Đề Xuất 1/2023 # Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Chọn Lọc, Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 # Top 9 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 1/2023 # Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Chọn Lọc, Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Chọn Lọc, Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tập luyện nghe học kì 1 tiếng Anh lớp 6

Bài tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6 gồm file nghe và bài tập là tài liệu ôn tập Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6, hoặc có thể là tài liệu giảng dạy hữu ích dành cho quý thầy cô. Mời các bạn tham khảo và nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh của mình.

Đang xem: Các bài nghe tiếng anh lớp 6

Đề thi nghe tiếng Anh học kì 1 lớp 6 có đáp án – Đề 1

Bài nghe

ĐÁP ÁN

1. Paul: Áo xanh lá cây

2. Sally: Áo đỏ, tay cầm máy ảnh

3. Nick: Áo xanh, quần vàng

4. Jill: Váy xanh, đọc sách

5. Mary: Ở dưới nước, bơi với cá heo

Part 2. Listen and write. There is an example.

Bài nghe

0. Day: ………….Saturday……………………

1. Place: The…………………………..……Café

2. Number of children: …………………………………………

3. Where they sat: Table……………………………………

4. Food: Cake,……………………and ice cream.

5. Drinks: Lemonade and…………………….juice

ĐÁP ÁN

1 – PARIS

2 – 18 (eighteen);

3 – outside;

4 – Sandwiches; 

5 – Lime

Part 3. What did John do last week? Listen and draw a line from the day to the correct picture. There is an example.

Bài nghe

ĐÁP ÁN

1 – Wednesday: To the river and have a picnic

2 – Sunday: Picnic on the field

3 – Thursday : Went to Jack”s house; take a boat; 

4 – Friday: To the movie

5 – Saturday: Wash the new car

Part 4. Listen and tick (a) the box. There is one example

Bài nghe

ĐÁP ÁN

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – A; 

Bên cạnh việc tương tác với chúng tôi qua fanpage bocdau.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Tiếng Anh phổ thông Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận

meta.vn. Giấy phép số 366/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp.

Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Hk2

Full name: ……………………….SAMPLE TEST 2-ENGLISH 6I. Listen and write. There is one example.A. AT THE SUPERMARKET0. The girl is here with: chúng tôi aunt………..1. She goes to the supermarket: every……………………………2. Today she is buying a:…………………………………cake3. Her cousin’s name: ………………………………4. Shoe bought her cousin a: ………………………….toy5. Number of her cousin’s classmates: …………………………..”That’s the end of the listening test!”B. SUNNY CITY LIBRARY0. Class: ………….5……………1. His name: ……………………………………………2. His sister’s favorite hobby: ………………………… 3. The book he needs is about: …………………………4. Number of pages to write: ……………………………5. He palys the: ………………………………………….”That’s the end of the listening test!”II. Complete the sentences, using the correct forms or tences.1. -Where is your mother? -She……………………………(make) some cakes in the kitchen.2. At the moment we…………………………..(visit) Hoan Kiem Lake.3. My sister washes the dishes every day but she……………………………..(not do) it now.4. This weekend we………………………..(have) picnic by the lake.5. My father………………………………..(not like) hot weather.6. After hard-working day, she often………………………..(feel) tired.7. My younger brother…………………………(like) chicken ver much.8. Look! The baby boy…………………………….(cry) lot.9. Be quiet! My grandfather…………………………..(take) nap.10. She usually………………………(go) fishing with her brother when it’s chúng tôi Rewrite the sentences, using the beginning words. Do not change the given sentences’ meaning.1. What about playing soccer after school? Let’s…………………………………………………….2. His hair is curly. It is black. He has……………………………………………………3. This book is older than that one.SAMPLE TEST 1-E6 VO DUY QUYNH That book is………………………………………………4. No river in the world is longer than the Nile river. The Nile is……………………………………………….5. His teeth are small and white. He has……………………………………………………6. This house is biggest in this street No house in this street……………………………………7. Would she like some milk and bread for breakfast? Does………………………………………………………?8. How about having party after the examination? Why don’t we……………………………………………?9. My mother wants to buy some fish for dinner. My mother would………………………………………..10. He cycles to school every day. He chúng tôi Write the passage, using cues.1. Peter/ come from England. He/ speak/ English…………………………………………………………………. .2. There/ four seasons/ year/ his country…………………………………………………………………. .3. Now, he/ visiting Kon Tum. It/ small province in the central highlands region/ Vietnam……………………………………………………………………………………………….4. There/ two main seasons/ Kon Tum. They/ dry season and rainy season……………………………………………………………………………………………….5. Tomorrow he/ go/ to visit Mang Den/ his family……………………………………………………………………………………………….6. He/ love/ Kon Tum so much. He/ want/ come back Kon Tum some day……………………………………………………………………………………………….SAMPLE TEST 1-E6 VO DUY QUYNH

Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6: The Environment

Now, let’s get started.”

