Đề Xuất 5/2022 # Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School Có Đáp Án # Top Like

Xem 12,474

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School Có Đáp Án mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,474 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 4: At School
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Unit 2 Lesson 3 (Trang 16
 • Giải Lesson 3 Unit 2 Trang 16 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 1
 • Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Năm Có Đáp Án
 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

  VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 gồm các tài liệu hay, chất lượng, này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học.

  Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At home

  Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: At School

  Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 4

  Bài 1:

  1. 3.45 is said :……

  a. It’s three to forty- five b. It’s quarter to four c. It’s quarter to three.

  2. 9.15 is said : …..

  a. It’s quarter to nine b. It’s nine fifteen c. It’s nine quarter.

  3. What time …..?

  a. are you going to go to bed? b. you go to bed c. do you go to bed.

  4. What time does Hanh chúng tôi history class?

  a. study b. have c. learns

  5. What …….? – Math

  a. are you study b. do you study c. you are studying

  6. Thi has Physics … Tuesday … 7. 30.

  a. on-at b. from-to c. at-on

  7. …. racks have magazines

  a. That b. This c. These

  8. Do you have magazines and … here?

  a. science book b. newspapers c. dictionary.

  9. You can find Math books chúng tôi shelves … the left.

  a. on-on b. on-at c. in-on

  10. Mrs. Hoa is a ….

  a. librarian b. library c. engineer.

  11. English books are … the back … the library.

  a. on-of b. at-of c. in-of.

  12. … do you have physical education?

  a. When b. What time c. How.

  13. …. do I find a book, please?

  a. How b. What c. Why

  14. You can find a book with either the author … the title.

  a. and b. or c. about.

  15. In the USA, students … a school uniform.

  a. are not wearing b. do not wear c. is not wearing.

  16. Hoa … a nice dress today.

  a. wear b. wears c. is wearing.

  17. What time is it? – it … four fifteen.

  a. is b. are c. on.

  18. They put the chairs … the middle of the garden.

  a. in b. at c. on.

  19. He learns … badminton.

  a. playing b. play c. plays.

  20. In American, soccer is the usual word for ….

  a. volleyball b. football c. basketball.

  Đáp án

  1. b. 2.b 3.a 4.a 5.b 6..a 7.c 8.b 9.a 10.a

  11.c 12.a 13.a 14.b 15.b 16.c 17.a 18.a 19.a 20.b

  Bài 2:

  1. They … some snack at the moment.

  a. have b. is having c. having

  2. It’s a quarter past five.

  a. ten b. fifteen c. twenty.

  3. English dictionaries are … the back of the library.

  a. in b. at c. on

  4. We go to the … to read books.

  a. cafeteria b. library c. stadium.

  5. I usually get … early.

  a. up b. on c. in.

  6. Look! They.. baseball !

  a. play b. will play c. are playing

  7. It’s five … five

  a. past b. pasts c. pass

  8. He shelves on the … have math and science books.

  a. left b. middle c. back

  9. In physical Education, he learn … volleyball.

  a. playing b. play c. to play.

  10. … is my favorite subject at school because I love animals and plants.

  a. Math b. Biology c. History.

  11. We have four.. today.

  a. classes b. class c. period.

  12. The class … at 7 o’clock in the morning.

  a. start b. starts c. ends

  13. … do you go to bed? – at half past ten.

  a. What b. When c. What time.

  14. … does Nga have history? – On Monday and Thursday

  a. When b. What time c. How long

  15. He looks different … his father.

  a. at b. with c. from

  16. Students have two … each day.

  a. 20- minutes breaks b. 20- minute breaks c. 20- minute break.

  17. The United States’ library of Congress is one of the … libraries in the world.

  a. larger b. largest c. larger than

  18. … novels are very interesting.

  a. These b. This c. that

  19. I’m very … to see you here.

  a. pleased b. please c. pleasing

  20. Hurrah ! we’ll have a day.. this week.

  a. on b. off c. of.

  Đáp án

  1.b 2.b 3.b 4.a 5. A 6.c 7.a 8.a 9.a 10.b

  11.a 12.b 13.c 14.a 15.c 16.b 17.b 18.a 20.b

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School
 • Đề Thi Hki Tiếng Anh Lớp 4. Family And Friends
 • Tìm Gia Sư Tiếng Anh Lớp 4 Dạy Giao Tiếp, Family And Friends Tại Tphcm
 • Học Tiếng Anh Lớp 4 Qua Các Kênh Học Trực Tuyến Miễn Phí
 • Unit 3 Lesson 1 (Trang 18
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School Có Đáp Án trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100