỉ lệ đỗ visa cao và duy trì quan hệ hỗ trợ lâu dài

Điều này chứng tỏ được họ có kinh nghiệm trong việc xử lý các hồ sơ không đẹp của học viên. Phụ huynh và học viên có thể tra cứu tỉ lệ đỗ visa của trung tâm trên Website của phía công ty.

Những công ty tư vấn uy tin và chất lượng sẽ có dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng rất chu đáo từ khi bắt đầu làm hồ sơ cho đến khi học viên kết thúc chương trình học bên Nhật Bản. Mọi vấn đề bạn gặp phải ở Việt Nam hay Nhật Bản, khi bạn cần họ luôn hỗ trợ bạn hết sức có thể. Những trung tâm không uy tín sẽ ngay lập tức “qua cầu rút ván” bỏ mặc học viên của mình bên đất khách quê người. Không quan tâm và hỗ trợ học iên trên đất Nhật.

Thứ 5: Phản hồi của phụ huynh và học viên khi đăng kí du học Nhật Bản

Việc tham khảo ý kiến của học viên phụ huynh từng sử dụng dịch vụ của phía công ty, trung tâm tư vấn du học là một đánh giá khách quan và đáng tin tưởng nhất. Họ là những người đã và đang trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc khách hàng đó. Họ sẽ là người đưa ra những đánh giá dịch vụ của phía công ty, đưa ra những lời khuyên bổ ích cho bạn.

AVT EDUCATION HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ NHỮNG TIÊU CHÍ TRÊN

AVT Education được thành lập vào năm 2012, là một công ty đầu tiên tại Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực du học Nhật Bản. Trải qua 7 năm hoạt động không ngừng, hiện nay công ty đã phát triển với 5 cơ sở: 1 trụ sở chính tại Hà Nội và 4 chi nhánh ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An và Hồ Chí Minh. Ngoài ra, AVT Education cũng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc và du học nghề Đức.

Với nhiệt huyết và cống hiến của mình trong suốt 7 năm qua, AVT Education tự hào trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh cũng như các đối tác đến từ 3 nước trên. Sự thành công của học viên và hài lòng của khách hàng chính là những thành tựu và động lực lớn nhất cho chúng tôi tiếp tục cống hiến.

99% là con số về tỉ lệ đỗ visa của học viên tại AVT Education khi du học Nhật Bản. Đã có 511 du học sinh sang Nhật Bản tính tới năm 2018.

Hơn 1000 học viên đã hoàn thành chứng chỉ tiếng Nhật tại AVT Education với 40 giảng viên trong và ngoài nước nhiều kinh nghiệm.

AVT Education là công ty tư vấn du học Nhật Bản uy tín tại Việt Nam. Với nhiều chính sách hỗ trợ học viên ngay từ khi làm hồ sơ cho đến khi bạn đã sống và học tập tại đất nước mới này.

Đăng ký học tại AVT Education bạn sẽ được đào tạo tiếng Nhật từ 4 – 6 tháng, có khu ký túc xá khang trang với đầy đủ tiện nghi như điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, phòng sinh hoạt chung…

Chúng tôi luôn cam kết:

Giúp đỡ tận tình học viên và phụ huynh trong suốt quá trình làm hồ sơ du học Nhật Bản.

Luôn cung cấp các thông tin về du học, học bổng Nhật Bản sớm nhất đến cho học viên.

Hỗ trợ làm visa du học Nhật Bản cho các bạn cũng như phụ huynh khi có mong muốn thăm con mình.

Hướng dẫn, tập luyện các kỹ năng sống cần thiết khi du học Nhật Bản.

Ưu nhược điểm khi du học Nhật Bản từ lớp 11

3 ƯU ĐIỂM LỚN KHI DU HỌC NHẬT BẢN LỚP 11

Du học Nhật Bản bậc THPT là bước đệm để học ĐH ở Nhật

Hoàn tất việc học, học sinh sẽ có bằng tốt nghiệp THPT của Nhật. Dựa vào điều này, so sánh với thực lực bản thân, học sinh sẽ đủ điều kiện thi vào các trường Đại học công lập Nhật. Hơn nữa, nhiều khi không cần thi tuyển, học sinh cũng có thể được tiến cử vào các trường tư thục.

Chương trình học cấp 3 ở Nhật Bản tiên tiến nhất trên thế giới

Nền giáo dục top 3 so với thế giới này sẽ không làm bạn thất vọng. So với nhiều nước khác, Nhật có nền giáo dục tiên tiến và hoàn thiện bậc nhất. Chương trình học cấp 3 ở Nhật Bản xem trọng kiến thức, thể chất công với hoạt động xã hội. Sự cân bằng giữa các hình thức này là điều mà không phải nước nào cũng làm được.

Nhận học bổng cho học sinh lớp 11

Chi phí du học Nhật lớp 11 so với nhiều nước tiên tiến khác không quá cao. So với các nước có chất lượng giáo dục tương tự, chi phí du học cấp 3 Nhật giá rẻ. Hơn nữa, trong quá trình học, học sinh còn có thể nhận được học bổng. Vì thế, so với các vấn đề khác, bạn không phải lo lắng nhiều về chi phí du học cấp 3 Nhật.

NHƯỢC ĐIỂM

Đi du học nhật Bản lớp 11 mất nhiều thời gian hơn hình thức học khác

Học sinh du học Nhật lớp 11 khi sang Nhật cũng phải bắt đầu chương trình THPT đầu tiên giống như du học Nhật Bản lớp 10. Phải mất từ 3-3,5 năm thì mới học xong. Khi đó, nếu học xong hết lớp 11 thì chỉ cần học chương trình 1,5 năm khi sang Nhật.

Du học Nhật lớp 11 đôi khi gây nhiều vất vả cho trẻ

Đối với những học sinh chưa có đủ tính tự lập, du học Nhật Bản lớp 11 sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu kỹ càng so sánh, có thể thấy chúng từ sớm đã phải rời xa gia đình tự lập. Lại phải học trong môi trường quy củ và khắc nghiệt hơn so với Việt Nam, áp lực là không tránh khỏi.

Đi du học Nhật từ cấp 3 đôi khi sẽ tạo sự khác biệt về cách sống so với bố mẹ.

2 đất nước, 2 nét văn hóa, con cái so với bố mẹ lại sống xa nhau. Đôi khi chuyện này lại khiến lối suy nghĩ bên này so với bên kia trở nên khác nhau. Du học từ sớm, hết cấp 3 lại lên đại học, trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, cách sống của con so với bố mẹ cũng có sự khác biệt không nhỏ. Nhiều khi chính điều này lại gây sự bất đồng quan điểm. Tạo nên những xung đột giữa con so với bố mẹ.

BẠN QUAN TÂM ĐẾN DU HỌC NHẬT BẢN

Kinh nghiệm chọn ngành học và trường học tại Nhật Bản

Cơ hội kiểm tra xếp lớp tiếng Hàn miễn phí

Thông tin mới nhất về học phí – học bổng du học Nhật Bản 2020

Gọi hotline 0866224556 nhận ngay gói tư vấn trị giá 1 triệu VNĐ

Gửi thông tin tư vấn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Cụm Từ Nối Không Thể Bỏ Qua Khi Viết Luận Tiếng Anh trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!