Bấm để xem đáp án

1 – plastic; 2 – sand; 3 – garbage; 4 – clean; 5 – pollution

Bấm để xem bài nghe

“I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to me as you will need another.

I need group one to walk along the shore. Group two should check the sand, and group three has to check among the rocks.

Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. Mrs. Smith has kindly provided a picnic lunch for us, but we won’t eat until the whole area is clean. If you can’t find your place, I will help you get there with this map. Don’t worry.

Uh … I’m disappointed that people have spoiled this area. However, we are here to do something about this pollution. We must all work very hard. And. if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again.

Now, let’s get started.”

Bấm để xem bài dịch

Ông Brown đang nói chuyện với một vài tình nguyện viên bảo tồn thiên nhiên:

“Tôi muốn mọi người vui lòng nghe kĩ. Trước tiên, tôi muốn các bạn chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm lấy năm túi nhựa. Một khi các bạn đựng đầy túi nhựa, hãv quay lại đây vì các bạn cần một túi khác.

Tôi muốn nhóm Một đi dọc theo bờ biển. Nhóm Hai kiểm tra cát, và nhóm Ba kiểm tra các tàng đá. Ông Jones sẽ thu gom tất các túi này và mang chúng đến bãi rác. Bà Smith vui lòng lo bữa ăn trưa dã ngoại cho chúng tôi, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi toàn thể khu vực sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm được địa điểm tôi sẽ giúp các bạn đến đó với bản đồ nãy. Đừng lo.

Tôi thật thất vọng vì người ta đã hủy hoại khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta có mặt ở đây là để làm điều gì đó cho sự ô nhiễm này. Tất cả chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ giúp bãi biển này sạch sẽ và xinh đẹp trở lại.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nào.”

Bài nghe tiếng Anh lớp 9 Unit 6: The Environment Tiếng anh phổ thông (SGK), Luyện Nghe tiếng anh, Tiếng Anh lớp 9

Đăng bởi Uyên Vũ

Tags: bài nghe tiếng anh, Bài nghe tiếng Anh lớp 9, Bài nghe tiếng Anh lớp 9 unit 6, luyện nghe tiếng anh lớp 9, The Environment, tiếng Anh lớp 9, Tiếng Anh phổ thông

Luyện Kĩ Năng Nghe Tiếng Anh 6

Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết

– Hãy tham khảo đáp án và tải về nội dung file nghe ở liên kết ẩn bên dưới.

LISTENING Part I: Listen and decide the statement is true (T) or False (F). 1. People can visit many monuments in Canberra. 2, It’s easy to get to Canberra. 3. It’s not very hard to find a job in Sydney. 4. Melbourne is in the South. 5, The population of Melbourne is very small.

Part II. Listen to the passage and fill one word in each blank. My name is Sarah. I have lived in Ha Noi for (1) years. It is very crowded with a lot of vehicles (2) here and there every day. My house is small but modern with useful appliances such as a washing machine, a (3) , a smart TV, two laptops. My favourite appliance is the hi-tech robot which can help me do the (4) . I named the robot Tom. Tom does several chores for me like cleaning my room, making coffee and playing the music I like. I feel very (5) living in my house.

Tải về tệp nghe ở đây

– Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây

Đáp án:- Luyện nghe tiếng anh qua Những câu chuyện tiếng Anh ở đây https://goo.gl/VsTvKK

Luyện nghe tiếng anh hỗ trợ bài kiểm tra 45 phút số 2 học kì 2 Anh 6. Đề số 2Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74 , bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.- Hãy tham khảo đáp án và tải về nội dung file nghe ở liên kết ẩn bên dưới.LISTENINGPart I: Listen and decide the statement is true (T) or False (F).1. People can visit many monuments in Canberra.2, It’s easy to get to Canberra.3. It’s not very hard to find a job in Sydney.4. Melbourne is in the South.5, The population of Melbourne is very chúng tôi II. Listen to the passage and fill one word in each chúng tôi name is Sarah. I have lived in Ha Noi for (1) years. It is very crowded with a lot of vehicles (2) here and there every day. My house is small but modern with useful appliances such as a washing machine, a (3) , a smart TV, two laptops. My favourite appliance is the hi-tech robot which can help me do the (4) . I named the robot Tom. Tom does several chores for me like cleaning my room, making coffee and playing the music I like. I feel very (5) living in my house.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Chọn Lọc, Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!